Đặt vé xe trực tuyến

From
Value
To
Value
To
Value
submit

Nha TrangQuảng Ngãi - 20/02/2024 (11/1 âm lịch)

Giá tốt nhất

Liên Hưng
4 (6854)

Limousine 34 giường (mới)
21:15 PM
Bến xe Phía Nam Nha Trang
7 giờ, 45 phút
05:00 AM
Bến xe Quảng Ngãi
310.000 ₫

27 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:30 20-02-2024 Phan Rang - Đà Nẵng
Giá tốt nhất

Liên Hưng
4 (6854)

Limousine 34 giường (mới)
20:30 PM
Vp Nha Trang
8 giờ, 30 phút
05:00 AM
Bến xe Quảng Ngãi
310.000 ₫

27 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:30 20-02-2024 Phan Rang - Đà Nẵng
Giá tốt nhất

Liên Hưng
4 (6854)

Limousine 34 giường (mới)
06:15 AM
Vp Nha Trang
8 giờ, 30 phút
14:45 PM
Bến xe Quảng Ngãi
310.000 ₫

34 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 07:00 20-02-2024 Nha Trang - Đà Nẵng
Giá tốt nhất

Liên Hưng
4 (6854)

Limousine 34 giường (mới)
07:00 AM
Bến xe Phía Nam Nha Trang
7 giờ, 45 phút
14:45 PM
Bến xe Quảng Ngãi
310.000 ₫

34 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 07:00 20-02-2024 Nha Trang - Đà Nẵng

Hà Linh
3.9 (811)

Giường nằm 40 chỗ
19:15 PM
Vp. Nha Trang
6 giờ, 45 phút
02:00 AM
Quảng Ngãi
320.000 ₫

37 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:30 20-02-2024 Ninh Thuận - Đà Nẵng

Rạng Đông Buslines
4.1 (832)

Giường nằm 40 chỗ
21:00 PM
Ngã 3 nhà máy sợi Nha Trang
7 giờ, 20 phút
04:20 AM
Bến xe Quảng Ngãi
350.000 ₫

39 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:00 20-02-2024 An Sương - Quảng Ngãi

Rạng Đông Buslines
4.1 (832)

Giường nằm 40 chỗ
21:00 PM
Ngã 3 nhà máy sợi Nha Trang
6 giờ, 10 phút
03:10 AM
Đức Phổ
350.000 ₫

39 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:00 20-02-2024 An Sương - Quảng Ngãi

Rạng Đông Buslines
4.1 (832)

Giường nằm 40 chỗ
21:00 PM
Ngã 3 nhà máy sợi Nha Trang
6 giờ, 50 phút
03:50 AM
Mộ Đức
350.000 ₫

39 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:00 20-02-2024 An Sương - Quảng Ngãi

Quang Hạnh
3.5 (743)

Limousine 32 giường (WC)
19:01 PM
VP Nha Trang
8 giờ, 15 phút
03:16 AM
Bến xe Quảng Ngãi
370.000 ₫

20 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:31 20-02-2024 Nha Trang - Đà Nẵng

Quang Hạnh
3.5 (743)

Limousine 32 giường (WC)
19:31 PM
Bến xe phía Nam Nha Trang mới
7 giờ, 45 phút
03:16 AM
Bến xe Quảng Ngãi
370.000 ₫

20 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:31 20-02-2024 Nha Trang - Đà Nẵng

Quang Hạnh
3.5 (743)

Limousine 32 giường (WC)
19:30 PM
Bến xe phía Nam Nha Trang mới
7 giờ, 35 phút
03:05 AM
Bến xe Quảng Ngãi
390.000 ₫

20 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:00 20-02-2024 Cam Ranh - Đà Nẵng

Queen Cafe (Cam Ranh)
3.1 (19)

Limousine 34 chỗ
19:30 PM
32 Thích Quảng Đức
6 giờ, 25 phút
01:55 AM
Coop Mart Đức Phổ
420.000 ₫

31 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:30 20-02-2024 Đà Lạt - Huế

Đình Nhân
4.1 (120)

Limousine 32 Phòng (Có Toilet)
14:00 PM
Ngã 3 Thành
9 giờ
23:00 PM
Quảng Ngãi (dọc QL1A)
450.000 ₫

30 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 06:30 20-02-2024 Sài Gòn - Đà Nẵng (34P VIP)

Thanh Thủy
4.4 (429)

Limousine 34 Phòng Đơn
18:15 PM
Ngã 3 Thành
6 giờ, 30 phút
00:45 AM
Bến xe Quảng Ngãi
450.000 ₫

25 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 10:00 20-02-2024 Bình Dương - Sài Gòn - Quảng Ngãi (VIP)

Thanh Thủy
4.4 (429)

Limousine 34 Phòng Đơn
18:15 PM
Ngã 3 Thành
7 giờ, 30 phút
01:45 AM
Trung tâm Hành chính Bình Sơn
450.000 ₫

25 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 10:00 20-02-2024 Bình Dương - Sài Gòn - Quảng Ngãi (VIP)

Thanh Thủy
4.4 (429)

Limousine 34 Phòng Đơn
18:15 PM
Ngã 3 Thành
6 giờ
00:15 AM
Coop Mart Đức Phổ
450.000 ₫

25 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 10:00 20-02-2024 Bình Dương - Sài Gòn - Quảng Ngãi (VIP)

Cúc Tùng
3.7 (1258)

Limousine giường nằm 21 chỗ
19:30 PM
Bến Xe Phía Nam Nha Trang
7 giờ, 45 phút
03:15 AM
Bến xe Quảng Ngãi
503.000 ₫

21 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:30 20-02-2024 Nha Trang - Đà Nẵng

Cúc Tùng
3.7 (1258)

Limousine giường nằm 21 chỗ
20:00 PM
Bến Xe Phía Nam Nha Trang
7 giờ, 45 phút
03:45 AM
Bến xe Quảng Ngãi
503.000 ₫

18 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:00 20-02-2024 Nha Trang - Đà Nẵng

Cúc Tùng
3.7 (1258)

Limousine giường nằm 21 chỗ
19:00 PM
Bến Xe Phía Nam Nha Trang
7 giờ, 45 phút
02:45 AM
Bến xe Quảng Ngãi
503.000 ₫

20 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:00 20-02-2024 Nha Trang - Đà Nẵng

Liên Hưng
4 (6854)

Limousine 22 phòng (WC)
20:30 PM
Vp Nha Trang
8 giờ, 30 phút
05:00 AM
Bến xe Quảng Ngãi
506.000 ₫

17 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:00 20-02-2024 Cam Ranh - Đà Nẵng

Liên Hưng
4 (6854)

Limousine 22 phòng (WC)
20:00 PM
Vp Nha Trang
8 giờ, 30 phút
04:30 AM
Bến xe Quảng Ngãi
506.000 ₫

15 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:30 20-02-2024 Cam Ranh - Đà Nẵng

Liên Hưng
4 (6854)

Limousine 22 phòng (WC)
20:30 PM
Bến xe Phía Nam Nha Trang
8 giờ
04:30 AM
Bến xe Quảng Ngãi
506.000 ₫

15 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:30 20-02-2024 Cam Ranh - Đà Nẵng

Liên Hưng
4 (6854)

Limousine 22 phòng (WC)
21:00 PM
Bến xe Phía Nam Nha Trang
8 giờ
05:00 AM
Bến xe Quảng Ngãi
506.000 ₫

17 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:00 20-02-2024 Cam Ranh - Đà Nẵng

Đình Nhân
4.1 (120)

Cabin 24 Phòng (Ko WC)
18:30 PM
Ngã 3 Thành
8 giờ
02:30 AM
Quảng Ngãi (dọc QL1A)
Giá từ 550.000 ₫

22 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 08:30 20-02-2024 Bình Dương - Đà Nẵng (22P VIP)

Quang Hạnh
3.5 (743)

Limousine 22 phòng (WC)
19:00 PM
Bến xe phía Nam Nha Trang mới
7 giờ, 45 phút
02:45 AM
Bến xe Quảng Ngãi
580.000 ₫

19 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:00 20-02-2024 Nha Trang - Đà Nẵng

Quang Hạnh
3.5 (743)

Limousine 22 phòng (WC)
18:30 PM
VP Nha Trang
8 giờ, 15 phút
02:45 AM
Bến xe Quảng Ngãi
580.000 ₫

19 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:00 20-02-2024 Nha Trang - Đà Nẵng

Thanh Thủy
4.4 (429)

Limousine 24 Phòng
18:40 PM
Ngã 3 Thành
5 giờ, 45 phút
00:25 AM
Bến xe Quảng Ngãi
900.000 ₫

19 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 10:00 20-02-2024 Bình Dương - Sài Gòn - Quảng Ngãi (Vip24)
Nhanh nhất

Thanh Thủy
4.4 (429)

Limousine 24 Phòng
18:40 PM
Ngã 3 Thành
5 giờ, 15 phút
23:55 PM
Coop Mart Đức Phổ
900.000 ₫

19 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 10:00 20-02-2024 Bình Dương - Sài Gòn - Quảng Ngãi (Vip24)

Thanh Thủy
4.4 (429)

Limousine 24 Phòng
18:40 PM
Ngã 3 Thành
6 giờ, 45 phút
01:25 AM
Trung tâm Hành chính Bình Sơn
900.000 ₫

19 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 10:00 20-02-2024 Bình Dương - Sài Gòn - Quảng Ngãi (Vip24)

Quang Hạnh (NT)
3.7 (10)

Limousine 22 phòng (WC)
19:50 PM
Bến Xe Phía Nam Nha Trang Mới
7 giờ, 35 phút
03:25 AM
Bến Xe Quảng Ngãi
600.000 ₫

22 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:30 20-02-2024 Phan Rang - Đà Nẵng

Tân Kim Chi
4.3 (1201)

Limousine giường phòng 24 chỗ (CABIN ĐÔI)
20:55 PM
Ngã 3 nhà máy sợi Nha Trang
6 giờ, 20 phút
03:15 AM
Trạm Xăng Dầu Đức Nhuận - Quảng Ngãi
850.000 ₫

Chỉ còn 3 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:25 20-02-2024 Đà Lạt - Đà Nẵng
Đánh giá tốt nhất

Tân Quang Dũng
4.5 (360)

Phòng 22 chỗ (Có Toilet)
18:01 PM
Ngã 3 Thành
7 giờ
01:01 AM
Quảng Ngãi (dọc QL1A)
  • Chỗ ngồi/ nằm thoải mái
  • Thái độ phục vụ tốt
Giá từ 750.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:31 20-02-2024 Đà Lạt - Quảng Trị

Tân Kim Chi
4.3 (1201)

Limousine giường phòng 24 chỗ (CABIN ĐÔI)
21:05 PM
Ngã 3 nhà máy sợi Nha Trang
6 giờ, 20 phút
03:25 AM
Trạm Xăng Dầu Đức Nhuận - Quảng Ngãi
850.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:35 20-02-2024 Đà Lạt - Đà Nẵng

Bạn muốn đặt chỗ nhanh? Hãy tải ngay ứng dụng!

Ứng dụng 12BAY.VN hoàn toàn MIỄN PHÍ!

Hỗ trợ Khách hàng

1900-2642

Công ty TNHH TM DV Nguyễn Dương. Mã số DN: 0316751330. Lô 11, Biệt Thự 2, Khu Đô Thị Hà Đô, P.Thới An, Quận 12, TP Hồ Chí Minh