Đặt vé xe trực tuyến

From
Value
To
Value
To
Value
submit

Phan ThiếtPhú Yên - 22/07/2024 (17/6 âm lịch)

Giá tốt nhất

Hồng Sơn (Phú Yên)
4.1 (846)

Giường nằm 41 chỗ
21:48 PM
Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A)
6 giờ, 25 phút
04:13 AM
Bến xe phía nam Tuy Hòa
270.000 ₫

38 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:03 22-07-2024 Bến Cát - Bến xe Nam Tuy Hoà
Giá tốt nhất

Hồng Sơn (Phú Yên)
4.1 (846)

Giường nằm 41 chỗ
21:48 PM
Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A)
6 giờ, 15 phút
04:03 AM
Huyện Đông Hòa (Dọc Quốc Lộ)
270.000 ₫

38 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:03 22-07-2024 Bến Cát - Bến xe Nam Tuy Hoà

Phúc Yên
4.6 (513)

Limousine 34 phòng
21:45 PM
Phan Thiết
6 giờ
03:45 AM
Vòng xoay bến xe Phú Lâm.
290.000 ₫

13 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:30 22-07-2024 Bến xe Miền Tây - Bến xe Sơn Hoà

Phúc Yên
4.6 (513)

Limousine 34 phòng
21:45 PM
Phan Thiết
6 giờ, 20 phút
04:05 AM
Phú Hòa
290.000 ₫

13 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:30 22-07-2024 Bến xe Miền Tây - Bến xe Sơn Hoà

Phúc Yên
4.6 (513)

Limousine 34 phòng
21:45 PM
Phan Thiết
6 giờ, 40 phút
04:25 AM
Sơn Hòa
290.000 ₫

13 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:30 22-07-2024 Bến xe Miền Tây - Bến xe Sơn Hoà

Phúc Yên
4.6 (513)

Limousine 34 phòng
21:45 PM
Phan Thiết
7 giờ, 10 phút
04:55 AM
Bến xe Sơn Hòa
290.000 ₫

13 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:30 22-07-2024 Bến xe Miền Tây - Bến xe Sơn Hoà

Hồng Sơn (Phú Yên)
4.1 (846)

Limousine giường nằm 34 chỗ
21:46 PM
Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A)
6 giờ, 25 phút
04:11 AM
Bến xe phía nam Tuy Hòa
310.000 ₫

27 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:01 22-07-2024 Bến Cát - Bến xe Nam Tuy Hoà

Hồng Sơn (Phú Yên)
4.1 (846)

Limousine giường nằm 34 chỗ
21:46 PM
Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A)
6 giờ, 15 phút
04:01 AM
Huyện Đông Hòa (Dọc Quốc Lộ)
310.000 ₫

27 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:01 22-07-2024 Bến Cát - Bến xe Nam Tuy Hoà

Tuấn Tú Express
4.6 (231)

Luxury 34 phòng
21:00 PM
655 Tiền Lân 12, Bà Điểm
10 giờ
07:00 AM
Phú Yên
360.000 ₫

32 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 21:00 22-07-2024 TP HCM - Quảng Ngãi

Tuấn Tú Express
4.6 (231)

Luxury 34 phòng
20:00 PM
590 Bình Long
11 giờ
07:00 AM
Phú Yên
360.000 ₫

32 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 21:00 22-07-2024 TP HCM - Quảng Ngãi

Thuận Tâm
3.7 (126)

Giường nằm 46 chỗ
16:31 PM
Ngã 4 Lê Duẫn
6 giờ, 30 phút
23:01 PM
Bùng binh Phú Lâm
400.000 ₫

12 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 12:01 22-07-2024 Sài Gòn - Quảng Ngãi
Đánh giá tốt nhất

Tài Phát Limousine
5 (144)

Limousine 24 Phòng Đôi
21:45 PM
Vòng Xoay Bến Lội
5 giờ, 55 phút
03:40 AM
Vòng xoay BX Phú Lâm
  • Lái xe an toàn
  • Được ngồi đúng chỗ đã đặt
  • Thái độ phục vụ tốt
  • Chỗ ngồi/ nằm thoải mái
  • Sạch sẽ
  • Cơ sở vật chất & tiện ích tốt
520.000 ₫450.000 ₫

Chỉ còn 6 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:00 22-07-2024 Sài Gòn - Bình Định

Hồng Sơn (Phú Yên)
4.1 (846)

Limousine Giường Phòng 22 Chỗ
21:47 PM
Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A)
6 giờ, 25 phút
04:12 AM
Bến xe phía nam Tuy Hòa
450.000 ₫

Chỉ còn 4 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:02 22-07-2024 Bến Cát - Bến xe Nam Tuy Hoà

Hồng Sơn (Phú Yên)
4.1 (846)

Limousine Giường Phòng 22 Chỗ
21:47 PM
Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A)
6 giờ, 15 phút
04:02 AM
Huyện Đông Hòa (Dọc Quốc Lộ)
450.000 ₫

Chỉ còn 4 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:02 22-07-2024 Bến Cát - Bến xe Nam Tuy Hoà

Hồng Sơn (Phú Yên)
4.1 (846)

Limousine Giường Phòng 22 Chỗ
01:45 AM
Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A)
6 giờ, 25 phút
08:10 AM
Bến xe phía nam Tuy Hòa
450.000 ₫

Chỉ còn 5 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 21:00 21-07-2024 Bến Cát - Bến xe Nam Tuy Hoà

Rạng Đông Buslines
3.8 (959)

Limousine 34 phòng
20:05 PM
Vòng xoay Bến Lội
6 giờ, 30 phút
02:35 AM
Phú Yên - Dọc Quốc Lộ 1A
450.000 ₫

21 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:30 22-07-2024 An Sương - Quảng Ngãi

Tuấn Tú Express
4.6 (231)

Giường nằm 46 chỗ
14:00 PM
590 Bình Long
11 giờ
01:00 AM
Phú Yên
450.000 ₫

28 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:00 22-07-2024 TP HCM - Quảng Ngãi

Tuấn Tú Express
4.6 (231)

Giường nằm 46 chỗ
15:00 PM
655 Tiền Lân 12, Bà Điểm
10 giờ
01:00 AM
Phú Yên
450.000 ₫

28 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:00 22-07-2024 TP HCM - Quảng Ngãi

Hồng Sơn (Phú Yên)
4.1 (846)

Limousine Giường Phòng 22 Chỗ
01:45 AM
Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A)
6 giờ, 15 phút
08:00 AM
Huyện Đông Hòa (Dọc Quốc Lộ)
450.000 ₫

Chỉ còn 5 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 21:00 21-07-2024 Bến Cát - Bến xe Nam Tuy Hoà

Tuấn Tú Express
4.6 (231)

Luxury 34 phòng
18:00 PM
590 Bình Long
11 giờ
05:00 AM
Phú Yên
500.000 ₫

19 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:00 22-07-2024 TP HCM - Quảng Ngãi

Tuấn Tú Express
4.6 (231)

Luxury 34 phòng
19:00 PM
655 Tiền Lân 12, Bà Điểm
10 giờ
05:00 AM
Phú Yên
500.000 ₫

19 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:00 22-07-2024 TP HCM - Quảng Ngãi

Tuấn Tú Express
4.6 (231)

Luxury 34 phòng
17:01 PM
590 Bình Long
11 giờ
04:01 AM
Phú Yên
500.000 ₫

16 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:01 22-07-2024 TP HCM - Quảng Ngãi

Tuấn Tú Express
4.6 (231)

Luxury 34 phòng
18:01 PM
655 Tiền Lân 12, Bà Điểm
10 giờ
04:01 AM
Phú Yên
500.000 ₫

16 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:01 22-07-2024 TP HCM - Quảng Ngãi
Nhanh nhất

Trọng Thuỷ Limousine
4.8 (597)

Limousine 24 phòng Đôi
23:05 PM
Vòng xoay Bến Lội
4 giờ
03:05 AM
Phú Yên (dọc QL1A)
  • Chỗ ngồi/ nằm thoải mái
  • Thái độ phục vụ tốt
600.000 ₫570.000 ₫

11 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:30 22-07-2024 Sài Gòn - Bình Định (VIP)

Trọng Thuỷ Limousine
4.8 (597)

Limousine 24 phòng Đôi
22:45 PM
Vòng xoay Bến Lội
4 giờ, 30 phút
03:15 AM
Phú Yên (dọc QL1A)
  • Chỗ ngồi/ nằm thoải mái
  • Thái độ phục vụ tốt
800.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:00 22-07-2024 Cần Thơ - Bình Định (VIP)

Tuấn Tú Express
4.6 (231)

Limousine 24 Phòng Đôi
17:00 PM
590 Bình Long
11 giờ
04:00 AM
Phú Yên
1.000.000 ₫

12 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:00 22-07-2024 TP HCM - Quảng Ngãi

Tuấn Tú Express
4.6 (231)

Limousine 24 Phòng Đôi
18:00 PM
655 Tiền Lân 12, Bà Điểm
10 giờ
04:00 AM
Phú Yên
1.000.000 ₫

12 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:00 22-07-2024 TP HCM - Quảng Ngãi

Tuấn Tú Express
4.6 (231)

Limousine 24 Phòng Đôi
19:01 PM
655 Tiền Lân 12, Bà Điểm
10 giờ
05:01 AM
Phú Yên
1.000.000 ₫

11 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:01 22-07-2024 TP HCM - Quảng Ngãi

Tuấn Tú Express
4.6 (231)

Limousine 24 Phòng Đôi
18:01 PM
590 Bình Long
11 giờ
05:01 AM
Phú Yên
1.000.000 ₫

11 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:01 22-07-2024 TP HCM - Quảng Ngãi

Đình Nhân
3.8 (264)

Cabin 22 Phòng (Có Toilet)
17:20 PM
Vòng xoay Bến Lội
6 giờ
23:20 PM
Phú Yên (dọc QL1A)
1.100.000 ₫

13 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 12:00 22-07-2024 Sài Gòn - Hội An - Đà Nẵng (22P VIP)

Bạn muốn đặt chỗ nhanh? Hãy tải ngay ứng dụng!

Ứng dụng 12BAY.VN hoàn toàn MIỄN PHÍ!

Hỗ trợ Khách hàng

1900-2642

Công ty TNHH TM DV Nguyễn Dương. Mã số DN: 0316751330. Lô 11, Biệt Thự 2, Khu Đô Thị Hà Đô, P.Thới An, Quận 12, TP Hồ Chí Minh