Đặt vé xe trực tuyến

From
Value
To
Value
To
Value
submit

Phú YênHồ Chí Minh - 02/10/2022 (7/9 âm lịch)

Giá tốt nhất

Năm Rùm
4.3 (88)

Giường nằm 40 chỗ
17:40
Bến xe Nam Tuy Hòa.
10 giờ
03:40
BX Miền Đông - Quầy vé 57
Giá từ 200.000 ₫

23 chỗ trống

Giá tốt nhất

Năm Rùm
4.3 (88)

Giường nằm 40 chỗ
17:30
Bến xe Nam Tuy Hòa.
10 giờ
03:30
BX Miền Đông - Quầy vé 57
Giá từ 200.000 ₫

17 chỗ trống

Phúc Yên
4.5 (112)

Giường nằm 44 chỗ
16:00
Sơn Hòa
12 giờ, 30 phút
04:30
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 65
Giá từ 230.000 ₫

20 chỗ trống

Phúc Yên
4.5 (112)

Giường nằm 44 chỗ
16:05
Sơn Hòa
12 giờ, 30 phút
04:35
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 65
Giá từ 230.000 ₫

34 chỗ trống

Phúc Yên
4.5 (112)

Giường nằm 44 chỗ
16:50
Phú Hòa
11 giờ, 45 phút
04:35
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 65
Giá từ 230.000 ₫

34 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:05 02-10-2022 Phú Yên - Sài Gòn

Phúc Yên
4.5 (112)

Giường nằm 44 chỗ
16:45
Phú Hòa
11 giờ, 45 phút
04:30
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 65
Giá từ 230.000 ₫

20 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:00 02-10-2022 Phú Yên - Sài Gòn

Phúc Yên
4.5 (112)

Giường nằm 44 chỗ
15:05
Các Xã của Huyện Sơn Hoà
13 giờ, 30 phút
04:35
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 65
Giá từ 230.000 ₫

34 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:05 02-10-2022 Phú Yên - Sài Gòn

Phúc Yên
4.5 (112)

Giường nằm 44 chỗ
17:35
Phú Lâm
11 giờ
04:35
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 65
Giá từ 230.000 ₫

34 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:05 02-10-2022 Phú Yên - Sài Gòn

Phúc Yên
4.5 (112)

Giường nằm 44 chỗ
15:00
Các Xã của Huyện Sơn Hoà
13 giờ, 30 phút
04:30
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 65
Giá từ 230.000 ₫

20 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:00 02-10-2022 Phú Yên - Sài Gòn

Phúc Yên
4.5 (112)

Giường nằm 44 chỗ
17:30
Phú Lâm
11 giờ
04:30
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 65
Giá từ 230.000 ₫

20 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:00 02-10-2022 Phú Yên - Sài Gòn

Thành Ban
4.2 (188)

Giường nằm 40 chỗ
17:25
Bến xe Phú Lâm.
10 giờ, 30 phút
03:55
Bến Xe Miền Đông - Quầy vé 71
250.000 ₫

22 chỗ trống

Thành Ban
4.2 (188)

Giường nằm 40 chỗ
15:50
Bến xe Sông Hinh
12 giờ, 25 phút
04:15
Ngã Tư Bình Phước (Chợ đầu mối)
250.000 ₫

28 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:30 02-10-2022 Tuy Hòa - Bình Dương

Thành Ban
4.2 (188)

Giường nằm 40 chỗ
16:50
Huyện Tây Hoà (Dọc QL)
11 giờ, 25 phút
04:15
Ngã Tư Bình Phước (Chợ đầu mối)
250.000 ₫

28 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:30 02-10-2022 Tuy Hòa - Bình Dương

Thành Ban
4.2 (188)

Giường nằm 40 chỗ
16:45
Huyện Tây Hoà (Dọc QL)
11 giờ, 10 phút
03:55
Bến Xe Miền Đông - Quầy vé 71
250.000 ₫

22 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:25 02-10-2022 Tuy Hòa - Sài Gòn

Thành Ban
4.2 (188)

Giường nằm 40 chỗ
15:45
Bến xe Sông Hinh
12 giờ, 10 phút
03:55
Bến Xe Miền Đông - Quầy vé 71
250.000 ₫

22 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:25 02-10-2022 Tuy Hòa - Sài Gòn

Thành Ban
4.2 (188)

Giường nằm 40 chỗ
17:30
Văn Phòng Tuy Hòa
10 giờ, 45 phút
04:15
Ngã Tư Bình Phước (Chợ đầu mối)
250.000 ₫

28 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:30 02-10-2022 Tuy Hòa - Bình Dương

Thành Ban
4.2 (188)

Giường nằm 40 chỗ
17:55
Huyện Đông Hoà (Dọc QL)
10 giờ
03:55
Bến Xe Miền Đông - Quầy vé 71
250.000 ₫

22 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:25 02-10-2022 Tuy Hòa - Sài Gòn

Thành Ban
4.2 (188)

Giường nằm 40 chỗ
18:05
Cây xăng Hòa Xuân Tây
10 giờ, 10 phút
04:15
Ngã Tư Bình Phước (Chợ đầu mối)
250.000 ₫

28 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:30 02-10-2022 Tuy Hòa - Bình Dương

Hồng Sơn (Phú Yên)
3.8 (162)

Giường nằm 41 chỗ
16:00
Bến Xe Sông Hinh
10 giờ, 20 phút
02:20
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 72
270.000 ₫

15 chỗ trống

Hồng Sơn (Phú Yên)
3.8 (162)

Giường nằm 41 chỗ
16:00
Bến Xe Sông Hinh
10 giờ
02:00
Ngã Tư Bình Phước
270.000 ₫

15 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:00 02-10-2022 Sông Hinh (QL 14) - BXMĐ
Đánh giá tốt nhất

Thuận Thảo
4.6 (375)

Giường nằm 40 chỗ
18:15
VP Tuy Hoà
11 giờ, 45 phút
06:00
Bến Xe Miền Đông
280.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Nam Tiên
2.9 (15)

Giường Nằm 44 chỗ
16:00
Văn Phòng Phú Yên
10 giờ, 55 phút
02:55
Bến Xe Miền Đông
280.000 ₫

31 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Thuận Thảo
4.6 (375)

Giường nằm 40 chỗ
18:00
VP Tuy Hoà
11 giờ, 45 phút
05:45
Văn Phòng Quận 10
280.000 ₫

Chỉ còn 3 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:00 02-10-2022 Tuy Hòa - Sài Gòn

Nam Tiên
2.9 (15)

Giường Nằm 44 chỗ
17:25
Cây xăng Hòa Xuân Tây
9 giờ, 30 phút
02:55
Bến Xe Miền Đông
280.000 ₫

31 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:00 02-10-2022 Phú Yên - Sài Gòn

Nam Tiên
2.9 (15)

Giường Nằm 44 chỗ
16:55
Bến xe Phú Lâm.
10 giờ
02:55
Bến Xe Miền Đông
280.000 ₫

31 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:00 02-10-2022 Phú Yên - Sài Gòn

Thành Ban
4.2 (188)

Limousine giường nằm 34 chỗ
17:30
Bến xe Phú Lâm.
10 giờ, 30 phút
04:00
Bến Xe Miền Đông - Quầy vé 71
290.000 ₫

22 chỗ trống

Thành Ban
4.2 (188)

Limousine giường nằm 34 chỗ
18:00
Huyện Đông Hoà (Dọc QL)
10 giờ
04:00
Bến Xe Miền Đông - Quầy vé 71
290.000 ₫

22 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:30 02-10-2022 Tuy Hòa - Sài Gòn

Thành Ban
4.2 (188)

Limousine giường nằm 34 chỗ
15:50
Bến xe Sông Hinh
12 giờ, 10 phút
04:00
Bến Xe Miền Đông - Quầy vé 71
290.000 ₫

22 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:30 02-10-2022 Tuy Hòa - Sài Gòn

Thành Ban
4.2 (188)

Limousine giường nằm 34 chỗ
16:50
Huyện Tây Hoà (Dọc QL)
11 giờ, 10 phút
04:00
Bến Xe Miền Đông - Quầy vé 71
290.000 ₫

22 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:30 02-10-2022 Tuy Hòa - Sài Gòn

Phúc Yên
4.5 (112)

Limousine 34 phòng
16:15
Sơn Hòa
12 giờ, 30 phút
04:45
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 65
300.000 ₫

16 chỗ trống

Bình Phương
3.9 (59)

Limousine giường nằm 36 chỗ
17:30
VP Tuy Hòa
12 giờ
05:30
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 53
300.000 ₫

26 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

An Phú Buslines
4.6 (398)

Giường nằm 41 chỗ
20:00
Phú Yên (dọc QL1A)
10 giờ
06:00
BX Miền Đông - Quầy vé 21
300.000 ₫

20 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:00 02-10-2022 Quy Nhơn - Bến xe Miền Đông

Phúc Yên
4.5 (112)

Limousine 34 phòng
17:45
Phú Lâm
11 giờ
04:45
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 65
300.000 ₫

16 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:15 02-10-2022 Phú Yên - Sài Gòn

Phúc Yên
4.5 (112)

Limousine 34 phòng
17:00
Phú Hòa
11 giờ, 45 phút
04:45
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 65
300.000 ₫

16 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:15 02-10-2022 Phú Yên - Sài Gòn

Phúc Yên
4.5 (112)

Limousine 34 phòng
15:15
Các Xã của Huyện Sơn Hoà
13 giờ, 30 phút
04:45
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 65
300.000 ₫

16 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:15 02-10-2022 Phú Yên - Sài Gòn

An Tiến Phát
2.5 (107)

Giường nằm 43 chỗ
16:30
Phú Yên (dọc QL1A)
10 giờ
02:30
Ngã Tư Thủ Đức
400.000 ₫300.000 ₫

41 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 11:00 02-10-2022 Quảng Ngãi - Sài Gòn - Bình Dương

An Tiến Phát
2.5 (107)

Giường nằm 43 chỗ
16:30
Phú Yên (dọc QL1A)
10 giờ, 30 phút
03:00
Ngã 4 Bình Phước
400.000 ₫300.000 ₫

41 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 11:00 02-10-2022 Quảng Ngãi - Sài Gòn - Bình Dương

Quý Thảo (Đắk Lắk)
1.5 (9)

Giường nằm 44 chỗ
16:40
Bến Xe Sông Hinh
14 giờ, 17 phút
06:57
VP Sài Gòn
300.000 ₫

28 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:40 02-10-2022 Đắk Lắk - Sài Gòn

Quý Thảo (Đắk Lắk)
1.5 (9)

Giường nằm 44 chỗ
16:30
Bến Xe Sông Hinh
14 giờ, 17 phút
06:47
VP Sài Gòn
300.000 ₫

18 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:30 02-10-2022 Đắk Lắk - Sài Gòn
Đánh giá tốt nhất

Thuận Thảo
4.6 (375)

Limousine 34 giường
18:45
VP Tuy Hoà
11 giờ, 45 phút
06:30
Bến Xe Miền Đông
310.000 ₫

Chỉ còn 5 chỗ trống

Hồng Sơn (Phú Yên)
3.8 (162)

Limousine giường nằm 34 chỗ
18:01
Bến xe phía nam Tuy Hòa
11 giờ, 15 phút
05:16
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 72
310.000 ₫

18 chỗ trống

Hồng Sơn (Phú Yên)
3.8 (162)

Limousine giường nằm 34 chỗ
18:01
Bến xe phía nam Tuy Hòa
10 giờ, 45 phút
04:46
Ngã Tư Bình Phước
310.000 ₫

18 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:01 02-10-2022 Bến xe Nam Tuy Hoà - BXMĐ

Hồng Sơn (Phú Yên)
3.8 (162)

Limousine giường nằm 34 chỗ
16:11
Bến xe Sông Hinh
12 giờ, 35 phút
04:46
Ngã Tư Bình Phước
310.000 ₫

20 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:01 02-10-2022 Bến xe Nam Tuy Hoà - BXMĐ

Hồng Sơn (Phú Yên)
3.8 (162)

Limousine giường nằm 34 chỗ
16:11
Bến xe Sông Hinh
13 giờ, 5 phút
05:16
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 72
310.000 ₫

20 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:01 02-10-2022 Bến xe Nam Tuy Hoà - BXMĐ

Hồng Sơn (Phú Yên)
3.8 (162)

Limousine giường nằm 34 chỗ
18:31
Huyện Đông Hòa (Dọc Quốc Lộ)
10 giờ, 15 phút
04:46
Ngã Tư Bình Phước
310.000 ₫

20 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:01 02-10-2022 Bến xe Nam Tuy Hoà - BXMĐ

Hồng Sơn (Phú Yên)
3.8 (162)

Limousine giường nằm 34 chỗ
18:32
Huyện Đông Hòa (Dọc Quốc Lộ)
10 giờ, 15 phút
04:47
Ngã Tư Bình Phước
310.000 ₫

24 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:02 02-10-2022 Bến xe Nam Tuy Hoà - BXMĐ

Hồng Sơn (Phú Yên)
3.8 (162)

Limousine giường nằm 34 chỗ
18:02
Bến xe phía nam Tuy Hòa
10 giờ, 45 phút
04:47
Ngã Tư Bình Phước
310.000 ₫

24 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:02 02-10-2022 Bến xe Nam Tuy Hoà - BXMĐ

Hồng Sơn (Phú Yên)
3.8 (162)

Limousine giường nằm 34 chỗ
18:31
Huyện Đông Hòa (Dọc Quốc Lộ)
10 giờ, 45 phút
05:16
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 72
310.000 ₫

20 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:01 02-10-2022 Bến xe Nam Tuy Hoà - BXMĐ

Hồng Sơn (Phú Yên)
3.8 (162)

Limousine giường nằm 34 chỗ
16:12
Bến xe Sông Hinh
12 giờ, 35 phút
04:47
Ngã Tư Bình Phước
310.000 ₫

24 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:02 02-10-2022 Bến xe Nam Tuy Hoà - BXMĐ

Rạng Đông Buslines
3.9 (184)

Giường nằm 41 chỗ
21:15
Phú Yên - Dọc Quốc Lộ 1A
9 giờ, 30 phút
06:45
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 49
350.000 ₫

36 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:00 02-10-2022 Quảng Ngãi - Sài Gòn
Đánh giá tốt nhất

An Phú Buslines
4.6 (398)

Limousine 34 giường
20:31
Phú Yên (dọc QL1A)
10 giờ, 30 phút
07:01
AEON MALL Tân Phú
360.000 ₫

15 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:31 02-10-2022 Quy Nhơn - Tân Phú
Đánh giá tốt nhất

An Phú Buslines
4.6 (398)

Limousine 34 giường
20:31
Phú Yên (dọc QL1A)
9 giờ, 30 phút
06:01
Ngã Tư Bình Phước
360.000 ₫

14 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:31 02-10-2022 Quy Nhơn - Tân Phú

Liên Hưng
3.8 (1691)

Limousine 32 giường (WC)
16:45
Bến xe phía nam Tuy Hòa
12 giờ, 45 phút
05:30
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 26
380.000 ₫

32 chỗ trống

Phúc Yên
4.5 (112)

Limousine Giường Phòng 24 chỗ
16:20
Sơn Hòa
12 giờ, 30 phút
04:50
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 65
Giá từ 400.000 ₫

14 chỗ trống

Hồng Sơn (Phú Yên)
3.8 (162)

Limousine Giường Phòng 22 Chỗ
19:01
Bến xe phía nam Tuy Hòa
11 giờ, 15 phút
06:16
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 72
400.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

Phúc Yên
4.5 (112)

Limousine Giường Phòng 24 chỗ
17:05
Phú Hòa
11 giờ, 45 phút
04:50
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 65
Giá từ 400.000 ₫

14 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:20 02-10-2022 Phú Yên - Sài Gòn

Phúc Yên
4.5 (112)

Limousine Giường Phòng 24 chỗ
17:50
Phú Lâm
11 giờ
04:50
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 65
Giá từ 400.000 ₫

14 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:20 02-10-2022 Phú Yên - Sài Gòn

Phúc Yên
4.5 (112)

Limousine Giường Phòng 24 chỗ
15:20
Các Xã của Huyện Sơn Hoà
13 giờ, 30 phút
04:50
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 65
Giá từ 400.000 ₫

14 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:20 02-10-2022 Phú Yên - Sài Gòn

Thanh Thủy
4 (111)

Limousine giường nằm 32 chỗ
20:05
Phú Yên (dọc QL1A)
11 giờ
07:05
Cổng 1 - Bến xe Miền Đông
450.000 ₫400.000 ₫

26 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:30 02-10-2022 Quảng Ngãi - Sài Gòn - Bình Dương (VIP)

Thanh Thủy
4 (111)

Limousine giường nằm 32 chỗ
20:05
Phú Yên (dọc QL1A)
10 giờ, 50 phút
06:55
Chợ Đầu Mối Thủ Đức
450.000 ₫400.000 ₫

19 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:30 02-10-2022 Quảng Ngãi - Sài Gòn - Bình Dương (VIP)

Hồng Sơn (Phú Yên)
3.8 (162)

Limousine Giường Phòng 22 Chỗ
19:31
Huyện Đông Hòa (Dọc Quốc Lộ)
10 giờ, 15 phút
05:46
Ngã Tư Bình Phước
400.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:01 02-10-2022 Bến xe Nam Tuy Hoà - BXMĐ (VIP)

Hồng Sơn (Phú Yên)
3.8 (162)

Limousine Giường Phòng 22 Chỗ
19:01
Bến xe phía nam Tuy Hòa
10 giờ, 45 phút
05:46
Ngã Tư Bình Phước
400.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:01 02-10-2022 Bến xe Nam Tuy Hoà - BXMĐ (VIP)

Hồng Sơn (Phú Yên)
3.8 (162)

Limousine Giường Phòng 22 Chỗ
19:31
Huyện Đông Hòa (Dọc Quốc Lộ)
10 giờ, 45 phút
06:16
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 72
400.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:01 02-10-2022 Bến xe Nam Tuy Hoà - BXMĐ (VIP)

Thuận Tâm
3.5 (39)

Giường nằm 41 chỗ
20:01
Phú Yên
13 giờ
09:01
Ngã 4 Bốn Xã
400.000 ₫

36 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:01 02-10-2022 Quảng Ngãi - Sài Gòn

Hưng Thịnh
4.1 (20)

Limousine Giường nằm 34 chỗ
19:30
Vòng xoay Bến xe Phú Lâm
9 giờ, 20 phút
04:50
Ngã 4 Bốn Xã
450.000 ₫

16 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:00 02-10-2022 Quảng Ngãi - Hồ Chí Minh

Long Nguyễn
2.6 (46)

Limousine Giường nằm 34 phòng
20:45
Phú Yên (dọc QL1A)
10 giờ, 30 phút
07:15
Quầy 28 - Bến xe Miền Đông
450.000 ₫

20 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:00 02-10-2022 Bình Định - Sài Gòn

Long Nguyễn
2.6 (46)

Limousine Giường nằm 34 phòng
21:15
Phú Yên (dọc QL1A)
10 giờ, 30 phút
07:45
Quầy 28 - Bến xe Miền Đông
450.000 ₫

22 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:30 02-10-2022 Bình Định - Sài Gòn

Hoa Nho Limousine
3.5 (41)

Limousine giường phòng 22 chỗ
20:30
Phú Yên (dọc QL1A)
10 giờ
06:30
Trạm Bình Thạnh
550.000 ₫

Chỉ còn 4 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:00 02-10-2022 Bình Định - Sài Gòn (VIP)

Long Nguyễn
2.6 (46)

Limousine giường phòng 22 chỗ
21:16
Phú Yên (dọc QL1A)
10 giờ, 30 phút
07:46
Quầy 28 - Bến xe Miền Đông
600.000 ₫

14 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:31 02-10-2022 Bình Định - Sài Gòn
Nhanh nhất

Bình Minh Tải
4.4 (90)

Limousine giường phòng 22 chỗ
20:00
Tuy Hòa
9 giờ
05:00
Quầy vé 62 - Bến xe Miền Đông
650.000 ₫

16 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:00 02-10-2022 Bến xe Quy Nhơn - Bến xe Miền Đông
Đánh giá tốt nhất

Thuận Thảo
4.6 (375)

Limousine 34 giường
19:00
VP Tuy Hoà
11 giờ, 45 phút
06:45
Bến Xe Miền Đông
310.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

Bạn muốn đặt chỗ nhanh? Hãy tải ngay ứng dụng!

Ứng dụng 12BAY.VN hoàn toàn MIỄN PHÍ!

Hỗ trợ Khách hàng

1900 2642

Công ty TNHH TM DV Nguyễn Dương. Mã số DN: 0316751330. Lô 11, Biệt Thự 2, Khu Đô Thị Hà Đô, P.Thới An, Quận 12, TP Hồ Chí Minh