Đặt vé xe trực tuyến

Loading...

Sa PaHà Nội - 28/10/2021 (23/9 âm lịch)

Bộ lọc

Giờ đi00:00 - 24:00

00:0024:00

Giá thấp nhất
280.000 ₫
Đi nhanh nhất
350.000 ₫
Giờ đi
350.000 ₫
Đánh giá
350.000 ₫
Giá tốt nhất

Dream Transport Limousine
4.8 (48)

Limousine 9 chỗ VIP
14:30
Nhà thờ Đá Sapa
5 giờ, 30 phút
20:00
Văn phòng Hà Nội
 • Sạch sẽ
 • Thông tin rõ ràng
 • Xe chạy đúng giờ
 • Lái xe an toàn
 • Nhân viên nhiệt tình
300.000 ₫280.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Giá tốt nhất

Dream Transport Limousine
4.8 (48)

Limousine 9 chỗ VIP
15:00
Nhà thờ Đá Sapa
5 giờ, 30 phút
20:30
Văn phòng Hà Nội
 • Sạch sẽ
 • Thông tin rõ ràng
 • Xe chạy đúng giờ
 • Lái xe an toàn
 • Nhân viên nhiệt tình
300.000 ₫280.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Sapa Group Bus
5 (2)

Limousine 22 cabin đôi VIP
14:00
Văn phòng Sapa
5 giờ, 50 phút
19:50
160 Trần Quang Khải
Giá từ 350.000 ₫

15 chỗ trống

Phúc Lâm Limousine
3.5 (4)

Limousine 9 chỗ VIP
14:30
Văn phòng Sapa
5 giờ, 30 phút
20:00
Văn phòng Hà Nội
Giá từ 350.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Phúc Lâm Limousine
3.5 (4)

Limousine 9 chỗ VIP
14:00
Văn phòng Sapa
5 giờ, 30 phút
19:30
Văn phòng Hà Nội
Giá từ 350.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Phúc Lâm Limousine
3.5 (4)

Limousine 9 chỗ VIP
15:00
Văn phòng Sapa
5 giờ, 30 phút
20:30
Văn phòng Hà Nội
Giá từ 350.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Sao Việt
4.3 (333)

Limousine giường phòng 21 chỗ
13:15
Văn phòng Sapa
5 giờ, 30 phút
18:45
Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
 • Xe chạy đúng giờ
Giá từ 350.000 ₫

20 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:15 28-10-2021 Sapa - Hà Nội(Cabin)

Sao Việt
4.3 (333)

Limousine giường phòng 21 chỗ
16:30
Văn phòng Sapa
5 giờ, 30 phút
22:00
Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
 • Xe chạy đúng giờ
Giá từ 350.000 ₫

20 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:30 28-10-2021 Sapa - Hà Nội(Cabin)

Sao Việt
4.3 (333)

Limousine giường phòng 21 chỗ
09:30
Văn phòng Sapa
6 giờ
15:30
Văn phòng 789 Giải Phóng
 • Xe chạy đúng giờ
Giá từ 350.000 ₫

20 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 10:30 28-10-2021 Sapa - Hà Nội(Cabin)

Sao Việt
4.3 (333)

Limousine giường phòng 21 chỗ
15:00
Văn phòng Sapa
5 giờ, 30 phút
20:30
Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
 • Xe chạy đúng giờ
Giá từ 350.000 ₫

20 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:00 28-10-2021 Sapa - Hà Nội(Cabin)

Sao Việt
4.3 (333)

Limousine giường phòng 21 chỗ
14:00
Văn phòng Sapa
5 giờ, 30 phút
19:30
Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
 • Xe chạy đúng giờ
Giá từ 350.000 ₫

20 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:00 28-10-2021 Sapa - Hà Nội(Cabin)

Sao Việt
4.3 (333)

Limousine giường phòng 21 chỗ
07:30
Văn phòng Sapa
5 giờ, 30 phút
13:00
Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
 • Xe chạy đúng giờ
Giá từ 350.000 ₫

18 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 08:30 28-10-2021 Sapa - Hà Nội(Cabin)

Sao Việt
4.3 (333)

Limousine giường phòng 21 chỗ
12:00
Văn phòng Sapa
6 giờ
18:00
Văn phòng 789 Giải Phóng
 • Xe chạy đúng giờ
Giá từ 350.000 ₫

18 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:00 28-10-2021 Sapa - Hà Nội(Cabin)

Sao Việt
4.3 (333)

Limousine giường phòng 21 chỗ
22:58
Văn phòng Sapa
5 giờ, 30 phút
04:28
Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
 • Xe chạy đúng giờ
Giá từ 350.000 ₫

20 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 23:58 28-10-2021 Sapa - Hà Nội(Cabin)

Sao Việt
4.3 (333)

Limousine giường phòng 21 chỗ
10:30
Văn phòng Sapa
6 giờ
16:30
Văn phòng 789 Giải Phóng
 • Xe chạy đúng giờ
Giá từ 350.000 ₫

20 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 11:30 28-10-2021 Sapa - Hà Nội(Cabin)
Nhanh nhất

Sao Việt
4.3 (333)

Limousine giường phòng 21 chỗ
12:00
Văn phòng Sapa
4 giờ, 45 phút
16:45
Văn Phòng Nội Bài
 • Xe chạy đúng giờ
Giá từ 350.000 ₫

18 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:00 28-10-2021 Sapa - Hà Nội(Cabin)

Sao Việt
4.3 (333)

Limousine giường phòng 21 chỗ
09:00
Văn phòng Sapa
5 giờ, 30 phút
14:30
Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
 • Xe chạy đúng giờ
Giá từ 350.000 ₫

20 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 10:00 28-10-2021 Sapa - Hà Nội(Cabin)
Nhanh nhất

Sao Việt
4.3 (333)

Limousine giường phòng 21 chỗ
14:00
Văn phòng Sapa
4 giờ, 45 phút
18:45
Văn Phòng Nội Bài
 • Xe chạy đúng giờ
Giá từ 350.000 ₫

20 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:00 28-10-2021 Sapa - Hà Nội(Cabin)

Sao Việt
4.3 (333)

Limousine giường phòng 21 chỗ
09:00
Văn phòng Sapa
6 giờ
15:00
Văn phòng 789 Giải Phóng
 • Xe chạy đúng giờ
Giá từ 350.000 ₫

20 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 10:00 28-10-2021 Sapa - Hà Nội(Cabin)
Nhanh nhất

Sao Việt
4.3 (333)

Limousine giường phòng 21 chỗ
16:30
Văn phòng Sapa
4 giờ, 45 phút
21:15
Văn Phòng Nội Bài
 • Xe chạy đúng giờ
Giá từ 350.000 ₫

20 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:30 28-10-2021 Sapa - Hà Nội(Cabin)

Sao Việt
4.3 (333)

Limousine giường phòng 21 chỗ
13:15
Văn phòng Sapa
6 giờ
19:15
Văn phòng 789 Giải Phóng
 • Xe chạy đúng giờ
Giá từ 350.000 ₫

20 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:15 28-10-2021 Sapa - Hà Nội(Cabin)

Sao Việt
4.3 (333)

Limousine giường phòng 21 chỗ
22:58
Văn phòng Sapa
6 giờ
04:58
Văn phòng 789 Giải Phóng
 • Xe chạy đúng giờ
Giá từ 350.000 ₫

20 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 23:58 28-10-2021 Sapa - Hà Nội(Cabin)
Nhanh nhất

Sao Việt
4.3 (333)

Limousine giường phòng 21 chỗ
13:15
Văn phòng Sapa
4 giờ, 45 phút
18:00
Văn Phòng Nội Bài
 • Xe chạy đúng giờ
Giá từ 350.000 ₫

20 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:15 28-10-2021 Sapa - Hà Nội(Cabin)

Sao Việt
4.3 (333)

Limousine giường phòng 21 chỗ
09:30
Văn phòng Sapa
5 giờ, 30 phút
15:00
Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
 • Xe chạy đúng giờ
Giá từ 350.000 ₫

20 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 10:30 28-10-2021 Sapa - Hà Nội(Cabin)
Nhanh nhất

Sao Việt
4.3 (333)

Limousine giường phòng 21 chỗ
07:30
Văn phòng Sapa
4 giờ, 45 phút
12:15
Văn Phòng Nội Bài
 • Xe chạy đúng giờ
Giá từ 350.000 ₫

18 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 08:30 28-10-2021 Sapa - Hà Nội(Cabin)
Nhanh nhất

Sao Việt
4.3 (333)

Limousine giường phòng 21 chỗ
09:00
Văn phòng Sapa
4 giờ, 45 phút
13:45
Văn Phòng Nội Bài
 • Xe chạy đúng giờ
Giá từ 350.000 ₫

20 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 10:00 28-10-2021 Sapa - Hà Nội(Cabin)
Nhanh nhất

Sao Việt
4.3 (333)

Limousine giường phòng 21 chỗ
10:30
Văn phòng Sapa
4 giờ, 45 phút
15:15
Văn Phòng Nội Bài
 • Xe chạy đúng giờ
Giá từ 350.000 ₫

20 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 11:30 28-10-2021 Sapa - Hà Nội(Cabin)
Nhanh nhất

Sao Việt
4.3 (333)

Limousine giường phòng 21 chỗ
18:30
Văn phòng Sapa
4 giờ, 45 phút
23:15
Văn Phòng Nội Bài
 • Xe chạy đúng giờ
Giá từ 350.000 ₫

20 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:30 28-10-2021 Sapa - Hà Nội(Cabin)
Nhanh nhất

Sao Việt
4.3 (333)

Limousine giường phòng 21 chỗ
09:30
Văn phòng Sapa
4 giờ, 45 phút
14:15
Văn Phòng Nội Bài
 • Xe chạy đúng giờ
Giá từ 350.000 ₫

20 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 10:30 28-10-2021 Sapa - Hà Nội(Cabin)

Sao Việt
4.3 (333)

Limousine giường phòng 21 chỗ
07:30
Văn phòng Sapa
6 giờ
13:30
Văn phòng 789 Giải Phóng
 • Xe chạy đúng giờ
Giá từ 350.000 ₫

18 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 08:30 28-10-2021 Sapa - Hà Nội(Cabin)

Sao Việt
4.3 (333)

Limousine giường phòng 21 chỗ
22:57
Văn phòng Sapa
6 giờ
04:57
Văn phòng 789 Giải Phóng
 • Xe chạy đúng giờ
Giá từ 350.000 ₫

20 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 23:57 28-10-2021 Sapa - Hà Nội(Cabin)

Sao Việt
4.3 (333)

Limousine giường phòng 21 chỗ
18:30
Văn phòng Sapa
5 giờ, 30 phút
00:00
Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
 • Xe chạy đúng giờ
Giá từ 350.000 ₫

20 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:30 28-10-2021 Sapa - Hà Nội(Cabin)
Nhanh nhất

Sao Việt
4.3 (333)

Limousine giường phòng 21 chỗ
15:00
Văn phòng Sapa
4 giờ, 45 phút
19:45
Văn Phòng Nội Bài
 • Xe chạy đúng giờ
Giá từ 350.000 ₫

20 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:00 28-10-2021 Sapa - Hà Nội(Cabin)

Sao Việt
4.3 (333)

Limousine giường phòng 21 chỗ
15:00
Văn phòng Sapa
6 giờ
21:00
Văn phòng 789 Giải Phóng
 • Xe chạy đúng giờ
Giá từ 350.000 ₫

20 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:00 28-10-2021 Sapa - Hà Nội(Cabin)

Sao Việt
4.3 (333)

Limousine giường phòng 21 chỗ
12:00
Văn phòng Sapa
5 giờ, 30 phút
17:30
Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
 • Xe chạy đúng giờ
Giá từ 350.000 ₫

18 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:00 28-10-2021 Sapa - Hà Nội(Cabin)

Sao Việt
4.3 (333)

Limousine giường phòng 21 chỗ
18:30
Văn phòng Sapa
6 giờ
00:30
Văn phòng 789 Giải Phóng
 • Xe chạy đúng giờ
Giá từ 350.000 ₫

20 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:30 28-10-2021 Sapa - Hà Nội(Cabin)
Nhanh nhất

Sao Việt
4.3 (333)

Limousine giường phòng 21 chỗ
22:58
Văn phòng Sapa
4 giờ, 45 phút
03:43
Văn Phòng Nội Bài
 • Xe chạy đúng giờ
Giá từ 350.000 ₫

20 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 23:58 28-10-2021 Sapa - Hà Nội(Cabin)

Sao Việt
4.3 (333)

Limousine giường phòng 21 chỗ
16:30
Văn phòng Sapa
6 giờ
22:30
Văn phòng 789 Giải Phóng
 • Xe chạy đúng giờ
Giá từ 350.000 ₫

20 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:30 28-10-2021 Sapa - Hà Nội(Cabin)
Nhanh nhất

Sao Việt
4.3 (333)

Limousine giường phòng 21 chỗ
22:57
Văn phòng Sapa
4 giờ, 45 phút
03:42
Văn Phòng Nội Bài
 • Xe chạy đúng giờ
Giá từ 350.000 ₫

20 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 23:57 28-10-2021 Sapa - Hà Nội(Cabin)

Sao Việt
4.3 (333)

Limousine giường phòng 21 chỗ
10:30
Văn phòng Sapa
5 giờ, 30 phút
16:00
Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
 • Xe chạy đúng giờ
Giá từ 350.000 ₫

20 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 11:30 28-10-2021 Sapa - Hà Nội(Cabin)

Sao Việt
4.3 (333)

Limousine giường phòng 21 chỗ
22:57
Văn phòng Sapa
5 giờ, 30 phút
04:27
Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
 • Xe chạy đúng giờ
Giá từ 350.000 ₫

20 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 23:57 28-10-2021 Sapa - Hà Nội(Cabin)

Sao Việt
4.3 (333)

Limousine giường phòng 21 chỗ
14:00
Văn phòng Sapa
6 giờ
20:00
Văn phòng 789 Giải Phóng
 • Xe chạy đúng giờ
Giá từ 350.000 ₫

20 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:00 28-10-2021 Sapa - Hà Nội(Cabin)
Nhanh nhất

Phúc Lâm Limousine
3.5 (4)

Limousine 9 chỗ VIP
14:30
Văn phòng Sapa
4 giờ, 45 phút
19:15
Sảnh E (tầng 1) - ga Nội địa T1 - sân bay Nội Bài
Giá từ 350.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:30 28-10-2021 Sapa - Hà Nội
Nhanh nhất

Phúc Lâm Limousine
3.5 (4)

Limousine 9 chỗ VIP
14:00
Văn phòng Sapa
4 giờ, 45 phút
18:45
Sảnh E (tầng 1) - ga Nội địa T1 - sân bay Nội Bài
Giá từ 350.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:00 28-10-2021 Sapa - Hà Nội
Nhanh nhất

Phúc Lâm Limousine
3.5 (4)

Limousine 9 chỗ VIP
15:00
Văn phòng Sapa
4 giờ, 45 phút
19:45
Sảnh E (tầng 1) - ga Nội địa T1 - sân bay Nội Bài
Giá từ 350.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:00 28-10-2021 Sapa - Hà Nội