Đặt vé xe trực tuyến

Loading...

Phan ThiếtHồ Chí Minh - 23/10/2021 (18/9 âm lịch)

Bộ lọc

Giờ đi00:00 - 24:00

00:0024:00

Giá thấp nhất
200.000 ₫
Đi nhanh nhất
200.000 ₫
Giờ đi
200.000 ₫
Đánh giá
200.000 ₫
Giá tốt nhất & Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Liên Hưng
3 (460)

Limousine 32 giường
00:10
Cổng chào Phan Thiết
4 giờ, 30 phút
04:40
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 26
200.000 ₫

17 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:45 22-10-2021 Nha Trang - Sài Gòn
Giá tốt nhất & Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Liên Hưng
3 (460)

Limousine 32 giường
00:45
Cổng chào Phan Thiết
4 giờ, 30 phút
05:15
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 26
200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:20 22-10-2021 Nha Trang - Sài Gòn
Giá tốt nhất & Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Liên Hưng
3 (460)

Limousine 32 giường
13:10
Cổng chào Phan Thiết
4 giờ, 30 phút
17:40
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 26
200.000 ₫

21 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 08:45 23-10-2021 Nha Trang - Sài Gòn