Đặt vé xe trực tuyến

From
Value
To
Value
To
Value
submit

Đà LạtBến xe Miền Đông - 24/02/2024 (15/1 âm lịch)

Giá tốt nhất & Nhanh nhất

Kumho Samco
4.3 (318)

Limousine giường phòng 33 chỗ
14:30 PM
Bến xe Liên Tỉnh Đà Lạt (Quầy số 2)
7 giờ
21:30 PM
Bến xe Miền Đông Mới (Quầy số 18)
300.000 ₫270.000 ₫

16 chỗ trống

Giá tốt nhất & Nhanh nhất

Kumho Samco
4.3 (318)

Limousine giường phòng 33 chỗ
08:30 AM
Bến xe Liên Tỉnh Đà Lạt (Quầy số 2)
7 giờ
15:30 PM
Bến xe Miền Đông Mới (Quầy số 18)
300.000 ₫270.000 ₫

23 chỗ trống

Giá tốt nhất & Nhanh nhất

Kumho Samco
4.3 (318)

Limousine giường phòng 33 chỗ
13:30 PM
Bến xe Liên Tỉnh Đà Lạt (Quầy số 2)
7 giờ
20:30 PM
Bến xe Miền Đông Mới (Quầy số 18)
300.000 ₫270.000 ₫

21 chỗ trống

Giá tốt nhất & Nhanh nhất

Kumho Samco
4.3 (318)

Limousine giường phòng 33 chỗ
22:00 PM
Bến xe Liên Tỉnh Đà Lạt (Quầy số 2)
7 giờ
05:00 AM
Bến xe Miền Đông Mới (Quầy số 18)
300.000 ₫270.000 ₫

27 chỗ trống

Giá tốt nhất & Nhanh nhất

Kumho Samco
4.3 (318)

Limousine giường phòng 33 chỗ
23:00 PM
Bến xe Liên Tỉnh Đà Lạt (Quầy số 2)
7 giờ
06:00 AM
Bến xe Miền Đông Mới (Quầy số 18)
300.000 ₫270.000 ₫

16 chỗ trống

Giá tốt nhất

Kumho Samco
4.3 (318)

Limousine giường phòng 33 chỗ
23:00 PM
Bến xe Liên Tỉnh Đà Lạt (Quầy số 2)
7 giờ, 30 phút
06:30 AM
VP Phạm Ngũ Lão
300.000 ₫270.000 ₫

16 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 23:00 24-02-2024 Đà Lạt - Sài Gòn
Giá tốt nhất

Kumho Samco
4.3 (318)

Limousine giường phòng 33 chỗ
14:30 PM
Bến xe Liên Tỉnh Đà Lạt (Quầy số 2)
7 giờ, 30 phút
22:00 PM
VP Phạm Ngũ Lão
300.000 ₫270.000 ₫

16 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:30 24-02-2024 Đà Lạt - Sài Gòn
Giá tốt nhất

Kumho Samco
4.3 (318)

Limousine giường phòng 33 chỗ
08:30 AM
Bến xe Liên Tỉnh Đà Lạt (Quầy số 2)
7 giờ, 30 phút
16:00 PM
VP Phạm Ngũ Lão
300.000 ₫270.000 ₫

23 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 08:30 24-02-2024 Đà Lạt - Sài Gòn
Giá tốt nhất

Kumho Samco
4.3 (318)

Limousine giường phòng 33 chỗ
22:00 PM
Bến xe Liên Tỉnh Đà Lạt (Quầy số 2)
7 giờ, 30 phút
05:30 AM
VP Phạm Ngũ Lão
300.000 ₫270.000 ₫

27 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 22:00 24-02-2024 Đà Lạt - Sài Gòn
Giá tốt nhất

Kumho Samco
4.3 (318)

Limousine giường phòng 33 chỗ
13:30 PM
Bến xe Liên Tỉnh Đà Lạt (Quầy số 2)
7 giờ, 30 phút
21:00 PM
VP Phạm Ngũ Lão
300.000 ₫270.000 ₫

21 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:30 24-02-2024 Đà Lạt - Sài Gòn
Nhanh nhất

Kumho Samco
4.3 (318)

Limousine giường phòng 24 chỗ
14:29 PM
Bến xe Liên Tỉnh Đà Lạt (Quầy số 2)
7 giờ
21:29 PM
Bến xe Miền Đông Mới (Quầy số 18)
400.000 ₫

17 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

An Anh Limousine
4.7 (4649)

Limousine 24 Phòng Đôi
12:00 PM
Vp Đà Lạt
7 giờ, 30 phút
19:30 PM
116 Quốc lộ 13
Giá từ 400.000 ₫

Chỉ còn 3 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 12:00 24-02-2024 Đà Lạt - Sài Gòn
Đánh giá tốt nhất

An Anh Limousine
4.7 (4649)

Limousine 24 Phòng Đôi
13:00 PM
Vp Đà Lạt
7 giờ, 30 phút
20:30 PM
116 Quốc lộ 13
Giá từ 400.000 ₫

Chỉ còn 1 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:00 24-02-2024 Đà Lạt - Sài Gòn

Kumho Samco
4.3 (318)

Limousine giường phòng 24 chỗ
14:29 PM
Bến xe Liên Tỉnh Đà Lạt (Quầy số 2)
7 giờ, 30 phút
21:59 PM
VP Phạm Ngũ Lão
400.000 ₫

17 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:29 24-02-2024 Đà Lạt - Sài Gòn
Đánh giá tốt nhất

An Anh Limousine
4.7 (4649)

Limousine 24 Phòng Đôi
13:30 PM
Vp Đà Lạt
7 giờ, 30 phút
21:00 PM
116 Quốc lộ 13
Giá từ 400.000 ₫

Chỉ còn 6 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:30 24-02-2024 Đà Lạt - Sài Gòn
Đánh giá tốt nhất

An Anh Limousine
4.7 (4649)

Limousine 24 Phòng Đôi
13:00 PM
Vp Đà Lạt
7 giờ, 30 phút
20:30 PM
KDT Vạn Phúc
Giá từ 400.000 ₫

Chỉ còn 1 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:00 24-02-2024 Đà Lạt - Sài Gòn
Đánh giá tốt nhất

An Anh Limousine
4.7 (4649)

Limousine 24 Phòng Đôi
14:00 PM
Vp Đà Lạt
7 giờ, 30 phút
21:30 PM
116 Quốc lộ 13
Giá từ 400.000 ₫

Chỉ còn 3 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:00 24-02-2024 Đà Lạt - Sài Gòn
Đánh giá tốt nhất

An Anh Limousine
4.7 (4649)

Limousine 24 Phòng Đôi
12:00 PM
Vp Đà Lạt
7 giờ, 30 phút
19:30 PM
KDT Vạn Phúc
Giá từ 400.000 ₫

Chỉ còn 3 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 12:00 24-02-2024 Đà Lạt - Sài Gòn
Đánh giá tốt nhất

An Anh Limousine
4.7 (4649)

Limousine 24 Phòng Đôi
13:30 PM
Vp Đà Lạt
7 giờ, 30 phút
21:00 PM
KDT Vạn Phúc
Giá từ 400.000 ₫

Chỉ còn 6 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:30 24-02-2024 Đà Lạt - Sài Gòn
Đánh giá tốt nhất

An Anh Limousine
4.7 (4649)

Limousine 24 Phòng Đôi
14:00 PM
Vp Đà Lạt
7 giờ, 30 phút
21:30 PM
KDT Vạn Phúc
Giá từ 400.000 ₫

Chỉ còn 3 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:00 24-02-2024 Đà Lạt - Sài Gòn

Bạn muốn đặt chỗ nhanh? Hãy tải ngay ứng dụng!

Ứng dụng 12BAY.VN hoàn toàn MIỄN PHÍ!

Hỗ trợ Khách hàng

1900-2642

Công ty TNHH TM DV Nguyễn Dương. Mã số DN: 0316751330. Lô 11, Biệt Thự 2, Khu Đô Thị Hà Đô, P.Thới An, Quận 12, TP Hồ Chí Minh