Đặt vé xe trực tuyến

From
Value
To
Value
To
Value
submit

Phan ThiếtBến xe Miền Đông - 02/03/2024 (22/1 âm lịch)

Giá tốt nhất & Nhanh nhất

Kumho Samco
4.3 (349)

Limousine giường phòng 33 chỗ
13:00 PM
Bến xe Bắc Phan Thiết
2 giờ, 50 phút
15:50 PM
Bến xe Miền Đông Mới (Quầy số 18)
190.000 ₫

25 chỗ trống

Giá tốt nhất & Nhanh nhất

Kumho Samco
4.3 (349)

Limousine giường phòng 33 chỗ
15:00 PM
Bến xe Bắc Phan Thiết
2 giờ, 50 phút
17:50 PM
Bến xe Miền Đông Mới (Quầy số 18)
190.000 ₫

31 chỗ trống

Giá tốt nhất & Nhanh nhất

Kumho Samco
4.3 (349)

Limousine giường phòng 33 chỗ
11:30 AM
Bến xe Bắc Phan Thiết
2 giờ, 50 phút
14:20 PM
Bến xe Miền Đông Mới (Quầy số 18)
190.000 ₫

29 chỗ trống

Giá tốt nhất & Nhanh nhất

Kumho Samco
4.3 (349)

Limousine giường phòng 33 chỗ
17:00 PM
Bến xe Bắc Phan Thiết
2 giờ, 50 phút
19:50 PM
Bến xe Miền Đông Mới (Quầy số 18)
190.000 ₫

28 chỗ trống

Giá tốt nhất & Nhanh nhất

Kumho Samco
4.3 (349)

Limousine giường phòng 33 chỗ
02:00 AM
Bến xe Bắc Phan Thiết
2 giờ, 50 phút
04:50 AM
Bến xe Miền Đông Mới (Quầy số 18)
190.000 ₫

30 chỗ trống

Giá tốt nhất & Nhanh nhất

Kumho Samco
4.3 (349)

Limousine giường phòng 33 chỗ
07:00 AM
Bến xe Bắc Phan Thiết
2 giờ, 50 phút
09:50 AM
Bến xe Miền Đông Mới (Quầy số 18)
190.000 ₫

32 chỗ trống

Giá tốt nhất & Nhanh nhất

Kumho Samco
4.3 (349)

Limousine giường phòng 33 chỗ
08:30 AM
Bến xe Bắc Phan Thiết
2 giờ, 50 phút
11:20 AM
Bến xe Miền Đông Mới (Quầy số 18)
190.000 ₫

30 chỗ trống

Giá tốt nhất & Nhanh nhất

Kumho Samco
4.3 (349)

Limousine giường phòng 33 chỗ
10:00 AM
Bến xe Bắc Phan Thiết
2 giờ, 50 phút
12:50 PM
Bến xe Miền Đông Mới (Quầy số 18)
190.000 ₫

30 chỗ trống

Giá tốt nhất

Kumho Samco
4.3 (349)

Limousine giường phòng 33 chỗ
13:00 PM
Bến xe Bắc Phan Thiết
3 giờ
16:00 PM
VP Phạm Ngũ Lão
190.000 ₫

25 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:00 02-03-2024 Phan Thiết - Sài Gòn (Cao tốc)
Giá tốt nhất

Kumho Samco
4.3 (349)

Limousine giường phòng 33 chỗ
17:00 PM
Bến xe Bắc Phan Thiết
3 giờ
20:00 PM
VP Phạm Ngũ Lão
190.000 ₫

28 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:00 02-03-2024 Phan Thiết - Sài Gòn (Cao tốc)
Giá tốt nhất

Kumho Samco
4.3 (349)

Limousine giường phòng 33 chỗ
08:30 AM
Bến xe Bắc Phan Thiết
3 giờ
11:30 AM
VP Phạm Ngũ Lão
190.000 ₫

30 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 08:30 02-03-2024 Phan Thiết - Sài Gòn (Cao tốc)
Giá tốt nhất

Kumho Samco
4.3 (349)

Limousine giường phòng 33 chỗ
11:30 AM
Bến xe Bắc Phan Thiết
3 giờ
14:30 PM
VP Phạm Ngũ Lão
190.000 ₫

29 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 11:30 02-03-2024 Phan Thiết - Sài Gòn (Cao tốc)
Giá tốt nhất

Kumho Samco
4.3 (349)

Limousine giường phòng 33 chỗ
15:00 PM
Bến xe Bắc Phan Thiết
3 giờ
18:00 PM
VP Phạm Ngũ Lão
190.000 ₫

31 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:00 02-03-2024 Phan Thiết - Sài Gòn (Cao tốc)
Giá tốt nhất

Kumho Samco
4.3 (349)

Limousine giường phòng 33 chỗ
02:00 AM
Bến xe Bắc Phan Thiết
3 giờ
05:00 AM
VP Phạm Ngũ Lão
190.000 ₫

30 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 02:00 02-03-2024 Phan Thiết - Sài Gòn (Cao tốc)
Giá tốt nhất

Kumho Samco
4.3 (349)

Limousine giường phòng 33 chỗ
07:00 AM
Bến xe Bắc Phan Thiết
3 giờ
10:00 AM
VP Phạm Ngũ Lão
190.000 ₫

32 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 07:00 02-03-2024 Phan Thiết - Sài Gòn (Cao tốc)
Giá tốt nhất

Kumho Samco
4.3 (349)

Limousine giường phòng 33 chỗ
10:00 AM
Bến xe Bắc Phan Thiết
3 giờ
13:00 PM
VP Phạm Ngũ Lão
190.000 ₫

30 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 10:00 02-03-2024 Phan Thiết - Sài Gòn (Cao tốc)
Đánh giá tốt nhất

An Anh Limousine
4.7 (4695)

Limousine 34 Phòng Đơn
23:15 PM
Vp Phan Rang
6 giờ
05:15 AM
116 Quốc lộ 13
270.000 ₫

12 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 22:00 02-03-2024 Ninh Sơn - Phan Rang - Miền Tây
Đánh giá tốt nhất

An Anh Limousine
4.7 (4695)

Limousine 32 Phòng Đơn
20:15 PM
Vp Phan Rang
6 giờ
02:15 AM
116 Quốc lộ 13
270.000 ₫

12 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:00 02-03-2024 Ninh Sơn - Phan Rang - Miền Tây
Đánh giá tốt nhất

An Anh Limousine
4.7 (4695)

Limousine 34 Phòng Đơn
21:15 PM
Vp Phan Rang
6 giờ
03:15 AM
116 Quốc lộ 13
270.000 ₫

Chỉ còn 5 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:00 02-03-2024 Ninh Sơn - Phan Rang - Miền Tây
Đánh giá tốt nhất

An Anh Limousine
4.7 (4695)

Limousine 34 Phòng Đơn
21:45 PM
Vp Phan Rang
6 giờ
03:45 AM
116 Quốc lộ 13
270.000 ₫

14 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:30 02-03-2024 Ninh Sơn - Phan Rang - Miền Tây
Đánh giá tốt nhất

An Anh Limousine
4.7 (4695)

Limousine 21 Phòng Đơn
21:25 PM
Vp Phan Rang
6 giờ
03:25 AM
116 Quốc lộ 13
380.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:10 02-03-2024 Ninh Sơn - Phan Rang - Miền Tây
Đánh giá tốt nhất

An Anh Limousine
4.7 (4695)

Limousine 21 Phòng Đơn
22:15 PM
Vp Phan Rang
6 giờ
04:15 AM
116 Quốc lộ 13
380.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 21:00 02-03-2024 Ninh Sơn - Phan Rang - Miền Tây

Bạn muốn đặt chỗ nhanh? Hãy tải ngay ứng dụng!

Ứng dụng 12BAY.VN hoàn toàn MIỄN PHÍ!

Hỗ trợ Khách hàng

1900-2642

Công ty TNHH TM DV Nguyễn Dương. Mã số DN: 0316751330. Lô 11, Biệt Thự 2, Khu Đô Thị Hà Đô, P.Thới An, Quận 12, TP Hồ Chí Minh