Đặt vé xe trực tuyến

From
Value
To
Value
To
Value
submit

Hà NộiQuảng Ninh - 02/10/2022 (7/9 âm lịch)

Giá tốt nhất

Tùng Tuấn Limousine
0 (0)

Limousine 9 chỗ
15:00
Nhà hát Lớn Hà Nội
2 giờ
17:00
Đông Triều
200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:00 02-10-2022 Hà Nội - Uông Bí
Giá tốt nhất

Tùng Tuấn Limousine
0 (0)

Limousine 9 chỗ
07:00
Nhà hát Lớn Hà Nội
2 giờ, 10 phút
09:10
Mạo Khê
200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 07:00 02-10-2022 Hà Nội - Uông Bí
Giá tốt nhất

Tùng Tuấn Limousine
0 (0)

Limousine 9 chỗ
11:00
Nhà hát Lớn Hà Nội
2 giờ
13:00
Đông Triều
200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 11:00 02-10-2022 Hà Nội - Uông Bí
Giá tốt nhất

Tùng Tuấn Limousine
0 (0)

Limousine 9 chỗ
05:00
Nhà hát Lớn Hà Nội
2 giờ
07:00
Đông Triều
200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 05:00 02-10-2022 Hà Nội - Uông Bí
Giá tốt nhất

Tùng Tuấn Limousine
0 (0)

Limousine 9 chỗ
07:00
Nhà hát Lớn Hà Nội
2 giờ
09:00
Đông Triều
200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 07:00 02-10-2022 Hà Nội - Uông Bí
Giá tốt nhất

Tùng Tuấn Limousine
0 (0)

Limousine 9 chỗ
18:00
Nhà hát Lớn Hà Nội
2 giờ
20:00
Đông Triều
200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:00 02-10-2022 Hà Nội - Uông Bí
Giá tốt nhất

Tùng Tuấn Limousine
0 (0)

Limousine 9 chỗ
05:00
Nhà hát Lớn Hà Nội
2 giờ, 10 phút
07:10
Mạo Khê
200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 05:00 02-10-2022 Hà Nội - Uông Bí
Giá tốt nhất

Tùng Tuấn Limousine
0 (0)

Limousine 9 chỗ
11:00
Nhà hát Lớn Hà Nội
2 giờ, 10 phút
13:10
Mạo Khê
200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 11:00 02-10-2022 Hà Nội - Uông Bí
Giá tốt nhất

Tùng Tuấn Limousine
0 (0)

Limousine 9 chỗ
18:00
Nhà hát Lớn Hà Nội
2 giờ, 10 phút
20:10
Mạo Khê
200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:00 02-10-2022 Hà Nội - Uông Bí
Giá tốt nhất

Tùng Tuấn Limousine
0 (0)

Limousine 9 chỗ
15:00
Nhà hát Lớn Hà Nội
2 giờ, 10 phút
17:10
Mạo Khê
200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:00 02-10-2022 Hà Nội - Uông Bí

Hoàng Khôi Limousine
3.4 (37)

Limousine 9 chỗ
17:00
Văn phòng Hà Đông
3 giờ
20:00
Cảng Cái Rồng (Quảng Ninh)
Giá từ 240.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Hoàng Khôi Limousine
3.4 (37)

Limousine 9 chỗ
15:00
Văn phòng Hà Đông
3 giờ
18:00
Cảng Cái Rồng (Quảng Ninh)
Giá từ 240.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Hoàng Khôi Limousine
3.4 (37)

Limousine 9 chỗ
03:00
Văn phòng Hà Đông
3 giờ
06:00
Cảng Cái Rồng (Quảng Ninh)
Giá từ 240.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Hoàng Khôi Limousine
3.4 (37)

Limousine 9 chỗ
13:00
Văn phòng Hà Đông
3 giờ
16:00
Cảng Cái Rồng (Quảng Ninh)
Giá từ 240.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Hoàng Khôi Limousine
3.4 (37)

Limousine 9 chỗ
07:00
Văn phòng Hà Đông
3 giờ
10:00
Cảng Cái Rồng (Quảng Ninh)
Giá từ 240.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Hoàng Khôi Limousine
3.4 (37)

Limousine 9 chỗ
09:00
Văn phòng Hà Đông
3 giờ
12:00
Cảng Cái Rồng (Quảng Ninh)
Giá từ 240.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

Hoàng Khôi Limousine
3.4 (37)

Limousine 9 chỗ
05:00
Văn phòng Hà Đông
3 giờ
08:00
Cảng Cái Rồng (Quảng Ninh)
Giá từ 240.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Hoàng Khôi Limousine
3.4 (37)

Limousine 9 chỗ
03:00
Văn phòng Hà Đông
2 giờ, 30 phút
05:30
Bệnh viện đa khoa Cẩm Phả
Giá từ 240.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 03:00 02-10-2022 Hà Nội - Vân Đồn (Limousine)
Nhanh nhất

Hoàng Khôi Limousine
3.4 (37)

Limousine 9 chỗ
15:00
Văn phòng Hà Đông
1 giờ, 30 phút
16:30
Cổng chào đảo Tuần Châu
Giá từ 240.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:00 02-10-2022 Hà Nội - Vân Đồn (Limousine)

Hoàng Khôi Limousine
3.4 (37)

Limousine 9 chỗ
03:00
Văn phòng Hà Đông
2 giờ
05:00
KFC Hạ Long - Ngã ba Cứu Hỏa
Giá từ 240.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 03:00 02-10-2022 Hà Nội - Vân Đồn (Limousine)

Hoàng Khôi Limousine
3.4 (37)

Limousine 9 chỗ
05:00
Văn phòng Hà Đông
2 giờ, 30 phút
07:30
Bệnh viện đa khoa Cẩm Phả
Giá từ 240.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 05:00 02-10-2022 Hà Nội - Vân Đồn (Limousine)
Nhanh nhất

Hoàng Khôi Limousine
3.4 (37)

Limousine 9 chỗ
03:00
Văn phòng Hà Đông
1 giờ, 30 phút
04:30
Cổng chào đảo Tuần Châu
Giá từ 240.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 03:00 02-10-2022 Hà Nội - Vân Đồn (Limousine)
Nhanh nhất

Hoàng Khôi Limousine
3.4 (37)

Limousine 9 chỗ
07:00
Văn phòng Hà Đông
1 giờ, 30 phút
08:30
Cổng chào đảo Tuần Châu
Giá từ 240.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 07:00 02-10-2022 Hà Nội - Vân Đồn (Limousine)

Hoàng Khôi Limousine
3.4 (37)

Limousine 9 chỗ
15:00
Văn phòng Hà Đông
2 giờ, 30 phút
17:30
Bệnh viện đa khoa Cẩm Phả
Giá từ 240.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:00 02-10-2022 Hà Nội - Vân Đồn (Limousine)
Nhanh nhất

Hoàng Khôi Limousine
3.4 (37)

Limousine 9 chỗ
09:00
Văn phòng Hà Đông
1 giờ, 30 phút
10:30
Cổng chào đảo Tuần Châu
Giá từ 240.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 09:00 02-10-2022 Hà Nội - Vân Đồn (Limousine)
Nhanh nhất

Hoàng Khôi Limousine
3.4 (37)

Limousine 9 chỗ
13:00
Văn phòng Hà Đông
1 giờ, 30 phút
14:30
Cổng chào đảo Tuần Châu
Giá từ 240.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:00 02-10-2022 Hà Nội - Vân Đồn (Limousine)

Hoàng Khôi Limousine
3.4 (37)

Limousine 9 chỗ
15:00
Văn phòng Hà Đông
2 giờ
17:00
KFC Hạ Long - Ngã ba Cứu Hỏa
Giá từ 240.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:00 02-10-2022 Hà Nội - Vân Đồn (Limousine)

Hoàng Khôi Limousine
3.4 (37)

Limousine 9 chỗ
09:00
Văn phòng Hà Đông
2 giờ, 30 phút
11:30
Bệnh viện đa khoa Cẩm Phả
Giá từ 240.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 09:00 02-10-2022 Hà Nội - Vân Đồn (Limousine)

Hoàng Khôi Limousine
3.4 (37)

Limousine 9 chỗ
13:00
Văn phòng Hà Đông
2 giờ
15:00
KFC Hạ Long - Ngã ba Cứu Hỏa
Giá từ 240.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:00 02-10-2022 Hà Nội - Vân Đồn (Limousine)

Hoàng Khôi Limousine
3.4 (37)

Limousine 9 chỗ
07:00
Văn phòng Hà Đông
2 giờ
09:00
KFC Hạ Long - Ngã ba Cứu Hỏa
Giá từ 240.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 07:00 02-10-2022 Hà Nội - Vân Đồn (Limousine)

Hoàng Khôi Limousine
3.4 (37)

Limousine 9 chỗ
09:00
Văn phòng Hà Đông
2 giờ
11:00
KFC Hạ Long - Ngã ba Cứu Hỏa
Giá từ 240.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 09:00 02-10-2022 Hà Nội - Vân Đồn (Limousine)

Hoàng Khôi Limousine
3.4 (37)

Limousine 9 chỗ
13:00
Văn phòng Hà Đông
2 giờ, 30 phút
15:30
Bệnh viện đa khoa Cẩm Phả
Giá từ 240.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:00 02-10-2022 Hà Nội - Vân Đồn (Limousine)

Hoàng Khôi Limousine
3.4 (37)

Limousine 9 chỗ
07:00
Văn phòng Hà Đông
2 giờ, 30 phút
09:30
Bệnh viện đa khoa Cẩm Phả
Giá từ 240.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 07:00 02-10-2022 Hà Nội - Vân Đồn (Limousine)

Hoàng Khôi Limousine
3.4 (37)

Limousine 9 chỗ
05:00
Văn phòng Hà Đông
2 giờ
07:00
KFC Hạ Long - Ngã ba Cứu Hỏa
Giá từ 240.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 05:00 02-10-2022 Hà Nội - Vân Đồn (Limousine)
Nhanh nhất

Hoàng Khôi Limousine
3.4 (37)

Limousine 9 chỗ
05:00
Văn phòng Hà Đông
1 giờ, 30 phút
06:30
Cổng chào đảo Tuần Châu
Giá từ 240.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 05:00 02-10-2022 Hà Nội - Vân Đồn (Limousine)

Hoàng Khôi Limousine
3.4 (37)

Limousine 9 chỗ
17:00
Văn phòng Hà Đông
2 giờ, 30 phút
19:30
Bệnh viện đa khoa Cẩm Phả
Giá từ 240.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:00 02-10-2022 Hà Nội - Vân Đồn (Limousine)

Hoàng Khôi Limousine
3.4 (37)

Limousine 9 chỗ
17:00
Văn phòng Hà Đông
2 giờ
19:00
KFC Hạ Long - Ngã ba Cứu Hỏa
Giá từ 240.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:00 02-10-2022 Hà Nội - Vân Đồn (Limousine)
Nhanh nhất

Hoàng Khôi Limousine
3.4 (37)

Limousine 9 chỗ
17:00
Văn phòng Hà Đông
1 giờ, 30 phút
18:30
Cổng chào đảo Tuần Châu
Giá từ 240.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:00 02-10-2022 Hà Nội - Vân Đồn (Limousine)

Luxury Trans Vietnam
4.6 (105)

Limousine 9 chỗ
07:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 30 phút
09:30
Khách sạn Mường Thanh Luxury Hạ Long
260.000 ₫250.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Luxury Trans Vietnam
4.6 (105)

Limousine 9 chỗ
16:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 30 phút
18:30
Khách sạn Mường Thanh Luxury Hạ Long
260.000 ₫250.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Luxury Trans Vietnam
4.6 (105)

Limousine 9 chỗ
12:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 30 phút
14:30
Khách sạn Mường Thanh Luxury Hạ Long
260.000 ₫250.000 ₫

Chỉ còn 3 chỗ trống

Luxury Trans Vietnam
4.6 (105)

Limousine 9 chỗ
08:30
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 30 phút
11:00
Khách sạn Mường Thanh Luxury Hạ Long
260.000 ₫250.000 ₫

Chỉ còn 2 chỗ trống

Luxury Trans Vietnam
4.6 (105)

Limousine 9 chỗ
09:31
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 30 phút
12:01
Khách sạn Mường Thanh Luxury Hạ Long
260.000 ₫250.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Luxury Trans Vietnam
4.6 (105)

Limousine 9 chỗ
14:30
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 30 phút
17:00
Khách sạn Mường Thanh Luxury Hạ Long
260.000 ₫250.000 ₫

Chỉ còn 8 chỗ trống

Luxury Trans Vietnam
4.6 (105)

Limousine 9 chỗ
09:30
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 30 phút
12:00
Khách sạn Mường Thanh Luxury Hạ Long
260.000 ₫250.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Ka Long (Hoàng Kiên)
4.6 (37)

Giường nằm 45 chỗ
22:00
Bến xe Mỹ Đình
6 giờ, 40 phút
04:40
Bến xe Móng Cái
250.000 ₫

45 chỗ trống

Ka Long (Hoàng Kiên)
4.6 (37)

Giường nằm 45 chỗ
22:00
Bến xe Mỹ Đình
5 giờ
03:00
Chợ Tiên Yên
250.000 ₫

45 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 22:00 02-10-2022 Hà Nội - Móng Cái

Ka Long (Hoàng Kiên)
4.6 (37)

Giường nằm 45 chỗ
22:00
Bến xe Mỹ Đình
2 giờ, 40 phút
00:40
Chợ trung tâm Uông Bí
250.000 ₫

45 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 22:00 02-10-2022 Hà Nội - Móng Cái

Ka Long (Hoàng Kiên)
4.6 (37)

Giường nằm 45 chỗ
22:00
Bến xe Mỹ Đình
3 giờ, 55 phút
01:55
Vincom Cẩm Phả
250.000 ₫

45 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 22:00 02-10-2022 Hà Nội - Móng Cái

Ka Long (Hoàng Kiên)
4.6 (37)

Giường nằm 45 chỗ
22:00
Bến xe Mỹ Đình
3 giờ, 20 phút
01:20
KFC Kênh Liêm
250.000 ₫

45 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 22:00 02-10-2022 Hà Nội - Móng Cái

Ka Long (Hoàng Kiên)
4.6 (37)

Giường nằm 45 chỗ
22:00
Bến xe Mỹ Đình
2 giờ, 15 phút
00:15
Chợ Mạo Khê
250.000 ₫

45 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 22:00 02-10-2022 Hà Nội - Móng Cái

Tùng Tuấn Limousine
0 (0)

Limousine 9 chỗ
07:00
Nhà hát Lớn Hà Nội
2 giờ, 50 phút
09:50
Chùa Ba Vàng
250.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 07:00 02-10-2022 Hà Nội - Uông Bí

Tùng Tuấn Limousine
0 (0)

Limousine 9 chỗ
18:00
Nhà hát Lớn Hà Nội
2 giờ, 50 phút
20:50
Chùa Ba Vàng
250.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:00 02-10-2022 Hà Nội - Uông Bí

Tùng Tuấn Limousine
0 (0)

Limousine 9 chỗ
11:00
Nhà hát Lớn Hà Nội
2 giờ, 50 phút
13:50
Chùa Ba Vàng
250.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 11:00 02-10-2022 Hà Nội - Uông Bí

Tùng Tuấn Limousine
0 (0)

Limousine 9 chỗ
05:00
Nhà hát Lớn Hà Nội
2 giờ, 50 phút
07:50
Chùa Ba Vàng
250.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 05:00 02-10-2022 Hà Nội - Uông Bí

Tùng Tuấn Limousine
0 (0)

Limousine 9 chỗ
15:00
Nhà hát Lớn Hà Nội
2 giờ, 50 phút
17:50
Chùa Ba Vàng
250.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:00 02-10-2022 Hà Nội - Uông Bí
Đánh giá tốt nhất

Hạ Long Travel Limousine
4.8 (244)

Limousine 10 chỗ
18:00
Văn Phòng Long Biên
2 giờ, 30 phút
20:30
Văn phòng Hạ Long
Giá từ 260.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Hạ Long Travel Limousine
4.8 (244)

Limousine 10 chỗ
16:00
Văn Phòng Long Biên
2 giờ, 30 phút
18:30
Văn phòng Hạ Long
Giá từ 260.000 ₫

Chỉ còn 6 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Hạ Long Travel Limousine
4.8 (244)

Limousine 10 chỗ
17:00
Văn Phòng Long Biên
2 giờ, 30 phút
19:30
Văn phòng Hạ Long
Giá từ 260.000 ₫

Chỉ còn 6 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Hạ Long Travel Limousine
4.8 (244)

Limousine 10 chỗ
11:00
Văn Phòng Long Biên
2 giờ, 30 phút
13:30
Văn phòng Hạ Long
Giá từ 260.000 ₫

Chỉ còn 4 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Hạ Long Travel Limousine
4.8 (244)

Limousine 10 chỗ
13:00
Văn Phòng Long Biên
2 giờ, 30 phút
15:30
Văn phòng Hạ Long
Giá từ 260.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Hạ Long Travel Limousine
4.8 (244)

Limousine 10 chỗ
19:00
Văn Phòng Long Biên
2 giờ, 30 phút
21:30
Văn phòng Hạ Long
Giá từ 260.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Hạ Long Travel Limousine
4.8 (244)

Limousine 10 chỗ
10:00
Văn Phòng Long Biên
2 giờ, 30 phút
12:30
Văn phòng Hạ Long
Giá từ 260.000 ₫

Chỉ còn 4 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Hạ Long Travel Limousine
4.8 (244)

Limousine 10 chỗ
14:00
Văn Phòng Long Biên
2 giờ, 30 phút
16:30
Văn phòng Hạ Long
Giá từ 260.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Hạ Long Travel Limousine
4.8 (244)

Limousine 10 chỗ
09:00
Văn Phòng Long Biên
2 giờ, 30 phút
11:30
Văn phòng Hạ Long
Giá từ 260.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Hạ Long Travel Limousine
4.8 (244)

Limousine 10 chỗ
08:00
Văn Phòng Long Biên
2 giờ, 30 phút
10:30
Văn phòng Hạ Long
Giá từ 260.000 ₫

Chỉ còn 8 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Hạ Long Travel Limousine
4.8 (244)

Limousine 10 chỗ
15:00
Văn Phòng Long Biên
2 giờ, 30 phút
17:30
Văn phòng Hạ Long
Giá từ 260.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Hạ Long Travel Limousine
4.8 (244)

Limousine 10 chỗ
06:00
Văn Phòng Long Biên
2 giờ, 30 phút
08:30
Văn phòng Hạ Long
Giá từ 260.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Hạ Long Travel Limousine
4.8 (244)

Limousine 10 chỗ
07:00
Văn Phòng Long Biên
2 giờ, 30 phút
09:30
Văn phòng Hạ Long
Giá từ 260.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Hạ Long Travel Limousine
4.8 (244)

Limousine 10 chỗ
20:00
Văn Phòng Long Biên
2 giờ, 30 phút
22:30
Văn phòng Hạ Long
Giá từ 260.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Hạ Long Travel Limousine
4.8 (244)

Limousine 10 chỗ
12:00
Văn Phòng Long Biên
2 giờ, 30 phút
14:30
Văn phòng Hạ Long
Giá từ 260.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Hạ Long Travel Limousine
4.8 (244)

Limousine 10 chỗ
05:00
Văn Phòng Long Biên
2 giờ, 30 phút
07:30
Văn phòng Hạ Long
Giá từ 260.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Trung Thành Limousine
4.6 (143)

Limousine 9 chỗ
14:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 40 phút
16:40
Ngã ba Cửa Ông
Giá từ 260.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Trung Thành Limousine
4.6 (143)

Limousine 9 chỗ
12:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 40 phút
14:40
Ngã ba Cửa Ông
Giá từ 260.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Trung Thành Limousine
4.6 (143)

Limousine 9 chỗ
06:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 40 phút
08:40
Ngã ba Cửa Ông
Giá từ 260.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Trung Thành Limousine
4.6 (143)

Limousine 9 chỗ
16:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 40 phút
18:40
Ngã ba Cửa Ông
Giá từ 260.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Trung Thành Limousine
4.6 (143)

Limousine 9 chỗ
08:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 40 phút
10:40
Ngã ba Cửa Ông
Giá từ 260.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

Trung Thành Limousine
4.6 (143)

Limousine 9 chỗ
18:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 40 phút
20:40
Ngã ba Cửa Ông
Giá từ 260.000 ₫

Chỉ còn 8 chỗ trống

Phúc Xuyên
4.6 (229)

Limousine 9 chỗ
14:00
VP Long Biên
2 giờ, 30 phút
16:30
Văn phòng Hạ Long
Giá từ 260.000 ₫

Chỉ còn 6 chỗ trống

Phúc Xuyên
4.6 (229)

Limousine 9 chỗ
18:00
VP Long Biên
2 giờ, 30 phút
20:30
Văn phòng Hạ Long
Giá từ 260.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

Phúc Xuyên
4.6 (229)

Limousine 9 chỗ
11:00
VP Long Biên
2 giờ, 30 phút
13:30
Văn phòng Hạ Long
Giá từ 260.000 ₫

Chỉ còn 8 chỗ trống

Phúc Xuyên
4.6 (229)

Limousine 9 chỗ
09:00
VP Long Biên
2 giờ, 30 phút
11:30
Văn phòng Hạ Long
Giá từ 260.000 ₫

Chỉ còn 8 chỗ trống

Phúc Xuyên
4.6 (229)

Limousine 9 chỗ
06:00
VP Long Biên
2 giờ, 30 phút
08:30
Văn phòng Hạ Long
Giá từ 260.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Phúc Xuyên
4.6 (229)

Limousine 9 chỗ
08:00
VP Long Biên
2 giờ, 30 phút
10:30
Văn phòng Hạ Long
Giá từ 260.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Trung Thành Limousine
4.6 (143)

Limousine 9 chỗ
20:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 40 phút
22:40
Ngã ba Cửa Ông
Giá từ 260.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Phúc Xuyên
4.6 (229)

Limousine 9 chỗ
17:00
VP Long Biên
2 giờ, 30 phút
19:30
Văn phòng Hạ Long
Giá từ 260.000 ₫

Chỉ còn 5 chỗ trống

Phúc Xuyên
4.6 (229)

Limousine 9 chỗ
13:00
VP Long Biên
2 giờ, 30 phút
15:30
Văn phòng Hạ Long
Giá từ 260.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

Phúc Xuyên
4.6 (229)

Limousine 9 chỗ
09:01
VP Long Biên
2 giờ, 30 phút
11:31
Văn phòng Hạ Long
Giá từ 260.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Phúc Xuyên
4.6 (229)

Limousine 9 chỗ
13:01
VP Long Biên
2 giờ, 30 phút
15:31
Văn phòng Hạ Long
Giá từ 260.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Phúc Xuyên
4.6 (229)

Limousine 9 chỗ
19:01
VP Long Biên
2 giờ, 30 phút
21:31
Văn phòng Hạ Long
Giá từ 260.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Phúc Xuyên
4.6 (229)

Limousine 9 chỗ
18:01
VP Long Biên
2 giờ, 30 phút
20:31
Văn phòng Hạ Long
Giá từ 260.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Phúc Xuyên
4.6 (229)

Limousine 9 chỗ
11:30
VP Long Biên
2 giờ, 30 phút
14:00
Văn phòng Hạ Long
Giá từ 260.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Phúc Xuyên
4.6 (229)

Limousine 9 chỗ
11:01
VP Long Biên
2 giờ, 30 phút
13:31
Văn phòng Hạ Long
Giá từ 260.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Phúc Xuyên
4.6 (229)

Limousine 9 chỗ
10:00
VP Long Biên
2 giờ, 30 phút
12:30
Văn phòng Hạ Long
Giá từ 260.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

Phúc Xuyên
4.6 (229)

Limousine 9 chỗ
07:00
VP Long Biên
2 giờ, 30 phút
09:30
Văn phòng Hạ Long
Giá từ 260.000 ₫

Chỉ còn 4 chỗ trống

Phúc Xuyên
4.6 (229)

Limousine 9 chỗ
15:00
VP Long Biên
2 giờ, 30 phút
17:30
Văn phòng Hạ Long
Giá từ 260.000 ₫

Chỉ còn 6 chỗ trống

Phúc Xuyên
4.6 (229)

Limousine 9 chỗ
19:00
VP Long Biên
2 giờ, 30 phút
21:30
Văn phòng Hạ Long
Giá từ 260.000 ₫

Chỉ còn 8 chỗ trống

Trung Thành Limousine
4.6 (143)

Limousine 9 chỗ
10:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ, 40 phút
12:40
Ngã ba Cửa Ông
Giá từ 260.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Phúc Xuyên
4.6 (229)

Limousine 9 chỗ
05:00
VP Long Biên
2 giờ, 30 phút
07:30
Văn phòng Hạ Long
Giá từ 260.000 ₫

Chỉ còn 8 chỗ trống

Phúc Xuyên
4.6 (229)

Limousine 9 chỗ
20:00
VP Long Biên
2 giờ, 30 phút
22:30
Văn phòng Hạ Long
Giá từ 260.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Phúc Xuyên
4.6 (229)

Limousine 9 chỗ
16:00
VP Long Biên
2 giờ, 30 phút
18:30
Văn phòng Hạ Long
Giá từ 260.000 ₫

Chỉ còn 6 chỗ trống

Nhanh nhất

Trung Thành Limousine
4.6 (143)

Limousine 9 chỗ
18:00
Văn phòng Hà Nội
1 giờ, 30 phút
19:30
Cổng chào Tuần Châu
Giá từ 260.000 ₫

Chỉ còn 8 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:00 02-10-2022 Hà Nội - Vân Đồn
Nhanh nhất

Trung Thành Limousine
4.6 (143)

Limousine 9 chỗ
14:00
Văn phòng Hà Nội
1 giờ, 30 phút
15:30
Cổng chào Tuần Châu
Giá từ 260.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:00 02-10-2022 Hà Nội - Vân Đồn

Trung Thành Limousine
4.6 (143)

Limousine 9 chỗ
06:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ
08:00
Ngã Ba Cứu Hỏa
Giá từ 260.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 06:00 02-10-2022 Hà Nội - Vân Đồn

Trung Thành Limousine
4.6 (143)

Limousine 9 chỗ
08:00
Văn phòng Hà Nội
1 giờ, 45 phút
09:45
Bãi Cháy - Sảnh Khách Sạn Mường Thanh (gần SunWorld)
Giá từ 260.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 08:00 02-10-2022 Hà Nội - Vân Đồn

Trung Thành Limousine
4.6 (143)

Limousine 9 chỗ
12:00
Văn phòng Hà Nội
3 giờ, 10 phút
15:10
Văn phòng Vân Đồn
Giá từ 260.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 12:00 02-10-2022 Hà Nội - Vân Đồn

Trung Thành Limousine
4.6 (143)

Limousine 9 chỗ
08:00
Văn phòng Hà Nội
2 giờ
10:00
Ngã Ba Cứu Hỏa