Đặt vé xe trực tuyến

From
Value
To
Value
To
Value
submit

Nha TrangĐà Lạt - 02/10/2022 (7/9 âm lịch)

Giá tốt nhất & Nhanh nhất

Cúc Tùng
3.7 (401)

Limousine 9 chỗ
15:00
Bến Xe Phía Nam Nha Trang
3 giờ
18:00
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Giá tốt nhất & Nhanh nhất

Cúc Tùng
3.7 (401)

Limousine 9 chỗ
14:00
Bến Xe Phía Nam Nha Trang
3 giờ
17:00
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Giá tốt nhất & Nhanh nhất

Cúc Tùng
3.7 (401)

Limousine 9 chỗ
10:00
Bến Xe Phía Nam Nha Trang
3 giờ
13:00
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Giá tốt nhất & Nhanh nhất

Cúc Tùng
3.7 (401)

Limousine 9 chỗ
17:00
Bến Xe Phía Nam Nha Trang
3 giờ
20:00
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Giá tốt nhất & Nhanh nhất

Cúc Tùng
3.7 (401)

Limousine 9 chỗ
13:00
Bến Xe Phía Nam Nha Trang
3 giờ
16:00
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Giá tốt nhất & Nhanh nhất

Cúc Tùng
3.7 (401)

Limousine 9 chỗ
08:00
Bến Xe Phía Nam Nha Trang
3 giờ
11:00
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Giá tốt nhất & Nhanh nhất

Cúc Tùng
3.7 (401)

Limousine 9 chỗ
07:00
Bến Xe Phía Nam Nha Trang
3 giờ
10:00
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
200.000 ₫

Chỉ còn 6 chỗ trống

Giá tốt nhất & Nhanh nhất

Cúc Tùng
3.7 (401)

Limousine 9 chỗ
11:00
Bến Xe Phía Nam Nha Trang
3 giờ
14:00
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Giá tốt nhất & Nhanh nhất

Cúc Tùng
3.7 (401)

Limousine 9 chỗ
16:00
Bến Xe Phía Nam Nha Trang
3 giờ
19:00
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Giá tốt nhất & Nhanh nhất

Cúc Tùng
3.7 (401)

Limousine 9 chỗ
09:00
Bến Xe Phía Nam Nha Trang
3 giờ
12:00
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Giá tốt nhất

Cúc Tùng
3.7 (401)

Limousine 9 chỗ
14:30
VP Nha Trang
3 giờ, 30 phút
18:00
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:00 02-10-2022 Nha Trang - Đà Lạt
Giá tốt nhất

Cúc Tùng
3.7 (401)

Limousine 9 chỗ
07:30
VP Nha Trang
3 giờ, 30 phút
11:00
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 08:00 02-10-2022 Nha Trang - Đà Lạt
Giá tốt nhất

Cúc Tùng
3.7 (401)

Limousine 9 chỗ
15:30
VP Nha Trang
3 giờ, 30 phút
19:00
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:00 02-10-2022 Nha Trang - Đà Lạt
Giá tốt nhất

Cúc Tùng
3.7 (401)

Limousine 9 chỗ
06:30
VP Nha Trang
3 giờ, 30 phút
10:00
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
200.000 ₫

Chỉ còn 6 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 07:00 02-10-2022 Nha Trang - Đà Lạt
Giá tốt nhất

Cúc Tùng
3.7 (401)

Limousine 9 chỗ
10:30
VP Nha Trang
3 giờ, 30 phút
14:00
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 11:00 02-10-2022 Nha Trang - Đà Lạt
Giá tốt nhất

Cúc Tùng
3.7 (401)

Limousine 9 chỗ
13:30
VP Nha Trang
3 giờ, 30 phút
17:00
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:00 02-10-2022 Nha Trang - Đà Lạt
Giá tốt nhất

Cúc Tùng
3.7 (401)

Limousine 9 chỗ
08:30
VP Nha Trang
3 giờ, 30 phút
12:00
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 09:00 02-10-2022 Nha Trang - Đà Lạt
Giá tốt nhất

Cúc Tùng
3.7 (401)

Limousine 9 chỗ
12:30
VP Nha Trang
3 giờ, 30 phút
16:00
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:00 02-10-2022 Nha Trang - Đà Lạt
Giá tốt nhất

Cúc Tùng
3.7 (401)

Limousine 9 chỗ
16:30
VP Nha Trang
3 giờ, 30 phút
20:00
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:00 02-10-2022 Nha Trang - Đà Lạt
Giá tốt nhất

Cúc Tùng
3.7 (401)

Limousine 9 chỗ
09:30
VP Nha Trang
3 giờ, 30 phút
13:00
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 10:00 02-10-2022 Nha Trang - Đà Lạt

Cát Thiên Hải Limousine
3.8 (204)

Limousine 12 chỗ Massage
09:00
Văn phòng Nha Trang
3 giờ, 30 phút
12:30
Bãi đậu xe L'angfarm Store Bờ Hồ
209.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Cát Thiên Hải Limousine
3.8 (204)

Limousine 12 chỗ Massage
07:30
Văn phòng Nha Trang
3 giờ, 30 phút
11:00
Bãi đậu xe L'angfarm Store Bờ Hồ
209.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Cát Thiên Hải Limousine
3.8 (204)

Limousine 12 chỗ Massage
16:30
Văn phòng Nha Trang
3 giờ, 30 phút
20:00
Bãi đậu xe L'angfarm Store Bờ Hồ
209.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Cát Thiên Hải Limousine
3.8 (204)

Limousine 12 chỗ Massage
12:30
Văn phòng Nha Trang
3 giờ, 30 phút
16:00
Bãi đậu xe L'angfarm Store Bờ Hồ
209.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Khanh Phong
4.7 (2638)

Limousine SOLATI 11 chỗ
09:30
Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
3 giờ, 20 phút
12:50
Văn Phòng Đà Lạt
220.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Khanh Phong
4.7 (2638)

Limousine 9 chỗ
07:30
Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
3 giờ, 20 phút
10:50
Văn Phòng Đà Lạt
220.000 ₫

Chỉ còn 8 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Khanh Phong
4.7 (2638)

Limousine SOLATI 11 chỗ
14:00
Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
3 giờ, 20 phút
17:20
Văn Phòng Đà Lạt
220.000 ₫

11 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Khanh Phong
4.7 (2638)

Limousine 9 chỗ
13:00
Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
3 giờ, 20 phút
16:20
Văn Phòng Đà Lạt
220.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Khanh Phong
4.7 (2638)

Limousine SOLATI 11 chỗ
08:30
Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
3 giờ, 20 phút
11:50
Văn Phòng Đà Lạt
220.000 ₫

11 chỗ trống

Nhanh nhất

Lạc Hồng Limousine
4.4 (609)

Limousine Solati 9 chỗ
14:00
GO! Nha Trang
3 giờ
17:00
VP Đà Lạt
220.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Nhanh nhất

Lạc Hồng Limousine
4.4 (609)

Limousine Solati 9 chỗ
12:00
GO! Nha Trang
3 giờ
15:00
VP Đà Lạt
220.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Nhanh nhất

Lạc Hồng Limousine
4.4 (609)

Limousine Solati 9 chỗ
16:30
GO! Nha Trang
3 giờ
19:30
VP Đà Lạt
220.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Nhanh nhất

Lạc Hồng Limousine
4.4 (609)

Limousine Solati 9 chỗ
15:00
GO! Nha Trang
3 giờ
18:00
VP Đà Lạt
220.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Khanh Phong
4.7 (2638)

Limousine SOLATI 11 chỗ
14:00
Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
3 giờ
17:00
Bến Xe Đà Lạt
220.000 ₫

11 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:00 02-10-2022 Nha Trang - Đà Lạt
Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Khanh Phong
4.7 (2638)

Limousine 9 chỗ
07:30
Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
3 giờ
10:30
Bến Xe Đà Lạt
220.000 ₫

Chỉ còn 8 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 07:30 02-10-2022 Nha Trang - Đà Lạt
Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Khanh Phong
4.7 (2638)

Limousine 9 chỗ
13:00
Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
3 giờ
16:00
Bến Xe Đà Lạt
220.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:00 02-10-2022 Nha Trang - Đà Lạt
Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Khanh Phong
4.7 (2638)

Limousine SOLATI 11 chỗ
08:30
Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
3 giờ
11:30
Bến Xe Đà Lạt
220.000 ₫

11 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 08:30 02-10-2022 Nha Trang - Đà Lạt
Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Khanh Phong
4.7 (2638)

Limousine SOLATI 11 chỗ
09:30
Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
3 giờ
12:30
Bến Xe Đà Lạt
220.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 09:30 02-10-2022 Nha Trang - Đà Lạt

Bạn muốn đặt chỗ nhanh? Hãy tải ngay ứng dụng!

Ứng dụng 12BAY.VN hoàn toàn MIỄN PHÍ!

Hỗ trợ Khách hàng

1900 2642

Công ty TNHH TM DV Nguyễn Dương. Mã số DN: 0316751330. Lô 11, Biệt Thự 2, Khu Đô Thị Hà Đô, P.Thới An, Quận 12, TP Hồ Chí Minh