Đặt vé xe trực tuyến

Loading...

Nha TrangHồ Chí Minh - 07/07/2022 (9/6 âm lịch)

Giá tốt nhất

Phúc An Express
4.7 (609)

Giường nằm 40 chỗ (có toilet)
20:15
VP Nha Trang
9 giờ, 30 phút
05:45
VP Sài Gòn
250.000 ₫

11 chỗ trống

Giá tốt nhất

Phúc An Express
4.7 (609)

Giường nằm 40 chỗ (có toilet)
21:00
VP Nha Trang
9 giờ, 30 phút
06:30
VP Sài Gòn
250.000 ₫

14 chỗ trống

Giá tốt nhất

Phúc An Express
4.7 (609)

Giường nằm 40 chỗ (có toilet)
21:00
VP Nha Trang
8 giờ, 50 phút
05:50
Ngã Tư Thủ Đức
250.000 ₫

14 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 21:00 07-07-2022 Nha Trang - Sài Gòn
Giá tốt nhất

Phúc An Express
4.7 (609)

Giường nằm 40 chỗ (có toilet)
20:15
VP Nha Trang
8 giờ, 50 phút
05:05
Ngã Tư Thủ Đức
250.000 ₫

11 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:15 07-07-2022 Nha Trang - Sài Gòn
Đánh giá tốt nhất

Huỳnh Gia
4.8 (625)

Giường nằm 38 chỗ (WC)
22:00
Văn phòng Nha Trang
8 giờ, 5 phút
06:05
VP Phạm Ngũ Lão
260.000 ₫

10 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Huỳnh Gia
4.8 (625)

Giường nằm 38 chỗ (WC)
21:00
Văn phòng Nha Trang
8 giờ, 5 phút
05:05
VP Phạm Ngũ Lão
260.000 ₫

19 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Huỳnh Gia
4.8 (625)

Giường nằm 38 chỗ (WC)
21:05
Văn phòng Nha Trang
8 giờ, 5 phút
05:10
VP Phạm Ngũ Lão
260.000 ₫

22 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Huỳnh Gia
4.8 (625)

Giường nằm 38 chỗ (WC)
20:00
Văn phòng Nha Trang
8 giờ, 5 phút
04:05
VP Phạm Ngũ Lão
260.000 ₫

12 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Huỳnh Gia
4.8 (625)

Giường nằm 38 chỗ (WC)
21:30
Văn phòng Nha Trang
8 giờ, 5 phút
05:35
VP Phạm Ngũ Lão
260.000 ₫

21 chỗ trống

Trà Lan Viên
4.7 (799)

Giường nằm 42 chỗ
19:30
Vp. Nha Trang
8 giờ, 20 phút
03:50
Bến xe Công viên 23/9 (Quận 1)
260.000 ₫

20 chỗ trống

Hạnh Cafe
4.6 (979)

Giường nằm 41 chỗ
20:00
VP Nha Trang
10 giờ, 30 phút
06:30
VP Sài Gòn
260.000 ₫

24 chỗ trống

Hạnh Cafe
4.6 (979)

Giường nằm 41 chỗ
21:30
VP Nha Trang
10 giờ, 30 phút
08:00
VP Sài Gòn
260.000 ₫

31 chỗ trống

Hạnh Cafe
4.6 (979)

Giường nằm 41 chỗ
07:30
VP Nha Trang
10 giờ, 30 phút
18:00
VP Sài Gòn
260.000 ₫

Chỉ còn 8 chỗ trống

Phương Nam
4.4 (353)

Giường nằm 40 chỗ có toilet
20:00
3H Chung cư CT2
8 giờ, 30 phút
04:30
Quận 1
260.000 ₫

23 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Huỳnh Gia
4.8 (625)

Giường nằm 38 chỗ (WC)
20:00
Văn phòng Nha Trang
8 giờ, 50 phút
04:50
VP Phạm Ngũ Lão
260.000 ₫

23 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:00 07-07-2022 Ninh Hoà - Sài Gòn

Phương Nam
4.4 (353)

Giường nằm 40 chỗ có toilet
19:15
VP Nha Trang-18A THĐ
8 giờ, 45 phút
04:00
Ngã Tư Thủ Đức
260.000 ₫

23 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:00 07-07-2022 Nha Trang - Sài Gòn

Phương Nam
4.4 (353)

Giường nằm 40 chỗ có toilet
21:15
VP Nha Trang-18A THĐ
8 giờ, 30 phút
05:45
Quận 1
260.000 ₫

17 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:15 07-07-2022 Ninh Hòa - Sài Gòn

Phương Nam
4.4 (353)

Giường nằm 40 chỗ có toilet
21:15
VP Nha Trang-18A THĐ
8 giờ
05:15
Ngã Tư Thủ Đức
260.000 ₫

17 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:15 07-07-2022 Ninh Hòa - Sài Gòn

Phương Nam
4.4 (353)

Giường nằm 40 chỗ có toilet
20:30
VP Nha Trang-18A THĐ
8 giờ, 30 phút
05:00
Quận 1
260.000 ₫

15 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:30 07-07-2022 Ninh Hòa - Sài Gòn

Phương Nam
4.4 (353)

Giường nằm 40 chỗ có toilet
19:15
VP Nha Trang-18A THĐ
9 giờ, 15 phút
04:30
Quận 1
260.000 ₫

23 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:00 07-07-2022 Nha Trang - Sài Gòn

Phương Nam
4.4 (353)

Giường nằm 40 chỗ có toilet
20:30
VP Nha Trang-18A THĐ
8 giờ
04:30
Ngã Tư Thủ Đức
260.000 ₫

15 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:30 07-07-2022 Ninh Hòa - Sài Gòn

Phương Nam
4.4 (353)

Giường nằm 40 chỗ có toilet
20:00
3H Chung cư CT2
8 giờ
04:00
Ngã Tư Thủ Đức
260.000 ₫

23 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:00 07-07-2022 Nha Trang - Sài Gòn

Liên Hưng
3.7 (1044)

Giường nằm 38 chỗ
19:30
Bến xe Phía Nam Nha Trang
8 giờ, 35 phút
04:05
Ngã Tư Bình Phước
260.000 ₫

30 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:30 07-07-2022 Nha Trang - Bù Đốp

Liên Hưng
3.7 (1044)

Giường nằm 38 chỗ
19:45
Bến xe Phía Nam Nha Trang
10 giờ, 30 phút
06:15
Ngã Tư Bình Phước
260.000 ₫

29 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:30 07-07-2022 Vạn Giã - Phước Long
Đánh giá tốt nhất

Khanh Phong
4.8 (1713)

Giường nằm 38 chỗ (WC)
21:15
Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
8 giờ
05:15
Văn Phòng Phạm Ngũ Lão - Quận 1
270.000 ₫

20 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Khanh Phong
4.8 (1713)

Giường nằm 38 chỗ (WC)
21:00
Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
8 giờ
05:00
Văn Phòng Phạm Ngũ Lão - Quận 1
270.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Xe Nhà
4.4 (550)

Giường nằm 40 chỗ (WC)
22:00
Chi cục thuế Nha Trang
9 giờ
07:00
VP Phạm Ngũ Lão - Quận 1
270.000 ₫

25 chỗ trống

Xe Nhà
4.4 (550)

Giường nằm 40 chỗ (WC)
21:00
Chi cục thuế Nha Trang
9 giờ
06:00
VP Phạm Ngũ Lão - Quận 1
270.000 ₫

23 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Khanh Phong
4.8 (1713)

Giường nằm 38 chỗ (WC)
21:30
Siêu thị Coop Mart Nha Trang
7 giờ, 45 phút
05:15
Văn Phòng Phạm Ngũ Lão - Quận 1
270.000 ₫

20 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 21:15 07-07-2022 Nha Trang - Sài Gòn
Đánh giá tốt nhất

Khanh Phong
4.8 (1713)

Giường nằm 38 chỗ (WC)
21:15
Siêu thị Coop Mart Nha Trang
7 giờ, 45 phút
05:00
Văn Phòng Phạm Ngũ Lão - Quận 1
270.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 21:00 07-07-2022 Nha Trang - Sài Gòn

Liên Hưng
3.7 (1044)

Giường nằm 38 chỗ
14:00
Bến xe Phía Nam Nha Trang
10 giờ
00:00
Ngã Tư An Sương
270.000 ₫

38 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:00 07-07-2022 Nha Trang - Châu Đốc

Việt Nhật
4.5 (140)

Limousine 34 Giường
20:01
VP Nha Trang
9 giờ, 10 phút
05:11
VP Phạm Ngũ Lão
280.000 ₫

22 chỗ trống

Việt Nhật
4.5 (140)

Limousine 34 Giường
20:01
VP Nha Trang
8 giờ, 40 phút
04:41
Ngã Tư Thủ Đức
280.000 ₫

22 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:01 07-07-2022 Nha Trang - Sài Gòn

Xe Nhà
4.4 (550)

Giường nằm 40 chỗ (WC)
20:45
Chi cục thuế Nha Trang
8 giờ, 40 phút
05:25
VP Phạm Ngũ Lão - Quận 1
280.000 ₫

22 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:00 07-07-2022 Vạn Giã - Nha Trang - Sài Gòn

Xe Nhà
4.4 (550)

Giường nằm 40 chỗ (WC)
20:15
Chi cục thuế Nha Trang
8 giờ, 40 phút
04:55
VP Phạm Ngũ Lão - Quận 1
280.000 ₫

23 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:30 07-07-2022 Vạn Giã - Nha Trang - Sài Gòn

Trà Lan Viên
4.7 (799)

Limousine 30 Phòng (WC)
20:30
Vp. Nha Trang
8 giờ, 20 phút
04:50
Bến xe Công viên 23/9 (Quận 1)
300.000 ₫

Chỉ còn 8 chỗ trống

Liên Hưng
3.7 (1044)

Limousine 32 giường
10:00
Bến xe Phía Nam Nha Trang
9 giờ, 15 phút
19:15
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 26
300.000 ₫

32 chỗ trống

Liên Hưng
3.7 (1044)

Limousine 32 giường
07:00
Bến xe Phía Nam Nha Trang
9 giờ, 15 phút
16:15
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 26
300.000 ₫

28 chỗ trống

Liên Hưng
3.7 (1044)

Limousine 32 giường
09:30
Vp Nha Trang
9 giờ, 45 phút
19:15
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 26
300.000 ₫

32 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 10:00 07-07-2022 Nha Trang - Sài Gòn

Liên Hưng
3.7 (1044)

Limousine 32 giường
06:30
Vp Nha Trang
9 giờ, 45 phút
16:15
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 26
300.000 ₫

28 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 07:00 07-07-2022 Nha Trang - Sài Gòn

Hải Sơn
3.5 (121)

Limousine giường nằm 34 chỗ
20:00
Bến xe phía nam Nha Trang
9 giờ, 10 phút
05:10
Bến xe An Sương
300.000 ₫

19 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:00 07-07-2022 Ninh Hòa - Nha Trang - An Sương

Hải Sơn
3.5 (121)

Limousine giường nằm 34 chỗ
07:10
VP Nha Trang
8 giờ, 30 phút
15:40
Ngã Tư Thủ Đức
300.000 ₫

32 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 06:00 07-07-2022 Ninh Hòa - Nha Trang - An Sương

Hải Sơn
3.5 (121)

Limousine giường nằm 34 chỗ
07:00
Bến xe phía nam Nha Trang
8 giờ, 40 phút
15:40
Ngã Tư Thủ Đức
300.000 ₫

32 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 06:00 07-07-2022 Ninh Hòa - Nha Trang - An Sương

Hải Sơn
3.5 (121)

Limousine giường nằm 34 chỗ
20:10
VP Nha Trang
8 giờ, 30 phút
04:40
Ngã Tư Thủ Đức
300.000 ₫

19 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:00 07-07-2022 Ninh Hòa - Nha Trang - An Sương

Hải Sơn
3.5 (121)

Limousine giường nằm 34 chỗ
20:10
VP Nha Trang
9 giờ
05:10
Bến xe An Sương
300.000 ₫

19 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:00 07-07-2022 Ninh Hòa - Nha Trang - An Sương

Hải Sơn
3.5 (121)

Limousine giường nằm 34 chỗ
07:00
Bến xe phía nam Nha Trang
9 giờ, 10 phút
16:10
Bến xe An Sương
300.000 ₫

32 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 06:00 07-07-2022 Ninh Hòa - Nha Trang - An Sương

Hải Sơn
3.5 (121)

Limousine giường nằm 34 chỗ
07:10
VP Nha Trang
9 giờ
16:10
Bến xe An Sương
300.000 ₫

32 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 06:00 07-07-2022 Ninh Hòa - Nha Trang - An Sương

Hải Sơn
3.5 (121)

Limousine giường nằm 34 chỗ
20:00
Bến xe phía nam Nha Trang
8 giờ, 40 phút
04:40
Ngã Tư Thủ Đức
300.000 ₫

19 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:00 07-07-2022 Ninh Hòa - Nha Trang - An Sương
Đánh giá tốt nhất

Khanh Phong
4.8 (1713)

Limousine giường nằm 32 chỗ (WC)
20:45
Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
8 giờ, 10 phút
04:55
Văn Phòng Phạm Ngũ Lão - Quận 1
320.000 ₫

12 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Khanh Phong
4.8 (1713)

Limousine giường nằm 32 chỗ (WC)
22:30
Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
8 giờ, 10 phút
06:40
Văn Phòng Phạm Ngũ Lão - Quận 1
320.000 ₫

16 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Khanh Phong
4.8 (1713)

Limousine giường nằm 32 chỗ (WC)
21:31
Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
8 giờ, 10 phút
05:41
Văn Phòng Phạm Ngũ Lão - Quận 1
320.000 ₫

13 chỗ trống

Liên Hưng
3.7 (1044)

Limousine 32 giường
21:00
Bến xe Phía Nam Nha Trang
9 giờ, 15 phút
06:15
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 26
320.000 ₫

29 chỗ trống

Liên Hưng
3.7 (1044)

Limousine 32 giường
19:20
Bến xe Phía Nam Nha Trang
9 giờ, 15 phút
04:35
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 26
320.000 ₫

30 chỗ trống

Liên Hưng
3.7 (1044)

Limousine 32 giường
22:20
Bến xe Phía Nam Nha Trang
9 giờ, 15 phút
07:35
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 26
320.000 ₫

29 chỗ trống

Liên Hưng
3.7 (1044)

Limousine 32 giường
20:45
Bến xe Phía Nam Nha Trang
9 giờ, 15 phút
06:00
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 26
320.000 ₫

27 chỗ trống

An Phú Buslines
4.6 (211)

Giường nằm 44 chỗ
22:25
Vp. Nha Trang
7 giờ, 30 phút
05:55
AEON MALL Tân Phú
320.000 ₫

33 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:00 07-07-2022 Quy Nhơn - Nha Trang - Tân Phú

An Phú Buslines
4.6 (211)

Giường nằm 44 chỗ
22:26
Ngã 3 nhà máy sợi Nha Trang
8 giờ
06:26
BX Miền Đông - Quầy vé 21
320.000 ₫

22 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:01 07-07-2022 Quy Nhơn - Bến xe Miền Đông
Nhanh nhất

An Phú Buslines
4.6 (211)

Giường nằm 44 chỗ
22:25
Vp. Nha Trang
4 giờ
02:25
BX Miền Đông - Quầy vé 21
320.000 ₫

33 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:00 07-07-2022 Quy Nhơn - Nha Trang - Tân Phú

Liên Hưng
3.7 (1044)

Limousine 32 giường
20:30
Ngã 3 Thành
8 giờ, 15 phút
04:45
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 26
320.000 ₫

27 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:00 07-07-2022 Vạn Giã - Sài Gòn

Liên Hưng
3.7 (1044)

Limousine 32 giường
21:50
Vp Nha Trang
9 giờ, 45 phút
07:35
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 26
320.000 ₫

29 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 22:20 07-07-2022 Nha Trang - Sài Gòn

Liên Hưng
3.7 (1044)

Limousine 32 giường
20:30
Ngã 3 Thành
8 giờ, 40 phút
05:10
Văn phòng quận 5
320.000 ₫

21 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:00 07-07-2022 Vạn Giã - Quận 5

Liên Hưng
3.7 (1044)

Limousine 32 giường
18:50
Vp Nha Trang
9 giờ, 45 phút
04:35
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 26
320.000 ₫

30 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:20 07-07-2022 Nha Trang - Sài Gòn

Liên Hưng
3.7 (1044)

Limousine 32 giường
20:30
Vp Nha Trang
9 giờ, 45 phút
06:15
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 26
320.000 ₫

29 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 21:00 07-07-2022 Nha Trang - Sài Gòn

Liên Hưng
3.7 (1044)

Limousine 32 giường
20:15
Vp Nha Trang
9 giờ, 45 phút
06:00
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 26
320.000 ₫

27 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:45 07-07-2022 Nha Trang - Sài Gòn

Liên Hưng
3.7 (1044)

Limousine 32 giường
20:00
Ngã 3 Thành
9 giờ, 30 phút
05:30
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 26
320.000 ₫

20 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:45 07-07-2022 Tuy Hoà - Sài Gòn

An Tiến Phát
2.2 (56)

Giường nằm 43 chỗ
19:30
Bến xe Phía Nam Nha Trang
8 giờ
03:30
Ngã Tư Thủ Đức
430.000 ₫320.000 ₫

43 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 12:00 07-07-2022 Quảng Ngãi - Sài Gòn - Bình Dương

An Tiến Phát
2.2 (56)

Giường nằm 43 chỗ
19:30
Bến xe Phía Nam Nha Trang
8 giờ, 30 phút
04:00
Ngã 4 Bình Phước
430.000 ₫320.000 ₫

43 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 12:00 07-07-2022 Quảng Ngãi - Sài Gòn - Bình Dương

An Tiến Phát
2.2 (56)

Giường nằm 43 chỗ
20:15
Vòng xoay Mã Vòng
9 giờ, 50 phút
06:05
Ngã 4 Bình Phước
320.000 ₫

43 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:00 07-07-2022 Nha Trang - Mũi Né - Sài Gòn - Bình Dương

An Tiến Phát
2.2 (56)

Giường nằm 43 chỗ
20:25
Bến xe Phía Nam Nha Trang
9 giờ, 25 phút
05:50
Cây xăng Petrolimex số 19 - Hàng xanh
320.000 ₫

43 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:00 07-07-2022 Nha Trang - Mũi Né - Sài Gòn - Bình Dương

An Tiến Phát
2.2 (56)

Giường nằm 43 chỗ
20:25
Bến xe Phía Nam Nha Trang
9 giờ, 10 phút
05:35
Ngã tư Thủ Đức
320.000 ₫

43 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:00 07-07-2022 Nha Trang - Mũi Né - Sài Gòn - Bình Dương

An Tiến Phát
2.2 (56)

Giường nằm 43 chỗ
20:15
Vòng xoay Mã Vòng
9 giờ, 20 phút
05:35
Ngã tư Thủ Đức
320.000 ₫

43 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:00 07-07-2022 Nha Trang - Mũi Né - Sài Gòn - Bình Dương

An Tiến Phát
2.2 (56)

Giường nằm 43 chỗ
20:25
Bến xe Phía Nam Nha Trang
8 giờ, 40 phút
05:05
KDL Suối Tiên
320.000 ₫

43 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:00 07-07-2022 Nha Trang - Mũi Né - Sài Gòn - Bình Dương

An Tiến Phát
2.2 (56)

Giường nằm 43 chỗ
20:00
Bến Xe Phía Bắc Nha Trang
9 giờ, 5 phút
05:05
KDL Suối Tiên
320.000 ₫

43 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:00 07-07-2022 Nha Trang - Mũi Né - Sài Gòn - Bình Dương

An Tiến Phát
2.2 (56)

Giường nằm 43 chỗ
20:25
Bến xe Phía Nam Nha Trang
9 giờ, 40 phút
06:05
Ngã 4 Bình Phước
320.000 ₫

43 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:00 07-07-2022 Nha Trang - Mũi Né - Sài Gòn - Bình Dương

An Tiến Phát
2.2 (56)

Giường nằm 43 chỗ
20:15
Vòng xoay Mã Vòng
8 giờ, 50 phút
05:05
KDL Suối Tiên
320.000 ₫

43 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:00 07-07-2022 Nha Trang - Mũi Né - Sài Gòn - Bình Dương

An Tiến Phát
2.2 (56)

Giường nằm 43 chỗ
20:00
Bến Xe Phía Bắc Nha Trang
9 giờ, 50 phút
05:50
Cây xăng Petrolimex số 19 - Hàng xanh
320.000 ₫

43 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:00 07-07-2022 Nha Trang - Mũi Né - Sài Gòn - Bình Dương

An Tiến Phát
2.2 (56)

Giường nằm 43 chỗ
20:00
Bến Xe Phía Bắc Nha Trang
9 giờ, 35 phút
05:35
Ngã tư Thủ Đức
320.000 ₫

43 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:00 07-07-2022 Nha Trang - Mũi Né - Sài Gòn - Bình Dương

An Tiến Phát
2.2 (56)

Giường nằm 43 chỗ
20:15
Vòng xoay Mã Vòng
9 giờ, 35 phút
05:50
Cây xăng Petrolimex số 19 - Hàng xanh
320.000 ₫

43 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:00 07-07-2022 Nha Trang - Mũi Né - Sài Gòn - Bình Dương

An Tiến Phát
2.2 (56)

Giường nằm 43 chỗ
20:00
Bến Xe Phía Bắc Nha Trang
10 giờ, 5 phút
06:05
Ngã 4 Bình Phước
320.000 ₫

43 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:00 07-07-2022 Nha Trang - Mũi Né - Sài Gòn - Bình Dương

Quang Hạnh
3.7 (300)

Limousine 32 giường
21:30
Bến xe phía Nam Nha Trang mới
9 giờ, 5 phút
06:35
Bến Xe Miền Đông - Quầy vé 34
330.000 ₫

26 chỗ trống

Quang Hạnh
3.7 (300)

Limousine 32 giường (WC)
21:05
Bến xe phía Nam Nha Trang mới
9 giờ, 5 phút
06:10
Bến Xe Miền Đông - Quầy vé 34
330.000 ₫

23 chỗ trống

Liên Hưng
3.7 (1044)

Limousine 32 giường
18:30
Bến xe Phía Nam Nha Trang
9 giờ, 30 phút
04:00
Ngã Tư An Sương
330.000 ₫

30 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:30 07-07-2022 Nha Trang - Tây Ninh

Liên Hưng
3.7 (1044)

Limousine 34 giường (mới)
17:00
Bến xe Phía Nam Nha Trang
9 giờ, 30 phút
02:30
Ngã Tư An Sương
330.000 ₫

31 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:00 07-07-2022 Nha Trang - Trà Vinh

Liên Hưng
3.7 (1044)

Limousine 32 giường
19:00
Bến xe Phía Nam Nha Trang
9 giờ, 30 phút
04:30
Ngã Tư An Sương
330.000 ₫

28 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:00 07-07-2022 Nha Trang - Tây Ninh

Hà Linh
3.4 (248)

Giường nằm 40 chỗ
21:00
Vp Nha Trang
9 giờ, 10 phút
06:10
Ngã 4 Bình Phước
330.000 ₫

34 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:00 07-07-2022 Đầm Môn - Tu Bông - Đá Bàn - Nha Trang - Bình Dương

Hà Linh
3.4 (248)

Giường nằm 40 chỗ
21:00
Vp Nha Trang
8 giờ, 40 phút
05:40
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 18
330.000 ₫

34 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:00 07-07-2022 Đầm Môn - Tu Bông - Đá Bàn - Nha Trang - Bình Dương

Hà Linh
3.4 (248)

Giường nằm 40 chỗ
19:30
Vp Nha Trang
9 giờ, 10 phút
04:40
Bến xe An Sương
340.000 ₫

15 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:00 07-07-2022 Vạn Giã - Bến Tre

Liên Hưng
3.7 (1044)

Limousine 32 giường
18:30
Bến xe Phía Nam Nha Trang
10 giờ
04:30
Hóc Môn QL22
350.000 ₫

28 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:30 07-07-2022 Nha Trang - Tây Ninh

Liên Hưng
3.7 (1044)

Limousine 32 giường
19:00
Bến xe Phía Nam Nha Trang
10 giờ
05:00
Hóc Môn QL22
350.000 ₫

28 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:00 07-07-2022 Nha Trang - Tây Ninh

Hà Linh
3.4 (248)

Limousine 32 giường (WC)
20:10
Vp Nha Trang
8 giờ, 10 phút
04:20
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 18
370.000 ₫350.000 ₫

17 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:00 07-07-2022 Đại Lãnh - Sài Gòn (Thường)

Liên Hưng
3.7 (1044)

Limousine 32 giường
19:00
Bến xe Phía Nam Nha Trang
10 giờ, 30 phút
05:30
Củ Chi
370.000 ₫

28 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:00 07-07-2022 Nha Trang - Tây Ninh

Liên Hưng
3.7 (1044)

Limousine 32 giường
18:30
Bến xe Phía Nam Nha Trang
10 giờ, 30 phút
05:00
Củ Chi
370.000 ₫

30 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:30 07-07-2022 Nha Trang - Tây Ninh
Đánh giá tốt nhất

Huỳnh Gia
4.8 (625)

Limousine giường phòng 21 chỗ (WC)
09:00
Văn phòng Nha Trang
8 giờ
17:00
VP Phạm Ngũ Lão
450.000 ₫400.000 ₫

13 chỗ trống

Liên Hưng
3.7 (1044)

Limousine 22 phòng
11:00
Bến xe Phía Nam Nha Trang
9 giờ, 15 phút
20:15
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 26
400.000 ₫

22 chỗ trống

Liên Hưng
3.7 (1044)

Limousine 22 phòng
08:45
Bến xe Phía Nam Nha Trang
9 giờ, 15 phút
18:00
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 26
400.000 ₫

22 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Huỳnh Gia
4.8 (625)

Limousine giường phòng 21 chỗ (WC)
09:15
Bến xe Phía Nam Nha Trang
7 giờ, 45 phút
17:00
VP Phạm Ngũ Lão
450.000 ₫400.000 ₫

13 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 09:00 07-07-2022 Nha Trang - Sài Gòn (VIP)

Thanh Thủy
3.7 (76)

Giường nằm 46 chỗ
20:10
Khánh Hòa
8 giờ, 50 phút
05:00
Cổng 1 - Bến xe Miền Đông
400.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 12:30 07-07-2022 Quảng Ngãi - Sài Gòn - Bình Dương

Liên Hưng
3.7 (1044)

Limousine 22 phòng
08:15
Vp Nha Trang
9 giờ, 45 phút
18:00
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 26
400.000 ₫

22 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 08:45 07-07-2022 Nha Trang - Sài Gòn

Liên Hưng
3.7 (1044)

Limousine 22 phòng
10:30
Vp Nha Trang
9 giờ, 45 phút
20:15
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 26
400.000 ₫

22 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 11:00 07-07-2022 Nha Trang - Sài Gòn

Thanh Thủy
3.7 (76)

Giường nằm 46 chỗ
20:10
Khánh Hòa
8 giờ, 30 phút
04:40
Ngã Tư Bình Phước (Chợ đầu mối)
400.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 12:30 07-07-2022 Quảng Ngãi - Sài Gòn - Bình Dương

Bạn muốn đặt chỗ nhanh? Hãy tải ngay ứng dụng!

Ứng dụng 12BAY.VN hoàn toàn MIỄN PHÍ!

Hỗ trợ Khách hàng

1900 2642

Công ty TNHH TM DV Nguyễn Dương. Mã số DN: 0316751330. Lô 11, Biệt Thự 2, Khu Đô Thị Hà Đô, P.Thới An, Quận 12, TP Hồ Chí Minh
© 2022 12BAY CO., LTD