Đặt vé xe trực tuyến

From
Value
To
Value
To
Value
submit

Nha TrangĐà Lạt - 28/01/2024 (18/12 âm lịch)

Giá tốt nhất

NASA Travel
4.8 (341)

Ghế ngồi GAZ 12 chỗ
08:00 AM
Trạm Nha Trang
3 giờ, 5 phút
11:05 AM
Trạm Đà Lạt
 • Cơ sở vật chất & tiện ích tốt
 • Thông tin hữu ích
 • Được ngồi đúng chỗ đã đặt
 • Lái xe an toàn
 • Thái độ phục vụ tốt
 • Sạch sẽ
 • Chỗ ngồi/ nằm thoải mái
289.000 ₫229.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Giá tốt nhất

NASA Travel
4.8 (341)

Ghế ngồi GAZ 12 chỗ
13:00 PM
Trạm Nha Trang
3 giờ, 5 phút
16:05 PM
Trạm Đà Lạt
 • Cơ sở vật chất & tiện ích tốt
 • Thông tin hữu ích
 • Được ngồi đúng chỗ đã đặt
 • Lái xe an toàn
 • Thái độ phục vụ tốt
 • Sạch sẽ
 • Chỗ ngồi/ nằm thoải mái
289.000 ₫229.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Giá tốt nhất

NASA Travel
4.8 (341)

Ghế ngồi GAZ 12 chỗ
17:30 PM
Trạm Nha Trang
3 giờ, 5 phút
20:35 PM
Trạm Đà Lạt
 • Cơ sở vật chất & tiện ích tốt
 • Thông tin hữu ích
 • Được ngồi đúng chỗ đã đặt
 • Lái xe an toàn
 • Thái độ phục vụ tốt
 • Sạch sẽ
 • Chỗ ngồi/ nằm thoải mái
289.000 ₫229.000 ₫

12 chỗ trống

Khanh Phong
4.7 (8007)

Limousine SOLATI 11 chỗ
11:00 AM
Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
3 giờ, 20 phút
14:20 PM
Văn Phòng Đà Lạt
230.000 ₫

Chỉ còn 1 chỗ trống

Khanh Phong
4.7 (8007)

Limousine SOLATI 11 chỗ
13:00 PM
Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
3 giờ, 20 phút
16:20 PM
Văn Phòng Đà Lạt
230.000 ₫

Chỉ còn 4 chỗ trống

Khanh Phong
4.7 (8007)

Limousine SOLATI 11 chỗ
09:30 AM
Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
3 giờ, 20 phút
12:50 PM
Văn Phòng Đà Lạt
230.000 ₫

Chỉ còn 6 chỗ trống

Lạc Hồng (Minh Trí)
4.4 (1153)

Limousine Solati 9 chỗ
12:00 PM
Nha Trang Center
3 giờ
15:00 PM
VP Đà Lạt
230.000 ₫

Chỉ còn 6 chỗ trống

Khanh Phong
4.7 (8007)

Limousine SOLATI 11 chỗ
08:30 AM
Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
3 giờ, 20 phút
11:50 AM
Văn Phòng Đà Lạt
230.000 ₫

11 chỗ trống

Khanh Phong
4.7 (8007)

Limousine 9 chỗ
14:00 PM
Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
3 giờ, 20 phút
17:20 PM
Văn Phòng Đà Lạt
230.000 ₫

Chỉ còn 5 chỗ trống

Khanh Phong
4.7 (8007)

Limousine 9 chỗ
07:30 AM
Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
3 giờ, 20 phút
10:50 AM
Văn Phòng Đà Lạt
230.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

Khanh Phong
4.7 (8007)

Limousine SOLATI 11 chỗ
15:40 PM
Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
3 giờ, 20 phút
19:00 PM
Văn Phòng Đà Lạt
230.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

Lạc Hồng (Minh Trí)
4.4 (1153)

Limousine Solati 9 chỗ
16:00 PM
Nha Trang Center
3 giờ
19:00 PM
VP Đà Lạt
230.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Khanh Phong
4.7 (8007)

Limousine SOLATI 11 chỗ
09:30 AM
Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
3 giờ
12:30 PM
Bến Xe Đà Lạt
230.000 ₫

Chỉ còn 6 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 09:30 28-01-2024 Nha Trang - Đà Lạt

Khanh Phong
4.7 (8007)

Limousine SOLATI 11 chỗ
11:00 AM
Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
3 giờ
14:00 PM
Bến Xe Đà Lạt
230.000 ₫

Chỉ còn 1 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 11:00 28-01-2024 Nha Trang - Đà Lạt

Khanh Phong
4.7 (8007)

Limousine SOLATI 11 chỗ
13:00 PM
Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
3 giờ
16:00 PM
Bến Xe Đà Lạt
230.000 ₫

Chỉ còn 4 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:00 28-01-2024 Nha Trang - Đà Lạt

Khanh Phong
4.7 (8007)

Limousine SOLATI 11 chỗ
08:30 AM
Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
3 giờ
11:30 AM
Bến Xe Đà Lạt
230.000 ₫

10 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 08:30 28-01-2024 Nha Trang - Đà Lạt

Khanh Phong
4.7 (8007)

Limousine 9 chỗ
07:30 AM
Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
3 giờ
10:30 AM
Bến Xe Đà Lạt
230.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 07:30 28-01-2024 Nha Trang - Đà Lạt

Khanh Phong
4.7 (8007)

Limousine 9 chỗ
14:00 PM
Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
3 giờ
17:00 PM
Bến Xe Đà Lạt
230.000 ₫

Chỉ còn 5 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:00 28-01-2024 Nha Trang - Đà Lạt

Khanh Phong
4.7 (8007)

Limousine SOLATI 11 chỗ
15:40 PM
Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
3 giờ
18:40 PM
Bến Xe Đà Lạt
230.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:40 28-01-2024 Nha Trang - Đà Lạt

Long Vân Limousine
4.4 (3008)

Limousine 11 chỗ
08:00 AM
VP Nha Trang
3 giờ, 10 phút
11:10 AM
VP. Đà Lạt
249.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

NASA Travel
4.8 (341)

Limousine ghế ngồi 10 chỗ
07:15 AM
Trạm Nha Trang
3 giờ, 10 phút
10:25 AM
Trạm Đà Lạt
 • Cơ sở vật chất & tiện ích tốt
 • Thông tin hữu ích
 • Được ngồi đúng chỗ đã đặt
 • Lái xe an toàn
 • Thái độ phục vụ tốt
 • Sạch sẽ
 • Chỗ ngồi/ nằm thoải mái
349.000 ₫249.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

NASA Travel
4.8 (341)

Limousine ghế ngồi 10 chỗ
12:00 PM
Trạm Nha Trang
3 giờ, 10 phút
15:10 PM
Trạm Đà Lạt
 • Cơ sở vật chất & tiện ích tốt
 • Thông tin hữu ích
 • Được ngồi đúng chỗ đã đặt
 • Lái xe an toàn
 • Thái độ phục vụ tốt
 • Sạch sẽ
 • Chỗ ngồi/ nằm thoải mái
349.000 ₫249.000 ₫

Chỉ còn 8 chỗ trống

Long Vân Limousine
4.4 (3008)

Limousine 11 chỗ
16:30 PM
VP Nha Trang
3 giờ, 10 phút
19:40 PM
VP. Đà Lạt
249.000 ₫

11 chỗ trống

Long Vân Limousine
4.4 (3008)

Limousine 11 chỗ
12:30 PM
VP Nha Trang
3 giờ, 10 phút
15:40 PM
VP. Đà Lạt
249.000 ₫

Chỉ còn 4 chỗ trống

NASA Travel
4.8 (341)

Limousine ghế ngồi 10 chỗ
16:45 PM
Trạm Nha Trang
3 giờ, 10 phút
19:55 PM
Trạm Đà Lạt
 • Cơ sở vật chất & tiện ích tốt
 • Thông tin hữu ích
 • Được ngồi đúng chỗ đã đặt
 • Lái xe an toàn
 • Thái độ phục vụ tốt
 • Sạch sẽ
 • Chỗ ngồi/ nằm thoải mái
349.000 ₫249.000 ₫

10 chỗ trống

NASA Travel
4.8 (341)

Limousine ghế ngồi 10 chỗ
12:05 PM
Siêu Thị Coopmart Nha Trang
2 giờ, 55 phút
15:00 PM
Nhà Ga Cổ Đà Lạt
 • Cơ sở vật chất & tiện ích tốt
 • Thông tin hữu ích
 • Được ngồi đúng chỗ đã đặt
 • Lái xe an toàn
 • Thái độ phục vụ tốt
 • Sạch sẽ
 • Chỗ ngồi/ nằm thoải mái
349.000 ₫249.000 ₫

Chỉ còn 8 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 12:00 28-01-2024 Nha Trang - Đà Lạt (Limo)

NASA Travel
4.8 (341)

Limousine ghế ngồi 10 chỗ
07:15 AM
Trạm Nha Trang
3 giờ
10:15 AM
Nhà Ga Cổ Đà Lạt
 • Cơ sở vật chất & tiện ích tốt
 • Thông tin hữu ích
 • Được ngồi đúng chỗ đã đặt
 • Lái xe an toàn
 • Thái độ phục vụ tốt
 • Sạch sẽ
 • Chỗ ngồi/ nằm thoải mái
349.000 ₫249.000 ₫

Chỉ còn 8 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 07:15 28-01-2024 Nha Trang - Đà Lạt (Limo)

NASA Travel
4.8 (341)

Limousine ghế ngồi 10 chỗ
12:05 PM
Siêu Thị Coopmart Nha Trang
3 giờ, 5 phút
15:10 PM
Trạm Đà Lạt
 • Cơ sở vật chất & tiện ích tốt
 • Thông tin hữu ích
 • Được ngồi đúng chỗ đã đặt
 • Lái xe an toàn
 • Thái độ phục vụ tốt
 • Sạch sẽ
 • Chỗ ngồi/ nằm thoải mái
349.000 ₫249.000 ₫

Chỉ còn 8 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 12:00 28-01-2024 Nha Trang - Đà Lạt (Limo)

NASA Travel
4.8 (341)

Limousine ghế ngồi 10 chỗ
16:50 PM
Siêu Thị Coopmart Nha Trang
3 giờ, 5 phút
19:55 PM
Trạm Đà Lạt
 • Cơ sở vật chất & tiện ích tốt
 • Thông tin hữu ích
 • Được ngồi đúng chỗ đã đặt
 • Lái xe an toàn
 • Thái độ phục vụ tốt
 • Sạch sẽ
 • Chỗ ngồi/ nằm thoải mái
349.000 ₫249.000 ₫

10 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:45 28-01-2024 Nha Trang - Đà Lạt (Limo)
Nhanh nhất

NASA Travel
4.8 (341)

Limousine ghế ngồi 10 chỗ
07:25 AM
Đèn giao thông Cầu Lùng
2 giờ, 40 phút
10:05 AM
Vòng xoay Trại Mát- QL27C
 • Cơ sở vật chất & tiện ích tốt
 • Thông tin hữu ích
 • Được ngồi đúng chỗ đã đặt
 • Lái xe an toàn
 • Thái độ phục vụ tốt
 • Sạch sẽ
 • Chỗ ngồi/ nằm thoải mái
349.000 ₫249.000 ₫

Chỉ còn 8 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 07:15 28-01-2024 Nha Trang - Đà Lạt (Limo)

NASA Travel
4.8 (341)

Limousine ghế ngồi 10 chỗ
12:10 PM
Đèn giao thông Cầu Lùng
2 giờ, 50 phút
15:00 PM
Nhà Ga Cổ Đà Lạt
 • Cơ sở vật chất & tiện ích tốt
 • Thông tin hữu ích
 • Được ngồi đúng chỗ đã đặt
 • Lái xe an toàn
 • Thái độ phục vụ tốt
 • Sạch sẽ
 • Chỗ ngồi/ nằm thoải mái
349.000 ₫249.000 ₫

Chỉ còn 8 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 12:00 28-01-2024 Nha Trang - Đà Lạt (Limo)
Nhanh nhất

NASA Travel
4.8 (341)

Limousine ghế ngồi 10 chỗ
12:10 PM
Đèn giao thông Cầu Lùng
2 giờ, 40 phút
14:50 PM
Vòng xoay Trại Mát- QL27C
 • Cơ sở vật chất & tiện ích tốt
 • Thông tin hữu ích
 • Được ngồi đúng chỗ đã đặt
 • Lái xe an toàn
 • Thái độ phục vụ tốt
 • Sạch sẽ
 • Chỗ ngồi/ nằm thoải mái
349.000 ₫249.000 ₫

Chỉ còn 8 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 12:00 28-01-2024 Nha Trang - Đà Lạt (Limo)

NASA Travel
4.8 (341)

Limousine ghế ngồi 10 chỗ
16:45 PM
Trạm Nha Trang
3 giờ
19:45 PM
Nhà Ga Cổ Đà Lạt
 • Cơ sở vật chất & tiện ích tốt
 • Thông tin hữu ích
 • Được ngồi đúng chỗ đã đặt
 • Lái xe an toàn
 • Thái độ phục vụ tốt
 • Sạch sẽ
 • Chỗ ngồi/ nằm thoải mái
349.000 ₫249.000 ₫

10 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:45 28-01-2024 Nha Trang - Đà Lạt (Limo)

NASA Travel
4.8 (341)

Limousine ghế ngồi 10 chỗ
07:25 AM
Đèn giao thông Cầu Lùng
2 giờ, 50 phút
10:15 AM
Nhà Ga Cổ Đà Lạt
 • Cơ sở vật chất & tiện ích tốt
 • Thông tin hữu ích
 • Được ngồi đúng chỗ đã đặt
 • Lái xe an toàn
 • Thái độ phục vụ tốt
 • Sạch sẽ
 • Chỗ ngồi/ nằm thoải mái
349.000 ₫249.000 ₫

Chỉ còn 8 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 07:15 28-01-2024 Nha Trang - Đà Lạt (Limo)

NASA Travel
4.8 (341)

Limousine ghế ngồi 10 chỗ
12:00 PM
Trạm Nha Trang
3 giờ
15:00 PM
Nhà Ga Cổ Đà Lạt
 • Cơ sở vật chất & tiện ích tốt
 • Thông tin hữu ích
 • Được ngồi đúng chỗ đã đặt
 • Lái xe an toàn
 • Thái độ phục vụ tốt
 • Sạch sẽ
 • Chỗ ngồi/ nằm thoải mái
349.000 ₫249.000 ₫

Chỉ còn 8 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 12:00 28-01-2024 Nha Trang - Đà Lạt (Limo)

NASA Travel
4.8 (341)

Limousine ghế ngồi 10 chỗ
12:10 PM
Đèn giao thông Cầu Lùng
3 giờ
15:10 PM
Trạm Đà Lạt
 • Cơ sở vật chất & tiện ích tốt
 • Thông tin hữu ích
 • Được ngồi đúng chỗ đã đặt
 • Lái xe an toàn
 • Thái độ phục vụ tốt
 • Sạch sẽ
 • Chỗ ngồi/ nằm thoải mái
349.000 ₫249.000 ₫

Chỉ còn 8 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 12:00 28-01-2024 Nha Trang - Đà Lạt (Limo)

NASA Travel
4.8 (341)

Limousine ghế ngồi 10 chỗ
12:00 PM
Trạm Nha Trang
2 giờ, 50 phút
14:50 PM
Vòng xoay Trại Mát- QL27C
 • Cơ sở vật chất & tiện ích tốt
 • Thông tin hữu ích
 • Được ngồi đúng chỗ đã đặt
 • Lái xe an toàn
 • Thái độ phục vụ tốt
 • Sạch sẽ
 • Chỗ ngồi/ nằm thoải mái
349.000 ₫249.000 ₫

Chỉ còn 8 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 12:00 28-01-2024 Nha Trang - Đà Lạt (Limo)

NASA Travel
4.8 (341)

Limousine ghế ngồi 10 chỗ
07:20 AM
Siêu Thị Coopmart Nha Trang
3 giờ, 5 phút
10:25 AM
Trạm Đà Lạt
 • Cơ sở vật chất & tiện ích tốt
 • Thông tin hữu ích
 • Được ngồi đúng chỗ đã đặt
 • Lái xe an toàn
 • Thái độ phục vụ tốt
 • Sạch sẽ
 • Chỗ ngồi/ nằm thoải mái
349.000 ₫249.000 ₫

Chỉ còn 8 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 07:15 28-01-2024 Nha Trang - Đà Lạt (Limo)

NASA Travel
4.8 (341)

Limousine ghế ngồi 10 chỗ
12:05 PM
Siêu Thị Coopmart Nha Trang
2 giờ, 45 phút
14:50 PM
Vòng xoay Trại Mát- QL27C
 • Cơ sở vật chất & tiện ích tốt
 • Thông tin hữu ích
 • Được ngồi đúng chỗ đã đặt
 • Lái xe an toàn
 • Thái độ phục vụ tốt
 • Sạch sẽ
 • Chỗ ngồi/ nằm thoải mái
349.000 ₫249.000 ₫

Chỉ còn 8 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 12:00 28-01-2024 Nha Trang - Đà Lạt (Limo)
Nhanh nhất

NASA Travel
4.8 (341)

Limousine ghế ngồi 10 chỗ
16:55 PM
Đèn giao thông Cầu Lùng
2 giờ, 40 phút
19:35 PM
Vòng xoay Trại Mát- QL27C
 • Cơ sở vật chất & tiện ích tốt
 • Thông tin hữu ích
 • Được ngồi đúng chỗ đã đặt
 • Lái xe an toàn
 • Thái độ phục vụ tốt
 • Sạch sẽ
 • Chỗ ngồi/ nằm thoải mái
349.000 ₫249.000 ₫

10 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:45 28-01-2024 Nha Trang - Đà Lạt (Limo)

NASA Travel
4.8 (341)

Limousine ghế ngồi 10 chỗ
07:15 AM
Trạm Nha Trang
2 giờ, 50 phút
10:05 AM
Vòng xoay Trại Mát- QL27C
 • Cơ sở vật chất & tiện ích tốt
 • Thông tin hữu ích
 • Được ngồi đúng chỗ đã đặt
 • Lái xe an toàn
 • Thái độ phục vụ tốt
 • Sạch sẽ
 • Chỗ ngồi/ nằm thoải mái
349.000 ₫249.000 ₫

Chỉ còn 8 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 07:15 28-01-2024 Nha Trang - Đà Lạt (Limo)

NASA Travel
4.8 (341)

Limousine ghế ngồi 10 chỗ
16:50 PM
Siêu Thị Coopmart Nha Trang
2 giờ, 55 phút
19:45 PM
Nhà Ga Cổ Đà Lạt
 • Cơ sở vật chất & tiện ích tốt
 • Thông tin hữu ích
 • Được ngồi đúng chỗ đã đặt
 • Lái xe an toàn
 • Thái độ phục vụ tốt
 • Sạch sẽ
 • Chỗ ngồi/ nằm thoải mái
349.000 ₫249.000 ₫

10 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:45 28-01-2024 Nha Trang - Đà Lạt (Limo)

NASA Travel
4.8 (341)

Limousine ghế ngồi 10 chỗ
07:20 AM
Siêu Thị Coopmart Nha Trang
2 giờ, 45 phút
10:05 AM
Vòng xoay Trại Mát- QL27C
 • Cơ sở vật chất & tiện ích tốt
 • Thông tin hữu ích
 • Được ngồi đúng chỗ đã đặt
 • Lái xe an toàn
 • Thái độ phục vụ tốt
 • Sạch sẽ
 • Chỗ ngồi/ nằm thoải mái
349.000 ₫249.000 ₫

Chỉ còn 8 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 07:15 28-01-2024 Nha Trang - Đà Lạt (Limo)

NASA Travel
4.8 (341)

Limousine ghế ngồi 10 chỗ
07:25 AM
Đèn giao thông Cầu Lùng
3 giờ
10:25 AM
Trạm Đà Lạt
 • Cơ sở vật chất & tiện ích tốt
 • Thông tin hữu ích
 • Được ngồi đúng chỗ đã đặt
 • Lái xe an toàn
 • Thái độ phục vụ tốt
 • Sạch sẽ
 • Chỗ ngồi/ nằm thoải mái
349.000 ₫249.000 ₫

Chỉ còn 8 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 07:15 28-01-2024 Nha Trang - Đà Lạt (Limo)

NASA Travel
4.8 (341)

Limousine ghế ngồi 10 chỗ
16:55 PM
Đèn giao thông Cầu Lùng
3 giờ
19:55 PM
Trạm Đà Lạt
 • Cơ sở vật chất & tiện ích tốt
 • Thông tin hữu ích
 • Được ngồi đúng chỗ đã đặt
 • Lái xe an toàn
 • Thái độ phục vụ tốt
 • Sạch sẽ
 • Chỗ ngồi/ nằm thoải mái
349.000 ₫249.000 ₫

10 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:45 28-01-2024 Nha Trang - Đà Lạt (Limo)

NASA Travel
4.8 (341)

Limousine ghế ngồi 10 chỗ
07:20 AM
Siêu Thị Coopmart Nha Trang
2 giờ, 55 phút
10:15 AM
Nhà Ga Cổ Đà Lạt
 • Cơ sở vật chất & tiện ích tốt
 • Thông tin hữu ích
 • Được ngồi đúng chỗ đã đặt
 • Lái xe an toàn
 • Thái độ phục vụ tốt
 • Sạch sẽ
 • Chỗ ngồi/ nằm thoải mái
349.000 ₫249.000 ₫

Chỉ còn 8 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 07:15 28-01-2024 Nha Trang - Đà Lạt (Limo)

NASA Travel
4.8 (341)

Limousine ghế ngồi 10 chỗ
16:45 PM
Trạm Nha Trang
2 giờ, 50 phút
19:35 PM
Vòng xoay Trại Mát- QL27C
 • Cơ sở vật chất & tiện ích tốt
 • Thông tin hữu ích
 • Được ngồi đúng chỗ đã đặt
 • Lái xe an toàn
 • Thái độ phục vụ tốt
 • Sạch sẽ
 • Chỗ ngồi/ nằm thoải mái
349.000 ₫249.000 ₫

10 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:45 28-01-2024 Nha Trang - Đà Lạt (Limo)

NASA Travel
4.8 (341)

Limousine ghế ngồi 10 chỗ
16:50 PM
Siêu Thị Coopmart Nha Trang
2 giờ, 45 phút
19:35 PM
Vòng xoay Trại Mát- QL27C
 • Cơ sở vật chất & tiện ích tốt
 • Thông tin hữu ích
 • Được ngồi đúng chỗ đã đặt
 • Lái xe an toàn
 • Thái độ phục vụ tốt
 • Sạch sẽ
 • Chỗ ngồi/ nằm thoải mái
349.000 ₫249.000 ₫

10 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:45 28-01-2024 Nha Trang - Đà Lạt (Limo)

NASA Travel
4.8 (341)

Limousine ghế ngồi 10 chỗ
16:55 PM
Đèn giao thông Cầu Lùng
2 giờ, 50 phút
19:45 PM
Nhà Ga Cổ Đà Lạt
 • Cơ sở vật chất & tiện ích tốt
 • Thông tin hữu ích
 • Được ngồi đúng chỗ đã đặt
 • Lái xe an toàn
 • Thái độ phục vụ tốt
 • Sạch sẽ
 • Chỗ ngồi/ nằm thoải mái
349.000 ₫249.000 ₫

10 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:45 28-01-2024 Nha Trang - Đà Lạt (Limo)
Đánh giá tốt nhất

GoroTrip Limousine VIP
4.9 (201)

Limousine 12 chỗ
14:30 PM
VP Nha Trang
3 giờ
17:30 PM
VP Đà Lạt
 • Cơ sở vật chất & tiện ích tốt
 • Được ngồi đúng chỗ đã đặt
 • Chỗ ngồi/ nằm thoải mái
 • Lái xe an toàn
 • Sạch sẽ
 • Thái độ phục vụ tốt
250.000 ₫

11 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

GoroTrip Limousine VIP
4.9 (201)

Limousine 12 chỗ
09:00 AM
VP Nha Trang
3 giờ
12:00 PM
VP Đà Lạt
 • Cơ sở vật chất & tiện ích tốt
 • Được ngồi đúng chỗ đã đặt
 • Chỗ ngồi/ nằm thoải mái
 • Lái xe an toàn
 • Sạch sẽ
 • Thái độ phục vụ tốt
250.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

GoroTrip Limousine VIP
4.9 (201)

Limousine 12 chỗ
15:00 PM
VP Nha Trang
3 giờ
18:00 PM
VP Đà Lạt
 • Cơ sở vật chất & tiện ích tốt
 • Được ngồi đúng chỗ đã đặt
 • Chỗ ngồi/ nằm thoải mái
 • Lái xe an toàn
 • Sạch sẽ
 • Thái độ phục vụ tốt
250.000 ₫

11 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

GoroTrip Limousine VIP
4.9 (201)

Limousine 12 chỗ
14:00 PM
VP Nha Trang
3 giờ
17:00 PM
VP Đà Lạt
 • Cơ sở vật chất & tiện ích tốt
 • Được ngồi đúng chỗ đã đặt
 • Chỗ ngồi/ nằm thoải mái
 • Lái xe an toàn
 • Sạch sẽ
 • Thái độ phục vụ tốt
250.000 ₫

11 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

GoroTrip Limousine VIP
4.9 (201)

Limousine 12 chỗ
08:30 AM
VP Nha Trang
3 giờ
11:30 AM
VP Đà Lạt
 • Cơ sở vật chất & tiện ích tốt
 • Được ngồi đúng chỗ đã đặt
 • Chỗ ngồi/ nằm thoải mái
 • Lái xe an toàn
 • Sạch sẽ
 • Thái độ phục vụ tốt
250.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Cúc Tùng Limousine
4.2 (221)

Limousine ghế nằm 9 chỗ
07:00 AM
Bến Xe Phía Nam Nha Trang
3 giờ
10:00 AM
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
270.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

Cúc Tùng Limousine
4.2 (221)

Limousine ghế nằm 9 chỗ
10:00 AM
Bến Xe Phía Nam Nha Trang
3 giờ
13:00 PM
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
270.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

Cúc Tùng Limousine
4.2 (221)

Limousine ghế nằm 9 chỗ
11:30 AM
Bến Xe Phía Nam Nha Trang
3 giờ
14:30 PM
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
270.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

Cúc Tùng Limousine
4.2 (221)

Limousine ghế nằm 9 chỗ
13:00 PM
Bến Xe Phía Nam Nha Trang
3 giờ
16:00 PM
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
270.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

Cúc Tùng Limousine
4.2 (221)

Limousine ghế nằm 9 chỗ
16:00 PM
Bến Xe Phía Nam Nha Trang
3 giờ
19:00 PM
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
270.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

Cúc Tùng Limousine
4.2 (221)

Limousine ghế nằm 9 chỗ
14:30 PM
Bến Xe Phía Nam Nha Trang
3 giờ
17:30 PM
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
270.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

Cúc Tùng Limousine
4.2 (221)

Limousine ghế nằm 9 chỗ
17:30 PM
Bến Xe Phía Nam Nha Trang
3 giờ
20:30 PM
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
270.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

Cúc Tùng Limousine
4.2 (221)

Limousine ghế nằm 9 chỗ
08:30 AM
Bến Xe Phía Nam Nha Trang
3 giờ
11:30 AM
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
270.000 ₫

Chỉ còn 1 chỗ trống

Cúc Tùng Limousine
4.2 (221)

Limousine ghế nằm 9 chỗ
06:00 AM
Bến Xe Phía Bắc Nha Trang
4 giờ
10:00 AM
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
270.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 07:00 28-01-2024 Nha Trang - Đà Lạt

Cúc Tùng Limousine
4.2 (221)

Limousine ghế nằm 9 chỗ
12:30 PM
VP Nha Trang
3 giờ, 30 phút
16:00 PM
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
270.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:00 28-01-2024 Nha Trang - Đà Lạt

Cúc Tùng Limousine
4.2 (221)

Limousine ghế nằm 9 chỗ
10:30 AM
Bến Xe Phía Bắc Nha Trang
4 giờ
14:30 PM
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
270.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 11:30 28-01-2024 Nha Trang - Đà Lạt

Cúc Tùng Limousine
4.2 (221)

Limousine ghế nằm 9 chỗ
09:30 AM
VP Nha Trang
3 giờ, 30 phút
13:00 PM
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
270.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 10:00 28-01-2024 Nha Trang - Đà Lạt

Cúc Tùng Limousine
4.2 (221)

Limousine ghế nằm 9 chỗ
14:00 PM
VP Nha Trang
3 giờ, 30 phút
17:30 PM
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
270.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:30 28-01-2024 Nha Trang - Đà Lạt

Cúc Tùng Limousine
4.2 (221)

Limousine ghế nằm 9 chỗ
13:30 PM
Bến Xe Phía Bắc Nha Trang
4 giờ
17:30 PM
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
270.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:30 28-01-2024 Nha Trang - Đà Lạt

Cúc Tùng Limousine
4.2 (221)

Limousine ghế nằm 9 chỗ
06:30 AM
VP Nha Trang
3 giờ, 30 phút
10:00 AM
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
270.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 07:00 28-01-2024 Nha Trang - Đà Lạt

Cúc Tùng Limousine
4.2 (221)

Limousine ghế nằm 9 chỗ
12:00 PM
Bến Xe Phía Bắc Nha Trang
4 giờ
16:00 PM
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
270.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:00 28-01-2024 Nha Trang - Đà Lạt

Cúc Tùng Limousine
4.2 (221)

Limousine ghế nằm 9 chỗ
08:00 AM
VP Nha Trang
3 giờ, 30 phút
11:30 AM
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
270.000 ₫

Chỉ còn 1 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 08:30 28-01-2024 Nha Trang - Đà Lạt

Cúc Tùng Limousine
4.2 (221)

Limousine ghế nằm 9 chỗ
09:00 AM
Bến Xe Phía Bắc Nha Trang
4 giờ
13:00 PM
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
270.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 10:00 28-01-2024 Nha Trang - Đà Lạt

Cúc Tùng Limousine
4.2 (221)

Limousine ghế nằm 9 chỗ
07:30 AM
Bến Xe Phía Bắc Nha Trang
4 giờ
11:30 AM
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
270.000 ₫

Chỉ còn 1 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 08:30 28-01-2024 Nha Trang - Đà Lạt

Cúc Tùng Limousine
4.2 (221)

Limousine ghế nằm 9 chỗ
15:00 PM
Bến Xe Phía Bắc Nha Trang
4 giờ
19:00 PM
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
270.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:00 28-01-2024 Nha Trang - Đà Lạt

Cúc Tùng Limousine
4.2 (221)

Limousine ghế nằm 9 chỗ
15:30 PM
VP Nha Trang
3 giờ, 30 phút
19:00 PM
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
270.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:00 28-01-2024 Nha Trang - Đà Lạt

Cúc Tùng Limousine
4.2 (221)

Limousine ghế nằm 9 chỗ
11:00 AM
VP Nha Trang
3 giờ, 30 phút
14:30 PM
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
270.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 11:30 28-01-2024 Nha Trang - Đà Lạt

Cúc Tùng Limousine
4.2 (221)

Limousine ghế nằm 9 chỗ
16:30 PM
Bến Xe Phía Bắc Nha Trang
4 giờ
20:30 PM
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
270.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:30 28-01-2024 Nha Trang - Đà Lạt

Cúc Tùng Limousine
4.2 (221)

Limousine ghế nằm 9 chỗ
17:00 PM
VP Nha Trang
3 giờ, 30 phút
20:30 PM
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
270.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:30 28-01-2024 Nha Trang - Đà Lạt

Cát Thiên Hải Limousine
4.1 (370)

Hyundai Custin 6 chỗ
10:00 AM
Vp. Nha Trang
4 giờ
14:00 PM
Vp. Đà Lạt
299.000 ₫

Chỉ còn 5 chỗ trống

Cát Thiên Hải Limousine
4.1 (370)

Hyundai Custin 6 chỗ
13:00 PM
Vp. Nha Trang
4 giờ
17:00 PM
Vp. Đà Lạt
299.000 ₫

Chỉ còn 5 chỗ trống

Cát Thiên Hải Limousine
4.1 (370)

Hyundai Custin 6 chỗ
15:00 PM
Vp. Nha Trang
4 giờ
19:00 PM
Vp. Đà Lạt
299.000 ₫

Chỉ còn 5 chỗ trống

Cát Thiên Hải Limousine
4.1 (370)

Hyundai Custin 6 chỗ
14:00 PM
Vp. Nha Trang
4 giờ
18:00 PM
Vp. Đà Lạt
299.000 ₫

Chỉ còn 5 chỗ trống

Cát Thiên Hải Limousine
4.1 (370)

Hyundai Custin 6 chỗ
12:00 PM
Vp. Nha Trang
4 giờ
16:00 PM
Vp. Đà Lạt
299.000 ₫

Chỉ còn 5 chỗ trống

Cát Thiên Hải Limousine
4.1 (370)

Hyundai Custin 6 chỗ
08:00 AM
Vp. Nha Trang
4 giờ
12:00 PM
Vp. Đà Lạt
299.000 ₫

Chỉ còn 5 chỗ trống

Cát Thiên Hải Limousine
4.1 (370)

Hyundai Custin 6 chỗ
16:00 PM
Vp. Nha Trang
4 giờ
20:00 PM
Vp. Đà Lạt
299.000 ₫

Chỉ còn 5 chỗ trống

Cát Thiên Hải Limousine
4.1 (370)

Hyundai Custin 6 chỗ
11:00 AM
Vp. Nha Trang
4 giờ
15:00 PM
Vp. Đà Lạt
299.000 ₫

Chỉ còn 5 chỗ trống

Cát Thiên Hải Limousine
4.1 (370)

Hyundai Custin 6 chỗ
09:00 AM
Vp. Nha Trang
4 giờ
13:00 PM
Vp. Đà Lạt
299.000 ₫

Chỉ còn 5 chỗ trống

Bạn muốn đặt chỗ nhanh? Hãy tải ngay ứng dụng!

Ứng dụng 12BAY.VN hoàn toàn MIỄN PHÍ!

Hỗ trợ Khách hàng

1900-2642

Công ty TNHH TM DV Nguyễn Dương. Mã số DN: 0316751330. Lô 11, Biệt Thự 2, Khu Đô Thị Hà Đô, P.Thới An, Quận 12, TP Hồ Chí Minh