Đặt vé xe trực tuyến

Loading...

Phan ThiếtHồ Chí Minh - 07/07/2022 (9/6 âm lịch)

Giá tốt nhất

Hạnh Cafe
4.6 (974)

Giường nằm 41 chỗ
09:30
VP Phan Thiết
4 giờ, 30 phút
14:00
VP Sài Gòn
170.000 ₫

15 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 09:00 07-07-2022 Mũi Né - Sài Gòn
Giá tốt nhất

Hạnh Cafe
4.6 (974)

Giường nằm 41 chỗ
17:00
VP Phan Thiết
4 giờ, 30 phút
21:30
VP Sài Gòn
170.000 ₫

32 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:30 07-07-2022 Mũi Né - Sài Gòn

Cao Lâm
4.5 (188)

Giường nằm 41 chỗ
09:00
VP Phan Thiết
4 giờ, 30 phút
13:30
VP Sài Gòn
180.000 ₫

38 chỗ trống

Cao Lâm
4.5 (188)

Giường nằm 41 chỗ
04:00
VP Phan Thiết
4 giờ, 30 phút
08:30
VP Sài Gòn
180.000 ₫

38 chỗ trống

Cao Lâm
4.5 (188)

Giường nằm 41 chỗ
15:00
VP Phan Thiết
4 giờ, 30 phút
19:30
VP Sài Gòn
180.000 ₫

38 chỗ trống

Cao Lâm
4.5 (188)

Giường nằm 41 chỗ
01:00
VP Phan Thiết
4 giờ, 30 phút
05:30
VP Sài Gòn
180.000 ₫

37 chỗ trống

Cao Lâm
4.5 (188)

Giường nằm 41 chỗ
13:00
VP Phan Thiết
4 giờ, 30 phút
17:30
VP Sài Gòn
180.000 ₫

37 chỗ trống

Cao Lâm
4.5 (188)

Giường nằm 41 chỗ
00:00
VP Phan Thiết
4 giờ, 30 phút
04:30
VP Sài Gòn
180.000 ₫

32 chỗ trống

Cao Lâm
4.5 (188)

Giường nằm 41 chỗ
02:00
VP Phan Thiết
4 giờ, 30 phút
06:30
VP Sài Gòn
180.000 ₫

33 chỗ trống

Trung Nga
4.4 (175)

Giường Nằm 40 Chỗ
23:30
Văn phòng Phan Thiết
4 giờ, 30 phút
04:00
Trạm Sài Gòn
180.000 ₫

33 chỗ trống

Trung Nga
4.4 (175)

Giường Nằm 40 Chỗ
14:30
Văn phòng Phan Thiết
4 giờ, 30 phút
19:00
Trạm Sài Gòn
180.000 ₫

32 chỗ trống

Trung Nga
4.4 (175)

Giường Nằm 40 Chỗ
04:00
Văn phòng Phan Thiết
4 giờ, 30 phút
08:30
Trạm Sài Gòn
180.000 ₫

29 chỗ trống

Trung Nga
4.4 (175)

Giường Nằm 40 Chỗ
10:00
Văn phòng Phan Thiết
4 giờ, 30 phút
14:30
Trạm Sài Gòn
180.000 ₫

31 chỗ trống

Trung Nga
4.4 (175)

Giường Nằm 40 Chỗ
08:00
Văn phòng Phan Thiết
4 giờ, 30 phút
12:30
Trạm Sài Gòn
180.000 ₫

28 chỗ trống

Trung Nga
4.4 (175)

Giường Nằm 40 Chỗ
02:00
Văn phòng Phan Thiết
4 giờ, 30 phút
06:30
Trạm Sài Gòn
180.000 ₫

15 chỗ trống

Trung Nga
4.4 (175)

Giường Nằm 40 Chỗ
01:02
Văn phòng Phan Thiết
4 giờ, 30 phút
05:32
Trạm Sài Gòn
180.000 ₫

28 chỗ trống

Trung Nga
4.4 (175)

Giường Nằm 40 Chỗ
01:00
Văn phòng Phan Thiết
4 giờ, 30 phút
05:30
Trạm Sài Gòn
180.000 ₫

13 chỗ trống

Trung Nga
4.4 (175)

Giường Nằm 40 Chỗ
12:30
Văn phòng Phan Thiết
4 giờ, 30 phút
17:00
Trạm Sài Gòn
180.000 ₫

34 chỗ trống

Trung Nga
4.4 (175)

Giường Nằm 40 Chỗ
17:30
Văn phòng Phan Thiết
4 giờ, 30 phút
22:00
Trạm Sài Gòn
180.000 ₫

34 chỗ trống

Trung Nga
4.4 (175)

Giường Nằm 40 Chỗ
03:00
Văn phòng Phan Thiết
4 giờ, 30 phút
07:30
Trạm Sài Gòn
180.000 ₫

29 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Minh Nghĩa
4.8 (254)

Giường nằm 41 chỗ
23:40
VP Phan Thiết
4 giờ, 45 phút
04:25
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 103
180.000 ₫

32 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 22:30 07-07-2022 Phan Rí - Sài Gòn
Đánh giá tốt nhất

Minh Nghĩa
4.8 (254)

Giường nằm 41 chỗ
12:40
VP Phan Thiết
4 giờ, 45 phút
17:25
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 103
180.000 ₫

23 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 11:30 07-07-2022 Phan Rí - Sài Gòn
Đánh giá tốt nhất

Minh Nghĩa
4.8 (254)

Giường nằm 41 chỗ
00:10
VP Phan Thiết
4 giờ, 45 phút
04:55
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 103
180.000 ₫

27 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 23:00 06-07-2022 Phan Rí - Sài Gòn
Đánh giá tốt nhất

Minh Nghĩa
4.8 (254)

Giường nằm 41 chỗ
15:10
VP Phan Thiết
4 giờ, 45 phút
19:55
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 103
180.000 ₫

28 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:00 07-07-2022 Phan Rí - Sài Gòn
Đánh giá tốt nhất

Minh Nghĩa
4.8 (254)

Giường nằm 41 chỗ
10:40
VP Phan Thiết
4 giờ, 45 phút
15:25
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 103
180.000 ₫

26 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 09:30 07-07-2022 Phan Rí - Sài Gòn
Đánh giá tốt nhất

Minh Nghĩa
4.8 (254)

Giường nằm 41 chỗ
23:10
VP Phan Thiết
4 giờ, 45 phút
03:55
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 103
180.000 ₫

28 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 22:00 07-07-2022 Phan Rí - Sài Gòn
Đánh giá tốt nhất

Minh Nghĩa
4.8 (254)

Giường nằm 41 chỗ
22:10
VP Phan Thiết
4 giờ, 45 phút
02:55
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 103
180.000 ₫

31 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 21:00 07-07-2022 Phan Rí - Sài Gòn
Đánh giá tốt nhất

Minh Nghĩa
4.8 (254)

Giường nằm 41 chỗ
08:40
VP Phan Thiết
4 giờ, 45 phút
13:25
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 103
180.000 ₫

28 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 07:30 07-07-2022 Phan Rí - Sài Gòn
Đánh giá tốt nhất

Hoàng Nhân
4.8 (271)

GIường nằm 43 chỗ (190, 204)
22:55
Phan Thiết (Dọc QL1A)
4 giờ
02:55
Bến xe Miền Đông - Dãy 2 (cổng số 1)
180.000 ₫

19 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:55 07-07-2022 Phan Rang - Sài Gòn
Đánh giá tốt nhất

Hoàng Nhân
4.8 (271)

GIường nằm 43 chỗ (190, 204)
22:50
Phan Thiết (Dọc QL1A)
4 giờ, 30 phút
03:20
Bãi xe 509 Nhật Tảo
180.000 ₫

20 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:50 07-07-2022 Phan Rang - Sài Gòn
Đánh giá tốt nhất

Hoàng Nhân
4.8 (271)

GIường nằm 43 chỗ (190, 204)
22:55
Phan Thiết (Dọc QL1A)
4 giờ, 30 phút
03:25
Bãi xe 509 Nhật Tảo
180.000 ₫

19 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:55 07-07-2022 Phan Rang - Sài Gòn
Đánh giá tốt nhất

Minh Nghĩa
4.8 (254)

Giường nằm 41 chỗ
00:40
VP Phan Thiết
4 giờ, 45 phút
05:25
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 103
180.000 ₫

23 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 23:30 06-07-2022 Phan Rí - Sài Gòn
Đánh giá tốt nhất

Hoàng Nhân
4.8 (271)

GIường nằm 43 chỗ (190, 204)
22:50
Phan Thiết (Dọc QL1A)
4 giờ
02:50
Bến xe Miền Đông - Dãy 2 (cổng số 1)
180.000 ₫

20 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:50 07-07-2022 Phan Rang - Sài Gòn

Hạnh Cafe
4.6 (974)

Limousine 34 giường
05:00
VP Phan Thiết
4 giờ, 30 phút
09:30
VP Sài Gòn
190.000 ₫

23 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 04:30 07-07-2022 Mũi Né - Sài Gòn

Hạnh Cafe
4.6 (974)

Limousine 34 giường
01:00
VP Phan Thiết
4 giờ, 30 phút
05:30
VP Sài Gòn
190.000 ₫

17 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 00:30 07-07-2022 Mũi Né - Sài Gòn

Hạnh Cafe
4.6 (974)

Limousine 34 giường
11:00
VP Phan Thiết
4 giờ, 30 phút
15:30
VP Sài Gòn
190.000 ₫

22 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 10:30 07-07-2022 Mũi Né - Sài Gòn

Hạnh Cafe
4.6 (974)

Limousine 34 giường
13:00
VP Phan Thiết
4 giờ, 30 phút
17:30
VP Sài Gòn
190.000 ₫

14 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 12:30 07-07-2022 Mũi Né - Sài Gòn

Hạnh Cafe
4.6 (974)

Limousine 19 giường
16:00
VP Phan Thiết
4 giờ, 30 phút
20:30
VP Sài Gòn
200.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:30 07-07-2022 Mũi Né - Sài Gòn

Cao Lâm
4.5 (188)

Giường nằm 41 chỗ
13:00
VP Phan Thiết
4 giờ, 45 phút
17:45
Điểm trả Sài Gòn
200.000 ₫

37 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:00 07-07-2022 Phan Thiết - Sài Gòn

Cao Lâm
4.5 (188)

Giường nằm 41 chỗ
01:00
VP Phan Thiết
4 giờ, 45 phút
05:45
Điểm trả Sài Gòn
200.000 ₫

37 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 01:00 07-07-2022 Phan Thiết - Sài Gòn

Cao Lâm
4.5 (188)

Giường nằm 41 chỗ
09:00
VP Phan Thiết
4 giờ, 45 phút
13:45
Điểm trả Sài Gòn
200.000 ₫

38 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 09:00 07-07-2022 Phan Thiết - Sài Gòn

Cao Lâm
4.5 (188)

Giường nằm 41 chỗ
00:00
VP Phan Thiết
4 giờ, 45 phút
04:45
Điểm trả Sài Gòn
200.000 ₫

32 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 00:00 07-07-2022 Phan Thiết - Sài Gòn

Cao Lâm
4.5 (188)

Giường nằm 41 chỗ
02:00
VP Phan Thiết
4 giờ, 45 phút
06:45
Điểm trả Sài Gòn
200.000 ₫

33 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 02:00 07-07-2022 Phan Thiết - Sài Gòn

Cao Lâm
4.5 (188)

Giường nằm 41 chỗ
15:00
VP Phan Thiết
4 giờ, 45 phút
19:45
Điểm trả Sài Gòn
200.000 ₫

38 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:00 07-07-2022 Phan Thiết - Sài Gòn

Cao Lâm
4.5 (188)

Giường nằm 41 chỗ
04:00
VP Phan Thiết
4 giờ, 45 phút
08:45
Điểm trả Sài Gòn
200.000 ₫

38 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 04:00 07-07-2022 Phan Thiết - Sài Gòn

Hạnh Cafe
4.6 (974)

Limousine 22 Giường
08:00
VP Phan Thiết
4 giờ, 30 phút
12:30
VP Sài Gòn
220.000 ₫

Chỉ còn 6 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 07:30 07-07-2022 Mũi Né - Sài Gòn

Hạnh Cafe
4.6 (974)

Limousine 22 Giường
19:30
VP Phan Thiết
4 giờ, 30 phút
00:00
VP Sài Gòn
220.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:00 07-07-2022 Mũi Né - Sài Gòn

Tuấn Tú
4.5 (524)

Giường nằm 40 chỗ
00:21
Vòng xoay Bến Lội
4 giờ, 40 phút
05:01
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 56
220.000 ₫

Chỉ còn 8 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 21:31 06-07-2022 Ninh Sơn - Phan Rang - Sài Gòn

Đăng Nhân
4.5 (15)

Giường nằm 40 chỗ
00:00
Vòng xoay Bến Lội
5 giờ
05:00
VP Sài Gòn
220.000 ₫

13 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:00 06-07-2022 Ninh Sơn - Phan Rang - Sài Gòn

Liên Hưng
3.7 (1128)

Giường nằm 38 chỗ
23:05
Cổng chào Phan Thiết
5 giờ
04:05
Ngã Tư Bình Phước
220.000 ₫

30 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:30 07-07-2022 Nha Trang - Bù Đốp

Liên Hưng
3.7 (1128)

Giường nằm 38 chỗ
01:15
Cổng chào Phan Thiết
5 giờ
06:15
Ngã Tư Bình Phước
220.000 ₫

23 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:30 06-07-2022 Vạn Giã - Phước Long

An Tiến Phát
2.2 (58)

Giường nằm 43 chỗ
01:05
Bình Thuận (Dọc QL1A)
4 giờ
05:05
KDL Suối Tiên
320.000 ₫250.000 ₫

24 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:00 06-07-2022 Nha Trang - Mũi Né - Sài Gòn - Bình Dương

An Tiến Phát
2.2 (58)

Giường nằm 43 chỗ
01:05
Bình Thuận (Dọc QL1A)
4 giờ, 45 phút
05:50
Cây xăng Petrolimex số 19 - Hàng xanh
320.000 ₫250.000 ₫

24 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:00 06-07-2022 Nha Trang - Mũi Né - Sài Gòn - Bình Dương

An Tiến Phát
2.2 (58)

Giường nằm 43 chỗ
22:30
Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A)
5 giờ
03:30
Ngã Tư Thủ Đức
430.000 ₫250.000 ₫

43 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 12:00 07-07-2022 Quảng Ngãi - Sài Gòn - Bình Dương

An Tiến Phát
2.2 (58)

Giường nằm 43 chỗ
01:05
Bình Thuận (Dọc QL1A)
5 giờ
06:05
Ngã 4 Bình Phước
320.000 ₫250.000 ₫

24 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:00 06-07-2022 Nha Trang - Mũi Né - Sài Gòn - Bình Dương

An Tiến Phát
2.2 (58)

Giường nằm 43 chỗ
22:30
Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A)
5 giờ, 30 phút
04:00
Ngã 4 Bình Phước
430.000 ₫250.000 ₫

43 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 12:00 07-07-2022 Quảng Ngãi - Sài Gòn - Bình Dương

An Tiến Phát
2.2 (58)

Giường nằm 43 chỗ
01:05
Bình Thuận (Dọc QL1A)
4 giờ, 30 phút
05:35
Ngã tư Thủ Đức
320.000 ₫250.000 ₫

24 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:00 06-07-2022 Nha Trang - Mũi Né - Sài Gòn - Bình Dương

Liên Hưng
3.7 (1128)

Limousine 32 giường
11:45
Cổng chào Phan Thiết
4 giờ, 30 phút
16:15
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 26
260.000 ₫

27 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 07:00 07-07-2022 Nha Trang - Sài Gòn

Lan Anh
3 (4)

Giường nằm 40 chỗ
12:30
Hòn Rơm (Mũi Né)
5 giờ
17:30
Ngã Tư Bình Phước
260.000 ₫

40 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 12:30 07-07-2022 Mũi Né - Lagi - Bình Dương

Lan Anh
3 (4)

Giường nằm 40 chỗ
13:00
Bãi đá Ông Địa
4 giờ, 30 phút
17:30
Ngã Tư Bình Phước
260.000 ₫

40 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 12:30 07-07-2022 Mũi Né - Lagi - Bình Dương

Lan Anh
3 (4)

Giường nằm 40 chỗ
13:30
Lottemart - Phan Thiết
4 giờ
17:30
Ngã Tư Bình Phước
260.000 ₫

40 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 12:30 07-07-2022 Mũi Né - Lagi - Bình Dương

Tuấn Tú
4.5 (524)

Limousine giường nằm 34 chỗ
00:34
Vòng xoay Bến Lội
4 giờ, 40 phút
05:14
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 56
270.000 ₫

16 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 21:44 06-07-2022 Ninh Sơn - Phan Rang - Sài Gòn

An Anh Limousine
4.5 (563)

Xe VIP 34 giường
23:00
Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A)
4 giờ, 30 phút
03:30
BX Miền Đông - Quầy vé số 48
270.000 ₫

Chỉ còn 3 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:00 07-07-2022 Ninh Sơn - Phan Rang - Sài Gòn

An Anh Limousine
4.5 (563)

Xe VIP 34 giường
11:30
Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A)
6 giờ
17:30
Vp. Quận 5
270.000 ₫

21 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 07:30 07-07-2022 Ninh Sơn - Phan Rang - Sài Gòn

An Anh Limousine
4.5 (563)

Xe VIP 34 giường
11:30
Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A)
4 giờ, 30 phút
16:00
BX Miền Đông - Quầy vé số 48
270.000 ₫

21 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 07:30 07-07-2022 Ninh Sơn - Phan Rang - Sài Gòn

Đăng Nhân
4.5 (15)

Limousine giường nằm 34 chỗ
00:30
Vòng xoay Bến Lội
5 giờ
05:30
VP Sài Gòn
270.000 ₫

15 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:30 06-07-2022 Ninh Sơn - Phan Rang - Sài Gòn

An Anh Limousine
4.5 (563)

Xe VIP 34 giường
11:00
Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A)
4 giờ, 30 phút
15:30
BX Miền Đông - Quầy vé số 48
270.000 ₫

22 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 07:00 07-07-2022 Ninh Sơn - Phan Rang - Sài Gòn

An Anh Limousine
4.5 (563)

Xe VIP 34 giường
23:00
Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A)
6 giờ
05:00
Vp. Quận 5
270.000 ₫

Chỉ còn 3 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:00 07-07-2022 Ninh Sơn - Phan Rang - Sài Gòn

An Anh Limousine
4.5 (563)

Xe VIP 34 giường
11:00
Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A)
6 giờ
17:00
Trạm Tân Phú
270.000 ₫

22 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 07:00 07-07-2022 Ninh Sơn - Phan Rang - Sài Gòn

Liên Hưng
3.7 (1128)

Limousine 32 giường
14:45
Cổng chào Phan Thiết
4 giờ, 30 phút
19:15
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 26
270.000 ₫

32 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 10:00 07-07-2022 Nha Trang - Sài Gòn
Đánh giá tốt nhất

Minh Nghĩa
4.8 (254)

Limousine giường phòng 22 chỗ
23:55
VP Phan Thiết
4 giờ, 45 phút
04:40
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 103
280.000 ₫

12 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 22:45 07-07-2022 Phan Rí - Sài Gòn
Đánh giá tốt nhất

Minh Nghĩa
4.8 (254)

Limousine giường phòng 22 chỗ
12:10
VP Phan Thiết
4 giờ, 45 phút
16:55
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 103
280.000 ₫

Chỉ còn 6 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 11:00 07-07-2022 Phan Rí - Sài Gòn

Liên Hưng
3.7 (1128)

Limousine 32 giường
01:30
Cổng chào Phan Thiết
4 giờ, 30 phút
06:00
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 26
280.000 ₫

19 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:45 06-07-2022 Nha Trang - Sài Gòn

Liên Hưng
3.7 (1128)

Limousine 32 giường
23:30
Cổng chào Phan Thiết
4 giờ, 30 phút
04:00
Ngã Tư An Sương
290.000 ₫

26 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:30 07-07-2022 Nha Trang - Tây Ninh

Liên Hưng
3.7 (1128)

Limousine 32 giường
00:05
Cổng chào Phan Thiết
4 giờ, 30 phút
04:35
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 26
290.000 ₫

20 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:20 06-07-2022 Nha Trang - Sài Gòn

Liên Hưng
3.7 (1128)

Limousine 32 giường
01:45
Cổng chào Phan Thiết
4 giờ, 30 phút
06:15
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 26
290.000 ₫

11 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 21:00 06-07-2022 Nha Trang - Sài Gòn

Liên Hưng
3.7 (1128)

Limousine 32 giường
00:00
Cổng chào Phan Thiết
4 giờ, 30 phút
04:30
Ngã Tư An Sương
290.000 ₫

20 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:00 06-07-2022 Nha Trang - Tây Ninh

Liên Hưng
3.7 (1128)

Limousine 32 giường
03:05
Cổng chào Phan Thiết
4 giờ, 30 phút
07:35
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 26
290.000 ₫

29 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 22:20 06-07-2022 Nha Trang - Sài Gòn

Liên Hưng
3.7 (1128)

Limousine 32 giường
23:30
Cổng chào Phan Thiết
5 giờ
04:30
Hóc Môn QL22
310.000 ₫

26 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:30 07-07-2022 Nha Trang - Tây Ninh

Liên Hưng
3.7 (1128)

Limousine 32 giường
00:00
Cổng chào Phan Thiết
5 giờ
05:00
Hóc Môn QL22
310.000 ₫

20 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:00 06-07-2022 Nha Trang - Tây Ninh

An Phú Buslines
4.6 (213)

Giường nằm 44 chỗ
02:25
Phan Thiết
4 giờ
06:25
BX Miền Đông - Quầy vé 21
320.000 ₫

18 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:00 06-07-2022 Quy Nhơn - Bến xe Miền Đông
Nhanh nhất

An Phú Buslines
4.6 (213)

Giường nằm 41 chỗ
02:26
Phan Thiết
0 giây
02:26
BX Miền Đông - Quầy vé 21
320.000 ₫

Chỉ còn 8 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:01 06-07-2022 Quy Nhơn - Nha Trang - Tân Phú

An Phú Buslines
4.6 (213)

Giường nằm 41 chỗ
02:26
Phan Thiết
3 giờ, 30 phút
05:56
AEON MALL Tân Phú
320.000 ₫

Chỉ còn 8 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:01 06-07-2022 Quy Nhơn - Nha Trang - Tân Phú

Liên Hưng
3.7 (1128)

Limousine 32 giường
23:30
Cổng chào Phan Thiết
5 giờ, 30 phút
05:00
Củ Chi
330.000 ₫

26 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:30 07-07-2022 Nha Trang - Tây Ninh

Liên Hưng
3.7 (1128)

Limousine 32 giường
00:00
Cổng chào Phan Thiết
5 giờ, 30 phút
05:30
Củ Chi
330.000 ₫

20 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:00 06-07-2022 Nha Trang - Tây Ninh

ADT Limousine
4.7 (126)

Limousine 9 chỗ
15:30
Lotte Mart - Phan Thiết
4 giờ, 40 phút
20:10
Cổng số 2 Phổ Quang, Trạm SVD QK7
Giá từ 340.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:00 07-07-2022 Mũi Né - Sài gòn

ADT Limousine
4.7 (126)

Limousine 9 chỗ
14:30
Lotte Mart - Phan Thiết
4 giờ, 30 phút
19:00
Petrolimex Nguyễn Văn Trỗi - Huỳnh Văn Bánh
Giá từ 340.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:00 07-07-2022 Mũi Né - Sài gòn

ADT Limousine
4.7 (126)

Limousine 9 chỗ
14:30
Lotte Mart - Phan Thiết
4 giờ, 40 phút
19:10
Cổng số 2 Phổ Quang, Trạm SVD QK7
Giá từ 340.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:00 07-07-2022 Mũi Né - Sài gòn

ADT Limousine
4.7 (126)

Limousine 9 chỗ
15:30
Lotte Mart - Phan Thiết
4 giờ, 30 phút
20:00
Petrolimex Nguyễn Văn Trỗi - Huỳnh Văn Bánh
Giá từ 340.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:00 07-07-2022 Mũi Né - Sài gòn

Liên Hưng
3.7 (1128)

Limousine 22 phòng
15:45
Cổng chào Phan Thiết
4 giờ, 30 phút
20:15
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 26
360.000 ₫

21 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 11:00 07-07-2022 Nha Trang - Sài Gòn

Liên Hưng
3.7 (1128)

Limousine 22 phòng
13:30
Cổng chào Phan Thiết
4 giờ, 30 phút
18:00
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 26
360.000 ₫

22 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 08:45 07-07-2022 Nha Trang - Sài Gòn

Tuấn Tú
4.5 (524)

Limousine giường phòng 22 chỗ
12:20
Vòng xoay Bến Lội
4 giờ, 40 phút
17:00
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 56
370.000 ₫

13 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 09:30 07-07-2022 Ninh Sơn - Phan Rang - Sài Gòn

An Phú Buslines
4.6 (213)

Limousine 34 giường
02:56
Phan Thiết
3 giờ, 30 phút
06:26
Ngã Tư Bình Phước
380.000 ₫

Chỉ còn 3 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:31 06-07-2022 Quy Nhơn - Tân Phú

An Phú Buslines
4.6 (213)

Limousine 34 giường
02:56
Phan Thiết
4 giờ, 30 phút
07:26
AEON MALL Tân Phú
380.000 ₫

Chỉ còn 3 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:31 06-07-2022 Quy Nhơn - Tân Phú

An Anh Limousine
4.5 (563)

Limousine giường phòng 21 chỗ
12:00
Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A)
4 giờ, 30 phút
16:30
BX Miền Đông - Quầy vé số 48
380.000 ₫

14 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 08:00 07-07-2022 Ninh Sơn - Phan Rang - Sài Gòn

An Anh Limousine
4.5 (563)

Limousine giường phòng 21 chỗ
12:00
Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A)
6 giờ
18:00
Vp. Quận 5
380.000 ₫

14 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 08:00 07-07-2022 Ninh Sơn - Phan Rang - Sài Gòn

An Anh Limousine
4.5 (563)

Limousine giường phòng 21 chỗ
01:00
Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A)
4 giờ, 30 phút
05:30
BX Miền Đông - Quầy vé số 48
380.000 ₫

Chỉ còn 3 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 21:00 06-07-2022 Ninh Sơn - Phan Rang - Sài Gòn

An Anh Limousine
4.5 (563)

Limousine giường phòng 21 chỗ
01:00
Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A)
6 giờ
07:00
Vp. Quận 5
380.000 ₫

Chỉ còn 3 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 21:00 06-07-2022 Ninh Sơn - Phan Rang - Sài Gòn

Liên Hưng
3.7 (1128)

Limousine 22 phòng
02:15
Cổng chào Phan Thiết
4 giờ, 30 phút
06:45
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 26
380.000 ₫

12 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 21:30 06-07-2022 Nha Trang - Sài Gòn

Liên Hưng
3.7 (1128)

Limousine 22 phòng
01:05
Cổng chào Phan Thiết
4 giờ, 30 phút
05:35
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 26
380.000 ₫

11 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:20 06-07-2022 Nha Trang - Sài Gòn

Bạn muốn đặt chỗ nhanh? Hãy tải ngay ứng dụng!

Ứng dụng 12BAY.VN hoàn toàn MIỄN PHÍ!

Hỗ trợ Khách hàng

1900 2642

Công ty TNHH TM DV Nguyễn Dương. Mã số DN: 0316751330. Lô 11, Biệt Thự 2, Khu Đô Thị Hà Đô, P.Thới An, Quận 12, TP Hồ Chí Minh
© 2022 12BAY CO., LTD