Đặt vé xe trực tuyến

From
Value
To
Value
To
Value
submit

Sa PaBến xe Mỹ Đình - 02/10/2022 (7/9 âm lịch)

Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Hà Sơn (Vinh - Sapa)
4.4 (38)

Xe giường nằm 40 chỗ
16:35
Bến xe Sapa
6 giờ, 45 phút
23:20
Bến xe Mỹ Đình
280.000 ₫

37 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:35 02-10-2022 Sapa - Hà Tĩnh
Nhanh nhất

Thế Anh
4.3 (39)

Giường nằm 40 chỗ
00:20
Bến xe Sapa
5 giờ
05:20
Bến xe Mỹ Đình
300.000 ₫

40 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 22:30 01-10-2022 Lai Châu - Hà Nội
Nhanh nhất

Phúc An
3.4 (23)

Giường nằm 40 chỗ
00:14
Bến xe Sapa
5 giờ
05:14
Bến xe Mỹ Đình
300.000 ₫

40 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 22:14 01-10-2022 Lai Châu - Hà Nội
Nhanh nhất

Phúc An
3.4 (23)

Giường nằm 40 chỗ
00:15
Bến xe Sapa
5 giờ
05:15
Bến xe Mỹ Đình
300.000 ₫

40 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 22:15 01-10-2022 Lai Châu - Hà Nội

Hoàng Anh - Lai Châu
3 (1)

Giường nằm 40 chỗ
23:00
Bến xe Sapa
6 giờ
05:00
Bến xe Mỹ Đình (Ô số 15)
300.000 ₫

40 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 21:00 02-10-2022 Lai Châu - Hà Nội

Sao Việt
4.3 (707)

Giường nằm 4X chỗ
12:50
Văn phòng Sapa
7 giờ, 40 phút
20:30
Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
310.000 ₫

34 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:30 02-10-2022 Lào Cai - Hà Nội

Sao Việt
4.3 (707)

Giường nằm 4X chỗ
10:50
Văn phòng Sapa
7 giờ, 40 phút
18:30
Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
310.000 ₫

28 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 12:30 02-10-2022 Lào Cai - Hà Nội

Sao Việt
4.3 (707)

Giường nằm 4X chỗ
09:20
Văn phòng Sapa
7 giờ, 40 phút
17:00
Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
310.000 ₫

39 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 11:00 02-10-2022 Lào Cai - Hà Nội

Sao Việt
4.3 (707)

Giường nằm 4X chỗ
21:50
Văn phòng Sapa
7 giờ, 40 phút
05:30
Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
310.000 ₫

30 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 23:30 02-10-2022 Lào Cai - Hà Nội

Sao Việt
4.3 (707)

Limousine giường phòng 21 chỗ
11:00
Văn phòng Sapa
6 giờ
17:00
Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
Giá từ 400.000 ₫

Chỉ còn 8 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 12:30 02-10-2022 Sapa - Hà Nội(Cabin)

Sao Việt
4.3 (707)

Limousine giường phòng 21 chỗ
14:31
Văn phòng Sapa
6 giờ
20:31
Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
Giá từ 400.000 ₫

Chỉ còn 5 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:01 02-10-2022 Sapa - Hà Nội(Cabin)

Sao Việt
4.3 (707)

Limousine giường phòng 21 chỗ
14:00
Văn phòng Sapa
6 giờ
20:00
Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
Giá từ 400.000 ₫

Chỉ còn 6 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:30 02-10-2022 Sapa - Hà Nội(Cabin)

Sao Việt
4.3 (707)

Limousine giường phòng 21 chỗ
14:30
Văn phòng Sapa
6 giờ
20:30
Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
Giá từ 400.000 ₫

Chỉ còn 4 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:00 02-10-2022 Sapa - Hà Nội(Cabin)

Sao Việt
4.3 (707)

Limousine giường phòng 21 chỗ
22:29
Văn phòng Sapa
6 giờ
04:29
Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
Giá từ 400.000 ₫

19 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 23:59 02-10-2022 Sapa - Hà Nội(Cabin)

Sao Việt
4.3 (707)

Limousine giường phòng 21 chỗ
11:30
Văn phòng Sapa
6 giờ
17:30
Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
Giá từ 400.000 ₫

Chỉ còn 3 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:00 02-10-2022 Sapa - Hà Nội(Cabin)

Sao Việt
4.3 (707)

Limousine giường phòng 21 chỗ
09:00
Văn phòng Sapa
6 giờ
15:00
Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
Giá từ 400.000 ₫

Chỉ còn 3 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 10:30 02-10-2022 Sapa - Hà Nội(Cabin)

Sao Việt
4.3 (707)

Limousine giường phòng 21 chỗ
17:30
Văn phòng Sapa
6 giờ
23:30
Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
Giá từ 400.000 ₫

19 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:00 02-10-2022 Sapa - Hà Nội(Cabin)

Sao Việt
4.3 (707)

Limousine giường phòng 21 chỗ
22:28
Văn phòng Sapa
6 giờ
04:28
Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
Giá từ 400.000 ₫

16 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 23:58 02-10-2022 Sapa - Hà Nội(Cabin)

Sao Việt
4.3 (707)

Limousine giường phòng 21 chỗ
16:00
Văn phòng Sapa
6 giờ
22:00
Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
Giá từ 400.000 ₫

Chỉ còn 3 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:30 02-10-2022 Sapa - Hà Nội(Cabin)

Sao Việt
4.3 (707)

Limousine giường phòng 21 chỗ
12:45
Văn phòng Sapa
6 giờ
18:45
Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
Giá từ 400.000 ₫

Chỉ còn 5 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:15 02-10-2022 Sapa - Hà Nội(Cabin)

Sao Việt
4.3 (707)

Limousine giường phòng 21 chỗ
13:00
Văn phòng Sapa
6 giờ
19:00
Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
Giá từ 400.000 ₫

Chỉ còn 3 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:30 02-10-2022 Sapa - Hà Nội(Cabin)

Sao Việt
4.3 (707)

Limousine giường phòng 21 chỗ
19:30
Văn phòng Sapa
6 giờ
01:30
Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
Giá từ 400.000 ₫

20 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 21:00 02-10-2022 Sapa - Hà Nội(Cabin)

Sao Việt
4.3 (707)

Limousine giường phòng 21 chỗ
15:30
Văn phòng Sapa
6 giờ
21:30
Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
Giá từ 400.000 ₫

10 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:00 02-10-2022 Sapa - Hà Nội(Cabin)

Sao Việt
4.3 (707)

Limousine giường phòng 21 chỗ
07:00
Văn phòng Sapa
6 giờ
13:00
Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
Giá từ 400.000 ₫

17 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 08:30 02-10-2022 Sapa - Hà Nội(Cabin)

Sao Việt
4.3 (707)

Limousine giường phòng 21 chỗ
06:00
Văn phòng Sapa
6 giờ
12:00
Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
Giá từ 400.000 ₫

18 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 07:30 02-10-2022 Sapa - Hà Nội(Cabin)

Sao Việt
4.3 (707)

Limousine giường phòng 21 chỗ
10:00
Văn phòng Sapa
6 giờ
16:00
Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
Giá từ 400.000 ₫

Chỉ còn 3 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 11:30 02-10-2022 Sapa - Hà Nội(Cabin)

Sao Việt
4.3 (707)

Limousine giường phòng 21 chỗ
13:30
Văn phòng Sapa
6 giờ
19:30
Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
Giá từ 400.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:00 02-10-2022 Sapa - Hà Nội(Cabin)

Sao Việt
4.3 (707)

Limousine giường phòng 21 chỗ
22:27
Văn phòng Sapa
6 giờ
04:27
Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
Giá từ 400.000 ₫

10 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 23:57 02-10-2022 Sapa - Hà Nội(Cabin)

Thế Anh
4.3 (39)

Limousine 20 Cabin VIP
00:35
Bến xe Sapa
6 giờ, 16 phút
06:51
Bến xe Mỹ Đình
550.000 ₫

19 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 22:45 01-10-2022 Lai Châu - Hà Nội (Cabin VIP)

Thế Anh
4.3 (39)

Limousine 20 Cabin VIP
09:50
Bến xe Sapa
6 giờ, 16 phút
16:06
Bến xe Mỹ Đình
550.000 ₫

16 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 08:00 02-10-2022 Lai Châu - Hà Nội (Cabin VIP)

Bạn muốn đặt chỗ nhanh? Hãy tải ngay ứng dụng!

Ứng dụng 12BAY.VN hoàn toàn MIỄN PHÍ!

Hỗ trợ Khách hàng

1900 2642

Công ty TNHH TM DV Nguyễn Dương. Mã số DN: 0316751330. Lô 11, Biệt Thự 2, Khu Đô Thị Hà Đô, P.Thới An, Quận 12, TP Hồ Chí Minh