Đặt vé xe trực tuyến

From
Value
To
Value
To
Value
submit

Hồ Chí MinhPhan Thiết - 18/09/2022 (23/8 âm lịch)

Giá tốt nhất

Cao Lâm
4.6 (423)

Giường nằm 41 chỗ
08:00
VP Sài Gòn
4 giờ, 30 phút
12:30
VP Phan Thiết
160.000 ₫

38 chỗ trống

Giá tốt nhất

Cao Lâm
4.6 (423)

Giường nằm 41 chỗ
10:00
VP Sài Gòn
4 giờ, 30 phút
14:30
VP Phan Thiết
160.000 ₫

37 chỗ trống

Giá tốt nhất

Cao Lâm
4.6 (423)

Giường nằm 41 chỗ
12:00
VP Sài Gòn
4 giờ, 30 phút
16:30
VP Phan Thiết
160.000 ₫

36 chỗ trống

Giá tốt nhất

Cao Lâm
4.6 (423)

Giường nằm 41 chỗ
20:30
VP Sài Gòn
4 giờ, 30 phút
01:00
VP Phan Thiết
160.000 ₫

38 chỗ trống

Giá tốt nhất

Cao Lâm
4.6 (423)

Giường nằm 41 chỗ
15:00
VP Sài Gòn
4 giờ, 30 phút
19:30
VP Phan Thiết
160.000 ₫

35 chỗ trống

Giá tốt nhất

Cao Lâm
4.6 (423)

Giường nằm 41 chỗ
19:00
VP Sài Gòn
4 giờ, 30 phút
23:30
VP Phan Thiết
160.000 ₫

38 chỗ trống

Giá tốt nhất

Trung Nga
4.5 (302)

Giường Nằm 40 Chỗ
16:00
Trạm Sài Gòn
4 giờ, 30 phút
20:30
Văn phòng Phan Thiết
160.000 ₫

31 chỗ trống

Giá tốt nhất

Trung Nga
4.5 (302)

Giường Nằm 40 Chỗ
10:00
Trạm Sài Gòn
4 giờ, 30 phút
14:30
Văn phòng Phan Thiết
160.000 ₫

29 chỗ trống

Giá tốt nhất

Trung Nga
4.5 (302)

Giường Nằm 40 Chỗ
14:00
Trạm Sài Gòn
4 giờ, 30 phút
18:30
Văn phòng Phan Thiết
160.000 ₫

30 chỗ trống

Giá tốt nhất

Trung Nga
4.5 (302)

Giường Nằm 40 Chỗ
18:00
Trạm Sài Gòn
4 giờ, 30 phút
22:30
Văn phòng Phan Thiết
160.000 ₫

27 chỗ trống

Giá tốt nhất

Trung Nga
4.5 (302)

Giường Nằm 40 Chỗ
03:00
Trạm Sài Gòn
4 giờ, 30 phút
07:30
Văn phòng Phan Thiết
160.000 ₫

21 chỗ trống

Giá tốt nhất

Trung Nga
4.5 (302)

Giường Nằm 40 Chỗ
20:30
Trạm Sài Gòn
4 giờ, 30 phút
01:00
Văn phòng Phan Thiết
160.000 ₫

33 chỗ trống

Giá tốt nhất

Trung Nga
4.5 (302)

Giường Nằm 40 Chỗ
12:00
Trạm Sài Gòn
4 giờ, 30 phút
16:30
Văn phòng Phan Thiết
160.000 ₫

33 chỗ trống

Giá tốt nhất

Trung Nga
4.5 (302)

Giường Nằm 40 Chỗ
07:30
Trạm Sài Gòn
4 giờ, 30 phút
12:00
Văn phòng Phan Thiết
160.000 ₫

34 chỗ trống

Hạnh Cafe
4.5 (1385)

Giường nằm 41 chỗ
09:31
VP Sài Gòn
4 giờ, 30 phút
14:01
VP Phan Thiết
170.000 ₫

30 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 09:31 18-09-2022 Sài Gòn - Mũi Né

Hạnh Cafe
4.5 (1385)

Giường nằm 41 chỗ
15:00
VP Sài Gòn
4 giờ, 30 phút
19:30
VP Phan Thiết
170.000 ₫

31 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:00 18-09-2022 Sài Gòn - Mũi Né

Hạnh Cafe
4.5 (1385)

Giường nằm 41 chỗ
13:30
VP Sài Gòn
4 giờ, 30 phút
18:00
VP Phan Thiết
170.000 ₫

31 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:30 18-09-2022 Sài Gòn - Mũi Né
Đánh giá tốt nhất

Hoàng Nhân
4.8 (412)

GIường nằm 43 chỗ (190, 204)
19:55
Bãi xe 509 Nhật Tảo
5 giờ, 40 phút
01:35
Phan Thiết (Dọc QL1A)
180.000 ₫

18 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:55 18-09-2022 Sài Gòn - Phan Rang
Đánh giá tốt nhất

Hoàng Nhân
4.8 (412)

GIường nằm 43 chỗ (190, 204)
20:50
Bến xe Miền Đông - Dãy 2 (cổng số 1)
4 giờ, 40 phút
01:30
Phan Thiết (Dọc QL1A)
180.000 ₫

19 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:50 18-09-2022 Sài Gòn - Phan Rang
Đánh giá tốt nhất

Hoàng Nhân
4.8 (412)

GIường nằm 43 chỗ (190, 204)
19:50
Bãi xe 509 Nhật Tảo
5 giờ, 40 phút
01:30
Phan Thiết (Dọc QL1A)
180.000 ₫

19 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:50 18-09-2022 Sài Gòn - Phan Rang
Đánh giá tốt nhất

Hoàng Nhân
4.8 (412)

GIường nằm 43 chỗ (190, 204)
20:55
Bến xe Miền Đông - Dãy 2 (cổng số 1)
4 giờ, 40 phút
01:35
Phan Thiết (Dọc QL1A)
180.000 ₫

18 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:55 18-09-2022 Sài Gòn - Phan Rang

Minh Nghĩa
4.7 (370)

Giường nằm 41 chỗ
21:30
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 103
4 giờ, 45 phút
02:15
VP Phan Thiết
180.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 21:30 18-09-2022 Sài Gòn - Phan Rí

Minh Nghĩa
4.7 (370)

Giường nằm 41 chỗ
13:00
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 103
4 giờ, 45 phút
17:45
VP Phan Thiết
180.000 ₫

20 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:00 18-09-2022 Sài Gòn - Phan Rí

Minh Nghĩa
4.7 (370)

Giường nằm 41 chỗ
10:30
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 103
4 giờ, 45 phút
15:15
VP Phan Thiết
180.000 ₫

21 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 10:30 18-09-2022 Sài Gòn - Phan Rí

Minh Nghĩa
4.7 (370)

Giường nằm 41 chỗ
18:00
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 103
4 giờ, 45 phút
22:45
VP Phan Thiết
180.000 ₫

21 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:00 18-09-2022 Sài Gòn - Phan Rí

Minh Nghĩa
4.7 (370)

Giường nằm 41 chỗ
14:30
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 103
4 giờ, 45 phút
19:15
VP Phan Thiết
180.000 ₫

21 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:30 18-09-2022 Sài Gòn - Phan Rí

Minh Nghĩa
4.7 (370)

Giường nằm 41 chỗ
09:30
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 103
4 giờ, 45 phút
14:15
VP Phan Thiết
180.000 ₫

21 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 09:30 18-09-2022 Sài Gòn - Phan Rí

Minh Nghĩa
4.7 (370)

Giường nằm 41 chỗ
21:00
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 103
4 giờ, 45 phút
01:45
VP Phan Thiết
180.000 ₫

16 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 21:00 18-09-2022 Sài Gòn - Phan Rí

Minh Nghĩa
4.7 (370)

Giường nằm 36 chỗ
16:00
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 103
4 giờ, 45 phút
20:45
VP Phan Thiết
180.000 ₫

20 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:00 18-09-2022 Sài Gòn - Phan Rí

Minh Nghĩa
4.7 (370)

Giường nằm 41 chỗ
07:30
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 103
4 giờ, 45 phút
12:15
VP Phan Thiết
180.000 ₫

21 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 07:30 18-09-2022 Sài Gòn - Phan Rí

Thiện Trí
4.6 (448)

Giường nằm 41 chỗ
20:00
Vp. Quận 10
4 giờ, 50 phút
00:50
Bình Thuận (Dọc QL1A)
180.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:00 18-09-2022 Sài Gòn - Phan Rang

Thiện Trí
4.6 (448)

Giường nằm 41 chỗ
20:40
Bến Xe Miền Đông
4 giờ, 10 phút
00:50
Bình Thuận (Dọc QL1A)
180.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:00 18-09-2022 Sài Gòn - Phan Rang

Hoàng Anh
4.4 (43)

Giường nằm 41 chỗ
11:30
Cây xăng Comeco số 3 Hàng Xanh
4 giờ, 30 phút
16:00
Vòng xoay Bến Lội
180.000 ₫

35 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 11:00 18-09-2022 Hồ Chí Minh - Phan Rang

Hoàng Anh
4.4 (43)

Giường nằm 41 chỗ
21:30
Cây xăng Comeco số 3 Hàng Xanh
4 giờ, 30 phút
02:00
Vòng xoay Bến Lội
180.000 ₫

25 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 21:00 18-09-2022 Hồ Chí Minh - Phan Rang

Hoàng Anh
4.4 (43)

Giường nằm 41 chỗ
21:00
VP Quận 10
5 giờ
02:00
Vòng xoay Bến Lội
180.000 ₫

25 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 21:00 18-09-2022 Hồ Chí Minh - Phan Rang

Hoàng Anh
4.4 (43)

Giường nằm 41 chỗ
11:00
VP Quận 10
5 giờ
16:00
Vòng xoay Bến Lội
180.000 ₫

35 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 11:00 18-09-2022 Hồ Chí Minh - Phan Rang

Tân Hoàng Anh
4.3 (433)

Giường nằm 38 chỗ
12:30
Cây Xăng Comeco Hàng Xanh
4 giờ, 30 phút
17:00
Vòng xoay Bến Lội
180.000 ₫

33 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 12:00 18-09-2022 Sài Gòn - Phan Rang

Tân Hoàng Anh
4.3 (433)

Giường nằm 38 chỗ
12:00
Vp. Quận 5
5 giờ
17:00
Vòng xoay Bến Lội
180.000 ₫

33 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 12:00 18-09-2022 Sài Gòn - Phan Rang

Tân Hoàng Anh
4.3 (433)

Giường nằm 38 chỗ
22:30
Cây Xăng Comeco Hàng Xanh
4 giờ, 30 phút
03:00
Vòng xoay Bến Lội
180.000 ₫

16 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 22:00 18-09-2022 Sài Gòn - Phan Rang

Tân Hoàng Anh
4.3 (433)

Giường nằm 38 chỗ
22:00
Vp. Quận 5
5 giờ
03:00
Vòng xoay Bến Lội
180.000 ₫

16 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 22:00 18-09-2022 Sài Gòn - Phan Rang

Hạnh Cafe
4.5 (1385)

Limousine 34 giường
23:00
VP Sài Gòn
4 giờ, 30 phút
03:30
VP Phan Thiết
190.000 ₫

26 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 23:00 18-09-2022 Sài Gòn - Mũi Né

Hạnh Cafe
4.5 (1385)

Limousine 34 giường
06:30
VP Sài Gòn
4 giờ, 30 phút
11:00
VP Phan Thiết
190.000 ₫

23 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 06:30 18-09-2022 Sài Gòn - Mũi Né

Hạnh Cafe
4.5 (1385)

Limousine 34 giường
16:45
VP Sài Gòn
4 giờ, 30 phút
21:15
VP Phan Thiết
190.000 ₫

25 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:45 18-09-2022 Sài Gòn - Mũi Né

Hạnh Cafe
4.5 (1385)

Limousine 34 giường
18:45
VP Sài Gòn
4 giờ, 30 phút
23:15
VP Phan Thiết
190.000 ₫

25 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:45 18-09-2022 Sài Gòn - Mũi Né

Hạnh Cafe
4.5 (1385)

Limousine 34 giường
10:31
VP Sài Gòn
4 giờ, 30 phút
15:01
VP Phan Thiết
190.000 ₫

24 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 10:31 18-09-2022 Sài Gòn - Mũi Né

Tuấn Tú
4.5 (713)

Giường nằm 40 chỗ
21:01
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 56
3 giờ, 45 phút
00:46
Vòng xoay Bến Lội
200.000 ₫

22 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 21:01 18-09-2022 Sài Gòn - Phan Rang - Ninh Sơn

Tuấn Tú
4.5 (713)

Giường nằm 40 chỗ
21:46
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 56
3 giờ, 45 phút
01:31
Vòng xoay Bến Lội
200.000 ₫

24 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 21:46 18-09-2022 Sài Gòn - Phan Rang - Ninh Sơn

Hạnh Cafe
4.5 (1385)

Limousine 22 Giường
08:00
VP Sài Gòn
4 giờ, 30 phút
12:30
VP Phan Thiết
220.000 ₫

Chỉ còn 8 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 08:00 18-09-2022 Sài Gòn - Mũi Né

Hạnh Cafe
4.5 (1385)

Limousine 22 Giường
22:30
VP Sài Gòn
4 giờ, 30 phút
03:00
VP Phan Thiết
220.000 ₫

11 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 22:30 18-09-2022 Sài Gòn - Mũi Né

Liên Hưng
3.7 (1653)

Giường nằm 38 chỗ
20:15
Ngã Tư Bình Phước
5 giờ
01:15
Cổng chào Phan Thiết
220.000 ₫

37 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:00 18-09-2022 Phước Long - Vạn Ninh

Liên Hưng
3.7 (1653)

Giường nằm 38 chỗ
19:30
Ngã Tư Bình Phước
5 giờ, 30 phút
01:00
Cổng chào Phan Thiết
220.000 ₫

32 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:00 18-09-2022 Bù Đốp - Nha Trang

Thiện Trí
4.6 (448)

Limousine giường nằm 34 chỗ PIKACHU
12:25
Ngã Tư Thủ Đức
4 giờ, 25 phút
16:50
Bình Thuận (Dọc QL1A)
250.000 ₫

19 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 12:00 18-09-2022 Sài Gòn - Phan Rang
Nhanh nhất

Tuấn Tú
4.5 (713)

Limousine 34 phòng
21:15
Ngã 4 Bình Phước
2 giờ, 45 phút
00:00
Vòng xoay Bến Lội
285.000 ₫250.000 ₫

33 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:35 18-09-2022 Bến Cát - Phan Rang - Ninh Sơn

Thiện Trí
4.6 (448)

Limousine giường nằm 34 chỗ PIKACHU
21:55
Ngã Tư Thủ Đức
4 giờ, 25 phút
02:20
Bình Thuận (Dọc QL1A)
250.000 ₫

11 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 21:30 18-09-2022 Sài Gòn - Phan Rang

Thiện Trí
4.6 (448)

Limousine giường nằm 34 chỗ PIKACHU
11:55
Ngã Tư Thủ Đức
4 giờ, 25 phút
16:20
Bình Thuận (Dọc QL1A)
250.000 ₫

10 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 11:30 18-09-2022 Sài Gòn - Phan Rang

Thiện Trí
4.6 (448)

Limousine giường nằm 34 chỗ PIKACHU
22:00
Vp. Quận 10
4 giờ, 50 phút
02:50
Bình Thuận (Dọc QL1A)
250.000 ₫

15 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 22:00 18-09-2022 Sài Gòn - Phan Rang

Thiện Trí
4.6 (448)

Limousine giường nằm 34 chỗ PIKACHU
21:00
Vp. Quận 10
4 giờ, 50 phút
01:50
Bình Thuận (Dọc QL1A)
250.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 21:00 18-09-2022 Sài Gòn - Phan Rang

Thiện Trí
4.6 (448)

Limousine giường nằm 34 chỗ PIKACHU
11:30
Vp. Quận 10
4 giờ, 50 phút
16:20
Bình Thuận (Dọc QL1A)
250.000 ₫

10 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 11:30 18-09-2022 Sài Gòn - Phan Rang

Thiện Trí
4.6 (448)

Limousine giường nằm 34 chỗ PIKACHU
21:30
Vp. Quận 10
4 giờ, 50 phút
02:20
Bình Thuận (Dọc QL1A)
250.000 ₫

11 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 21:30 18-09-2022 Sài Gòn - Phan Rang

Thiện Trí
4.6 (448)

Limousine giường nằm 34 chỗ PIKACHU
21:25
Ngã Tư Thủ Đức
4 giờ, 25 phút
01:50
Bình Thuận (Dọc QL1A)
250.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 21:00 18-09-2022 Sài Gòn - Phan Rang

Tuấn Tú
4.5 (713)

Limousine 34 phòng
09:01
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 56
3 giờ, 45 phút
12:46
Vòng xoay Bến Lội
250.000 ₫

27 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 09:01 18-09-2022 Sài Gòn - Phan Rang - Ninh Sơn

Tuấn Tú
4.5 (713)

Limousine 34 phòng
21:34
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 56
3 giờ, 45 phút
01:19
Vòng xoay Bến Lội
250.000 ₫

17 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 21:34 18-09-2022 Sài Gòn - Phan Rang - Ninh Sơn

Liên Hưng
3.7 (1653)

Limousine 32 giường
12:45
Ngã 4 Bình Phước
5 giờ, 45 phút
18:30
Cổng chào Phan Thiết
270.000 ₫250.000 ₫

28 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 12:30 18-09-2022 Hồ Chí Minh - Nha Trang

Liên Hưng
3.7 (1653)

Limousine 32 giường
14:00
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 26
6 giờ
20:00
Cổng chào Phan Thiết
270.000 ₫250.000 ₫

21 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:00 18-09-2022 Hồ Chí Minh - Nha Trang

Liên Hưng
3.7 (1653)

Limousine 32 giường
14:15
Ngã 4 Bình Phước
5 giờ, 45 phút
20:00
Cổng chào Phan Thiết
270.000 ₫250.000 ₫

21 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:00 18-09-2022 Hồ Chí Minh - Nha Trang

Liên Hưng
3.7 (1653)

Limousine 32 giường
07:30
Ngã 4 Bình Phước
5 giờ, 45 phút
13:15
Cổng chào Phan Thiết
270.000 ₫250.000 ₫

17 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 07:15 18-09-2022 Hồ Chí Minh - Nha Trang

Liên Hưng
3.7 (1653)

Limousine 32 giường
09:30
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 26
6 giờ
15:30
Cổng chào Phan Thiết
270.000 ₫250.000 ₫

21 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 09:30 18-09-2022 Hồ Chí Minh - Nha Trang

Liên Hưng
3.7 (1653)

Limousine 32 giường
07:15
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 26
6 giờ
13:15
Cổng chào Phan Thiết
270.000 ₫250.000 ₫

17 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 07:15 18-09-2022 Hồ Chí Minh - Nha Trang

Liên Hưng
3.7 (1653)

Limousine 32 giường
12:30
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 26
6 giờ
18:30
Cổng chào Phan Thiết
270.000 ₫250.000 ₫

28 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 12:30 18-09-2022 Hồ Chí Minh - Nha Trang

Liên Hưng
3.7 (1653)

Limousine 32 giường
09:45
Ngã 4 Bình Phước
5 giờ, 45 phút
15:30
Cổng chào Phan Thiết
270.000 ₫250.000 ₫

21 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 09:30 18-09-2022 Hồ Chí Minh - Nha Trang

Thiện Trí
4.6 (448)

Limousine giường nằm 34 chỗ PIKACHU
19:00
Vp. An Sương
6 giờ, 50 phút
01:50
Bình Thuận (Dọc QL1A)
260.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 21:00 18-09-2022 Sài Gòn - Phan Rang

Lan Anh
3.9 (15)

Giường nằm 40 chỗ
06:40
Ngã Tư Bình Phước
4 giờ
10:40
Lottemart - Phan Thiết
260.000 ₫

39 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 05:30 18-09-2022 Bình Dương - Lagi - Mũi Né

Hà Linh
3.5 (336)

Giường nằm 40 chỗ
21:00
Ngã 4 Bình Phước
4 giờ, 10 phút
01:10
Vòng xoay Bến Lội
310.000 ₫260.000 ₫

27 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:00 18-09-2022 Bình Dương - Nha Trang - Đá Bàn - Tu Bông - Đầm Môn

Hà Linh
3.5 (336)

Giường nằm 40 chỗ
21:00
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 18
4 giờ, 10 phút
01:10
Vòng xoay Bến Lội
310.000 ₫260.000 ₫

27 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:00 18-09-2022 Bình Dương - Nha Trang - Đá Bàn - Tu Bông - Đầm Môn

An Anh Limousine
4.6 (1235)

Xe VIP 34 giường
19:10
Vp Quận 5
6 giờ
01:10
Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A)
270.000 ₫

23 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:30 18-09-2022 Sài Gòn - Phan Rang - Ninh Sơn

An Anh Limousine
4.6 (1235)

Xe VIP 34 giường
21:30
BX Miền Đông - Quầy vé số 48
4 giờ, 40 phút
02:10
Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A)
270.000 ₫

12 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 21:30 18-09-2022 Sài Gòn - Phan Rang - Ninh Sơn

An Anh Limousine
4.6 (1235)

Xe VIP 34 giường
09:00
Trạm Tân Phú
6 giờ, 10 phút
15:10
Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A)
270.000 ₫

25 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 10:30 18-09-2022 Sài Gòn - Phan Rang - Ninh Sơn

An Anh Limousine
4.6 (1235)

Xe VIP 34 giường
21:35
BX Miền Đông - Quầy vé số 48
4 giờ, 40 phút
02:15
Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A)
270.000 ₫

13 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 21:35 18-09-2022 Sài Gòn - Phan Rang - Ninh Sơn

An Anh Limousine
4.6 (1235)

Xe VIP 34 giường
20:00
Trạm Tân Phú
6 giờ, 10 phút
02:10
Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A)
270.000 ₫

12 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 21:30 18-09-2022 Sài Gòn - Phan Rang - Ninh Sơn

An Anh Limousine
4.6 (1235)

Xe VIP 34 giường
14:30
BX Miền Đông - Quầy vé số 48
4 giờ, 40 phút
19:10
Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A)
270.000 ₫

26 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:30 18-09-2022 Sài Gòn - Phan Rang - Ninh Sơn

An Anh Limousine
4.6 (1235)

Xe VIP 34 giường
07:10
Vp Quận 5
6 giờ
13:10
Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A)
270.000 ₫

31 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 08:30 18-09-2022 Sài Gòn - Phan Rang - Ninh Sơn

An Anh Limousine
4.6 (1235)

Xe VIP 34 giường
13:10
Vp Quận 5
6 giờ
19:10
Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A)
270.000 ₫

26 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:30 18-09-2022 Sài Gòn - Phan Rang - Ninh Sơn

An Anh Limousine
4.6 (1235)

Xe VIP 34 giường
10:30
BX Miền Đông - Quầy vé số 48
4 giờ, 40 phút
15:10
Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A)
270.000 ₫

25 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 10:30 18-09-2022 Sài Gòn - Phan Rang - Ninh Sơn

An Anh Limousine
4.6 (1235)

Xe VIP 34 giường
08:30
BX Miền Đông - Quầy vé số 48
4 giờ, 40 phút
13:10
Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A)
270.000 ₫

31 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 08:30 18-09-2022 Sài Gòn - Phan Rang - Ninh Sơn

An Anh Limousine
4.6 (1235)

Xe VIP 34 giường
20:30
BX Miền Đông - Quầy vé số 48
4 giờ, 40 phút
01:10
Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A)
270.000 ₫

23 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:30 18-09-2022 Sài Gòn - Phan Rang - Ninh Sơn

An Anh Limousine
4.6 (1235)

Xe VIP 34 giường
20:15
Vp Quận 5
6 giờ
02:15
Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A)
270.000 ₫

13 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 21:35 18-09-2022 Sài Gòn - Phan Rang - Ninh Sơn

Liên Hưng
3.7 (1653)

Limousine 34 giường (mới)
21:00
Ngã Tư Bình Phước
5 giờ, 30 phút
02:30
Cổng chào Phan Thiết
270.000 ₫

28 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:00 18-09-2022 Bình Dương - Nha Trang

Liên Hưng
3.7 (1653)

Limousine 32 giường
20:30
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 26
6 giờ
02:30
Cổng chào Phan Thiết
270.000 ₫

24 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:30 18-09-2022 Hồ Chí Minh - Nha Trang

Liên Hưng
3.7 (1653)

Limousine 32 giường
20:45
Ngã 4 Bình Phước
5 giờ, 45 phút
02:30
Cổng chào Phan Thiết
270.000 ₫

24 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:30 18-09-2022 Hồ Chí Minh - Nha Trang

Liên Hưng
3.7 (1653)

Limousine 32 giường
22:00
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 26
6 giờ
04:00
Cổng chào Phan Thiết
270.000 ₫

18 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 22:00 18-09-2022 Hồ Chí Minh - Nha Trang

Liên Hưng
3.7 (1653)

Limousine 32 giường
21:00
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 26
6 giờ
03:00
Cổng chào Phan Thiết
270.000 ₫

29 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 21:00 18-09-2022 Hồ Chí Minh - Nha Trang

Liên Hưng
3.7 (1653)

Limousine 34 giường (mới)
08:00
Ngã Tư Bình Phước
5 giờ, 30 phút
13:30
Cổng chào Phan Thiết
270.000 ₫

34 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 07:00 18-09-2022 Bình Dương - Nha Trang

Liên Hưng
3.7 (1653)

Limousine 32 giường
22:15
Ngã 4 Bình Phước
5 giờ, 45 phút
04:00
Cổng chào Phan Thiết
270.000 ₫

18 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 22:00 18-09-2022 Hồ Chí Minh - Nha Trang

Liên Hưng
3.7 (1653)

Limousine 32 giường
21:15
Ngã 4 Bình Phước
5 giờ, 45 phút
03:00
Cổng chào Phan Thiết
270.000 ₫

29 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 21:00 18-09-2022 Hồ Chí Minh - Nha Trang

Liên Hưng
3.7 (1653)

Limousine 34 giường (mới)
20:31
Ngã Tư An Sương
4 giờ
00:31
Cổng chào Phan Thiết
270.000 ₫

33 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 12:01 18-09-2022 Tịnh Biên - Nha Trang

Minh Nghĩa
4.7 (370)

Limousine giường phòng 22 chỗ
11:00
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 103
4 giờ, 45 phút
15:45
VP Phan Thiết
280.000 ₫

14 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 11:00 18-09-2022 Sài Gòn - Phan Rí

Minh Nghĩa
4.7 (370)

Limousine giường phòng 22 chỗ
21:15
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 103
4 giờ, 45 phút
02:00
VP Phan Thiết
280.000 ₫

16 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 21:15 18-09-2022 Sài Gòn - Phan Rí

An Phú Buslines
4.6 (378)

Giường nằm 44 chỗ
18:00
BX Miền Đông - Quầy vé 21
4 giờ, 50 phút
22:50
Phan Thiết
300.000 ₫280.000 ₫

29 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:00 18-09-2022 Bến xe Miền Đông - Quy Nhơn

Liên Hưng
3.7 (1653)

Limousine 34 giường (mới)
20:00
Ngã Tư An Sương
5 giờ
01:00
Cổng chào Phan Thiết
280.000 ₫

29 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:00 18-09-2022 Bến Tre - Nha Trang

An Phú Buslines
4.6 (378)

Giường nằm 44 chỗ
17:00
AEON MALL Tân Phú
5 giờ, 30 phút
22:30
Phan Thiết
300.000 ₫

29 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:00 18-09-2022 Tân Phú - Nha Trang - Quy Nhơn

An Phú Buslines
4.6 (378)

Giường nằm 44 chỗ
19:00
BX Miền Đông - Quầy vé 21
3 giờ, 30 phút
22:30
Phan Thiết
300.000 ₫

29 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:00 18-09-2022 Tân Phú - Nha Trang - Quy Nhơn

An Phú Buslines
4.6 (378)

Limousine 34 giường
17:31
AEON MALL Tân Phú
4 giờ, 30 phút
22:01
Phan Thiết
360.000 ₫340.000 ₫

24 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:31 18-09-2022 Tân Phú - Quy Nhơn

An Phú Buslines
4.6 (378)

Limousine 34 giường
18:31
Ngã Tư Bình Phước
3 giờ, 30 phút
22:01
Phan Thiết
360.000 ₫340.000 ₫

24 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:31 18-09-2022 Tân Phú - Quy Nhơn

ADT Limousine
4.6 (149)

Solati 10 chỗ
05:40
Cổng số 2 Phổ Quang, Trạm SVD QK7
4 giờ, 50 phút
10:30
Lotte Mart - Phan Thiết
Giá từ 340.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 06:00 18-09-2022 Sài Gòn - Mũi Né

ADT Limousine
4.6 (149)

Limousine 9 chỗ
07:40
Cổng số 2 Phổ Quang, Trạm SVD QK7
4 giờ, 50 phút
12:30
Lotte Mart - Phan Thiết
Giá từ 340.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 08:00 18-09-2022 Sài Gòn - Mũi Né

ADT Limousine
4.6 (149)

Limousine 9 chỗ
07:45
Petrolimex Nguyễn Văn Trỗi - Huỳnh Văn Bánh
4 giờ, 45 phút
12:30
Lotte Mart - Phan Thiết
Giá từ 340.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 08:00 18-09-2022 Sài Gòn - Mũi Né

ADT Limousine
4.6 (149)

Solati 10 chỗ
06:00
Điểm đón Hàng Xanh
4 giờ, 30 phút
10:30
Lotte Mart - Phan Thiết
Giá từ 340.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 06:00 18-09-2022 Sài Gòn - Mũi Né

ADT Limousine
4.6 (149)

Limousine 9 chỗ
08:00
Điểm đón Hàng Xanh
4 giờ, 30 phút
12:30
Lotte Mart - Phan Thiết
Giá từ 340.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 08:00 18-09-2022 Sài Gòn - Mũi Né

ADT Limousine
4.6 (149)

Solati 10 chỗ
07:30
Điểm đón Hàng Xanh
4 giờ, 30 phút
12:00
Lotte Mart - Phan Thiết
Giá từ 340.000 ₫

10 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 07:30 18-09-2022 Sài Gòn - Mũi Né

ADT Limousine
4.6 (149)

Solati 10 chỗ
07:15
Petrolimex Nguyễn Văn Trỗi - Huỳnh Văn Bánh
4 giờ, 45 phút
12:00
Lotte Mart - Phan Thiết
Giá từ 340.000 ₫

10 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 07:30 18-09-2022 Sài Gòn - Mũi Né

ADT Limousine
4.6 (149)

Solati 10 chỗ
07:10
Cổng số 2 Phổ Quang, Trạm SVD QK7
4 giờ, 50 phút
12:00
Lotte Mart - Phan Thiết
Giá từ 340.000 ₫

10 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 07:30 18-09-2022 Sài Gòn - Mũi Né

ADT Limousine
4.6 (149)

Solati 10 chỗ
05:45
Petrolimex Nguyễn Văn Trỗi - Huỳnh Văn Bánh
4 giờ, 45 phút
10:30
Lotte Mart - Phan Thiết
Giá từ 340.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 06:00 18-09-2022 Sài Gòn - Mũi Né

Tuấn Tú
4.5 (713)

Limousine 22 phòng
22:10
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 56
3 giờ, 45 phút
01:55
Vòng xoay Bến Lội
350.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 22:10 18-09-2022 Sài Gòn - Phan Rang - Ninh Sơn

Tuấn Tú
4.5 (713)

Limousine 22 phòng
10:45
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 56
3 giờ, 45 phút
14:30
Vòng xoay Bến Lội
350.000 ₫

22 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 10:45 18-09-2022 Sài Gòn - Phan Rang - Ninh Sơn

Thanh Thủy
4 (108)

Limousine giường nằm 32 chỗ
15:00
Cổng 1 - Bến xe Miền Đông
3 giờ, 30 phút
18:30
Bình Thuận (Dọc QL1A)
450.000 ₫350.000 ₫

24 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:30 18-09-2022 Bình Dương - Sài Gòn - Quảng Ngãi (VIP)

Thanh Thủy
4 (108)

Limousine giường nằm 32 chỗ