Đặt vé xe trực tuyến

From
Value
To
Value
To
Value
submit

Hồ Chí MinhĐà Lạt - 24/02/2024 (15/1 âm lịch)

Giá tốt nhất

Cảnh Hoa
4.3 (68)

Giường nằm 40 chỗ
20:30 PM
Ngã 4 An Sương
7 giờ, 20 phút
03:50 AM
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
200.000 ₫

31 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:00 24-02-2024 Gò Công - Đà Lạt
Giá tốt nhất

Cảnh Hoa
4.3 (68)

Giường nằm 40 chỗ
21:00 PM
Ngã 4 Bình Phước
6 giờ, 50 phút
03:50 AM
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
200.000 ₫

31 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:00 24-02-2024 Gò Công - Đà Lạt

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Giường nằm 40 giường
02:00 AM
VP Tân Bình
7 giờ
09:00 AM
VP Đà Lạt 28 Trần Hưng Đạo
240.000 ₫

23 chỗ trống

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Giường nằm 40 giường
03:00 AM
VP Ngã 4 Bình Phước
6 giờ
09:00 AM
VP Đà Lạt 28 Trần Hưng Đạo
240.000 ₫

23 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 02:00 24-02-2024 Hồ Chí Minh - Đà Lạt (TB)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Giường nằm 40 giường
23:51 PM
VP Suối Tiên
6 giờ, 15 phút
06:06 AM
VP Đà Lạt 28 Trần Hưng Đạo
240.000 ₫

22 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 22:31 24-02-2024 Bình Dương - Đà Lạt

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Giường nằm 40 giường
23:51 PM
VP Suối Tiên
6 giờ, 25 phút
06:16 AM
VP Đà Lạt 190 Xô Viết Nghệ Tỉnh
240.000 ₫

22 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 22:31 24-02-2024 Bình Dương - Đà Lạt

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Giường nằm 40 giường
23:31 PM
VP Ngã 4 Bình Phước
6 giờ, 35 phút
06:06 AM
VP Đà Lạt 28 Trần Hưng Đạo
240.000 ₫

22 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 22:31 24-02-2024 Bình Dương - Đà Lạt

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Giường nằm 40 giường
02:00 AM
VP Tân Bình
7 giờ, 10 phút
09:10 AM
VP Đà Lạt 190 Xô Viết Nghệ Tỉnh
240.000 ₫

23 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 02:00 24-02-2024 Hồ Chí Minh - Đà Lạt (TB)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Giường nằm 40 giường
23:31 PM
VP Ngã 4 Bình Phước
6 giờ, 45 phút
06:16 AM
VP Đà Lạt 190 Xô Viết Nghệ Tỉnh
240.000 ₫

22 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 22:31 24-02-2024 Bình Dương - Đà Lạt

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Giường nằm 40 giường
03:05 AM
Cầu Vượt Sóng Thần.
5 giờ, 55 phút
09:00 AM
VP Đà Lạt 28 Trần Hưng Đạo
240.000 ₫

23 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 02:00 24-02-2024 Hồ Chí Minh - Đà Lạt (TB)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Giường nằm 40 giường
03:10 AM
Cầu vượt Linh Xuân
5 giờ, 50 phút
09:00 AM
VP Đà Lạt 28 Trần Hưng Đạo
240.000 ₫

23 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 02:00 24-02-2024 Hồ Chí Minh - Đà Lạt (TB)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Giường nằm 40 giường
23:46 PM
Đại học Nông Lâm
6 giờ, 20 phút
06:06 AM
VP Đà Lạt 28 Trần Hưng Đạo
240.000 ₫

22 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 22:31 24-02-2024 Bình Dương - Đà Lạt

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Giường nằm 40 giường
23:41 PM
Cầu vượt Linh Xuân
6 giờ, 25 phút
06:06 AM
VP Đà Lạt 28 Trần Hưng Đạo
240.000 ₫

22 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 22:31 24-02-2024 Bình Dương - Đà Lạt

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Giường nằm 40 giường
23:41 PM
Cầu vượt Linh Xuân
6 giờ, 35 phút
06:16 AM
VP Đà Lạt 190 Xô Viết Nghệ Tỉnh
240.000 ₫

22 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 22:31 24-02-2024 Bình Dương - Đà Lạt

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Giường nằm 40 giường
02:20 AM
VP Gò Vấp
6 giờ, 40 phút
09:00 AM
VP Đà Lạt 28 Trần Hưng Đạo
240.000 ₫

23 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 02:00 24-02-2024 Hồ Chí Minh - Đà Lạt (TB)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Giường nằm 40 giường
23:36 PM
Cầu Vượt Sóng Thần.
6 giờ, 30 phút
06:06 AM
VP Đà Lạt 28 Trần Hưng Đạo
240.000 ₫

22 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 22:31 24-02-2024 Bình Dương - Đà Lạt
Nhanh nhất

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Giường nằm 40 giường
03:20 AM
VP Suối Tiên
5 giờ, 40 phút
09:00 AM
VP Đà Lạt 28 Trần Hưng Đạo
240.000 ₫

23 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 02:00 24-02-2024 Hồ Chí Minh - Đà Lạt (TB)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Giường nằm 40 giường
02:30 AM
Ngã Tư Ga
6 giờ, 40 phút
09:10 AM
VP Đà Lạt 190 Xô Viết Nghệ Tỉnh
240.000 ₫

23 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 02:00 24-02-2024 Hồ Chí Minh - Đà Lạt (TB)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Giường nằm 40 giường
23:46 PM
Đại học Nông Lâm
6 giờ, 30 phút
06:16 AM
VP Đà Lạt 190 Xô Viết Nghệ Tỉnh
240.000 ₫

22 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 22:31 24-02-2024 Bình Dương - Đà Lạt

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Giường nằm 40 giường
03:00 AM
VP Ngã 4 Bình Phước
6 giờ, 10 phút
09:10 AM
VP Đà Lạt 190 Xô Viết Nghệ Tỉnh
240.000 ₫

23 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 02:00 24-02-2024 Hồ Chí Minh - Đà Lạt (TB)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Giường nằm 40 giường
23:36 PM
Cầu Vượt Sóng Thần.
6 giờ, 40 phút
06:16 AM
VP Đà Lạt 190 Xô Viết Nghệ Tỉnh
240.000 ₫

22 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 22:31 24-02-2024 Bình Dương - Đà Lạt

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Giường nằm 40 giường
02:20 AM
VP Gò Vấp
6 giờ, 50 phút
09:10 AM
VP Đà Lạt 190 Xô Viết Nghệ Tỉnh
240.000 ₫

23 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 02:00 24-02-2024 Hồ Chí Minh - Đà Lạt (TB)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Giường nằm 40 giường
03:20 AM
VP Suối Tiên
5 giờ, 50 phút
09:10 AM
VP Đà Lạt 190 Xô Viết Nghệ Tỉnh
240.000 ₫

23 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 02:00 24-02-2024 Hồ Chí Minh - Đà Lạt (TB)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Giường nằm 40 giường
02:30 AM
Ngã Tư Ga
6 giờ, 30 phút
09:00 AM
VP Đà Lạt 28 Trần Hưng Đạo
240.000 ₫

23 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 02:00 24-02-2024 Hồ Chí Minh - Đà Lạt (TB)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Giường nằm 40 giường
03:15 AM
Đại học Nông Lâm
5 giờ, 45 phút
09:00 AM
VP Đà Lạt 28 Trần Hưng Đạo
240.000 ₫

23 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 02:00 24-02-2024 Hồ Chí Minh - Đà Lạt (TB)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Giường nằm 40 giường
03:10 AM
Cầu vượt Linh Xuân
6 giờ
09:10 AM
VP Đà Lạt 190 Xô Viết Nghệ Tỉnh
240.000 ₫

23 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 02:00 24-02-2024 Hồ Chí Minh - Đà Lạt (TB)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Giường nằm 40 giường
03:15 AM
Đại học Nông Lâm
5 giờ, 55 phút
09:10 AM
VP Đà Lạt 190 Xô Viết Nghệ Tỉnh
240.000 ₫

23 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 02:00 24-02-2024 Hồ Chí Minh - Đà Lạt (TB)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Giường nằm 40 giường
03:05 AM
Cầu Vượt Sóng Thần.
6 giờ, 5 phút
09:10 AM
VP Đà Lạt 190 Xô Viết Nghệ Tỉnh
240.000 ₫

23 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 02:00 24-02-2024 Hồ Chí Minh - Đà Lạt (TB)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
00:30 AM
VP Tân Bình
6 giờ, 50 phút
07:20 AM
VP Đà Lạt 28 Trần Hưng Đạo
250.000 ₫

Chỉ còn 4 chỗ trống

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
23:15 PM
VP Tân Bình
7 giờ
06:15 AM
VP Đà Lạt 28 Trần Hưng Đạo
250.000 ₫

30 chỗ trống

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
07:00 AM
VP Tân Bình
7 giờ
14:00 PM
VP Đà Lạt 28 Trần Hưng Đạo
250.000 ₫

28 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Tiến Oanh
4.7 (6588)

Giường nằm 34 chỗ
08:20 AM
VP Tân Bình
6 giờ, 50 phút
15:10 PM
VP Đà Lạt
320.000 ₫250.000 ₫

27 chỗ trống

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
14:00 PM
VP Tân Bình
7 giờ
21:00 PM
VP Đà Lạt 28 Trần Hưng Đạo
250.000 ₫

32 chỗ trống

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
22:20 PM
VP Tân Bình
7 giờ
05:20 AM
VP Đà Lạt 28 Trần Hưng Đạo
250.000 ₫

20 chỗ trống

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
20:00 PM
VP Tân Bình
7 giờ
03:00 AM
VP Đà Lạt 28 Trần Hưng Đạo
250.000 ₫

33 chỗ trống

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
11:31 AM
VP Tân Bình
7 giờ
18:31 PM
VP Đà Lạt 28 Trần Hưng Đạo
250.000 ₫

35 chỗ trống

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
23:55 PM
VP Tân Bình
7 giờ
06:55 AM
VP Đà Lạt 28 Trần Hưng Đạo
250.000 ₫

35 chỗ trống

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
09:00 AM
VP Tân Bình
7 giờ
16:00 PM
VP Đà Lạt 28 Trần Hưng Đạo
250.000 ₫

34 chỗ trống

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
01:10 AM
VP Gò Vấp
6 giờ, 10 phút
07:20 AM
VP Đà Lạt 28 Trần Hưng Đạo
250.000 ₫

Chỉ còn 4 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 00:30 24-02-2024 Hồ Chí Minh - Đà Lạt (TB-Q5)
Đánh giá tốt nhất

Tiến Oanh
4.7 (6588)

Giường nằm 34 chỗ
08:50 AM
Văn Phòng Thủ Đức
6 giờ, 20 phút
15:10 PM
VP Đà Lạt
320.000 ₫250.000 ₫

27 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 08:20 24-02-2024 Sài Gòn - Đà Lạt (N)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
01:10 AM
VP Gò Vấp
6 giờ, 20 phút
07:30 AM
VP Đà Lạt 190 Xô Viết Nghệ Tỉnh
250.000 ₫

Chỉ còn 4 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 00:30 24-02-2024 Hồ Chí Minh - Đà Lạt (TB-Q5)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
01:00 AM
VP Quận 5
6 giờ, 20 phút
07:20 AM
VP Đà Lạt 28 Trần Hưng Đạo
250.000 ₫

Chỉ còn 4 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 00:30 24-02-2024 Hồ Chí Minh - Đà Lạt (TB-Q5)
Đánh giá tốt nhất

Tiến Oanh
4.7 (6588)

Giường nằm 34 chỗ
08:20 AM
VP Tân Bình
6 giờ, 50 phút
15:10 PM
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
320.000 ₫250.000 ₫

27 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 08:20 24-02-2024 Sài Gòn - Đà Lạt (N)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
22:40 PM
VP Gò Vấp
6 giờ, 50 phút
05:30 AM
VP Đà Lạt 190 Xô Viết Nghệ Tỉnh
250.000 ₫

20 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 22:20 24-02-2024 Hồ Chí Minh - Đà Lạt (TB)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
23:35 PM
VP Gò Vấp
6 giờ, 50 phút
06:25 AM
VP Đà Lạt 190 Xô Viết Nghệ Tỉnh
250.000 ₫

30 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 23:15 24-02-2024 Hồ Chí Minh - Đà Lạt (TB)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
08:20 AM
VP Suối Tiên
5 giờ, 50 phút
14:10 PM
VP Đà Lạt 190 Xô Viết Nghệ Tỉnh
250.000 ₫

28 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 07:00 24-02-2024 Hồ Chí Minh - Đà Lạt (TB)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
22:40 PM
VP Gò Vấp
6 giờ, 40 phút
05:20 AM
VP Đà Lạt 28 Trần Hưng Đạo
250.000 ₫

20 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 22:20 24-02-2024 Hồ Chí Minh - Đà Lạt (TB)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
00:30 AM
VP Tân Bình
7 giờ
07:30 AM
VP Đà Lạt 190 Xô Viết Nghệ Tỉnh
250.000 ₫

Chỉ còn 4 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 00:30 24-02-2024 Hồ Chí Minh - Đà Lạt (TB-Q5)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
08:00 AM
VP Ngã 4 Bình Phước
6 giờ
14:00 PM
VP Đà Lạt 28 Trần Hưng Đạo
250.000 ₫

28 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 07:00 24-02-2024 Hồ Chí Minh - Đà Lạt (TB)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
14:20 PM
VP Gò Vấp
6 giờ, 40 phút
21:00 PM
VP Đà Lạt 28 Trần Hưng Đạo
250.000 ₫

32 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:00 24-02-2024 Hồ Chí Minh - Đà Lạt (TB)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
15:20 PM
VP Suối Tiên
5 giờ, 50 phút
21:10 PM
VP Đà Lạt 190 Xô Viết Nghệ Tỉnh
250.000 ₫

32 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:00 24-02-2024 Hồ Chí Minh - Đà Lạt (TB)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
12:01 PM
Ngã Tư Ga
6 giờ, 40 phút
18:41 PM
VP Đà Lạt 190 Xô Viết Nghệ Tỉnh
250.000 ₫

35 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 11:31 24-02-2024 Hồ Chí Minh - Đà Lạt (TB)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
01:00 AM
VP Quận 5
6 giờ, 30 phút
07:30 AM
VP Đà Lạt 190 Xô Viết Nghệ Tỉnh
250.000 ₫

Chỉ còn 4 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 00:30 24-02-2024 Hồ Chí Minh - Đà Lạt (TB-Q5)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
07:20 AM
VP Gò Vấp
6 giờ, 50 phút
14:10 PM
VP Đà Lạt 190 Xô Viết Nghệ Tỉnh
250.000 ₫

28 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 07:00 24-02-2024 Hồ Chí Minh - Đà Lạt (TB)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
23:20 PM
VP Ngã 4 Bình Phước
6 giờ, 10 phút
05:30 AM
VP Đà Lạt 190 Xô Viết Nghệ Tỉnh
250.000 ₫

20 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 22:20 24-02-2024 Hồ Chí Minh - Đà Lạt (TB)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
14:00 PM
VP Tân Bình
7 giờ, 10 phút
21:10 PM
VP Đà Lạt 190 Xô Viết Nghệ Tỉnh
250.000 ₫

32 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:00 24-02-2024 Hồ Chí Minh - Đà Lạt (TB)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
14:20 PM
VP Gò Vấp
6 giờ, 50 phút
21:10 PM
VP Đà Lạt 190 Xô Viết Nghệ Tỉnh
250.000 ₫

32 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:00 24-02-2024 Hồ Chí Minh - Đà Lạt (TB)
Đánh giá tốt nhất

Tiến Oanh
4.7 (6588)

Giường nằm 34 chỗ
08:20 AM
VP An Sương
6 giờ, 50 phút
15:10 PM
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
320.000 ₫250.000 ₫

27 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 08:20 24-02-2024 Sài Gòn - Đà Lạt (N)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
16:21 PM
VP Gò Vấp
6 giờ, 50 phút
23:11 PM
VP Đà Lạt 190 Xô Viết Nghệ Tỉnh
250.000 ₫

34 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:01 24-02-2024 Hồ Chí Minh - Đà Lạt (TB)
Đánh giá tốt nhất

Tiến Oanh
4.7 (6588)

Giường nằm 34 chỗ
08:20 AM
Bến Xe Ngã Tư Ga (Đối Diện)
6 giờ, 50 phút
15:10 PM
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
320.000 ₫250.000 ₫

27 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 08:20 24-02-2024 Sài Gòn - Đà Lạt (N)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
23:35 PM
Đại học Nông Lâm
5 giờ, 45 phút
05:20 AM
VP Đà Lạt 28 Trần Hưng Đạo
250.000 ₫

20 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 22:20 24-02-2024 Hồ Chí Minh - Đà Lạt (TB)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
01:10 AM
VP Hàng Xanh
6 giờ, 10 phút
07:20 AM
VP Đà Lạt 28 Trần Hưng Đạo
250.000 ₫

Chỉ còn 4 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 00:30 24-02-2024 Hồ Chí Minh - Đà Lạt (TB-Q5)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
12:01 PM
Ngã Tư Ga
6 giờ, 30 phút
18:31 PM
VP Đà Lạt 28 Trần Hưng Đạo
250.000 ₫

35 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 11:31 24-02-2024 Hồ Chí Minh - Đà Lạt (TB)
Đánh giá tốt nhất

Tiến Oanh
4.7 (6588)

Giường nằm 34 chỗ
08:20 AM
VP An Sương
6 giờ, 50 phút
15:10 PM
VP Đà Lạt
320.000 ₫250.000 ₫

27 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 08:20 24-02-2024 Sài Gòn - Đà Lạt (N)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
22:20 PM
VP Tân Bình
7 giờ, 10 phút
05:30 AM
VP Đà Lạt 190 Xô Viết Nghệ Tỉnh
250.000 ₫

20 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 22:20 24-02-2024 Hồ Chí Minh - Đà Lạt (TB)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
23:30 PM
Cầu vượt Linh Xuân
6 giờ
05:30 AM
VP Đà Lạt 190 Xô Viết Nghệ Tỉnh
250.000 ₫

20 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 22:20 24-02-2024 Hồ Chí Minh - Đà Lạt (TB)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
01:15 AM
Cầu vượt Linh Xuân
6 giờ, 15 phút
07:30 AM
VP Đà Lạt 190 Xô Viết Nghệ Tỉnh
250.000 ₫

Chỉ còn 4 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 00:30 24-02-2024 Hồ Chí Minh - Đà Lạt (TB-Q5)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
23:30 PM
Cầu vượt Linh Xuân
5 giờ, 50 phút
05:20 AM
VP Đà Lạt 28 Trần Hưng Đạo
250.000 ₫

20 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 22:20 24-02-2024 Hồ Chí Minh - Đà Lạt (TB)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
07:00 AM
VP Tân Bình
7 giờ, 10 phút
14:10 PM
VP Đà Lạt 190 Xô Viết Nghệ Tỉnh
250.000 ₫

28 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 07:00 24-02-2024 Hồ Chí Minh - Đà Lạt (TB)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
01:20 AM
Đại học Nông Lâm
6 giờ, 10 phút
07:30 AM
VP Đà Lạt 190 Xô Viết Nghệ Tỉnh
250.000 ₫

Chỉ còn 4 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 00:30 24-02-2024 Hồ Chí Minh - Đà Lạt (TB-Q5)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
22:50 PM
Ngã Tư Ga
6 giờ, 30 phút
05:20 AM
VP Đà Lạt 28 Trần Hưng Đạo
250.000 ₫

20 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 22:20 24-02-2024 Hồ Chí Minh - Đà Lạt (TB)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
20:20 PM
VP Gò Vấp
6 giờ, 50 phút
03:10 AM
VP Đà Lạt 190 Xô Viết Nghệ Tỉnh
250.000 ₫

33 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:00 24-02-2024 Hồ Chí Minh - Đà Lạt (TB)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
07:30 AM
Ngã Tư Ga
6 giờ, 30 phút
14:00 PM
VP Đà Lạt 28 Trần Hưng Đạo
250.000 ₫

28 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 07:00 24-02-2024 Hồ Chí Minh - Đà Lạt (TB)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
11:51 AM
VP Gò Vấp
6 giờ, 40 phút
18:31 PM
VP Đà Lạt 28 Trần Hưng Đạo
250.000 ₫

35 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 11:31 24-02-2024 Hồ Chí Minh - Đà Lạt (TB)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
11:31 AM
VP Tân Bình
7 giờ, 10 phút
18:41 PM
VP Đà Lạt 190 Xô Viết Nghệ Tỉnh
250.000 ₫

35 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 11:31 24-02-2024 Hồ Chí Minh - Đà Lạt (TB)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
07:20 AM
VP Gò Vấp
6 giờ, 40 phút
14:00 PM
VP Đà Lạt 28 Trần Hưng Đạo
250.000 ₫

28 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 07:00 24-02-2024 Hồ Chí Minh - Đà Lạt (TB)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
16:21 PM
VP Gò Vấp
6 giờ, 40 phút
23:01 PM
VP Đà Lạt 28 Trần Hưng Đạo
250.000 ₫

34 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:01 24-02-2024 Hồ Chí Minh - Đà Lạt (TB)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
22:50 PM
Ngã Tư Ga
6 giờ, 40 phút
05:30 AM
VP Đà Lạt 190 Xô Viết Nghệ Tỉnh
250.000 ₫

20 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 22:20 24-02-2024 Hồ Chí Minh - Đà Lạt (TB)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
23:15 PM
VP Tân Bình
7 giờ, 10 phút
06:25 AM
VP Đà Lạt 190 Xô Viết Nghệ Tỉnh
250.000 ₫

30 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 23:15 24-02-2024 Hồ Chí Minh - Đà Lạt (TB)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
01:10 AM
VP Hàng Xanh
6 giờ, 20 phút
07:30 AM
VP Đà Lạt 190 Xô Viết Nghệ Tỉnh
250.000 ₫

Chỉ còn 4 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 00:30 24-02-2024 Hồ Chí Minh - Đà Lạt (TB-Q5)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
15:15 PM
Đại học Nông Lâm
5 giờ, 45 phút
21:00 PM
VP Đà Lạt 28 Trần Hưng Đạo
250.000 ₫

32 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:00 24-02-2024 Hồ Chí Minh - Đà Lạt (TB)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
15:10 PM
Cầu vượt Linh Xuân
5 giờ, 50 phút
21:00 PM
VP Đà Lạt 28 Trần Hưng Đạo
250.000 ₫

32 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:00 24-02-2024 Hồ Chí Minh - Đà Lạt (TB)
Nhanh nhất

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
15:20 PM
VP Suối Tiên
5 giờ, 40 phút
21:00 PM
VP Đà Lạt 28 Trần Hưng Đạo
250.000 ₫

32 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:00 24-02-2024 Hồ Chí Minh - Đà Lạt (TB)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
17:01 PM
VP Ngã 4 Bình Phước
6 giờ
23:01 PM
VP Đà Lạt 28 Trần Hưng Đạo
250.000 ₫

34 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:01 24-02-2024 Hồ Chí Minh - Đà Lạt (TB)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
01:15 AM
Cầu vượt Linh Xuân
6 giờ, 5 phút
07:20 AM
VP Đà Lạt 28 Trần Hưng Đạo
250.000 ₫

Chỉ còn 4 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 00:30 24-02-2024 Hồ Chí Minh - Đà Lạt (TB-Q5)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
23:20 PM
VP Ngã 4 Bình Phước
6 giờ
05:20 AM
VP Đà Lạt 28 Trần Hưng Đạo
250.000 ₫

20 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 22:20 24-02-2024 Hồ Chí Minh - Đà Lạt (TB)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
14:30 PM
Ngã Tư Ga
6 giờ, 30 phút
21:00 PM
VP Đà Lạt 28 Trần Hưng Đạo
250.000 ₫

32 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:00 24-02-2024 Hồ Chí Minh - Đà Lạt (TB)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
23:45 PM
Ngã Tư Ga
6 giờ, 40 phút
06:25 AM
VP Đà Lạt 190 Xô Viết Nghệ Tỉnh
250.000 ₫

30 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 23:15 24-02-2024 Hồ Chí Minh - Đà Lạt (TB)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
12:51 PM
VP Suối Tiên
5 giờ, 50 phút
18:41 PM
VP Đà Lạt 190 Xô Viết Nghệ Tỉnh
250.000 ₫

35 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 11:31 24-02-2024 Hồ Chí Minh - Đà Lạt (TB)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường