Đặt vé xe trực tuyến

Loading...

Quảng NgãiHồ Chí Minh - 29/10/2021 (24/9 âm lịch)

Bộ lọc

Giờ đi00:00 - 24:00

00:0024:00

Giá thấp nhất
350.000 ₫
Đi nhanh nhất
350.000 ₫
Giờ đi
350.000 ₫
Đánh giá
450.000 ₫
Giá tốt nhất

Rạng Đông Buslines
3.1 (53)

Giường nằm 41 chỗ
16:00
Bến xe Quảng Ngãi
14 giờ
06:00
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 49
400.000 ₫350.000 ₫

40 chỗ trống

Giá tốt nhất

Rạng Đông Buslines
3.1 (53)

Giường nằm 41 chỗ
16:30
Mộ Đức
13 giờ, 30 phút
06:00
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 49
400.000 ₫350.000 ₫

40 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:00 29-10-2021 Quảng Ngãi - Sài Gòn
Giá tốt nhất & Nhanh nhất

Rạng Đông Buslines
3.1 (53)

Giường nằm 41 chỗ
17:00
Đức Phổ
13 giờ
06:00
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 49
400.000 ₫350.000 ₫

40 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:00 29-10-2021 Quảng Ngãi - Sài Gòn
Giá tốt nhất

Rạng Đông Buslines
3.1 (53)

Giường nằm 41 chỗ
13:00
Sơn Hà
17 giờ
06:00
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 49
400.000 ₫350.000 ₫

40 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:00 29-10-2021 Quảng Ngãi - Sài Gòn
Đánh giá tốt nhất

Thanh Thủy
3.7 (19)

Giường nằm 46 chỗ
10:00
Bến xe Quảng Ngãi
15 giờ, 20 phút
01:20
Ngã Tư Bình Phước (Chợ đầu mối)
450.000 ₫

10 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 10:00 29-10-2021 Quảng Ngãi - Sài Gòn - Bình Dương
Đánh giá tốt nhất

Thanh Thủy
3.7 (19)

Giường nằm 46 chỗ
10:30
Mộ Đức
14 giờ, 50 phút
01:20
Ngã Tư Bình Phước (Chợ đầu mối)
450.000 ₫

10 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 10:00 29-10-2021 Quảng Ngãi - Sài Gòn - Bình Dương
Đánh giá tốt nhất

Thanh Thủy
3.7 (19)

Giường nằm 46 chỗ
11:10
Chân đèo Bình Đê
14 giờ, 10 phút
01:20
Ngã Tư Bình Phước (Chợ đầu mối)
450.000 ₫

10 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 10:00 29-10-2021 Quảng Ngãi - Sài Gòn - Bình Dương

An Tiến Phát
2.3 (20)

Giường nằm 43 chỗ
05:30
Chân đèo Bình Đê
17 giờ, 40 phút
23:10
Ngã 4 Bình Phước
500.000 ₫

21 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 06:00 29-10-2021 Quảng Ngãi - Sài Gòn - Bình Dương