Đặt vé xe trực tuyến

Loading...

Đà LạtNha Trang - 18/05/2022 (18/4 âm lịch)

Bộ lọc

Giờ đi00:00 - 24:00

00:0024:00

Giá thấp nhất
195.000 ₫
Đi nhanh nhất
195.000 ₫
Giờ đi
200.000 ₫
Đánh giá
199.000 ₫
Giá tốt nhất & Nhanh nhất

Minh Trí Limousine
4.5 (48)

Limousine 9 chỗ
12:00
VP Đà Lạt
3 giờ
15:00
GO! Nha Trang
195.000 ₫

Chỉ còn 3 chỗ trống

Giá tốt nhất & Nhanh nhất

Minh Trí Limousine
4.5 (48)

Limousine 9 chỗ
08:00
VP Đà Lạt
3 giờ
11:00
GO! Nha Trang
195.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Giá tốt nhất & Nhanh nhất

Minh Trí Limousine
4.5 (48)

Limousine 9 chỗ
16:30
VP Đà Lạt
3 giờ
19:30
GO! Nha Trang
195.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Cát Thiên Hải Limousine
3.6 (166)

Limousine 12 chỗ Massage
16:30
Cà phê Thủy Tạ
3 giờ, 30 phút
20:00
Văn phòng Nha Trang
199.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Khanh Phong
4.8 (1285)

Limousine SOLATI 11 chỗ
13:30
Văn Phòng Đà Lạt
3 giờ, 30 phút
17:00
Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
200.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Khanh Phong
4.8 (1285)

Limousine SOLATI 11 chỗ
08:30
Văn Phòng Đà Lạt
3 giờ, 30 phút
12:00
Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
200.000 ₫

Chỉ còn 6 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Khanh Phong
4.8 (1285)

Limousine SOLATI 11 chỗ
17:00
Văn Phòng Đà Lạt
3 giờ, 30 phút
20:30
Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
200.000 ₫

11 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Khanh Phong
4.8 (1285)

Limousine SOLATI 11 chỗ
11:45
Văn Phòng Đà Lạt
3 giờ, 30 phút
15:15
Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
200.000 ₫

11 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Khanh Phong
4.8 (1285)

Limousine SOLATI 11 chỗ
13:00
Văn Phòng Đà Lạt
3 giờ, 30 phút
16:30
Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
200.000 ₫

Chỉ còn 8 chỗ trống

Nhanh nhất

Lạc Hồng Limousine
4.4 (460)

Limousine Solati 9 chỗ
12:00
VP Đà Lạt
3 giờ
15:00
GO! Nha Trang
200.000 ₫

Chỉ còn 6 chỗ trống

Nhanh nhất

Lạc Hồng Limousine
4.4 (460)

Limousine Solati 9 chỗ
10:00
VP Đà Lạt
3 giờ
13:00
GO! Nha Trang
200.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

Nhanh nhất

Cúc Tùng
4 (144)

Limousine 9 chỗ
13:00
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
3 giờ
16:00
Bến Xe Phía Nam Nha Trang
200.000 ₫

Chỉ còn 2 chỗ trống

Nhanh nhất

Cúc Tùng
4 (144)

Limousine 11 chỗ
11:30
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
3 giờ
14:30
Bến Xe Phía Nam Nha Trang
200.000 ₫

11 chỗ trống

Nhanh nhất

Cúc Tùng
4 (144)

Limousine 9 chỗ
14:00
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
3 giờ
17:00
Bến Xe Phía Nam Nha Trang
200.000 ₫

Chỉ còn 6 chỗ trống

Nhanh nhất

Cúc Tùng
4 (144)

Limousine 9 chỗ
09:30
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
3 giờ
12:30
Bến Xe Phía Nam Nha Trang
200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Nhanh nhất

Cúc Tùng
4 (144)

Limousine 9 chỗ
15:00
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
3 giờ
18:00
Bến Xe Phía Nam Nha Trang
200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Nhanh nhất

Cúc Tùng
4 (144)

Limousine 9 chỗ
07:00
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
3 giờ
10:00
Bến Xe Phía Nam Nha Trang
200.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

Nhanh nhất

Cúc Tùng
4 (144)

Limousine 9 chỗ
08:30
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
3 giờ
11:30
Bến Xe Phía Nam Nha Trang
200.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

Nhanh nhất

Cúc Tùng
4 (144)

Limousine 9 chỗ
17:00
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
3 giờ
20:00
Bến Xe Phía Nam Nha Trang
200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Nhanh nhất

Cúc Tùng
4 (144)

Limousine 9 chỗ
10:30
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
3 giờ
13:30
Bến Xe Phía Nam Nha Trang
200.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

Nhanh nhất

Cúc Tùng
4 (144)

Limousine 9 chỗ
16:00
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
3 giờ
19:00
Bến Xe Phía Nam Nha Trang
200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Khanh Phong
4.8 (1285)

Limousine SOLATI 11 chỗ
12:30
Bến Xe Đà Lạt
4 giờ
16:30
Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
200.000 ₫

Chỉ còn 8 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:00 18-05-2022 Đà Lạt - Nha Trang
Đánh giá tốt nhất

Khanh Phong
4.8 (1285)

Limousine SOLATI 11 chỗ
08:00
Bến Xe Đà Lạt
4 giờ
12:00
Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
200.000 ₫

Chỉ còn 6 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 08:30 18-05-2022 Đà Lạt - Nha Trang
Đánh giá tốt nhất

Khanh Phong
4.8 (1285)

Limousine SOLATI 11 chỗ
13:00
Bến Xe Đà Lạt
4 giờ
17:00
Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
200.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:30 18-05-2022 Đà Lạt - Nha Trang
Đánh giá tốt nhất

Khanh Phong
4.8 (1285)

Limousine SOLATI 11 chỗ
16:30
Bến Xe Đà Lạt
4 giờ
20:30
Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
200.000 ₫

11 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:00 18-05-2022 Đà Lạt - Nha Trang
Đánh giá tốt nhất

Khanh Phong
4.8 (1285)

Limousine SOLATI 11 chỗ
11:15
Bến Xe Đà Lạt
4 giờ
15:15
Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
200.000 ₫

11 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 11:45 18-05-2022 Đà Lạt - Nha Trang

Cúc Tùng
4 (144)

Limousine 9 chỗ
14:00
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
4 giờ
18:00
Bến Xe Phía Bắc Nha Trang
200.000 ₫

Chỉ còn 6 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:00 18-05-2022 Đà Lạt - Nha Trang

Cúc Tùng
4 (144)

Limousine 9 chỗ
08:30
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
3 giờ, 30 phút
12:00
VP Nha Trang
200.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 08:30 18-05-2022 Đà Lạt - Nha Trang

Cúc Tùng
4 (144)

Limousine 9 chỗ
16:00
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
3 giờ, 30 phút
19:30
VP Nha Trang
200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:00 18-05-2022 Đà Lạt - Nha Trang

Cúc Tùng
4 (144)

Limousine 9 chỗ
13:00
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
3 giờ, 30 phút
16:30
VP Nha Trang
200.000 ₫

Chỉ còn 2 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:00 18-05-2022 Đà Lạt - Nha Trang

Cúc Tùng
4 (144)

Limousine 9 chỗ
13:00
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
4 giờ
17:00
Bến Xe Phía Bắc Nha Trang
200.000 ₫

Chỉ còn 2 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:00 18-05-2022 Đà Lạt - Nha Trang

Cúc Tùng
4 (144)

Limousine 9 chỗ
09:30
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
3 giờ, 30 phút
13:00
VP Nha Trang
200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 09:30 18-05-2022 Đà Lạt - Nha Trang

Cúc Tùng
4 (144)

Limousine 9 chỗ
09:30
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
4 giờ
13:30
Bến Xe Phía Bắc Nha Trang
200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 09:30 18-05-2022 Đà Lạt - Nha Trang

Cúc Tùng
4 (144)

Limousine 11 chỗ
11:30
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
4 giờ
15:30
Bến Xe Phía Bắc Nha Trang
200.000 ₫

11 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 11:30 18-05-2022 Đà Lạt - Nha Trang

Cúc Tùng
4 (144)

Limousine 9 chỗ
17:00
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
3 giờ, 30 phút
20:30
VP Nha Trang
200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:00 18-05-2022 Đà Lạt - Nha Trang

Cúc Tùng
4 (144)

Limousine 9 chỗ
15:00
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
3 giờ, 30 phút
18:30
VP Nha Trang
200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:00 18-05-2022 Đà Lạt - Nha Trang

Cúc Tùng
4 (144)

Limousine 9 chỗ
17:00
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
4 giờ
21:00
Bến Xe Phía Bắc Nha Trang
200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:00 18-05-2022 Đà Lạt - Nha Trang

Cúc Tùng
4 (144)

Limousine 9 chỗ
10:30
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
4 giờ
14:30
Bến Xe Phía Bắc Nha Trang
200.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 10:30 18-05-2022 Đà Lạt - Nha Trang

Cúc Tùng
4 (144)

Limousine 9 chỗ
14:00
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
3 giờ, 30 phút
17:30
VP Nha Trang
200.000 ₫

Chỉ còn 6 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:00 18-05-2022 Đà Lạt - Nha Trang

Cúc Tùng
4 (144)

Limousine 9 chỗ
15:00
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
4 giờ
19:00
Bến Xe Phía Bắc Nha Trang
200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:00 18-05-2022 Đà Lạt - Nha Trang

Cúc Tùng
4 (144)

Limousine 9 chỗ
10:30
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
3 giờ, 30 phút
14:00
VP Nha Trang
200.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 10:30 18-05-2022 Đà Lạt - Nha Trang

Cúc Tùng
4 (144)

Limousine 9 chỗ
07:00
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
4 giờ
11:00
Bến Xe Phía Bắc Nha Trang
200.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 07:00 18-05-2022 Đà Lạt - Nha Trang

Cúc Tùng
4 (144)

Limousine 9 chỗ
07:00
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
3 giờ, 30 phút
10:30
VP Nha Trang
200.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 07:00 18-05-2022 Đà Lạt - Nha Trang

Cúc Tùng
4 (144)

Limousine 11 chỗ
11:30
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
3 giờ, 30 phút
15:00
VP Nha Trang
200.000 ₫

11 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 11:30 18-05-2022 Đà Lạt - Nha Trang

Cúc Tùng
4 (144)

Limousine 9 chỗ
16:00
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
4 giờ
20:00
Bến Xe Phía Bắc Nha Trang
200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:00 18-05-2022 Đà Lạt - Nha Trang

Cúc Tùng
4 (144)

Limousine 9 chỗ
08:30
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
4 giờ
12:30
Bến Xe Phía Bắc Nha Trang
200.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 08:30 18-05-2022 Đà Lạt - Nha Trang

Cát Thiên Hải Limousine
3.6 (166)

Limousine 12 chỗ Massage
12:30
Cà phê Thủy Tạ
3 giờ, 30 phút
16:00
Văn phòng Nha Trang
199.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

Hỗ trợ khách hàng

1900 2642info@12bay.vngovvn
Công ty TNHH TM DV Nguyễn Dương. Mã số DN: 0316751330. Lô 11, Biệt Thự 2, Khu Đô Thị Hà Đô, P.Thới An, Quận 12, TP Hồ Chí Minh
© 2022 12BAY CO., LTD