Đặt vé xe trực tuyến

Loading...

Nha TrangPhú Yên - 06/07/2022 (8/6 âm lịch)

Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Cúc Tùng
3.8 (243)

Limousine 11 chỗ
15:00
Bến Xe Phía Bắc Nha Trang
2 giờ, 20 phút
17:20
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
150.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Cúc Tùng
3.8 (243)

Limousine 11 chỗ
17:00
Bến Xe Phía Bắc Nha Trang
2 giờ, 20 phút
19:20
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
150.000 ₫

11 chỗ trống

Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Cúc Tùng
3.8 (243)

Limousine 11 chỗ
13:00
Bến Xe Phía Bắc Nha Trang
2 giờ, 20 phút
15:20
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
150.000 ₫

11 chỗ trống

Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Cúc Tùng
3.8 (243)

Limousine 9 chỗ
06:30
Bến Xe Phía Bắc Nha Trang
2 giờ, 20 phút
08:50
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
150.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Cúc Tùng
3.8 (243)

Limousine 9 chỗ
09:30
Bến Xe Phía Bắc Nha Trang
2 giờ, 20 phút
11:50
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
150.000 ₫

Chỉ còn 4 chỗ trống

Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Cúc Tùng
3.8 (243)

Limousine 9 chỗ
11:00
Bến Xe Phía Bắc Nha Trang
2 giờ, 20 phút
13:20
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
150.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Cúc Tùng
3.8 (243)

Limousine 9 chỗ
06:00
VP Nha Trang
2 giờ, 50 phút
08:50
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
150.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 06:30 06-07-2022 Nha Trang - Tuy Hoà
Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Cúc Tùng
3.8 (243)

Limousine 11 chỗ
16:30
VP Nha Trang
2 giờ, 50 phút
19:20
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
150.000 ₫

11 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:00 06-07-2022 Nha Trang - Tuy Hoà
Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Cúc Tùng
3.8 (243)

Limousine 11 chỗ
12:00
Bến Xe Phía Nam Nha Trang
3 giờ, 20 phút
15:20
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
150.000 ₫

11 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:00 06-07-2022 Nha Trang - Tuy Hoà
Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Cúc Tùng
3.8 (243)

Limousine 11 chỗ
14:00
Bến Xe Phía Nam Nha Trang
3 giờ, 20 phút
17:20
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
150.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:00 06-07-2022 Nha Trang - Tuy Hoà
Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Cúc Tùng
3.8 (243)

Limousine 9 chỗ
05:30
Bến Xe Phía Nam Nha Trang
3 giờ, 20 phút
08:50
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
150.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 06:30 06-07-2022 Nha Trang - Tuy Hoà
Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Cúc Tùng
3.8 (243)

Limousine 11 chỗ
14:30
VP Nha Trang
2 giờ, 50 phút
17:20
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
150.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:00 06-07-2022 Nha Trang - Tuy Hoà
Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Cúc Tùng
3.8 (243)

Limousine 9 chỗ
08:30
Bến Xe Phía Nam Nha Trang
3 giờ, 20 phút
11:50
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
150.000 ₫

Chỉ còn 4 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 09:30 06-07-2022 Nha Trang - Tuy Hoà
Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Cúc Tùng
3.8 (243)

Limousine 9 chỗ
10:00
Bến Xe Phía Nam Nha Trang
3 giờ, 20 phút
13:20
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
150.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 11:00 06-07-2022 Nha Trang - Tuy Hoà
Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Cúc Tùng
3.8 (243)

Limousine 11 chỗ
16:00
Bến Xe Phía Nam Nha Trang
3 giờ, 20 phút
19:20
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
150.000 ₫

11 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:00 06-07-2022 Nha Trang - Tuy Hoà
Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Cúc Tùng
3.8 (243)

Limousine 9 chỗ
09:00
VP Nha Trang
2 giờ, 50 phút
11:50
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
150.000 ₫

Chỉ còn 4 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 09:30 06-07-2022 Nha Trang - Tuy Hoà
Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Cúc Tùng
3.8 (243)

Limousine 9 chỗ
10:30
VP Nha Trang
2 giờ, 50 phút
13:20
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
150.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 11:00 06-07-2022 Nha Trang - Tuy Hoà
Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Cúc Tùng
3.8 (243)

Limousine 11 chỗ
12:30
VP Nha Trang
2 giờ, 50 phút
15:20
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
150.000 ₫

11 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:00 06-07-2022 Nha Trang - Tuy Hoà
Nhanh nhất

Long Nguyễn
2.5 (35)

Giường nằm 44 chỗ
01:00
Khánh Hòa
2 giờ
03:00
Phú Yên (dọc QL1A)
400.000 ₫

Chỉ còn 8 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:00 05-07-2022 Sài Gòn - Bình Định
Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Cúc Tùng
3.8 (243)

Limousine 11 chỗ
09:00
Bến Xe Phía Bắc Nha Trang
2 giờ, 20 phút
11:20
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
150.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Cúc Tùng
3.8 (243)

Limousine 9 chỗ
09:01
Bến Xe Phía Bắc Nha Trang
2 giờ, 20 phút
11:21
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
150.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Cúc Tùng
3.8 (243)

Limousine 11 chỗ
08:00
Bến Xe Phía Nam Nha Trang
3 giờ, 20 phút
11:20
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
150.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 09:00 06-07-2022 Nha Trang - Tuy Hoà
Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Cúc Tùng
3.8 (243)

Limousine 9 chỗ
08:01
Bến Xe Phía Nam Nha Trang
3 giờ, 20 phút
11:21
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
150.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 09:01 06-07-2022 Nha Trang - Tuy Hoà
Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Cúc Tùng
3.8 (243)

Limousine 9 chỗ
08:31
VP Nha Trang
2 giờ, 50 phút
11:21
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
150.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 09:01 06-07-2022 Nha Trang - Tuy Hoà
Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Cúc Tùng
3.8 (243)

Limousine 11 chỗ
08:30
VP Nha Trang
2 giờ, 50 phút
11:20
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
150.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 09:00 06-07-2022 Nha Trang - Tuy Hoà
Nhanh nhất

Long Nguyễn
2.5 (35)

Limousine giường phòng 22 chỗ
01:31
Khánh Hòa
2 giờ
03:31
Phú Yên (dọc QL1A)
600.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:31 05-07-2022 Sài Gòn - Bình Định

Bạn muốn đặt chỗ nhanh? Hãy tải ngay ứng dụng!

Ứng dụng 12BAY.VN hoàn toàn MIỄN PHÍ!

Hỗ trợ Khách hàng

1900 2642

Công ty TNHH TM DV Nguyễn Dương. Mã số DN: 0316751330. Lô 11, Biệt Thự 2, Khu Đô Thị Hà Đô, P.Thới An, Quận 12, TP Hồ Chí Minh
© 2022 12BAY CO., LTD