Đặt vé xe trực tuyến

From
Value
To
Value
To
Value
submit

Nha TrangQuảng Ngãi - 26/06/2024 (21/5 âm lịch)

Giá tốt nhất

Liên Hưng
3.9 (8401)

Limousine 34 giường (mới)
20:30 PM
Vp Nha Trang
8 giờ, 30 phút
05:00 AM
BX Quảng Ngãi
310.000 ₫

30 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:30 26-06-2024 Phan Rang - Đà Nẵng
Giá tốt nhất

Liên Hưng
3.9 (8401)

Limousine 34 giường (mới)
18:45 PM
Vp Nha Trang
8 giờ
02:45 AM
BX Quảng Ngãi
310.000 ₫

25 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:30 26-06-2024 Nha Trang - Đà Nẵng

Hà Linh
3.9 (962)

Giường nằm 40 chỗ
19:15 PM
Vp. Nha Trang
8 giờ, 30 phút
03:45 AM
Quảng Ngãi
320.000 ₫

34 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:30 26-06-2024 Ninh Thuận - Đà Nẵng

Quang Hạnh
3.5 (908)

Limousine 32 giường (WC)
19:00 PM
VP Nha Trang
8 giờ, 15 phút
03:15 AM
BX Quảng Ngãi
370.000 ₫340.000 ₫

21 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:30 26-06-2024 Nha Trang - Đà Nẵng

Queen Cafe (Cam Ranh)
3 (32)

Limousine 34 chỗ
19:30 PM
32 Thích Quảng Đức
6 giờ, 25 phút
01:55 AM
Coop Mart Đức Phổ
370.000 ₫

32 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:30 26-06-2024 Đà Lạt - Huế
Đánh giá tốt nhất

Thanh Thủy
4.5 (565)

Giường nằm 46 chỗ
21:30 PM
Ngã 3 Thành
7 giờ
04:30 AM
BX Quảng Ngãi
400.000 ₫

29 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:00 26-06-2024 Bình Dương - Sài Gòn - Quảng Ngãi
Đánh giá tốt nhất

Thanh Thủy
4.5 (565)

Giường nằm 46 chỗ
21:30 PM
Ngã 3 Thành
8 giờ
05:30 AM
Trung tâm Hành chính Bình Sơn
400.000 ₫

29 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:00 26-06-2024 Bình Dương - Sài Gòn - Quảng Ngãi
Đánh giá tốt nhất

Thanh Thủy
4.5 (565)

Giường nằm 46 chỗ
21:30 PM
Ngã 3 Thành
6 giờ, 15 phút
03:45 AM
Coop Mart Đức Phổ
400.000 ₫

29 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:00 26-06-2024 Bình Dương - Sài Gòn - Quảng Ngãi

Thuận Tâm
3.7 (126)

Giường nằm 46 chỗ
21:01 PM
Ngã 3 Thành
9 giờ
06:01 AM
Cảng Sa Kỳ
400.000 ₫

19 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 12:01 26-06-2024 Sài Gòn - Quảng Ngãi

Thuận Tâm
3.7 (126)

Giường nằm 46 chỗ
21:01 PM
Ngã 3 Thành
7 giờ, 30 phút
04:31 AM
BX Quảng Ngãi
400.000 ₫

19 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 12:01 26-06-2024 Sài Gòn - Quảng Ngãi

Thuận Tâm
3.7 (126)

Giường nằm 46 chỗ
21:01 PM
Ngã 3 Thành
8 giờ, 30 phút
05:31 AM
Tịnh Khê
400.000 ₫

19 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 12:01 26-06-2024 Sài Gòn - Quảng Ngãi

Liên Hưng
3.9 (8401)

Limousine 22 phòng đơn (WC)
20:30 PM
Vp Nha Trang
8 giờ, 30 phút
05:00 AM
BX Quảng Ngãi
490.000 ₫430.000 ₫

Chỉ còn 8 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:00 26-06-2024 Cam Ranh - Đà Nẵng

Liên Hưng
3.9 (8401)

Limousine 21 phòng đơn (WC)
19:30 PM
Vp Nha Trang
8 giờ, 30 phút
04:00 AM
BX Quảng Ngãi
490.000 ₫430.000 ₫

10 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:00 26-06-2024 Cam Ranh - Đà Nẵng

Cúc Tùng
3.7 (1476)

Limousine giường nằm 21 chỗ
18:15 PM
VP Nha Trang
8 giờ, 30 phút
02:45 AM
BX Quảng Ngãi
503.000 ₫450.000 ₫

18 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:00 26-06-2024 Nha Trang - Đà Nẵng

Cúc Tùng
3.7 (1476)

Limousine giường nằm 21 chỗ
19:15 PM
VP Nha Trang
8 giờ, 30 phút
03:45 AM
BX Quảng Ngãi
503.000 ₫450.000 ₫

19 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:00 26-06-2024 Nha Trang - Đà Nẵng

Rạng Đông Buslines
3.8 (942)

Limousine 34 phòng
00:35 AM
Ngã 3 nhà máy sợi Nha Trang
7 giờ, 20 phút
07:55 AM
Bến xe Quảng Ngãi
450.000 ₫

10 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:30 25-06-2024 An Sương - Quảng Ngãi
Đánh giá tốt nhất

Thanh Thủy
4.5 (565)

Limousine 34 Phòng Đơn
01:15 AM
Ngã 3 Thành
6 giờ, 30 phút
07:45 AM
BX Quảng Ngãi
450.000 ₫

12 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:00 25-06-2024 Bình Dương - Sài Gòn - Quảng Ngãi (VIP)

Rạng Đông Buslines
3.8 (942)

Limousine 34 phòng
00:35 AM
Ngã 3 nhà máy sợi Nha Trang
6 giờ, 10 phút
06:45 AM
Đức Phổ
450.000 ₫

10 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:30 25-06-2024 An Sương - Quảng Ngãi
Đánh giá tốt nhất

Thanh Thủy
4.5 (565)

Limousine 34 Phòng Đơn
01:15 AM
Ngã 3 Thành
6 giờ
07:15 AM
Coop Mart Đức Phổ
450.000 ₫

12 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:00 25-06-2024 Bình Dương - Sài Gòn - Quảng Ngãi (VIP)
Đánh giá tốt nhất

Thanh Thủy
4.5 (565)

Limousine 34 Phòng Đơn
01:15 AM
Ngã 3 Thành
7 giờ, 30 phút
08:45 AM
Trung tâm Hành chính Bình Sơn
450.000 ₫

12 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:00 25-06-2024 Bình Dương - Sài Gòn - Quảng Ngãi (VIP)

Rạng Đông Buslines
3.8 (942)

Limousine 34 phòng
00:35 AM
Ngã 3 nhà máy sợi Nha Trang
6 giờ, 50 phút
07:25 AM
Mộ Đức
450.000 ₫

10 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:30 25-06-2024 An Sương - Quảng Ngãi

Quang Hạnh (NT)
3.8 (44)

Limousine 22 phòng (WC)
18:10 PM
VP Nha Trang
7 giờ, 55 phút
02:05 AM
Bến Xe Quảng Ngãi
580.000 ₫480.000 ₫

16 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:00 26-06-2024 Phan Rang - Đà Nẵng

Đình Nhân
3.9 (234)

Limousine 32 Phòng (Có Toilet)
17:00 PM
Ngã 3 Thành
9 giờ
02:00 AM
Quảng Ngãi (dọc QL1A)
550.000 ₫

21 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 08:30 26-06-2024 Sài Gòn - Đà Nẵng (34P VIP)

Hà Linh
3.9 (962)

Limousine 22 Phòng Đơn
20:30 PM
Vp. Nha Trang
8 giờ, 30 phút
05:00 AM
Quảng Ngãi
580.000 ₫

15 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:45 26-06-2024 Ninh Thuận - Đà Nẵng

Quang Hạnh
3.5 (908)

Limousine 22 phòng (WC)
18:30 PM
VP Nha Trang
8 giờ, 15 phút
02:45 AM
BX Quảng Ngãi
580.000 ₫

13 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:00 26-06-2024 Nha Trang - Đà Nẵng

Quang Hạnh
3.5 (908)

Limousine 22 phòng (WC)
18:00 PM
VP Nha Trang
8 giờ, 15 phút
02:15 AM
BX Quảng Ngãi
580.000 ₫

15 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:30 26-06-2024 Nha Trang - Đà Nẵng
Đánh giá tốt nhất

Thanh Thủy
4.5 (565)

Limousine 24 Phòng
23:40 PM
Ngã 3 Thành
6 giờ, 45 phút
06:25 AM
Trung tâm Hành chính Bình Sơn
900.000 ₫

13 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:00 26-06-2024 Bình Dương - Sài Gòn - Quảng Ngãi (Vip24)
Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Thanh Thủy
4.5 (565)

Limousine 24 Phòng
23:40 PM
Ngã 3 Thành
5 giờ, 15 phút
04:55 AM
Coop Mart Đức Phổ
900.000 ₫

13 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:00 26-06-2024 Bình Dương - Sài Gòn - Quảng Ngãi (Vip24)
Đánh giá tốt nhất

Thanh Thủy
4.5 (565)

Limousine 24 Phòng
23:40 PM
Ngã 3 Thành
5 giờ, 45 phút
05:25 AM
BX Quảng Ngãi
900.000 ₫

13 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:00 26-06-2024 Bình Dương - Sài Gòn - Quảng Ngãi (Vip24)

Tân Kim Chi
4.3 (1702)

Limousine giường phòng 24 chỗ (CABIN ĐÔI)
20:45 PM
Ngã ba nhà máy sợi Nha Trang
6 giờ, 20 phút
03:05 AM
Trạm Xăng Dầu Đức Nhuận - Quảng Ngãi
900.000 ₫850.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:15 26-06-2024 Đà Lạt - Đà Nẵng

Tân Kim Chi
4.3 (1702)

Limousine giường phòng 24 chỗ (CABIN ĐÔI)
21:05 PM
Ngã ba nhà máy sợi Nha Trang
6 giờ, 20 phút
03:25 AM
Trạm Xăng Dầu Đức Nhuận - Quảng Ngãi
900.000 ₫850.000 ₫

13 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:35 26-06-2024 Đà Lạt - Đà Nẵng

Đình Nhân
3.9 (234)

Cabin 22 Phòng (Có Toilet)
02:00 AM
Ngã 3 Thành
8 giờ
10:00 AM
Quảng Ngãi (dọc QL1A)
1.100.000 ₫

13 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:00 25-06-2024 Sài Gòn - Đà Nẵng (22P VIP)

Đình Nhân
3.9 (234)

Cabin 22 Phòng (Có Toilet)
22:00 PM
Ngã 3 Thành
7 giờ
05:00 AM
Quảng Ngãi (dọc QL1A)
1.100.000 ₫

15 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 11:00 26-06-2024 Bình Dương - Đà Nẵng (22P VIP)

Đình Nhân
3.9 (234)

Cabin 22 Phòng (Có Toilet)
21:00 PM
Ngã 3 Thành
8 giờ
05:00 AM
Quảng Ngãi (dọc QL1A)
1.100.000 ₫

14 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:00 26-06-2024 Sài Gòn - Đà Nẵng (22P VIP)

Đình Nhân
3.9 (234)

Cabin 22 Phòng
23:00 PM
Ngã 3 Thành
8 giờ
07:00 AM
Quảng Ngãi (dọc QL1A)
1.100.000 ₫

11 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:00 26-06-2024 Sài Gòn - Đà Nẵng (22P VIP)

Bạn muốn đặt chỗ nhanh? Hãy tải ngay ứng dụng!

Ứng dụng 12BAY.VN hoàn toàn MIỄN PHÍ!

Hỗ trợ Khách hàng

1900-2642

Công ty TNHH TM DV Nguyễn Dương. Mã số DN: 0316751330. Lô 11, Biệt Thự 2, Khu Đô Thị Hà Đô, P.Thới An, Quận 12, TP Hồ Chí Minh