Đặt vé xe trực tuyến

Loading...

Hà NộiQuảng Ninh - 27/10/2021 (22/9 âm lịch)

Bộ lọc

Giờ đi00:00 - 24:00

00:0024:00

Giá thấp nhất
200.000 ₫
Đi nhanh nhất
200.000 ₫
Giờ đi
200.000 ₫
Đánh giá
220.000 ₫
Giá tốt nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
16:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 55 phút
18:55
Văn phòng Quảng Ninh
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Giá tốt nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
07:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 55 phút
09:55
Văn phòng Quảng Ninh
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Giá tốt nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
11:05
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 55 phút
14:00
Văn phòng Quảng Ninh
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Giá tốt nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
12:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 55 phút
14:55
Văn phòng Quảng Ninh
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Giá tốt nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
15:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 55 phút
17:55
Văn phòng Quảng Ninh
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Giá tốt nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
09:05
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 55 phút
12:00
Văn phòng Quảng Ninh
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Giá tốt nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
15:10
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 55 phút
18:05
Văn phòng Quảng Ninh
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Giá tốt nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
18:10
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 55 phút
21:05
Văn phòng Quảng Ninh
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Giá tốt nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
13:10
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 55 phút
16:05
Văn phòng Quảng Ninh
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Giá tốt nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
12:05
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 55 phút
15:00
Văn phòng Quảng Ninh
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Giá tốt nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
08:05
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 55 phút
11:00
Văn phòng Quảng Ninh
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Giá tốt nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
06:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 55 phút
08:55
Văn phòng Quảng Ninh
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Giá tốt nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
11:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 55 phút
13:55
Văn phòng Quảng Ninh
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Giá tốt nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
15:05
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 55 phút
18:00
Văn phòng Quảng Ninh
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Giá tốt nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
16:05
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 55 phút
19:00
Văn phòng Quảng Ninh
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Giá tốt nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
14:10
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 55 phút
17:05
Văn phòng Quảng Ninh
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Giá tốt nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
09:10
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 55 phút
12:05
Văn phòng Quảng Ninh
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Giá tốt nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
07:10
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 55 phút
10:05
Văn phòng Quảng Ninh
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Giá tốt nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
05:10
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 55 phút
08:05
Văn phòng Quảng Ninh
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Giá tốt nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
17:05
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 55 phút
20:00
Văn phòng Quảng Ninh
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Giá tốt nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
13:05
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 55 phút
16:00
Văn phòng Quảng Ninh
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Giá tốt nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
20:10
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 55 phút
23:05
Văn phòng Quảng Ninh
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Giá tốt nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
11:10
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 55 phút
14:05
Văn phòng Quảng Ninh
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Giá tốt nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
10:10
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 55 phút
13:05
Văn phòng Quảng Ninh
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Giá tốt nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
06:05
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 55 phút
09:00
Văn phòng Quảng Ninh
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Giá tốt nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
08:10
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 55 phút
11:05
Văn phòng Quảng Ninh
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Giá tốt nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
14:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 55 phút
16:55
Văn phòng Quảng Ninh
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Giá tốt nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
14:05
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 55 phút
17:00
Văn phòng Quảng Ninh
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Giá tốt nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
20:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 55 phút
22:55
Văn phòng Quảng Ninh
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Giá tốt nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
13:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 55 phút
15:55
Văn phòng Quảng Ninh
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Giá tốt nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
16:10
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 55 phút
19:05
Văn phòng Quảng Ninh
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Giá tốt nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
10:05
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 55 phút
13:00
Văn phòng Quảng Ninh
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Giá tốt nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
05:05
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 55 phút
08:00
Văn phòng Quảng Ninh
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Giá tốt nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
19:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 55 phút
21:55
Văn phòng Quảng Ninh
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Giá tốt nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
17:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 55 phút
19:55
Văn phòng Quảng Ninh
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Giá tốt nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
12:10
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 55 phút
15:05
Văn phòng Quảng Ninh
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Giá tốt nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
18:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 55 phút
20:55
Văn phòng Quảng Ninh
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Giá tốt nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
08:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 55 phút
10:55
Văn phòng Quảng Ninh
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Giá tốt nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
18:05
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 55 phút
21:00
Văn phòng Quảng Ninh
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Giá tốt nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
10:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 55 phút
12:55
Văn phòng Quảng Ninh
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Giá tốt nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
19:05
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 55 phút
22:00
Văn phòng Quảng Ninh
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Giá tốt nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
06:10
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 55 phút
09:05
Văn phòng Quảng Ninh
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Giá tốt nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
09:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 55 phút
11:55
Văn phòng Quảng Ninh
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Giá tốt nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
19:10
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 55 phút
22:05
Văn phòng Quảng Ninh
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Giá tốt nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
20:05
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 55 phút
23:00
Văn phòng Quảng Ninh
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Giá tốt nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
17:10
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 55 phút
20:05
Văn phòng Quảng Ninh
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Giá tốt nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
07:05
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 55 phút
10:00
Văn phòng Quảng Ninh
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Giá tốt nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
05:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 55 phút
07:55
Văn phòng Quảng Ninh
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Giá tốt nhất & Nhanh nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
19:05
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 10 phút
21:15
Bến xe Bãi Cháy
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:05 27-10-2021 Hà Nội - Quảng Ninh
Giá tốt nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
14:05
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 25 phút
16:30
Bến xe Hòn Gai
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:05 27-10-2021 Hà Nội - Quảng Ninh
Giá tốt nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
15:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 25 phút
17:25
Bến xe Hòn Gai
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:00 27-10-2021 Hà Nội - Quảng Ninh
Giá tốt nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
16:10
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 25 phút
18:35
Bến xe Hòn Gai
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:10 27-10-2021 Hà Nội - Quảng Ninh
Giá tốt nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
20:10
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 25 phút
22:35
Bến xe Hòn Gai
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:10 27-10-2021 Hà Nội - Quảng Ninh
Giá tốt nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
18:10
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 25 phút
20:35
Bến xe Hòn Gai
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:10 27-10-2021 Hà Nội - Quảng Ninh
Giá tốt nhất & Nhanh nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
14:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 10 phút
16:10
Bến xe Bãi Cháy
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:00 27-10-2021 Hà Nội - Quảng Ninh
Giá tốt nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
11:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 25 phút
13:25
Bến xe Hòn Gai
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 11:00 27-10-2021 Hà Nội - Quảng Ninh
Giá tốt nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
16:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 25 phút
18:25
Bến xe Hòn Gai
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:00 27-10-2021 Hà Nội - Quảng Ninh
Giá tốt nhất & Nhanh nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
13:10
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 10 phút
15:20
Bến xe Bãi Cháy
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:10 27-10-2021 Hà Nội - Quảng Ninh
Giá tốt nhất & Nhanh nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
07:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 10 phút
09:10
Bến xe Bãi Cháy
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 07:00 27-10-2021 Hà Nội - Quảng Ninh
Giá tốt nhất & Nhanh nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
05:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 10 phút
07:10
Bến xe Bãi Cháy
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 05:00 27-10-2021 Hà Nội - Quảng Ninh
Giá tốt nhất & Nhanh nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
17:05
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 10 phút
19:15
Bến xe Bãi Cháy
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:05 27-10-2021 Hà Nội - Quảng Ninh
Giá tốt nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
14:10
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 25 phút
16:35
Bến xe Hòn Gai
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:10 27-10-2021 Hà Nội - Quảng Ninh
Giá tốt nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
07:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 25 phút
09:25
Bến xe Hòn Gai
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 07:00 27-10-2021 Hà Nội - Quảng Ninh
Giá tốt nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
08:10
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 25 phút
10:35
Bến xe Hòn Gai
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 08:10 27-10-2021 Hà Nội - Quảng Ninh
Giá tốt nhất & Nhanh nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
16:10
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 10 phút
18:20
Bến xe Bãi Cháy
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:10 27-10-2021 Hà Nội - Quảng Ninh
Giá tốt nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
18:05
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 25 phút
20:30
Bến xe Hòn Gai
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:05 27-10-2021 Hà Nội - Quảng Ninh
Giá tốt nhất & Nhanh nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
06:10
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 10 phút
08:20
Bến xe Bãi Cháy
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 06:10 27-10-2021 Hà Nội - Quảng Ninh
Giá tốt nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
06:05
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 25 phút
08:30
Bến xe Hòn Gai
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 06:05 27-10-2021 Hà Nội - Quảng Ninh
Giá tốt nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
17:10
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 25 phút
19:35
Bến xe Hòn Gai
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:10 27-10-2021 Hà Nội - Quảng Ninh
Giá tốt nhất & Nhanh nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
20:10
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 10 phút
22:20
Bến xe Bãi Cháy
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:10 27-10-2021 Hà Nội - Quảng Ninh
Giá tốt nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
06:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 25 phút
08:25
Bến xe Hòn Gai
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 06:00 27-10-2021 Hà Nội - Quảng Ninh
Giá tốt nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
10:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 25 phút
12:25
Bến xe Hòn Gai
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 10:00 27-10-2021 Hà Nội - Quảng Ninh
Giá tốt nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
15:05
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 25 phút
17:30
Bến xe Hòn Gai
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:05 27-10-2021 Hà Nội - Quảng Ninh
Giá tốt nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
13:05
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 25 phút
15:30
Bến xe Hòn Gai
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:05 27-10-2021 Hà Nội - Quảng Ninh
Giá tốt nhất & Nhanh nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
08:05
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 10 phút
10:15
Bến xe Bãi Cháy
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 08:05 27-10-2021 Hà Nội - Quảng Ninh
Giá tốt nhất & Nhanh nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
17:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 10 phút
19:10
Bến xe Bãi Cháy
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:00 27-10-2021 Hà Nội - Quảng Ninh
Giá tốt nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
20:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 25 phút
22:25
Bến xe Hòn Gai
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:00 27-10-2021 Hà Nội - Quảng Ninh
Giá tốt nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
19:05
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 25 phút
21:30
Bến xe Hòn Gai
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:05 27-10-2021 Hà Nội - Quảng Ninh
Giá tốt nhất & Nhanh nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
17:10
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 10 phút
19:20
Bến xe Bãi Cháy
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:10 27-10-2021 Hà Nội - Quảng Ninh
Giá tốt nhất & Nhanh nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
05:05
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 10 phút
07:15
Bến xe Bãi Cháy
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 05:05 27-10-2021 Hà Nội - Quảng Ninh
Giá tốt nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
11:10
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 25 phút
13:35
Bến xe Hòn Gai
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 11:10 27-10-2021 Hà Nội - Quảng Ninh
Giá tốt nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
09:10
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 25 phút
11:35
Bến xe Hòn Gai
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 09:10 27-10-2021 Hà Nội - Quảng Ninh
Giá tốt nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
08:05
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 25 phút
10:30
Bến xe Hòn Gai
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 08:05 27-10-2021 Hà Nội - Quảng Ninh
Giá tốt nhất & Nhanh nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
09:10
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 10 phút
11:20
Bến xe Bãi Cháy
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 09:10 27-10-2021 Hà Nội - Quảng Ninh
Giá tốt nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
20:05
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 25 phút
22:30
Bến xe Hòn Gai
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:05 27-10-2021 Hà Nội - Quảng Ninh
Giá tốt nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
17:05
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 25 phút
19:30
Bến xe Hòn Gai
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:05 27-10-2021 Hà Nội - Quảng Ninh
Giá tốt nhất & Nhanh nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
13:05
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 10 phút
15:15
Bến xe Bãi Cháy
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:05 27-10-2021 Hà Nội - Quảng Ninh
Giá tốt nhất & Nhanh nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
14:05
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 10 phút
16:15
Bến xe Bãi Cháy
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:05 27-10-2021 Hà Nội - Quảng Ninh
Giá tốt nhất & Nhanh nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
18:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 10 phút
20:10
Bến xe Bãi Cháy
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:00 27-10-2021 Hà Nội - Quảng Ninh
Giá tốt nhất & Nhanh nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
15:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 10 phút
17:10
Bến xe Bãi Cháy
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:00 27-10-2021 Hà Nội - Quảng Ninh
Giá tốt nhất & Nhanh nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
06:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 10 phút
08:10
Bến xe Bãi Cháy
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 06:00 27-10-2021 Hà Nội - Quảng Ninh
Giá tốt nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
17:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 25 phút
19:25
Bến xe Hòn Gai
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:00 27-10-2021 Hà Nội - Quảng Ninh
Giá tốt nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
05:05
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 25 phút
07:30
Bến xe Hòn Gai
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 05:05 27-10-2021 Hà Nội - Quảng Ninh
Giá tốt nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
10:10
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 25 phút
12:35
Bến xe Hòn Gai
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 10:10 27-10-2021 Hà Nội - Quảng Ninh
Giá tốt nhất & Nhanh nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
07:10
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 10 phút
09:20
Bến xe Bãi Cháy
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 07:10 27-10-2021 Hà Nội - Quảng Ninh
Giá tốt nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
12:10
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 25 phút
14:35
Bến xe Hòn Gai
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 12:10 27-10-2021 Hà Nội - Quảng Ninh
Giá tốt nhất & Nhanh nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
13:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 10 phút
15:10
Bến xe Bãi Cháy
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:00 27-10-2021 Hà Nội - Quảng Ninh
Giá tốt nhất & Nhanh nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
06:05
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 10 phút
08:15
Bến xe Bãi Cháy
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 06:05 27-10-2021 Hà Nội - Quảng Ninh
Giá tốt nhất & Nhanh nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
16:05
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 10 phút
18:15
Bến xe Bãi Cháy
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:05 27-10-2021 Hà Nội - Quảng Ninh
Giá tốt nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
18:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 25 phút
20:25
Bến xe Hòn Gai
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:00 27-10-2021 Hà Nội - Quảng Ninh
Giá tốt nhất & Nhanh nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
08:10
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 10 phút
10:20
Bến xe Bãi Cháy
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 08:10 27-10-2021 Hà Nội - Quảng Ninh
Giá tốt nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
13:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 25 phút
15:25
Bến xe Hòn Gai
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:00 27-10-2021 Hà Nội - Quảng Ninh
Giá tốt nhất & Nhanh nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
16:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 10 phút
18:10
Bến xe Bãi Cháy
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:00 27-10-2021 Hà Nội - Quảng Ninh
Giá tốt nhất & Nhanh nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
18:05
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 10 phút
20:15
Bến xe Bãi Cháy
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:05 27-10-2021 Hà Nội - Quảng Ninh
Giá tốt nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
19:10
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 25 phút
21:35
Bến xe Hòn Gai
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:10 27-10-2021 Hà Nội - Quảng Ninh
Giá tốt nhất & Nhanh nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
10:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 10 phút
12:10
Bến xe Bãi Cháy
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 10:00 27-10-2021 Hà Nội - Quảng Ninh
Giá tốt nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
08:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 25 phút
10:25
Bến xe Hòn Gai
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 08:00 27-10-2021 Hà Nội - Quảng Ninh
Giá tốt nhất & Nhanh nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
07:05
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 10 phút
09:15
Bến xe Bãi Cháy
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 07:05 27-10-2021 Hà Nội - Quảng Ninh
Giá tốt nhất & Nhanh nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
15:10
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 10 phút
17:20
Bến xe Bãi Cháy
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:10 27-10-2021 Hà Nội - Quảng Ninh
Giá tốt nhất & Nhanh nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
11:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 10 phút
13:10
Bến xe Bãi Cháy
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 11:00 27-10-2021 Hà Nội - Quảng Ninh
Giá tốt nhất & Nhanh nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
11:05
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 10 phút
13:15
Bến xe Bãi Cháy
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 11:05 27-10-2021 Hà Nội - Quảng Ninh
Giá tốt nhất & Nhanh nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
05:10
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 10 phút
07:20
Bến xe Bãi Cháy
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 05:10 27-10-2021 Hà Nội - Quảng Ninh
Giá tốt nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
09:05
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 25 phút
11:30
Bến xe Hòn Gai
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 09:05 27-10-2021 Hà Nội - Quảng Ninh
Giá tốt nhất & Nhanh nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
10:05
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 10 phút
12:15
Bến xe Bãi Cháy
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 10:05 27-10-2021 Hà Nội - Quảng Ninh
Giá tốt nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
07:05
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 25 phút
09:30
Bến xe Hòn Gai
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 07:05 27-10-2021 Hà Nội - Quảng Ninh
Giá tốt nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
05:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 25 phút
07:25
Bến xe Hòn Gai
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 05:00 27-10-2021 Hà Nội - Quảng Ninh
Giá tốt nhất & Nhanh nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
08:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 10 phút
10:10
Bến xe Bãi Cháy
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 08:00 27-10-2021 Hà Nội - Quảng Ninh
Giá tốt nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
12:05
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 25 phút
14:30
Bến xe Hòn Gai
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 12:05 27-10-2021 Hà Nội - Quảng Ninh
Giá tốt nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
16:05
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 25 phút
18:30
Bến xe Hòn Gai
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:05 27-10-2021 Hà Nội - Quảng Ninh
Giá tốt nhất

Hoàng Phú Limousine
4.5 (12)

Limousine 9 chỗ VIP
05:10
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 25 phút
07:35
Bến xe Hòn Gai
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống