Đặt vé xe trực tuyến

From
Value
To
Value
To
Value
submit

Hồ Chí MinhPhú Yên - 02/10/2022 (7/9 âm lịch)

Giá tốt nhất

Năm Rùm
4.3 (88)

Giường nằm 40 chỗ
18:00
BX Miền Đông - Quầy vé 57
10 giờ
04:00
Bến xe Nam Tuy Hòa.
Giá từ 200.000 ₫

28 chỗ trống

Phúc Yên
4.5 (112)

Giường nằm 44 chỗ
16:45
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 65
11 giờ, 10 phút
03:55
Sơn Hòa
Giá từ 230.000 ₫

23 chỗ trống

Phúc Yên
4.5 (112)

Giường nằm 44 chỗ
17:10
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 65
11 giờ, 10 phút
04:20
Sơn Hòa
Giá từ 230.000 ₫

39 chỗ trống

Phúc Yên
4.5 (112)

Giường nằm 44 chỗ
16:45
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 65
10 giờ, 30 phút
03:15
Phú Lâm
Giá từ 230.000 ₫

23 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:45 02-10-2022 Sài Gòn - Phú Yên

Phúc Yên
4.5 (112)

Giường nằm 44 chỗ
17:10
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 65
10 giờ, 50 phút
04:00
Phú Hòa
Giá từ 230.000 ₫

39 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:10 02-10-2022 Sài Gòn - Phú Yên

Phúc Yên
4.5 (112)

Giường nằm 44 chỗ
16:45
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 65
11 giờ, 40 phút
04:25
Các Xã của Huyện Sơn Hoà
Giá từ 230.000 ₫

23 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:45 02-10-2022 Sài Gòn - Phú Yên

Phúc Yên
4.5 (112)

Giường nằm 44 chỗ
16:45
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 65
10 giờ, 50 phút
03:35
Phú Hòa
Giá từ 230.000 ₫

23 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:45 02-10-2022 Sài Gòn - Phú Yên

Phúc Yên
4.5 (112)

Giường nằm 44 chỗ
17:10
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 65
10 giờ, 30 phút
03:40
Phú Lâm
Giá từ 230.000 ₫

39 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:10 02-10-2022 Sài Gòn - Phú Yên

Phúc Yên
4.5 (112)

Giường nằm 44 chỗ
17:10
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 65
11 giờ, 40 phút
04:50
Các Xã của Huyện Sơn Hoà
Giá từ 230.000 ₫

39 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:10 02-10-2022 Sài Gòn - Phú Yên

Thành Ban
4.2 (188)

Giường nằm 40 chỗ
17:25
Bến Xe Miền Đông - Quầy vé 71
10 giờ, 30 phút
03:55
Bến xe Phú Lâm.
250.000 ₫

29 chỗ trống

Hồng Sơn (Phú Yên)
3.8 (160)

Giường nằm 41 chỗ
18:01
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 72
10 giờ, 45 phút
04:46
Bến xe phía nam Tuy Hòa
250.000 ₫

40 chỗ trống

Thành Ban
4.2 (188)

Giường nằm 40 chỗ
17:25
Bến Xe Miền Đông - Quầy vé 71
10 giờ
03:25
Huyện Đông Hoà (Dọc QL)
250.000 ₫

29 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:25 02-10-2022 Sài Gòn - Tuy Hòa

Thành Ban
4.2 (188)

Giường nằm 40 chỗ
17:10
Ngã Tư Bình Phước
11 giờ, 20 phút
04:30
Huyện Tây Hoà (Dọc QL)
250.000 ₫

33 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:00 02-10-2022 Bình Dương - Tuy Hòa

Thành Ban
4.2 (188)

Giường nằm 40 chỗ
17:10
Ngã Tư Bình Phước
10 giờ, 5 phút
03:15
Cây xăng Hòa Xuân Tây
250.000 ₫

33 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:00 02-10-2022 Bình Dương - Tuy Hòa

Thành Ban
4.2 (188)

Giường nằm 40 chỗ
17:25
Bến Xe Miền Đông - Quầy vé 71
12 giờ, 10 phút
05:35
Bến xe Sông Hinh
250.000 ₫

29 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:25 02-10-2022 Sài Gòn - Tuy Hòa

Thành Ban
4.2 (188)

Giường nằm 40 chỗ
17:10
Ngã Tư Bình Phước
10 giờ, 40 phút
03:50
Văn Phòng Tuy Hòa
250.000 ₫

33 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:00 02-10-2022 Bình Dương - Tuy Hòa

Thành Ban
4.2 (188)

Giường nằm 40 chỗ
17:25
Bến Xe Miền Đông - Quầy vé 71
11 giờ, 10 phút
04:35
Huyện Tây Hoà (Dọc QL)
250.000 ₫

29 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:25 02-10-2022 Sài Gòn - Tuy Hòa

Thành Ban
4.2 (188)

Giường nằm 40 chỗ
17:10
Ngã Tư Bình Phước
12 giờ, 20 phút
05:30
Bến xe Sông Hinh
250.000 ₫

33 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:00 02-10-2022 Bình Dương - Tuy Hòa

Hồng Sơn (Phú Yên)
3.8 (160)

Giường nằm 41 chỗ
18:01
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 72
12 giờ, 5 phút
06:06
Bến Xe Sông Hinh
250.000 ₫

40 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:01 02-10-2022 BXMĐ - Bến xe Nam Tuy Hoà

Hồng Sơn (Phú Yên)
3.8 (160)

Giường nằm 41 chỗ
17:00
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 72
10 giờ, 25 phút
03:25
Bến Xe Sông Hinh
270.000 ₫

26 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Thuận Thảo
4.6 (375)

Giường nằm 40 chỗ
18:28
Bến Xe Miền Đông
11 giờ, 30 phút
05:58
VP Tuy Hoà
280.000 ₫

29 chỗ trống

Nam Tiên
2.9 (15)

Giường Nằm 44 chỗ
16:00
Bến xe Miền Đông
11 giờ, 5 phút
03:05
Văn Phòng Phú Yên
280.000 ₫

31 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Thuận Thảo
4.6 (375)

Giường nằm 40 chỗ
17:30
Văn Phòng Quận 10
11 giờ, 30 phút
05:00
VP Tuy Hoà
280.000 ₫

23 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:30 02-10-2022 Sài Gòn - Tuy Hòa

Thuận Tâm
3.5 (39)

Giường nằm 46 chỗ
12:00
Ngã 4 Bốn Xã
12 giờ
00:00
Phú Yên
400.000 ₫280.000 ₫

43 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 12:00 02-10-2022 Sài Gòn - Quảng Ngãi

Nam Tiên
2.9 (15)

Giường Nằm 44 chỗ
16:00
Bến xe Miền Đông
10 giờ, 10 phút
02:10
Bến xe Phú Lâm.
280.000 ₫

31 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:00 02-10-2022 Sài Gòn - Phú Yên
Nhanh nhất

Nam Tiên
2.9 (15)

Giường Nằm 44 chỗ
16:00
Bến xe Miền Đông
9 giờ, 30 phút
01:30
Cây xăng Hòa Xuân Tây
280.000 ₫

31 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:00 02-10-2022 Sài Gòn - Phú Yên

Thành Ban
4.2 (188)

Limousine giường nằm 34 chỗ
17:30
Bến Xe Miền Đông - Quầy vé 71
10 giờ, 30 phút
04:00
Bến xe Phú Lâm.
290.000 ₫

22 chỗ trống

Thành Ban
4.2 (188)

Limousine giường nằm 34 chỗ
17:30
Bến Xe Miền Đông - Quầy vé 71
10 giờ
03:30
Huyện Đông Hoà (Dọc QL)
290.000 ₫

22 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:30 02-10-2022 Sài Gòn - Tuy Hòa

Thành Ban
4.2 (188)

Limousine giường nằm 34 chỗ
17:30
Bến Xe Miền Đông - Quầy vé 71
12 giờ, 10 phút
05:40
Bến xe Sông Hinh
290.000 ₫

22 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:30 02-10-2022 Sài Gòn - Tuy Hòa

Thành Ban
4.2 (188)

Limousine giường nằm 34 chỗ
17:30
Bến Xe Miền Đông - Quầy vé 71
11 giờ, 10 phút
04:40
Huyện Tây Hoà (Dọc QL)
290.000 ₫

22 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:30 02-10-2022 Sài Gòn - Tuy Hòa

Phúc Yên
4.5 (112)

Limousine 34 phòng
17:30
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 65
11 giờ, 10 phút
04:40
Sơn Hòa
300.000 ₫

19 chỗ trống

Bình Phương
3.9 (59)

Limousine giường nằm 36 chỗ
17:30
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 53
11 giờ, 30 phút
05:00
VP Tuy Hòa
300.000 ₫

28 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

An Phú Buslines
4.6 (378)

Giường nằm 44 chỗ
18:00
BX Miền Đông - Quầy vé 21
11 giờ, 15 phút
05:15
Vòng xoay Bến xe Phú Lâm
300.000 ₫

31 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:00 02-10-2022 Bến xe Miền Đông - Quy Nhơn

Phúc Yên
4.5 (112)

Limousine 34 phòng
17:30
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 65
10 giờ, 30 phút
04:00
Phú Lâm
300.000 ₫

19 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:30 02-10-2022 Sài Gòn - Phú Yên

Phúc Yên
4.5 (112)

Limousine 34 phòng
17:30
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 65
11 giờ, 40 phút
05:10
Các Xã của Huyện Sơn Hoà
300.000 ₫

19 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:30 02-10-2022 Sài Gòn - Phú Yên

Phúc Yên
4.5 (112)

Limousine 34 phòng
17:30
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 65
10 giờ, 50 phút
04:20
Phú Hòa
300.000 ₫

19 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:30 02-10-2022 Sài Gòn - Phú Yên

Quý Thảo (Đắk Lắk)
1.5 (9)

Giường nằm 44 chỗ
17:00
VP Sài Gòn
15 giờ, 2 phút
08:02
Bến Xe Sông Hinh
300.000 ₫

26 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:00 02-10-2022 Sài Gòn - Đắk Lắk

Quý Thảo (Đắk Lắk)
1.5 (9)

Giường nằm 44 chỗ
18:00
VP Sài Gòn
15 giờ, 2 phút
09:02
Bến Xe Sông Hinh
300.000 ₫

28 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:00 02-10-2022 Sài Gòn - Đắk Lắk
Đánh giá tốt nhất

Thuận Thảo
4.6 (375)

Limousine 34 giường
18:00
Bến Xe Miền Đông
11 giờ, 30 phút
05:30
VP Tuy Hoà
310.000 ₫

21 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Thuận Thảo
4.6 (375)

Limousine 34 giường
19:00
Bến Xe Miền Đông
11 giờ, 30 phút
06:30
VP Tuy Hoà
310.000 ₫

22 chỗ trống

Thanh Thủy
4 (111)

Giường nằm 46 chỗ
12:00
Cổng 1 - Bến xe Miền Đông
11 giờ, 30 phút
23:30
Phú Yên (dọc QL1A)
400.000 ₫350.000 ₫

29 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 12:00 02-10-2022 Bình Dương - Sài Gòn - Quảng Ngãi

Thanh Thủy
4 (111)

Giường nằm 46 chỗ
12:30
Cây xăng Tam Bình 2
11 giờ
23:30
Phú Yên (dọc QL1A)
400.000 ₫350.000 ₫

32 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 12:00 02-10-2022 Bình Dương - Sài Gòn - Quảng Ngãi

Rạng Đông Buslines
3.9 (184)

Giường nằm 41 chỗ
16:30
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 49
10 giờ
02:30
Phú Yên - Dọc Quốc Lộ 1A
350.000 ₫

38 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:30 02-10-2022 Sài Gòn - Quảng Ngãi
Đánh giá tốt nhất

An Phú Buslines
4.6 (378)

Limousine 34 giường
18:31
Ngã Tư Bình Phước
9 giờ, 55 phút
04:26
Vòng xoay Bến xe Phú Lâm
360.000 ₫

34 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:31 02-10-2022 Tân Phú - Quy Nhơn
Đánh giá tốt nhất

An Phú Buslines
4.6 (378)

Limousine 34 giường
17:31
AEON MALL Tân Phú
10 giờ, 55 phút
04:26
Vòng xoay Bến xe Phú Lâm
360.000 ₫

34 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:31 02-10-2022 Tân Phú - Quy Nhơn

Liên Hưng
3.8 (1705)

Limousine 32 giường
17:00
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 26
12 giờ
05:00
Bến xe phía nam Tuy Hòa
380.000 ₫

31 chỗ trống

Phúc Yên
4.5 (112)

Limousine Giường Phòng 24 chỗ
17:55
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 65
11 giờ, 10 phút
05:05
Sơn Hòa
Giá từ 400.000 ₫

13 chỗ trống

Hồng Sơn (Phú Yên)
3.8 (160)

Limousine Giường Phòng 22 Chỗ
19:01
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 72
10 giờ, 55 phút
05:56
Bến xe phía nam Tuy Hòa
400.000 ₫

15 chỗ trống

Phúc Yên
4.5 (112)

Limousine Giường Phòng 24 chỗ
17:55
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 65
10 giờ, 50 phút
04:45
Phú Hòa
Giá từ 400.000 ₫

13 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:55 02-10-2022 Sài Gòn - Phú Yên

Phúc Yên
4.5 (112)

Limousine Giường Phòng 24 chỗ
17:55
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 65
10 giờ, 30 phút
04:25
Phú Lâm
Giá từ 400.000 ₫

13 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:55 02-10-2022 Sài Gòn - Phú Yên

Phúc Yên
4.5 (112)

Limousine Giường Phòng 24 chỗ
17:55
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 65
11 giờ, 40 phút
05:35
Các Xã của Huyện Sơn Hoà
Giá từ 400.000 ₫

13 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:55 02-10-2022 Sài Gòn - Phú Yên

Thanh Thủy
4 (111)

Limousine giường nằm 32 chỗ
15:00
Cây xăng Tam Bình 2
10 giờ
01:00
Phú Yên (dọc QL1A)
450.000 ₫400.000 ₫

25 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:30 02-10-2022 Bình Dương - Sài Gòn - Quảng Ngãi (VIP)

Thanh Thủy
4 (111)

Limousine giường nằm 32 chỗ
14:30
Cổng 1 - Bến xe Miền Đông
10 giờ, 30 phút
01:00
Phú Yên (dọc QL1A)
450.000 ₫400.000 ₫

22 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:30 02-10-2022 Bình Dương - Sài Gòn - Quảng Ngãi (VIP)

Hồng Sơn (Phú Yên)
3.8 (160)

Limousine Giường Phòng 22 Chỗ
19:01
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 72
10 giờ, 45 phút
05:46
Huyện Đông Hòa (Dọc Quốc Lộ)
400.000 ₫

15 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:01 02-10-2022 BXMĐ - Bến xe Nam Tuy Hoà (VIP)

Hưng Thịnh
4.1 (20)

Limousine Giường nằm 34 chỗ
11:00
Ngã 4 Bốn Xã
11 giờ
22:00
Phú Yên (dọc QL1A)
450.000 ₫

27 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 11:00 02-10-2022 Hồ Chí Minh - Quảng Ngãi

Long Nguyễn
2.7 (45)

Limousine Giường nằm 34 phòng
16:30
Quầy 28 - Bến xe Miền Đông
10 giờ
02:30
Phú Yên (dọc QL1A)
450.000 ₫

22 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:30 02-10-2022 Sài Gòn - Bình Định

Long Nguyễn
2.7 (45)

Limousine Giường nằm 34 phòng
16:00
Quầy 28 - Bến xe Miền Đông
10 giờ
02:00
Phú Yên (dọc QL1A)
450.000 ₫

20 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:00 02-10-2022 Sài Gòn - Bình Định

Hoa Nho Limousine
3.5 (41)

Limousine giường phòng 22 chỗ
19:00
Trạm Bình Thạnh
10 giờ
05:00
Phú Yên (dọc QL1A)
550.000 ₫

Chỉ còn 5 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:00 02-10-2022 Sài Gòn - Bình Định (VIP)

Long Nguyễn
2.7 (45)

Limousine giường phòng 22 chỗ
16:31
Quầy 28 - Bến xe Miền Đông
10 giờ
02:31
Phú Yên (dọc QL1A)
600.000 ₫

14 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:31 02-10-2022 Sài Gòn - Bình Định

Bạn muốn đặt chỗ nhanh? Hãy tải ngay ứng dụng!

Ứng dụng 12BAY.VN hoàn toàn MIỄN PHÍ!

Hỗ trợ Khách hàng

1900 2642

Công ty TNHH TM DV Nguyễn Dương. Mã số DN: 0316751330. Lô 11, Biệt Thự 2, Khu Đô Thị Hà Đô, P.Thới An, Quận 12, TP Hồ Chí Minh