Đặt vé xe trực tuyến

From
Value
To
Value
To
Value
submit

Đà LạtHồ Chí Minh - 24/02/2024 (15/1 âm lịch)

Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Tiến Oanh
4.7 (6588)

Giường nằm 34 chỗ
13:30 PM
VP Đà Lạt
8 giờ, 10 phút
21:40 PM
VP Tân Bình
320.000 ₫200.000 ₫

23 chỗ trống

Giá tốt nhất

Cảnh Hoa
4.3 (68)

Giường nằm 40 chỗ
17:00 PM
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
7 giờ, 45 phút
00:45 AM
Ngã 4 An Sương
200.000 ₫

31 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:00 24-02-2024 Đà Lạt - Gò Công
Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Tiến Oanh
4.7 (6588)

Giường nằm 34 chỗ
13:30 PM
VP Đà Lạt
6 giờ, 25 phút
19:55 PM
Đối diện Bến Xe Miền Đông Mới
320.000 ₫200.000 ₫

23 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:30 24-02-2024 Đà Lạt - Sài Gòn (N)
Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Tiến Oanh
4.7 (6588)

Giường nằm 34 chỗ
13:30 PM
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
8 giờ, 10 phút
21:40 PM
VP Tân Bình
320.000 ₫200.000 ₫

23 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:30 24-02-2024 Đà Lạt - Sài Gòn (N)
Giá tốt nhất

Cảnh Hoa
4.3 (68)

Giường nằm 40 chỗ
07:00 AM
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
7 giờ
14:00 PM
Ngã 4 Bình Phước
200.000 ₫

34 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 07:00 24-02-2024 Đà Lạt - Gò Công
Giá tốt nhất

Cảnh Hoa
4.3 (68)

Giường nằm 40 chỗ
07:00 AM
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
7 giờ, 45 phút
14:45 PM
Ngã 4 An Sương
200.000 ₫

34 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 07:00 24-02-2024 Đà Lạt - Gò Công
Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Tiến Oanh
4.7 (6588)

Giường nằm 34 chỗ
13:30 PM
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
7 giờ, 25 phút
20:55 PM
Cổng Bến Xe Ngã Tư Ga
320.000 ₫200.000 ₫

23 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:30 24-02-2024 Đà Lạt - Sài Gòn (N)
Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Tiến Oanh
4.7 (6588)

Giường nằm 34 chỗ
13:30 PM
VP Đà Lạt
7 giờ, 25 phút
20:55 PM
Cổng Bến Xe Ngã Tư Ga
320.000 ₫200.000 ₫

23 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:30 24-02-2024 Đà Lạt - Sài Gòn (N)
Giá tốt nhất

Cảnh Hoa
4.3 (68)

Giường nằm 40 chỗ
17:00 PM
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
7 giờ
00:00 AM
Ngã 4 Bình Phước
200.000 ₫

31 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:00 24-02-2024 Đà Lạt - Gò Công
Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Tiến Oanh
4.7 (6588)

Giường nằm 34 chỗ
13:30 PM
VP Đà Lạt
6 giờ, 40 phút
20:10 PM
Ngã Tư Thủ Đức (Trạm Xe Buýt)
320.000 ₫200.000 ₫

23 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:30 24-02-2024 Đà Lạt - Sài Gòn (N)
Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Tiến Oanh
4.7 (6588)

Giường nằm 34 chỗ
13:30 PM
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
6 giờ, 25 phút
19:55 PM
Đối diện Bến Xe Miền Đông Mới
320.000 ₫200.000 ₫

23 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:30 24-02-2024 Đà Lạt - Sài Gòn (N)
Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Tiến Oanh
4.7 (6588)

Giường nằm 34 chỗ
13:30 PM
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
6 giờ, 40 phút
20:10 PM
Ngã Tư Thủ Đức (Trạm Xe Buýt)
320.000 ₫200.000 ₫

23 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:30 24-02-2024 Đà Lạt - Sài Gòn (N)
Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Tiến Oanh
4.7 (6588)

Giường nằm 34 chỗ
13:30 PM
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
7 giờ, 40 phút
21:10 PM
Công viên phần mềm Quang Trung
320.000 ₫200.000 ₫

23 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:30 24-02-2024 Đà Lạt - Sài Gòn (N)
Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Tiến Oanh
4.7 (6588)

Giường nằm 34 chỗ
13:30 PM
VP Đà Lạt
7 giờ, 40 phút
21:10 PM
Công viên phần mềm Quang Trung
320.000 ₫200.000 ₫

23 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:30 24-02-2024 Đà Lạt - Sài Gòn (N)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Giường nằm 40 giường
22:30 PM
VP Đà Lạt 190 Xô Viết Nghệ Tỉnh
6 giờ, 30 phút
05:00 AM
VP Suối Tiên
240.000 ₫

26 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 22:30 24-02-2024 Đà Lạt - Bình Dương

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Giường nằm 40 giường
22:45 PM
VP Đà Lạt 28 Trần Hưng Đạo
6 giờ, 25 phút
05:10 AM
Cầu vượt Linh Xuân
240.000 ₫

26 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 22:30 24-02-2024 Đà Lạt - Bình Dương

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Giường nằm 40 giường
22:30 PM
VP Đà Lạt 190 Xô Viết Nghệ Tỉnh
6 giờ, 55 phút
05:25 AM
VP Ngã 4 Bình Phước
240.000 ₫

26 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 22:30 24-02-2024 Đà Lạt - Bình Dương

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Giường nằm 40 giường
22:45 PM
VP Đà Lạt 28 Trần Hưng Đạo
6 giờ, 15 phút
05:00 AM
VP Suối Tiên
240.000 ₫

26 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 22:30 24-02-2024 Đà Lạt - Bình Dương

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Giường nằm 40 giường
22:45 PM
VP Đà Lạt 28 Trần Hưng Đạo
6 giờ, 40 phút
05:25 AM
VP Ngã 4 Bình Phước
240.000 ₫

26 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 22:30 24-02-2024 Đà Lạt - Bình Dương

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Giường nằm 40 giường
22:45 PM
VP Đà Lạt 28 Trần Hưng Đạo
6 giờ, 30 phút
05:15 AM
Cầu Vượt Sóng Thần.
240.000 ₫

26 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 22:30 24-02-2024 Đà Lạt - Bình Dương

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Giường nằm 40 giường
22:45 PM
VP Đà Lạt 28 Trần Hưng Đạo
6 giờ, 20 phút
05:05 AM
Đại học Nông Lâm
240.000 ₫

26 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 22:30 24-02-2024 Đà Lạt - Bình Dương

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Giường nằm 40 giường
22:30 PM
VP Đà Lạt 190 Xô Viết Nghệ Tỉnh
6 giờ, 40 phút
05:10 AM
Cầu vượt Linh Xuân
240.000 ₫

26 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 22:30 24-02-2024 Đà Lạt - Bình Dương

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Giường nằm 40 giường
22:30 PM
VP Đà Lạt 190 Xô Viết Nghệ Tỉnh
6 giờ, 45 phút
05:15 AM
Cầu Vượt Sóng Thần.
240.000 ₫

26 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 22:30 24-02-2024 Đà Lạt - Bình Dương

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Giường nằm 40 giường
22:30 PM
VP Đà Lạt 190 Xô Viết Nghệ Tỉnh
6 giờ, 35 phút
05:05 AM
Đại học Nông Lâm
240.000 ₫

26 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 22:30 24-02-2024 Đà Lạt - Bình Dương

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
23:00 PM
VP Đà Lạt 190 Xô Viết Nghệ Tỉnh
7 giờ, 55 phút
06:55 AM
VP Tân Bình
250.000 ₫

Chỉ còn 6 chỗ trống

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
21:45 PM
VP Đà Lạt 190 Xô Viết Nghệ Tỉnh
7 giờ, 55 phút
05:40 AM
VP Tân Bình
250.000 ₫

11 chỗ trống

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
11:30 AM
VP Đà Lạt 190 Xô Viết Nghệ Tỉnh
7 giờ, 55 phút
19:25 PM
VP Tân Bình
250.000 ₫

11 chỗ trống

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
22:00 PM
VP Đà Lạt 190 Xô Viết Nghệ Tỉnh
7 giờ, 55 phút
05:55 AM
VP Tân Bình
250.000 ₫

15 chỗ trống

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
14:01 PM
VP Đà Lạt 190 Xô Viết Nghệ Tỉnh
7 giờ, 55 phút
21:56 PM
VP Tân Bình
250.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
09:00 AM
VP Đà Lạt 190 Xô Viết Nghệ Tỉnh
7 giờ, 55 phút
16:55 PM
VP Tân Bình
250.000 ₫

13 chỗ trống

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
17:00 PM
VP Đà Lạt 190 Xô Viết Nghệ Tỉnh
7 giờ, 55 phút
00:55 AM
VP Tân Bình
250.000 ₫

32 chỗ trống

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
23:30 PM
VP Đà Lạt 190 Xô Viết Nghệ Tỉnh
7 giờ, 55 phút
07:25 AM
VP Tân Bình
250.000 ₫

26 chỗ trống

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
16:00 PM
VP Đà Lạt 190 Xô Viết Nghệ Tỉnh
7 giờ, 50 phút
23:50 PM
VP Tân Bình
250.000 ₫

28 chỗ trống

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
15:30 PM
VP Đà Lạt 190 Xô Viết Nghệ Tỉnh
7 giờ, 50 phút
23:20 PM
VP Tân Bình
250.000 ₫

27 chỗ trống

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
23:45 PM
VP Đà Lạt 28 Trần Hưng Đạo
7 giờ, 40 phút
07:25 AM
VP Tân Bình
250.000 ₫

26 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 23:30 24-02-2024 Đà Lạt - Hồ Chí Minh (TB)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
15:45 PM
VP Đà Lạt 28 Trần Hưng Đạo
7 giờ, 35 phút
23:20 PM
VP Tân Bình
250.000 ₫

27 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:30 24-02-2024 Đà Lạt - Hồ Chí Minh (Q5-TB)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
09:00 AM
VP Đà Lạt 190 Xô Viết Nghệ Tỉnh
6 giờ, 55 phút
15:55 PM
VP Gò Vấp
250.000 ₫

13 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 09:00 24-02-2024 Đà Lạt - Hồ Chí Minh (TB)
Nhanh nhất

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
14:16 PM
VP Đà Lạt 28 Trần Hưng Đạo
5 giờ, 55 phút
20:11 PM
VP Suối Tiên
250.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:01 24-02-2024 Đà Lạt - Hồ Chí Minh (TB)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
23:00 PM
VP Đà Lạt 190 Xô Viết Nghệ Tỉnh
6 giờ, 40 phút
05:40 AM
Ngã Tư Ga
250.000 ₫

Chỉ còn 6 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 23:00 24-02-2024 Đà Lạt - Hồ Chí Minh (TB)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
14:16 PM
VP Đà Lạt 28 Trần Hưng Đạo
6 giờ, 40 phút
20:56 PM
VP Gò Vấp
250.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:01 24-02-2024 Đà Lạt - Hồ Chí Minh (TB)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
14:01 PM
VP Đà Lạt 190 Xô Viết Nghệ Tỉnh
6 giờ, 10 phút
20:11 PM
VP Suối Tiên
250.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:01 24-02-2024 Đà Lạt - Hồ Chí Minh (TB)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
23:15 PM
VP Đà Lạt 28 Trần Hưng Đạo
6 giờ, 40 phút
05:55 AM
VP Gò Vấp
250.000 ₫

Chỉ còn 6 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 23:00 24-02-2024 Đà Lạt - Hồ Chí Minh (TB)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
11:45 AM
VP Đà Lạt 28 Trần Hưng Đạo
7 giờ, 40 phút
19:25 PM
VP Tân Bình
250.000 ₫

11 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 11:30 24-02-2024 Đà Lạt - Hồ Chí Minh (TB)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
09:15 AM
VP Đà Lạt 28 Trần Hưng Đạo
7 giờ, 40 phút
16:55 PM
VP Tân Bình
250.000 ₫

13 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 09:00 24-02-2024 Đà Lạt - Hồ Chí Minh (TB)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
14:01 PM
VP Đà Lạt 190 Xô Viết Nghệ Tỉnh
6 giờ, 55 phút
20:56 PM
VP Gò Vấp
250.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:01 24-02-2024 Đà Lạt - Hồ Chí Minh (TB)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
14:16 PM
VP Đà Lạt 28 Trần Hưng Đạo
6 giờ, 5 phút
20:21 PM
Cầu vượt Linh Xuân
250.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:01 24-02-2024 Đà Lạt - Hồ Chí Minh (TB)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
22:15 PM
VP Đà Lạt 28 Trần Hưng Đạo
7 giờ, 40 phút
05:55 AM
VP Tân Bình
250.000 ₫

15 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 22:00 24-02-2024 Đà Lạt - Hồ Chí Minh (TB)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
22:00 PM
VP Đà Lạt 190 Xô Viết Nghệ Tỉnh
6 giờ, 30 phút
04:30 AM
VP Ngã 4 Bình Phước
250.000 ₫

15 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 22:00 24-02-2024 Đà Lạt - Hồ Chí Minh (TB)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
22:00 PM
VP Đà Lạt 190 Xô Viết Nghệ Tỉnh
6 giờ, 55 phút
04:55 AM
VP Gò Vấp
250.000 ₫

15 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 22:00 24-02-2024 Đà Lạt - Hồ Chí Minh (TB)
Nhanh nhất

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
23:15 PM
VP Đà Lạt 28 Trần Hưng Đạo
5 giờ, 55 phút
05:10 AM
VP Suối Tiên
250.000 ₫

Chỉ còn 6 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 23:00 24-02-2024 Đà Lạt - Hồ Chí Minh (TB)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
23:00 PM
VP Đà Lạt 190 Xô Viết Nghệ Tỉnh
6 giờ, 15 phút
05:15 AM
Đại học Nông Lâm
250.000 ₫

Chỉ còn 6 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 23:00 24-02-2024 Đà Lạt - Hồ Chí Minh (TB)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
14:16 PM
VP Đà Lạt 28 Trần Hưng Đạo
7 giờ, 40 phút
21:56 PM
VP Tân Bình
250.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:01 24-02-2024 Đà Lạt - Hồ Chí Minh (TB)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
23:00 PM
VP Đà Lạt 190 Xô Viết Nghệ Tỉnh
6 giờ, 55 phút
05:55 AM
VP Gò Vấp
250.000 ₫

Chỉ còn 6 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 23:00 24-02-2024 Đà Lạt - Hồ Chí Minh (TB)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
21:45 PM
VP Đà Lạt 190 Xô Viết Nghệ Tỉnh
6 giờ, 55 phút
04:40 AM
VP Gò Vấp
250.000 ₫

11 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 21:45 24-02-2024 Đà Lạt - Hồ Chí Minh (TB)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
14:16 PM
VP Đà Lạt 28 Trần Hưng Đạo
6 giờ, 15 phút
20:31 PM
VP Ngã 4 Bình Phước
250.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:01 24-02-2024 Đà Lạt - Hồ Chí Minh (TB)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
16:00 PM
VP Đà Lạt 190 Xô Viết Nghệ Tỉnh
6 giờ, 50 phút
22:50 PM
VP Hàng Xanh
250.000 ₫

28 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:00 24-02-2024 Đà Lạt - Hồ Chí Minh (Q5-TB)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
16:15 PM
VP Đà Lạt 28 Trần Hưng Đạo
6 giờ, 35 phút
22:50 PM
VP Hàng Xanh
250.000 ₫

28 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:00 24-02-2024 Đà Lạt - Hồ Chí Minh (Q5-TB)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
23:15 PM
VP Đà Lạt 28 Trần Hưng Đạo
7 giờ, 40 phút
06:55 AM
VP Tân Bình
250.000 ₫

Chỉ còn 6 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 23:00 24-02-2024 Đà Lạt - Hồ Chí Minh (TB)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
23:00 PM
VP Đà Lạt 190 Xô Viết Nghệ Tỉnh
6 giờ, 10 phút
05:10 AM
VP Suối Tiên
250.000 ₫

Chỉ còn 6 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 23:00 24-02-2024 Đà Lạt - Hồ Chí Minh (TB)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
11:30 AM
VP Đà Lạt 190 Xô Viết Nghệ Tỉnh
6 giờ, 25 phút
17:55 PM
Cầu Vượt Sóng Thần.
250.000 ₫

11 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 11:30 24-02-2024 Đà Lạt - Hồ Chí Minh (TB)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
09:00 AM
VP Đà Lạt 190 Xô Viết Nghệ Tỉnh
6 giờ, 10 phút
15:10 PM
VP Suối Tiên
250.000 ₫

13 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 09:00 24-02-2024 Đà Lạt - Hồ Chí Minh (TB)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
23:15 PM
VP Đà Lạt 28 Trần Hưng Đạo
6 giờ
05:15 AM
Đại học Nông Lâm
250.000 ₫

Chỉ còn 6 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 23:00 24-02-2024 Đà Lạt - Hồ Chí Minh (TB)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
11:30 AM
VP Đà Lạt 190 Xô Viết Nghệ Tỉnh
6 giờ, 15 phút
17:45 PM
Đại học Nông Lâm
250.000 ₫

11 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 11:30 24-02-2024 Đà Lạt - Hồ Chí Minh (TB)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
22:15 PM
VP Đà Lạt 28 Trần Hưng Đạo
6 giờ, 40 phút
04:55 AM
VP Gò Vấp
250.000 ₫

15 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 22:00 24-02-2024 Đà Lạt - Hồ Chí Minh (TB)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
23:15 PM
VP Đà Lạt 28 Trần Hưng Đạo
6 giờ, 5 phút
05:20 AM
Cầu vượt Linh Xuân
250.000 ₫

Chỉ còn 6 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 23:00 24-02-2024 Đà Lạt - Hồ Chí Minh (TB)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
11:30 AM
VP Đà Lạt 190 Xô Viết Nghệ Tỉnh
6 giờ, 40 phút
18:10 PM
Ngã Tư Ga
250.000 ₫

11 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 11:30 24-02-2024 Đà Lạt - Hồ Chí Minh (TB)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
14:01 PM
VP Đà Lạt 190 Xô Viết Nghệ Tỉnh
6 giờ, 30 phút
20:31 PM
VP Ngã 4 Bình Phước
250.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:01 24-02-2024 Đà Lạt - Hồ Chí Minh (TB)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
23:00 PM
VP Đà Lạt 190 Xô Viết Nghệ Tỉnh
6 giờ, 30 phút
05:30 AM
VP Ngã 4 Bình Phước
250.000 ₫

Chỉ còn 6 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 23:00 24-02-2024 Đà Lạt - Hồ Chí Minh (TB)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
16:00 PM
VP Đà Lạt 190 Xô Viết Nghệ Tỉnh
6 giờ, 15 phút
22:15 PM
Đại học Nông Lâm
250.000 ₫

28 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:00 24-02-2024 Đà Lạt - Hồ Chí Minh (Q5-TB)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
23:00 PM
VP Đà Lạt 190 Xô Viết Nghệ Tỉnh
6 giờ, 25 phút
05:25 AM
Cầu Vượt Sóng Thần.
250.000 ₫

Chỉ còn 6 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 23:00 24-02-2024 Đà Lạt - Hồ Chí Minh (TB)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
15:30 PM
VP Đà Lạt 190 Xô Viết Nghệ Tỉnh
6 giờ, 50 phút
22:20 PM
VP Hàng Xanh
250.000 ₫

27 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:30 24-02-2024 Đà Lạt - Hồ Chí Minh (Q5-TB)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
22:00 PM
VP Đà Lạt 28 Trần Hưng Đạo
7 giờ, 40 phút
05:40 AM
VP Tân Bình
250.000 ₫

11 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 21:45 24-02-2024 Đà Lạt - Hồ Chí Minh (TB)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
16:15 PM
VP Đà Lạt 28 Trần Hưng Đạo
7 giờ, 35 phút
23:50 PM
VP Tân Bình
250.000 ₫

28 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:00 24-02-2024 Đà Lạt - Hồ Chí Minh (Q5-TB)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
15:30 PM
VP Đà Lạt 190 Xô Viết Nghệ Tỉnh
6 giờ, 20 phút
21:50 PM
Cầu vượt Linh Xuân
250.000 ₫

27 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:30 24-02-2024 Đà Lạt - Hồ Chí Minh (Q5-TB)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
14:01 PM
VP Đà Lạt 190 Xô Viết Nghệ Tỉnh
6 giờ, 15 phút
20:16 PM
Đại học Nông Lâm
250.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:01 24-02-2024 Đà Lạt - Hồ Chí Minh (TB)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
23:15 PM
VP Đà Lạt 28 Trần Hưng Đạo
6 giờ, 25 phút
05:40 AM
Ngã Tư Ga
250.000 ₫

Chỉ còn 6 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 23:00 24-02-2024 Đà Lạt - Hồ Chí Minh (TB)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
11:30 AM
VP Đà Lạt 190 Xô Viết Nghệ Tỉnh
6 giờ, 30 phút
18:00 PM
VP Ngã 4 Bình Phước
250.000 ₫

11 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 11:30 24-02-2024 Đà Lạt - Hồ Chí Minh (TB)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
23:15 PM
VP Đà Lạt 28 Trần Hưng Đạo
6 giờ, 15 phút
05:30 AM
VP Ngã 4 Bình Phước
250.000 ₫

Chỉ còn 6 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 23:00 24-02-2024 Đà Lạt - Hồ Chí Minh (TB)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
12:45 PM
VP Đà Lạt 28 Trần Hưng Đạo
6 giờ, 40 phút
19:25 PM
VP Ngã 4 Bình Phước
250.000 ₫

13 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 12:30 24-02-2024 Đà Lạt - Bình Dương

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
09:00 AM
VP Đà Lạt 190 Xô Viết Nghệ Tỉnh
6 giờ, 30 phút
15:30 PM
VP Ngã 4 Bình Phước
250.000 ₫

13 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 09:00 24-02-2024 Đà Lạt - Hồ Chí Minh (TB)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
23:00 PM
VP Đà Lạt 190 Xô Viết Nghệ Tỉnh
6 giờ, 20 phút
05:20 AM
Cầu vượt Linh Xuân
250.000 ₫

Chỉ còn 6 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 23:00 24-02-2024 Đà Lạt - Hồ Chí Minh (TB)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
11:45 AM
VP Đà Lạt 28 Trần Hưng Đạo
6 giờ, 5 phút
17:50 PM
Cầu vượt Linh Xuân
250.000 ₫

11 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 11:30 24-02-2024 Đà Lạt - Hồ Chí Minh (TB)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
16:00 PM
VP Đà Lạt 190 Xô Viết Nghệ Tỉnh
6 giờ, 20 phút
22:20 PM
Cầu vượt Linh Xuân
250.000 ₫

28 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:00 24-02-2024 Đà Lạt - Hồ Chí Minh (Q5-TB)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
11:45 AM
VP Đà Lạt 28 Trần Hưng Đạo
6 giờ
17:45 PM
Đại học Nông Lâm
250.000 ₫

11 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 11:30 24-02-2024 Đà Lạt - Hồ Chí Minh (TB)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
22:00 PM
VP Đà Lạt 190 Xô Viết Nghệ Tỉnh
6 giờ, 25 phút
04:25 AM
Cầu Vượt Sóng Thần.
250.000 ₫

15 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 22:00 24-02-2024 Đà Lạt - Hồ Chí Minh (TB)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
11:45 AM
VP Đà Lạt 28 Trần Hưng Đạo
6 giờ, 40 phút
18:25 PM
VP Gò Vấp
250.000 ₫

11 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 11:30 24-02-2024 Đà Lạt - Hồ Chí Minh (TB)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
17:00 PM
VP Đà Lạt 190 Xô Viết Nghệ Tỉnh
6 giờ, 55 phút
23:55 PM
VP Gò Vấp
250.000 ₫

32 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:00 24-02-2024 Đà Lạt - Hồ Chí Minh (TB)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
12:30 PM
VP Đà Lạt 190 Xô Viết Nghệ Tỉnh
6 giờ, 55 phút
19:25 PM
VP Ngã 4 Bình Phước
250.000 ₫

13 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 12:30 24-02-2024 Đà Lạt - Bình Dương

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
16:15 PM
VP Đà Lạt 28 Trần Hưng Đạo
7 giờ, 5 phút
23:20 PM
VP Quận 5
250.000 ₫

28 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:00 24-02-2024 Đà Lạt - Hồ Chí Minh (Q5-TB)

Điền Linh Limousine
4.2 (1875)

Limousine 36 giường
16:15 PM
VP Đà Lạt 28 Trần Hưng Đạo
6 giờ, 35 phút
22:50 PM
VP Gò Vấp
250.000 ₫

28 chỗ trống