Đặt vé xe trực tuyến

Loading...

Hồ Chí MinhCần Thơ - 07/07/2022 (9/6 âm lịch)

Giá tốt nhất & Nhanh nhất

Vũ Linh limousine
4.4 (141)

Huyndai Solati 11 chỗ
16:00
Bến xe Miền Tây
3 giờ, 5 phút
19:05
BX TT Cần Thơ
Giá từ 160.000 ₫

11 chỗ trống

Giá tốt nhất & Nhanh nhất

Vũ Linh limousine
4.4 (141)

Huyndai Solati 11 chỗ
17:30
Bến xe Miền Tây
3 giờ, 5 phút
20:35
BX TT Cần Thơ
Giá từ 160.000 ₫

11 chỗ trống

Giá tốt nhất & Nhanh nhất

Vũ Linh limousine
4.4 (141)

Huyndai Solati 11 chỗ
13:00
Bến xe Miền Tây
3 giờ, 5 phút
16:05
BX TT Cần Thơ
Giá từ 160.000 ₫

11 chỗ trống

Giá tốt nhất & Nhanh nhất

Vũ Linh limousine
4.4 (141)

Huyndai Solati 11 chỗ
08:00
Bến xe Miền Tây
3 giờ, 5 phút
11:05
BX TT Cần Thơ
Giá từ 160.000 ₫

11 chỗ trống

Giá tốt nhất & Nhanh nhất

Vũ Linh limousine
4.4 (141)

Huyndai Solati 11 chỗ
06:00
Bến xe Miền Tây
3 giờ, 5 phút
09:05
BX TT Cần Thơ
Giá từ 160.000 ₫

11 chỗ trống

Giá tốt nhất & Nhanh nhất

Vũ Linh limousine
4.4 (141)

Huyndai Solati 11 chỗ
18:30
Bến xe Miền Tây
3 giờ, 5 phút
21:35
BX TT Cần Thơ
Giá từ 160.000 ₫

11 chỗ trống

Giá tốt nhất & Nhanh nhất

Vũ Linh limousine
4.4 (141)

Huyndai Solati 11 chỗ
14:00
Bến xe Miền Tây
3 giờ, 5 phút
17:05
BX TT Cần Thơ
Giá từ 160.000 ₫

11 chỗ trống

Giá tốt nhất & Nhanh nhất

Vũ Linh limousine
4.4 (141)

Huyndai Solati 11 chỗ
03:00
Bến xe Miền Tây
3 giờ, 5 phút
06:05
BX TT Cần Thơ
Giá từ 160.000 ₫

11 chỗ trống

Giá tốt nhất & Nhanh nhất

Vũ Linh limousine
4.4 (141)

Huyndai Solati 11 chỗ
11:00
Bến xe Miền Tây
3 giờ, 5 phút
14:05
BX TT Cần Thơ
Giá từ 160.000 ₫

11 chỗ trống

Giá tốt nhất & Nhanh nhất

Vũ Linh limousine
4.4 (141)

Huyndai Solati 11 chỗ
19:30
Bến xe Miền Tây
3 giờ, 5 phút
22:35
BX TT Cần Thơ
Giá từ 160.000 ₫

Chỉ còn 8 chỗ trống

Giá tốt nhất & Nhanh nhất

Vũ Linh limousine
4.4 (141)

Huyndai Solati 11 chỗ
09:00
Bến xe Miền Tây
3 giờ, 5 phút
12:05
BX TT Cần Thơ
Giá từ 160.000 ₫

11 chỗ trống

Giá tốt nhất

Vũ Linh limousine
4.4 (141)

Huyndai Solati 11 chỗ
12:30
VP Sài Gòn
3 giờ, 35 phút
16:05
BX TT Cần Thơ
Giá từ 160.000 ₫

11 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:00 07-07-2022 Sài Gòn - Cần Thơ
Giá tốt nhất

Vũ Linh limousine
4.4 (141)

Huyndai Solati 11 chỗ
07:30
VP Sài Gòn
3 giờ, 35 phút
11:05
BX TT Cần Thơ
Giá từ 160.000 ₫

11 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 08:00 07-07-2022 Sài Gòn - Cần Thơ
Giá tốt nhất

Vũ Linh limousine
4.4 (141)

Huyndai Solati 11 chỗ
19:00
VP Sài Gòn
3 giờ, 35 phút
22:35
BX TT Cần Thơ
Giá từ 160.000 ₫

Chỉ còn 8 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:30 07-07-2022 Sài Gòn - Cần Thơ
Giá tốt nhất

Vũ Linh limousine
4.4 (141)

Huyndai Solati 11 chỗ
08:30
VP Sài Gòn
3 giờ, 35 phút
12:05
BX TT Cần Thơ
Giá từ 160.000 ₫

11 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 09:00 07-07-2022 Sài Gòn - Cần Thơ
Giá tốt nhất

Vũ Linh limousine
4.4 (141)

Huyndai Solati 11 chỗ
10:30
VP Sài Gòn
3 giờ, 35 phút
14:05
BX TT Cần Thơ
Giá từ 160.000 ₫

11 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 11:00 07-07-2022 Sài Gòn - Cần Thơ
Giá tốt nhất

Vũ Linh limousine
4.4 (141)

Huyndai Solati 11 chỗ
13:30
VP Sài Gòn
3 giờ, 35 phút
17:05
BX TT Cần Thơ
Giá từ 160.000 ₫

11 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:00 07-07-2022 Sài Gòn - Cần Thơ
Giá tốt nhất

Vũ Linh limousine
4.4 (141)

Huyndai Solati 11 chỗ
05:30
VP Sài Gòn
3 giờ, 35 phút
09:05
BX TT Cần Thơ
Giá từ 160.000 ₫

11 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 06:00 07-07-2022 Sài Gòn - Cần Thơ
Giá tốt nhất

Vũ Linh limousine
4.4 (141)

Huyndai Solati 11 chỗ
02:30
VP Sài Gòn
3 giờ, 35 phút
06:05
BX TT Cần Thơ
Giá từ 160.000 ₫

11 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 03:00 07-07-2022 Sài Gòn - Cần Thơ
Giá tốt nhất

Vũ Linh limousine
4.4 (141)

Huyndai Solati 11 chỗ
15:30
VP Sài Gòn
3 giờ, 35 phút
19:05
BX TT Cần Thơ
Giá từ 160.000 ₫

11 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:00 07-07-2022 Sài Gòn - Cần Thơ
Giá tốt nhất

Vũ Linh limousine
4.4 (141)

Huyndai Solati 11 chỗ
18:00
VP Sài Gòn
3 giờ, 35 phút
21:35
BX TT Cần Thơ
Giá từ 160.000 ₫

11 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:30 07-07-2022 Sài Gòn - Cần Thơ
Giá tốt nhất

Vũ Linh limousine
4.4 (141)

Huyndai Solati 11 chỗ
17:00
VP Sài Gòn
3 giờ, 35 phút
20:35
BX TT Cần Thơ
Giá từ 160.000 ₫

11 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:30 07-07-2022 Sài Gòn - Cần Thơ
Đánh giá tốt nhất

Ngọc Ánh (Sài Gòn)
4.5 (302)

Giường nằm 44 chỗ
11:00
Trạm Xe NGỌC ÁNH (Sài Gòn - Cà Mau)
4 giờ
15:00
BX TT Cần Thơ
170.000 ₫

26 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 11:00 07-07-2022 Sài Gòn - Cà Mau
Đánh giá tốt nhất

Ngọc Ánh (Sài Gòn)
4.5 (302)

Giường nằm 44 chỗ
07:00
Trạm Xe NGỌC ÁNH (Sài Gòn - Cà Mau)
4 giờ
11:00
BX TT Cần Thơ
170.000 ₫

19 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 07:00 07-07-2022 Sài Gòn - Cà Mau
Đánh giá tốt nhất

Ngọc Ánh (Sài Gòn)
4.5 (302)

Giường nằm 44 chỗ
20:00
Trạm Xe NGỌC ÁNH (Sài Gòn - Cà Mau)
4 giờ
00:00
BX TT Cần Thơ
170.000 ₫

20 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:00 07-07-2022 Sài Gòn - Cà Mau

Trí Nhân Limousine
3.8 (79)

Giường nằm 41 chỗ
20:01
Bến xe Miền Tây
3 giờ, 57 phút
23:58
Cái Răng
180.000 ₫

35 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:31 07-07-2022 Sài Gòn - Hộ Phòng

Trí Nhân Limousine
3.8 (79)

Giường nằm 41 chỗ
08:30
VP Sài Gòn
3 giờ, 27 phút
11:57
Cái Răng
180.000 ₫

35 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 08:30 07-07-2022 Sài Gòn - Hộ Phòng

Trí Nhân Limousine
3.8 (79)

Giường nằm 41 chỗ
08:00
Bến xe Miền Tây
3 giờ, 57 phút
11:57
Cái Răng
180.000 ₫

35 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 08:30 07-07-2022 Sài Gòn - Hộ Phòng

Trí Nhân Limousine
3.8 (79)

Giường nằm 41 chỗ
20:00
Bến xe Miền Tây
3 giờ, 57 phút
23:57
Cái Răng
180.000 ₫

11 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:30 07-07-2022 Sài Gòn - Hộ Phòng

Trí Nhân Limousine
3.8 (79)

Giường nằm 41 chỗ
20:30
VP Sài Gòn
3 giờ, 27 phút
23:57
Cái Răng
180.000 ₫

11 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:30 07-07-2022 Sài Gòn - Hộ Phòng

Trí Nhân Limousine
3.8 (79)

Giường nằm 41 chỗ
20:31
VP Sài Gòn
3 giờ, 27 phút
23:58
Cái Răng
180.000 ₫

35 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:31 07-07-2022 Sài Gòn - Hộ Phòng

Ánh Bình Minh
2 (2)

Giường nằm 40 chỗ
19:30
Ngã Tư An Sương
3 giờ, 30 phút
23:00
Bến xe trung tâm Cần Thơ
200.000 ₫

40 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:30 07-07-2022 Bình Dương - Gò Quao

Ánh Bình Minh
2 (2)

Giường nằm 40 chỗ
19:00
Ngã 4 Bình Phước
4 giờ
23:00
Bến xe trung tâm Cần Thơ
200.000 ₫

40 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:30 07-07-2022 Bình Dương - Gò Quao

Thắng
2.9 (26)

Giường nằm 40 chỗ
10:00
Văn phòng Sài Gòn
5 giờ
15:00
Cần Thơ (Dọc Quốc Lộ 1A)
250.000 ₫

32 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 10:00 07-07-2022 Sài Gòn - Cà Mau

Thắng
2.9 (26)

Giường nằm 40 chỗ
10:30
Bến xe Miền Tây
4 giờ, 30 phút
15:00
Cần Thơ (Dọc Quốc Lộ 1A)
250.000 ₫

32 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 10:00 07-07-2022 Sài Gòn - Cà Mau

Trí Nhân Limousine
3.8 (79)

Limousine Giường Phòng 22 Chỗ
11:00
VP Sài Gòn
3 giờ, 27 phút
14:27
Cái Răng
280.000 ₫

16 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 11:00 07-07-2022 Sài Gòn - Bạc Liêu (VIP)

Hà Linh
3.4 (249)

Giường nằm 34 chỗ mới
04:30
Chân Cầu vượt Ngã 4 An Sương
4 giờ
08:30
Trạm dừng cầu Cần Thơ
420.000 ₫

18 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:00 06-07-2022 Vạn Giã - Nha Trang - Cần Thơ - Hậu Giang

Trí Nhân Limousine
3.8 (79)

Limousine Giường Phòng 22 Chỗ
20:00
VP Sài Gòn
3 giờ, 27 phút
23:27
Cái Răng
280.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:00 07-07-2022 Sài Gòn - Bạc Liêu (VIP)

Bạn muốn đặt chỗ nhanh? Hãy tải ngay ứng dụng!

Ứng dụng 12BAY.VN hoàn toàn MIỄN PHÍ!

Hỗ trợ Khách hàng

1900 2642

Công ty TNHH TM DV Nguyễn Dương. Mã số DN: 0316751330. Lô 11, Biệt Thự 2, Khu Đô Thị Hà Đô, P.Thới An, Quận 12, TP Hồ Chí Minh
© 2022 12BAY CO., LTD