Đặt vé xe trực tuyến

From
Value
To
Value
To
Value
submit

Nha TrangPhan Thiết - 26/06/2024 (21/5 âm lịch)

Giá tốt nhất

Hạnh Cafe - Hà Phương Limousine
4.3 (4626)

Giường nằm 41 chỗ
07:30 AM
Vp. Nha Trang
6 giờ
13:30 PM
Vp. Phan Thiết
200.000 ₫

39 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:00 25-06-2024 Huế - Sài Gòn
Giá tốt nhất

Nam Hải Limousine
4.7 (1104)

Limousine 34 giường
11:00 AM
VP Nha Trang
5 giờ, 30 phút
16:30 PM
VP Phan Thiết
200.000 ₫

24 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 11:00 26-06-2024 Nha Trang - Mũi Né - Sài Gòn
Giá tốt nhất

Nam Hải Limousine
4.7 (1104)

Limousine 34 giường
21:00 PM
VP Nha Trang
5 giờ, 30 phút
02:30 AM
VP Phan Thiết
200.000 ₫

29 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 21:00 26-06-2024 Nha Trang - Mũi Né - Sài Gòn
Giá tốt nhất

Hạnh Cafe - Hà Phương Limousine
4.3 (4626)

Giường nằm 41 chỗ
20:30 PM
Vp. Nha Trang
5 giờ, 30 phút
02:00 AM
Vp. Phan Thiết
200.000 ₫

30 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:30 26-06-2024 Nha Trang - Mũi Né - Sài Gòn
Giá tốt nhất

Kumho Samco
4.3 (836)

Limousine giường phòng 33 chỗ
22:05 PM
Bưu Điện Cam Ranh
2 giờ, 55 phút
01:00 AM
Bến xe Bắc Phan Thiết
200.000 ₫

32 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 21:00 26-06-2024 Nha Trang - Sài Gòn
Giá tốt nhất

Kumho Samco
4.3 (836)

Limousine giường phòng 33 chỗ
21:00 PM
Bến Xe Phía Nam Nha Trang mới (Quầy vé 07)
4 giờ
01:00 AM
Bến xe Bắc Phan Thiết
200.000 ₫

32 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 21:00 26-06-2024 Nha Trang - Sài Gòn
Giá tốt nhất

Phương Anh (Phan Thiết)
2.7 (81)

Giường nằm 40 chỗ
11:00 AM
Bến xe Phía Bắc Nha Trang
6 giờ, 30 phút
17:30 PM
Bến xe Bắc Phan Thiết
200.000 ₫

34 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 11:00 26-06-2024 Khánh Hoà - Bình Phước
Giá tốt nhất

Kumho Samco
4.3 (836)

Limousine giường phòng 33 chỗ
21:40 PM
Bưu Điện Cam Lâm
3 giờ, 20 phút
01:00 AM
Bến xe Bắc Phan Thiết
200.000 ₫

32 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 21:00 26-06-2024 Nha Trang - Sài Gòn

Hạnh Cafe - Hà Phương Limousine
4.3 (4626)

Limousine 34 Giường
12:15 PM
Vp. Nha Trang
5 giờ, 30 phút
17:45 PM
Vp. Phan Thiết
220.000 ₫

12 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 12:15 26-06-2024 Nha Trang - Mũi Né - Sài Gòn

Hạnh Cafe - Hà Phương Limousine
4.3 (4626)

Limousine 34 Giường
21:30 PM
Vp. Nha Trang
5 giờ, 30 phút
03:00 AM
Vp. Phan Thiết
220.000 ₫

26 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 21:30 26-06-2024 Nha Trang - Mũi Né - Sài Gòn

Liên Hưng
3.9 (8389)

Limousine 34 giường (mới)
16:00 PM
VP. Diên Toàn
5 giờ
21:00 PM
CH Xăng Dầu Số 9
270.000 ₫250.000 ₫

26 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:00 26-06-2024 Nha Trang - Châu Đốc

Liên Hưng
3.9 (8389)

Limousine 34 giường (mới)
14:00 PM
Bưu điện Cam Ranh
4 giờ
18:00 PM
CH Xăng Dầu Số 9
270.000 ₫250.000 ₫

26 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:00 26-06-2024 Nha Trang - Cà Mau

Liên Hưng
3.9 (8389)

Limousine 34 giường (mới)
18:10 PM
Bưu điện Cam Ranh
3 giờ, 50 phút
22:00 PM
CH Xăng Dầu Số 9
270.000 ₫250.000 ₫

10 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:00 26-06-2024 Nha Trang - Duyên Hải

Liên Hưng
3.9 (8389)

Limousine 32 giường (WC)
20:10 PM
Bưu điện Cam Ranh
3 giờ, 50 phút
00:00 AM
CH Xăng Dầu Số 9
270.000 ₫250.000 ₫

16 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:00 26-06-2024 Nha Trang - Lộc Ninh

Liên Hưng
3.9 (8389)

Limousine 34 giường (mới)
14:00 PM
VP. Diên Toàn
5 giờ
19:00 PM
CH Xăng Dầu Số 9
270.000 ₫250.000 ₫

33 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:00 26-06-2024 Nha Trang - Hồng Ngự

Liên Hưng
3.9 (8389)

Limousine 34 giường (mới)
13:30 PM
Bưu điện Cam Lâm
4 giờ, 30 phút
18:00 PM
CH Xăng Dầu Số 9
270.000 ₫250.000 ₫

26 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:00 26-06-2024 Nha Trang - Cà Mau

Liên Hưng
3.9 (8389)

Limousine 34 giường (mới)
13:00 PM
VP. Diên Toàn
5 giờ
18:00 PM
CH Xăng Dầu Số 9
270.000 ₫250.000 ₫

26 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:00 26-06-2024 Nha Trang - Cà Mau

Liên Hưng
3.9 (8389)

Limousine 34 giường (mới)
17:10 PM
Bưu điện Cam Ranh
3 giờ, 50 phút
21:00 PM
CH Xăng Dầu Số 9
270.000 ₫250.000 ₫

26 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:00 26-06-2024 Nha Trang - Châu Đốc

Liên Hưng
3.9 (8389)

Limousine 34 giường (mới)
18:40 PM
Bưu điện Cam Ranh
3 giờ, 50 phút
22:30 PM
CH Xăng Dầu Số 9
270.000 ₫250.000 ₫

34 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:30 26-06-2024 Nha Trang - Kiên Giang

Liên Hưng
3.9 (8389)

Limousine 34 giường (mới)
16:45 PM
Bưu điện Cam Lâm
4 giờ, 15 phút
21:00 PM
CH Xăng Dầu Số 9
270.000 ₫250.000 ₫

26 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:00 26-06-2024 Nha Trang - Châu Đốc

Liên Hưng
3.9 (8389)

Limousine 34 giường (mới)
17:00 PM
VP. Diên Toàn
5 giờ
22:00 PM
CH Xăng Dầu Số 9
270.000 ₫250.000 ₫

10 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:00 26-06-2024 Nha Trang - Duyên Hải

Liên Hưng
3.9 (8389)

Limousine 34 giường (mới)
17:30 PM
VP. Diên Toàn
5 giờ
22:30 PM
CH Xăng Dầu Số 9
270.000 ₫250.000 ₫

34 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:30 26-06-2024 Nha Trang - Kiên Giang

Liên Hưng
3.9 (8389)

Limousine 34 giường (mới)
19:00 PM
Bưu điện Cam Lâm
4 giờ, 30 phút
23:30 PM
CH Xăng Dầu Số 9
270.000 ₫250.000 ₫

18 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:30 26-06-2024 Nha Trang - Cà Mau

Liên Hưng
3.9 (8389)

Limousine 34 giường (mới)
18:30 PM
VP. Diên Toàn
5 giờ
23:30 PM
CH Xăng Dầu Số 9
270.000 ₫250.000 ₫

18 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:30 26-06-2024 Nha Trang - Cà Mau

Liên Hưng
3.9 (8389)

Limousine 34 giường (mới)
19:30 PM
Bưu điện Cam Ranh
4 giờ
23:30 PM
CH Xăng Dầu Số 9
270.000 ₫250.000 ₫

18 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:30 26-06-2024 Nha Trang - Cà Mau

Liên Hưng
3.9 (8389)

Limousine 34 giường (mới)
18:15 PM
Bưu điện Cam Lâm
4 giờ, 15 phút
22:30 PM
CH Xăng Dầu Số 9
270.000 ₫250.000 ₫

34 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:30 26-06-2024 Nha Trang - Kiên Giang

Liên Hưng
3.9 (8389)

Limousine 34 giường (mới)
14:30 PM
Bưu điện Cam Lâm
4 giờ, 30 phút
19:00 PM
CH Xăng Dầu Số 9
270.000 ₫250.000 ₫

33 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:00 26-06-2024 Nha Trang - Hồng Ngự

Liên Hưng
3.9 (8389)

Limousine 32 giường (WC)
19:00 PM
VP. Diên Toàn
5 giờ
00:00 AM
CH Xăng Dầu Số 9
270.000 ₫250.000 ₫

16 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:00 26-06-2024 Nha Trang - Lộc Ninh

Phúc Yên
4.5 (496)

Giường nằm 44 chỗ
19:47 PM
Nha Trang
4 giờ
23:47 PM
Phan Thiết
250.000 ₫

24 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:02 26-06-2024 Phú Yên - Bình Dương

Liên Hưng
3.9 (8389)

Limousine 34 giường (mới)
22:00 PM
Bưu điện Cam Ranh
4 giờ, 20 phút
02:20 AM
CH Xăng Dầu Số 9
270.000 ₫250.000 ₫

32 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:30 26-06-2024 Vạn Ninh - Phước Long

Liên Hưng
3.9 (8389)

Limousine 34 giường (mới)
15:00 PM
Bưu điện Cam Ranh
4 giờ
19:00 PM
CH Xăng Dầu Số 9
270.000 ₫250.000 ₫

33 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:00 26-06-2024 Nha Trang - Hồng Ngự

Liên Hưng
3.9 (8389)

Limousine 34 giường (mới)
21:00 PM
Bưu điện Cam Lâm
5 giờ, 20 phút
02:20 AM
CH Xăng Dầu Số 9
270.000 ₫250.000 ₫

32 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:30 26-06-2024 Vạn Ninh - Phước Long

Liên Hưng
3.9 (8389)

Limousine 34 giường (mới)
17:45 PM
Bưu điện Cam Lâm
4 giờ, 15 phút
22:00 PM
CH Xăng Dầu Số 9
270.000 ₫250.000 ₫

10 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:00 26-06-2024 Nha Trang - Duyên Hải

Liên Hưng
3.9 (8389)

Limousine 32 giường (WC)
19:45 PM
Bưu điện Cam Lâm
4 giờ, 15 phút
00:00 AM
CH Xăng Dầu Số 9
270.000 ₫250.000 ₫

16 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:00 26-06-2024 Nha Trang - Lộc Ninh

Thuận Thảo
4.6 (1090)

Giường nằm 40 chỗ
20:40 PM
Ngã 3 Thành
4 giờ, 30 phút
01:10 AM
Bình Thuận (Dọc QL1A)
280.000 ₫

20 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:20 26-06-2024 Tuy Hoà - BX Miền Đông Cũ

Phúc Yên
4.5 (496)

Limousine 34 phòng
18:33 PM
Nha Trang
4 giờ
22:33 PM
Phan Thiết
290.000 ₫

26 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:03 26-06-2024 Bến xe Sơn Hoà - Bến xe Miền Tây

Liên Hưng
3.9 (8389)

Limousine 34 giường (mới)
18:30 PM
BX Vạn Giã
7 giờ, 50 phút
02:20 AM
CH Xăng Dầu Số 9
310.000 ₫

32 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:30 26-06-2024 Vạn Ninh - Phước Long

Mạnh Hùng
2.9 (117)

Giường nằm 4x chỗ
22:31 PM
Ngã 3 Thành
2 giờ, 55 phút
01:26 AM
Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A)
310.000 ₫

37 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:31 26-06-2024 Quy Nhơn - Sài Gòn

Liên Hưng
3.9 (8389)

Limousine 22 phòng đơn (WC)
14:30 PM
VP. Diên Toàn
5 giờ
19:30 PM
CH Xăng Dầu Số 9
425.000 ₫350.000 ₫

19 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:30 26-06-2024 Nha Trang - Cà Mau

Liên Hưng
3.9 (8389)

Limousine 22 phòng đơn (WC)
13:30 PM
VP. Diên Toàn
5 giờ, 30 phút
19:00 PM
CH Xăng Dầu Số 9
425.000 ₫350.000 ₫

20 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:30 26-06-2024 Nha Trang - Hà Tiên

Liên Hưng
3.9 (8389)

Limousine 22 phòng đơn (WC)
14:00 PM
Bưu điện Cam Lâm
5 giờ
19:00 PM
CH Xăng Dầu Số 9
425.000 ₫350.000 ₫

20 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:30 26-06-2024 Nha Trang - Hà Tiên

Liên Hưng
3.9 (8389)

Limousine 22 phòng đơn (WC)
14:30 PM
Bưu điện Cam Ranh
4 giờ, 30 phút
19:00 PM
CH Xăng Dầu Số 9
425.000 ₫350.000 ₫

20 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:30 26-06-2024 Nha Trang - Hà Tiên

Liên Hưng
3.9 (8389)

Limousine 22 phòng đơn (WC)
15:00 PM
Bưu điện Cam Lâm
4 giờ, 30 phút
19:30 PM
CH Xăng Dầu Số 9
425.000 ₫350.000 ₫

19 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:30 26-06-2024 Nha Trang - Cà Mau

Liên Hưng
3.9 (8389)

Limousine 22 phòng đơn (WC)
15:30 PM
Bưu điện Cam Ranh
4 giờ
19:30 PM
CH Xăng Dầu Số 9
425.000 ₫350.000 ₫

19 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:30 26-06-2024 Nha Trang - Cà Mau

Liên Hưng
3.9 (8389)

Limousine 22 phòng đơn (WC)
18:30 PM
Bưu điện Cam Lâm
4 giờ, 30 phút
23:00 PM
CH Xăng Dầu Số 9
425.000 ₫350.000 ₫

20 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:00 26-06-2024 Vạn Giã - Tịnh Biên

Liên Hưng
3.9 (8389)

Limousine 22 phòng đơn (WC)
19:30 PM
Bưu điện Cam Ranh
3 giờ, 30 phút
23:00 PM
CH Xăng Dầu Số 9
425.000 ₫350.000 ₫

20 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:00 26-06-2024 Vạn Giã - Tịnh Biên

Liên Hưng
3.9 (8389)

Limousine 22 phòng đơn (WC)
18:00 PM
VP. Diên Toàn
5 giờ
23:00 PM
CH Xăng Dầu Số 9
425.000 ₫350.000 ₫

20 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:00 26-06-2024 Vạn Giã - Tịnh Biên

Hà Linh
3.9 (962)

Limousine 32 Phòng Đơn (WC)
20:40 PM
Vp. Nha Trang
4 giờ
00:40 AM
Vòng xoay Suối Cát
390.000 ₫

20 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:00 26-06-2024 Khánh Hoà - Bình Dương

Liên Hưng
3.9 (8389)

Limousine 22 phòng đơn (WC)
16:00 PM
Vp Nha Trang
5 giờ, 30 phút
21:30 PM
CH Xăng Dầu Số 9
425.000 ₫400.000 ₫

21 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:30 26-06-2024 Nha Trang - Cần Thơ

Trọng Thuỷ Limousine
4.8 (537)

Limousine 24 phòng Đôi
23:40 PM
VP Nha Trang
2 giờ, 20 phút
02:00 AM
Vòng xoay Bến Lội
  • Thái độ phục vụ tốt
  • Chỗ ngồi/ nằm thoải mái
600.000 ₫

16 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:00 26-06-2024 Bình Định - Sài Gòn (VIP)
Nhanh nhất

Trọng Thuỷ Limousine
4.8 (537)

Limousine 24 phòng Đôi
22:40 PM
VP Nha Trang
2 giờ, 10 phút
00:50 AM
Vòng xoay Bến Lội
  • Thái độ phục vụ tốt
  • Chỗ ngồi/ nằm thoải mái
600.000 ₫

14 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:00 26-06-2024 Bình Định - Cân Thơ (VIP)

Cúc Tùng
3.7 (1474)

Giường nằm 34 chỗ
18:15 PM
VP Nha Trang
5 giờ, 45 phút
00:00 AM
Cổng chào Phan Thiết
444.000 ₫400.000 ₫

28 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:00 26-06-2024 Nha Trang - Cần Thơ

Thanh Thủy
4.5 (564)

Giường nằm 46 chỗ
21:00 PM
Ngã 3 Thành
4 giờ
01:00 AM
Ngã 4 Lê Duẫn
400.000 ₫

34 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:00 26-06-2024 Quảng Ngãi - Sài Gòn - Bình Dương

Cúc Tùng
3.7 (1474)

Limousine giường nằm 21 chỗ
07:15 AM
VP Nha Trang
5 giờ, 15 phút
12:30 PM
Cửa hàng Xăng Dầu Số 9
440.000 ₫420.000 ₫

17 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 08:00 26-06-2024 Nha Trang - Vũng Tàu

Liên Hưng
3.9 (8389)

Limousine 22 phòng đơn (WC)
19:00 PM
VP. Diên Toàn
5 giờ
00:00 AM
CH Xăng Dầu Số 9
425.000 ₫

22 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:00 26-06-2024 Nha Trang - Tây Ninh

Liên Hưng
3.9 (8389)

Limousine 22 phòng đơn (WC)
20:30 PM
Bưu điện Cam Ranh
3 giờ, 30 phút
00:00 AM
CH Xăng Dầu Số 9
425.000 ₫

22 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:00 26-06-2024 Nha Trang - Tây Ninh

Liên Hưng
3.9 (8389)

Limousine 22 phòng đơn (WC)
19:45 PM
Bưu điện Cam Lâm
4 giờ, 15 phút
00:00 AM
CH Xăng Dầu Số 9
425.000 ₫

22 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:00 26-06-2024 Nha Trang - Tây Ninh

Cúc Tùng
3.7 (1474)

Limousine giường nằm 21 chỗ
08:40 AM
VP Nha Trang
5 giờ, 45 phút
14:25 PM
Cổng chào Phan Thiết
511.000 ₫430.000 ₫

21 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 09:25 26-06-2024 Nha Trang - Sài Gòn

Cúc Tùng
3.7 (1474)

Limousine giường nằm 21 chỗ
11:15 AM
VP Nha Trang
5 giờ, 40 phút
16:55 PM
Cửa hàng Xăng Dầu Số 9
511.000 ₫430.000 ₫

21 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 12:00 26-06-2024 Nha Trang - Sài Gòn

Cúc Tùng
3.7 (1474)

Limousine giường nằm 21 chỗ
05:15 AM
VP Nha Trang
5 giờ, 45 phút
11:00 AM
Cổng chào Phan Thiết
511.000 ₫430.000 ₫

21 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 06:00 26-06-2024 Nha Trang - Sài Gòn

Cúc Tùng
3.7 (1474)

Limousine giường nằm 21 chỗ
07:15 AM
VP Nha Trang
5 giờ, 45 phút
13:00 PM
Cổng chào Phan Thiết
511.000 ₫430.000 ₫

21 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 08:00 26-06-2024 Nha Trang - Sài Gòn

Cúc Tùng
3.7 (1474)

Limousine giường nằm 21 chỗ
07:15 AM
VP Nha Trang
5 giờ, 40 phút
12:55 PM
Cửa hàng Xăng Dầu Số 9
511.000 ₫430.000 ₫

21 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 08:00 26-06-2024 Nha Trang - Sài Gòn

Cúc Tùng
3.7 (1474)

Limousine giường nằm 21 chỗ
11:15 AM
VP Nha Trang
5 giờ, 45 phút
17:00 PM
Cổng chào Phan Thiết
511.000 ₫430.000 ₫

21 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 12:00 26-06-2024 Nha Trang - Sài Gòn
Đánh giá tốt nhất

Tài Phát Limousine
5 (104)

Limousine 24 Phòng Đôi
22:50 PM
Ngã 3 Thành
3 giờ, 40 phút
02:30 AM
Vòng Xoay Bến Lội
  • Chỗ ngồi/ nằm thoải mái
  • Sạch sẽ
  • Được ngồi đúng chỗ đã đặt
  • Cơ sở vật chất & tiện ích tốt
  • Lái xe an toàn
  • Thái độ phục vụ tốt
520.000 ₫430.000 ₫

21 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:00 26-06-2024 Bình Định - Sài Gòn

Cúc Tùng
3.7 (1474)

Limousine giường nằm 21 chỗ
08:40 AM
VP Nha Trang
5 giờ, 40 phút
14:20 PM
Cửa hàng Xăng Dầu Số 9
511.000 ₫430.000 ₫

21 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 09:25 26-06-2024 Nha Trang - Sài Gòn

Cúc Tùng
3.7 (1474)

Limousine giường nằm 21 chỗ
09:30 AM
VP Nha Trang
5 giờ, 45 phút
15:15 PM
Cổng chào Phan Thiết
511.000 ₫430.000 ₫

21 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 10:15 26-06-2024 Nha Trang - Sài Gòn

Cúc Tùng
3.7 (1474)

Limousine giường nằm 21 chỗ
09:30 AM
VP Nha Trang
5 giờ, 40 phút
15:10 PM
Cửa hàng Xăng Dầu Số 9
511.000 ₫430.000 ₫

21 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 10:15 26-06-2024 Nha Trang - Sài Gòn

Cúc Tùng
3.7 (1474)

Limousine giường nằm 21 chỗ
05:15 AM
VP Nha Trang
5 giờ, 40 phút
10:55 AM
Cửa hàng Xăng Dầu Số 9
511.000 ₫430.000 ₫

21 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 06:00 26-06-2024 Nha Trang - Sài Gòn

Cúc Tùng
3.7 (1474)

Limousine giường nằm 21 chỗ
19:15 PM
VP Nha Trang
5 giờ, 15 phút
00:30 AM
Cửa hàng Xăng Dầu Số 9
471.000 ₫440.000 ₫

21 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:00 26-06-2024 Nha Trang - Vũng Tàu - Long Hải

Cúc Tùng
3.7 (1474)

Limousine giường nằm 21 chỗ
19:00 PM
VP Nha Trang
5 giờ, 30 phút
00:30 AM
Cửa hàng Xăng Dầu Số 9
471.000 ₫440.000 ₫

20 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:00 26-06-2024 Ninh Hòa - Vũng Tàu

Cúc Tùng
3.7 (1474)

Limousine giường nằm 21 chỗ
21:45 PM
VP Nha Trang
5 giờ, 40 phút
03:25 AM
Cửa hàng Xăng Dầu Số 9
511.000 ₫450.000 ₫

21 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 22:30 26-06-2024 Nha Trang - Sài Gòn

Cúc Tùng
3.7 (1474)

Limousine giường nằm 21 chỗ
21:45 PM
VP Nha Trang
5 giờ, 45 phút
03:30 AM
Cổng chào Phan Thiết
511.000 ₫450.000 ₫

21 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 22:30 26-06-2024 Nha Trang - Sài Gòn

Tuấn Tú Express
4.6 (136)

Giường nằm 46 chỗ
02:05 AM
Khánh Hòa
7 giờ
09:05 AM
655 Tiền Lân 12, Bà Điểm
450.000 ₫

30 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:05 25-06-2024 Quảng Ngãi - TP HCM

Tuấn Tú Express
4.6 (136)

Giường nằm 46 chỗ
23:00 PM
Khánh Hòa
7 giờ, 30 phút
06:30 AM
590 Bình Long
450.000 ₫

35 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:00 26-06-2024 Quảng Ngãi - TP HCM

Tuấn Tú Express
4.6 (136)

Giường nằm 46 chỗ
23:00 PM
Khánh Hòa
7 giờ
06:00 AM
655 Tiền Lân 12, Bà Điểm
450.000 ₫

35 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:00 26-06-2024 Quảng Ngãi - TP HCM

Cúc Tùng
3.7 (1474)

Limousine giường nằm 21 chỗ
20:45 PM
VP Nha Trang
5 giờ, 45 phút
02:30 AM
Cổng chào Phan Thiết
511.000 ₫450.000 ₫

21 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 21:30 26-06-2024 Nha Trang - Sài Gòn

Cúc Tùng
3.7 (1474)

Limousine giường nằm 21 chỗ
20:45 PM
VP Nha Trang
5 giờ, 40 phút
02:25 AM
Cửa hàng Xăng Dầu Số 9
511.000 ₫450.000 ₫

21 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 21:30 26-06-2024 Nha Trang - Sài Gòn

Tuấn Tú Express
4.6 (136)

Giường nằm 46 chỗ
02:05 AM
Khánh Hòa
7 giờ, 30 phút
09:35 AM
590 Bình Long
450.000 ₫

30 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:05 25-06-2024 Quảng Ngãi - TP HCM

Cúc Tùng
3.7 (1474)

Limousine giường nằm 21 chỗ
20:15 PM
VP Nha Trang
5 giờ, 40 phút
01:55 AM
Cửa hàng Xăng Dầu Số 9
511.000 ₫450.000 ₫

21 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 21:00 26-06-2024 Nha Trang - Sài Gòn

Cúc Tùng
3.7 (1474)

Limousine giường nằm 21 chỗ
20:15 PM
VP Nha Trang
5 giờ, 45 phút
02:00 AM
Cổng chào Phan Thiết
511.000 ₫450.000 ₫

21 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 21:00 26-06-2024 Nha Trang - Sài Gòn

Anh Phát
3.7 (61)

Limousine 34 chỗ
01:30 AM
Cổng Bến xe Phía Bắc Nha Trang
3 giờ, 30 phút
05:00 AM
Bến Xe Phía Bắc Phan Thiết
480.000 ₫

23 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:00 25-06-2024 Ngọc Hồi - Phan thiết

Tuấn Tú Express
4.6 (136)

Luxury 34 phòng
02:01 AM
Khánh Hòa
7 giờ, 30 phút
09:31 AM
590 Bình Long
500.000 ₫

16 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:01 25-06-2024 Quảng Ngãi - TP HCM

Tuấn Tú Express
4.6 (136)

Luxury 34 phòng
02:03 AM
Khánh Hòa
7 giờ
09:03 AM
655 Tiền Lân 12, Bà Điểm
500.000 ₫

29 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:03 25-06-2024 Quảng Ngãi - TP HCM

Tuấn Tú Express
4.6 (136)

Luxury 34 phòng
02:01 AM
Khánh Hòa
7 giờ
09:01 AM
655 Tiền Lân 12, Bà Điểm
500.000 ₫

16 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:01 25-06-2024 Quảng Ngãi - TP HCM

Tuấn Tú Express
4.6 (136)

Luxury 34 phòng
02:03 AM
Khánh Hòa
7 giờ, 30 phút
09:33 AM
590 Bình Long
500.000 ₫

29 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:03 25-06-2024 Quảng Ngãi - TP HCM

Thuận Tâm
3.7 (126)

Limousine 24 Phòng
21:45 PM
Ngã 3 Thành
4 giờ, 15 phút
02:00 AM
Ngã 4 Lê Duẫn
800.000 ₫

10 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:00 26-06-2024 Quảng Ngãi - Sài Gòn

Mạnh Hùng
2.9 (117)

Limousine 24 Phòng
22:56 PM
Ngã 3 Thành
2 giờ, 30 phút
01:26 AM
Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A)
660.000 ₫

21 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:51 26-06-2024 Quy Nhơn - Cần Thơ

Mạnh Hùng
2.9 (117)

Limousine 24 Phòng Đôi
22:45 PM
Ngã 3 Thành
2 giờ, 55 phút
01:40 AM
Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A)
770.000 ₫

11 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:45 26-06-2024 Quy Nhơn - Sài Gòn

Tuấn Tú Express
4.6 (136)

Limousine 24 Phòng Đôi
02:00 AM
Khánh Hòa
7 giờ
09:00 AM
655 Tiền Lân 12, Bà Điểm
1.000.000 ₫

11 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:00 25-06-2024 Quảng Ngãi - TP HCM

Tuấn Tú Express
4.6 (136)

Limousine 24 Phòng Đôi
02:00 AM
Khánh Hòa
7 giờ, 30 phút
09:30 AM
590 Bình Long
1.000.000 ₫

11 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:00 25-06-2024 Quảng Ngãi - TP HCM

Mạnh Hùng
2.9 (117)

Limousine 24 Phòng Đôi
23:06 PM
Ngã 3 Thành
2 giờ, 30 phút
01:36 AM
Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A)
990.000 ₫

20 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:01 26-06-2024 Quy Nhơn - Cần Thơ

Mạnh Hùng
2.9 (117)

Limousine 24 Phòng
22:40 PM
Ngã 3 Thành
2 giờ, 55 phút
01:35 AM
Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A)
500.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:40 26-06-2024 Quy Nhơn - Sài Gòn

Bạn muốn đặt chỗ nhanh? Hãy tải ngay ứng dụng!

Ứng dụng 12BAY.VN hoàn toàn MIỄN PHÍ!

Hỗ trợ Khách hàng

1900-2642

Công ty TNHH TM DV Nguyễn Dương. Mã số DN: 0316751330. Lô 11, Biệt Thự 2, Khu Đô Thị Hà Đô, P.Thới An, Quận 12, TP Hồ Chí Minh