Đặt vé xe trực tuyến

From
Value
To
Value
To
Value
submit

Hồ Chí MinhPhú Yên - 03/03/2024 (23/1 âm lịch)

Giá tốt nhất

Năm Rùm
4.6 (196)

Giường nằm 40 chỗ
18:00 PM
Bến xe Miền Đông
11 giờ, 10 phút
05:10 AM
Bến xe Nam Tuy Hòa.
Giá từ 200.000 ₫

30 chỗ trống

Giá tốt nhất

Phúc Yên
4.5 (444)

Giường nằm 44 chỗ
16:45 PM
Bến xe Miền Đông mới
10 giờ, 30 phút
03:15 AM
Sơn Hòa
250.000 ₫200.000 ₫

37 chỗ trống

Giá tốt nhất

Phúc Yên
4.5 (444)

Giường nằm 44 chỗ
16:45 PM
Bến xe Miền Đông mới
9 giờ, 50 phút
02:35 AM
Vòng xoay bến xe Phú Lâm.
250.000 ₫200.000 ₫

37 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:45 03-03-2024 Sài Gòn - Phú Yên
Giá tốt nhất

Phúc Yên
4.5 (444)

Giường nằm 44 chỗ
16:45 PM
Bến xe Miền Đông mới
10 giờ, 10 phút
02:55 AM
Phú Hòa
250.000 ₫200.000 ₫

37 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:45 03-03-2024 Sài Gòn - Phú Yên
Giá tốt nhất

Năm Rùm
4.6 (196)

Giường nằm 40 chỗ
18:10 PM
Cầu vượt Linh Xuân
11 giờ
05:10 AM
Bến xe Nam Tuy Hòa.
Giá từ 200.000 ₫

30 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:00 03-03-2024 Sài Gòn - Tuy Hòa
Giá tốt nhất

Phúc Yên
4.5 (444)

Giường nằm 44 chỗ
16:25 PM
Cầu Vượt Sóng Thần
11 giờ, 10 phút
03:35 AM
Sơn Hòa
250.000 ₫200.000 ₫

41 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:00 03-03-2024 Bình Dương - Phú Yên
Giá tốt nhất

Phúc Yên
4.5 (444)

Giường nằm 44 chỗ
16:25 PM
Cầu Vượt Sóng Thần
11 giờ, 40 phút
04:05 AM
Bến xe Sơn Hòa
250.000 ₫200.000 ₫

41 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:00 03-03-2024 Bình Dương - Phú Yên
Giá tốt nhất

Phúc Yên
4.5 (444)

Giường nằm 44 chỗ
16:45 PM
Bến xe Miền Đông mới
11 giờ
03:45 AM
Các Xã của Huyện Sơn Hoà
250.000 ₫200.000 ₫

37 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:45 03-03-2024 Sài Gòn - Phú Yên
Giá tốt nhất

Phúc Yên
4.5 (444)

Giường nằm 44 chỗ
16:25 PM
Cầu Vượt Sóng Thần
10 giờ, 30 phút
02:55 AM
Vòng xoay bến xe Phú Lâm.
250.000 ₫200.000 ₫

41 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:00 03-03-2024 Bình Dương - Phú Yên
Giá tốt nhất

Phúc Yên
4.5 (444)

Giường nằm 44 chỗ
16:25 PM
Cầu Vượt Sóng Thần
10 giờ, 50 phút
03:15 AM
Phú Hòa
250.000 ₫200.000 ₫

41 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:00 03-03-2024 Bình Dương - Phú Yên

Hồng Sơn (Phú Yên)
4.2 (557)

Giường nằm 41 chỗ
17:00 PM
Bến xe Miền Đông
10 giờ, 5 phút
03:05 AM
Bến Xe Sông Hinh
250.000 ₫

26 chỗ trống

Thành Ban
4.3 (438)

Giường nằm 40 chỗ
17:25 PM
Bến Xe Miền Đông - Quầy vé 71
10 giờ, 30 phút
03:55 AM
Bến xe Phú Lâm
250.000 ₫

36 chỗ trống

Thành Ban
4.3 (438)

Giường nằm 40 chỗ
17:25 PM
Bến Xe Miền Đông - Quầy vé 71
10 giờ
03:25 AM
Huyện Đông Hoà (Dọc QL)
250.000 ₫

36 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:25 03-03-2024 Sài Gòn - Tuy Hòa

Thành Ban
4.3 (438)

Giường nằm 40 chỗ
17:25 PM
Bến Xe Miền Đông - Quầy vé 71
11 giờ, 10 phút
04:35 AM
Huyện Tây Hoà (Dọc QL)
250.000 ₫

36 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:25 03-03-2024 Sài Gòn - Tuy Hòa

Thành Ban
4.3 (438)

Giường nằm 40 chỗ
17:25 PM
Bến Xe Miền Đông - Quầy vé 71
12 giờ, 10 phút
05:35 AM
Bến xe Sông Hinh
250.000 ₫

36 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:25 03-03-2024 Sài Gòn - Tuy Hòa
Đánh giá tốt nhất

Phương Anh (Phú Yên)
5 (1)

Giường nằm 34 chỗ VIP
16:40 PM
BX Miền Tây
12 giờ
04:40 AM
Sơn Hòa
270.000 ₫

33 chỗ trống

Phúc Yên
4.5 (444)

Limousine 34 phòng
16:30 PM
BX Miền Tây
12 giờ, 25 phút
04:55 AM
Bến xe Sơn Hòa
270.000 ₫

25 chỗ trống

Quý Thảo (Đắk Lắk)
3.8 (231)

Giường nằm 44 chỗ
18:05 PM
Đại học Nông Lâm
11 giờ, 25 phút
05:30 AM
Bến Xe Sông Hinh
300.000 ₫270.000 ₫

43 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:00 03-03-2024 Đồng Nai - Đắk Lắk

Phúc Yên
4.5 (444)

Limousine 34 phòng
16:55 PM
Ngã Tư An Sương
11 giờ, 10 phút
04:05 AM
Phú Hòa
270.000 ₫

25 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:30 03-03-2024 Bến xe Miền Tây - Bến xe Sơn Hoà

Phúc Yên
4.5 (444)

Limousine 34 phòng
17:15 PM
Ngã Tư Bình Phước
10 giờ, 50 phút
04:05 AM
Phú Hòa
270.000 ₫

25 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:30 03-03-2024 Bến xe Miền Tây - Bến xe Sơn Hoà

Phúc Yên
4.5 (444)

Limousine 34 phòng
16:55 PM
Ngã Tư An Sương
11 giờ, 30 phút
04:25 AM
Sơn Hòa
270.000 ₫

25 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:30 03-03-2024 Bến xe Miền Tây - Bến xe Sơn Hoà

Phúc Yên
4.5 (444)

Limousine 34 phòng
17:15 PM
Ngã Tư Bình Phước
11 giờ, 10 phút
04:25 AM
Sơn Hòa
270.000 ₫

25 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:30 03-03-2024 Bến xe Miền Tây - Bến xe Sơn Hoà

Phúc Yên
4.5 (444)

Limousine 34 phòng
16:55 PM
Ngã Tư An Sương
12 giờ
04:55 AM
Bến xe Sơn Hòa
270.000 ₫

25 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:30 03-03-2024 Bến xe Miền Tây - Bến xe Sơn Hoà

Phúc Yên
4.5 (444)

Limousine 34 phòng
17:15 PM
Ngã Tư Bình Phước
10 giờ, 30 phút
03:45 AM
Vòng xoay bến xe Phú Lâm.
270.000 ₫

25 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:30 03-03-2024 Bến xe Miền Tây - Bến xe Sơn Hoà

Phúc Yên
4.5 (444)

Limousine 34 phòng
16:55 PM
Ngã Tư An Sương
10 giờ, 50 phút
03:45 AM
Vòng xoay bến xe Phú Lâm.
270.000 ₫

25 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:30 03-03-2024 Bến xe Miền Tây - Bến xe Sơn Hoà

Phúc Yên
4.5 (444)

Limousine 34 phòng
16:30 PM
BX Miền Tây
11 giờ, 15 phút
03:45 AM
Vòng xoay bến xe Phú Lâm.
270.000 ₫

25 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:30 03-03-2024 Bến xe Miền Tây - Bến xe Sơn Hoà

Phúc Yên
4.5 (444)

Limousine 34 phòng
16:30 PM
BX Miền Tây
11 giờ, 35 phút
04:05 AM
Phú Hòa
270.000 ₫

25 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:30 03-03-2024 Bến xe Miền Tây - Bến xe Sơn Hoà

Phúc Yên
4.5 (444)

Limousine 34 phòng
17:15 PM
Ngã Tư Bình Phước
11 giờ, 40 phút
04:55 AM
Bến xe Sơn Hòa
270.000 ₫

25 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:30 03-03-2024 Bến xe Miền Tây - Bến xe Sơn Hoà

Phúc Yên
4.5 (444)

Limousine 34 phòng
16:30 PM
BX Miền Tây
11 giờ, 55 phút
04:25 AM
Sơn Hòa
270.000 ₫

25 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:30 03-03-2024 Bến xe Miền Tây - Bến xe Sơn Hoà

Quý Thảo (Đắk Lắk)
3.8 (231)

Giường nằm 44 chỗ
18:20 PM
Ngã 4 Bình Phước - Cây Xăng 47
11 giờ, 10 phút
05:30 AM
Bến Xe Sông Hinh
300.000 ₫270.000 ₫

43 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:00 03-03-2024 Đồng Nai - Đắk Lắk

Thuận Thảo
4.6 (958)

Giường nằm 40 chỗ
18:15 PM
Bến Xe Miền Đông
12 giờ, 25 phút
06:40 AM
VP Tuy Hoà
280.000 ₫

37 chỗ trống

Thuận Thảo
4.6 (958)

Giường nằm 40 chỗ
17:30 PM
BX Miền Tây
12 giờ, 30 phút
06:00 AM
VP Tuy Hoà
280.000 ₫

29 chỗ trống

Thuận Thảo
4.6 (958)

Giường nằm 40 chỗ
19:25 PM
Bến xe Miền Đông Mới
10 giờ, 35 phút
06:00 AM
VP Tuy Hoà
280.000 ₫

29 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:30 03-03-2024 BX Miền Tây - Tuy Hòa

Thuận Thảo
4.6 (958)

Giường nằm 40 chỗ
19:05 PM
Bến xe Miền Đông Mới
9 giờ, 35 phút
04:40 AM
VP Tuy Hoà
280.000 ₫

32 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:30 03-03-2024 BX Bình Dương - Tuy Hoà

Thuận Thảo
4.6 (958)

Giường nằm 40 chỗ
18:40 PM
Cầu vượt Linh Xuân
12 giờ
06:40 AM
VP Tuy Hoà
280.000 ₫

37 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:15 03-03-2024 BX Miền Đông Cũ - Tuy Hoà

Thuận Thảo
4.6 (958)

Giường nằm 40 chỗ
18:35 PM
Cầu vượt Linh Xuân
10 giờ, 5 phút
04:40 AM
VP Tuy Hoà
280.000 ₫

32 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:30 03-03-2024 BX Bình Dương - Tuy Hoà

Nam Tiên
4.7 (21)

Giường Nằm 44 chỗ
12:00 PM
Bến Xe Miền Đông Mới
11 giờ, 5 phút
23:05 PM
Văn Phòng Phú Yên
290.000 ₫

35 chỗ trống

Hồng Sơn (Phú Yên)
4.2 (557)

Limousine giường nằm 34 chỗ
18:01 PM
Bến xe Miền Đông
10 giờ, 35 phút
04:36 AM
Bến xe phía nam Tuy Hòa
290.000 ₫

29 chỗ trống

Thành Ban
4.3 (438)

Limousine giường nằm 34 chỗ
17:30 PM
BX Miền Tây
11 giờ, 20 phút
04:50 AM
Bến xe Phú Lâm
290.000 ₫

26 chỗ trống

Bình Phương
4.4 (201)

Limousine giường nằm 36 chỗ
17:00 PM
Bến xe An Sương
12 giờ
05:00 AM
VP Tuy Hòa
290.000 ₫

34 chỗ trống

Thành Ban
4.3 (438)

Limousine giường nằm 34 chỗ
17:50 PM
Ngã Tư An Sương
11 giờ, 40 phút
05:30 AM
Huyện Tây Hoà (Dọc QL)
290.000 ₫

26 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:30 03-03-2024 Bến xe Miền Tây - Tuy Hòa

Thành Ban
4.3 (438)

Limousine giường nằm 34 chỗ
17:50 PM
Ngã Tư An Sương
11 giờ
04:50 AM
Bến xe Phú Lâm
290.000 ₫

26 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:30 03-03-2024 Bến xe Miền Tây - Tuy Hòa

Thành Ban
4.3 (438)

Limousine giường nằm 34 chỗ
18:10 PM
Ngã Tư Bình Phước
11 giờ, 20 phút
05:30 AM
Huyện Tây Hoà (Dọc QL)
290.000 ₫

26 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:30 03-03-2024 Bến xe Miền Tây - Tuy Hòa

Thành Ban
4.3 (438)

Limousine giường nằm 34 chỗ
17:30 PM
BX Miền Tây
12 giờ
05:30 AM
Huyện Tây Hoà (Dọc QL)
290.000 ₫

26 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:30 03-03-2024 Bến xe Miền Tây - Tuy Hòa

Hồng Sơn (Phú Yên)
4.2 (557)

Limousine giường nằm 34 chỗ
18:21 PM
Cổng Bến xe Miền Đông mới.
11 giờ, 35 phút
05:56 AM
Bến Xe Sông Hinh
290.000 ₫

29 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:01 03-03-2024 BXMĐ - Bến xe Nam Tuy Hoà

Nam Tiên
4.7 (21)

Giường Nằm 44 chỗ
12:00 PM
Bến Xe Miền Đông Mới
10 giờ, 10 phút
22:10 PM
Bến xe Phú Lâm
290.000 ₫

35 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 12:00 03-03-2024 Sài Gòn - Phú Yên

Hồng Sơn (Phú Yên)
4.2 (557)

Limousine giường nằm 34 chỗ
18:01 PM
Bến xe Miền Đông
11 giờ, 55 phút
05:56 AM
Bến Xe Sông Hinh
290.000 ₫

29 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:01 03-03-2024 BXMĐ - Bến xe Nam Tuy Hoà

Hồng Sơn (Phú Yên)
4.2 (557)

Limousine giường nằm 34 chỗ
17:10 PM
Cầu vượt An Sương
11 giờ, 28 phút
04:38 AM
Bến Xe Sông Hinh
290.000 ₫

32 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:00 03-03-2024 Bến xe Tây Ninh - Bến xe Nam Tuy Hoà

Bình Phương
4.4 (201)

Limousine giường nằm 36 chỗ
17:00 PM
Bến xe An Sương
12 giờ, 30 phút
05:30 AM
Thị Trấn Phú Hòa
290.000 ₫

34 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:00 03-03-2024 Sài Gòn - Phú Yên

Hồng Sơn (Phú Yên)
4.2 (557)

Limousine giường nằm 34 chỗ
17:30 PM
Cầu vượt Linh Xuân
9 giờ, 48 phút
03:18 AM
Bến xe phía nam Tuy Hòa
290.000 ₫

32 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:00 03-03-2024 Bến xe Tây Ninh - Bến xe Nam Tuy Hoà

Hồng Sơn (Phú Yên)
4.2 (557)

Limousine giường nằm 34 chỗ
17:25 PM
Ngã Tư Bình Phước
11 giờ, 13 phút
04:38 AM
Bến Xe Sông Hinh
290.000 ₫

32 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:00 03-03-2024 Bến xe Tây Ninh - Bến xe Nam Tuy Hoà

Thành Ban
4.3 (438)

Limousine giường nằm 34 chỗ
17:50 PM
Ngã Tư An Sương
10 giờ, 30 phút
04:20 AM
Huyện Đông Hoà (Dọc QL)
290.000 ₫

26 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:30 03-03-2024 Bến xe Miền Tây - Tuy Hòa

Hồng Sơn (Phú Yên)
4.2 (557)

Limousine giường nằm 34 chỗ
17:45 PM
Cổng Bến xe Miền Đông mới.
10 giờ, 53 phút
04:38 AM
Bến Xe Sông Hinh
290.000 ₫

32 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:00 03-03-2024 Bến xe Tây Ninh - Bến xe Nam Tuy Hoà

Hồng Sơn (Phú Yên)
4.2 (557)

Limousine giường nằm 34 chỗ
17:10 PM
Cầu vượt An Sương
10 giờ, 8 phút
03:18 AM
Bến xe phía nam Tuy Hòa
290.000 ₫

32 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:00 03-03-2024 Bến xe Tây Ninh - Bến xe Nam Tuy Hoà

Bình Phương
4.4 (201)

Limousine giường nằm 36 chỗ
17:30 PM
Bến xe Miền Đông Mới
11 giờ, 30 phút
05:00 AM
VP Tuy Hòa
290.000 ₫

34 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:00 03-03-2024 Sài Gòn - Phú Yên

Hồng Sơn (Phú Yên)
4.2 (557)

Limousine giường nằm 34 chỗ
17:45 PM
Cổng Bến xe Miền Đông mới.
9 giờ, 33 phút
03:18 AM
Bến xe phía nam Tuy Hòa
290.000 ₫

32 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:00 03-03-2024 Bến xe Tây Ninh - Bến xe Nam Tuy Hoà

Bình Phương
4.4 (201)

Limousine giường nằm 36 chỗ
17:30 PM
Bến xe Miền Đông Mới
12 giờ, 30 phút
06:00 AM
Thị trấn Củng Sơn
290.000 ₫

34 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:00 03-03-2024 Sài Gòn - Phú Yên

Hồng Sơn (Phú Yên)
4.2 (557)

Limousine giường nằm 34 chỗ
17:46 PM
Ngã Tư Bình Phước
10 giờ, 25 phút
04:11 AM
Bến xe phía nam Tuy Hòa
290.000 ₫

32 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:01 03-03-2024 Bình Dương - Bến xe Nam Tuy Hoà

Hồng Sơn (Phú Yên)
4.2 (557)

Limousine giường nằm 34 chỗ
18:21 PM
Cổng Bến xe Miền Đông mới.
10 giờ, 15 phút
04:36 AM
Bến xe phía nam Tuy Hòa
290.000 ₫

29 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:01 03-03-2024 BXMĐ - Bến xe Nam Tuy Hoà

Bình Phương
4.4 (201)

Limousine giường nằm 36 chỗ
17:00 PM
Bến xe An Sương
13 giờ
06:00 AM
Thị trấn Củng Sơn
290.000 ₫

34 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:00 03-03-2024 Sài Gòn - Phú Yên

Hồng Sơn (Phú Yên)
4.2 (557)

Limousine giường nằm 34 chỗ
17:25 PM
Ngã Tư Bình Phước
9 giờ, 53 phút
03:18 AM
Bến xe phía nam Tuy Hòa
290.000 ₫

32 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:00 03-03-2024 Bến xe Tây Ninh - Bến xe Nam Tuy Hoà

Hồng Sơn (Phú Yên)
4.2 (557)

Limousine giường nằm 34 chỗ
17:30 PM
Cầu vượt Linh Xuân
11 giờ, 8 phút
04:38 AM
Bến Xe Sông Hinh
290.000 ₫

32 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:00 03-03-2024 Bến xe Tây Ninh - Bến xe Nam Tuy Hoà

Bình Phương
4.4 (201)

Limousine giường nằm 36 chỗ
17:30 PM
Bến xe Miền Đông Mới
12 giờ
05:30 AM
Thị Trấn Phú Hòa
290.000 ₫

34 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:00 03-03-2024 Sài Gòn - Phú Yên

Thành Ban
4.3 (438)

Limousine giường nằm 34 chỗ
17:30 PM
BX Miền Tây
10 giờ, 50 phút
04:20 AM
Huyện Đông Hoà (Dọc QL)
290.000 ₫

26 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:30 03-03-2024 Bến xe Miền Tây - Tuy Hòa

Thành Ban
4.3 (438)

Limousine giường nằm 34 chỗ
17:30 PM
BX Miền Tây
13 giờ
06:30 AM
Bến xe Sông Hinh
290.000 ₫

26 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:30 03-03-2024 Bến xe Miền Tây - Tuy Hòa

Thành Ban
4.3 (438)

Limousine giường nằm 34 chỗ
18:10 PM
Ngã Tư Bình Phước
10 giờ, 10 phút
04:20 AM
Huyện Đông Hoà (Dọc QL)
290.000 ₫

26 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:30 03-03-2024 Bến xe Miền Tây - Tuy Hòa

Thành Ban
4.3 (438)

Limousine giường nằm 34 chỗ
18:10 PM
Ngã Tư Bình Phước
12 giờ, 20 phút
06:30 AM
Bến xe Sông Hinh
290.000 ₫

26 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:30 03-03-2024 Bến xe Miền Tây - Tuy Hòa

Thành Ban
4.3 (438)

Limousine giường nằm 34 chỗ
17:50 PM
Ngã Tư An Sương
12 giờ, 40 phút
06:30 AM
Bến xe Sông Hinh
290.000 ₫

26 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:30 03-03-2024 Bến xe Miền Tây - Tuy Hòa

Thành Ban
4.3 (438)

Limousine giường nằm 34 chỗ
18:10 PM
Ngã Tư Bình Phước
10 giờ, 40 phút
04:50 AM
Bến xe Phú Lâm
290.000 ₫

26 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:30 03-03-2024 Bến xe Miền Tây - Tuy Hòa

Hồng Sơn (Phú Yên)
4.2 (557)

Limousine giường nằm 34 chỗ
17:46 PM
Ngã Tư Bình Phước
10 giờ, 15 phút
04:01 AM
Huyện Đông Hòa (Dọc Quốc Lộ)
290.000 ₫

32 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:01 03-03-2024 Bình Dương - Bến xe Nam Tuy Hoà

An Phú Buslines
4.6 (891)

Giường nằm 41 chỗ
18:00 PM
Bến xe Ngã 4 Ga
9 giờ, 30 phút
03:30 AM
Vòng xoay Bến xe Phú Lâm
300.000 ₫

40 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:00 03-03-2024 BX Ngã 4 Ga - BX Quy Nhơn

Mạnh Hùng
3 (78)

Giường nằm 4x chỗ
18:55 PM
Cầu vượt Linh Xuân
9 giờ, 30 phút
04:25 AM
Ngã 3 Sông Cầu
310.000 ₫

44 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:30 03-03-2024 Sài Gòn - Quy Nhơn

Mạnh Hùng
3 (78)

Giường nằm 4x chỗ
18:30 PM
VP Sài Gòn
9 giờ, 55 phút
04:25 AM
Ngã 3 Sông Cầu
310.000 ₫

44 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:30 03-03-2024 Sài Gòn - Quy Nhơn

Mạnh Hùng
3 (78)

Giường nằm 4x chỗ
18:50 PM
Cầu Vượt Sóng Thần
8 giờ, 20 phút
03:10 AM
Vòng Xoay Thuận Thảo Tuy Hòa
310.000 ₫

44 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:30 03-03-2024 Sài Gòn - Quy Nhơn

Mạnh Hùng
3 (78)

Giường nằm 4x chỗ
19:05 PM
Cổng Bến xe Miền Đông Mới (TP HCM)
9 giờ, 20 phút
04:25 AM
Ngã 3 Sông Cầu
310.000 ₫

44 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:30 03-03-2024 Sài Gòn - Quy Nhơn

Mạnh Hùng
3 (78)

Giường nằm 4x chỗ
18:50 PM
Cầu Vượt Sóng Thần
9 giờ, 35 phút
04:25 AM
Ngã 3 Sông Cầu
310.000 ₫

44 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:30 03-03-2024 Sài Gòn - Quy Nhơn

Mạnh Hùng
3 (78)

Giường nằm 4x chỗ
18:40 PM
Ngã Tư Bình Phước
8 giờ, 30 phút
03:10 AM
Vòng Xoay Thuận Thảo Tuy Hòa
310.000 ₫

44 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:30 03-03-2024 Sài Gòn - Quy Nhơn
Nhanh nhất

Mạnh Hùng
3 (78)

Giường nằm 4x chỗ
19:05 PM
Cổng Bến xe Miền Đông Mới (TP HCM)
8 giờ, 5 phút
03:10 AM
Vòng Xoay Thuận Thảo Tuy Hòa
310.000 ₫

44 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:30 03-03-2024 Sài Gòn - Quy Nhơn

Mạnh Hùng
3 (78)

Giường nằm 4x chỗ
18:55 PM
Cầu vượt Linh Xuân
8 giờ, 15 phút
03:10 AM
Vòng Xoay Thuận Thảo Tuy Hòa
310.000 ₫

44 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:30 03-03-2024 Sài Gòn - Quy Nhơn

Mạnh Hùng
3 (78)

Giường nằm 4x chỗ
18:40 PM
Ngã Tư Bình Phước
9 giờ, 45 phút
04:25 AM
Ngã 3 Sông Cầu
310.000 ₫

44 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:30 03-03-2024 Sài Gòn - Quy Nhơn

Mạnh Hùng
3 (78)

Giường nằm 4x chỗ
18:30 PM
VP Sài Gòn
8 giờ, 40 phút
03:10 AM
Vòng Xoay Thuận Thảo Tuy Hòa
310.000 ₫

44 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:30 03-03-2024 Sài Gòn - Quy Nhơn

Quý Thảo (Đắk Lắk)
3.8 (231)

Limousine giường nằm 34 chỗ
18:30 PM
Ngã 4 Bình Phước - Cây Xăng 47
10 giờ, 30 phút
05:00 AM
Bến Xe Sông Hinh
350.000 ₫315.000 ₫

34 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:00 03-03-2024 Tây Ninh - Đắk Lắk

Quý Thảo (Đắk Lắk)
3.8 (231)

Limousine giường nằm 34 chỗ
17:30 PM
Ngã 4 An Sương
11 giờ, 30 phút
05:00 AM
Bến Xe Sông Hinh
350.000 ₫315.000 ₫

34 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:00 03-03-2024 Tây Ninh - Đắk Lắk

Quý Thảo (Đắk Lắk)
3.8 (231)

Limousine giường nằm 34 chỗ
19:00 PM
Bến Xe Miền Đông cũ
11 giờ, 20 phút
06:20 AM
Bến Xe Sông Hinh
350.000 ₫315.000 ₫

33 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:30 03-03-2024 Sài Gòn - Đắk Lắk

Quý Thảo (Đắk Lắk)
3.8 (231)

Limousine giường nằm 34 chỗ
18:00 PM
Ngã 4 An Sương
12 giờ, 20 phút
06:20 AM
Bến Xe Sông Hinh
350.000 ₫315.000 ₫

33 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:30 03-03-2024 Sài Gòn - Đắk Lắk

Quý Thảo (Đắk Lắk)
3.8 (231)

Limousine giường nằm 34 chỗ
16:45 PM
Cổng Bến xe Củ Chi QL22
12 giờ, 15 phút
05:00 AM
Bến Xe Sông Hinh
350.000 ₫315.000 ₫

34 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:00 03-03-2024 Tây Ninh - Đắk Lắk

Quý Thảo (Đắk Lắk)
3.8 (231)

Limousine giường nằm 34 chỗ
17:00 PM
BV Xuyên Á Hóc Môn
12 giờ
05:00 AM
Bến Xe Sông Hinh
350.000 ₫315.000 ₫

34 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:00 03-03-2024 Tây Ninh - Đắk Lắk

Quý Thảo (Đắk Lắk)
3.8 (231)

Limousine giường nằm 34 chỗ
17:30 PM
VP Sài Gòn
12 giờ, 50 phút
06:20 AM
Bến Xe Sông Hinh
350.000 ₫315.000 ₫

33 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:30 03-03-2024 Sài Gòn - Đắk Lắk

Quý Thảo (Đắk Lắk)
3.8 (231)

Limousine giường nằm 34 chỗ
18:30 PM
Đối diện Bến Xe Ngã 4 Ga
11 giờ, 50 phút
06:20 AM
Bến Xe Sông Hinh
350.000 ₫315.000 ₫

33 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:30 03-03-2024 Sài Gòn - Đắk Lắk

Quý Thảo (Đắk Lắk)
3.8 (231)

Limousine giường nằm 34 chỗ
17:30 PM
Bến Xe Miền Tây
12 giờ, 50 phút
06:20 AM
Bến Xe Sông Hinh
350.000 ₫315.000 ₫

33 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:30 03-03-2024 Sài Gòn - Đắk Lắk

Quý Thảo (Đắk Lắk)
3.8 (231)

Limousine giường nằm 34 chỗ
19:15 PM
Ngã 4 Bình Phước - Cây Xăng 47
11 giờ, 5 phút
06:20 AM
Bến Xe Sông Hinh
350.000 ₫315.000 ₫

33 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:30 03-03-2024 Sài Gòn - Đắk Lắk

Thuận Thảo
4.6 (958)

Limousine 34 giường
18:45 PM
Bến Xe Miền Đông
12 giờ, 25 phút
07:10 AM
VP Tuy Hoà
320.000 ₫

29 chỗ trống

Thuận Thảo
4.6 (958)

Limousine 34 giường
17:35 PM
BX Miền Tây
12 giờ, 30 phút
06:05 AM
VP Tuy Hoà
320.000 ₫

26 chỗ trống

Thuận Thảo
4.6 (958)

Limousine 34 giường
19:10 PM
Cầu vượt Linh Xuân
12 giờ
07:10 AM
VP Tuy Hoà
320.000 ₫

29 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:45 03-03-2024 BX Miền Đông Cũ - Tuy Hoà

Thuận Thảo
4.6 (958)

Limousine 34 giường
19:30 PM
Bến xe Miền Đông Mới
10 giờ, 35 phút
06:05 AM
VP Tuy Hoà
320.000 ₫

26 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:35 03-03-2024 BX Miền Tây - Tuy Hòa

Hoàng Khang
4.2 (67)

Giường nằm 36 chỗ
15:00 PM
VP. Bình Thạnh
10 giờ
01:00 AM
Phú Yên (dọc QL1A)
430.000 ₫330.000 ₫

26 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:00 03-03-2024 Sài Gòn - Bình Định

Hoàng Khang
4.2 (67)

Giường nằm 36 chỗ
12:00 PM
Bến xe Miền Tây
13 giờ
01:00 AM
Phú Yên (dọc QL1A)
430.000 ₫330.000 ₫

26 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:00 03-03-2024 Sài Gòn - Bình Định

Hoàng Khang
4.2 (67)

Giường nằm 36 chỗ
14:00 PM
VP. An Sương
11 giờ
01:00 AM
Phú Yên (dọc QL1A)
430.000 ₫330.000 ₫

26 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:00 03-03-2024 Sài Gòn - Bình Định

Nhật Cường (Hải Phòng)
0 (0)

Giường nằm 40 chỗ
11:00 AM
Bến xe An Sương
11 giờ
22:00 PM
Bến xe Thuận Thảo
350.000 ₫

40 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 11:00 03-03-2024 Sài Gòn - Hải Phòng

Quốc Vương Limousine
0 (0)

Giường nằm 40 chỗ
14:30 PM
Bến xe An Sương (Tp HCM)
9 giờ
23:30 PM
Ngã tư Thuận Thảo
350.000 ₫

40 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:30 03-03-2024 Sài Gòn - Hà Nội

Bạn muốn đặt chỗ nhanh? Hãy tải ngay ứng dụng!

Ứng dụng 12BAY.VN hoàn toàn MIỄN PHÍ!

Hỗ trợ Khách hàng

1900-2642

Công ty TNHH TM DV Nguyễn Dương. Mã số DN: 0316751330. Lô 11, Biệt Thự 2, Khu Đô Thị Hà Đô, P.Thới An, Quận 12, TP Hồ Chí Minh