Đặt vé xe trực tuyến

From
Value
To
Value
To
Value
submit

Phan ThiếtPhú Yên - 23/05/2024 (16/4 âm lịch)

Giá tốt nhất

Như Ý 78 (Phú Yên)
0 (0)

Limousine 34 chỗ
19:40 PM
Phan Thiết (Dọc QL1A)
6 giờ, 55 phút
02:35 AM
VP Tuy Hòa
290.000 ₫220.000 ₫

Chỉ còn 6 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:30 23-05-2024 Sài Gòn - Phú Yên

Phúc Yên
4.6 (475)

Limousine 34 phòng
21:45 PM
Phan Thiết
6 giờ
03:45 AM
Vòng xoay bến xe Phú Lâm.
270.000 ₫

14 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:30 23-05-2024 Bến xe Miền Tây - Bến xe Sơn Hoà

Phúc Yên
4.6 (475)

Limousine 34 phòng
21:45 PM
Phan Thiết
7 giờ, 10 phút
04:55 AM
Bến xe Sơn Hòa
270.000 ₫

14 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:30 23-05-2024 Bến xe Miền Tây - Bến xe Sơn Hoà

Phúc Yên
4.6 (475)

Limousine 34 phòng
21:45 PM
Phan Thiết
6 giờ, 20 phút
04:05 AM
Phú Hòa
270.000 ₫

14 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:30 23-05-2024 Bến xe Miền Tây - Bến xe Sơn Hoà

Phúc Yên
4.6 (475)

Limousine 34 phòng
21:45 PM
Phan Thiết
6 giờ, 40 phút
04:25 AM
Sơn Hòa
270.000 ₫

14 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:30 23-05-2024 Bến xe Miền Tây - Bến xe Sơn Hoà

Hồng Sơn (Phú Yên)
4.2 (707)

Limousine giường nằm 34 chỗ
21:45 PM
Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A)
6 giờ, 15 phút
04:00 AM
Huyện Đông Hòa (Dọc Quốc Lộ)
290.000 ₫

23 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:00 23-05-2024 Bình Dương - Bến xe Nam Tuy Hoà

Hồng Sơn (Phú Yên)
4.2 (707)

Limousine giường nằm 34 chỗ
21:45 PM
Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A)
6 giờ, 25 phút
04:10 AM
Bến xe phía nam Tuy Hòa
290.000 ₫

23 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:00 23-05-2024 Bình Dương - Bến xe Nam Tuy Hoà

Tuấn Tú Express
4.5 (70)

Giường nằm 46 chỗ
15:00 PM
BX Quảng Ngãi
15 giờ
06:00 AM
57/10 Quốc lộ 1A, ấp Tiền Lân, Bà Điểm
400.000 ₫

23 chỗ trống

Tuấn Tú Express
4.5 (70)

Giường nằm 46 chỗ
19:00 PM
57/10 Quốc lộ 1A, ấp Tiền Lân, Bà Điểm
10 giờ
05:00 AM
Phú Yên
400.000 ₫

44 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:00 23-05-2024 TP HCM - Quảng Ngãi

Thanh Thủy
4.5 (532)

Giường nằm 46 chỗ
17:30 PM
Ngã 4 Lê Duẫn
6 giờ
23:30 PM
Bùng binh Phú Lâm
400.000 ₫

27 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:00 23-05-2024 Bình Dương - Sài Gòn - Quảng Ngãi
Đánh giá tốt nhất

Tài Phát Limousine
5 (43)

Limousine 24 Phòng
20:45 PM
Vòng Xoay Bến Lội
5 giờ, 55 phút
02:40 AM
Vòng xoay BX Phú Lâm
 • Cơ sở vật chất & tiện ích tốt
 • Thái độ phục vụ tốt
 • Lái xe an toàn
 • Được ngồi đúng chỗ đã đặt
 • Chỗ ngồi/ nằm thoải mái
 • Sạch sẽ
500.000 ₫400.000 ₫

21 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:00 23-05-2024 Sài Gòn - Bình Định

Tuấn Tú Express
4.5 (70)

Giường nằm 46 chỗ
14:00 PM
590 Bình Long
11 giờ
01:00 AM
Phú Yên
400.000 ₫

34 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:00 23-05-2024 TP HCM - Quảng Ngãi

Tuấn Tú Express
4.5 (70)

Giường nằm 46 chỗ
15:00 PM
BX Quảng Ngãi
15 giờ, 30 phút
06:30 AM
590 Bình Long
400.000 ₫

23 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:00 23-05-2024 Quảng Ngãi - TP HCM

Tuấn Tú Express
4.5 (70)

Giường nằm 46 chỗ
18:00 PM
590 Bình Long
11 giờ
05:00 AM
Phú Yên
400.000 ₫

44 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:00 23-05-2024 TP HCM - Quảng Ngãi

Tuấn Tú Express
4.5 (70)

Giường nằm 46 chỗ
14:30 PM
Bình Châu
16 giờ
06:30 AM
590 Bình Long
400.000 ₫

23 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:00 23-05-2024 Quảng Ngãi - TP HCM

Tuấn Tú Express
4.5 (70)

Giường nằm 46 chỗ
14:30 PM
Bình Châu
15 giờ, 30 phút
06:00 AM
57/10 Quốc lộ 1A, ấp Tiền Lân, Bà Điểm
400.000 ₫

23 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:00 23-05-2024 Quảng Ngãi - TP HCM

Tuấn Tú Express
4.5 (70)

Giường nằm 46 chỗ
15:00 PM
57/10 Quốc lộ 1A, ấp Tiền Lân, Bà Điểm
10 giờ
01:00 AM
Phú Yên
400.000 ₫

34 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:00 23-05-2024 TP HCM - Quảng Ngãi
Đánh giá tốt nhất

Tài Phát Limousine
5 (43)

Limousine 24 Phòng
20:50 PM
Vòng Xoay Bến Lội
5 giờ, 55 phút
02:45 AM
Vòng xoay BX Phú Lâm
 • Cơ sở vật chất & tiện ích tốt
 • Thái độ phục vụ tốt
 • Lái xe an toàn
 • Được ngồi đúng chỗ đã đặt
 • Chỗ ngồi/ nằm thoải mái
 • Sạch sẽ
500.000 ₫400.000 ₫

21 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:05 23-05-2024 Sài Gòn - Bình Định

Hồng Sơn (Phú Yên)
4.2 (707)

Limousine Giường Phòng 22 Chỗ
23:38 PM
Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A)
6 giờ, 15 phút
05:53 AM
Huyện Đông Hòa (Dọc Quốc Lộ)
400.000 ₫

Chỉ còn 6 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:03 23-05-2024 BXMĐ - Bến xe Nam Tuy Hoà (VIP)

Hồng Sơn (Phú Yên)
4.2 (707)

Limousine Giường Phòng 22 Chỗ
23:38 PM
Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A)
6 giờ, 25 phút
06:03 AM
Bến xe phía nam Tuy Hòa
400.000 ₫

Chỉ còn 6 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:03 23-05-2024 BXMĐ - Bến xe Nam Tuy Hoà (VIP)

Tuấn Tú Express
4.5 (70)

Luxury 34 phòng
18:01 PM
BX Quảng Ngãi
15 giờ
09:01 AM
57/10 Quốc lộ 1A, ấp Tiền Lân, Bà Điểm
450.000 ₫

11 chỗ trống

Nhanh nhất

Trọng Thuỷ Limousine
4.7 (480)

Limousine 24 phòng Đôi
23:05 PM
Vòng xoay Bến Lội
4 giờ
03:05 AM
Phú Yên (dọc QL1A)
 • Chỗ ngồi/ nằm thoải mái
 • Thái độ phục vụ tốt
650.000 ₫

11 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:30 23-05-2024 Sài Gòn - Bình Định (VIP)
Nhanh nhất

Trọng Thuỷ Limousine
4.7 (480)

Limousine 24 phòng Đôi
00:35 AM
Vòng xoay Bến Lội
4 giờ
04:35 AM
Phú Yên (dọc QL1A)
 • Chỗ ngồi/ nằm thoải mái
 • Thái độ phục vụ tốt
650.000 ₫

Chỉ còn 5 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:00 22-05-2024 Sài Gòn - Bình Định (VIP)

Rạng Đông Buslines
3.9 (917)

Limousine 34 phòng
20:05 PM
Vòng xoay Bến Lội
6 giờ, 30 phút
02:35 AM
Phú Yên - Dọc Quốc Lộ 1A
450.000 ₫

16 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:30 23-05-2024 An Sương - Quảng Ngãi

Tuấn Tú Express
4.5 (70)

Luxury 34 phòng
18:30 PM
57/10 Quốc lộ 1A, ấp Tiền Lân, Bà Điểm
10 giờ
04:30 AM
Phú Yên
450.000 ₫

28 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:30 23-05-2024 TP HCM - Quảng Ngãi

Thanh Thủy
4.5 (532)

Limousine 34 Phòng Đơn
21:15 PM
Ngã 4 Lê Duẫn
6 giờ
03:15 AM
Bùng binh Phú Lâm
450.000 ₫

13 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:00 23-05-2024 Bình Dương - Sài Gòn - Quảng Ngãi (VIP)

Tuấn Tú Express
4.5 (70)

Luxury 34 phòng
18:01 PM
BX Quảng Ngãi
15 giờ, 30 phút
09:31 AM
590 Bình Long
450.000 ₫

11 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:01 23-05-2024 Quảng Ngãi - TP HCM

Tuấn Tú Express
4.5 (70)

Luxury 34 phòng
17:31 PM
Bình Châu
16 giờ
09:31 AM
590 Bình Long
450.000 ₫

11 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:01 23-05-2024 Quảng Ngãi - TP HCM

Tuấn Tú Express
4.5 (70)

Luxury 34 phòng
18:01 PM
57/10 Quốc lộ 1A, ấp Tiền Lân, Bà Điểm
10 giờ
04:01 AM
Phú Yên
450.000 ₫

17 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:01 23-05-2024 TP HCM - Quảng Ngãi

Tuấn Tú Express
4.5 (70)

Luxury 34 phòng
17:01 PM
590 Bình Long
11 giờ
04:01 AM
Phú Yên
450.000 ₫

17 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:01 23-05-2024 TP HCM - Quảng Ngãi

Tuấn Tú Express
4.5 (70)

Luxury 34 phòng
17:31 PM
Bình Châu
15 giờ, 30 phút
09:01 AM
57/10 Quốc lộ 1A, ấp Tiền Lân, Bà Điểm
450.000 ₫

11 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:01 23-05-2024 Quảng Ngãi - TP HCM

Tuấn Tú Express
4.5 (70)

Luxury 34 phòng
17:30 PM
590 Bình Long
11 giờ
04:30 AM
Phú Yên
450.000 ₫

28 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:30 23-05-2024 TP HCM - Quảng Ngãi

Trọng Thuỷ Limousine
4.7 (480)

Limousine 24 phòng Đôi
23:05 PM
Vòng xoay Bến Lội
4 giờ, 30 phút
03:35 AM
Phú Yên (dọc QL1A)
 • Chỗ ngồi/ nằm thoải mái
 • Thái độ phục vụ tốt
Giá từ 450.000 ₫

Chỉ còn 4 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:00 23-05-2024 Cần Thơ - Bình Định (VIP)

Ngọc Ánh Limousine
3.3 (7)

Limousine 24 Phòng
22:30 PM
Vòng xoay Bến Lội
7 giờ, 55 phút
06:25 AM
Phú Yên (dọc QL1A)
550.000 ₫

14 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:00 23-05-2024 Sài Gòn - Bình Định

Thuận Tâm
3.8 (122)

Limousine 24 Phòng
16:31 PM
Ngã 4 Lê Duẫn
6 giờ, 30 phút
23:01 PM
Bùng binh Phú Lâm
800.000 ₫

13 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 12:01 23-05-2024 Sài Gòn - Quảng Ngãi

Phi Long (Bảo Trân)
3.4 (12)

Giường nằm 43 chỗ
11:30 AM
Vòng xoay Bến Lội
6 giờ
17:30 PM
Phú Yên (dọc QL1A)
600.000 ₫

40 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 07:30 23-05-2024 Sài Gòn - Huế

Thanh Thủy
4.5 (532)

Limousine 24 Phòng
19:30 PM
Ngã 4 Lê Duẫn
6 giờ, 10 phút
01:40 AM
Bùng binh Phú Lâm
900.000 ₫

13 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:00 23-05-2024 Bình Dương - Sài Gòn - Quảng Ngãi (Vip24)

Thanh Thuỷ - Quảng Ngãi
4.5 (532)

Limousine 24 Phòng
22:30 PM
Ngã 4 Lê Duẫn
6 giờ, 10 phút
04:40 AM
Bùng binh Phú Lâm
Giá từ 600.000 ₫

17 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:00 23-05-2024 Bình Phước - Sài Gòn - Quảng Ngãi (Vip24)

Mạnh Hùng (Bình Định)
3 (139)

Limousine 22 Phòng
14:00 PM
Bến xe trung tâm Cần Thơ
14 giờ, 50 phút
04:50 AM
Vòng Xoay Thuận Thảo Tuy Hòa
660.000 ₫

17 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:00 23-05-2024 Cần Thơ - Quy Nhơn

Tuấn Tú Express
4.5 (70)

Limousine 24 Phòng Đôi
18:00 PM
BX Quảng Ngãi
15 giờ
09:00 AM
57/10 Quốc lộ 1A, ấp Tiền Lân, Bà Điểm
900.000 ₫

22 chỗ trống

Tuấn Tú Express
4.5 (70)

Limousine 24 Phòng Đôi
17:00 PM
590 Bình Long
11 giờ
04:00 AM
Phú Yên
900.000 ₫

11 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:00 23-05-2024 TP HCM - Quảng Ngãi

Tuấn Tú Express
4.5 (70)

Limousine 24 Phòng Đôi
18:00 PM
57/10 Quốc lộ 1A, ấp Tiền Lân, Bà Điểm
10 giờ
04:00 AM
Phú Yên
900.000 ₫

11 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:00 23-05-2024 TP HCM - Quảng Ngãi

Tuấn Tú Express
4.5 (70)

Limousine 24 Phòng Đôi
18:00 PM
BX Quảng Ngãi
15 giờ, 30 phút
09:30 AM
590 Bình Long
900.000 ₫

22 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:00 23-05-2024 Quảng Ngãi - TP HCM

Tuấn Tú Express
4.5 (70)

Limousine 24 Phòng Đôi
17:30 PM
Bình Châu
15 giờ, 30 phút
09:00 AM
57/10 Quốc lộ 1A, ấp Tiền Lân, Bà Điểm
900.000 ₫

22 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:00 23-05-2024 Quảng Ngãi - TP HCM

Tuấn Tú Express
4.5 (70)

Limousine 24 Phòng Đôi
17:30 PM
Bình Châu
16 giờ
09:30 AM
590 Bình Long
900.000 ₫

22 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:00 23-05-2024 Quảng Ngãi - TP HCM

Bạn muốn đặt chỗ nhanh? Hãy tải ngay ứng dụng!

Ứng dụng 12BAY.VN hoàn toàn MIỄN PHÍ!

Hỗ trợ Khách hàng

1900-2642

Công ty TNHH TM DV Nguyễn Dương. Mã số DN: 0316751330. Lô 11, Biệt Thự 2, Khu Đô Thị Hà Đô, P.Thới An, Quận 12, TP Hồ Chí Minh