Đặt vé xe trực tuyến

From
Value
To
Value
To
Value
submit

Phan ThiếtBến xe Miền Đông - 24/09/2022 (29/8 âm lịch)

Giá tốt nhất & Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Hoàng Nhân
4.8 (423)

Giường nằm 43 chỗ
22:55
Phan Thiết (Dọc QL1A)
4 giờ
02:55
Bến xe Miền Đông - Dãy 2 (cổng số 1)
180.000 ₫

25 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:55 24-09-2022 Phan Rang - Sài Gòn
Giá tốt nhất & Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Hoàng Nhân
4.8 (423)

Giường nằm 43 chỗ
22:50
Phan Thiết (Dọc QL1A)
4 giờ
02:50
Bến xe Miền Đông - Dãy 2 (cổng số 1)
180.000 ₫

23 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:50 24-09-2022 Phan Rang - Sài Gòn

Tuấn Tú
4.6 (728)

Giường nằm 40 chỗ
23:41
Vòng xoay Bến Lội
4 giờ, 30 phút
04:11
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 56
200.000 ₫

26 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 21:31 24-09-2022 Ninh Sơn - Phan Rang - Sài Gòn

Liên Hưng
3.7 (1681)

Limousine 32 giường (WC)
14:45
Cổng chào Phan Thiết
4 giờ, 30 phút
19:15
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 26
270.000 ₫249.000 ₫

32 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 10:00 24-09-2022 Nha Trang - Hồ Chí Minh

Liên Hưng
3.7 (1681)

Limousine 32 giường (WC)
11:15
Cổng chào Phan Thiết
4 giờ, 30 phút
15:45
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 26
270.000 ₫249.000 ₫

28 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 06:30 24-09-2022 Nha Trang - Hồ Chí Minh

Liên Hưng
3.7 (1681)

Limousine 32 giường (WC)
12:15
Cổng chào Phan Thiết
4 giờ, 30 phút
16:45
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 26
270.000 ₫249.000 ₫

32 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 07:30 24-09-2022 Nha Trang - Hồ Chí Minh

Tuấn Tú
4.6 (728)

Limousine 34 phòng
11:11
Vòng xoay Bến Lội
4 giờ, 30 phút
15:41
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 56
250.000 ₫

27 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 09:01 24-09-2022 Ninh Sơn - Phan Rang - Sài Gòn

Tuấn Tú
4.6 (728)

Limousine 34 phòng
23:54
Vòng xoay Bến Lội
4 giờ, 30 phút
04:24
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 56
250.000 ₫

23 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 21:44 24-09-2022 Ninh Sơn - Phan Rang - Sài Gòn

An Anh Limousine
4.6 (1287)

Xe VIP 34 giường
11:31
Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A)
5 giờ, 30 phút
17:01
BX Miền Đông - Quầy vé số 48
270.000 ₫

24 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 08:01 24-09-2022 Ninh Sơn - Phan Rang - Sài Gòn

An Anh Limousine
4.6 (1287)

Xe VIP 34 giường
22:30
Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A)
5 giờ, 30 phút
04:00
BX Miền Đông - Quầy vé số 48
270.000 ₫

Chỉ còn 4 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:00 24-09-2022 Ninh Sơn - Phan Rang - Sài Gòn

An Anh Limousine
4.6 (1287)

Xe VIP 34 giường
10:30
Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A)
5 giờ, 30 phút
16:00
BX Miền Đông - Quầy vé số 48
270.000 ₫

25 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 07:00 24-09-2022 Ninh Sơn - Phan Rang - Sài Gòn

Liên Hưng
3.7 (1681)

Limousine 32 giường (WC)
03:05
Cổng chào Phan Thiết
4 giờ, 30 phút
07:35
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 26
270.000 ₫

17 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 22:20 23-09-2022 Nha Trang - Hồ Chí Minh

Liên Hưng
3.7 (1681)

Limousine 32 giường (WC)
01:45
Cổng chào Phan Thiết
4 giờ, 30 phút
06:15
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 26
270.000 ₫

15 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 21:00 23-09-2022 Nha Trang - Hồ Chí Minh

Liên Hưng
3.7 (1681)

Limousine 32 giường (WC)
01:15
Cổng chào Phan Thiết
4 giờ, 30 phút
05:45
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 26
270.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:30 23-09-2022 Nha Trang - Hồ Chí Minh

Liên Hưng
3.7 (1681)

Limousine 32 giường (WC)
00:05
Cổng chào Phan Thiết
4 giờ, 30 phút
04:35
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 26
270.000 ₫

24 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:20 23-09-2022 Nha Trang - Hồ Chí Minh
Nhanh nhất

An Phú Buslines
4.6 (387)

Giường nằm 44 chỗ
02:01
Phan Thiết
4 giờ
06:01
BX Miền Đông - Quầy vé 21
300.000 ₫

Chỉ còn 6 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:01 23-09-2022 Quy Nhơn - Bến xe Miền Đông

Tuấn Tú
4.6 (728)

Limousine 22 phòng
00:10
Vòng xoay Bến Lội
4 giờ, 30 phút
04:40
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 56
350.000 ₫335.000 ₫

10 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 22:00 23-09-2022 Ninh Sơn - Phan Rang - Sài Gòn

Liên Hưng
3.7 (1681)

Limousine 22 phòng (WC)
13:30
Cổng chào Phan Thiết
4 giờ, 30 phút
18:00
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 26
380.000 ₫349.000 ₫

21 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 08:45 24-09-2022 Nha Trang - Hồ Chí Minh

Liên Hưng
3.7 (1681)

Limousine 22 phòng (WC)
15:45
Cổng chào Phan Thiết
4 giờ, 30 phút
20:15
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 26
380.000 ₫349.000 ₫

20 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 11:00 24-09-2022 Nha Trang - Hồ Chí Minh

An Anh Limousine
4.6 (1287)

Limousine giường phòng 21 chỗ
12:00
Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A)
5 giờ, 30 phút
17:30
BX Miền Đông - Quầy vé số 48
380.000 ₫

12 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 08:30 24-09-2022 Ninh Sơn - Phan Rang - Sài Gòn

Liên Hưng
3.7 (1681)

Limousine 22 phòng (WC)
01:05
Cổng chào Phan Thiết
4 giờ, 30 phút
05:35
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 26
380.000 ₫

14 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:20 23-09-2022 Nha Trang - Hồ Chí Minh

Liên Hưng
3.7 (1681)

Limousine 22 phòng (WC)
02:15
Cổng chào Phan Thiết
4 giờ, 30 phút
06:45
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 26
380.000 ₫

15 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 21:30 23-09-2022 Nha Trang - Hồ Chí Minh

An Anh Limousine
4.6 (1287)

Xe VIP 34 giường
00:00
Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A)
5 giờ, 30 phút
05:30
BX Miền Đông - Quầy vé số 48
270.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:30 23-09-2022 Ninh Sơn - Phan Rang - Sài Gòn

An Anh Limousine
4.6 (1287)

Xe VIP 34 giường
23:30
Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A)
5 giờ, 30 phút
05:00
BX Miền Đông - Quầy vé số 48
270.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:00 24-09-2022 Ninh Sơn - Phan Rang - Sài Gòn

An Anh Limousine
4.6 (1287)

Xe VIP 34 giường
01:30
Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A)
5 giờ, 30 phút
07:00
BX Miền Đông - Quầy vé số 48
270.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 22:00 23-09-2022 Ninh Sơn - Phan Rang - Sài Gòn

An Anh Limousine
4.6 (1287)

Limousine 22 Phòng Đôi
00:30
Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A)
5 giờ, 30 phút
06:00
BX Miền Đông - Quầy vé số 48
550.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 21:00 23-09-2022 Ninh Sơn - Phan Rang - Sài Gòn

Bạn muốn đặt chỗ nhanh? Hãy tải ngay ứng dụng!

Ứng dụng 12BAY.VN hoàn toàn MIỄN PHÍ!

Hỗ trợ Khách hàng

1900 2642

Công ty TNHH TM DV Nguyễn Dương. Mã số DN: 0316751330. Lô 11, Biệt Thự 2, Khu Đô Thị Hà Đô, P.Thới An, Quận 12, TP Hồ Chí Minh