Đặt vé xe trực tuyến

Loading...

Nha TrangĐà Lạt - 25/06/2021 (16/5 âm lịch)

Giá thấp nhất
160.000 ₫
Đi nhanh nhất
160.000 ₫
Giờ đi
160.000 ₫
Đánh giá
160.000 ₫
Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Khanh Phong
4.6 (428)

Limousine SOLATI 11 chỗ
15:00
Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
3 giờ, 20 phút
18:20
Văn Phòng Đà Lạt
 • Sạch sẽ
 • Xe chạy đúng giờ
 • Lái xe an toàn
160.000 ₫

11 chỗ trống

Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Khanh Phong
4.6 (428)

Limousine SOLATI 11 chỗ
09:30
Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
3 giờ, 20 phút
12:50
Văn Phòng Đà Lạt
 • Sạch sẽ
 • Xe chạy đúng giờ
 • Lái xe an toàn
160.000 ₫

11 chỗ trống

Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Khanh Phong
4.6 (428)

Limousine SOLATI 11 chỗ
11:30
Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
3 giờ, 20 phút
14:50
Văn Phòng Đà Lạt
 • Sạch sẽ
 • Xe chạy đúng giờ
 • Lái xe an toàn
160.000 ₫

11 chỗ trống

Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Khanh Phong
4.6 (428)

Limousine SOLATI 11 chỗ
17:00
Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
3 giờ, 20 phút
20:20
Văn Phòng Đà Lạt
 • Sạch sẽ
 • Xe chạy đúng giờ
 • Lái xe an toàn
160.000 ₫

11 chỗ trống

Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Khanh Phong
4.6 (428)

Limousine 9 chỗ
07:30
Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
3 giờ, 20 phút
10:50
Văn Phòng Đà Lạt
 • Sạch sẽ
 • Xe chạy đúng giờ
 • Lái xe an toàn
160.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Khanh Phong
4.6 (428)

Limousine SOLATI 11 chỗ
13:30
Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
3 giờ, 20 phút
16:50
Văn Phòng Đà Lạt
 • Sạch sẽ
 • Xe chạy đúng giờ
 • Lái xe an toàn
160.000 ₫

11 chỗ trống

Giá tốt nhất & Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Khanh Phong
4.6 (428)

Limousine SOLATI 11 chỗ
11:30
Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
3 giờ
14:30
Bến Xe Đà Lạt
 • Sạch sẽ
 • Xe chạy đúng giờ
 • Lái xe an toàn
160.000 ₫

11 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 11:30 25-06-2021 Nha Trang - Đà Lạt
Giá tốt nhất & Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Khanh Phong
4.6 (428)

Limousine 9 chỗ
07:30
Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
3 giờ
10:30
Bến Xe Đà Lạt
 • Sạch sẽ
 • Xe chạy đúng giờ
 • Lái xe an toàn
160.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 07:30 25-06-2021 Nha Trang - Đà Lạt
Giá tốt nhất & Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Khanh Phong
4.6 (428)

Limousine SOLATI 11 chỗ
17:00
Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
3 giờ
20:00
Bến Xe Đà Lạt
 • Sạch sẽ
 • Xe chạy đúng giờ
 • Lái xe an toàn
160.000 ₫

11 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:00 25-06-2021 Nha Trang - Đà Lạt
Giá tốt nhất & Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Khanh Phong
4.6 (428)

Limousine SOLATI 11 chỗ
13:30
Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
3 giờ
16:30
Bến Xe Đà Lạt
 • Sạch sẽ
 • Xe chạy đúng giờ
 • Lái xe an toàn
160.000 ₫

11 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:30 25-06-2021 Nha Trang - Đà Lạt
Giá tốt nhất & Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Khanh Phong
4.6 (428)

Limousine SOLATI 11 chỗ
15:00
Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
3 giờ
18:00
Bến Xe Đà Lạt
 • Sạch sẽ
 • Xe chạy đúng giờ
 • Lái xe an toàn
160.000 ₫

11 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:00 25-06-2021 Nha Trang - Đà Lạt
Giá tốt nhất & Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Khanh Phong
4.6 (428)

Limousine SOLATI 11 chỗ
09:30
Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
3 giờ
12:30
Bến Xe Đà Lạt
 • Sạch sẽ
 • Xe chạy đúng giờ
 • Lái xe an toàn
160.000 ₫

11 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 09:30 25-06-2021 Nha Trang - Đà Lạt

Cát Thiên Hải Limousine
3.8 (111)

Limousine 12 chỗ Massage
08:30
Văn phòng Nha Trang
3 giờ, 30 phút
12:00
Văn phòng Đà Lạt
165.000 ₫

11 chỗ trống

Cát Thiên Hải Limousine
3.8 (111)

Limousine 12 chỗ Massage
10:30
Văn phòng Nha Trang
3 giờ, 30 phút
14:00
Văn phòng Đà Lạt
165.000 ₫

11 chỗ trống

Cát Thiên Hải Limousine
3.8 (111)

Limousine 12 chỗ Massage
09:30
Văn phòng Nha Trang
3 giờ, 30 phút
13:00
Văn phòng Đà Lạt
165.000 ₫

11 chỗ trống

Cát Thiên Hải Limousine
3.8 (111)

Limousine 12 chỗ Massage
11:30
Văn phòng Nha Trang
3 giờ, 30 phút
15:00
Văn phòng Đà Lạt
165.000 ₫

11 chỗ trống

Cát Thiên Hải Limousine
3.8 (111)

Limousine 12 chỗ Massage
13:30
Văn phòng Nha Trang
3 giờ, 30 phút
17:00
Văn phòng Đà Lạt
165.000 ₫

11 chỗ trống

Cát Thiên Hải Limousine
3.8 (111)

Limousine 12 chỗ Massage
07:30
Văn phòng Nha Trang
3 giờ, 30 phút
11:00
Văn phòng Đà Lạt
165.000 ₫

11 chỗ trống

Cát Thiên Hải Limousine
3.8 (111)

Limousine 12 chỗ Massage
12:30
Văn phòng Nha Trang
3 giờ, 30 phút
16:00
Văn phòng Đà Lạt
173.000 ₫

11 chỗ trống

Bạn muốn đặt chỗ nhanh? Hãy tải ngay ứng dụng!

Ứng dụng 12BAY.VN hoàn toàn MIỄN PHÍ!

Hỗ trợ Khách hàng

1900 2642

© 2021 12BAY, Ltd