Đặt vé xe trực tuyến

From
Value
To
Value
To
Value
submit

Quảng NgãiNha Trang - 26/02/2024 (17/1 âm lịch)

Giá tốt nhất

Liên Hưng
3.9 (7002)

Limousine 34 giường (mới)
19:15 PM
Quảng Ngãi QL 1A
8 giờ
03:15 AM
Bến xe Phía Nam Nha Trang
310.000 ₫290.000 ₫

30 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:00 26-02-2024 Huế - Nha Trang

Liên Hưng
3.9 (7002)

Limousine 34 giường (mới)
20:55 PM
Bến xe Quảng Ngãi
8 giờ, 35 phút
05:30 AM
Bến xe Phía Nam Nha Trang
310.000 ₫

11 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:30 26-02-2024 Đà Nẵng - Nha Trang

Liên Hưng
3.9 (7002)

Limousine 34 giường (mới)
21:00 PM
Bến xe Quảng Ngãi
7 giờ, 55 phút
04:55 AM
Bến xe Phía Nam Nha Trang
310.000 ₫

15 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:00 26-02-2024 Đà Nẵng - Phan Rang

Hà Linh
3.9 (823)

Giường nằm 40 chỗ
20:45 PM
Quảng Ngãi
7 giờ, 15 phút
04:00 AM
Vp. Nha Trang
320.000 ₫

28 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:00 26-02-2024 Đà Nẵng - Ninh Thuận

Quang Hạnh
3.5 (761)

Limousine 32 giường (WC)
19:45 PM
Bến xe Quảng Ngãi
8 giờ, 15 phút
04:00 AM
VP Nha Trang
370.000 ₫340.000 ₫

10 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:00 26-02-2024 Đà Nẵng - Nha Trang

Quang Hạnh
3.5 (761)

Limousine 32 giường (WC)
19:45 PM
Bến xe Quảng Ngãi
7 giờ, 45 phút
03:30 AM
Bến xe phía Nam Nha Trang mới
370.000 ₫340.000 ₫

10 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:00 26-02-2024 Đà Nẵng - Nha Trang

Quang Hạnh
3.5 (761)

Limousine 32 giường (WC)
19:35 PM
Bến xe Quảng Ngãi
7 giờ, 35 phút
03:10 AM
VP Nha Trang
370.000 ₫350.000 ₫

12 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:00 26-02-2024 Đà Nẵng - Cam Ranh

Queen Cafe (Cam Ranh)
3 (21)

Limousine 34 chỗ
21:20 PM
Coop Mart Đức Phổ
8 giờ, 30 phút
05:50 AM
32 Thích Quảng Đức
370.000 ₫

Chỉ còn 4 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:00 26-02-2024 Huế - Đà Lạt

Liên Hưng
3.9 (7002)

Limousine 22 phòng (WC)
21:30 PM
Bến xe Quảng Ngãi
8 giờ
05:30 AM
Bến xe Phía Nam Nha Trang
506.000 ₫450.000 ₫

Chỉ còn 4 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:30 26-02-2024 Đà Nẵng - Cam Ranh

Liên Hưng
3.9 (7002)

Limousine 22 phòng (WC)
22:00 PM
Bến xe Quảng Ngãi
8 giờ
06:00 AM
Bến xe Phía Nam Nha Trang
506.000 ₫450.000 ₫

10 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:00 26-02-2024 Đà Nẵng - Cam Ranh

Quang Hạnh (NT)
3.5 (13)

Limousine 22 phòng (WC)
20:35 PM
Bến Xe Quảng Ngãi
7 giờ, 35 phút
04:10 AM
VP Nha Trang
600.000 ₫480.000 ₫

Chỉ còn 4 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:00 26-02-2024 Đà Nẵng - Phan Rang

Cúc Tùng (Đà Nẵng)
3.6 (111)

Limousine giường phòng 21 chỗ (WC)
20:30 PM
Bến xe Trung tâm Đà Nẵng
10 giờ, 50 phút
07:20 AM
Bến xe Phía Nam Nha Trang
503.000 ₫

Chỉ còn 3 chỗ trống

Cúc Tùng (Đà Nẵng)
3.6 (111)

Limousine giường phòng 21 chỗ
19:00 PM
Bến xe Trung tâm Đà Nẵng
10 giờ, 50 phút
05:50 AM
Bến xe Phía Nam Nha Trang
503.000 ₫

Chỉ còn 1 chỗ trống

Cúc Tùng
3.7 (1277)

Limousine giường nằm 21 chỗ
21:00 PM
Bến xe Quảng Ngãi
7 giờ, 45 phút
04:45 AM
Bến Xe Phía Nam Nha Trang
503.000 ₫

Chỉ còn 3 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:00 26-02-2024 Đà Nẵng - Nha Trang

Cúc Tùng
3.7 (1277)

Limousine giường nằm 21 chỗ
23:30 PM
Bến xe Quảng Ngãi
7 giờ, 45 phút
07:15 AM
Bến Xe Phía Nam Nha Trang
503.000 ₫

Chỉ còn 2 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:30 26-02-2024 Đà Nẵng - Nha Trang

Cúc Tùng
3.7 (1277)

Limousine giường nằm 21 chỗ
22:00 PM
Bến xe Quảng Ngãi
7 giờ, 45 phút
05:45 AM
Bến Xe Phía Nam Nha Trang
503.000 ₫

Chỉ còn 2 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:00 26-02-2024 Đà Nẵng - Nha Trang

Quang Hạnh
3.5 (761)

Limousine 22 phòng (WC)
21:15 PM
Bến xe Quảng Ngãi
8 giờ, 15 phút
05:30 AM
VP Nha Trang
580.000 ₫

14 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:30 26-02-2024 Đà Nẵng - Nha Trang

Quang Hạnh
3.5 (761)

Limousine 22 phòng (WC)
21:15 PM
Bến xe Quảng Ngãi
7 giờ, 45 phút
05:00 AM
Bến xe phía Nam Nha Trang mới
580.000 ₫

14 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:30 26-02-2024 Đà Nẵng - Nha Trang

Rạng Đông Buslines
3.9 (878)

Giường nằm 46 chỗ
15:40 PM
Đức Phổ
9 giờ, 20 phút
01:00 AM
Ngã 3 nhà máy sợi Nha Trang
600.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:00 26-02-2024 Quảng Ngãi - An Sương

Rạng Đông Buslines
3.9 (878)

Giường nằm 46 chỗ
15:00 PM
Bến xe Quảng Ngãi
10 giờ
01:00 AM
Ngã 3 nhà máy sợi Nha Trang
600.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:00 26-02-2024 Quảng Ngãi - An Sương

Rạng Đông Buslines
3.9 (878)

Giường nằm 46 chỗ
15:20 PM
Mộ Đức
9 giờ, 40 phút
01:00 AM
Ngã 3 nhà máy sợi Nha Trang
600.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:00 26-02-2024 Quảng Ngãi - An Sương

Thuận Tâm
3.7 (117)

Giường nằm 41 chỗ
13:00 PM
Tịnh Khê
8 giờ, 45 phút
21:45 PM
Ngã 3 Thành
600.000 ₫

Chỉ còn 1 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:00 26-02-2024 Quảng Ngãi - Sài Gòn

Thuận Tâm
3.7 (117)

Giường nằm 41 chỗ
12:30 PM
Cảng Sa Kỳ
9 giờ, 15 phút
21:45 PM
Ngã 3 Thành
600.000 ₫

Chỉ còn 1 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:00 26-02-2024 Quảng Ngãi - Sài Gòn

Thuận Tâm
3.7 (117)

Giường nằm 41 chỗ
14:00 PM
Bến xe Quảng Ngãi
7 giờ, 45 phút
21:45 PM
Ngã 3 Thành
600.000 ₫

Chỉ còn 1 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:00 26-02-2024 Quảng Ngãi - Sài Gòn

Thanh Thủy
4.4 (444)

Giường nằm 46 chỗ
14:00 PM
Trung tâm Hành chính Bình Sơn
8 giờ, 45 phút
22:45 PM
Ngã 3 Thành
650.000 ₫

13 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:00 26-02-2024 Quảng Ngãi - Sài Gòn - Bình Dương

Thanh Thủy
4.4 (444)

Giường nằm 46 chỗ
15:45 PM
Coop Mart Đức Phổ
7 giờ
22:45 PM
Ngã 3 Thành
650.000 ₫

13 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:00 26-02-2024 Quảng Ngãi - Sài Gòn - Bình Dương

Thanh Thủy
4.4 (444)

Giường nằm 46 chỗ
15:00 PM
Bến xe Quảng Ngãi
7 giờ, 45 phút
22:45 PM
Ngã 3 Thành
650.000 ₫

13 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:00 26-02-2024 Quảng Ngãi - Sài Gòn - Bình Dương

Thanh Thủy
4.4 (444)

Giường nằm 46 chỗ
10:45 AM
Coop Mart Đức Phổ
7 giờ
17:45 PM
Ngã 3 Thành
650.000 ₫

12 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 10:00 26-02-2024 Quảng Ngãi - Sài Gòn - Bình Dương

Thanh Thủy
4.4 (444)

Giường nằm 46 chỗ
09:00 AM
Trung tâm Hành chính Bình Sơn
8 giờ, 45 phút
17:45 PM
Ngã 3 Thành
650.000 ₫

12 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 10:00 26-02-2024 Quảng Ngãi - Sài Gòn - Bình Dương

Thanh Thủy
4.4 (444)

Giường nằm 46 chỗ
10:00 AM
Bến xe Quảng Ngãi
7 giờ, 45 phút
17:45 PM
Ngã 3 Thành
650.000 ₫

12 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 10:00 26-02-2024 Quảng Ngãi - Sài Gòn - Bình Dương

Tân Kim Chi
4.3 (1235)

Limousine giường phòng 24 chỗ (CABIN ĐÔI)
20:50 PM
Trạm Xăng Dầu Đức Nhuận - Quảng Ngãi
7 giờ
03:50 AM
Ngã 3 nhà máy sợi Nha Trang
850.000 ₫

Chỉ còn 1 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:35 26-02-2024 Đà Nẵng - Đà Lạt
Đánh giá tốt nhất

Tân Quang Dũng
4.5 (385)

Phòng 22 chỗ (Có Toilet)
21:01 PM
Quảng Ngãi (dọc QL1A)
6 giờ
03:01 AM
Ngã 3 Thành
  • Thái độ phục vụ tốt
  • Chỗ ngồi/ nằm thoải mái
Giá từ 700.000 ₫

10 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:01 26-02-2024 Quảng Trị - Đà Lạt

Thanh Thủy
4.4 (444)

Limousine 34 Phòng Đơn
10:00 AM
Bến xe Quảng Ngãi
8 giờ, 30 phút
18:30 PM
Ngã 3 Thành
750.000 ₫

12 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 10:00 26-02-2024 Quảng Ngãi - Sài Gòn - Bình Dương (VIP)

Thanh Thủy
4.4 (444)

Limousine 34 Phòng Đơn
09:00 AM
Trung tâm Hành chính Bình Sơn
9 giờ, 30 phút
18:30 PM
Ngã 3 Thành
750.000 ₫

12 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 10:00 26-02-2024 Quảng Ngãi - Sài Gòn - Bình Dương (VIP)

Thanh Thủy
4.4 (444)

Limousine 34 Phòng Đơn
10:45 AM
Coop Mart Đức Phổ
7 giờ, 45 phút
18:30 PM
Ngã 3 Thành
750.000 ₫

12 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 10:00 26-02-2024 Quảng Ngãi - Sài Gòn - Bình Dương (VIP)

Phi Long - Huế
3.2 (27)

Giường nằm 40 chỗ
13:10 PM
Bến xe Chín Nghĩa
7 giờ, 45 phút
20:55 PM
Ngã 3 Thành
1.000.000 ₫

37 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 08:00 26-02-2024 Huế - Sài Gòn

Đình Nhân
4.1 (123)

Limousine 32 Phòng (Có Toilet)
13:00 PM
Quảng Ngãi (dọc QL1A)
6 giờ, 40 phút
19:40 PM
Ngã 3 Thành
Giá từ 1.000.000 ₫

15 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 08:30 26-02-2024 Đà Nẵng - Sài Gòn (34P VIP)

Thanh Thủy
4.4 (444)

Limousine 24 Phòng
15:45 PM
Coop Mart Đức Phổ
6 giờ, 45 phút
22:30 PM
Ngã 3 Thành
1.300.000 ₫

Chỉ còn 6 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:00 26-02-2024 Quảng Ngãi - Sài Gòn - Bình Dương (Vip24)

Thanh Thủy
4.4 (444)

Limousine 24 Phòng
15:00 PM
Bến xe Quảng Ngãi
7 giờ, 30 phút
22:30 PM
Ngã 3 Thành
1.300.000 ₫

Chỉ còn 6 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:00 26-02-2024 Quảng Ngãi - Sài Gòn - Bình Dương (Vip24)

Thanh Thủy
4.4 (444)

Limousine 24 Phòng
14:00 PM
Trung tâm Hành chính Bình Sơn
8 giờ, 30 phút
22:30 PM
Ngã 3 Thành
1.300.000 ₫

Chỉ còn 6 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:00 26-02-2024 Quảng Ngãi - Sài Gòn - Bình Dương (Vip24)
Nhanh nhất

Đình Nhân
4.1 (123)

Cabin 22 Phòng (Có Toilet)
17:30 PM
Quảng Ngãi (dọc QL1A)
5 giờ
22:30 PM
Ngã 3 Thành
Giá từ 1.200.000 ₫

16 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:30 26-02-2024 Đà Nẵng - Sài Gòn (22P VIP)
Nhanh nhất

Đình Nhân
4.1 (123)

Cabin 22 Phòng (Có Toilet)
19:30 PM
Quảng Ngãi (dọc QL1A)
5 giờ
00:30 AM
Ngã 3 Thành
Giá từ 1.200.000 ₫

16 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:30 26-02-2024 Đà Nẵng - Sài Gòn (22P VIP)

Quỳnh Nhật
4.1 (80)

Limousine 34 phòng
13:40 PM
Quảng Ngãi (dọc QL1A)
7 giờ, 45 phút
21:25 PM
Ngã 3 Thành
570.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 11:00 26-02-2024 Đà Nẵng - Sài Gòn - Cần Thơ

Rạng Đông Buslines
3.9 (878)

Giường nằm 40 chỗ
17:00 PM
Bến xe Quảng Ngãi
10 giờ
03:00 AM
Ngã 3 nhà máy sợi Nha Trang
600.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:00 26-02-2024 Quảng Ngãi - An Sương

Rạng Đông Buslines
3.9 (878)

Giường nằm 40 chỗ
17:40 PM
Đức Phổ
9 giờ, 20 phút
03:00 AM
Ngã 3 nhà máy sợi Nha Trang
600.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:00 26-02-2024 Quảng Ngãi - An Sương

Rạng Đông Buslines
3.9 (878)

Giường nằm 40 chỗ
17:20 PM
Mộ Đức
9 giờ, 40 phút
03:00 AM
Ngã 3 nhà máy sợi Nha Trang
600.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:00 26-02-2024 Quảng Ngãi - An Sương

Tân Kim Chi
4.3 (1235)

Limousine giường phòng 24 chỗ (CABIN ĐÔI)
20:30 PM
Trạm Xăng Dầu Đức Nhuận - Quảng Ngãi
7 giờ
03:30 AM
Ngã 3 nhà máy sợi Nha Trang
850.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:15 26-02-2024 Đà Nẵng - Đà Lạt

Bạn muốn đặt chỗ nhanh? Hãy tải ngay ứng dụng!

Ứng dụng 12BAY.VN hoàn toàn MIỄN PHÍ!

Hỗ trợ Khách hàng

1900-2642

Công ty TNHH TM DV Nguyễn Dương. Mã số DN: 0316751330. Lô 11, Biệt Thự 2, Khu Đô Thị Hà Đô, P.Thới An, Quận 12, TP Hồ Chí Minh