Đặt vé xe trực tuyến

From
Value
To
Value
To
Value
submit

Sa PaBến xe Nước Ngầm - 24/02/2024 (15/1 âm lịch)

Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Sao Việt
4.3 (1772)

Giường nằm 4X chỗ
09:20 AM
Văn phòng Sapa
8 giờ, 10 phút
17:30 PM
Văn phòng 779 Giải Phóng
310.000 ₫

40 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 11:00 24-02-2024 Lào Cai - Hà Nội
Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Sao Việt
4.3 (1772)

Giường nằm 4X chỗ
12:50 PM
Văn phòng Sapa
8 giờ, 10 phút
21:00 PM
Văn phòng 779 Giải Phóng
310.000 ₫

39 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:30 24-02-2024 Lào Cai - Hà Nội
Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Sao Việt
4.3 (1772)

Giường nằm 4X chỗ
21:50 PM
Văn phòng Sapa
8 giờ, 10 phút
06:00 AM
Văn phòng 779 Giải Phóng
310.000 ₫

40 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 23:30 24-02-2024 Lào Cai - Hà Nội
Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Sao Việt
4.3 (1772)

Giường nằm 4X chỗ
10:50 AM
Văn phòng Sapa
8 giờ, 10 phút
19:00 PM
Văn phòng 779 Giải Phóng
310.000 ₫

36 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 12:30 24-02-2024 Lào Cai - Hà Nội
Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Sao Việt
4.3 (1772)

Limousine giường phòng 21 chỗ
12:45 PM
Văn phòng Sapa
6 giờ
18:45 PM
Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
Giá từ 400.000 ₫

13 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:15 24-02-2024 Sapa - Hà Nội(Cabin)
Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Sao Việt
4.3 (1772)

Limousine giường phòng 21 chỗ
22:29 PM
Văn phòng Sapa
6 giờ
04:29 AM
Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
Giá từ 400.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 23:59 24-02-2024 Sapa - Hà Nội(Cabin)
Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Sao Việt
4.3 (1772)

Limousine giường phòng 21 chỗ
09:45 AM
Văn phòng Sapa
6 giờ
15:45 PM
Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
Giá từ 400.000 ₫

20 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 11:15 24-02-2024 Sapa - Hà Nội(Cabin)
Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Sao Việt
4.3 (1772)

Limousine giường phòng 21 chỗ
22:27 PM
Văn phòng Sapa
6 giờ
04:27 AM
Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
Giá từ 400.000 ₫

18 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 23:57 24-02-2024 Sapa - Hà Nội(Cabin)
Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Sao Việt
4.3 (1772)

Limousine giường phòng 21 chỗ
13:45 PM
Văn phòng Sapa
6 giờ
19:45 PM
Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
Giá từ 400.000 ₫

11 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:15 24-02-2024 Sapa - Hà Nội(Cabin)
Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Sao Việt
4.3 (1772)

Limousine giường phòng 21 chỗ
12:46 PM
Văn phòng Sapa
6 giờ
18:46 PM
Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
Giá từ 400.000 ₫

18 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:16 24-02-2024 Sapa - Hà Nội(Cabin)
Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Sao Việt
4.3 (1772)

Limousine giường phòng 21 chỗ
14:45 PM
Văn phòng Sapa
6 giờ
20:45 PM
Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
Giá từ 400.000 ₫

17 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:15 24-02-2024 Sapa - Hà Nội(Cabin)
Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Sao Việt
4.3 (1772)

Limousine giường phòng 21 chỗ
10:45 AM
Văn phòng Sapa
6 giờ
16:45 PM
Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
Giá từ 400.000 ₫

13 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 12:15 24-02-2024 Sapa - Hà Nội(Cabin)
Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Sao Việt
4.3 (1772)

Limousine giường phòng 21 chỗ
19:15 PM
Văn phòng Sapa
6 giờ
01:15 AM
Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
Giá từ 400.000 ₫

12 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:45 24-02-2024 Sapa - Hà Nội(Cabin)
Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Sao Việt
4.3 (1772)

Limousine giường phòng 21 chỗ
08:46 AM
Văn phòng Sapa
6 giờ
14:46 PM
Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
Giá từ 400.000 ₫

18 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 10:16 24-02-2024 Sapa - Hà Nội(Cabin)
Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Sao Việt
4.3 (1772)

Limousine giường phòng 21 chỗ
22:26 PM
Văn phòng Sapa
6 giờ
04:26 AM
Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
Giá từ 400.000 ₫

18 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 23:56 24-02-2024 Sapa - Hà Nội(Cabin)
Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Sao Việt
4.3 (1772)

Limousine giường phòng 21 chỗ
08:45 AM
Văn phòng Sapa
6 giờ
14:45 PM
Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
Giá từ 400.000 ₫

15 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 10:15 24-02-2024 Sapa - Hà Nội(Cabin)
Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Sao Việt
4.3 (1772)

Limousine giường phòng 21 chỗ
13:15 PM
Văn phòng Sapa
6 giờ
19:15 PM
Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
Giá từ 400.000 ₫

20 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:45 24-02-2024 Sapa - Hà Nội(Cabin)
Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Sao Việt
4.3 (1772)

Limousine giường phòng 21 chỗ
17:45 PM
Văn phòng Sapa
6 giờ
23:45 PM
Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
Giá từ 400.000 ₫

19 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:15 24-02-2024 Sapa - Hà Nội(Cabin)
Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Sao Việt
4.3 (1772)

Limousine giường phòng 21 chỗ
07:45 AM
Văn phòng Sapa
6 giờ
13:45 PM
Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
Giá từ 400.000 ₫

18 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 09:15 24-02-2024 Sapa - Hà Nội(Cabin)
Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Sao Việt
4.3 (1772)

Limousine giường phòng 21 chỗ
20:15 PM
Văn phòng Sapa
6 giờ
02:15 AM
Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
Giá từ 400.000 ₫

16 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 21:45 24-02-2024 Sapa - Hà Nội(Cabin)
Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Sao Việt
4.3 (1772)

Limousine giường phòng 21 chỗ
11:15 AM
Văn phòng Sapa
6 giờ
17:15 PM
Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
Giá từ 400.000 ₫

15 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 12:45 24-02-2024 Sapa - Hà Nội(Cabin)
Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Sao Việt
4.3 (1772)

Limousine giường phòng 21 chỗ
14:15 PM
Văn phòng Sapa
6 giờ
20:15 PM
Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
Giá từ 400.000 ₫

16 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:45 24-02-2024 Sapa - Hà Nội(Cabin)
Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Sao Việt
4.3 (1772)

Limousine giường phòng 21 chỗ
22:28 PM
Văn phòng Sapa
6 giờ
04:28 AM
Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
Giá từ 400.000 ₫

16 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 23:58 24-02-2024 Sapa - Hà Nội(Cabin)
Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Sao Việt
4.3 (1772)

Limousine giường phòng 21 chỗ
05:45 AM
Văn phòng Sapa
6 giờ
11:45 AM
Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
Giá từ 400.000 ₫

13 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 07:15 24-02-2024 Sapa - Hà Nội(Cabin)
Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Sao Việt
4.3 (1772)

Limousine giường phòng 21 chỗ
06:45 AM
Văn phòng Sapa
6 giờ
12:45 PM
Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
Giá từ 400.000 ₫

15 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 08:15 24-02-2024 Sapa - Hà Nội(Cabin)
Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Sao Việt
4.3 (1772)

Limousine giường phòng 21 chỗ
16:45 PM
Văn phòng Sapa
6 giờ
22:45 PM
Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
Giá từ 400.000 ₫

20 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:15 24-02-2024 Sapa - Hà Nội(Cabin)
Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Sao Việt
4.3 (1772)

Limousine giường phòng 21 chỗ
15:45 PM
Văn phòng Sapa
6 giờ
21:45 PM
Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
Giá từ 400.000 ₫

18 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:15 24-02-2024 Sapa - Hà Nội(Cabin)
Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Sao Việt
4.3 (1772)

Limousine giường phòng 21 chỗ
21:15 PM
Văn phòng Sapa
6 giờ
03:15 AM
Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
Giá từ 400.000 ₫

13 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 22:45 24-02-2024 Sapa - Hà Nội(Cabin)
Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Sao Việt
4.3 (1772)

Limousine giường phòng 21 chỗ
09:46 AM
Văn phòng Sapa
6 giờ
15:46 PM
Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
Giá từ 400.000 ₫

20 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 11:16 24-02-2024 Sapa - Hà Nội(Cabin)

Bạn muốn đặt chỗ nhanh? Hãy tải ngay ứng dụng!

Ứng dụng 12BAY.VN hoàn toàn MIỄN PHÍ!

Hỗ trợ Khách hàng

1900-2642

Công ty TNHH TM DV Nguyễn Dương. Mã số DN: 0316751330. Lô 11, Biệt Thự 2, Khu Đô Thị Hà Đô, P.Thới An, Quận 12, TP Hồ Chí Minh