Đặt vé xe trực tuyến

From
Value
To
Value
To
Value
submit

Nha TrangBình Định - 05/03/2024 (25/1 âm lịch)

Giá tốt nhất

Thuận Tâm
3.7 (118)

Giường nằm 46 chỗ
21:00 PM
Ngã 3 Thành
4 giờ
01:00 AM
Bến xe Quy Nhơn
400.000 ₫200.000 ₫

29 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 12:00 05-03-2024 Sài Gòn - Quảng Ngãi

An Phú Travel (Đà Lạt)
4 (379)

Giường nằm 44 chỗ
21:30 PM
VP. Nha Trang
3 giờ, 5 phút
00:35 AM
Big C Quy Nhơn
250.000 ₫

30 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:30 05-03-2024 Đà Lạt - Nha Trang - Hội An

Liên Hưng
3.9 (7086)

Limousine 34 giường (mới)
18:45 PM
Vp Nha Trang
6 giờ
00:45 AM
Ngã 3 Phú Tài
280.000 ₫

30 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:30 05-03-2024 Nha Trang - Đà Nẵng

Liên Hưng
3.9 (7086)

Limousine 34 giường (mới)
20:30 PM
Vp Nha Trang
4 giờ, 30 phút
01:00 AM
Ngã 3 Phú Tài
280.000 ₫

25 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:30 05-03-2024 Phan Rang - Đà Nẵng

Liên Hưng
3.9 (7086)

Limousine 34 giường (mới)
19:30 PM
Bến xe Phía Nam Nha Trang
5 giờ, 15 phút
00:45 AM
Ngã 3 Phú Tài
280.000 ₫

30 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:30 05-03-2024 Nha Trang - Đà Nẵng

Liên Hưng
3.9 (7086)

Limousine 34 giường (mới)
21:15 PM
Bến xe Phía Nam Nha Trang
3 giờ, 45 phút
01:00 AM
Ngã 3 Phú Tài
280.000 ₫

25 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:30 05-03-2024 Phan Rang - Đà Nẵng

An Phú Buslines
4.6 (893)

Giường nằm 44 chỗ
01:31 AM
Ngã 3 Thành
4 giờ
05:31 AM
Bến xe Quy Nhơn
300.000 ₫

37 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:01 04-03-2024 BX Ngã 4 Ga - BX Quy Nhơn

Hà Linh
3.9 (827)

Giường nằm 40 chỗ
19:15 PM
Vp. Nha Trang
5 giờ, 30 phút
00:45 AM
Cây xăng Phương Linh 3
320.000 ₫

40 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:30 05-03-2024 Ninh Thuận - Đà Nẵng

Quang Hạnh
3.5 (775)

Limousine 32 giường (WC)
19:30 PM
Bến xe phía Nam Nha Trang mới
4 giờ, 20 phút
23:50 PM
Ngã Ba Phú Tài
370.000 ₫340.000 ₫

30 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:30 05-03-2024 Nha Trang - Đà Nẵng

Quang Hạnh
3.5 (775)

Limousine 32 giường (WC)
19:00 PM
VP Nha Trang
4 giờ, 50 phút
23:50 PM
Ngã Ba Phú Tài
370.000 ₫340.000 ₫

30 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:30 05-03-2024 Nha Trang - Đà Nẵng

Cát Thiên Hải Limousine
4.1 (415)

Hyundai Custin 6 chỗ
12:30 PM
Vp. Nha Trang
4 giờ
16:30 PM
Vp. Quy Nhơn
349.000 ₫

Chỉ còn 3 chỗ trống

Cát Thiên Hải Limousine
4.1 (415)

Hyundai Custin 6 chỗ
07:30 AM
Vp. Nha Trang
4 giờ
11:30 AM
Vp. Quy Nhơn
349.000 ₫

Chỉ còn 3 chỗ trống

Cát Thiên Hải Limousine
4.1 (415)

Hyundai Custin 6 chỗ
17:30 PM
Vp. Nha Trang
4 giờ
21:30 PM
Vp. Quy Nhơn
349.000 ₫

Chỉ còn 5 chỗ trống

Quang Hạnh
3.5 (775)

Limousine 32 giường (WC)
19:30 PM
Bến xe phía Nam Nha Trang mới
4 giờ, 25 phút
23:55 PM
Ngã Ba Phú Tài
370.000 ₫350.000 ₫

30 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:00 05-03-2024 Cam Ranh - Đà Nẵng

Queen Cafe (Cam Ranh)
3.1 (23)

Limousine 34 chỗ
19:30 PM
32 Thích Quảng Đức
4 giờ
23:30 PM
Ngã ba Phú Tài
370.000 ₫

32 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:30 05-03-2024 Đà Lạt - Huế

An Phú Buslines
4.6 (893)

Limousine 34 Phòng Đơn
01:45 AM
Ngã 3 Thành
4 giờ
05:45 AM
Bến xe Quy Nhơn
380.000 ₫

30 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:15 04-03-2024 Tân Phú - Quy Nhơn

Thanh Thủy
4.4 (452)

Giường nằm 46 chỗ
21:30 PM
Ngã 3 Thành
5 giờ, 30 phút
03:00 AM
Ngã 4 Tam Quan
400.000 ₫

34 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:00 05-03-2024 Bình Dương - Sài Gòn - Quảng Ngãi

Liên Hưng
3.9 (7086)

Limousine 22 phòng (WC)
21:00 PM
Bến xe Phía Nam Nha Trang
4 giờ
01:00 AM
Ngã 3 Phú Tài
462.000 ₫400.000 ₫

19 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:00 05-03-2024 Cam Ranh - Đà Nẵng

Liên Hưng
3.9 (7086)

Limousine 21 phòng (WC)
19:30 PM
Vp Nha Trang
4 giờ, 30 phút
00:00 AM
Ngã 3 Phú Tài
462.000 ₫400.000 ₫

18 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:00 05-03-2024 Cam Ranh - Đà Nẵng

Thanh Thủy
4.4 (452)

Giường nằm 46 chỗ
21:30 PM
Ngã 3 Thành
4 giờ
01:30 AM
Ngã 3 Phú Tài (Quy Nhơn)
400.000 ₫

34 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:00 05-03-2024 Bình Dương - Sài Gòn - Quảng Ngãi

Liên Hưng
3.9 (7086)

Limousine 21 phòng (WC)
20:00 PM
Bến xe Phía Nam Nha Trang
4 giờ
00:00 AM
Ngã 3 Phú Tài
462.000 ₫400.000 ₫

18 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:00 05-03-2024 Cam Ranh - Đà Nẵng

Liên Hưng
3.9 (7086)

Limousine 22 phòng (WC)
20:30 PM
Vp Nha Trang
4 giờ, 30 phút
01:00 AM
Ngã 3 Phú Tài
462.000 ₫400.000 ₫

19 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:00 05-03-2024 Cam Ranh - Đà Nẵng
Đánh giá tốt nhất

Bình Minh Tải
4.7 (342)

Limousine 34 Phòng Đơn
00:30 AM
Ngã 3 Thành
5 giờ, 30 phút
06:00 AM
Vp. Tây Sơn
450.000 ₫

28 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:00 04-03-2024 Bến xe An Sương - Tây Sơn

Thanh Thủy
4.4 (452)

Limousine 34 Phòng Đơn
22:15 PM
Ngã 3 Thành
5 giờ, 30 phút
03:45 AM
Ngã 4 Tam Quan
450.000 ₫

26 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:00 05-03-2024 Bình Dương - Sài Gòn - Quảng Ngãi (VIP)

Rạng Đông Buslines
3.9 (884)

Limousine 34 phòng
00:30 AM
Ngã 3 nhà máy sợi Nha Trang
3 giờ, 30 phút
04:00 AM
Bình Định - Dọc Quốc Lộ 1A
450.000 ₫

26 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:30 04-03-2024 An Sương - Quảng Ngãi

Cúc Tùng
3.7 (1295)

Limousine giường nằm 21 chỗ
19:30 PM
Bến Xe Phía Nam Nha Trang
5 giờ, 15 phút
00:45 AM
Ngã ba Phú Tài
503.000 ₫450.000 ₫

21 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:30 05-03-2024 Nha Trang - Đà Nẵng
Đánh giá tốt nhất

Bình Minh Tải
4.7 (342)

Limousine 34 Phòng Đơn
00:30 AM
Ngã 3 Thành
4 giờ
04:30 AM
Vp. Quy Nhơn
450.000 ₫

28 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:00 04-03-2024 Bến xe An Sương - Tây Sơn

Cúc Tùng
3.7 (1295)

Limousine giường nằm 21 chỗ
19:00 PM
Bến Xe Phía Nam Nha Trang
5 giờ, 15 phút
00:15 AM
Ngã ba Phú Tài
503.000 ₫450.000 ₫

17 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:00 05-03-2024 Nha Trang - Đà Nẵng

Cúc Tùng
3.7 (1295)

Limousine giường nằm 21 chỗ
20:00 PM
Bến Xe Phía Nam Nha Trang
5 giờ, 15 phút
01:15 AM
Ngã ba Phú Tài
503.000 ₫450.000 ₫

13 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:00 05-03-2024 Nha Trang - Đà Nẵng

Đình Nhân
4.1 (128)

Limousine 32 Phòng (Có Toilet)
16:00 PM
Ngã 3 Thành
4 giờ
20:00 PM
Bình Định (Dọc QL1A)
450.000 ₫

23 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 08:30 05-03-2024 Sài Gòn - Đà Nẵng (34P VIP)
Đánh giá tốt nhất

Bình Minh Tải
4.7 (342)

Limousine 34 Phòng Đơn
00:30 AM
Ngã 3 Thành
7 giờ
07:30 AM
Bến xe Vĩnh Thạnh
450.000 ₫

28 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:00 04-03-2024 Bến xe An Sương - Tây Sơn

Thanh Thủy
4.4 (452)

Limousine 34 Phòng Đơn
22:15 PM
Ngã 3 Thành
4 giờ
02:15 AM
Ngã 3 Phú Tài (Quy Nhơn)
450.000 ₫

26 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:00 05-03-2024 Bình Dương - Sài Gòn - Quảng Ngãi (VIP)

Quang Hạnh (NT)
3.8 (18)

Limousine 22 phòng (WC)
19:20 PM
Bến Xe Phía Nam Nha Trang Mới
4 giờ, 25 phút
23:45 PM
Ngã 3 Phú Tài
600.000 ₫480.000 ₫

22 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:00 05-03-2024 Phan Rang - Đà Nẵng

Quang Hạnh
3.5 (775)

Limousine 22 phòng (WC)
18:30 PM
VP Nha Trang
4 giờ, 50 phút
23:20 PM
Ngã Ba Phú Tài
580.000 ₫480.000 ₫

14 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:00 05-03-2024 Nha Trang - Đà Nẵng

Quang Hạnh
3.5 (775)

Limousine 22 phòng (WC)
19:00 PM
Bến xe phía Nam Nha Trang mới
4 giờ, 20 phút
23:20 PM
Ngã Ba Phú Tài
580.000 ₫480.000 ₫

14 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:00 05-03-2024 Nha Trang - Đà Nẵng

Quang Hạnh
3.5 (775)

Limousine 22 phòng (WC)
18:20 PM
Bến xe phía Nam Nha Trang mới
4 giờ, 20 phút
22:40 PM
Ngã Ba Phú Tài
580.000 ₫480.000 ₫

21 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:20 05-03-2024 Nha Trang - Đà Nẵng

Quang Hạnh
3.5 (775)

Limousine 22 phòng (WC)
17:50 PM
VP Nha Trang
4 giờ, 50 phút
22:40 PM
Ngã Ba Phú Tài
580.000 ₫480.000 ₫

21 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:20 05-03-2024 Nha Trang - Đà Nẵng
Đánh giá tốt nhất

Bình Minh Tải
4.7 (342)

Limousine 22 Phòng Đơn
01:31 AM
Ngã 3 Thành
5 giờ
06:31 AM
Vp. Tây Sơn
550.000 ₫

16 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:01 04-03-2024 Bến xe An Sương - Bến xe Quy Nhơn
Đánh giá tốt nhất

Bình Minh Tải
4.7 (342)

Limousine 22 Phòng Đơn
01:31 AM
Ngã 3 Thành
4 giờ
05:31 AM
Vp. Quy Nhơn
550.000 ₫

16 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:01 04-03-2024 Bến xe An Sương - Bến xe Quy Nhơn

Ngọc Ánh Limousine
3.4 (5)

Limousine 24 Phòng
02:50 AM
Ngã 3 Thành
4 giờ, 55 phút
07:45 AM
Phù Cát dọc QL 1A (Bình Đình)
550.000 ₫

20 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:00 04-03-2024 Sài Gòn - Bình Định

Ngọc Ánh Limousine
3.4 (5)

Limousine 24 Phòng
02:50 AM
Ngã 3 Thành
4 giờ, 10 phút
07:00 AM
Bến xe Quy Nhơn
550.000 ₫

20 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:00 04-03-2024 Sài Gòn - Bình Định

Ngọc Ánh Limousine
3.4 (5)

Limousine 24 Phòng
02:50 AM
Ngã 3 Thành
6 giờ, 10 phút
09:00 AM
VP Bình Định
550.000 ₫

20 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:00 04-03-2024 Sài Gòn - Bình Định

Thanh Thủy
4.4 (452)

Limousine 24 Phòng
01:40 AM
Ngã 3 Thành
4 giờ, 45 phút
06:25 AM
Ngã 4 Tam Quan
900.000 ₫

19 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:00 04-03-2024 Bình Dương - Sài Gòn - Quảng Ngãi (Vip24)

Thanh Thủy
4.4 (452)

Limousine 24 Phòng
01:40 AM
Ngã 3 Thành
4 giờ
05:40 AM
Ngã 3 Phú Tài (Quy Nhơn)
900.000 ₫

19 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:00 04-03-2024 Bình Dương - Sài Gòn - Quảng Ngãi (Vip24)
Nhanh nhất

Đình Nhân
4.1 (128)

Cabin 22 Phòng (Có Toilet)
22:00 PM
Ngã 3 Thành
3 giờ
01:00 AM
Bình Định (Dọc QL1A)
Giá từ 650.000 ₫

18 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:00 05-03-2024 Sài Gòn - Đà Nẵng (22P VIP)
Nhanh nhất

Đình Nhân
4.1 (128)

Cabin 24 Phòng (Ko WC)
20:30 PM
Ngã 3 Thành
3 giờ
23:30 PM
Bình Định (Dọc QL1A)
Giá từ 650.000 ₫

19 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 10:30 05-03-2024 Bình Dương - Đà Nẵng (22P VIP)
Nhanh nhất

Đình Nhân
4.1 (128)

Cabin 22 Phòng (Có Toilet)
20:30 PM
Ngã 3 Thành
3 giờ
23:30 PM
Bình Định (Dọc QL1A)
Giá từ 650.000 ₫

18 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:30 05-03-2024 Sài Gòn - Đà Nẵng (22P VIP)

Tân Kim Chi
4.3 (1266)

Limousine giường phòng 24 chỗ (CABIN ĐÔI)
20:45 PM
Ngã 3 nhà máy sợi Nha Trang
4 giờ, 20 phút
01:05 AM
Petrolimex Binh Dinh
900.000 ₫

17 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:15 05-03-2024 Đà Lạt - Đà Nẵng

Tân Kim Chi
4.3 (1266)

Limousine giường phòng 24 chỗ (CABIN ĐÔI)
20:45 PM
Ngã 3 nhà máy sợi Nha Trang
3 giờ, 20 phút
00:05 AM
Xăng dầu Phương Linh (cạnh Bến xe Quy Nhơn)
900.000 ₫

17 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:15 05-03-2024 Đà Lạt - Đà Nẵng

Tân Kim Chi
4.3 (1266)

Limousine giường phòng 24 chỗ (CABIN ĐÔI)
21:05 PM
Ngã 3 nhà máy sợi Nha Trang
4 giờ, 20 phút
01:25 AM
Petrolimex Binh Dinh
900.000 ₫

11 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:35 05-03-2024 Đà Lạt - Đà Nẵng

Tân Kim Chi
4.3 (1266)

Limousine giường phòng 24 chỗ (CABIN ĐÔI)
21:05 PM
Ngã 3 nhà máy sợi Nha Trang
3 giờ, 20 phút
00:25 AM
Xăng dầu Phương Linh (cạnh Bến xe Quy Nhơn)
900.000 ₫

11 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:35 05-03-2024 Đà Lạt - Đà Nẵng

Bạn muốn đặt chỗ nhanh? Hãy tải ngay ứng dụng!

Ứng dụng 12BAY.VN hoàn toàn MIỄN PHÍ!

Hỗ trợ Khách hàng

1900-2642

Công ty TNHH TM DV Nguyễn Dương. Mã số DN: 0316751330. Lô 11, Biệt Thự 2, Khu Đô Thị Hà Đô, P.Thới An, Quận 12, TP Hồ Chí Minh