Đặt vé xe trực tuyến

From
Value
To
Value
To
Value
submit

Phú YênPhan Thiết - 01/03/2024 (21/1 âm lịch)

Giá tốt nhất

Hồng Sơn (Phú Yên)
4.2 (556)

Giường nằm 41 chỗ
18:03 PM
Bến xe phía nam Tuy Hòa
6 giờ, 45 phút
00:48 AM
Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A)
290.000 ₫

32 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:03 01-03-2024 Bến xe Nam Tuy Hòa - Bình Dương
Giá tốt nhất

Hồng Sơn (Phú Yên)
4.2 (556)

Giường nằm 41 chỗ
18:33 PM
Huyện Đông Hòa (Dọc Quốc Lộ)
6 giờ, 15 phút
00:48 AM
Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A)
290.000 ₫

32 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:03 01-03-2024 Bến xe Nam Tuy Hòa - Bình Dương

Hồng Sơn (Phú Yên)
4.2 (556)

Limousine giường nằm 34 chỗ
18:04 PM
Bến xe phía nam Tuy Hòa
6 giờ, 45 phút
00:49 AM
Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A)
310.000 ₫

16 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:04 01-03-2024 Bến xe Nam Tuy Hòa - Bình Dương

Hồng Sơn (Phú Yên)
4.2 (556)

Limousine giường nằm 34 chỗ
18:01 PM
Bến xe phía nam Tuy Hòa
6 giờ, 45 phút
00:46 AM
Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A)
310.000 ₫

Chỉ còn 6 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:01 01-03-2024 Bến xe Nam Tuy Hoà - BXMĐ

Hồng Sơn (Phú Yên)
4.2 (556)

Limousine giường nằm 34 chỗ
18:31 PM
Huyện Đông Hòa (Dọc Quốc Lộ)
6 giờ, 15 phút
00:46 AM
Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A)
310.000 ₫

Chỉ còn 6 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:01 01-03-2024 Bến xe Nam Tuy Hoà - BXMĐ

Hồng Sơn (Phú Yên)
4.2 (556)

Limousine giường nằm 34 chỗ
18:34 PM
Huyện Đông Hòa (Dọc Quốc Lộ)
6 giờ, 15 phút
00:49 AM
Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A)
310.000 ₫

16 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:04 01-03-2024 Bến xe Nam Tuy Hòa - Bình Dương

Hồng Sơn (Phú Yên)
4.2 (556)

Limousine giường nằm 34 chỗ
15:01 PM
Bến xe Sông Hinh
9 giờ, 45 phút
00:46 AM
Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A)
310.000 ₫

Chỉ còn 6 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:01 01-03-2024 Bến xe Nam Tuy Hoà - BXMĐ

Thuận Thảo
4.6 (958)

Giường nằm 40 chỗ
18:15 PM
VP Tuy Hoà
6 giờ
00:15 AM
Bình Thuận (Dọc QL1A)
320.000 ₫

11 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:15 01-03-2024 Tuy Hòa - BX Miền Đông Mới

Thuận Thảo
4.6 (958)

Giường nằm 40 chỗ
18:00 PM
VP Tuy Hoà
6 giờ
00:00 AM
Bình Thuận (Dọc QL1A)
320.000 ₫

12 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:00 01-03-2024 Tuy Hòa - BX Miền Tây

Phúc Yên
4.5 (444)

Giường nằm 44 chỗ
17:32 PM
Vòng xoay bến xe Phú Lâm.
6 giờ, 15 phút
23:47 PM
Phan Thiết
350.000 ₫

26 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:02 01-03-2024 Phú Yên - Bình Dương

Phúc Yên
4.5 (444)

Giường nằm 44 chỗ
15:02 PM
Bến xe Sơn Hòa
8 giờ, 45 phút
23:47 PM
Phan Thiết
350.000 ₫

26 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:02 01-03-2024 Phú Yên - Bình Dương

Phúc Yên
4.5 (444)

Giường nằm 44 chỗ
16:47 PM
Phú Hòa
7 giờ
23:47 PM
Phan Thiết
350.000 ₫

26 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:02 01-03-2024 Phú Yên - Bình Dương

Phúc Yên
4.5 (444)

Giường nằm 44 chỗ
16:02 PM
Sơn Hòa
7 giờ, 45 phút
23:47 PM
Phan Thiết
350.000 ₫

26 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:02 01-03-2024 Phú Yên - Bình Dương

Phúc Yên
4.5 (444)

Limousine 34 phòng
15:03 PM
Sơn Hòa
7 giờ, 30 phút
22:33 PM
Phan Thiết
370.000 ₫

22 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:03 01-03-2024 Bến xe Sơn Hoà - Bến xe Miền Tây

Phúc Yên
4.5 (444)

Limousine 34 phòng
16:18 PM
Vòng xoay bến xe Phú Lâm.
6 giờ, 15 phút
22:33 PM
Phan Thiết
370.000 ₫

22 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:03 01-03-2024 Bến xe Sơn Hoà - Bến xe Miền Tây

Thuận Thảo
4.6 (958)

Limousine 34 giường
18:40 PM
VP Tuy Hoà
6 giờ
00:40 AM
Bình Thuận (Dọc QL1A)
370.000 ₫

22 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:40 01-03-2024 Tuy Hòa - BX Miền Đông Mới

Phúc Yên
4.5 (444)

Limousine 34 phòng
15:33 PM
Phú Hòa
7 giờ
22:33 PM
Phan Thiết
370.000 ₫

22 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:03 01-03-2024 Bến xe Sơn Hoà - Bến xe Miền Tây

Phúc Yên
4.5 (444)

Limousine 34 phòng
15:03 PM
Bến xe Sơn Hòa
7 giờ, 30 phút
22:33 PM
Phan Thiết
370.000 ₫

22 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:03 01-03-2024 Bến xe Sơn Hoà - Bến xe Miền Tây
Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Trọng Thuỷ Limousine
4.7 (366)

Limousine 24 phòng Đôi
21:00 PM
Phú Yên (dọc QL1A)
4 giờ, 55 phút
01:55 AM
Vòng xoay Bến Lội
  • Chỗ ngồi/ nằm thoải mái
  • Thái độ phục vụ tốt
700.000 ₫

17 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:45 01-03-2024 Bình Định - Sài Gòn (VIP)
Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Trọng Thuỷ Limousine
4.7 (366)

Limousine 24 phòng
21:15 PM
Phú Yên (dọc QL1A)
4 giờ, 55 phút
02:10 AM
Vòng xoay Bến Lội
  • Chỗ ngồi/ nằm thoải mái
  • Thái độ phục vụ tốt
480.000 ₫

21 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:00 01-03-2024 Bình Định - Sài Gòn (VIP)

Hồng Sơn (Phú Yên)
4.2 (556)

Limousine Giường Phòng 22 Chỗ
18:41 PM
Huyện Đông Hòa (Dọc Quốc Lộ)
6 giờ, 15 phút
00:56 AM
Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A)
500.000 ₫

Chỉ còn 6 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:11 01-03-2024 Bến xe Nam Tuy Hoà - BXMĐ (VIP)

Hồng Sơn (Phú Yên)
4.2 (556)

Limousine Giường Phòng 22 Chỗ
18:11 PM
Bến xe phía nam Tuy Hòa
6 giờ, 45 phút
00:56 AM
Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A)
500.000 ₫

Chỉ còn 6 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:11 01-03-2024 Bến xe Nam Tuy Hoà - BXMĐ (VIP)

Hồng Sơn (Phú Yên)
4.2 (556)

Limousine Giường Phòng 22 Chỗ
18:10 PM
Bến xe phía nam Tuy Hòa
6 giờ, 45 phút
00:55 AM
Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A)
500.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:10 01-03-2024 Bến xe Nam Tuy Hòa - Bình Dương

Hồng Sơn (Phú Yên)
4.2 (556)

Limousine Giường Phòng 22 Chỗ
18:40 PM
Huyện Đông Hòa (Dọc Quốc Lộ)
6 giờ, 15 phút
00:55 AM
Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A)
500.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:10 01-03-2024 Bến xe Nam Tuy Hòa - Bình Dương

Thanh Thủy
4.4 (449)

Giường nằm 46 chỗ
18:45 PM
Bùng binh Phú Lâm
6 giờ
00:45 AM
Ngã 4 Lê Duẫn
550.000 ₫

15 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:00 01-03-2024 Quảng Ngãi - Sài Gòn - Bình Dương

Thanh Thủy
4.4 (449)

Limousine 34 Phòng Đơn
20:30 PM
Bùng binh Phú Lâm
6 giờ
02:30 AM
Ngã 4 Lê Duẫn
650.000 ₫

23 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:00 01-03-2024 Quảng Ngãi - Sài Gòn - Bình Dương (VIP)

Đình Nhân
4.1 (122)

Limousine 32 Phòng (Có Toilet)
17:40 PM
Phú Yên (dọc QL1A)
5 giờ
22:40 PM
Vòng xoay Bến Lội
Giá từ 650.000 ₫

16 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 08:30 01-03-2024 Đà Nẵng - Sài Gòn (34P VIP)

Thanh Thủy
4.4 (449)

Limousine 24 Phòng
22:30 PM
Bùng binh Phú Lâm
6 giờ
04:30 AM
Ngã 4 Lê Duẫn
1.100.000 ₫

Chỉ còn 8 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:00 01-03-2024 Quảng Ngãi - Sài Gòn - Bình Dương (Vip24)

Đình Nhân
4.1 (122)

Cabin 22 Phòng (Có Toilet)
23:00 PM
Phú Yên (dọc QL1A)
5 giờ
04:00 AM
Vòng xoay Bến Lội
Giá từ 900.000 ₫

13 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:30 01-03-2024 Đà Nẵng - Sài Gòn (22P VIP)

Đình Nhân
4.1 (122)

Cabin 24 Phòng (Ko WC)
17:30 PM
Phú Yên (dọc QL1A)
5 giờ
22:30 PM
Vòng xoay Bến Lội
Giá từ 900.000 ₫

19 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 10:00 01-03-2024 Đà Nẵng - Bình Dương (22P VIP)

Đình Nhân
4.1 (122)

Cabin 22 Phòng (Có Toilet)
20:30 PM
Phú Yên (dọc QL1A)
5 giờ
01:30 AM
Vòng xoay Bến Lội
Giá từ 900.000 ₫

19 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:00 01-03-2024 Đà Nẵng - Sài Gòn (22P VIP)

Tân Quang Dũng
4.5 (397)

Limousine 32 phòng (Có Toilet)
19:00 PM
Phú Yên (dọc QL1A)
7 giờ, 30 phút
02:30 AM
Bình Thuận (Dọc QL1A)
  • Chỗ ngồi/ nằm thoải mái
  • Thái độ phục vụ tốt
400.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 06:30 01-03-2024 Quảng Trị - Sài Gòn

Bạn muốn đặt chỗ nhanh? Hãy tải ngay ứng dụng!

Ứng dụng 12BAY.VN hoàn toàn MIỄN PHÍ!

Hỗ trợ Khách hàng

1900-2642

Công ty TNHH TM DV Nguyễn Dương. Mã số DN: 0316751330. Lô 11, Biệt Thự 2, Khu Đô Thị Hà Đô, P.Thới An, Quận 12, TP Hồ Chí Minh