Đặt vé xe trực tuyến

Loading...

Hà NộiQuảng Ninh - 26/06/2021 (17/5 âm lịch)

Giá thấp nhất
200.000 ₫
Đi nhanh nhất
220.000 ₫
Giờ đi
220.000 ₫
Đánh giá
250.000 ₫
Giá tốt nhất

Daily Limousine
4.2 (58)

Limousine 9 chỗ VIP
08:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 50 phút
10:50
Văn phòng Hạ Long
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Giá tốt nhất

Daily Limousine
4.2 (58)

Limousine 9 chỗ VIP
08:30
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 50 phút
11:20
Văn phòng Hạ Long
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Giá tốt nhất

Daily Limousine
4.2 (58)

Limousine 9 chỗ VIP
14:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 50 phút
16:50
Văn phòng Hạ Long
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Giá tốt nhất

Daily Limousine
4.2 (58)

Limousine 9 chỗ VIP
15:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 50 phút
17:50
Văn phòng Hạ Long
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Giá tốt nhất

Daily Limousine
4.2 (58)

Limousine 9 chỗ VIP
14:30
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 50 phút
17:20
Văn phòng Hạ Long
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Phú Bình (Quảng Ninh)
5 (1)

Ghế ngồi 16 chỗ
19:00
Nhà Hát Lớn Hà Nội
3 giờ, 40 phút
22:40
Chợ Rừng
200.000 ₫

14 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:00 26-06-2021 Hà Nội - Uông Bí
Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Phú Bình (Quảng Ninh)
5 (1)

Ghế ngồi 16 chỗ
11:00
Nhà Hát Lớn Hà Nội
3 giờ, 40 phút
14:40
Chợ Rừng
200.000 ₫

15 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 11:00 26-06-2021 Hà Nội - Uông Bí
Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Phú Bình (Quảng Ninh)
5 (1)

Ghế ngồi 16 chỗ
17:00
Nhà Hát Lớn Hà Nội
3 giờ, 40 phút
20:40
Chợ Rừng
200.000 ₫

15 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:00 26-06-2021 Hà Nội - Uông Bí
Giá tốt nhất

Daily Limousine
4.2 (58)

Limousine 9 chỗ VIP
08:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 30 phút
10:30
Cổng chào Đảo Tuần Châu
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 08:00 26-06-2021 Hà Nội - Hạ Long
Giá tốt nhất

Daily Limousine
4.2 (58)

Limousine 9 chỗ VIP
14:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 30 phút
16:30
Cổng chào Đảo Tuần Châu
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:00 26-06-2021 Hà Nội - Hạ Long
Giá tốt nhất

Daily Limousine
4.2 (58)

Limousine 9 chỗ VIP
08:30
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 30 phút
11:00
Cổng chào Đảo Tuần Châu
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 08:30 26-06-2021 Hà Nội - Hạ Long
Giá tốt nhất

Daily Limousine
4.2 (58)

Limousine 9 chỗ VIP
14:30
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 30 phút
17:00
Cổng chào Đảo Tuần Châu
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:30 26-06-2021 Hà Nội - Hạ Long
Giá tốt nhất

Daily Limousine
4.2 (58)

Limousine 9 chỗ VIP
15:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 30 phút
17:30
Cổng chào Đảo Tuần Châu
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:00 26-06-2021 Hà Nội - Hạ Long

Trung Thành Limousine
4.8 (69)

Limousine 9 chỗ
09:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 40 phút
11:40
Ngã ba Cửa Ông
 • Tiện nghi
 • Sạch sẽ
 • Thông tin rõ ràng
 • Xe chạy đúng giờ
 • Lái xe an toàn
 • Nhân viên nhiệt tình
Giá từ 220.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Trung Thành Limousine
4.8 (69)

Limousine 9 chỗ
21:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 40 phút
23:40
Ngã ba Cửa Ông
 • Tiện nghi
 • Sạch sẽ
 • Thông tin rõ ràng
 • Xe chạy đúng giờ
 • Lái xe an toàn
 • Nhân viên nhiệt tình
Giá từ 220.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Trung Thành Limousine
4.8 (69)

Limousine 9 chỗ
20:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 40 phút
22:40
Ngã ba Cửa Ông
 • Tiện nghi
 • Sạch sẽ
 • Thông tin rõ ràng
 • Xe chạy đúng giờ
 • Lái xe an toàn
 • Nhân viên nhiệt tình
Giá từ 220.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Trung Thành Limousine
4.8 (69)

Limousine 9 chỗ
18:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 40 phút
20:40
Ngã ba Cửa Ông
 • Tiện nghi
 • Sạch sẽ
 • Thông tin rõ ràng
 • Xe chạy đúng giờ
 • Lái xe an toàn
 • Nhân viên nhiệt tình
Giá từ 220.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Trung Thành Limousine
4.8 (69)

Limousine 9 chỗ
13:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 40 phút
15:40
Ngã ba Cửa Ông
 • Tiện nghi
 • Sạch sẽ
 • Thông tin rõ ràng
 • Xe chạy đúng giờ
 • Lái xe an toàn
 • Nhân viên nhiệt tình
Giá từ 220.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Trung Thành Limousine
4.8 (69)

Limousine 9 chỗ
05:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 40 phút
07:40
Ngã ba Cửa Ông
 • Tiện nghi
 • Sạch sẽ
 • Thông tin rõ ràng
 • Xe chạy đúng giờ
 • Lái xe an toàn
 • Nhân viên nhiệt tình
Giá từ 220.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Trung Thành Limousine
4.8 (69)

Limousine 9 chỗ
12:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 40 phút
14:40
Ngã ba Cửa Ông
 • Tiện nghi
 • Sạch sẽ
 • Thông tin rõ ràng
 • Xe chạy đúng giờ
 • Lái xe an toàn
 • Nhân viên nhiệt tình
Giá từ 220.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Trung Thành Limousine
4.8 (69)

Limousine 9 chỗ
07:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 40 phút
09:40
Ngã ba Cửa Ông
 • Tiện nghi
 • Sạch sẽ
 • Thông tin rõ ràng
 • Xe chạy đúng giờ
 • Lái xe an toàn
 • Nhân viên nhiệt tình
Giá từ 220.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Trung Thành Limousine
4.8 (69)

Limousine 9 chỗ
06:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 40 phút
08:40
Ngã ba Cửa Ông
 • Tiện nghi
 • Sạch sẽ
 • Thông tin rõ ràng
 • Xe chạy đúng giờ
 • Lái xe an toàn
 • Nhân viên nhiệt tình
Giá từ 220.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Trung Thành Limousine
4.8 (69)

Limousine 9 chỗ
08:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 40 phút
10:40
Ngã ba Cửa Ông
 • Tiện nghi
 • Sạch sẽ
 • Thông tin rõ ràng
 • Xe chạy đúng giờ
 • Lái xe an toàn
 • Nhân viên nhiệt tình
Giá từ 220.000 ₫

Chỉ còn 5 chỗ trống

Trung Thành Limousine
4.8 (69)

Limousine 9 chỗ
19:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 40 phút
21:40
Ngã ba Cửa Ông
 • Tiện nghi
 • Sạch sẽ
 • Thông tin rõ ràng
 • Xe chạy đúng giờ
 • Lái xe an toàn
 • Nhân viên nhiệt tình
Giá từ 220.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Trung Thành Limousine
4.8 (69)

Limousine 9 chỗ
14:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 40 phút
16:40
Ngã ba Cửa Ông
 • Tiện nghi
 • Sạch sẽ
 • Thông tin rõ ràng
 • Xe chạy đúng giờ
 • Lái xe an toàn
 • Nhân viên nhiệt tình
Giá từ 220.000 ₫

Chỉ còn 8 chỗ trống

Trung Thành Limousine
4.8 (69)

Limousine 9 chỗ
16:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 40 phút
18:40
Ngã ba Cửa Ông
 • Tiện nghi
 • Sạch sẽ
 • Thông tin rõ ràng
 • Xe chạy đúng giờ
 • Lái xe an toàn
 • Nhân viên nhiệt tình
Giá từ 220.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Trung Thành Limousine
4.8 (69)

Limousine 9 chỗ
15:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 40 phút
17:40
Ngã ba Cửa Ông
 • Tiện nghi
 • Sạch sẽ
 • Thông tin rõ ràng
 • Xe chạy đúng giờ
 • Lái xe an toàn
 • Nhân viên nhiệt tình
Giá từ 220.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Trung Thành Limousine
4.8 (69)

Limousine 9 chỗ
11:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 40 phút
13:40
Ngã ba Cửa Ông
 • Tiện nghi
 • Sạch sẽ
 • Thông tin rõ ràng
 • Xe chạy đúng giờ
 • Lái xe an toàn
 • Nhân viên nhiệt tình
Giá từ 220.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Trung Thành Limousine
4.8 (69)

Limousine 9 chỗ
17:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 40 phút
19:40
Ngã ba Cửa Ông
 • Tiện nghi
 • Sạch sẽ
 • Thông tin rõ ràng
 • Xe chạy đúng giờ
 • Lái xe an toàn
 • Nhân viên nhiệt tình
Giá từ 220.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Trung Thành Limousine
4.8 (69)

Limousine 9 chỗ
22:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 40 phút
00:40
Ngã ba Cửa Ông
 • Tiện nghi
 • Sạch sẽ
 • Thông tin rõ ràng
 • Xe chạy đúng giờ
 • Lái xe an toàn
 • Nhân viên nhiệt tình
Giá từ 220.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Trung Thành Limousine
4.8 (69)

Limousine 9 chỗ
10:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 40 phút
12:40
Ngã ba Cửa Ông
 • Tiện nghi
 • Sạch sẽ
 • Thông tin rõ ràng
 • Xe chạy đúng giờ
 • Lái xe an toàn
 • Nhân viên nhiệt tình
Giá từ 220.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Nhanh nhất

Trung Thành Limousine
4.8 (69)

Limousine 9 chỗ
16:00
Văn phòng Hà Nội
1 giờ, 30 phút
17:30
Cổng chào Tuần Châu
 • Tiện nghi
 • Sạch sẽ
 • Thông tin rõ ràng
 • Xe chạy đúng giờ
 • Lái xe an toàn
 • Nhân viên nhiệt tình
Giá từ 220.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:00 26-06-2021 Hà Nội - Vân Đồn

Trung Thành Limousine
4.8 (69)

Limousine 9 chỗ
07:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ
09:00
Ngã Ba Cứu Hỏa
 • Tiện nghi
 • Sạch sẽ
 • Thông tin rõ ràng
 • Xe chạy đúng giờ
 • Lái xe an toàn
 • Nhân viên nhiệt tình
Giá từ 220.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 07:00 26-06-2021 Hà Nội - Vân Đồn

Trung Thành Limousine
4.8 (69)

Limousine 9 chỗ
12:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 10 phút
14:10
Vincom Cẩm Phả
 • Tiện nghi
 • Sạch sẽ
 • Thông tin rõ ràng
 • Xe chạy đúng giờ
 • Lái xe an toàn
 • Nhân viên nhiệt tình
Giá từ 220.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 12:00 26-06-2021 Hà Nội - Vân Đồn

Trung Thành Limousine
4.8 (69)

Limousine 9 chỗ
15:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 10 phút
17:10
Vincom Cẩm Phả
 • Tiện nghi
 • Sạch sẽ
 • Thông tin rõ ràng
 • Xe chạy đúng giờ
 • Lái xe an toàn
 • Nhân viên nhiệt tình
Giá từ 220.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:00 26-06-2021 Hà Nội - Vân Đồn

Trung Thành Limousine
4.8 (69)

Limousine 9 chỗ
13:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 10 phút
15:10
Vincom Cẩm Phả
 • Tiện nghi
 • Sạch sẽ
 • Thông tin rõ ràng
 • Xe chạy đúng giờ
 • Lái xe an toàn
 • Nhân viên nhiệt tình
Giá từ 220.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:00 26-06-2021 Hà Nội - Vân Đồn
Nhanh nhất

Trung Thành Limousine
4.8 (69)

Limousine 9 chỗ
13:00
Văn phòng Hà Nội
1 giờ, 30 phút
14:30
Cổng chào Tuần Châu
 • Tiện nghi
 • Sạch sẽ
 • Thông tin rõ ràng
 • Xe chạy đúng giờ
 • Lái xe an toàn
 • Nhân viên nhiệt tình
Giá từ 220.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:00 26-06-2021 Hà Nội - Vân Đồn

Trung Thành Limousine
4.8 (69)

Limousine 9 chỗ
17:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 10 phút
19:10
Vincom Cẩm Phả
 • Tiện nghi
 • Sạch sẽ
 • Thông tin rõ ràng
 • Xe chạy đúng giờ
 • Lái xe an toàn
 • Nhân viên nhiệt tình
Giá từ 220.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:00 26-06-2021 Hà Nội - Vân Đồn

Trung Thành Limousine
4.8 (69)

Limousine 9 chỗ
14:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ
16:00
Ngã Ba Cứu Hỏa
 • Tiện nghi
 • Sạch sẽ
 • Thông tin rõ ràng
 • Xe chạy đúng giờ
 • Lái xe an toàn
 • Nhân viên nhiệt tình
Giá từ 220.000 ₫

Chỉ còn 8 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:00 26-06-2021 Hà Nội - Vân Đồn

Trung Thành Limousine
4.8 (69)

Limousine 9 chỗ
10:00
Văn phòng Hà Nội
1 giờ, 45 phút
11:45
Bãi Cháy - Sảnh Khách Sạn Mường Thanh (gần SunWorld)
 • Tiện nghi
 • Sạch sẽ
 • Thông tin rõ ràng
 • Xe chạy đúng giờ
 • Lái xe an toàn
 • Nhân viên nhiệt tình
Giá từ 220.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 10:00 26-06-2021 Hà Nội - Vân Đồn
Nhanh nhất

Trung Thành Limousine
4.8 (69)

Limousine 9 chỗ
10:00
Văn phòng Hà Nội
1 giờ, 30 phút
11:30
Cổng chào Tuần Châu
 • Tiện nghi
 • Sạch sẽ
 • Thông tin rõ ràng
 • Xe chạy đúng giờ
 • Lái xe an toàn
 • Nhân viên nhiệt tình
Giá từ 220.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 10:00 26-06-2021 Hà Nội - Vân Đồn

Trung Thành Limousine
4.8 (69)

Limousine 9 chỗ
08:00
Văn phòng Hà Nội
1 giờ, 45 phút
09:45
Bãi Cháy - Sảnh Khách Sạn Mường Thanh (gần SunWorld)
 • Tiện nghi
 • Sạch sẽ
 • Thông tin rõ ràng
 • Xe chạy đúng giờ
 • Lái xe an toàn
 • Nhân viên nhiệt tình
Giá từ 220.000 ₫

Chỉ còn 5 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 08:00 26-06-2021 Hà Nội - Vân Đồn

Trung Thành Limousine
4.8 (69)

Limousine 9 chỗ
15:00
Văn phòng Hà Nội
1 giờ, 45 phút
16:45
Bãi Cháy - Sảnh Khách Sạn Mường Thanh (gần SunWorld)
 • Tiện nghi
 • Sạch sẽ
 • Thông tin rõ ràng
 • Xe chạy đúng giờ
 • Lái xe an toàn
 • Nhân viên nhiệt tình
Giá từ 220.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:00 26-06-2021 Hà Nội - Vân Đồn

Trung Thành Limousine
4.8 (69)

Limousine 9 chỗ
06:00
Văn phòng Hà Nội
1 giờ, 45 phút
07:45
Bãi Cháy - Sảnh Khách Sạn Mường Thanh (gần SunWorld)
 • Tiện nghi
 • Sạch sẽ
 • Thông tin rõ ràng
 • Xe chạy đúng giờ
 • Lái xe an toàn
 • Nhân viên nhiệt tình
Giá từ 220.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 06:00 26-06-2021 Hà Nội - Vân Đồn
Nhanh nhất

Trung Thành Limousine
4.8 (69)

Limousine 9 chỗ
11:00
Văn phòng Hà Nội
1 giờ, 30 phút
12:30
Cổng chào Tuần Châu
 • Tiện nghi
 • Sạch sẽ
 • Thông tin rõ ràng
 • Xe chạy đúng giờ
 • Lái xe an toàn
 • Nhân viên nhiệt tình
Giá từ 220.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 11:00 26-06-2021 Hà Nội - Vân Đồn

Trung Thành Limousine
4.8 (69)

Limousine 9 chỗ
08:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 10 phút
10:10
Vincom Cẩm Phả
 • Tiện nghi
 • Sạch sẽ
 • Thông tin rõ ràng
 • Xe chạy đúng giờ
 • Lái xe an toàn
 • Nhân viên nhiệt tình
Giá từ 220.000 ₫

Chỉ còn 5 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 08:00 26-06-2021 Hà Nội - Vân Đồn

Trung Thành Limousine
4.8 (69)

Limousine 9 chỗ
22:00
Văn phòng Hà Nội
1 giờ, 45 phút
23:45
Bãi Cháy - Sảnh Khách Sạn Mường Thanh (gần SunWorld)
 • Tiện nghi
 • Sạch sẽ
 • Thông tin rõ ràng
 • Xe chạy đúng giờ
 • Lái xe an toàn
 • Nhân viên nhiệt tình
Giá từ 220.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 22:00 26-06-2021 Hà Nội - Vân Đồn

Trung Thành Limousine
4.8 (69)

Limousine 9 chỗ
17:00
Văn phòng Hà Nội
1 giờ, 45 phút
18:45
Bãi Cháy - Sảnh Khách Sạn Mường Thanh (gần SunWorld)
 • Tiện nghi
 • Sạch sẽ
 • Thông tin rõ ràng
 • Xe chạy đúng giờ
 • Lái xe an toàn
 • Nhân viên nhiệt tình
Giá từ 220.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:00 26-06-2021 Hà Nội - Vân Đồn

Trung Thành Limousine
4.8 (69)

Limousine 9 chỗ
19:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ
21:00
Ngã Ba Cứu Hỏa
 • Tiện nghi
 • Sạch sẽ
 • Thông tin rõ ràng
 • Xe chạy đúng giờ
 • Lái xe an toàn
 • Nhân viên nhiệt tình
Giá từ 220.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:00 26-06-2021 Hà Nội - Vân Đồn

Trung Thành Limousine
4.8 (69)

Limousine 9 chỗ
19:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 10 phút
21:10
Vincom Cẩm Phả
 • Tiện nghi
 • Sạch sẽ
 • Thông tin rõ ràng
 • Xe chạy đúng giờ
 • Lái xe an toàn
 • Nhân viên nhiệt tình
Giá từ 220.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:00 26-06-2021 Hà Nội - Vân Đồn

Trung Thành Limousine
4.8 (69)

Limousine 9 chỗ
20:00
Văn phòng Hà Nội
1 giờ, 45 phút
21:45
Bãi Cháy - Sảnh Khách Sạn Mường Thanh (gần SunWorld)
 • Tiện nghi
 • Sạch sẽ
 • Thông tin rõ ràng
 • Xe chạy đúng giờ
 • Lái xe an toàn
 • Nhân viên nhiệt tình
Giá từ 220.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:00 26-06-2021 Hà Nội - Vân Đồn

Trung Thành Limousine
4.8 (69)

Limousine 9 chỗ
12:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ
14:00
Ngã Ba Cứu Hỏa
 • Tiện nghi
 • Sạch sẽ
 • Thông tin rõ ràng
 • Xe chạy đúng giờ
 • Lái xe an toàn
 • Nhân viên nhiệt tình
Giá từ 220.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 12:00 26-06-2021 Hà Nội - Vân Đồn
Nhanh nhất

Trung Thành Limousine
4.8 (69)

Limousine 9 chỗ
05:00
Văn phòng Hà Nội
1 giờ, 30 phút
06:30
Cổng chào Tuần Châu
 • Tiện nghi
 • Sạch sẽ
 • Thông tin rõ ràng
 • Xe chạy đúng giờ
 • Lái xe an toàn
 • Nhân viên nhiệt tình
Giá từ 220.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 05:00 26-06-2021 Hà Nội - Vân Đồn

Trung Thành Limousine
4.8 (69)

Limousine 9 chỗ
05:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 10 phút
07:10
Vincom Cẩm Phả
 • Tiện nghi
 • Sạch sẽ
 • Thông tin rõ ràng
 • Xe chạy đúng giờ
 • Lái xe an toàn
 • Nhân viên nhiệt tình
Giá từ 220.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 05:00 26-06-2021 Hà Nội - Vân Đồn

Trung Thành Limousine
4.8 (69)

Limousine 9 chỗ
21:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 10 phút
23:10
Vincom Cẩm Phả
 • Tiện nghi
 • Sạch sẽ
 • Thông tin rõ ràng
 • Xe chạy đúng giờ
 • Lái xe an toàn
 • Nhân viên nhiệt tình
Giá từ 220.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 21:00 26-06-2021 Hà Nội - Vân Đồn

Trung Thành Limousine
4.8 (69)

Limousine 9 chỗ
14:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 10 phút
16:10
Vincom Cẩm Phả
 • Tiện nghi
 • Sạch sẽ
 • Thông tin rõ ràng
 • Xe chạy đúng giờ
 • Lái xe an toàn
 • Nhân viên nhiệt tình
Giá từ 220.000 ₫

Chỉ còn 8 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:00 26-06-2021 Hà Nội - Vân Đồn

Trung Thành Limousine
4.8 (69)

Limousine 9 chỗ
11:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ
13:00
Ngã Ba Cứu Hỏa
 • Tiện nghi
 • Sạch sẽ
 • Thông tin rõ ràng
 • Xe chạy đúng giờ
 • Lái xe an toàn
 • Nhân viên nhiệt tình
Giá từ 220.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 11:00 26-06-2021 Hà Nội - Vân Đồn

Trung Thành Limousine
4.8 (69)

Limousine 9 chỗ
09:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 10 phút
11:10
Vincom Cẩm Phả
 • Tiện nghi
 • Sạch sẽ
 • Thông tin rõ ràng
 • Xe chạy đúng giờ
 • Lái xe an toàn
 • Nhân viên nhiệt tình
Giá từ 220.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 09:00 26-06-2021 Hà Nội - Vân Đồn

Trung Thành Limousine
4.8 (69)

Limousine 9 chỗ
18:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ
20:00
Ngã Ba Cứu Hỏa
 • Tiện nghi
 • Sạch sẽ
 • Thông tin rõ ràng
 • Xe chạy đúng giờ
 • Lái xe an toàn
 • Nhân viên nhiệt tình
Giá từ 220.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:00 26-06-2021 Hà Nội - Vân Đồn

Trung Thành Limousine
4.8 (69)

Limousine 9 chỗ
22:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 10 phút
00:10
Vincom Cẩm Phả
 • Tiện nghi
 • Sạch sẽ
 • Thông tin rõ ràng
 • Xe chạy đúng giờ
 • Lái xe an toàn
 • Nhân viên nhiệt tình
Giá từ 220.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 22:00 26-06-2021 Hà Nội - Vân Đồn

Trung Thành Limousine
4.8 (69)

Limousine 9 chỗ
09:00
Văn phòng Hà Nội
1 giờ, 45 phút
10:45
Bãi Cháy - Sảnh Khách Sạn Mường Thanh (gần SunWorld)
 • Tiện nghi
 • Sạch sẽ
 • Thông tin rõ ràng
 • Xe chạy đúng giờ
 • Lái xe an toàn
 • Nhân viên nhiệt tình
Giá từ 220.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 09:00 26-06-2021 Hà Nội - Vân Đồn

Trung Thành Limousine
4.8 (69)

Limousine 9 chỗ
07:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 10 phút
09:10
Vincom Cẩm Phả
 • Tiện nghi
 • Sạch sẽ
 • Thông tin rõ ràng
 • Xe chạy đúng giờ
 • Lái xe an toàn
 • Nhân viên nhiệt tình
Giá từ 220.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 07:00 26-06-2021 Hà Nội - Vân Đồn

Trung Thành Limousine
4.8 (69)

Limousine 9 chỗ
22:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ
00:00
Ngã Ba Cứu Hỏa
 • Tiện nghi
 • Sạch sẽ
 • Thông tin rõ ràng
 • Xe chạy đúng giờ
 • Lái xe an toàn
 • Nhân viên nhiệt tình
Giá từ 220.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 22:00 26-06-2021 Hà Nội - Vân Đồn
Nhanh nhất

Trung Thành Limousine
4.8 (69)

Limousine 9 chỗ
15:00
Văn phòng Hà Nội
1 giờ, 30 phút
16:30
Cổng chào Tuần Châu
 • Tiện nghi
 • Sạch sẽ
 • Thông tin rõ ràng
 • Xe chạy đúng giờ
 • Lái xe an toàn
 • Nhân viên nhiệt tình
Giá từ 220.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:00 26-06-2021 Hà Nội - Vân Đồn
Nhanh nhất

Trung Thành Limousine
4.8 (69)

Limousine 9 chỗ
12:00
Văn phòng Hà Nội
1 giờ, 30 phút
13:30
Cổng chào Tuần Châu
 • Tiện nghi
 • Sạch sẽ
 • Thông tin rõ ràng
 • Xe chạy đúng giờ
 • Lái xe an toàn
 • Nhân viên nhiệt tình
Giá từ 220.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 12:00 26-06-2021 Hà Nội - Vân Đồn

Trung Thành Limousine
4.8 (69)

Limousine 9 chỗ
06:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ
08:00
Ngã Ba Cứu Hỏa
 • Tiện nghi
 • Sạch sẽ
 • Thông tin rõ ràng
 • Xe chạy đúng giờ
 • Lái xe an toàn
 • Nhân viên nhiệt tình
Giá từ 220.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 06:00 26-06-2021 Hà Nội - Vân Đồn

Trung Thành Limousine
4.8 (69)

Limousine 9 chỗ
09:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ
11:00
Ngã Ba Cứu Hỏa
 • Tiện nghi
 • Sạch sẽ
 • Thông tin rõ ràng
 • Xe chạy đúng giờ
 • Lái xe an toàn
 • Nhân viên nhiệt tình
Giá từ 220.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 09:00 26-06-2021 Hà Nội - Vân Đồn
Nhanh nhất

Trung Thành Limousine
4.8 (69)

Limousine 9 chỗ
14:00
Văn phòng Hà Nội
1 giờ, 30 phút
15:30
Cổng chào Tuần Châu
 • Tiện nghi
 • Sạch sẽ
 • Thông tin rõ ràng
 • Xe chạy đúng giờ
 • Lái xe an toàn
 • Nhân viên nhiệt tình
Giá từ 220.000 ₫

Chỉ còn 8 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:00 26-06-2021 Hà Nội - Vân Đồn

Trung Thành Limousine
4.8 (69)

Limousine 9 chỗ
11:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 10 phút
13:10
Vincom Cẩm Phả
 • Tiện nghi
 • Sạch sẽ
 • Thông tin rõ ràng
 • Xe chạy đúng giờ
 • Lái xe an toàn
 • Nhân viên nhiệt tình
Giá từ 220.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 11:00 26-06-2021 Hà Nội - Vân Đồn

Trung Thành Limousine
4.8 (69)

Limousine 9 chỗ
21:00
Văn phòng Hà Nội
1 giờ, 45 phút
22:45
Bãi Cháy - Sảnh Khách Sạn Mường Thanh (gần SunWorld)
 • Tiện nghi
 • Sạch sẽ
 • Thông tin rõ ràng
 • Xe chạy đúng giờ
 • Lái xe an toàn
 • Nhân viên nhiệt tình
Giá từ 220.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 21:00 26-06-2021 Hà Nội - Vân Đồn

Trung Thành Limousine
4.8 (69)

Limousine 9 chỗ
13:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ
15:00
Ngã Ba Cứu Hỏa
 • Tiện nghi
 • Sạch sẽ
 • Thông tin rõ ràng
 • Xe chạy đúng giờ
 • Lái xe an toàn
 • Nhân viên nhiệt tình
Giá từ 220.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:00 26-06-2021 Hà Nội - Vân Đồn
Nhanh nhất

Trung Thành Limousine
4.8 (69)

Limousine 9 chỗ
21:00
Văn phòng Hà Nội
1 giờ, 30 phút
22:30
Cổng chào Tuần Châu
 • Tiện nghi
 • Sạch sẽ
 • Thông tin rõ ràng
 • Xe chạy đúng giờ
 • Lái xe an toàn
 • Nhân viên nhiệt tình
Giá từ 220.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 21:00 26-06-2021 Hà Nội - Vân Đồn

Trung Thành Limousine
4.8 (69)

Limousine 9 chỗ
14:00
Văn phòng Hà Nội
1 giờ, 45 phút
15:45
Bãi Cháy - Sảnh Khách Sạn Mường Thanh (gần SunWorld)
 • Tiện nghi
 • Sạch sẽ
 • Thông tin rõ ràng
 • Xe chạy đúng giờ
 • Lái xe an toàn
 • Nhân viên nhiệt tình
Giá từ 220.000 ₫

Chỉ còn 8 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:00 26-06-2021 Hà Nội - Vân Đồn

Trung Thành Limousine
4.8 (69)

Limousine 9 chỗ
10:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 10 phút
12:10
Vincom Cẩm Phả
 • Tiện nghi
 • Sạch sẽ
 • Thông tin rõ ràng
 • Xe chạy đúng giờ
 • Lái xe an toàn
 • Nhân viên nhiệt tình
Giá từ 220.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 10:00 26-06-2021 Hà Nội - Vân Đồn

Trung Thành Limousine
4.8 (69)

Limousine 9 chỗ
21:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ
23:00
Ngã Ba Cứu Hỏa
 • Tiện nghi
 • Sạch sẽ
 • Thông tin rõ ràng
 • Xe chạy đúng giờ
 • Lái xe an toàn
 • Nhân viên nhiệt tình
Giá từ 220.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 21:00 26-06-2021 Hà Nội - Vân Đồn

Trung Thành Limousine
4.8 (69)

Limousine 9 chỗ
11:00
Văn phòng Hà Nội
1 giờ, 45 phút
12:45
Bãi Cháy - Sảnh Khách Sạn Mường Thanh (gần SunWorld)
 • Tiện nghi
 • Sạch sẽ
 • Thông tin rõ ràng
 • Xe chạy đúng giờ
 • Lái xe an toàn
 • Nhân viên nhiệt tình
Giá từ 220.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 11:00 26-06-2021 Hà Nội - Vân Đồn
Nhanh nhất

Trung Thành Limousine
4.8 (69)

Limousine 9 chỗ
20:00
Văn phòng Hà Nội
1 giờ, 30 phút
21:30
Cổng chào Tuần Châu
 • Tiện nghi
 • Sạch sẽ
 • Thông tin rõ ràng
 • Xe chạy đúng giờ
 • Lái xe an toàn
 • Nhân viên nhiệt tình
Giá từ 220.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:00 26-06-2021 Hà Nội - Vân Đồn

Trung Thành Limousine
4.8 (69)

Limousine 9 chỗ
18:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 10 phút
20:10
Vincom Cẩm Phả
 • Tiện nghi
 • Sạch sẽ
 • Thông tin rõ ràng
 • Xe chạy đúng giờ
 • Lái xe an toàn
 • Nhân viên nhiệt tình
Giá từ 220.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:00 26-06-2021 Hà Nội - Vân Đồn

Trung Thành Limousine
4.8 (69)

Limousine 9 chỗ
15:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ
17:00
Ngã Ba Cứu Hỏa
 • Tiện nghi
 • Sạch sẽ
 • Thông tin rõ ràng
 • Xe chạy đúng giờ
 • Lái xe an toàn
 • Nhân viên nhiệt tình
Giá từ 220.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:00 26-06-2021 Hà Nội - Vân Đồn
Nhanh nhất

Trung Thành Limousine
4.8 (69)

Limousine 9 chỗ
09:00
Văn phòng Hà Nội
1 giờ, 30 phút
10:30
Cổng chào Tuần Châu
 • Tiện nghi
 • Sạch sẽ
 • Thông tin rõ ràng
 • Xe chạy đúng giờ
 • Lái xe an toàn
 • Nhân viên nhiệt tình
Giá từ 220.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 09:00 26-06-2021 Hà Nội - Vân Đồn

Trung Thành Limousine
4.8 (69)

Limousine 9 chỗ
17:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ
19:00
Ngã Ba Cứu Hỏa
 • Tiện nghi
 • Sạch sẽ
 • Thông tin rõ ràng
 • Xe chạy đúng giờ
 • Lái xe an toàn
 • Nhân viên nhiệt tình
Giá từ 220.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:00 26-06-2021 Hà Nội - Vân Đồn

Trung Thành Limousine
4.8 (69)

Limousine 9 chỗ
19:00
Văn phòng Hà Nội
1 giờ, 45 phút
20:45
Bãi Cháy - Sảnh Khách Sạn Mường Thanh (gần SunWorld)
 • Tiện nghi
 • Sạch sẽ
 • Thông tin rõ ràng
 • Xe chạy đúng giờ
 • Lái xe an toàn
 • Nhân viên nhiệt tình
Giá từ 220.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:00 26-06-2021 Hà Nội - Vân Đồn
Nhanh nhất

Trung Thành Limousine
4.8 (69)

Limousine 9 chỗ
19:00
Văn phòng Hà Nội
1 giờ, 30 phút
20:30
Cổng chào Tuần Châu
 • Tiện nghi
 • Sạch sẽ
 • Thông tin rõ ràng
 • Xe chạy đúng giờ
 • Lái xe an toàn
 • Nhân viên nhiệt tình
Giá từ 220.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:00 26-06-2021 Hà Nội - Vân Đồn

Trung Thành Limousine
4.8 (69)

Limousine 9 chỗ
16:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ
18:00
Ngã Ba Cứu Hỏa
 • Tiện nghi
 • Sạch sẽ
 • Thông tin rõ ràng
 • Xe chạy đúng giờ
 • Lái xe an toàn
 • Nhân viên nhiệt tình
Giá từ 220.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:00 26-06-2021 Hà Nội - Vân Đồn

Trung Thành Limousine
4.8 (69)

Limousine 9 chỗ
18:00
Văn phòng Hà Nội
1 giờ, 45 phút
19:45
Bãi Cháy - Sảnh Khách Sạn Mường Thanh (gần SunWorld)
 • Tiện nghi
 • Sạch sẽ
 • Thông tin rõ ràng
 • Xe chạy đúng giờ
 • Lái xe an toàn
 • Nhân viên nhiệt tình
Giá từ 220.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:00 26-06-2021 Hà Nội - Vân Đồn

Trung Thành Limousine
4.8 (69)

Limousine 9 chỗ
20:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ
22:00
Ngã Ba Cứu Hỏa
 • Tiện nghi
 • Sạch sẽ
 • Thông tin rõ ràng
 • Xe chạy đúng giờ
 • Lái xe an toàn
 • Nhân viên nhiệt tình
Giá từ 220.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:00 26-06-2021 Hà Nội - Vân Đồn

Trung Thành Limousine
4.8 (69)

Limousine 9 chỗ
06:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 10 phút
08:10
Vincom Cẩm Phả
 • Tiện nghi
 • Sạch sẽ
 • Thông tin rõ ràng
 • Xe chạy đúng giờ
 • Lái xe an toàn
 • Nhân viên nhiệt tình
Giá từ 220.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 06:00 26-06-2021 Hà Nội - Vân Đồn

Trung Thành Limousine
4.8 (69)

Limousine 9 chỗ
16:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 10 phút
18:10
Vincom Cẩm Phả
 • Tiện nghi
 • Sạch sẽ
 • Thông tin rõ ràng
 • Xe chạy đúng giờ
 • Lái xe an toàn
 • Nhân viên nhiệt tình
Giá từ 220.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:00 26-06-2021 Hà Nội - Vân Đồn

Trung Thành Limousine
4.8 (69)

Limousine 9 chỗ
10:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ
12:00
Ngã Ba Cứu Hỏa
 • Tiện nghi
 • Sạch sẽ
 • Thông tin rõ ràng
 • Xe chạy đúng giờ
 • Lái xe an toàn
 • Nhân viên nhiệt tình
Giá từ 220.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 10:00 26-06-2021 Hà Nội - Vân Đồn

Trung Thành Limousine
4.8 (69)

Limousine 9 chỗ
08:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ
10:00
Ngã Ba Cứu Hỏa
 • Tiện nghi
 • Sạch sẽ
 • Thông tin rõ ràng
 • Xe chạy đúng giờ
 • Lái xe an toàn
 • Nhân viên nhiệt tình
Giá từ 220.000 ₫

Chỉ còn 5 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 08:00 26-06-2021 Hà Nội - Vân Đồn

Trung Thành Limousine
4.8 (69)

Limousine 9 chỗ
16:00
Văn phòng Hà Nội
1 giờ, 45 phút
17:45
Bãi Cháy - Sảnh Khách Sạn Mường Thanh (gần SunWorld)
 • Tiện nghi
 • Sạch sẽ
 • Thông tin rõ ràng
 • Xe chạy đúng giờ
 • Lái xe an toàn
 • Nhân viên nhiệt tình
Giá từ 220.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:00 26-06-2021 Hà Nội - Vân Đồn
Nhanh nhất

Trung Thành Limousine
4.8 (69)

Limousine 9 chỗ
06:00
Văn phòng Hà Nội
1 giờ, 30 phút
07:30
Cổng chào Tuần Châu
 • Tiện nghi
 • Sạch sẽ
 • Thông tin rõ ràng
 • Xe chạy đúng giờ
 • Lái xe an toàn
 • Nhân viên nhiệt tình
Giá từ 220.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 06:00 26-06-2021 Hà Nội - Vân Đồn

Trung Thành Limousine
4.8 (69)

Limousine 9 chỗ
07:00
Văn phòng Hà Nội
1 giờ, 45 phút
08:45
Bãi Cháy - Sảnh Khách Sạn Mường Thanh (gần SunWorld)
 • Tiện nghi
 • Sạch sẽ
 • Thông tin rõ ràng
 • Xe chạy đúng giờ
 • Lái xe an toàn
 • Nhân viên nhiệt tình
Giá từ 220.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 07:00 26-06-2021 Hà Nội - Vân Đồn

Trung Thành Limousine
4.8 (69)

Limousine 9 chỗ
05:00
Văn phòng Hà Nội
1 giờ, 45 phút
06:45
Bãi Cháy - Sảnh Khách Sạn Mường Thanh (gần SunWorld)
 • Tiện nghi
 • Sạch sẽ
 • Thông tin rõ ràng
 • Xe chạy đúng giờ
 • Lái xe an toàn
 • Nhân viên nhiệt tình
Giá từ 220.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 05:00 26-06-2021 Hà Nội - Vân Đồn
Nhanh nhất

Trung Thành Limousine
4.8 (69)

Limousine 9 chỗ
07:00
Văn phòng Hà Nội
1 giờ, 30 phút
08:30
Cổng chào Tuần Châu
 • Tiện nghi
 • Sạch sẽ
 • Thông tin rõ ràng
 • Xe chạy đúng giờ
 • Lái xe an toàn
 • Nhân viên nhiệt tình
Giá từ 220.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 07:00 26-06-2021 Hà Nội - Vân Đồn

Trung Thành Limousine
4.8 (69)

Limousine 9 chỗ
05:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ
07:00
Ngã Ba Cứu Hỏa
 • Tiện nghi
 • Sạch sẽ
 • Thông tin rõ ràng
 • Xe chạy đúng giờ
 • Lái xe an toàn
 • Nhân viên nhiệt tình
Giá từ 220.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 05:00 26-06-2021 Hà Nội - Vân Đồn
Nhanh nhất

Trung Thành Limousine
4.8 (69)

Limousine 9 chỗ
22:00
Văn phòng Hà Nội
1 giờ, 30 phút
23:30
Cổng chào Tuần Châu
 • Tiện nghi
 • Sạch sẽ
 • Thông tin rõ ràng
 • Xe chạy đúng giờ
 • Lái xe an toàn
 • Nhân viên nhiệt tình
Giá từ 220.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 22:00 26-06-2021 Hà Nội - Vân Đồn
Nhanh nhất

Trung Thành Limousine
4.8 (69)

Limousine 9 chỗ
18:00
Văn phòng Hà Nội
1 giờ, 30 phút
19:30
Cổng chào Tuần Châu
 • Tiện nghi
 • Sạch sẽ
 • Thông tin rõ ràng
 • Xe chạy đúng giờ
 • Lái xe an toàn
 • Nhân viên nhiệt tình
Giá từ 220.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:00 26-06-2021 Hà Nội - Vân Đồn

Trung Thành Limousine
4.8 (69)

Limousine 9 chỗ
13:00
Văn phòng Hà Nội
1 giờ, 45 phút
14:45
Bãi Cháy - Sảnh Khách Sạn Mường Thanh (gần SunWorld)
 • Tiện nghi
 • Sạch sẽ
 • Thông tin rõ ràng
 • Xe chạy đúng giờ
 • Lái xe an toàn
 • Nhân viên nhiệt tình
Giá từ 220.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:00 26-06-2021 Hà Nội - Vân Đồn
Nhanh nhất

Trung Thành Limousine
4.8 (69)

Limousine 9 chỗ
17:00
Văn phòng Hà Nội
1 giờ, 30 phút
18:30
Cổng chào Tuần Châu
 • Tiện nghi
 • Sạch sẽ
 • Thông tin rõ ràng
 • Xe chạy đúng giờ
 • Lái xe an toàn
 • Nhân viên nhiệt tình
Giá từ 220.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:00 26-06-2021 Hà Nội - Vân Đồn

Trung Thành Limousine
4.8 (69)

Limousine 9 chỗ
20:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 10 phút
22:10
Vincom Cẩm Phả
 • Tiện nghi
 • Sạch sẽ
 • Thông tin rõ ràng
 • Xe chạy đúng giờ
 • Lái xe an toàn
 • Nhân viên nhiệt tình
Giá từ 220.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:00 26-06-2021 Hà Nội - Vân Đồn

Trung Thành Limousine
4.8 (69)

Limousine 9 chỗ
12:00
Văn phòng Hà Nội
1 giờ, 45 phút
13:45
Bãi Cháy - Sảnh Khách Sạn Mường Thanh (gần SunWorld)