Đặt vé xe trực tuyến

Loading...

Nha TrangBến xe Miền Đông - 23/10/2021 (18/9 âm lịch)

Bộ lọc

Giờ đi00:00 - 24:00

00:0024:00

Giá thấp nhất
245.000 ₫
Đi nhanh nhất
245.000 ₫
Giờ đi
245.000 ₫
Đánh giá
245.000 ₫
Giá tốt nhất

Liên Hưng
3 (460)

Limousine 32 giường
08:45
Bến xe Phía Nam Nha Trang
8 giờ, 55 phút
17:40
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 26
245.000 ₫

21 chỗ trống

Giá tốt nhất

Liên Hưng
3 (460)

Limousine 32 giường
20:20
Bến xe Phía Nam Nha Trang
8 giờ, 55 phút
05:15
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 26
245.000 ₫

21 chỗ trống

Giá tốt nhất

Liên Hưng
3 (460)

Limousine 32 giường
19:45
Bến xe Phía Nam Nha Trang
8 giờ, 55 phút
04:40
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 26
245.000 ₫

20 chỗ trống

Giá tốt nhất & Nhanh nhất

Liên Hưng
3 (460)

Limousine 32 giường
20:30
Ngã 3 Thành
8 giờ, 15 phút
04:45
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 26
245.000 ₫

15 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:00 23-10-2021 Vạn Giã - Sài Gòn
Đánh giá tốt nhất

Quang Hạnh
3.3 (185)

Limousine 22 phòng
21:30
Bến xe phía Nam Nha Trang mới
9 giờ
06:30
Bến Xe Miền Đông - Quầy vé 34
360.000 ₫

16 chỗ trống