Đặt vé xe trực tuyến

Loading...

Nha TrangPhan Thiết - 29/10/2021 (24/9 âm lịch)

Bộ lọc

Giờ đi00:00 - 24:00

00:0024:00

Giá thấp nhất
170.000 ₫
Đi nhanh nhất
170.000 ₫
Giờ đi
170.000 ₫
Đánh giá
190.000 ₫
Giá tốt nhất & Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Liên Hưng
3 (464)

Limousine 34 giường (mới)
16:00
Bến xe Phía Nam Nha Trang
4 giờ, 30 phút
20:30
Cổng chào Phan Thiết
170.000 ₫

32 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:00 29-10-2021 Nha Trang - Châu Đốc
Đánh giá tốt nhất

Liên Hưng
3 (464)

Limousine 34 giường (mới)
13:00
Bến xe Phía Nam Nha Trang
5 giờ
18:00
Cổng chào Phan Thiết
190.000 ₫

18 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:00 29-10-2021 Nha Trang - Cà Mau