Đặt vé xe trực tuyến

From
Value
To
Value
To
Value
submit

Phan ThiếtNha Trang - 13/06/2024 (8/5 âm lịch)

Giá tốt nhất

Nam Hải Limousine
4.7 (1045)

Limousine 34 giường
11:00 AM
VP Phan Thiết
4 giờ, 50 phút
15:50 PM
VP Nha Trang
200.000 ₫

25 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 08:30 13-06-2024 Sài Gòn - Mũi Né - Nha Trang
Giá tốt nhất

Nam Hải Limousine
4.7 (1045)

Limousine 34 giường
00:45 AM
VP Phan Thiết
4 giờ, 50 phút
05:35 AM
VP Nha Trang
200.000 ₫

14 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 22:15 12-06-2024 Sài Gòn - Mũi Né - Nha Trang
Giá tốt nhất

Hạnh Cafe - Hà Phương Limousine
4.3 (4565)

Giường nằm 41 chỗ
11:00 AM
Vp. Phan Thiết
8 giờ, 30 phút
19:30 PM
Vp. Nha Trang
200.000 ₫

26 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 07:45 13-06-2024 Sài Gòn - Huế
Giá tốt nhất

Hạnh Cafe - Hà Phương Limousine
4.3 (4565)

Giường nằm 41 chỗ
22:30 PM
Vp. Phan Thiết
5 giờ, 30 phút
04:00 AM
Vp. Nha Trang
200.000 ₫

30 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:30 13-06-2024 Sài Gòn - Mũi Né - Nha Trang
Giá tốt nhất

Kumho Samco
4.3 (779)

Limousine giường phòng 33 chỗ
00:20 AM
Bến xe Bắc Phan Thiết
3 giờ, 20 phút
03:40 AM
Bưu Điện Cam Lâm
200.000 ₫

18 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 21:30 12-06-2024 Sài Gòn - Nha Trang
Giá tốt nhất

Kumho Samco
4.3 (779)

Limousine giường phòng 33 chỗ
00:20 AM
Bến xe Bắc Phan Thiết
2 giờ, 55 phút
03:15 AM
Bưu Điện Cam Ranh
200.000 ₫

18 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 21:30 12-06-2024 Sài Gòn - Nha Trang
Giá tốt nhất

Phương Anh (Phan Thiết)
2.6 (77)

Giường nằm 40 chỗ
22:45 PM
Bến xe Bắc Phan Thiết
4 giờ, 30 phút
03:15 AM
Bến xe Phía Bắc Nha Trang
200.000 ₫

31 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:00 13-06-2024 Bình Phước - Khánh Hoà
Giá tốt nhất

Kumho Samco
4.3 (779)

Limousine giường phòng 33 chỗ
00:20 AM
Bến xe Bắc Phan Thiết
4 giờ
04:20 AM
Bến Xe Phía Nam Nha Trang mới (Quầy vé 07)
200.000 ₫

18 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 21:30 12-06-2024 Sài Gòn - Nha Trang

Hạnh Cafe - Hà Phương Limousine
4.3 (4565)

Limousine 34 Giường
14:00 PM
Vp. Phan Thiết
5 giờ, 30 phút
19:30 PM
Vp. Nha Trang
220.000 ₫

31 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 11:00 13-06-2024 Sài Gòn - Mũi Né - Nha Trang

Hạnh Cafe - Hà Phương Limousine
4.3 (4565)

Limousine 34 Giường
01:15 AM
Vp. Phan Thiết
5 giờ, 30 phút
06:45 AM
Vp. Nha Trang
220.000 ₫

Chỉ còn 3 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 22:15 12-06-2024 Sài Gòn - Mũi Né - Nha Trang

Liên Hưng
3.9 (8233)

Giường nằm 34 chỗ
00:00 AM
Đối diện CH Xăng Dầu Số 9
4 giờ
04:00 AM
Bưu điện Cam Lâm
270.000 ₫240.000 ₫

19 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:30 12-06-2024 Lộc Ninh - Nha Trang

Liên Hưng
3.9 (8233)

Giường nằm 34 chỗ
00:00 AM
Đối diện CH Xăng Dầu Số 9
3 giờ, 30 phút
03:30 AM
Bưu điện Cam Ranh
270.000 ₫240.000 ₫

19 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:30 12-06-2024 Lộc Ninh - Nha Trang

Liên Hưng
3.9 (8233)

Giường nằm 34 chỗ
00:00 AM
Đối diện CH Xăng Dầu Số 9
5 giờ
05:00 AM
Bến Xe Liên Tỉnh Phía Nam Nha Trang
270.000 ₫240.000 ₫

19 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:30 12-06-2024 Lộc Ninh - Nha Trang

Liên Hưng
3.9 (8233)

Limousine 34 giường (mới)
00:00 AM
Đối diện CH Xăng Dầu Số 9
4 giờ, 20 phút
04:20 AM
Bưu điện Cam Ranh
270.000 ₫250.000 ₫

17 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:00 12-06-2024 Phước Long - Vạn Ninh

Liên Hưng
3.9 (8233)

Limousine 34 giường (mới)
00:00 AM
Đối diện CH Xăng Dầu Số 9
5 giờ, 5 phút
05:05 AM
Bưu điện Cam Lâm
270.000 ₫250.000 ₫

17 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:00 12-06-2024 Phước Long - Vạn Ninh

Liên Hưng
3.9 (8233)

Limousine 34 giường (mới)
00:00 AM
Đối diện CH Xăng Dầu Số 9
5 giờ, 50 phút
05:50 AM
Bến Xe Liên Tỉnh Phía Nam Nha Trang
270.000 ₫250.000 ₫

17 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:00 12-06-2024 Phước Long - Vạn Ninh

Phúc Yên
4.6 (489)

Limousine 34 phòng
21:45 PM
Phan Thiết
4 giờ
01:45 AM
Nha Trang
290.000 ₫

17 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:30 13-06-2024 Bến xe Miền Tây - Bến xe Sơn Hoà

Liên Hưng
3.9 (8233)

Limousine 34 giường (mới)
00:00 AM
Đối diện CH Xăng Dầu Số 9
7 giờ, 10 phút
07:10 AM
BX Vạn Giã
310.000 ₫

17 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:00 12-06-2024 Phước Long - Vạn Ninh

Cúc Tùng
3.6 (1445)

Giường nằm 32 chỗ
11:30 AM
Cổng chào Phan Thiết
6 giờ, 5 phút
17:35 PM
Bến xe Ninh Hòa
388.000 ₫330.000 ₫

31 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 07:00 13-06-2024 Sài Gòn - Ninh Hoà

Cúc Tùng
3.6 (1445)

Giường nằm 32 chỗ
10:30 AM
Cổng chào Phan Thiết
4 giờ, 35 phút
15:05 PM
Bưu điện Cam Ranh
388.000 ₫330.000 ₫

23 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 06:00 13-06-2024 Sài Gòn - Ninh Hoà

Cúc Tùng
3.6 (1445)

Giường nằm 32 chỗ
00:30 AM
Cổng chào Phan Thiết
6 giờ, 5 phút
06:35 AM
Bến xe Ninh Hòa
388.000 ₫330.000 ₫

18 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:00 12-06-2024 Sài Gòn - Ninh Hoà

Cúc Tùng
3.6 (1445)

Giường nằm 32 chỗ
11:30 AM
Cổng chào Phan Thiết
4 giờ, 35 phút
16:05 PM
Bưu điện Cam Ranh
388.000 ₫330.000 ₫

31 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 07:00 13-06-2024 Sài Gòn - Ninh Hoà

Cúc Tùng
3.6 (1445)

Giường nằm 32 chỗ
00:30 AM
Cổng chào Phan Thiết
4 giờ, 35 phút
05:05 AM
Bưu điện Cam Ranh
388.000 ₫330.000 ₫

18 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:00 12-06-2024 Sài Gòn - Ninh Hoà

Cúc Tùng
3.6 (1445)

Giường nằm 32 chỗ
10:30 AM
Cổng chào Phan Thiết
6 giờ, 5 phút
16:35 PM
Bến xe Ninh Hòa
388.000 ₫330.000 ₫

23 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 06:00 13-06-2024 Sài Gòn - Ninh Hoà

Trọng Thuỷ Limousine
4.8 (515)

Limousine 24 phòng Đôi
02:40 AM
Vòng xoay Bến Lội
2 giờ, 30 phút
05:10 AM
Ngã 3 Thành
 • Thái độ phục vụ tốt
 • Chỗ ngồi/ nằm thoải mái
650.000 ₫

Chỉ còn 2 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:00 12-06-2024 Cần Thơ - Nha Trang (VIP)

Trọng Thuỷ Limousine
4.8 (515)

Limousine 24 phòng Đôi
02:40 AM
Vòng xoay Bến Lội
2 giờ, 45 phút
05:25 AM
VP Nha Trang
 • Thái độ phục vụ tốt
 • Chỗ ngồi/ nằm thoải mái
650.000 ₫

Chỉ còn 2 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:00 12-06-2024 Cần Thơ - Nha Trang (VIP)

Cúc Tùng
3.6 (1445)

Giường nằm 34 chỗ
00:00 AM
Cổng chào Phan Thiết
5 giờ, 30 phút
05:30 AM
VP Nha Trang
444.000 ₫400.000 ₫

34 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:00 12-06-2024 Cần Thơ - Nha Trang

Cúc Tùng
3.6 (1445)

Limousine giường nằm 21 chỗ
21:40 PM
Cổng chào Phan Thiết
4 giờ, 30 phút
02:10 AM
Bến Xe Liên Tỉnh Phía Nam Nha Trang Mới
440.000 ₫420.000 ₫

16 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:00 13-06-2024 Vũng Tàu - Nha Trang
Đánh giá tốt nhất

Tài Phát Limousine
4.9 (84)

Limousine 24 Phòng Đôi
20:45 PM
Vòng Xoay Bến Lội
3 giờ, 55 phút
00:40 AM
Ngã 3 Thành
 • Cơ sở vật chất & tiện ích tốt
 • Chỗ ngồi/ nằm thoải mái
 • Được ngồi đúng chỗ đã đặt
 • Sạch sẽ
 • Thái độ phục vụ tốt
500.000 ₫430.000 ₫

11 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:00 13-06-2024 Sài Gòn - Bình Định

Cúc Tùng
3.6 (1445)

Limousine giường nằm 21 chỗ
11:40 AM
Cổng chào Phan Thiết
4 giờ, 35 phút
16:15 PM
VP Nha Trang
471.000 ₫440.000 ₫

12 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 08:30 13-06-2024 Vũng Tàu - Ninh Hòa

Cúc Tùng
3.6 (1445)

Limousine giường nằm 21 chỗ
10:40 AM
Cổng chào Phan Thiết
5 giờ, 30 phút
16:10 PM
VP Nha Trang
471.000 ₫440.000 ₫

21 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 07:00 13-06-2024 Long Hải - Vũng Tàu - Nha Trang

Cúc Tùng
3.6 (1445)

Limousine giường nằm 21 chỗ
18:30 PM
Cổng chào Phan Thiết
5 giờ, 20 phút
23:50 PM
VP Nha Trang
511.000 ₫450.000 ₫

21 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:30 13-06-2024 Sài Gòn - Nha Trang

Cúc Tùng
3.6 (1445)

Limousine giường nằm 21 chỗ
00:35 AM
Cổng chào Phan Thiết
5 giờ, 20 phút
05:55 AM
VP Nha Trang
511.000 ₫450.000 ₫

17 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:35 12-06-2024 Sài Gòn - Nha Trang
Nhanh nhất

Trọng Thuỷ Limousine
4.8 (515)

Limousine 24 phòng Đôi
00:36 AM
Vòng xoay Bến Lội
2 giờ
02:36 AM
Ngã 3 Thành
 • Thái độ phục vụ tốt
 • Chỗ ngồi/ nằm thoải mái
650.000 ₫

Chỉ còn 2 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:01 12-06-2024 Sài Gòn - Bình Định (VIP)

Cúc Tùng
3.6 (1445)

Limousine giường nằm 21 chỗ
01:30 AM
Cổng chào Phan Thiết
5 giờ, 20 phút
06:50 AM
VP Nha Trang
511.000 ₫450.000 ₫

15 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 21:30 12-06-2024 Sài Gòn - Nha Trang

Cúc Tùng
3.6 (1445)

Limousine giường nằm 21 chỗ
12:15 PM
Cổng chào Phan Thiết
5 giờ, 20 phút
17:35 PM
VP Nha Trang
511.000 ₫450.000 ₫

20 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 08:15 13-06-2024 Sài Gòn - Nha Trang

Cúc Tùng
3.6 (1445)

Limousine giường nằm 21 chỗ
02:30 AM
Cổng chào Phan Thiết
5 giờ, 20 phút
07:50 AM
VP Nha Trang
511.000 ₫450.000 ₫

15 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 22:30 12-06-2024 Sài Gòn - Nha Trang

Tuấn Tú Express
4.6 (106)

Giường nằm 46 chỗ
14:00 PM
590 Bình Long
8 giờ
22:00 PM
Khánh Hòa
450.000 ₫

26 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:00 13-06-2024 TP HCM - Quảng Ngãi

Cúc Tùng
3.6 (1445)

Limousine giường nằm 21 chỗ
15:30 PM
Cổng chào Phan Thiết
5 giờ, 20 phút
20:50 PM
VP Nha Trang
511.000 ₫450.000 ₫

20 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 11:30 13-06-2024 Sài Gòn - Nha Trang

Tuấn Tú Express
4.6 (106)

Giường nằm 46 chỗ
15:00 PM
655 Tiền Lân 12, Bà Điểm
7 giờ
22:00 PM
Khánh Hòa
450.000 ₫

26 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:00 13-06-2024 TP HCM - Quảng Ngãi

Cúc Tùng
3.6 (1445)

Limousine giường nằm 21 chỗ
00:00 AM
Cổng chào Phan Thiết
5 giờ, 20 phút
05:20 AM
VP Nha Trang
511.000 ₫450.000 ₫

17 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:00 12-06-2024 Sài Gòn - Nha Trang

Tuấn Tú Express
4.6 (106)

Giường nằm 46 chỗ
18:32 PM
655 Tiền Lân 12, Bà Điểm
7 giờ
01:32 AM
Khánh Hòa
450.000 ₫

45 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:32 13-06-2024 TP HCM - Quảng Ngãi

Tuấn Tú Express
4.6 (106)

Giường nằm 46 chỗ
17:32 PM
590 Bình Long
8 giờ
01:32 AM
Khánh Hòa
450.000 ₫

45 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:32 13-06-2024 TP HCM - Quảng Ngãi

Cúc Tùng
3.6 (1445)

Limousine giường nằm 21 chỗ
13:15 PM
Cổng chào Phan Thiết
5 giờ, 20 phút
18:35 PM
VP Nha Trang
511.000 ₫450.000 ₫

21 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 09:15 13-06-2024 Sài Gòn - Nha Trang

Cúc Tùng
3.6 (1445)

Limousine giường nằm 21 chỗ
16:30 PM
Cổng chào Phan Thiết
5 giờ, 20 phút
21:50 PM
VP Nha Trang
511.000 ₫450.000 ₫

21 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 12:30 13-06-2024 Sài Gòn - Nha Trang

Cúc Tùng
3.6 (1445)

Limousine giường nằm 21 chỗ
01:00 AM
Cổng chào Phan Thiết
5 giờ, 20 phút
06:20 AM
VP Nha Trang
511.000 ₫450.000 ₫

17 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 21:00 12-06-2024 Sài Gòn - Nha Trang

Cúc Tùng
3.6 (1445)

Limousine giường nằm 21 chỗ
13:45 PM
Cổng chào Phan Thiết
4 giờ, 35 phút
18:20 PM
Bưu điện Cam Ranh
562.000 ₫460.000 ₫

21 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 09:15 13-06-2024 Sài Gòn - Ninh Hoà

Cúc Tùng
3.6 (1445)

Limousine giường nằm 21 chỗ
13:45 PM
Cổng chào Phan Thiết
6 giờ, 5 phút
19:50 PM
Bến xe Ninh Hòa
562.000 ₫460.000 ₫

21 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 09:15 13-06-2024 Sài Gòn - Ninh Hoà

Cúc Tùng
3.6 (1445)

Limousine giường nằm 21 chỗ
01:00 AM
Cổng chào Phan Thiết
4 giờ, 35 phút
05:35 AM
Bưu điện Cam Ranh
562.000 ₫460.000 ₫

21 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:30 12-06-2024 Sài Gòn - Ninh Hoà

Cúc Tùng
3.6 (1445)

Limousine giường nằm 21 chỗ
01:00 AM
Cổng chào Phan Thiết
6 giờ, 5 phút
07:05 AM
Bến xe Ninh Hòa
562.000 ₫460.000 ₫

21 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:30 12-06-2024 Sài Gòn - Ninh Hoà

Nhật Dương - Bình Minh Bus
4.7 (1786)

Limousine phòng 21 chỗ (Có Toilet)
16:50 PM
Đối diện CH Xăng Dầu Số 9
4 giờ
20:50 PM
Vp Thích Quảng Đức Nha Trang
699.000 ₫

12 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:20 13-06-2024 Sài Gòn - Nha Trang

Tuấn Tú Express
4.6 (106)

Luxury 34 phòng
19:00 PM
655 Tiền Lân 12, Bà Điểm
7 giờ
02:00 AM
Khánh Hòa
500.000 ₫

22 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:00 13-06-2024 TP HCM - Quảng Ngãi

Tuấn Tú Express
4.6 (106)

Luxury 34 phòng
18:00 PM
590 Bình Long
8 giờ
02:00 AM
Khánh Hòa
500.000 ₫

22 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:00 13-06-2024 TP HCM - Quảng Ngãi

Tuấn Tú Express
4.6 (106)

Luxury 34 phòng
17:01 PM
590 Bình Long
8 giờ
01:01 AM
Khánh Hòa
500.000 ₫

12 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:01 13-06-2024 TP HCM - Quảng Ngãi

Tuấn Tú Express
4.6 (106)

Luxury 34 phòng
17:30 PM
590 Bình Long
8 giờ
01:30 AM
Khánh Hòa
500.000 ₫

13 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:30 13-06-2024 TP HCM - Quảng Ngãi

Tuấn Tú Express
4.6 (106)

Luxury 34 phòng
18:01 PM
655 Tiền Lân 12, Bà Điểm
7 giờ
01:01 AM
Khánh Hòa
500.000 ₫

12 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:01 13-06-2024 TP HCM - Quảng Ngãi

Tuấn Tú Express
4.6 (106)

Luxury 34 phòng
18:30 PM
655 Tiền Lân 12, Bà Điểm
7 giờ
01:30 AM
Khánh Hòa
500.000 ₫

13 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:30 13-06-2024 TP HCM - Quảng Ngãi

Mạnh Hùng
2.9 (112)

Limousine 24 Phòng
13:55 PM
Bến xe trung tâm Cần Thơ
10 giờ, 25 phút
00:20 AM
Ngã 3 Thành
660.000 ₫

10 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:55 13-06-2024 Cần Thơ - Quy Nhơn

Tuấn Tú Express
4.6 (106)

Limousine 24 Phòng Đôi
18:00 PM
655 Tiền Lân 12, Bà Điểm
7 giờ
01:00 AM
Khánh Hòa
1.000.000 ₫

Chỉ còn 3 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:00 13-06-2024 TP HCM - Quảng Ngãi

Tuấn Tú Express
4.6 (106)

Limousine 24 Phòng Đôi
17:00 PM
590 Bình Long
8 giờ
01:00 AM
Khánh Hòa
1.000.000 ₫

Chỉ còn 3 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:00 13-06-2024 TP HCM - Quảng Ngãi

Mạnh Hùng
2.9 (112)

Limousine 24 Phòng Đôi
14:05 PM
Bến xe trung tâm Cần Thơ
10 giờ, 25 phút
00:30 AM
Ngã 3 Thành
990.000 ₫

10 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:05 13-06-2024 Cần Thơ - Quy Nhơn

Trọng Thuỷ Limousine
4.8 (515)

Limousine 24 phòng Đôi
23:05 PM
Vòng xoay Bến Lội
2 giờ, 30 phút
01:35 AM
Ngã 3 Thành
 • Thái độ phục vụ tốt
 • Chỗ ngồi/ nằm thoải mái
Giá từ 400.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:00 13-06-2024 Cần Thơ - Bình Định (VIP)
Nhanh nhất

Trọng Thuỷ Limousine
4.8 (515)

Limousine 24 phòng Đôi
23:05 PM
Vòng xoay Bến Lội
2 giờ
01:05 AM
Ngã 3 Thành
 • Thái độ phục vụ tốt
 • Chỗ ngồi/ nằm thoải mái
600.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:30 13-06-2024 Sài Gòn - Bình Định (VIP)

Nhật Dương - Bình Minh Bus
4.7 (1786)

Limousine phòng 22 chỗ (Có Toilet)
02:05 AM
Đối diện CH Xăng Dầu Số 9
4 giờ
06:05 AM
Vp Thích Quảng Đức Nha Trang
749.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 22:35 12-06-2024 Sài Gòn - Nha Trang

Nhật Dương - Bình Minh Bus
4.7 (1786)

Limousine phòng 21 chỗ (Có Toilet)
02:30 AM
Đối diện CH Xăng Dầu Số 9
4 giờ
06:30 AM
Vp Thích Quảng Đức Nha Trang
749.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 23:00 12-06-2024 Sài Gòn - Nha Trang

Nhật Dương - Bình Minh Bus
4.7 (1786)

Limousine phòng 21 chỗ (Có Toilet)
02:45 AM
Đối diện CH Xăng Dầu Số 9
4 giờ
06:45 AM
Vp Thích Quảng Đức Nha Trang
749.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 23:15 12-06-2024 Sài Gòn - Nha Trang

Bạn muốn đặt chỗ nhanh? Hãy tải ngay ứng dụng!

Ứng dụng 12BAY.VN hoàn toàn MIỄN PHÍ!

Hỗ trợ Khách hàng

1900-2642

Công ty TNHH TM DV Nguyễn Dương. Mã số DN: 0316751330. Lô 11, Biệt Thự 2, Khu Đô Thị Hà Đô, P.Thới An, Quận 12, TP Hồ Chí Minh