Đặt vé xe trực tuyến

Loading...

Phú YênBến xe Miền Đông - 07/07/2022 (9/6 âm lịch)

Giá tốt nhất

Năm Rùm
4.2 (66)

Giường nằm 40 chỗ
17:30
Bến xe phía nam Tuy Hòa
10 giờ
03:30
BX Miền Đông - Quầy vé 57
290.000 ₫220.000 ₫

17 chỗ trống

Phúc Yên
4.3 (57)

Giường nằm 44 chỗ
16:00
Sơn Hòa
12 giờ, 30 phút
04:30
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 65
Giá từ 250.000 ₫

19 chỗ trống

Phúc Yên
4.3 (57)

Giường nằm 44 chỗ
16:05
Sơn Hòa
12 giờ, 30 phút
04:35
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 65
Giá từ 250.000 ₫

41 chỗ trống

Phúc Yên
4.3 (57)

Giường nằm 44 chỗ
17:35
Phú Lâm
11 giờ
04:35
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 65
Giá từ 250.000 ₫

41 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:05 07-07-2022 Phú Yên - Sài Gòn

Phúc Yên
4.3 (57)

Giường nằm 44 chỗ
17:30
Phú Lâm
11 giờ
04:30
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 65
Giá từ 250.000 ₫

19 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:00 07-07-2022 Phú Yên - Sài Gòn

Phúc Yên
4.3 (57)

Giường nằm 44 chỗ
15:05
Các Xã của Huyện Sơn Hoà
13 giờ, 30 phút
04:35
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 65
Giá từ 250.000 ₫

41 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:05 07-07-2022 Phú Yên - Sài Gòn

Phúc Yên
4.3 (57)

Giường nằm 44 chỗ
16:45
Phú Hòa
11 giờ, 45 phút
04:30
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 65
Giá từ 250.000 ₫

19 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:00 07-07-2022 Phú Yên - Sài Gòn

Phúc Yên
4.3 (57)

Giường nằm 44 chỗ
15:00
Các Xã của Huyện Sơn Hoà
13 giờ, 30 phút
04:30
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 65
Giá từ 250.000 ₫

19 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:00 07-07-2022 Phú Yên - Sài Gòn

Phúc Yên
4.3 (57)

Giường nằm 44 chỗ
16:50
Phú Hòa
11 giờ, 45 phút
04:35
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 65
Giá từ 250.000 ₫

41 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:05 07-07-2022 Phú Yên - Sài Gòn
Đánh giá tốt nhất

Thuận Thảo
4.6 (268)

Giường nằm 40 chỗ
18:15
VP Tuy Hoà
11 giờ, 45 phút
06:00
Bến Xe Miền Đông
280.000 ₫

10 chỗ trống

Nam Tiên
2.9 (15)

Giường Nằm 44 chỗ
16:00
Văn Phòng Phú Yên
10 giờ, 55 phút
02:55
Bến Xe Miền Đông
280.000 ₫

19 chỗ trống

Nam Tiên
2.9 (15)

Giường Nằm 44 chỗ
17:25
Cây xăng Hòa Xuân Tây
9 giờ, 30 phút
02:55
Bến Xe Miền Đông
280.000 ₫

19 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:00 07-07-2022 Phú Yên - Sài Gòn

Nam Tiên
2.9 (15)

Giường Nằm 44 chỗ
16:55
Bến xe Phú Lâm
10 giờ
02:55
Bến Xe Miền Đông
280.000 ₫

19 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:00 07-07-2022 Phú Yên - Sài Gòn

Thành Ban
4.3 (113)

Giường nằm 40 chỗ
17:25
Bến xe Phú Lâm
10 giờ, 30 phút
03:55
Bến Xe Miền Đông - Quầy vé 71
290.000 ₫

21 chỗ trống

Thành Ban
4.3 (113)

Giường nằm 40 chỗ
17:55
Huyện Đông Hoà (Dọc QL)
10 giờ
03:55
Bến Xe Miền Đông - Quầy vé 71
290.000 ₫

21 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:25 07-07-2022 Tuy Hòa - Sài Gòn

Thành Ban
4.3 (113)

Giường nằm 40 chỗ
15:45
Bến xe Sông Hinh
12 giờ, 10 phút
03:55
Bến Xe Miền Đông - Quầy vé 71
290.000 ₫

21 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:25 07-07-2022 Tuy Hòa - Sài Gòn

Thành Ban
4.3 (113)

Giường nằm 40 chỗ
16:45
Huyện Tây Hoà (Dọc QL)
11 giờ, 10 phút
03:55
Bến Xe Miền Đông - Quầy vé 71
290.000 ₫

21 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:25 07-07-2022 Tuy Hòa - Sài Gòn

Bình Phương
3.1 (46)

Limousine giường nằm 36 chỗ
17:30
VP Tuy Hòa
12 giờ
05:30
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 53
300.000 ₫

19 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Thuận Thảo
4.6 (268)

Limousine 34 giường
18:45
VP Tuy Hoà
11 giờ, 45 phút
06:30
Bến Xe Miền Đông
310.000 ₫

Chỉ còn 3 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Thuận Thảo
4.6 (268)

Limousine 34 giường
19:00
VP Tuy Hoà
11 giờ, 45 phút
06:45
Bến Xe Miền Đông
310.000 ₫

Chỉ còn 2 chỗ trống

Phúc Yên
4.3 (57)

Limousine 34 phòng
16:15
Sơn Hòa
12 giờ, 30 phút
04:45
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 65
320.000 ₫

19 chỗ trống

Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

An Phú Buslines
4.6 (213)

Giường nằm 44 chỗ
20:00
Phú Yên (dọc QL1A)
6 giờ, 25 phút
02:25
BX Miền Đông - Quầy vé 21
320.000 ₫

31 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:00 07-07-2022 Quy Nhơn - Nha Trang - Tân Phú
Đánh giá tốt nhất

An Phú Buslines
4.6 (213)

Giường nằm 44 chỗ
20:01
Phú Yên (dọc QL1A)
10 giờ, 25 phút
06:26
BX Miền Đông - Quầy vé 21
320.000 ₫

18 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:01 07-07-2022 Quy Nhơn - Bến xe Miền Đông

Phúc Yên
4.3 (57)

Limousine 34 phòng
15:15
Các Xã của Huyện Sơn Hoà
13 giờ, 30 phút
04:45
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 65
320.000 ₫

19 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:15 07-07-2022 Phú Yên - Sài Gòn

Phúc Yên
4.3 (57)

Limousine 34 phòng
17:45
Phú Lâm
11 giờ
04:45
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 65
320.000 ₫

19 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:15 07-07-2022 Phú Yên - Sài Gòn

Phúc Yên
4.3 (57)

Limousine 34 phòng
17:00
Phú Hòa
11 giờ, 45 phút
04:45
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 65
320.000 ₫

19 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:15 07-07-2022 Phú Yên - Sài Gòn

Rạng Đông Buslines
3.8 (147)

Giường nằm 41 chỗ
21:15
Phú Yên - Dọc Quốc Lộ 1A
9 giờ, 30 phút
06:45
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 49
350.000 ₫

24 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:00 07-07-2022 Quảng Ngãi - Sài Gòn

Liên Hưng
3.7 (1127)

Limousine 32 giường
16:45
Bến xe Phú Lâm
12 giờ, 45 phút
05:30
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 26
390.000 ₫

17 chỗ trống

Phúc Yên
4.3 (57)

Limousine Giường Phòng 24 chỗ
16:20
Sơn Hòa
12 giờ, 30 phút
04:50
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 65
Giá từ 450.000 ₫

12 chỗ trống

Phúc Yên
4.3 (57)

Limousine Giường Phòng 24 chỗ
17:50
Phú Lâm
11 giờ
04:50
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 65
Giá từ 450.000 ₫

12 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:20 07-07-2022 Phú Yên - Sài Gòn

Phúc Yên
4.3 (57)

Limousine Giường Phòng 24 chỗ
17:05
Phú Hòa
11 giờ, 45 phút
04:50
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 65
Giá từ 450.000 ₫

12 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:20 07-07-2022 Phú Yên - Sài Gòn

Phúc Yên
4.3 (57)

Limousine Giường Phòng 24 chỗ
15:20
Các Xã của Huyện Sơn Hoà
13 giờ, 30 phút
04:50
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 65
Giá từ 450.000 ₫

12 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:20 07-07-2022 Phú Yên - Sài Gòn

Bạn muốn đặt chỗ nhanh? Hãy tải ngay ứng dụng!

Ứng dụng 12BAY.VN hoàn toàn MIỄN PHÍ!

Hỗ trợ Khách hàng

1900 2642

Công ty TNHH TM DV Nguyễn Dương. Mã số DN: 0316751330. Lô 11, Biệt Thự 2, Khu Đô Thị Hà Đô, P.Thới An, Quận 12, TP Hồ Chí Minh
© 2022 12BAY CO., LTD