Đặt vé xe trực tuyến

From
Value
To
Value
To
Value
submit

Phan ThiếtHồ Chí Minh - 24/02/2024 (15/1 âm lịch)

Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Nam Hải Limousine
4.7 (603)

Limousine 19 ghế VIP
14:40 PM
VP Mũi Né
2 giờ, 50 phút
17:30 PM
VP Sài Gòn
Giá từ 150.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

Giá tốt nhất & Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Nam Hải Limousine
4.7 (603)

Limousine 19 ghế VIP
15:30 PM
VP Phan Thiết
2 giờ
17:30 PM
VP Sài Gòn
Giá từ 150.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:40 24-02-2024 Mũi Né - Sài Gòn

Cao Lâm
4.4 (2053)

Giường nằm 41 chỗ
13:00 PM
VP Phan Thiết
2 giờ, 30 phút
15:30 PM
VP Sài Gòn
180.000 ₫160.000 ₫

36 chỗ trống

Cao Lâm
4.4 (2053)

Giường nằm 41 chỗ
15:00 PM
VP Phan Thiết
2 giờ, 30 phút
17:30 PM
VP Sài Gòn
180.000 ₫160.000 ₫

33 chỗ trống

Cao Lâm
4.4 (2053)

Giường nằm 41 chỗ
08:30 AM
VP Phan Thiết
3 giờ
11:30 AM
VP Sài Gòn
180.000 ₫160.000 ₫

34 chỗ trống

Cao Lâm
4.4 (2053)

Giường nằm 41 chỗ
06:30 AM
VP Phan Thiết
2 giờ, 30 phút
09:00 AM
VP Sài Gòn
180.000 ₫160.000 ₫

34 chỗ trống

Cao Lâm
4.4 (2053)

Giường nằm 41 chỗ
17:00 PM
VP Phan Thiết
2 giờ, 30 phút
19:30 PM
VP Sài Gòn
180.000 ₫160.000 ₫

34 chỗ trống

Cao Lâm
4.4 (2053)

Giường nằm 41 chỗ
04:00 AM
VP Phan Thiết
3 giờ, 30 phút
07:30 AM
VP Sài Gòn
180.000 ₫160.000 ₫

38 chỗ trống

Cao Lâm
4.4 (2053)

Giường nằm 41 chỗ
02:00 AM
VP Phan Thiết
2 giờ, 30 phút
04:30 AM
VP Sài Gòn
180.000 ₫160.000 ₫

30 chỗ trống

Cao Lâm
4.4 (2053)

Giường nằm 41 chỗ
01:00 AM
VP Phan Thiết
3 giờ, 30 phút
04:30 AM
VP Sài Gòn
180.000 ₫160.000 ₫

37 chỗ trống

Cao Lâm
4.4 (2053)

Giường nằm 41 chỗ
00:00 AM
VP Phan Thiết
3 giờ
03:00 AM
VP Sài Gòn
180.000 ₫160.000 ₫

37 chỗ trống

Cao Lâm
4.4 (2053)

Giường nằm 41 chỗ
14:30 PM
Cảng tàu Phan Thiết (Đảo Phú Quý)
3 giờ
17:30 PM
VP Sài Gòn
180.000 ₫160.000 ₫

33 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:00 24-02-2024 Phan Thiết - Sài Gòn (CT Km14)

Cao Lâm
4.4 (2053)

Giường nằm 41 chỗ
23:30 PM
Cảng tàu Phan Thiết (Đảo Phú Quý)
3 giờ
02:30 AM
Trạm Thủ Đức - Quận 2
180.000 ₫160.000 ₫

38 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 00:00 25-02-2024 Phan Thiết - Sài Gòn (CT Km42)

Cao Lâm
4.4 (2053)

Giường nằm 41 chỗ
12:30 PM
Cảng tàu Phan Thiết (Đảo Phú Quý)
3 giờ
15:30 PM
VP Sài Gòn
180.000 ₫160.000 ₫

36 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:00 24-02-2024 Phan Thiết - Sài Gòn (CT Km14)
Nhanh nhất

Cao Lâm
4.4 (2053)

Giường nằm 41 chỗ
17:00 PM
VP Phan Thiết
2 giờ
19:00 PM
Trạm Thủ Đức - Quận 2
180.000 ₫160.000 ₫

34 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:00 24-02-2024 Phan Thiết - Sài Gòn (CT Km14)

Cao Lâm
4.4 (2053)

Giường nằm 41 chỗ
03:30 AM
Cảng tàu Phan Thiết (Đảo Phú Quý)
3 giờ, 30 phút
07:00 AM
Trạm Thủ Đức - Quận 2
180.000 ₫160.000 ₫

38 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 04:00 24-02-2024 Phan Thiết - Sài Gòn (CT Ông Đồn)

Cao Lâm
4.4 (2053)

Giường nằm 41 chỗ
01:30 AM
Cảng tàu Phan Thiết (Đảo Phú Quý)
3 giờ
04:30 AM
VP Sài Gòn
180.000 ₫160.000 ₫

30 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 02:00 24-02-2024 Phan Thiết - Sài Gòn (CT Km14)
Nhanh nhất

Cao Lâm
4.4 (2053)

Giường nằm 41 chỗ
13:00 PM
VP Phan Thiết
2 giờ
15:00 PM
Trạm Thủ Đức - Quận 2
180.000 ₫160.000 ₫

36 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:00 24-02-2024 Phan Thiết - Sài Gòn (CT Km14)

Cao Lâm
4.4 (2053)

Giường nằm 41 chỗ
16:30 PM
Cảng tàu Phan Thiết (Đảo Phú Quý)
2 giờ, 30 phút
19:00 PM
Trạm Thủ Đức - Quận 2
180.000 ₫160.000 ₫

34 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:00 24-02-2024 Phan Thiết - Sài Gòn (CT Km14)

Cao Lâm
4.4 (2053)

Giường nằm 41 chỗ
16:30 PM
Cảng tàu Phan Thiết (Đảo Phú Quý)
3 giờ
19:30 PM
VP Sài Gòn
180.000 ₫160.000 ₫

34 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:00 24-02-2024 Phan Thiết - Sài Gòn (CT Km14)

Cao Lâm
4.4 (2053)

Giường nằm 41 chỗ
23:30 PM
Cảng tàu Phan Thiết (Đảo Phú Quý)
3 giờ, 30 phút
03:00 AM
VP Sài Gòn
180.000 ₫160.000 ₫

38 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 00:00 25-02-2024 Phan Thiết - Sài Gòn (CT Km42)
Nhanh nhất

Cao Lâm
4.4 (2053)

Giường nằm 41 chỗ
15:00 PM
VP Phan Thiết
2 giờ
17:00 PM
Trạm Thủ Đức - Quận 2
180.000 ₫160.000 ₫

33 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:00 24-02-2024 Phan Thiết - Sài Gòn (CT Km14)

Cao Lâm
4.4 (2053)

Giường nằm 41 chỗ
08:00 AM
Cảng tàu Phan Thiết (Đảo Phú Quý)
3 giờ
11:00 AM
Trạm Thủ Đức - Quận 2
180.000 ₫160.000 ₫

34 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 08:30 24-02-2024 Phan Thiết - Sài Gòn (CT Km42)

Cao Lâm
4.4 (2053)

Giường nằm 41 chỗ
12:30 PM
Cảng tàu Phan Thiết (Đảo Phú Quý)
2 giờ, 30 phút
15:00 PM
Trạm Thủ Đức - Quận 2
180.000 ₫160.000 ₫

36 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:00 24-02-2024 Phan Thiết - Sài Gòn (CT Km14)

Cao Lâm
4.4 (2053)

Giường nằm 41 chỗ
06:00 AM
Cảng tàu Phan Thiết (Đảo Phú Quý)
3 giờ
09:00 AM
VP Sài Gòn
180.000 ₫160.000 ₫

34 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 06:30 24-02-2024 Phan Thiết - Sài Gòn (CT Km14)
Nhanh nhất

Cao Lâm
4.4 (2053)

Giường nằm 41 chỗ
06:30 AM
VP Phan Thiết
2 giờ
08:30 AM
Trạm Thủ Đức - Quận 2
180.000 ₫160.000 ₫

34 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 06:30 24-02-2024 Phan Thiết - Sài Gòn (CT Km14)
Nhanh nhất

Cao Lâm
4.4 (2053)

Giường nằm 41 chỗ
02:00 AM
VP Phan Thiết
2 giờ
04:00 AM
Trạm Thủ Đức - Quận 2
180.000 ₫160.000 ₫

30 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 02:00 24-02-2024 Phan Thiết - Sài Gòn (CT Km14)

Cao Lâm
4.4 (2053)

Giường nằm 41 chỗ
04:00 AM
VP Phan Thiết
3 giờ
07:00 AM
Trạm Thủ Đức - Quận 2
180.000 ₫160.000 ₫

38 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 04:00 24-02-2024 Phan Thiết - Sài Gòn (CT Ông Đồn)

Cao Lâm
4.4 (2053)

Giường nằm 41 chỗ
00:30 AM
Cảng tàu Phan Thiết (Đảo Phú Quý)
4 giờ
04:30 AM
VP Sài Gòn
180.000 ₫160.000 ₫

37 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 01:00 24-02-2024 Phan Thiết - Sài Gòn (CT Ông Đồn)

Cao Lâm
4.4 (2053)

Giường nằm 41 chỗ
08:30 AM
VP Phan Thiết
2 giờ, 30 phút
11:00 AM
Trạm Thủ Đức - Quận 2
180.000 ₫160.000 ₫

34 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 08:30 24-02-2024 Phan Thiết - Sài Gòn (CT Km42)

Cao Lâm
4.4 (2053)

Giường nằm 41 chỗ
14:30 PM
Cảng tàu Phan Thiết (Đảo Phú Quý)
2 giờ, 30 phút
17:00 PM
Trạm Thủ Đức - Quận 2
180.000 ₫160.000 ₫

33 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:00 24-02-2024 Phan Thiết - Sài Gòn (CT Km14)

Cao Lâm
4.4 (2053)

Giường nằm 41 chỗ
03:30 AM
Cảng tàu Phan Thiết (Đảo Phú Quý)
4 giờ
07:30 AM
VP Sài Gòn
180.000 ₫160.000 ₫

38 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 04:00 24-02-2024 Phan Thiết - Sài Gòn (CT Ông Đồn)

Cao Lâm
4.4 (2053)

Giường nằm 41 chỗ
01:30 AM
Cảng tàu Phan Thiết (Đảo Phú Quý)
2 giờ, 30 phút
04:00 AM
Trạm Thủ Đức - Quận 2
180.000 ₫160.000 ₫

30 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 02:00 24-02-2024 Phan Thiết - Sài Gòn (CT Km14)

Cao Lâm
4.4 (2053)

Giường nằm 41 chỗ
00:00 AM
VP Phan Thiết
2 giờ, 30 phút
02:30 AM
Trạm Thủ Đức - Quận 2
180.000 ₫160.000 ₫

37 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 00:00 24-02-2024 Phan Thiết - Sài Gòn (CT Km42)

Cao Lâm
4.4 (2053)

Giường nằm 41 chỗ
06:00 AM
Cảng tàu Phan Thiết (Đảo Phú Quý)
2 giờ, 30 phút
08:30 AM
Trạm Thủ Đức - Quận 2
180.000 ₫160.000 ₫

34 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 06:30 24-02-2024 Phan Thiết - Sài Gòn (CT Km14)

Cao Lâm
4.4 (2053)

Giường nằm 41 chỗ
08:00 AM
Cảng tàu Phan Thiết (Đảo Phú Quý)
3 giờ, 30 phút
11:30 AM
VP Sài Gòn
180.000 ₫160.000 ₫

34 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 08:30 24-02-2024 Phan Thiết - Sài Gòn (CT Km42)

Cao Lâm
4.4 (2053)

Giường nằm 41 chỗ
01:00 AM
VP Phan Thiết
3 giờ
04:00 AM
Trạm Thủ Đức - Quận 2
180.000 ₫160.000 ₫

37 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 01:00 24-02-2024 Phan Thiết - Sài Gòn (CT Ông Đồn)

Cao Lâm
4.4 (2053)

Giường nằm 41 chỗ
00:30 AM
Cảng tàu Phan Thiết (Đảo Phú Quý)
3 giờ, 30 phút
04:00 AM
Trạm Thủ Đức - Quận 2
180.000 ₫160.000 ₫

37 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 01:00 24-02-2024 Phan Thiết - Sài Gòn (CT Ông Đồn)

Trung Nga
4.6 (1533)

Giường Nằm 40 Chỗ
09:00 AM
Vp. Phan Thiết
3 giờ
12:00 PM
Trạm Quận 1
180.000 ₫

23 chỗ trống

Tân Hoàng Anh
4.1 (1042)

Solati Limousine 12 Ghế
13:00 PM
Vp. Phan Thiết
2 giờ, 30 phút
15:30 PM
Vp. Quận 5
180.000 ₫

13 chỗ trống

Trung Nga
4.6 (1533)

Giường Nằm 40 Chỗ
14:30 PM
Vp. Phan Thiết
3 giờ, 50 phút
18:20 PM
Trạm Quận 1
180.000 ₫

23 chỗ trống

Trung Nga
4.6 (1533)

Giường Nằm 40 Chỗ
17:15 PM
Vp. Phan Thiết
3 giờ
20:15 PM
Trạm Quận 1
180.000 ₫

30 chỗ trống

Trung Nga
4.6 (1533)

Giường Nằm 40 Chỗ
07:30 AM
Vp. Phan Thiết
3 giờ, 50 phút
11:20 AM
Trạm Quận 1
180.000 ₫

32 chỗ trống

Trung Nga
4.6 (1533)

Giường Nằm 40 Chỗ
12:30 PM
Vp. Phan Thiết
3 giờ
15:30 PM
Trạm Quận 1
180.000 ₫

23 chỗ trống

Trung Nga
4.6 (1533)

Giường Nằm 40 Chỗ
05:00 AM
Vp. Phan Thiết
3 giờ
08:00 AM
Trạm Quận 1
180.000 ₫

26 chỗ trống

Trung Nga
4.6 (1533)

Giường Nằm 40 Chỗ
02:15 AM
Vp. Phan Thiết
3 giờ
05:15 AM
Trạm Quận 1
180.000 ₫

25 chỗ trống

Trung Nga
4.6 (1533)

Giường Nằm 40 Chỗ
03:00 AM
Vp. Phan Thiết
3 giờ, 50 phút
06:50 AM
Trạm Quận 1
180.000 ₫

21 chỗ trống

Trung Nga
4.6 (1533)

Giường Nằm 40 Chỗ
00:01 AM
Vp. Phan Thiết
3 giờ, 50 phút
03:51 AM
Trạm Quận 1
180.000 ₫

25 chỗ trống

Trung Nga
4.6 (1533)

Giường Nằm 40 Chỗ
10:30 AM
Vp. Phan Thiết
3 giờ
13:30 PM
Trạm Quận 1
180.000 ₫

25 chỗ trống

Trung Nga
4.6 (1533)

Giường Nằm 40 Chỗ
02:16 AM
Vp. Phan Thiết
3 giờ
05:16 AM
Trạm Quận 1
180.000 ₫

28 chỗ trống

Trung Nga
4.6 (1533)

Giường Nằm 40 Chỗ
23:31 PM
Cảng tàu Phan Thiết (Đảo Phú Quý)
4 giờ, 20 phút
03:51 AM
Trạm Quận 1
180.000 ₫

33 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 00:01 25-02-2024 Phan Thiết - Hồ Chí Minh (Cao tốc thường)

Trung Nga
4.6 (1533)

Giường Nằm 40 Chỗ
12:00 PM
Cảng tàu Phan Thiết (Đảo Phú Quý)
3 giờ, 30 phút
15:30 PM
Trạm Quận 1
180.000 ₫

23 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 12:30 24-02-2024 Phan Thiết - Hồ Chí Minh (Cao tốc)

Trung Nga
4.6 (1533)

Giường Nằm 40 Chỗ
14:00 PM
Cảng tàu Phan Thiết (Đảo Phú Quý)
4 giờ, 20 phút
18:20 PM
Trạm Quận 1
180.000 ₫

23 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:30 24-02-2024 Phan Thiết - Hồ Chí Minh (Cao tốc thường)

Trung Nga
4.6 (1533)

Giường Nằm 40 Chỗ
16:45 PM
Cảng tàu Phan Thiết (Đảo Phú Quý)
3 giờ, 30 phút
20:15 PM
Trạm Quận 1
180.000 ₫

30 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:15 24-02-2024 Phan Thiết - Hồ Chí Minh (Cao tốc)

Trung Nga
4.6 (1533)

Giường Nằm 40 Chỗ
01:45 AM
Cảng tàu Phan Thiết (Đảo Phú Quý)
3 giờ, 30 phút
05:15 AM
Trạm Quận 1
180.000 ₫

25 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 02:15 24-02-2024 Phan Thiết - Hồ Chí Minh (Cao tốc)

Trung Nga
4.6 (1533)

Giường Nằm 40 Chỗ
08:30 AM
Cảng tàu Phan Thiết (Đảo Phú Quý)
3 giờ, 30 phút
12:00 PM
Trạm Quận 1
180.000 ₫

23 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 09:00 24-02-2024 Phan Thiết - Hồ Chí Minh (Cao tốc)

Trung Nga
4.6 (1533)

Giường Nằm 40 Chỗ
07:00 AM
Cảng tàu Phan Thiết (Đảo Phú Quý)
4 giờ, 20 phút
11:20 AM
Trạm Quận 1
180.000 ₫

32 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 07:30 24-02-2024 Phan Thiết - Hồ Chí Minh (Cao tốc thường)

Trung Nga
4.6 (1533)

Giường Nằm 40 Chỗ
10:00 AM
Cảng tàu Phan Thiết (Đảo Phú Quý)
3 giờ, 30 phút
13:30 PM
Trạm Quận 1
180.000 ₫

25 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 10:30 24-02-2024 Phan Thiết - Hồ Chí Minh (Cao tốc)

Trung Nga
4.6 (1533)

Giường Nằm 40 Chỗ
02:30 AM
Cảng tàu Phan Thiết (Đảo Phú Quý)
4 giờ, 20 phút
06:50 AM
Trạm Quận 1
180.000 ₫

21 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 03:00 24-02-2024 Phan Thiết - Hồ Chí Minh (Cao tốc thường)

Trung Nga
4.6 (1533)

Giường Nằm 40 Chỗ
04:30 AM
Cảng tàu Phan Thiết (Đảo Phú Quý)
3 giờ, 30 phút
08:00 AM
Trạm Quận 1
180.000 ₫

26 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 05:00 24-02-2024 Phan Thiết - Hồ Chí Minh (Cao tốc)

Trung Nga
4.6 (1533)

Giường Nằm 40 Chỗ
01:46 AM
Cảng tàu Phan Thiết (Đảo Phú Quý)
3 giờ, 30 phút
05:16 AM
Trạm Quận 1
180.000 ₫

28 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 02:16 24-02-2024 Phan Thiết - Hồ Chí Minh (Cao tốc)

Kumho Samco
4.3 (318)

Limousine giường phòng 33 chỗ
13:00 PM
Bến xe Bắc Phan Thiết
2 giờ, 50 phút
15:50 PM
Bến xe Miền Đông Mới (Quầy số 18)
190.000 ₫

22 chỗ trống

Kumho Samco
4.3 (318)

Limousine giường phòng 33 chỗ
13:00 PM
Bến xe Bắc Phan Thiết
3 giờ
16:00 PM
VP Phạm Ngũ Lão
190.000 ₫

22 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:00 24-02-2024 Phan Thiết - Sài Gòn (Cao tốc)

Kumho Samco
4.3 (318)

Limousine giường phòng 33 chỗ
17:00 PM
Bến xe Bắc Phan Thiết
2 giờ, 50 phút
19:50 PM
Bến xe Miền Đông Mới (Quầy số 18)
190.000 ₫

19 chỗ trống

Kumho Samco
4.3 (318)

Limousine giường phòng 33 chỗ
11:30 AM
Bến xe Bắc Phan Thiết
2 giờ, 50 phút
14:20 PM
Bến xe Miền Đông Mới (Quầy số 18)
190.000 ₫

26 chỗ trống

Kumho Samco
4.3 (318)

Limousine giường phòng 33 chỗ
15:00 PM
Bến xe Bắc Phan Thiết
2 giờ, 50 phút
17:50 PM
Bến xe Miền Đông Mới (Quầy số 18)
190.000 ₫

31 chỗ trống

Kumho Samco
4.3 (318)

Limousine giường phòng 33 chỗ
02:00 AM
Bến xe Bắc Phan Thiết
2 giờ, 50 phút
04:50 AM
Bến xe Miền Đông Mới (Quầy số 18)
190.000 ₫

30 chỗ trống

Kumho Samco
4.3 (318)

Limousine giường phòng 33 chỗ
07:00 AM
Bến xe Bắc Phan Thiết
2 giờ, 50 phút
09:50 AM
Bến xe Miền Đông Mới (Quầy số 18)
190.000 ₫

28 chỗ trống

Kumho Samco
4.3 (318)

Limousine giường phòng 33 chỗ
08:30 AM
Bến xe Bắc Phan Thiết
2 giờ, 50 phút
11:20 AM
Bến xe Miền Đông Mới (Quầy số 18)
190.000 ₫

27 chỗ trống

Kumho Samco
4.3 (318)

Limousine giường phòng 33 chỗ
10:00 AM
Bến xe Bắc Phan Thiết
2 giờ, 50 phút
12:50 PM
Bến xe Miền Đông Mới (Quầy số 18)
190.000 ₫

29 chỗ trống

Hạnh Cafe - Hà Phương Limousine
4.4 (3965)

Giường nằm 41 chỗ
16:00 PM
Vp. Phan Thiết
3 giờ
19:00 PM
Vp. Quận 1
190.000 ₫

31 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:30 24-02-2024 Mũi Né - Sài Gòn

Kumho Samco
4.3 (318)

Limousine giường phòng 33 chỗ
17:00 PM
Bến xe Bắc Phan Thiết
3 giờ
20:00 PM
VP Phạm Ngũ Lão
190.000 ₫

19 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:00 24-02-2024 Phan Thiết - Sài Gòn (Cao tốc)

Hạnh Cafe - Hà Phương Limousine
4.4 (3965)

Giường nằm 41 chỗ
12:00 PM
Vp. Phan Thiết
3 giờ
15:00 PM
Vp. Quận 1
190.000 ₫

30 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 11:30 24-02-2024 Mũi Né - Sài Gòn

Kumho Samco
4.3 (318)

Limousine giường phòng 33 chỗ
15:00 PM
Bến xe Bắc Phan Thiết
3 giờ
18:00 PM
VP Phạm Ngũ Lão
190.000 ₫

31 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:00 24-02-2024 Phan Thiết - Sài Gòn (Cao tốc)

Hạnh Cafe - Hà Phương Limousine
4.4 (3965)

Giường nằm 41 chỗ
18:00 PM
Vp. Phan Thiết
3 giờ
21:00 PM
Vp. Quận 1
190.000 ₫

35 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:30 24-02-2024 Mũi Né - Sài Gòn

Hạnh Cafe - Hà Phương Limousine
4.4 (3965)

Giường nằm 41 chỗ
16:00 PM
Vp. Phan Thiết
2 giờ, 15 phút
18:15 PM
Vp. Quận 9
190.000 ₫

31 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:30 24-02-2024 Mũi Né - Sài Gòn

Hạnh Cafe - Hà Phương Limousine
4.4 (3965)

Giường nằm 41 chỗ
12:00 PM
Vp. Phan Thiết
2 giờ, 15 phút
14:15 PM
Vp. Quận 9
190.000 ₫

30 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 11:30 24-02-2024 Mũi Né - Sài Gòn

Kumho Samco
4.3 (318)

Limousine giường phòng 33 chỗ
10:00 AM
Bến xe Bắc Phan Thiết
3 giờ
13:00 PM
VP Phạm Ngũ Lão
190.000 ₫

29 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 10:00 24-02-2024 Phan Thiết - Sài Gòn (Cao tốc)

Hạnh Cafe - Hà Phương Limousine
4.4 (3965)

Giường nằm 41 chỗ
18:00 PM
Vp. Phan Thiết
2 giờ, 15 phút
20:15 PM
Vp. Quận 9
190.000 ₫

35 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:30 24-02-2024 Mũi Né - Sài Gòn

Kumho Samco
4.3 (318)

Limousine giường phòng 33 chỗ
07:00 AM
Bến xe Bắc Phan Thiết
3 giờ
10:00 AM
VP Phạm Ngũ Lão
190.000 ₫

28 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 07:00 24-02-2024 Phan Thiết - Sài Gòn (Cao tốc)

Kumho Samco
4.3 (318)

Limousine giường phòng 33 chỗ
02:00 AM
Bến xe Bắc Phan Thiết
3 giờ
05:00 AM
VP Phạm Ngũ Lão
190.000 ₫

30 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 02:00 24-02-2024 Phan Thiết - Sài Gòn (Cao tốc)

Kumho Samco
4.3 (318)

Limousine giường phòng 33 chỗ
08:30 AM
Bến xe Bắc Phan Thiết
3 giờ
11:30 AM
VP Phạm Ngũ Lão
190.000 ₫

27 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 08:30 24-02-2024 Phan Thiết - Sài Gòn (Cao tốc)

Kumho Samco
4.3 (318)

Limousine giường phòng 33 chỗ
11:30 AM
Bến xe Bắc Phan Thiết
3 giờ
14:30 PM
VP Phạm Ngũ Lão
190.000 ₫

26 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 11:30 24-02-2024 Phan Thiết - Sài Gòn (Cao tốc)
Đánh giá tốt nhất

Nam Hải Limousine
4.7 (603)

Limousine 34 giường
12:10 PM
VP Mũi Né
2 giờ, 50 phút
15:00 PM
VP Sài Gòn
200.000 ₫

14 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Nam Hải Limousine
4.7 (603)

Limousine 19 giường
18:25 PM
VP Mũi Né
2 giờ, 50 phút
21:15 PM
VP Sài Gòn
200.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Nam Hải Limousine
4.7 (603)

Limousine 19 giường
03:40 AM
VP Mũi Né
2 giờ, 50 phút
06:30 AM
VP Sài Gòn
200.000 ₫

15 chỗ trống

Minh Nghĩa
4.5 (933)

Giường nằm 41 chỗ
14:55 PM
VP Phan Thiết
5 giờ
19:55 PM
VP Bình Thạnh
200.000 ₫

10 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:00 24-02-2024 Phan Rí - Sài Gòn

Minh Nghĩa
4.5 (933)

Giường nằm 41 chỗ
14:55 PM
VP Phan Thiết
4 giờ, 30 phút
19:25 PM
VP Thủ Đức
200.000 ₫

10 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:00 24-02-2024 Phan Rí - Sài Gòn
Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Nam Hải Limousine
4.7 (603)

Limousine 34 giường
13:00 PM
VP Phan Thiết
2 giờ
15:00 PM
VP Sài Gòn
200.000 ₫

14 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 12:10 24-02-2024 Mũi Né - Sài Gòn

Hạnh Cafe - Hà Phương Limousine
4.4 (3965)

Limousine 34 Giường
13:00 PM
Vp. Phan Thiết
3 giờ
16:00 PM
Vp. Quận 1
200.000 ₫

24 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 12:30 24-02-2024 Mũi Né - Sài Gòn

Hạnh Cafe - Hà Phương Limousine
4.4 (3965)

Limousine 34 Giường
01:30 AM
Vp. Phan Thiết
3 giờ
04:30 AM
Vp. Quận 1
200.000 ₫

26 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 01:00 24-02-2024 Mũi Né - Sài Gòn

Phương Anh (Phan Thiết)
2.9 (38)

Giường nằm 40 chỗ
17:30 PM
Bến xe Bắc Phan Thiết
5 giờ
22:30 PM
Ngã 4 Bình Phước
200.000 ₫

33 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 11:00 24-02-2024 Khánh Hoà - Bình Phước

Hạnh Cafe - Hà Phương Limousine
4.4 (3965)

Limousine 34 Giường
11:00 AM
Vp. Phan Thiết
3 giờ
14:00 PM
Vp. Quận 1
200.000 ₫

18 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 10:30 24-02-2024 Mũi Né - Sài Gòn
Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Nam Hải Limousine
4.7 (603)

Limousine 19 giường
04:30 AM
VP Phan Thiết
2 giờ
06:30 AM
VP Sài Gòn
200.000 ₫

15 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 03:40 24-02-2024 Mũi Né - Sài Gòn

Minh Nghĩa
4.5 (933)

Giường nằm 41 chỗ
12:25 PM
VP Phan Thiết
4 giờ, 30 phút
16:55 PM
VP Thủ Đức
200.000 ₫

Chỉ còn 5 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 11:30 24-02-2024 Phan Rí - Sài Gòn

Hạnh Cafe - Hà Phương Limousine
4.4 (3965)

Limousine 34 Giường
13:00 PM
Vp. Phan Thiết
2 giờ, 15 phút
15:15 PM
Vp. Quận 9
200.000 ₫

24 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 12:30 24-02-2024 Mũi Né - Sài Gòn

Minh Nghĩa
4.5 (933)

Giường nằm 41 chỗ
11:25 AM
VP Phan Thiết
5 giờ
16:25 PM
VP Bình Thạnh
200.000 ₫

26 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 10:30 24-02-2024 Phan Rí - Sài Gòn