Đặt vé xe trực tuyến

Loading...

Hồ Chí MinhPhú Yên - 23/10/2021 (18/9 âm lịch)

Bộ lọc

Giờ đi00:00 - 24:00

00:0024:00

Giá thấp nhất
220.000 ₫
Đi nhanh nhất
800.000 ₫
Giờ đi
400.000 ₫
Đánh giá
290.000 ₫
Giá tốt nhất

Năm Rùm
4.4 (31)

Giường nằm 40 chỗ
18:00
BX Miền Đông - Quầy vé 57
10 giờ
04:00
Bến xe Phú Lâm
Giá từ 220.000 ₫

28 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Phúc Thuận Thảo
4.7 (105)

Limousine 34 giường
18:00
Bến Xe Miền Đông
10 giờ, 20 phút
04:20
VP Tuy Hoà
290.000 ₫

21 chỗ trống

Hồng Sơn (Phú Yên)
4.2 (53)

Limousine Giường Phòng 22 Chỗ
19:00
Ngã Tư Bình Phước
10 giờ, 15 phút
05:15
Bến Xe Phú Lâm
 • Xe chạy đúng giờ
 • Nhân viên nhiệt tình
400.000 ₫

11 chỗ trống

Hồng Sơn (Phú Yên)
4.2 (53)

Limousine Giường Phòng 22 Chỗ
19:02
Ngã Tư Bình Phước
10 giờ, 15 phút
05:17
Bến Xe Phú Lâm
 • Xe chạy đúng giờ
 • Nhân viên nhiệt tình
400.000 ₫

20 chỗ trống

Hồng Sơn (Phú Yên)
4.2 (53)

Limousine Giường Phòng 22 Chỗ
19:02
Ngã Tư Bình Phước
9 giờ, 45 phút
04:47
Huyện Đông Hòa (Dọc Quốc Lộ)
 • Xe chạy đúng giờ
 • Nhân viên nhiệt tình
400.000 ₫

20 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:02 23-10-2021 Sài Gòn - Tuy Hòa (VIP)

Hồng Sơn (Phú Yên)
4.2 (53)

Limousine Giường Phòng 22 Chỗ
18:32
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 72
10 giờ, 45 phút
05:17
Bến Xe Phú Lâm
 • Xe chạy đúng giờ
 • Nhân viên nhiệt tình
400.000 ₫

20 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:02 23-10-2021 Sài Gòn - Tuy Hòa (VIP)

Hồng Sơn (Phú Yên)
4.2 (53)

Limousine Giường Phòng 22 Chỗ
18:32
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 72
10 giờ, 15 phút
04:47
Huyện Đông Hòa (Dọc Quốc Lộ)
 • Xe chạy đúng giờ
 • Nhân viên nhiệt tình
400.000 ₫

20 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:02 23-10-2021 Sài Gòn - Tuy Hòa (VIP)

Hồng Sơn (Phú Yên)
4.2 (53)

Limousine Giường Phòng 22 Chỗ
18:32
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 72
11 giờ, 25 phút
05:57
Bến Xe Sông Hinh
 • Xe chạy đúng giờ
 • Nhân viên nhiệt tình
400.000 ₫

20 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:02 23-10-2021 Sài Gòn - Tuy Hòa (VIP)

Hồng Sơn (Phú Yên)
4.2 (53)

Limousine Giường Phòng 22 Chỗ
18:32
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 72
11 giờ, 15 phút
05:47
Huyện Tây Hòa (Dọc Quốc Lộ)
 • Xe chạy đúng giờ
 • Nhân viên nhiệt tình
400.000 ₫

20 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:02 23-10-2021 Sài Gòn - Tuy Hòa (VIP)

Hồng Sơn (Phú Yên)
4.2 (53)

Limousine Giường Phòng 22 Chỗ
19:00
Ngã Tư Bình Phước
10 giờ, 45 phút
05:45
Huyện Tây Hòa (Dọc Quốc Lộ)
 • Xe chạy đúng giờ
 • Nhân viên nhiệt tình
400.000 ₫

11 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:00 23-10-2021 Sài Gòn - Tuy Hòa (VIP)

Hồng Sơn (Phú Yên)
4.2 (53)

Limousine Giường Phòng 22 Chỗ
18:30
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 72
10 giờ, 45 phút
05:15
Bến Xe Phú Lâm
 • Xe chạy đúng giờ
 • Nhân viên nhiệt tình
400.000 ₫

11 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:00 23-10-2021 Sài Gòn - Tuy Hòa (VIP)

Hồng Sơn (Phú Yên)
4.2 (53)

Limousine Giường Phòng 22 Chỗ
19:00
Ngã Tư Bình Phước
10 giờ, 55 phút
05:55
Bến Xe Sông Hinh
 • Xe chạy đúng giờ
 • Nhân viên nhiệt tình
400.000 ₫

11 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:00 23-10-2021 Sài Gòn - Tuy Hòa (VIP)

Hồng Sơn (Phú Yên)
4.2 (53)

Limousine Giường Phòng 22 Chỗ
18:30
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 72
11 giờ, 25 phút
05:55
Bến Xe Sông Hinh
 • Xe chạy đúng giờ
 • Nhân viên nhiệt tình
400.000 ₫

11 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:00 23-10-2021 Sài Gòn - Tuy Hòa (VIP)

Hồng Sơn (Phú Yên)
4.2 (53)

Limousine Giường Phòng 22 Chỗ
18:30
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 72
11 giờ, 15 phút
05:45
Huyện Tây Hòa (Dọc Quốc Lộ)
 • Xe chạy đúng giờ
 • Nhân viên nhiệt tình
400.000 ₫

11 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:00 23-10-2021 Sài Gòn - Tuy Hòa (VIP)

Hồng Sơn (Phú Yên)
4.2 (53)

Limousine Giường Phòng 22 Chỗ
18:30
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 72
10 giờ, 15 phút
04:45
Huyện Đông Hòa (Dọc Quốc Lộ)
 • Xe chạy đúng giờ
 • Nhân viên nhiệt tình
400.000 ₫

11 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:00 23-10-2021 Sài Gòn - Tuy Hòa (VIP)

Hồng Sơn (Phú Yên)
4.2 (53)

Limousine Giường Phòng 22 Chỗ
19:02
Ngã Tư Bình Phước
10 giờ, 45 phút
05:47
Huyện Tây Hòa (Dọc Quốc Lộ)
 • Xe chạy đúng giờ
 • Nhân viên nhiệt tình
400.000 ₫

20 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:02 23-10-2021 Sài Gòn - Tuy Hòa (VIP)

Hồng Sơn (Phú Yên)
4.2 (53)

Limousine Giường Phòng 22 Chỗ
19:00
Ngã Tư Bình Phước
9 giờ, 45 phút
04:45
Huyện Đông Hòa (Dọc Quốc Lộ)
 • Xe chạy đúng giờ
 • Nhân viên nhiệt tình
400.000 ₫

11 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:00 23-10-2021 Sài Gòn - Tuy Hòa (VIP)

Hồng Sơn (Phú Yên)
4.2 (53)

Limousine Giường Phòng 22 Chỗ
19:02
Ngã Tư Bình Phước
10 giờ, 55 phút
05:57
Bến Xe Sông Hinh
 • Xe chạy đúng giờ
 • Nhân viên nhiệt tình
400.000 ₫

20 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:02 23-10-2021 Sài Gòn - Tuy Hòa (VIP)

Rạng Đông Buslines
3.1 (53)

Giường nằm 41 chỗ
16:30
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 49
10 giờ
02:30
Phú Yên - Dọc Quốc Lộ 1A
400.000 ₫

37 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:30 23-10-2021 Sài Gòn - Quảng Ngãi

An Tiến Phát
2.3 (20)

Giường nằm 40 chỗ
13:30
Ngã 4 Bình Phước
11 giờ, 40 phút
01:10
Phú Yên (dọc QL1A)
700.000 ₫

17 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 12:00 23-10-2021 Bình Dương - Sài Gòn - Quảng Ngãi
Nhanh nhất

Thanh Thủy
3.7 (19)

Giường nằm 46 chỗ
15:40
Cây xăng Tam Bình 2 (gần ngã tư Bình Phước)
9 giờ, 30 phút
01:10
Phú Yên (dọc QL1A)
800.000 ₫

17 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:00 23-10-2021 Bình Dương - Sài Gòn - Quảng Ngãi