Đặt vé xe trực tuyến

From
Value
To
Value
To
Value
submit

Quảng NgãiPhan Thiết - 24/02/2024 (15/1 âm lịch)

Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Thanh Thủy
4.4 (438)

Giường nằm 46 chỗ
13:01 PM
Trung tâm Hành chính Bình Sơn
12 giờ, 45 phút
01:46 AM
Ngã 4 Lê Duẫn
750.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:01 24-02-2024 Quảng Ngãi - Sài Gòn - Bình Dương
Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Thanh Thủy
4.4 (438)

Giường nằm 46 chỗ
14:01 PM
Bến xe Quảng Ngãi
11 giờ, 45 phút
01:46 AM
Ngã 4 Lê Duẫn
750.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:01 24-02-2024 Quảng Ngãi - Sài Gòn - Bình Dương
Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Thanh Thủy
4.4 (438)

Giường nằm 46 chỗ
15:45 PM
Coop Mart Đức Phổ
11 giờ
02:45 AM
Ngã 4 Lê Duẫn
750.000 ₫

Chỉ còn 3 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:00 24-02-2024 Quảng Ngãi - Sài Gòn - Bình Dương
Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Thanh Thủy
4.4 (438)

Giường nằm 46 chỗ
14:46 PM
Coop Mart Đức Phổ
11 giờ
01:46 AM
Ngã 4 Lê Duẫn
750.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:01 24-02-2024 Quảng Ngãi - Sài Gòn - Bình Dương
Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Thanh Thủy
4.4 (438)

Giường nằm 46 chỗ
15:00 PM
Bến xe Quảng Ngãi
11 giờ, 45 phút
02:45 AM
Ngã 4 Lê Duẫn
750.000 ₫

Chỉ còn 3 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:00 24-02-2024 Quảng Ngãi - Sài Gòn - Bình Dương
Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Thanh Thủy
4.4 (438)

Giường nằm 46 chỗ
14:00 PM
Trung tâm Hành chính Bình Sơn
12 giờ, 45 phút
02:45 AM
Ngã 4 Lê Duẫn
750.000 ₫

Chỉ còn 3 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:00 24-02-2024 Quảng Ngãi - Sài Gòn - Bình Dương

Rạng Đông Buslines
3.9 (866)

Giường nằm 40 chỗ
17:40 PM
Đức Phổ
13 giờ, 30 phút
07:10 AM
Vòng xoay Bến Lội
800.000 ₫

11 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:00 24-02-2024 Quảng Ngãi - An Sương

Rạng Đông Buslines
3.9 (866)

Giường nằm 40 chỗ
14:40 PM
Đức Phổ
13 giờ, 30 phút
04:10 AM
Vòng xoay Bến Lội
800.000 ₫

10 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:00 24-02-2024 Quảng Ngãi - An Sương

Rạng Đông Buslines
3.9 (866)

Giường nằm 40 chỗ
17:00 PM
Bến xe Quảng Ngãi
14 giờ, 10 phút
07:10 AM
Vòng xoay Bến Lội
800.000 ₫

11 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:00 24-02-2024 Quảng Ngãi - An Sương

Rạng Đông Buslines
3.9 (866)

Giường nằm 40 chỗ
14:20 PM
Mộ Đức
13 giờ, 50 phút
04:10 AM
Vòng xoay Bến Lội
800.000 ₫

10 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:00 24-02-2024 Quảng Ngãi - An Sương

Rạng Đông Buslines
3.9 (866)

Giường nằm 40 chỗ
15:00 PM
Bến xe Quảng Ngãi
12 giờ, 50 phút
03:50 AM
Vòng xoay Bến Lội
800.000 ₫

10 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:00 24-02-2024 Quảng Ngãi - An Sương

Rạng Đông Buslines
3.9 (866)

Giường nằm 40 chỗ
16:50 PM
Mộ Đức
13 giờ, 50 phút
06:40 AM
Vòng xoay Bến Lội
800.000 ₫

11 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:30 24-02-2024 Quảng Ngãi - An Sương

Rạng Đông Buslines
3.9 (866)

Giường nằm 40 chỗ
16:30 PM
Bến xe Quảng Ngãi
14 giờ, 10 phút
06:40 AM
Vòng xoay Bến Lội
800.000 ₫

11 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:30 24-02-2024 Quảng Ngãi - An Sương

Rạng Đông Buslines
3.9 (866)

Giường nằm 40 chỗ
15:40 PM
Đức Phổ
12 giờ, 10 phút
03:50 AM
Vòng xoay Bến Lội
800.000 ₫

10 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:00 24-02-2024 Quảng Ngãi - An Sương

Rạng Đông Buslines
3.9 (866)

Giường nằm 40 chỗ
15:20 PM
Mộ Đức
12 giờ, 30 phút
03:50 AM
Vòng xoay Bến Lội
800.000 ₫

10 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:00 24-02-2024 Quảng Ngãi - An Sương

Rạng Đông Buslines
3.9 (866)

Giường nằm 40 chỗ
17:10 PM
Đức Phổ
13 giờ, 30 phút
06:40 AM
Vòng xoay Bến Lội
800.000 ₫

11 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:30 24-02-2024 Quảng Ngãi - An Sương

Rạng Đông Buslines
3.9 (866)

Giường nằm 40 chỗ
14:00 PM
Bến xe Quảng Ngãi
14 giờ, 10 phút
04:10 AM
Vòng xoay Bến Lội
800.000 ₫

10 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:00 24-02-2024 Quảng Ngãi - An Sương

Rạng Đông Buslines
3.9 (866)

Giường nằm 40 chỗ
18:30 PM
Bến xe Quảng Ngãi
14 giờ, 10 phút
08:40 AM
Vòng xoay Bến Lội
800.000 ₫

10 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:30 24-02-2024 Quảng Ngãi - An Sương

Rạng Đông Buslines
3.9 (866)

Giường nằm 40 chỗ
17:20 PM
Mộ Đức
13 giờ, 50 phút
07:10 AM
Vòng xoay Bến Lội
800.000 ₫

11 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:00 24-02-2024 Quảng Ngãi - An Sương

Rạng Đông Buslines
3.9 (866)

Giường nằm 40 chỗ
18:50 PM
Mộ Đức
13 giờ, 50 phút
08:40 AM
Vòng xoay Bến Lội
800.000 ₫

10 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:30 24-02-2024 Quảng Ngãi - An Sương

Rạng Đông Buslines
3.9 (866)

Giường nằm 40 chỗ
19:10 PM
Đức Phổ
13 giờ, 30 phút
08:40 AM
Vòng xoay Bến Lội
800.000 ₫

10 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:30 24-02-2024 Quảng Ngãi - An Sương
Đánh giá tốt nhất

Thanh Thủy
4.4 (438)

Limousine 34 Phòng Đơn
15:45 PM
Coop Mart Đức Phổ
11 giờ, 45 phút
03:30 AM
Ngã 4 Lê Duẫn
850.000 ₫

Chỉ còn 1 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:00 24-02-2024 Quảng Ngãi - Sài Gòn - Bình Dương (VIP)
Đánh giá tốt nhất

Thanh Thủy
4.4 (438)

Limousine 34 Phòng Đơn
14:00 PM
Trung tâm Hành chính Bình Sơn
13 giờ, 30 phút
03:30 AM
Ngã 4 Lê Duẫn
850.000 ₫

Chỉ còn 1 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:00 24-02-2024 Quảng Ngãi - Sài Gòn - Bình Dương (VIP)
Đánh giá tốt nhất

Thanh Thủy
4.4 (438)

Limousine 34 Phòng Đơn
08:00 AM
Bến xe Quảng Ngãi
12 giờ, 30 phút
20:30 PM
Ngã 4 Lê Duẫn
850.000 ₫

Chỉ còn 5 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 08:00 24-02-2024 Quảng Ngãi - Sài Gòn - Bình Dương (VIP)
Đánh giá tốt nhất

Thanh Thủy
4.4 (438)

Limousine 34 Phòng Đơn
15:00 PM
Bến xe Quảng Ngãi
12 giờ, 30 phút
03:30 AM
Ngã 4 Lê Duẫn
850.000 ₫

Chỉ còn 1 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:00 24-02-2024 Quảng Ngãi - Sài Gòn - Bình Dương (VIP)
Đánh giá tốt nhất

Thanh Thủy
4.4 (438)

Limousine 34 Phòng Đơn
07:00 AM
Trung tâm Hành chính Bình Sơn
13 giờ, 30 phút
20:30 PM
Ngã 4 Lê Duẫn
850.000 ₫

Chỉ còn 5 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 08:00 24-02-2024 Quảng Ngãi - Sài Gòn - Bình Dương (VIP)
Đánh giá tốt nhất

Thanh Thủy
4.4 (438)

Limousine 34 Phòng Đơn
08:45 AM
Coop Mart Đức Phổ
11 giờ, 45 phút
20:30 PM
Ngã 4 Lê Duẫn
850.000 ₫

Chỉ còn 5 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 08:00 24-02-2024 Quảng Ngãi - Sài Gòn - Bình Dương (VIP)

Rạng Đông Buslines
3.9 (866)

Limousine 34 phòng
16:40 PM
Đức Phổ
13 giờ, 30 phút
06:10 AM
Vòng xoay Bến Lội
900.000 ₫

Chỉ còn 5 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:00 24-02-2024 Quảng Ngãi - An Sương

Rạng Đông Buslines
3.9 (866)

Limousine 34 phòng
13:00 PM
Bến xe Quảng Ngãi
14 giờ, 10 phút
03:10 AM
Vòng xoay Bến Lội
900.000 ₫

16 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:00 24-02-2024 Quảng Ngãi - An Sương

Rạng Đông Buslines
3.9 (866)

Limousine 34 phòng
15:10 PM
Đức Phổ
13 giờ, 30 phút
04:40 AM
Vòng xoay Bến Lội
900.000 ₫

10 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:30 24-02-2024 Quảng Ngãi - An Sương

Rạng Đông Buslines
3.9 (866)

Limousine 34 phòng
16:00 PM
Bến xe Quảng Ngãi
14 giờ, 10 phút
06:10 AM
Vòng xoay Bến Lội
900.000 ₫

Chỉ còn 5 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:00 24-02-2024 Quảng Ngãi - An Sương

Rạng Đông Buslines
3.9 (866)

Limousine 34 phòng
16:20 PM
Mộ Đức
13 giờ, 50 phút
06:10 AM
Vòng xoay Bến Lội
900.000 ₫

Chỉ còn 5 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:00 24-02-2024 Quảng Ngãi - An Sương

Rạng Đông Buslines
3.9 (866)

Limousine 34 phòng
13:40 PM
Đức Phổ
13 giờ, 30 phút
03:10 AM
Vòng xoay Bến Lội
900.000 ₫

16 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:00 24-02-2024 Quảng Ngãi - An Sương

Rạng Đông Buslines
3.9 (866)

Limousine 34 phòng
14:50 PM
Mộ Đức
13 giờ, 50 phút
04:40 AM
Vòng xoay Bến Lội
900.000 ₫

10 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:30 24-02-2024 Quảng Ngãi - An Sương

Rạng Đông Buslines
3.9 (866)

Limousine 34 phòng
14:30 PM
Bến xe Quảng Ngãi
14 giờ, 10 phút
04:40 AM
Vòng xoay Bến Lội
900.000 ₫

10 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:30 24-02-2024 Quảng Ngãi - An Sương

Rạng Đông Buslines
3.9 (866)

Limousine 34 phòng
13:20 PM
Mộ Đức
13 giờ, 50 phút
03:10 AM
Vòng xoay Bến Lội
900.000 ₫

16 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:00 24-02-2024 Quảng Ngãi - An Sương

Phi Long - Huế
3.3 (26)

Giường nằm 40 chỗ
13:10 PM
Bến xe Chín Nghĩa
12 giờ, 20 phút
01:30 AM
Vòng xoay Bến Lội
1.000.000 ₫

35 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 08:00 24-02-2024 Huế - Sài Gòn

Quỳnh Nhật
4.1 (79)

Limousine 34 phòng
13:40 PM
Quảng Ngãi (dọc QL1A)
12 giờ, 20 phút
02:00 AM
Vòng xoay Bến Lội
1.000.000 ₫

29 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 11:00 24-02-2024 Đà Nẵng - Sài Gòn - Cần Thơ
Nhanh nhất

Đình Nhân
4.1 (122)

Cabin 24 Phòng (Ko WC)
14:30 PM
Quảng Ngãi (dọc QL1A)
8 giờ, 30 phút
23:00 PM
Vòng xoay Bến Lội
Giá từ 1.100.000 ₫

Chỉ còn 6 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 10:30 24-02-2024 Đà Nẵng - Bình Dương (22P VIP)
Nhanh nhất

Đình Nhân
4.1 (122)

Cabin 22 Phòng (Có Toilet)
19:30 PM
Quảng Ngãi (dọc QL1A)
8 giờ, 30 phút
04:00 AM
Vòng xoay Bến Lội
Giá từ 1.100.000 ₫

18 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:30 24-02-2024 Đà Nẵng - Sài Gòn (22P VIP)
Nhanh nhất

Đình Nhân
4.1 (122)

Cabin 22 Phòng (Có Toilet)
17:30 PM
Quảng Ngãi (dọc QL1A)
8 giờ, 30 phút
02:00 AM
Vòng xoay Bến Lội
Giá từ 1.100.000 ₫

Chỉ còn 3 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:30 24-02-2024 Đà Nẵng - Sài Gòn (22P VIP)
Đánh giá tốt nhất

Thanh Thủy
4.4 (438)

Limousine 24 Phòng
10:00 AM
Bến xe Quảng Ngãi
11 giờ, 30 phút
21:30 PM
Ngã 4 Lê Duẫn
1.500.000 ₫

Chỉ còn 4 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 10:00 24-02-2024 Quảng Ngãi - Sài Gòn - Bình Dương (Vip24)
Đánh giá tốt nhất

Thanh Thủy
4.4 (438)

Limousine 24 Phòng
10:45 AM
Coop Mart Đức Phổ
10 giờ, 45 phút
21:30 PM
Ngã 4 Lê Duẫn
1.500.000 ₫

Chỉ còn 4 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 10:00 24-02-2024 Quảng Ngãi - Sài Gòn - Bình Dương (Vip24)
Đánh giá tốt nhất

Thanh Thủy
4.4 (438)

Limousine 24 Phòng
09:00 AM
Trung tâm Hành chính Bình Sơn
12 giờ, 30 phút
21:30 PM
Ngã 4 Lê Duẫn
1.500.000 ₫

Chỉ còn 4 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 10:00 24-02-2024 Quảng Ngãi - Sài Gòn - Bình Dương (Vip24)

Bạn muốn đặt chỗ nhanh? Hãy tải ngay ứng dụng!

Ứng dụng 12BAY.VN hoàn toàn MIỄN PHÍ!

Hỗ trợ Khách hàng

1900-2642

Công ty TNHH TM DV Nguyễn Dương. Mã số DN: 0316751330. Lô 11, Biệt Thự 2, Khu Đô Thị Hà Đô, P.Thới An, Quận 12, TP Hồ Chí Minh