Đặt vé xe trực tuyến

From
Value
To
Value
To
Value
submit

Hồ Chí MinhNha Trang - 24/02/2024 (15/1 âm lịch)

Giá tốt nhất

Năm Rùm
4.6 (195)

Giường nằm 40 chỗ
18:10 PM
Cầu vượt Linh Xuân
8 giờ, 30 phút
02:40 AM
Ngã 3 Thành
Giá từ 200.000 ₫

33 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:00 24-02-2024 Sài Gòn - Tuy Hòa
Giá tốt nhất

Năm Rùm
4.6 (195)

Giường nằm 40 chỗ
18:00 PM
Bến xe Miền Đông
8 giờ, 40 phút
02:40 AM
Ngã 3 Thành
Giá từ 200.000 ₫

33 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:00 24-02-2024 Sài Gòn - Tuy Hòa

Trà Lan Viên
4.6 (2661)

Giường nằm 42 chỗ
22:20 PM
Vp. Quận 1
9 giờ
07:20 AM
Trạm Nha Trang
250.000 ₫

26 chỗ trống

Phương Nam
4.6 (1393)

Giường nằm 40 chỗ có toilet
22:10 PM
Văn phòng Quận 1
8 giờ, 30 phút
06:40 AM
3H Chung cư CT2
250.000 ₫

29 chỗ trống

Tuấn Hiệp
3.3 (278)

Limousine giường nằm 38 chỗ
02:00 AM
Ngã Tư An Sương
8 giờ, 50 phút
10:50 AM
Bến Xe Phía Bắc Nha Trang
250.000 ₫

21 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:00 23-02-2024 Cà Mau - Nha Trang

Trà Lan Viên
4.6 (2661)

Giường nằm 42 chỗ
22:20 PM
Thành Bưởi Quận 9
9 giờ
07:20 AM
Trạm Nha Trang
250.000 ₫

26 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 22:20 24-02-2024 Sài Gòn - Nha Trang

Phương Nam
4.6 (1393)

Giường nằm 40 chỗ có toilet
22:40 PM
Ngã Tư Thủ Đức
8 giờ
06:40 AM
3H Chung cư CT2
250.000 ₫

29 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 22:10 24-02-2024 Sài Gòn - Nha Trang

Phúc Yên
4.5 (436)

Giường nằm 44 chỗ
14:25 PM
Cầu Vượt Sóng Thần
8 giờ, 30 phút
22:55 PM
Nha Trang
250.000 ₫

41 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:00 24-02-2024 Bình Dương - Phú Yên
Đánh giá tốt nhất

Phúc An Express
4.7 (2255)

Giường nằm 40 chỗ (có toilet)
20:00 PM
VP HCM - Phúc An Express
9 giờ, 10 phút
05:10 AM
VP Nha Trang
260.000 ₫

32 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Phúc An Express
4.7 (2255)

Giường nằm 40 chỗ (có toilet)
19:00 PM
VP HCM - Phúc An Express
9 giờ, 10 phút
04:10 AM
VP Nha Trang
260.000 ₫

32 chỗ trống

Hạnh Cafe - Hà Phương Limousine
4.4 (3965)

Giường nằm 41 chỗ
22:15 PM
Vp. Quận 9
7 giờ, 30 phút
05:45 AM
Vp. Nha Trang
260.000 ₫

41 chỗ trống

Hạnh Cafe - Hà Phương Limousine
4.4 (3965)

Giường nằm 41 chỗ
08:30 AM
Vp. Quận 9
7 giờ, 30 phút
16:00 PM
Vp. Nha Trang
260.000 ₫

17 chỗ trống

Hạnh Cafe - Hà Phương Limousine
4.4 (3965)

Giường nằm 41 chỗ
20:00 PM
Vp. Quận 9
7 giờ, 30 phút
03:30 AM
Vp. Nha Trang
260.000 ₫

36 chỗ trống

Hạnh Cafe - Hà Phương Limousine
4.4 (3965)

Giường nằm 41 chỗ
08:00 AM
Vp. Quận 1
8 giờ
16:00 PM
Vp. Nha Trang
260.000 ₫

19 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 08:30 24-02-2024 Sài Gòn - Mũi Né - Nha Trang
Đánh giá tốt nhất

Phúc An Express
4.7 (2255)

Giường nằm 40 chỗ (có toilet)
20:30 PM
Trạm Phúc An Express
8 giờ, 40 phút
05:10 AM
VP Nha Trang
260.000 ₫

32 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:00 24-02-2024 Sài Gòn - Nha Trang

Hạnh Cafe - Hà Phương Limousine
4.4 (3965)

Giường nằm 41 chỗ
21:45 PM
Vp. Quận 1
8 giờ
05:45 AM
Vp. Nha Trang
260.000 ₫

41 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 22:15 24-02-2024 Sài Gòn - Mũi Né - Nha Trang

Hạnh Cafe - Hà Phương Limousine
4.4 (3965)

Giường nằm 41 chỗ
19:30 PM
Vp. Quận 1
8 giờ
03:30 AM
Vp. Nha Trang
260.000 ₫

36 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:00 24-02-2024 Sài Gòn - Mũi Né - Nha Trang
Đánh giá tốt nhất

Phúc An Express
4.7 (2255)

Giường nằm 40 chỗ (có toilet)
19:30 PM
Trạm Phúc An Express
8 giờ, 40 phút
04:10 AM
VP Nha Trang
260.000 ₫

32 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:00 24-02-2024 Sài Gòn - Nha Trang

Phương Nam
4.6 (1393)

Giường nằm 40 chỗ có toilet
19:30 PM
Văn phòng Quận 1
8 giờ, 30 phút
04:00 AM
3H Chung cư CT2
260.000 ₫

36 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:30 24-02-2024 Sài Gòn - Ninh Hòa
Đánh giá tốt nhất

Nam Hải Limousine
4.7 (603)

Limousine 34 giường
22:15 PM
VP Sài Gòn
8 giờ, 20 phút
06:35 AM
VP Nha Trang
300.000 ₫270.000 ₫

34 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Nam Hải Limousine
4.7 (603)

Limousine 34 giường
09:15 AM
VP Sài Gòn
8 giờ, 20 phút
17:35 PM
VP Nha Trang
300.000 ₫270.000 ₫

31 chỗ trống

Phúc Yên
4.5 (436)

Limousine 34 phòng
01:00 AM
BX Miền Tây
9 giờ, 15 phút
10:15 AM
Nha Trang
270.000 ₫

30 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 01:00 24-02-2024 Bến xe Miền Tây - Bến xe Sơn Hoà

Phúc Yên
4.5 (436)

Limousine 34 phòng
01:45 AM
Ngã Tư Bình Phước
8 giờ, 30 phút
10:15 AM
Nha Trang
270.000 ₫

30 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 01:00 24-02-2024 Bến xe Miền Tây - Bến xe Sơn Hoà

Phúc Yên
4.5 (436)

Limousine 34 phòng
01:25 AM
Ngã Tư An Sương
8 giờ, 50 phút
10:15 AM
Nha Trang
270.000 ₫

30 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 01:00 24-02-2024 Bến xe Miền Tây - Bến xe Sơn Hoà

Trà Lan Viên
4.6 (2661)

Limousine 36 Phòng Đơn (WC)
22:30 PM
Vp. Quận 1
9 giờ
07:30 AM
Trạm Nha Trang
280.000 ₫

21 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Huỳnh Gia
4.7 (4536)

Giường nằm 38 chỗ (WC)
11:00 AM
VP Phạm Ngũ Lão
6 giờ, 30 phút
17:30 PM
Văn Phòng Nha Trang
280.000 ₫

32 chỗ trống

Trà Lan Viên
4.6 (2661)

Limousine 30 Phòng Đơn (WC)
21:00 PM
Vp. Quận 1
9 giờ
06:00 AM
Trạm Nha Trang
280.000 ₫

24 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Huỳnh Gia
4.7 (4536)

Giường nằm 38 chỗ (WC)
22:30 PM
VP Phạm Ngũ Lão
6 giờ, 30 phút
05:00 AM
Văn Phòng Nha Trang
280.000 ₫

22 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Huỳnh Gia
4.7 (4536)

Giường nằm 38 chỗ (WC)
22:45 PM
VP Phạm Ngũ Lão
6 giờ, 30 phút
05:15 AM
Văn Phòng Nha Trang
280.000 ₫

26 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Khanh Phong
4.7 (8305)

Giường nằm 38 chỗ (WC)
22:30 PM
Văn Phòng Phạm Ngũ Lão - Quận 1
6 giờ, 10 phút
04:40 AM
Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
280.000 ₫

24 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Khanh Phong
4.7 (8305)

Giường nằm 38 chỗ (WC)
22:10 PM
Văn Phòng Phạm Ngũ Lão - Quận 1
6 giờ, 10 phút
04:20 AM
Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
280.000 ₫

31 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Huỳnh Gia
4.7 (4536)

Giường nằm 38 chỗ (WC)
20:00 PM
Cổng Bến xe Miền Tây
8 giờ
04:00 AM
Văn Phòng Nha Trang
280.000 ₫

19 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Huỳnh Gia
4.7 (4536)

Giường nằm 38 chỗ (WC)
11:45 AM
VP Phạm Ngũ Lão
6 giờ, 30 phút
18:15 PM
Văn Phòng Nha Trang
280.000 ₫

22 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Việt Nhật
4.7 (624)

Limousine 34 Giường
22:30 PM
Vp. Quận 1
7 giờ, 40 phút
06:10 AM
Vp. Nha Trang
280.000 ₫

29 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Khanh Phong
4.7 (8305)

Giường nằm 38 chỗ (WC)
22:10 PM
Văn Phòng Phạm Ngũ Lão - Quận 1
5 giờ, 55 phút
04:05 AM
VCN Phước Hải
280.000 ₫

31 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 22:10 24-02-2024 Sài Gòn - Nha Trang
Đánh giá tốt nhất

Huỳnh Gia
4.7 (4536)

Giường nằm 38 chỗ (WC)
19:00 PM
VP Phạm Ngũ Lão
9 giờ
04:00 AM
Văn Phòng Nha Trang
280.000 ₫

19 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:00 24-02-2024 Sài Gòn - Nha Trang (BXMT)
Đánh giá tốt nhất

Phúc An Express
4.7 (2255)

Giường nằm 40 chỗ (có toilet)
19:00 PM
VP HCM - Phúc An Express
9 giờ, 20 phút
04:20 AM
Chợ Vĩnh Lương
280.000 ₫

32 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:00 24-02-2024 Sài Gòn - Nha Trang
Đánh giá tốt nhất

Phúc An Express
4.7 (2255)

Giường nằm 40 chỗ (có toilet)
20:00 PM
VP HCM - Phúc An Express
9 giờ, 20 phút
05:20 AM
Chợ Vĩnh Lương
280.000 ₫

32 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:00 24-02-2024 Sài Gòn - Nha Trang
Đánh giá tốt nhất

Việt Nhật
4.7 (624)

Limousine 34 Giường
22:40 PM
Ngã Tư Thủ Đức
7 giờ, 30 phút
06:10 AM
Vp. Nha Trang
280.000 ₫

29 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 22:30 24-02-2024 Sài Gòn - Nha Trang
Đánh giá tốt nhất

Phúc An Express
4.7 (2255)

Giường nằm 40 chỗ (có toilet)
20:30 PM
Trạm Phúc An Express
8 giờ, 50 phút
05:20 AM
Chợ Vĩnh Lương
280.000 ₫

32 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:00 24-02-2024 Sài Gòn - Nha Trang
Đánh giá tốt nhất

Khanh Phong
4.7 (8305)

Giường nằm 38 chỗ (WC)
22:30 PM
Văn Phòng Phạm Ngũ Lão - Quận 1
5 giờ, 55 phút
04:25 AM
VCN Phước Hải
280.000 ₫

24 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 22:30 24-02-2024 Sài Gòn - Nha Trang
Đánh giá tốt nhất

Khanh Phong
4.7 (8305)

Giường nằm 38 chỗ (WC)
22:20 PM
Nhà chờ Phương Trang (Đường Mai Chí Thọ)
6 giờ
04:20 AM
Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
280.000 ₫

31 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 22:10 24-02-2024 Sài Gòn - Nha Trang
Đánh giá tốt nhất

Khanh Phong
4.7 (8305)

Giường nằm 38 chỗ (WC)
22:40 PM
Nhà chờ Phương Trang (Đường Mai Chí Thọ)
6 giờ
04:40 AM
Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
280.000 ₫

24 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 22:30 24-02-2024 Sài Gòn - Nha Trang
Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Khanh Phong
4.7 (8305)

Giường nằm 38 chỗ (WC)
22:40 PM
Nhà chờ Phương Trang (Đường Mai Chí Thọ)
5 giờ, 45 phút
04:25 AM
VCN Phước Hải
280.000 ₫

24 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 22:30 24-02-2024 Sài Gòn - Nha Trang
Đánh giá tốt nhất

Phúc An Express
4.7 (2255)

Giường nằm 40 chỗ (có toilet)
19:30 PM
Trạm Phúc An Express
8 giờ, 50 phút
04:20 AM
Chợ Vĩnh Lương
280.000 ₫

32 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:00 24-02-2024 Sài Gòn - Nha Trang
Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Khanh Phong
4.7 (8305)

Giường nằm 38 chỗ (WC)
22:20 PM
Nhà chờ Phương Trang (Đường Mai Chí Thọ)
5 giờ, 45 phút
04:05 AM
VCN Phước Hải
280.000 ₫

31 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 22:10 24-02-2024 Sài Gòn - Nha Trang

Trà Lan Viên
4.6 (2661)

Limousine 36 Phòng Đơn (WC)
22:30 PM
Thành Bưởi Quận 9
9 giờ
07:30 AM
Trạm Nha Trang
280.000 ₫

21 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 22:30 24-02-2024 Sài Gòn - Nha Trang

Trà Lan Viên
4.6 (2661)

Limousine 30 Phòng Đơn (WC)
21:00 PM
Thành Bưởi Quận 9
9 giờ
06:00 AM
Trạm Nha Trang
280.000 ₫

24 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 21:00 24-02-2024 Sài Gòn - Nha Trang

Liên Hưng
3.9 (6950)

Limousine 32 giường (WC)
19:30 PM
Bến Xe An Sương - Quầy vé 11
10 giờ, 30 phút
06:00 AM
Bến xe Phía Nam Nha Trang
330.000 ₫290.000 ₫

31 chỗ trống

Liên Hưng
3.9 (6950)

Limousine 32 giường (WC)
21:30 PM
Văn phòng Bình Thạnh
9 giờ, 30 phút
07:00 AM
Bến xe Phía Nam Nha Trang
313.000 ₫290.000 ₫

29 chỗ trống

Liên Hưng
3.9 (6950)

Limousine 32 giường (WC)
06:30 AM
Bến Xe An Sương - Quầy vé 11
10 giờ, 30 phút
17:00 PM
Bến xe Phía Nam Nha Trang
330.000 ₫290.000 ₫

32 chỗ trống

Liên Hưng
3.9 (6950)

Limousine 32 giường (WC)
12:15 PM
Văn phòng Bình Thạnh
9 giờ, 30 phút
21:45 PM
Bến xe Phía Nam Nha Trang
313.000 ₫290.000 ₫

32 chỗ trống

Liên Hưng
3.9 (6950)

Limousine 32 giường (WC)
09:00 AM
Bến Xe An Sương - Quầy vé 11
10 giờ, 30 phút
19:30 PM
Bến xe Phía Nam Nha Trang
330.000 ₫290.000 ₫

30 chỗ trống

Hạnh Cafe - Hà Phương Limousine
4.4 (3965)

Limousine 34 Giường
11:30 AM
Vp. Quận 9
7 giờ, 30 phút
19:00 PM
Vp. Nha Trang
290.000 ₫

31 chỗ trống

Liên Hưng
3.9 (6950)

Limousine 32 giường (WC)
13:15 PM
Bến Xe Miền Đông Mới
8 giờ, 30 phút
21:45 PM
Bến xe Phía Nam Nha Trang
313.000 ₫290.000 ₫

32 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 12:15 24-02-2024 Bến xe Miền Đông (cũ) - Nha Trang

Liên Hưng
3.9 (6950)

Limousine 34 giường (mới)
20:00 PM
Ngã 4 An Sương (QL1A)
10 giờ
06:00 AM
Bến xe phía nam Nha Trang
330.000 ₫290.000 ₫

32 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:00 24-02-2024 Hồng Ngự - Nha Trang

Liên Hưng
3.9 (6950)

Limousine 34 giường (mới)
20:30 PM
Ngã Tư Bình Phước
10 giờ, 30 phút
07:00 AM
Bến xe Phía Nam Nha Trang
313.000 ₫290.000 ₫

28 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:00 24-02-2024 Bình Dương - Nha Trang

Hạnh Cafe - Hà Phương Limousine
4.4 (3965)

Limousine 34 Giường
11:00 AM
Vp. Quận 1
8 giờ
19:00 PM
Vp. Nha Trang
290.000 ₫

31 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 11:30 24-02-2024 Sài Gòn - Mũi Né - Nha Trang

Liên Hưng
3.9 (6950)

Limousine 32 giường (WC)
22:00 PM
Ngã 4 Bình Phước
9 giờ
07:00 AM
Bến xe Phía Nam Nha Trang
313.000 ₫290.000 ₫

29 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 21:30 24-02-2024 Bến xe Miền Đông (cũ) - Nha Trang

Liên Hưng
3.9 (6950)

Limousine 34 giường (mới)
07:30 AM
Ngã Tư Bình Phước
10 giờ, 30 phút
18:00 PM
Bến xe Phía Nam Nha Trang
313.000 ₫290.000 ₫

34 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 07:00 24-02-2024 Bình Dương - Nha Trang

Liên Hưng
3.9 (6950)

Limousine 32 giường (WC)
11:45 AM
Bến Xe An Sương - Quầy vé 11
10 giờ
21:45 PM
Bến xe Phía Nam Nha Trang
330.000 ₫290.000 ₫

32 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 12:15 24-02-2024 Bến xe Miền Đông (cũ) - Nha Trang

Liên Hưng
3.9 (6950)

Limousine 32 giường (WC)
20:00 PM
Ngã 4 Bình Phước
10 giờ
06:00 AM
Bến xe Phía Nam Nha Trang
313.000 ₫290.000 ₫

31 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:30 24-02-2024 An Sương - Nha Trang

Liên Hưng
3.9 (6950)

Limousine 32 giường (WC)
22:30 PM
Ngã 4 An Sương (QL1A)
9 giờ
07:30 AM
Bến xe Phía Nam Nha Trang
330.000 ₫290.000 ₫

30 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:30 24-02-2024 Cà Mau - Nha Trang

Liên Hưng
3.9 (6950)

Limousine 32 giường (WC)
09:30 AM
Ngã 4 Bình Phước
10 giờ
19:30 PM
Bến xe Phía Nam Nha Trang
313.000 ₫290.000 ₫

30 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 09:00 24-02-2024 An Sương - Nha Trang

Liên Hưng
3.9 (6950)

Limousine 32 giường (WC)
19:00 PM
Ngã Tư Bình Phước
10 giờ
05:00 AM
Bến xe Phía Nam Nha Trang
313.000 ₫290.000 ₫

29 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:30 24-02-2024 Lộc Ninh - Nha Trang

Liên Hưng
3.9 (6950)

Limousine 34 giường (mới)
21:00 PM
Ngã 4 An Sương (QL1A)
9 giờ
06:00 AM
Bến xe Phía Nam Nha Trang
330.000 ₫290.000 ₫

27 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:00 24-02-2024 Cà Mau - Nha Trang

Liên Hưng
3.9 (6950)

Limousine 32 giường (WC)
07:00 AM
Ngã 4 Bình Phước
10 giờ
17:00 PM
Bến xe Phía Nam Nha Trang
313.000 ₫290.000 ₫

32 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 06:30 24-02-2024 An Sương - Nha Trang

Liên Hưng
3.9 (6950)

Limousine 32 giường (WC)
22:30 PM
Bến Xe Miền Đông Mới
8 giờ, 30 phút
07:00 AM
Bến xe Phía Nam Nha Trang
313.000 ₫290.000 ₫

29 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 21:30 24-02-2024 Bến xe Miền Đông (cũ) - Nha Trang

Liên Hưng
3.9 (6950)

Limousine 32 giường (WC)
12:45 PM
Ngã 4 Bình Phước
9 giờ
21:45 PM
Bến xe Phía Nam Nha Trang
313.000 ₫290.000 ₫

32 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 12:15 24-02-2024 Bến xe Miền Đông (cũ) - Nha Trang

Liên Hưng
3.9 (6950)

Limousine 34 giường (mới)
20:00 PM
Ngã Tư Bình Phước
9 giờ, 20 phút
05:20 AM
Bến xe Phía Nam Nha Trang
313.000 ₫290.000 ₫

32 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:00 24-02-2024 Phước Long - Vạn Ninh

Liên Hưng
3.9 (6950)

Limousine 32 giường (WC)
13:30 PM
Ngã 4 An Sương (QL1A)
10 giờ
23:30 PM
Bến xe Phía Nam Nha Trang
330.000 ₫290.000 ₫

32 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:00 24-02-2024 Bến xe Miền Tây - Ninh Hòa

Liên Hưng
3.9 (6950)

Limousine 32 giường (WC)
14:00 PM
Ngã 4 Bình Phước
9 giờ, 30 phút
23:30 PM
Bến xe Phía Nam Nha Trang
313.000 ₫290.000 ₫

32 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:00 24-02-2024 Bến xe Miền Tây - Ninh Hòa

Liên Hưng
3.9 (6950)

Limousine 32 giường (WC)
12:30 PM
Văn phòng quận 5
11 giờ
23:30 PM
Bến xe Phía Nam Nha Trang
330.000 ₫290.000 ₫

32 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:00 24-02-2024 Bến xe Miền Tây - Ninh Hòa

Liên Hưng
3.9 (6950)

Limousine 32 giường (WC)
13:00 PM
Bến xe Miền Tây (Quầy 24)
10 giờ, 30 phút
23:30 PM
Bến xe Phía Nam Nha Trang
330.000 ₫290.000 ₫

32 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:00 24-02-2024 Bến xe Miền Tây - Ninh Hòa

Liên Hưng
3.9 (6950)

Limousine 32 giường (WC)
14:15 PM
Cầu Vượt Linh Xuân (QL1A)
9 giờ, 15 phút
23:30 PM
Bến xe Phía Nam Nha Trang
313.000 ₫290.000 ₫

32 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:00 24-02-2024 Bến xe Miền Tây - Ninh Hòa

An Phú Buslines
4.6 (883)

Giường nằm 41 chỗ
18:00 PM
Bến xe Ngã 4 Ga
7 giờ, 30 phút
01:30 AM
Ngã 3 Thành
300.000 ₫

38 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:00 24-02-2024 BX Ngã 4 Ga - BX Quy Nhơn

Hà Linh
3.9 (821)

Limousine 32 Phòng Đơn (WC)
19:45 PM
Cầu vượt Linh Xuân
8 giờ, 30 phút
04:15 AM
Vp. Nha Trang
390.000 ₫300.000 ₫

31 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:00 24-02-2024 Bình Dương - Khánh Hoà

Mạnh Hùng
3 (72)

Giường nằm 4x chỗ
18:50 PM
Cầu Vượt Sóng Thần
6 giờ, 20 phút
01:10 AM
Ngã 3 Thành
310.000 ₫

45 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:30 24-02-2024 Sài Gòn - Quy Nhơn

Mạnh Hùng
3 (72)

Giường nằm 4x chỗ
18:55 PM
Cầu vượt Linh Xuân
6 giờ, 15 phút
01:10 AM
Ngã 3 Thành
310.000 ₫

45 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:30 24-02-2024 Sài Gòn - Quy Nhơn

Mạnh Hùng
3 (72)

Giường nằm 4x chỗ
18:30 PM
VP Sài Gòn
6 giờ, 40 phút
01:10 AM
Ngã 3 Thành
310.000 ₫

45 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:30 24-02-2024 Sài Gòn - Quy Nhơn

Mạnh Hùng
3 (72)

Giường nằm 4x chỗ
18:40 PM
Ngã Tư Bình Phước
6 giờ, 30 phút
01:10 AM
Ngã 3 Thành
310.000 ₫

45 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:30 24-02-2024 Sài Gòn - Quy Nhơn

Mạnh Hùng
3 (72)

Giường nằm 4x chỗ
19:05 PM
Cổng Bến xe Miền Đông Mới (TP HCM)
6 giờ, 5 phút
01:10 AM
Ngã 3 Thành
310.000 ₫

45 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:30 24-02-2024 Sài Gòn - Quy Nhơn

Liên Hưng
3.9 (6950)

Limousine 32 giường (WC)
21:15 PM
Ngã 4 Bình Phước
8 giờ
05:15 AM
Bưu điện Cam Lâm
313.000 ₫

30 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:15 24-02-2024 Bến xe Miền Tây - Vạn Giã

Liên Hưng
3.9 (6950)

Limousine 32 giường (WC)
21:15 PM
Ngã 4 Bình Phước
9 giờ
06:15 AM
Cây xăng số 11 (Khánh Hòa)
313.000 ₫

30 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:15 24-02-2024 Bến xe Miền Tây - Vạn Giã

Liên Hưng
3.9 (6950)

Limousine 32 giường (WC)
21:15 PM
Ngã 4 Bình Phước
7 giờ, 15 phút
04:30 AM
Bưu điện Cam Ranh
313.000 ₫

30 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:15 24-02-2024 Bến xe Miền Tây - Vạn Giã
Đánh giá tốt nhất

Khanh Phong
4.7 (8305)

Limousine giường nằm 32 chỗ (WC)
20:25 PM
Văn Phòng Phạm Ngũ Lão - Quận 1
6 giờ, 10 phút
02:35 AM
Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
320.000 ₫

26 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Vexere thuê xe Khanh Phong
4.7 (8305)

Limousine giường nằm 32 chỗ (WC)
22:51 PM
Văn Phòng Phạm Ngũ Lão - Quận 1
6 giờ, 10 phút
05:01 AM
Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
320.000 ₫

15 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Vexere thuê xe Khanh Phong
4.7 (8305)

Limousine giường nằm 32 chỗ (WC)
22:20 PM
Văn Phòng Phạm Ngũ Lão - Quận 1
6 giờ, 10 phút
04:30 AM
Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
320.000 ₫

32 chỗ trống

Quang Hạnh
3.5 (756)

Limousine 32 giường (WC)
18:00 PM
Bến xe An Sương
9 giờ, 10 phút
03:10 AM
Bến xe phía Nam Nha Trang mới
360.000 ₫320.000 ₫

28 chỗ trống

Quang Hạnh
3.5 (756)

Limousine 32 giường (WC)
17:30 PM
Bến xe Miền Tây (Quầy 25)
9 giờ, 25 phút
02:55 AM
Bến xe phía Nam Nha Trang mới
370.000 ₫320.000 ₫

28 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Huỳnh Gia
4.7 (4536)

Giường nằm 34 chỗ (WC)
22:20 PM
VP Phạm Ngũ Lão
7 giờ
05:20 AM
Văn Phòng Nha Trang
320.000 ₫

14 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 22:20 24-02-2024 Sài Gòn - Vạn Giã
Đánh giá tốt nhất

Khanh Phong
4.7 (8305)

Limousine giường nằm 32 chỗ (WC)
11:50 AM
Văn Phòng Phạm Ngũ Lão - Quận 1
5 giờ, 55 phút
17:45 PM
VCN Phước Hải
320.000 ₫

28 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 11:50 24-02-2024 Sài Gòn - Nha Trang (VIP Sáng)
Đánh giá tốt nhất

Khanh Phong
4.7 (8305)

Limousine giường nằm 32 chỗ (WC)
11:50 AM
Văn Phòng Phạm Ngũ Lão - Quận 1
6 giờ, 10 phút
18:00 PM
Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
320.000 ₫

28 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 11:50 24-02-2024 Sài Gòn - Nha Trang (VIP Sáng)
Đánh giá tốt nhất

Vexere thuê xe Khanh Phong
4.7 (8305)

Limousine giường nằm 32 chỗ (WC)
23:01 PM
Nhà chờ Phương Trang (Đường Mai Chí Thọ)
6 giờ
05:01 AM
Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
320.000 ₫

15 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 22:51 24-02-2024 Sài Gòn - Nha Trang (VIP)
Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Vexere thuê xe Khanh Phong
4.7 (8305)

Limousine giường nằm 32 chỗ (WC)
23:01 PM
Nhà chờ Phương Trang (Đường Mai Chí Thọ)
5 giờ, 45 phút
04:46 AM
VCN Phước Hải
320.000 ₫

15 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 22:51 24-02-2024 Sài Gòn - Nha Trang (VIP)
Đánh giá tốt nhất

Khanh Phong
4.7 (8305)

Limousine giường nằm 32 chỗ (WC)
20:25 PM
Văn Phòng Phạm Ngũ Lão - Quận 1
5 giờ, 55 phút
02:20 AM
VCN Phước Hải
320.000 ₫

26 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:25 24-02-2024 Sài Gòn - Nha Trang (VIP)
Đánh giá tốt nhất

Vexere thuê xe Khanh Phong
4.7 (8305)

Limousine giường nằm 32 chỗ (WC)
22:51 PM
Văn Phòng Phạm Ngũ Lão - Quận 1
5 giờ, 55 phút
04:46 AM
VCN Phước Hải
320.000 ₫

15 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 22:51 24-02-2024 Sài Gòn - Nha Trang (VIP)
Đánh giá tốt nhất

Vexere thuê xe Khanh Phong
4.7 (8305)

Limousine giường nằm 32 chỗ (WC)
22:20 PM
Văn Phòng Phạm Ngũ Lão - Quận 1
5 giờ, 55 phút
04:15 AM
VCN Phước Hải
320.000 ₫

32 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 22:20 24-02-2024 Sài Gòn - Nha Trang (VIP)
Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Vexere thuê xe Khanh Phong
4.7 (8305)

Limousine giường nằm 32 chỗ (WC)
22:30 PM
Nhà chờ Phương Trang (Đường Mai Chí Thọ)
5 giờ, 45 phút
04:15 AM
VCN Phước Hải
320.000 ₫

32 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 22:20 24-02-2024 Sài Gòn - Nha Trang (VIP)
Đánh giá tốt nhất

Vexere thuê xe Khanh Phong
4.7 (8305)

Limousine giường nằm 32 chỗ (WC)
22:30 PM
Nhà chờ Phương Trang (Đường Mai Chí Thọ)
6 giờ
04:30 AM
Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
320.000 ₫

32 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 22:20 24-02-2024 Sài Gòn - Nha Trang (VIP)

Bạn muốn đặt chỗ nhanh? Hãy tải ngay ứng dụng!

Ứng dụng 12BAY.VN hoàn toàn MIỄN PHÍ!

Hỗ trợ Khách hàng

1900-2642

Công ty TNHH TM DV Nguyễn Dương. Mã số DN: 0316751330. Lô 11, Biệt Thự 2, Khu Đô Thị Hà Đô, P.Thới An, Quận 12, TP Hồ Chí Minh