Đặt vé xe trực tuyến

From
Value
To
Value
To
Value
submit

Hồ Chí MinhNha Trang - 17/09/2022 (22/8 âm lịch)

Giá tốt nhất

Cúc Tùng
3.7 (401)

Giường nằm 40 chỗ
13:30
Bến Xe Miền Đông - Quầy vé 36
8 giờ, 5 phút
21:35
Bến Xe Phía Nam Nha Trang
231.000 ₫

37 chỗ trống

Giá tốt nhất

Cúc Tùng
3.7 (401)

Giường nằm 40 chỗ
16:30
Bến Xe Miền Đông - Quầy vé 36
8 giờ, 5 phút
00:35
Bến Xe Phía Nam Nha Trang
231.000 ₫

38 chỗ trống

Trà Lan Viên
4.6 (1071)

Giường nằm 42 chỗ
21:30
Vp. Quận 1
10 giờ
07:30
Trạm Nha Trang
260.000 ₫240.000 ₫

24 chỗ trống

Trà Lan Viên
4.6 (1071)

Giường nằm 42 chỗ
21:00
Vp. Quận 1
10 giờ
07:00
Trạm Nha Trang
260.000 ₫240.000 ₫

16 chỗ trống

Trà Lan Viên
4.6 (1071)

Giường nằm 42 chỗ
21:20
Trạm xe Thành Bưởi Quận 9
9 giờ, 40 phút
07:00
Trạm Nha Trang
260.000 ₫240.000 ₫

16 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 21:00 17-09-2022 Sài Gòn - Nha Trang

Trà Lan Viên
4.6 (1071)

Giường nằm 42 chỗ
21:50
Trạm xe Thành Bưởi Quận 9
9 giờ, 40 phút
07:30
Trạm Nha Trang
260.000 ₫240.000 ₫

24 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 21:30 17-09-2022 Sài Gòn - Nha Trang

Phúc An Express
4.7 (848)

Giường nằm 40 chỗ (có toilet)
21:00
Ngã 5 Cống Quỳnh, góc Nguyễn Trãi - Phạm Ngũ Lão
9 giờ, 15 phút
06:15
VP Nha Trang
250.000 ₫

11 chỗ trống

Phúc An Express
4.7 (848)

Giường nằm 40 chỗ (có toilet)
20:00
Ngã 5 Cống Quỳnh, góc Nguyễn Trãi - Phạm Ngũ Lão
9 giờ, 15 phút
05:15
VP Nha Trang
250.000 ₫

18 chỗ trống

Phúc An Express
4.7 (848)

Giường nằm 40 chỗ (có toilet)
20:20
Nhà chờ Phương Trang - Ngã tư Thủ Đức
8 giờ, 55 phút
05:15
VP Nha Trang
250.000 ₫

18 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:00 17-09-2022 Sài Gòn - Nha Trang

Phúc An Express
4.7 (848)

Giường nằm 40 chỗ (có toilet)
21:20
Nhà chờ Phương Trang - Ngã tư Thủ Đức
8 giờ, 55 phút
06:15
VP Nha Trang
250.000 ₫

11 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 21:00 17-09-2022 Sài Gòn - Nha Trang

Phương Nam
4.4 (442)

Giường nằm 40 chỗ có toilet
22:05
Quận 1
8 giờ, 30 phút
06:35
VP Nha Trang-18A THĐ
250.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 22:05 17-09-2022 Sài Gòn - Nha Trang

Phương Nam
4.4 (442)

Giường nằm 40 chỗ có toilet
22:35
Ngã Tư Thủ Đức
8 giờ
06:35
VP Nha Trang-18A THĐ
250.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 22:05 17-09-2022 Sài Gòn - Nha Trang
Đánh giá tốt nhất

Huỳnh Gia
4.8 (1203)

Giường nằm 38 chỗ (WC)
20:30
Bến xe CV 23/9
10 giờ
06:30
Văn phòng Nha Trang
260.000 ₫

24 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Huỳnh Gia
4.8 (1203)

Giường nằm 38 chỗ (WC)
22:00
Bến xe CV 23/9
10 giờ
08:00
Văn phòng Nha Trang
260.000 ₫

20 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Huỳnh Gia
4.8 (1203)

Giường nằm 38 chỗ (WC)
11:15
Bến xe CV 23/9
10 giờ
21:15
Văn phòng Nha Trang
260.000 ₫

34 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Huỳnh Gia
4.8 (1203)

Giường nằm 38 chỗ (WC)
21:00
Bến xe CV 23/9
10 giờ
07:00
Văn phòng Nha Trang
260.000 ₫

17 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Huỳnh Gia
4.8 (1203)

Giường nằm 38 chỗ (WC)
20:00
Bến xe CV 23/9
10 giờ
06:00
Văn phòng Nha Trang
260.000 ₫

14 chỗ trống

Hạnh Cafe
4.5 (1380)

Giường nằm 44 chỗ
21:00
VP Sài Gòn
9 giờ, 30 phút
06:30
VP Nha Trang
260.000 ₫

35 chỗ trống

Hạnh Cafe
4.5 (1380)

Giường nằm 41 chỗ
08:30
VP Sài Gòn
9 giờ, 30 phút
18:00
VP Nha Trang
260.000 ₫

23 chỗ trống

Phương Nam
4.4 (442)

Giường nằm 40 chỗ có toilet
19:30
Bến xe Buýt Công viên 23/9
8 giờ, 30 phút
04:00
VP Nha Trang-18A THĐ
260.000 ₫

17 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:30 17-09-2022 Sài Gòn - Ninh Hòa

Liên Hưng
3.7 (1633)

Giường nằm 38 chỗ
20:15
Ngã Tư Bình Phước
9 giờ
05:15
Bến xe Phía Nam Nha Trang
260.000 ₫

36 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:00 17-09-2022 Phước Long - Vạn Ninh

Liên Hưng
3.7 (1633)

Giường nằm 38 chỗ
19:30
Ngã Tư Bình Phước
10 giờ
05:30
Bến xe Phía Nam Nha Trang
260.000 ₫

31 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:00 17-09-2022 Bù Đốp - Nha Trang

Thuận Tâm
3.5 (39)

Giường nằm 41 chỗ
12:01
Ngã 4 Bốn Xã
10 giờ
22:01
Khánh Hòa
400.000 ₫260.000 ₫

18 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 12:01 17-09-2022 Sài Gòn - Quảng Ngãi

Hà Linh
3.5 (334)

Giường nằm 40 chỗ
21:00
Ngã 4 Bình Phước
9 giờ, 10 phút
06:10
Vp Nha Trang
310.000 ₫260.000 ₫

34 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:00 17-09-2022 Bình Dương - Nha Trang - Đá Bàn - Tu Bông - Đầm Môn

Hà Linh
3.5 (334)

Giường nằm 34 chỗ (có toilet)
19:00
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 18
9 giờ, 30 phút
04:30
Vp Nha Trang
280.000 ₫260.000 ₫

25 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:00 17-09-2022 Sài Gòn - Đại Lãnh (Thường)

Hà Linh
3.5 (334)

Giường nằm 40 chỗ
21:00
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 18
9 giờ, 10 phút
06:10
Vp Nha Trang
310.000 ₫260.000 ₫

34 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:00 17-09-2022 Bình Dương - Nha Trang - Đá Bàn - Tu Bông - Đầm Môn

Khanh Phong
4.7 (2511)

Giường nằm 38 chỗ (WC)
22:00
Văn Phòng Phạm Ngũ Lão - Quận 1
8 giờ, 10 phút
06:10
Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
270.000 ₫

21 chỗ trống

Khanh Phong
4.7 (2511)

Giường nằm 38 chỗ (WC)
21:00
Bến xe Công Viên 23/9 - Quận 1
7 giờ, 55 phút
04:55
Siêu thị Coop Mart Nha Trang
270.000 ₫

31 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 21:00 17-09-2022 Sài Gòn - Nha Trang

Khanh Phong
4.7 (2511)

Giường nằm 38 chỗ (WC)
21:00
Bến xe Công Viên 23/9 - Quận 1
8 giờ, 10 phút
05:10
Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
270.000 ₫

29 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 21:00 17-09-2022 Sài Gòn - Nha Trang

Khanh Phong
4.7 (2511)

Giường nằm 38 chỗ (WC)
22:00
Văn Phòng Phạm Ngũ Lão - Quận 1
7 giờ, 55 phút
05:55
Siêu thị Coop Mart Nha Trang
270.000 ₫

20 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 22:00 17-09-2022 Sài Gòn - Nha Trang

Xe Nhà
4.4 (937)

Giường nằm 40 chỗ (WC)
20:00
Bến xe Công Viên 23/9 - Quận 1
9 giờ
05:00
Lotte Mart Nha Trang
270.000 ₫

34 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:00 17-09-2022 Sài Gòn - Nha Trang - Vạn Giã

Xe Nhà
4.4 (937)

Giường nằm 40 chỗ (WC)
21:00
Bến xe Công Viên 23/9 - Quận 1
9 giờ
06:00
Lotte Mart Nha Trang
270.000 ₫

19 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 21:00 17-09-2022 Sài Gòn - Nha Trang - Vạn Giã

Xe Nhà
4.4 (937)

Giường nằm 40 chỗ (WC)
22:00
Bến xe Công Viên 23/9 - Quận 1
9 giờ
07:00
Lotte Mart Nha Trang
270.000 ₫

27 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 22:00 17-09-2022 Sài Gòn - Nha Trang

Việt Nhật
4.6 (203)

Limousine 34 Giường
21:00
VP Phạm Ngũ Lão
9 giờ, 15 phút
06:15
Nha Trang
280.000 ₫

28 chỗ trống

Trà Lan Viên
4.6 (1071)

Limousine 30 Phòng (WC)
19:30
Vp. Quận 1
10 giờ
05:30
Trạm Nha Trang
280.000 ₫

13 chỗ trống

An Phú Buslines
4.6 (377)

Giường nằm 44 chỗ
18:01
BX Miền Đông - Quầy vé 21
8 giờ, 50 phút
02:51
Ngã 3 nhà máy sợi Nha Trang
300.000 ₫280.000 ₫

30 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:01 17-09-2022 Bến xe Miền Đông - Quy Nhơn

Trà Lan Viên
4.6 (1071)

Limousine 30 Phòng (WC)
19:50
Trạm xe Thành Bưởi Quận 9
9 giờ, 40 phút
05:30
Trạm Nha Trang
280.000 ₫

13 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:30 17-09-2022 Sài Gòn - Nha Trang

Việt Nhật
4.6 (203)

Limousine 34 Giường
21:30
Ngã Tư Thủ Đức
8 giờ, 45 phút
06:15
Nha Trang
280.000 ₫

28 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 21:00 17-09-2022 Sài Gòn - Nha Trang

Khanh Phong
4.7 (2511)

Limousine giường nằm 32 chỗ (WC)
11:30
Bến xe Công Viên 23/9 - Quận 1
8 giờ
19:30
Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
290.000 ₫

26 chỗ trống

Liên Hưng
3.7 (1633)

Limousine 32 giường
07:15
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 26
10 giờ
17:15
Bến xe Phía Nam Nha Trang
310.000 ₫290.000 ₫

17 chỗ trống

Liên Hưng
3.7 (1633)

Limousine 32 giường
09:30
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 26
10 giờ
19:30
Bến xe Phía Nam Nha Trang
310.000 ₫290.000 ₫

20 chỗ trống

Liên Hưng
3.7 (1633)

Limousine 32 giường
14:00
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 26
10 giờ
00:00
Bến xe Phía Nam Nha Trang
310.000 ₫290.000 ₫

29 chỗ trống

Liên Hưng
3.7 (1633)

Limousine 32 giường
12:30
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 26
10 giờ
22:30
Bến xe Phía Nam Nha Trang
310.000 ₫290.000 ₫

24 chỗ trống

Khanh Phong
4.7 (2511)

Limousine giường nằm 32 chỗ (WC)
11:30
Bến xe Công Viên 23/9 - Quận 1
7 giờ, 45 phút
19:15
Siêu thị Coop Mart Nha Trang
290.000 ₫

26 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 11:30 17-09-2022 Sài Gòn - Nha Trang (VIP Sáng)

Liên Hưng
3.7 (1633)

Limousine 32 giường
12:45
Ngã 4 Bình Phước
9 giờ, 45 phút
22:30
Bến xe Phía Nam Nha Trang
310.000 ₫290.000 ₫

24 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 12:30 17-09-2022 Hồ Chí Minh - Nha Trang

Liên Hưng
3.7 (1633)

Limousine 32 giường
07:30
Ngã 4 Bình Phước
9 giờ, 45 phút
17:15
Bến xe Phía Nam Nha Trang
310.000 ₫290.000 ₫

17 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 07:15 17-09-2022 Hồ Chí Minh - Nha Trang

Liên Hưng
3.7 (1633)

Limousine 32 giường
09:45
Ngã 4 Bình Phước
9 giờ, 45 phút
19:30
Bến xe Phía Nam Nha Trang
310.000 ₫290.000 ₫

20 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 09:30 17-09-2022 Hồ Chí Minh - Nha Trang

Liên Hưng
3.7 (1633)

Limousine 32 giường
14:15
Ngã 4 Bình Phước
9 giờ, 45 phút
00:00
Bến xe Phía Nam Nha Trang
310.000 ₫290.000 ₫

29 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:00 17-09-2022 Hồ Chí Minh - Nha Trang

Cúc Tùng
3.7 (401)

Giường nằm 32 chỗ
10:30
Bến Xe Miền Đông - Quầy vé 36
8 giờ, 5 phút
18:35
Bến Xe Phía Nam Nha Trang
300.000 ₫

32 chỗ trống

Cúc Tùng
3.7 (401)

Giường nằm 32 chỗ
20:00
Bến Xe Miền Đông - Quầy vé 36
8 giờ, 5 phút
04:05
Bến Xe Phía Nam Nha Trang
300.000 ₫

32 chỗ trống

Cúc Tùng
3.7 (401)

Giường nằm 32 chỗ
22:30
Bến Xe Miền Đông - Quầy vé 36
8 giờ, 5 phút
06:35
Bến Xe Phía Nam Nha Trang
300.000 ₫

32 chỗ trống

Cúc Tùng
3.7 (401)

Giường nằm 32 chỗ
08:00
Bến Xe Miền Đông - Quầy vé 36
8 giờ, 5 phút
16:05
Bến Xe Phía Nam Nha Trang
300.000 ₫

32 chỗ trống

Cúc Tùng
3.7 (401)

Giường nằm 32 chỗ
21:30
Bến Xe Miền Đông - Quầy vé 36
8 giờ, 5 phút
05:35
Bến Xe Phía Nam Nha Trang
300.000 ₫

32 chỗ trống

Thanh Thủy
3.8 (82)

Giường nằm 46 chỗ
12:30
Cổng 1 - Bến xe Miền Đông
9 giờ
21:30
Khánh Hòa
400.000 ₫300.000 ₫

28 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 12:00 17-09-2022 Bình Dương - Sài Gòn - Quảng Ngãi

Liên Hưng
3.7 (1633)

Limousine 32 giường
20:30
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 26
10 giờ
06:30
Bến xe Phía Nam Nha Trang
310.000 ₫

27 chỗ trống

Liên Hưng
3.7 (1633)

Limousine 32 giường (WC)
22:00
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 26
10 giờ
08:00
Bến xe Phía Nam Nha Trang
310.000 ₫

26 chỗ trống

Liên Hưng
3.7 (1633)

Limousine 32 giường
21:00
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 26
10 giờ
07:00
Bến xe Phía Nam Nha Trang
310.000 ₫

25 chỗ trống

Liên Hưng
3.7 (1633)

Limousine 34 giường (mới)
21:00
Ngã Tư Bình Phước
10 giờ
07:00
Bến xe Phía Nam Nha Trang
310.000 ₫

34 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:00 17-09-2022 Bình Dương - Nha Trang

Liên Hưng
3.7 (1633)

Limousine 32 giường (WC)
22:15
Ngã 4 Bình Phước
9 giờ, 45 phút
08:00
Bến xe Phía Nam Nha Trang
310.000 ₫

26 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 22:00 17-09-2022 Hồ Chí Minh - Nha Trang

Liên Hưng
3.7 (1633)

Limousine 32 giường
21:15
Ngã 4 Bình Phước
9 giờ, 45 phút
07:00
Bến xe Phía Nam Nha Trang
310.000 ₫

25 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 21:00 17-09-2022 Hồ Chí Minh - Nha Trang

Liên Hưng
3.7 (1633)

Limousine 32 giường
20:45
Ngã 4 Bình Phước
9 giờ, 45 phút
06:30
Bến xe Phía Nam Nha Trang
310.000 ₫

27 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:30 17-09-2022 Hồ Chí Minh - Nha Trang

Liên Hưng
3.7 (1633)

Limousine 34 giường (mới)
08:00
Ngã Tư Bình Phước
10 giờ
18:00
Bến xe Phía Nam Nha Trang
310.000 ₫

34 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 07:00 17-09-2022 Bình Dương - Nha Trang

Khanh Phong
4.7 (2511)

Limousine giường nằm 32 chỗ (WC)
22:30
Văn Phòng Phạm Ngũ Lão - Quận 1
8 giờ
06:30
Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
320.000 ₫

19 chỗ trống

Hải Sơn
3.5 (132)

Limousine 15 chỗ
19:00
Bến xe An Sương
9 giờ
04:00
Bến xe phía nam Nha Trang
350.000 ₫320.000 ₫

15 chỗ trống

Khanh Phong
4.7 (2511)

Limousine giường nằm 32 chỗ (WC)
20:45
Bến xe Công Viên 23/9 - Quận 1
8 giờ
04:45
Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
320.000 ₫

16 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:45 17-09-2022 Sài Gòn - Nha Trang (VIP)

Liên Hưng
3.7 (1633)

Limousine 34 giường (mới)
20:00
Ngã Tư An Sương
11 giờ
07:00
Bến xe Phía Nam Nha Trang
320.000 ₫

31 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:00 17-09-2022 Bến Tre - Nha Trang

Liên Hưng
3.7 (1633)

Limousine 34 giường (mới)
19:30
Ngã Tư An Sương
10 giờ
05:30
Bến xe phía nam Nha Trang
320.000 ₫

28 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 12:30 17-09-2022 Hồng Ngự - Nha Trang

Hải Sơn
3.5 (132)

Limousine 15 chỗ
19:20
KDL Suối Tiên
8 giờ, 40 phút
04:00
Bến xe phía nam Nha Trang
350.000 ₫320.000 ₫

15 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:00 17-09-2022 An Sương - Nha Trang - Ninh Hòa

Hải Sơn
3.5 (132)

Limousine 15 chỗ
19:00
Bến xe An Sương
8 giờ, 50 phút
03:50
VP Nha Trang
350.000 ₫320.000 ₫

15 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:00 17-09-2022 An Sương - Nha Trang - Ninh Hòa

Hải Sơn
3.5 (132)

Limousine 15 chỗ
19:20
KDL Suối Tiên
8 giờ, 30 phút
03:50
VP Nha Trang
350.000 ₫320.000 ₫

15 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:00 17-09-2022 An Sương - Nha Trang - Ninh Hòa

Hà Linh
3.5 (334)

Limousine 32 giường (WC)
19:30
Cầu vượt bến xe An Sương
8 giờ, 50 phút
04:20
Vp Nha Trang
350.000 ₫330.000 ₫

22 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:00 17-09-2022 Bến Tre - Vạn Giã

An Phú Buslines
4.6 (377)

Limousine 34 giường
17:30
AEON MALL Tân Phú
8 giờ, 30 phút
02:00
Ngã 3 nhà máy sợi Nha Trang
360.000 ₫340.000 ₫

32 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:30 17-09-2022 Tân Phú - Quy Nhơn
Nhanh nhất

An Phú Buslines
4.6 (377)

Limousine 34 giường
18:30
Ngã Tư Bình Phước
7 giờ, 30 phút
02:00
Ngã 3 nhà máy sợi Nha Trang
360.000 ₫340.000 ₫

31 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:30 17-09-2022 Tân Phú - Quy Nhơn

Thanh Thủy
3.8 (82)

Limousine giường nằm 32 chỗ
15:00
Cây xăng Tam Bình 2
8 giờ
23:00
Khánh Hòa
450.000 ₫350.000 ₫

18 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:30 17-09-2022 Bình Dương - Sài Gòn - Quảng Ngãi (VIP)

Thanh Thủy
3.8 (82)

Limousine giường nằm 32 chỗ
15:00
Cổng 1 - Bến xe Miền Đông
8 giờ
23:00
Khánh Hòa
450.000 ₫350.000 ₫

18 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:30 17-09-2022 Bình Dương - Sài Gòn - Quảng Ngãi (VIP)

Rạng Đông Buslines
3.8 (181)

Giường nằm 41 chỗ
16:30
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 49
8 giờ
00:30
Ngã 3 nhà máy sợi Nha Trang
350.000 ₫

37 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:30 17-09-2022 Sài Gòn - Quảng Ngãi

Quang Hạnh
3.6 (367)

Limousine 32 giường (WC)
18:31
Bến Xe Miền Đông - Quầy vé 34
8 giờ, 55 phút
03:26
Bến xe phía Nam Nha Trang mới
360.000 ₫

27 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:31 17-09-2022 Sài Gòn - Vạn Ninh

Hà Linh
3.5 (334)

Giường nằm Limousine 22 chỗ
19:50
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 18
9 giờ, 30 phút
05:20
Vp Nha Trang
400.000 ₫380.000 ₫

13 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:50 17-09-2022 Sài Gòn - Đại Lãnh (VIP)
Đánh giá tốt nhất

Huỳnh Gia
4.8 (1203)

Limousine giường phòng 21 chỗ (WC)
11:45
Bến xe CV 23/9
7 giờ, 55 phút
19:40
Văn phòng Nha Trang
400.000 ₫

16 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Huỳnh Gia
4.8 (1203)

Limousine giường phòng 21 chỗ (WC)
10:30
Bến xe CV 23/9
7 giờ, 55 phút
18:25
Văn phòng Nha Trang
400.000 ₫

19 chỗ trống

Liên Hưng
3.7 (1633)

Limousine 22 phòng
08:15
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 26
10 giờ
18:15
Bến xe Phía Nam Nha Trang
440.000 ₫400.000 ₫

21 chỗ trống

Liên Hưng
3.7 (1633)

Limousine 22 phòng
11:00
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 26
10 giờ
21:00
Bến xe Phía Nam Nha Trang
440.000 ₫400.000 ₫

22 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Huỳnh Gia
4.8 (1203)

Limousine giường phòng 21 chỗ (WC)
11:45
Bến xe CV 23/9
7 giờ, 40 phút
19:25
Bến xe Phía Nam Nha Trang
400.000 ₫

16 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 11:45 17-09-2022 Sài Gòn - Nha Trang (VIP)
Đánh giá tốt nhất

Huỳnh Gia
4.8 (1203)

Limousine giường phòng 21 chỗ (WC)
10:30
Bến xe CV 23/9
7 giờ, 40 phút
18:10
Bến xe Phía Nam Nha Trang
400.000 ₫

19 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 10:30 17-09-2022 Sài Gòn - Nha Trang (VIP)

Thanh Thủy
3.8 (82)

Giường nằm 46 chỗ
12:30
Cây xăng Tam Bình 2
9 giờ
21:30
Khánh Hòa
400.000 ₫

36 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 12:00 17-09-2022 Bình Dương - Sài Gòn - Quảng Ngãi

Liên Hưng
3.7 (1633)

Limousine 22 phòng
08:30
Ngã 4 Bình Phước
9 giờ, 45 phút
18:15
Bến xe Phía Nam Nha Trang
440.000 ₫400.000 ₫

21 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 08:15 17-09-2022 Hồ Chí Minh - Nha Trang

Liên Hưng
3.7 (1633)

Limousine 22 phòng
11:15
Ngã 4 Bình Phước
9 giờ, 45 phút
21:00
Bến xe Phía Nam Nha Trang
440.000 ₫400.000 ₫

22 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 11:00 17-09-2022 Hồ Chí Minh - Nha Trang

Hà Linh
3.5 (334)

Giường nằm 34 chỗ mới
18:00
Chân Cầu vượt Ngã 4 An Sương
10 giờ, 30 phút
04:30
Vp Nha Trang
400.000 ₫

34 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:00 17-09-2022 Hậu Giang - Cần Thơ - Nha Trang - Vạn Giã

Cúc Tùng
3.7 (401)

Limousine giường nằm 21 chỗ
11:30
Bến Xe Miền Đông - Quầy vé 36
8 giờ, 5 phút
19:35
Bến Xe Phía Nam Nha Trang
410.000 ₫

21 chỗ trống

Cúc Tùng
3.7 (401)

Limousine giường nằm 21 chỗ
09:00
Bến Xe Miền Đông - Quầy vé 36
8 giờ, 5 phút
17:05
Bến Xe Phía Nam Nha Trang
410.000 ₫

21 chỗ trống

Cúc Tùng
3.7 (401)

Limousine giường nằm 21 chỗ
19:00
Bến Xe Miền Đông - Quầy vé 36
8 giờ, 5 phút
03:05
Bến Xe Phía Nam Nha Trang
410.000 ₫

21 chỗ trống

Cúc Tùng
3.7 (401)

Limousine giường nằm 21 chỗ
21:00
Bến Xe Miền Đông - Quầy vé 36
8 giờ, 5 phút
05:05
Bến Xe Phía Nam Nha Trang
410.000 ₫

21 chỗ trống

Khanh Phong
4.7 (2511)

Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
10:15
Bến xe Công Viên 23/9 - Quận 1
8 giờ
18:15
Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
430.000 ₫

12 chỗ trống

Khanh Phong
4.7 (2511)

Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
12:15
Bến xe Công Viên 23/9 - Quận 1
8 giờ
20:15
Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
430.000 ₫

18 chỗ trống

Quang Hạnh
3.6 (367)

Limousine 22 phòng (WC)
21:01
Bến Xe Miền Đông - Quầy vé 34
9 giờ, 5 phút
06:06
Bến xe phía Nam Nha Trang mới
430.000 ₫

21 chỗ trống

Khanh Phong
4.7 (2511)

Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
10:15
Bến xe Công Viên 23/9 - Quận 1
7 giờ, 45 phút
18:00
Siêu thị Coop Mart Nha Trang
430.000 ₫

12 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 10:15 17-09-2022 Sài Gòn - Nha Trang (VIP Sáng)

Khanh Phong
4.7 (2511)

Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
12:15
Bến xe Công Viên 23/9 - Quận 1
7 giờ, 45 phút
20:00
Siêu thị Coop Mart Nha Trang
430.000 ₫

18 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 12:15 17-09-2022 Sài Gòn - Nha Trang (VIP Sáng)

Xe Nhà
4.4 (937)

Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
11:30
Bến xe Công Viên 23/9 - Quận 1
9 giờ
20:30
Lotte Mart Nha Trang
430.000 ₫

13 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 11:30 17-09-2022 Sài Gòn - Nha Trang

Phúc An Express
4.7 (848)

Limousine giường nằm 22 chỗ (có toilet)
21:30
Ngã 5 Cống Quỳnh, góc Nguyễn Trãi - Phạm Ngũ Lão
9 giờ, 20 phút
06:50
VP Nha Trang
440.000 ₫

Chỉ còn 8 chỗ trống

Liên Hưng
3.7 (1633)

Limousine 22 phòng
21:30
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 26
10 giờ
07:30
Bến xe Phía Nam Nha Trang
440.000 ₫

22 chỗ trống

Liên Hưng
3.7 (1633)

Limousine 22 phòng
22:30
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 26
10 giờ
08:30
Bến xe Phía Nam Nha Trang
440.000 ₫

22 chỗ trống

Phúc An Express
4.7 (848)

Limousine giường nằm 22 chỗ (có toilet)
21:50
Nhà chờ Phương Trang - Ngã tư Thủ Đức
9 giờ
06:50
VP Nha Trang
440.000 ₫

Chỉ còn 8 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 21:30 17-09-2022 Sài Gòn - Nha Trang (VIP)

Phúc An Express
4.7 (848)

Limousine giường nằm 22 chỗ (có toilet)
22:00
VP Sài Gòn
9 giờ, 20 phút
07:20
VP Nha Trang
440.000 ₫

12 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 22:00 17-09-2022 Sài Gòn - Nha Trang (VIP)

Phúc An Express
4.7 (848)

Limousine giường nằm 22 chỗ (có toilet)
22:20
Nhà chờ Phương Trang - Ngã tư Thủ Đức
9 giờ
07:20
VP Nha Trang
440.000 ₫

12 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 22:00 17-09-2022 Sài Gòn - Nha Trang (VIP)

Phương Nam
4.4 (442)

Limousine giường phòng 22 chỗ
22:00
Quận 1
8 giờ, 30 phút
06:30
VP Nha Trang-18A THĐ
440.000 ₫

12 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 22:00 17-09-2022 Sài Gòn - Nha Trang