Đặt vé xe trực tuyến

From
Value
To
Value
To
Value
submit

Đà LạtNha Trang - 01/10/2022 (6/9 âm lịch)

Giá tốt nhất

Cát Thiên Hải Limousine
3.8 (204)

Limousine 12 chỗ Massage
15:00
VP Đà Lạt
3 giờ, 40 phút
18:40
Văn phòng Nha Trang
199.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Giá tốt nhất

Cát Thiên Hải Limousine
3.8 (204)

Limousine 12 chỗ Massage
12:30
VP Đà Lạt
3 giờ, 40 phút
16:10
Văn phòng Nha Trang
199.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Giá tốt nhất

Cát Thiên Hải Limousine
3.8 (204)

Limousine 12 chỗ Massage
07:30
VP Đà Lạt
3 giờ, 40 phút
11:10
Văn phòng Nha Trang
199.000 ₫

Chỉ còn 8 chỗ trống

Giá tốt nhất

Cát Thiên Hải Limousine
3.8 (204)

Limousine 12 chỗ Massage
16:30
VP Đà Lạt
3 giờ, 40 phút
20:10
Văn phòng Nha Trang
199.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

Giá tốt nhất

Cát Thiên Hải Limousine
3.8 (204)

Limousine 12 chỗ Massage
12:40
Bãi đậu xe L'angfarm Store Bờ Hồ
3 giờ, 30 phút
16:10
Văn phòng Nha Trang
199.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 12:30 01-10-2022 Đà Lạt - Nha Trang
Giá tốt nhất

Cát Thiên Hải Limousine
3.8 (204)

Limousine 12 chỗ Massage
16:40
Bãi đậu xe L'angfarm Store Bờ Hồ
3 giờ, 30 phút
20:10
Văn phòng Nha Trang
199.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:30 01-10-2022 Đà Lạt - Nha Trang
Giá tốt nhất

Cát Thiên Hải Limousine
3.8 (204)

Limousine 12 chỗ Massage
07:40
Bãi đậu xe L'angfarm Store Bờ Hồ
3 giờ, 30 phút
11:10
Văn phòng Nha Trang
199.000 ₫

Chỉ còn 8 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 07:30 01-10-2022 Đà Lạt - Nha Trang
Giá tốt nhất

Cát Thiên Hải Limousine
3.8 (204)

Limousine 12 chỗ Massage
15:10
Bãi đậu xe L'angfarm Store Bờ Hồ
3 giờ, 30 phút
18:40
Văn phòng Nha Trang
199.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:00 01-10-2022 Đà Lạt - Nha Trang
Nhanh nhất

Cúc Tùng
3.7 (417)

Limousine 9 chỗ
17:00
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
3 giờ
20:00
Bến Xe Phía Nam Nha Trang
200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Nhanh nhất

Cúc Tùng
3.7 (417)

Limousine 9 chỗ
11:30
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
3 giờ
14:30
Bến Xe Phía Nam Nha Trang
200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Nhanh nhất

Cúc Tùng
3.7 (417)

Limousine 9 chỗ
13:00
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
3 giờ
16:00
Bến Xe Phía Nam Nha Trang
200.000 ₫

Chỉ còn 4 chỗ trống

Nhanh nhất

Cúc Tùng
3.7 (417)

Limousine 9 chỗ
07:00
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
3 giờ
10:00
Bến Xe Phía Nam Nha Trang
200.000 ₫

Chỉ còn 5 chỗ trống

Nhanh nhất

Cúc Tùng
3.7 (417)

Limousine 9 chỗ
09:30
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
3 giờ
12:30
Bến Xe Phía Nam Nha Trang
200.000 ₫

Chỉ còn 5 chỗ trống

Nhanh nhất

Cúc Tùng
3.7 (417)

Limousine 9 chỗ
10:30
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
3 giờ
13:30
Bến Xe Phía Nam Nha Trang
200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Nhanh nhất

Cúc Tùng
3.7 (417)

Limousine 9 chỗ
14:00
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
3 giờ
17:00
Bến Xe Phía Nam Nha Trang
200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Nhanh nhất

Cúc Tùng
3.7 (417)

Limousine 9 chỗ
15:00
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
3 giờ
18:00
Bến Xe Phía Nam Nha Trang
200.000 ₫

Chỉ còn 8 chỗ trống

Nhanh nhất

Cúc Tùng
3.7 (417)

Limousine 9 chỗ
16:00
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
3 giờ
19:00
Bến Xe Phía Nam Nha Trang
200.000 ₫

Chỉ còn 8 chỗ trống

Nhanh nhất

Cúc Tùng
3.7 (417)

Limousine 9 chỗ
08:30
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
3 giờ
11:30
Bến Xe Phía Nam Nha Trang
200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Cúc Tùng
3.7 (417)

Limousine 9 chỗ
15:00
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
3 giờ, 30 phút
18:30
VP Nha Trang
200.000 ₫

Chỉ còn 8 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:00 01-10-2022 Đà Lạt - Nha Trang

Cúc Tùng
3.7 (417)

Limousine 9 chỗ
09:30
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
3 giờ, 30 phút
13:00
VP Nha Trang
200.000 ₫

Chỉ còn 5 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 09:30 01-10-2022 Đà Lạt - Nha Trang

Cúc Tùng
3.7 (417)

Limousine 9 chỗ
14:00
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
3 giờ, 30 phút
17:30
VP Nha Trang
200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:00 01-10-2022 Đà Lạt - Nha Trang

Cúc Tùng
3.7 (417)

Limousine 9 chỗ
17:00
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
3 giờ, 30 phút
20:30
VP Nha Trang
200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:00 01-10-2022 Đà Lạt - Nha Trang

Cúc Tùng
3.7 (417)

Limousine 9 chỗ
07:00
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
3 giờ, 30 phút
10:30
VP Nha Trang
200.000 ₫

Chỉ còn 5 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 07:00 01-10-2022 Đà Lạt - Nha Trang

Cúc Tùng
3.7 (417)

Limousine 9 chỗ
08:30
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
3 giờ, 30 phút
12:00
VP Nha Trang
200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 08:30 01-10-2022 Đà Lạt - Nha Trang

Cúc Tùng
3.7 (417)

Limousine 9 chỗ
11:30
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
3 giờ, 30 phút
15:00
VP Nha Trang
200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 11:30 01-10-2022 Đà Lạt - Nha Trang

Cúc Tùng
3.7 (417)

Limousine 9 chỗ
16:00
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
3 giờ, 30 phút
19:30
VP Nha Trang
200.000 ₫

Chỉ còn 8 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:00 01-10-2022 Đà Lạt - Nha Trang

Cúc Tùng
3.7 (417)

Limousine 9 chỗ
13:00
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
3 giờ, 30 phút
16:30
VP Nha Trang
200.000 ₫

Chỉ còn 4 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:00 01-10-2022 Đà Lạt - Nha Trang

Cúc Tùng
3.7 (417)

Limousine 9 chỗ
10:30
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
3 giờ, 30 phút
14:00
VP Nha Trang
200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 10:30 01-10-2022 Đà Lạt - Nha Trang
Đánh giá tốt nhất

Khanh Phong
4.7 (2639)

Limousine 9 chỗ
08:30
Văn Phòng Đà Lạt
3 giờ, 30 phút
12:00
Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
220.000 ₫

Chỉ còn 8 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Khanh Phong
4.7 (2639)

Limousine 9 chỗ
11:45
Văn Phòng Đà Lạt
3 giờ, 30 phút
15:15
Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
220.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Khanh Phong
4.7 (2639)

Limousine SOLATI 11 chỗ
14:00
Văn Phòng Đà Lạt
3 giờ, 30 phút
17:30
Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
220.000 ₫

11 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Khanh Phong
4.7 (2639)

Limousine SOLATI 11 chỗ
13:30
Văn Phòng Đà Lạt
3 giờ, 30 phút
17:00
Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
220.000 ₫

Chỉ còn 8 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Khanh Phong
4.7 (2639)

Limousine SOLATI 11 chỗ
09:30
Văn Phòng Đà Lạt
3 giờ, 30 phút
13:00
Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
220.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Nhanh nhất

Lạc Hồng Limousine
4.3 (638)

Limousine Solati 9 chỗ
10:00
VP Đà Lạt
3 giờ
13:00
GO! Nha Trang
220.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Nhanh nhất

Lạc Hồng Limousine
4.3 (638)

Limousine Solati 9 chỗ
08:00
VP Đà Lạt
3 giờ
11:00
GO! Nha Trang
220.000 ₫

Chỉ còn 8 chỗ trống

Nhanh nhất

Lạc Hồng Limousine
4.3 (638)

Limousine Solati 9 chỗ
09:00
VP Đà Lạt
3 giờ
12:00
GO! Nha Trang
220.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Nhanh nhất

Lạc Hồng Limousine
4.3 (638)

Limousine Solati 9 chỗ
12:00
VP Đà Lạt
3 giờ
15:00
GO! Nha Trang
220.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Khanh Phong
4.7 (2639)

Limousine 9 chỗ
11:15
Bến Xe Đà Lạt
4 giờ
15:15
Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
220.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 11:45 01-10-2022 Đà Lạt - Nha Trang
Đánh giá tốt nhất

Khanh Phong
4.7 (2639)

Limousine SOLATI 11 chỗ
13:00
Bến Xe Đà Lạt
4 giờ
17:00
Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
220.000 ₫

Chỉ còn 8 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:30 01-10-2022 Đà Lạt - Nha Trang
Đánh giá tốt nhất

Khanh Phong
4.7 (2639)

Limousine 9 chỗ
08:00
Bến Xe Đà Lạt
4 giờ
12:00
Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
220.000 ₫

Chỉ còn 8 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 08:30 01-10-2022 Đà Lạt - Nha Trang
Đánh giá tốt nhất

Khanh Phong
4.7 (2639)

Limousine SOLATI 11 chỗ
13:30
Bến Xe Đà Lạt
4 giờ
17:30
Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
220.000 ₫

11 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:00 01-10-2022 Đà Lạt - Nha Trang
Đánh giá tốt nhất

Khanh Phong
4.7 (2639)

Limousine SOLATI 11 chỗ
09:00
Bến Xe Đà Lạt
4 giờ
13:00
Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
220.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 09:30 01-10-2022 Đà Lạt - Nha Trang

Bạn muốn đặt chỗ nhanh? Hãy tải ngay ứng dụng!

Ứng dụng 12BAY.VN hoàn toàn MIỄN PHÍ!

Hỗ trợ Khách hàng

1900 2642

Công ty TNHH TM DV Nguyễn Dương. Mã số DN: 0316751330. Lô 11, Biệt Thự 2, Khu Đô Thị Hà Đô, P.Thới An, Quận 12, TP Hồ Chí Minh