Đặt vé xe trực tuyến

From
Value
To
Value
To
Value
submit

Quảng NinhHà Nội - 12/02/2024 (3/1 âm lịch)

Giá tốt nhất

Daiichi Travel
4.7 (136)

Sơ đồ 45 (Chuẩn)
12:30 PM
Văn phòng Hạ Long
3 giờ, 30 phút
16:00 PM
Văn phòng Hà Nội
200.000 ₫

45 chỗ trống

Giá tốt nhất

Daiichi Travel
4.7 (136)

Sơ đồ 45 (Chuẩn)
09:30 AM
Văn phòng Hạ Long
3 giờ, 30 phút
13:00 PM
Văn phòng Hà Nội
200.000 ₫

45 chỗ trống

Giá tốt nhất

Daiichi Travel
4.7 (136)

Sơ đồ 45 (Chuẩn)
16:00 PM
Văn phòng Hạ Long
3 giờ, 30 phút
19:30 PM
Văn phòng Hà Nội
200.000 ₫

45 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Luxury Trans Vietnam
4.8 (191)

Limousine 9 chỗ
15:00 PM
Khách sạn Mường Thanh Luxury Hạ Long
3 giờ
18:00 PM
Văn phòng Hà Nội
Giá từ 230.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:30 12-02-2024 Hạ Long - Hà Nội
Đánh giá tốt nhất

Luxury Trans Vietnam
4.8 (191)

Limousine 9 chỗ
11:30 AM
Khách sạn Mường Thanh Luxury Hạ Long
3 giờ
14:30 PM
Văn phòng Hà Nội
Giá từ 230.000 ₫

Chỉ còn 2 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 12:00 12-02-2024 Hạ Long - Hà Nội
Đánh giá tốt nhất

Luxury Trans Vietnam
4.8 (191)

Limousine 9 chỗ
17:00 PM
Khách sạn Mường Thanh Luxury Hạ Long
3 giờ
20:00 PM
Văn phòng Hà Nội
Giá từ 230.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:30 12-02-2024 Hạ Long - Hà Nội
Đánh giá tốt nhất

Luxury Trans Vietnam
4.8 (191)

Limousine 9 chỗ
13:30 PM
Khách sạn Mường Thanh Luxury Hạ Long
3 giờ
16:30 PM
Văn phòng Hà Nội
Giá từ 230.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:00 12-02-2024 Hạ Long - Hà Nội
Nhanh nhất

Duy Khánh Limousine
3.8 (211)

Limousine 9 chỗ
12:30 PM
Khách sạn Hạ Long Essence Classic
2 giờ
14:30 PM
Khu đô thị Royal City
Giá từ 240.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 11:00 12-02-2024 Quảng Ninh - Hà Nội

Duy Khánh Limousine
3.8 (211)

Limousine 9 chỗ
18:30 PM
Văn phòng Cẩm Phả
3 giờ
21:30 PM
Khu đô thị Royal City
Giá từ 240.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:00 12-02-2024 Quảng Ninh - Hà Nội

Duy Khánh Limousine
3.8 (211)

Limousine 9 chỗ
20:00 PM
Bến xe Bãi Cháy
2 giờ, 30 phút
22:30 PM
Khu đô thị Royal City
Giá từ 240.000 ₫

Chỉ còn 8 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:00 12-02-2024 Quảng Ninh - Hà Nội

Duy Khánh Limousine
3.8 (211)

Limousine 9 chỗ
17:00 PM
Bến xe Bãi Cháy
2 giờ, 30 phút
19:30 PM
Khu đô thị Royal City
Giá từ 240.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:00 12-02-2024 Quảng Ninh - Hà Nội

Duy Khánh Limousine
3.8 (211)

Limousine 9 chỗ
14:30 PM
Văn phòng Cẩm Phả
3 giờ
17:30 PM
Khu đô thị Royal City
Giá từ 240.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:00 12-02-2024 Quảng Ninh - Hà Nội

Duy Khánh Limousine
3.8 (211)

Limousine 9 chỗ
14:00 PM
Bến xe Bãi Cháy
2 giờ, 30 phút
16:30 PM
Khu đô thị Royal City
Giá từ 240.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:00 12-02-2024 Quảng Ninh - Hà Nội

Duy Khánh Limousine
3.8 (211)

Limousine 9 chỗ
17:30 PM
Văn phòng Cẩm Phả
3 giờ
20:30 PM
Khu đô thị Royal City
Giá từ 240.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:00 12-02-2024 Quảng Ninh - Hà Nội

Duy Khánh Limousine
3.8 (211)

Limousine 9 chỗ
15:30 PM
Văn phòng Cẩm Phả
3 giờ
18:30 PM
Khu đô thị Royal City
Giá từ 240.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:00 12-02-2024 Quảng Ninh - Hà Nội

Duy Khánh Limousine
3.8 (211)

Limousine 9 chỗ
18:00 PM
Bến xe Bãi Cháy
2 giờ, 30 phút
20:30 PM
Khu đô thị Royal City
Giá từ 240.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:00 12-02-2024 Quảng Ninh - Hà Nội

Duy Khánh Limousine
3.8 (211)

Limousine 9 chỗ
04:30 AM
Văn phòng Cẩm Phả
3 giờ
07:30 AM
Khu đô thị Royal City
Giá từ 240.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 04:00 12-02-2024 Quảng Ninh - Hà Nội

Duy Khánh Limousine
3.8 (211)

Limousine 9 chỗ
20:30 PM
Văn phòng Cẩm Phả
3 giờ
23:30 PM
Khu đô thị Royal City
Giá từ 240.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:00 12-02-2024 Quảng Ninh - Hà Nội

Duy Khánh Limousine
3.8 (211)

Limousine 9 chỗ
16:00 PM
Bến xe Bãi Cháy
2 giờ, 30 phút
18:30 PM
Khu đô thị Royal City
Giá từ 240.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:00 12-02-2024 Quảng Ninh - Hà Nội

Duy Khánh Limousine
3.8 (211)

Limousine 9 chỗ
06:30 AM
Văn phòng Cẩm Phả
3 giờ
09:30 AM
Khu đô thị Royal City
Giá từ 240.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 06:00 12-02-2024 Quảng Ninh - Hà Nội

Duy Khánh Limousine
3.8 (211)

Limousine 9 chỗ
07:00 AM
Bến xe Bãi Cháy
2 giờ, 30 phút
09:30 AM
Khu đô thị Royal City
Giá từ 240.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 06:00 12-02-2024 Quảng Ninh - Hà Nội
Nhanh nhất

Duy Khánh Limousine
3.8 (211)

Limousine 9 chỗ
20:30 PM
Khách sạn Hạ Long Essence Classic
2 giờ
22:30 PM
Khu đô thị Royal City
Giá từ 240.000 ₫

Chỉ còn 8 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:00 12-02-2024 Quảng Ninh - Hà Nội

Duy Khánh Limousine
3.8 (211)

Limousine 9 chỗ
19:30 PM
Văn phòng Cẩm Phả
3 giờ
22:30 PM
Khu đô thị Royal City
Giá từ 240.000 ₫

Chỉ còn 8 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:00 12-02-2024 Quảng Ninh - Hà Nội
Nhanh nhất

Duy Khánh Limousine
3.8 (211)

Limousine 9 chỗ
07:30 AM
Khách sạn Hạ Long Essence Classic
2 giờ
09:30 AM
Khu đô thị Royal City
Giá từ 240.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 06:00 12-02-2024 Quảng Ninh - Hà Nội

Duy Khánh Limousine
3.8 (211)

Limousine 9 chỗ
12:00 PM
Bến xe Bãi Cháy
2 giờ, 30 phút
14:30 PM
Khu đô thị Royal City
Giá từ 240.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 11:00 12-02-2024 Quảng Ninh - Hà Nội

Duy Khánh Limousine
3.8 (211)

Limousine 9 chỗ
05:00 AM
Bến xe Bãi Cháy
2 giờ, 30 phút
07:30 AM
Khu đô thị Royal City
Giá từ 240.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 04:00 12-02-2024 Quảng Ninh - Hà Nội
Nhanh nhất

Duy Khánh Limousine
3.8 (211)

Limousine 9 chỗ
18:30 PM
Khách sạn Hạ Long Essence Classic
2 giờ
20:30 PM
Khu đô thị Royal City
Giá từ 240.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:00 12-02-2024 Quảng Ninh - Hà Nội
Nhanh nhất

Duy Khánh Limousine
3.8 (211)

Limousine 9 chỗ
13:30 PM
Khách sạn Hạ Long Essence Classic
2 giờ
15:30 PM
Khu đô thị Royal City
Giá từ 240.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 12:00 12-02-2024 Quảng Ninh - Hà Nội
Nhanh nhất

Duy Khánh Limousine
3.8 (211)

Limousine 9 chỗ
04:30 AM
Khách sạn Hạ Long Essence Classic
2 giờ
06:30 AM
Khu đô thị Royal City
Giá từ 240.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 03:00 12-02-2024 Quảng Ninh - Hà Nội

Duy Khánh Limousine
3.8 (211)

Limousine 9 chỗ
15:00 PM
Bến xe Bãi Cháy
2 giờ, 30 phút
17:30 PM
Khu đô thị Royal City
Giá từ 240.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:00 12-02-2024 Quảng Ninh - Hà Nội
Nhanh nhất

Duy Khánh Limousine
3.8 (211)

Limousine 9 chỗ
15:30 PM
Khách sạn Hạ Long Essence Classic
2 giờ
17:30 PM
Khu đô thị Royal City
Giá từ 240.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:00 12-02-2024 Quảng Ninh - Hà Nội
Nhanh nhất

Duy Khánh Limousine
3.8 (211)

Limousine 9 chỗ
08:30 AM
Khách sạn Hạ Long Essence Classic
2 giờ
10:30 AM
Khu đô thị Royal City
Giá từ 240.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 07:00 12-02-2024 Quảng Ninh - Hà Nội

Duy Khánh Limousine
3.8 (211)

Limousine 9 chỗ
03:30 AM
Văn phòng Cẩm Phả
3 giờ
06:30 AM
Khu đô thị Royal City
Giá từ 240.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 03:00 12-02-2024 Quảng Ninh - Hà Nội

Duy Khánh Limousine
3.8 (211)

Limousine 9 chỗ
07:30 AM
Văn phòng Cẩm Phả
3 giờ
10:30 AM
Khu đô thị Royal City
Giá từ 240.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 07:00 12-02-2024 Quảng Ninh - Hà Nội
Nhanh nhất

Duy Khánh Limousine
3.8 (211)

Limousine 9 chỗ
17:30 PM
Khách sạn Hạ Long Essence Classic
2 giờ
19:30 PM
Khu đô thị Royal City
Giá từ 240.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:00 12-02-2024 Quảng Ninh - Hà Nội

Duy Khánh Limousine
3.8 (211)

Limousine 9 chỗ
04:00 AM
Bến xe Bãi Cháy
2 giờ, 30 phút
06:30 AM
Khu đô thị Royal City
Giá từ 240.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 03:00 12-02-2024 Quảng Ninh - Hà Nội

Duy Khánh Limousine
3.8 (211)

Limousine 9 chỗ
10:00 AM
Bến xe Bãi Cháy
2 giờ, 30 phút
12:30 PM
Khu đô thị Royal City
Giá từ 240.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 09:00 12-02-2024 Quảng Ninh - Hà Nội

Duy Khánh Limousine
3.8 (211)

Limousine 9 chỗ
21:00 PM
Bến xe Bãi Cháy
2 giờ, 30 phút
23:30 PM
Khu đô thị Royal City
Giá từ 240.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:00 12-02-2024 Quảng Ninh - Hà Nội

Duy Khánh Limousine
3.8 (211)

Limousine 9 chỗ
10:30 AM
Văn phòng Cẩm Phả
3 giờ
13:30 PM
Khu đô thị Royal City
Giá từ 240.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 10:00 12-02-2024 Quảng Ninh - Hà Nội

Duy Khánh Limousine
3.8 (211)

Limousine 9 chỗ
11:30 AM
Văn phòng Cẩm Phả
3 giờ
14:30 PM
Khu đô thị Royal City
Giá từ 240.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 11:00 12-02-2024 Quảng Ninh - Hà Nội

Duy Khánh Limousine
3.8 (211)

Limousine 9 chỗ
09:00 AM
Bến xe Bãi Cháy
2 giờ, 30 phút
11:30 AM
Khu đô thị Royal City
Giá từ 240.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 08:00 12-02-2024 Quảng Ninh - Hà Nội
Nhanh nhất

Duy Khánh Limousine
3.8 (211)

Limousine 9 chỗ
19:30 PM
Khách sạn Hạ Long Essence Classic
2 giờ
21:30 PM
Khu đô thị Royal City
Giá từ 240.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:00 12-02-2024 Quảng Ninh - Hà Nội
Nhanh nhất

Duy Khánh Limousine
3.8 (211)

Limousine 9 chỗ
14:30 PM
Khách sạn Hạ Long Essence Classic
2 giờ
16:30 PM
Khu đô thị Royal City
Giá từ 240.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:00 12-02-2024 Quảng Ninh - Hà Nội

Duy Khánh Limousine
3.8 (211)

Limousine 9 chỗ
13:00 PM
Bến xe Bãi Cháy
2 giờ, 30 phút
15:30 PM
Khu đô thị Royal City
Giá từ 240.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 12:00 12-02-2024 Quảng Ninh - Hà Nội

Duy Khánh Limousine
3.8 (211)

Limousine 9 chỗ
12:30 PM
Văn phòng Cẩm Phả
3 giờ
15:30 PM
Khu đô thị Royal City
Giá từ 240.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 12:00 12-02-2024 Quảng Ninh - Hà Nội
Nhanh nhất

Duy Khánh Limousine
3.8 (211)

Limousine 9 chỗ
10:30 AM
Khách sạn Hạ Long Essence Classic
2 giờ
12:30 PM
Khu đô thị Royal City
Giá từ 240.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 09:00 12-02-2024 Quảng Ninh - Hà Nội

Duy Khánh Limousine
3.8 (211)

Limousine 9 chỗ
11:00 AM
Bến xe Bãi Cháy
2 giờ, 30 phút
13:30 PM
Khu đô thị Royal City
Giá từ 240.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 10:00 12-02-2024 Quảng Ninh - Hà Nội

Duy Khánh Limousine
3.8 (211)

Limousine 9 chỗ
09:30 AM
Văn phòng Cẩm Phả
3 giờ
12:30 PM
Khu đô thị Royal City
Giá từ 240.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 09:00 12-02-2024 Quảng Ninh - Hà Nội
Nhanh nhất

Duy Khánh Limousine
3.8 (211)

Limousine 9 chỗ
16:30 PM
Khách sạn Hạ Long Essence Classic
2 giờ
18:30 PM
Khu đô thị Royal City
Giá từ 240.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:00 12-02-2024 Quảng Ninh - Hà Nội

Duy Khánh Limousine
3.8 (211)

Limousine 9 chỗ
19:00 PM
Bến xe Bãi Cháy
2 giờ, 30 phút
21:30 PM
Khu đô thị Royal City
Giá từ 240.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:00 12-02-2024 Quảng Ninh - Hà Nội
Nhanh nhất

Duy Khánh Limousine
3.8 (211)

Limousine 9 chỗ
05:30 AM
Khách sạn Hạ Long Essence Classic
2 giờ
07:30 AM
Khu đô thị Royal City
Giá từ 240.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 04:00 12-02-2024 Quảng Ninh - Hà Nội
Nhanh nhất

Duy Khánh Limousine
3.8 (211)

Limousine 9 chỗ
09:30 AM
Khách sạn Hạ Long Essence Classic
2 giờ
11:30 AM
Khu đô thị Royal City
Giá từ 240.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 08:00 12-02-2024 Quảng Ninh - Hà Nội

Duy Khánh Limousine
3.8 (211)

Limousine 9 chỗ
08:00 AM
Bến xe Bãi Cháy
2 giờ, 30 phút
10:30 AM
Khu đô thị Royal City
Giá từ 240.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 07:00 12-02-2024 Quảng Ninh - Hà Nội
Nhanh nhất

Duy Khánh Limousine
3.8 (211)

Limousine 9 chỗ
21:30 PM
Khách sạn Hạ Long Essence Classic
2 giờ
23:30 PM
Khu đô thị Royal City
Giá từ 240.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:00 12-02-2024 Quảng Ninh - Hà Nội

Duy Khánh Limousine
3.8 (211)

Limousine 9 chỗ
16:30 PM
Văn phòng Cẩm Phả
3 giờ
19:30 PM
Khu đô thị Royal City
Giá từ 240.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:00 12-02-2024 Quảng Ninh - Hà Nội
Nhanh nhất

Duy Khánh Limousine
3.8 (211)

Limousine 9 chỗ
11:30 AM
Khách sạn Hạ Long Essence Classic
2 giờ
13:30 PM
Khu đô thị Royal City
Giá từ 240.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 10:00 12-02-2024 Quảng Ninh - Hà Nội

Duy Khánh Limousine
3.8 (211)

Limousine 9 chỗ
13:30 PM
Văn phòng Cẩm Phả
3 giờ
16:30 PM
Khu đô thị Royal City
Giá từ 240.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:00 12-02-2024 Quảng Ninh - Hà Nội

Duy Khánh Limousine
3.8 (211)

Limousine 9 chỗ
08:30 AM
Văn phòng Cẩm Phả
3 giờ
11:30 AM
Khu đô thị Royal City
Giá từ 240.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 08:00 12-02-2024 Quảng Ninh - Hà Nội

Hạ Long Travel Limousine
4.7 (583)

Limousine 10 chỗ
20:00 PM
Mitsubishi Bãi Cháy (Cách BX Bãi Cháy 200m)
2 giờ, 30 phút
22:30 PM
Văn Phòng Long Biên
Giá từ 260.000 ₫

Chỉ còn 5 chỗ trống

Phúc Xuyên
4.7 (429)

Limousine 9 chỗ
20:00 PM
Bến xe Bãi Cháy
2 giờ, 30 phút
22:30 PM
Văn Phòng Dương Đình Nghệ
Giá từ 260.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Hạ Long Travel Limousine
4.7 (583)

Limousine 10 chỗ
10:00 AM
Mitsubishi Bãi Cháy (Cách BX Bãi Cháy 200m)
2 giờ, 30 phút
12:30 PM
Văn Phòng Long Biên
Giá từ 260.000 ₫

Chỉ còn 2 chỗ trống

Hạ Long Travel Limousine
4.7 (583)

Limousine 10 chỗ
19:00 PM
Mitsubishi Bãi Cháy (Cách BX Bãi Cháy 200m)
2 giờ, 30 phút
21:30 PM
Văn Phòng Long Biên
Giá từ 260.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Hạ Long Travel Limousine
4.7 (583)

Limousine 10 chỗ
18:01 PM
Mitsubishi Bãi Cháy (Cách BX Bãi Cháy 200m)
2 giờ, 30 phút
20:31 PM
Văn Phòng Long Biên
Giá từ 260.000 ₫

Chỉ còn 6 chỗ trống

Hạ Long Travel Limousine
4.7 (583)

Limousine 10 chỗ
14:01 PM
Mitsubishi Bãi Cháy (Cách BX Bãi Cháy 200m)
2 giờ, 30 phút
16:31 PM
Văn Phòng Long Biên
Giá từ 260.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Hạ Long Travel Limousine
4.7 (583)

Limousine 10 chỗ
09:01 AM
Mitsubishi Bãi Cháy (Cách BX Bãi Cháy 200m)
2 giờ, 30 phút
11:31 AM
Văn Phòng Long Biên
Giá từ 260.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Hạ Long Travel Limousine
4.7 (583)

Limousine 10 chỗ
17:01 PM
Mitsubishi Bãi Cháy (Cách BX Bãi Cháy 200m)
2 giờ, 30 phút
19:31 PM
Văn Phòng Long Biên
Giá từ 260.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Hạ Long Travel Limousine
4.7 (583)

Limousine 10 chỗ
10:01 AM
Mitsubishi Bãi Cháy (Cách BX Bãi Cháy 200m)
2 giờ, 30 phút
12:31 PM
Văn Phòng Long Biên
Giá từ 260.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Phúc Xuyên
4.7 (429)

Limousine 9 chỗ
14:00 PM
Bến xe Bãi Cháy
2 giờ, 30 phút
16:30 PM
Văn Phòng Dương Đình Nghệ
Giá từ 260.000 ₫

Chỉ còn 3 chỗ trống

Hạ Long Travel Limousine
4.7 (583)

Limousine 10 chỗ
09:00 AM
Mitsubishi Bãi Cháy (Cách BX Bãi Cháy 200m)
2 giờ, 30 phút
11:30 AM
Văn Phòng Long Biên
Giá từ 260.000 ₫

Chỉ còn 8 chỗ trống

Duy Khánh Limousine
3.8 (211)

Limousine 9 chỗ
18:00 PM
Cảng Cái Rồng (Quảng Ninh)
3 giờ, 30 phút
21:30 PM
Khu đô thị Royal City
Giá từ 260.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Hạ Long Travel Limousine
4.7 (583)

Limousine 10 chỗ
08:01 AM
Mitsubishi Bãi Cháy (Cách BX Bãi Cháy 200m)
2 giờ, 30 phút
10:31 AM
Văn Phòng Long Biên
Giá từ 260.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Phúc Xuyên
4.7 (429)

Limousine 9 chỗ
15:03 PM
Bến xe Bãi Cháy
2 giờ, 30 phút
17:33 PM
Văn Phòng Dương Đình Nghệ
Giá từ 260.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Hạ Long Travel Limousine
4.7 (583)

Limousine 10 chỗ
07:00 AM
Mitsubishi Bãi Cháy (Cách BX Bãi Cháy 200m)
2 giờ, 30 phút
09:30 AM
Văn Phòng Long Biên
Giá từ 260.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Hạ Long Travel Limousine
4.7 (583)

Limousine 10 chỗ
15:00 PM
Mitsubishi Bãi Cháy (Cách BX Bãi Cháy 200m)
2 giờ, 30 phút
17:30 PM
Văn Phòng Long Biên
Giá từ 260.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

Hạ Long Travel Limousine
4.7 (583)

Limousine 10 chỗ
14:00 PM
Mitsubishi Bãi Cháy (Cách BX Bãi Cháy 200m)
2 giờ, 30 phút
16:30 PM
Văn Phòng Long Biên
Giá từ 260.000 ₫

Chỉ còn 6 chỗ trống

Phúc Xuyên
4.7 (429)

Limousine 9 chỗ
14:02 PM
Bến xe Bãi Cháy
2 giờ, 30 phút
16:32 PM
Văn Phòng Dương Đình Nghệ
Giá từ 260.000 ₫

Chỉ còn 3 chỗ trống

Hạ Long Travel Limousine
4.7 (583)

Limousine 10 chỗ
17:00 PM
Mitsubishi Bãi Cháy (Cách BX Bãi Cháy 200m)
2 giờ, 30 phút
19:30 PM
Văn Phòng Long Biên
Giá từ 260.000 ₫

Chỉ còn 8 chỗ trống

Phúc Xuyên
4.7 (429)

Limousine 9 chỗ
17:00 PM
Bến xe Bãi Cháy
2 giờ, 30 phút
19:30 PM
Văn Phòng Dương Đình Nghệ
Giá từ 260.000 ₫

Chỉ còn 4 chỗ trống

Hạ Long Travel Limousine
4.7 (583)

Limousine 10 chỗ
15:01 PM
Mitsubishi Bãi Cháy (Cách BX Bãi Cháy 200m)
2 giờ, 30 phút
17:31 PM
Văn Phòng Long Biên
Giá từ 260.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Hạ Long Travel Limousine
4.7 (583)

Limousine 10 chỗ
20:01 PM
Mitsubishi Bãi Cháy (Cách BX Bãi Cháy 200m)
2 giờ, 30 phút
22:31 PM
Văn Phòng Long Biên
Giá từ 260.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Phúc Xuyên
4.7 (429)

Limousine 9 chỗ
16:00 PM
Bến xe Bãi Cháy
2 giờ, 30 phút
18:30 PM
Văn Phòng Dương Đình Nghệ
Giá từ 260.000 ₫

Chỉ còn 2 chỗ trống

Phúc Xuyên
4.7 (429)

Limousine 9 chỗ
08:00 AM
Bến xe Bãi Cháy
2 giờ, 30 phút
10:30 AM
Văn Phòng Dương Đình Nghệ
Giá từ 260.000 ₫

Chỉ còn 1 chỗ trống

Hạ Long Travel Limousine
4.7 (583)

Limousine 10 chỗ
13:00 PM
Mitsubishi Bãi Cháy (Cách BX Bãi Cháy 200m)
2 giờ, 30 phút
15:30 PM
Văn Phòng Long Biên
Giá từ 260.000 ₫

Chỉ còn 6 chỗ trống

Phúc Xuyên
4.7 (429)

Limousine 9 chỗ
05:00 AM
Bến xe Bãi Cháy
2 giờ, 30 phút
07:30 AM
Văn Phòng Dương Đình Nghệ
Giá từ 260.000 ₫

Chỉ còn 5 chỗ trống

Phúc Xuyên
4.7 (429)

Limousine 9 chỗ
18:00 PM
Bến xe Bãi Cháy
2 giờ, 30 phút
20:30 PM
Văn Phòng Dương Đình Nghệ
Giá từ 260.000 ₫

Chỉ còn 6 chỗ trống

Hạ Long Travel Limousine
4.7 (583)

Limousine 10 chỗ
12:01 PM
Mitsubishi Bãi Cháy (Cách BX Bãi Cháy 200m)
2 giờ, 30 phút
14:31 PM
Văn Phòng Long Biên
Giá từ 260.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Hạ Long Travel Limousine
4.7 (583)

Limousine 10 chỗ
11:00 AM
Mitsubishi Bãi Cháy (Cách BX Bãi Cháy 200m)
2 giờ, 30 phút
13:30 PM
Văn Phòng Long Biên
Giá từ 260.000 ₫

Chỉ còn 2 chỗ trống

Phúc Xuyên
4.7 (429)

Limousine 9 chỗ
19:00 PM
Bến xe Bãi Cháy
2 giờ, 30 phút
21:30 PM
Văn Phòng Dương Đình Nghệ
Giá từ 260.000 ₫

Chỉ còn 4 chỗ trống

Hạ Long Travel Limousine
4.7 (583)

Limousine 10 chỗ
13:01 PM
Mitsubishi Bãi Cháy (Cách BX Bãi Cháy 200m)
2 giờ, 30 phút
15:31 PM
Văn Phòng Long Biên
Giá từ 260.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Phúc Xuyên
4.7 (429)

Limousine 9 chỗ
07:00 AM
Bến xe Bãi Cháy
2 giờ, 30 phút
09:30 AM
Văn Phòng Dương Đình Nghệ
Giá từ 260.000 ₫

Chỉ còn 6 chỗ trống

Phúc Xuyên
4.7 (429)

Limousine 9 chỗ
13:00 PM
Bến xe Bãi Cháy
2 giờ, 30 phút
15:30 PM
Văn Phòng Dương Đình Nghệ
Giá từ 260.000 ₫

Chỉ còn 2 chỗ trống

Hạ Long Travel Limousine
4.7 (583)

Limousine 10 chỗ
08:00 AM
Mitsubishi Bãi Cháy (Cách BX Bãi Cháy 200m)
2 giờ, 30 phút
10:30 AM
Văn Phòng Long Biên
Giá từ 260.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

Phúc Xuyên
4.7 (429)

Limousine 9 chỗ
08:02 AM
Bến xe Bãi Cháy
2 giờ, 30 phút
10:32 AM
Văn Phòng Dương Đình Nghệ
Giá từ 260.000 ₫

Chỉ còn 6 chỗ trống

Hạ Long Travel Limousine
4.7 (583)

Limousine 10 chỗ
11:01 AM
Mitsubishi Bãi Cháy (Cách BX Bãi Cháy 200m)
2 giờ, 30 phút
13:31 PM
Văn Phòng Long Biên
Giá từ 260.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Phúc Xuyên
4.7 (429)

Limousine 9 chỗ
10:00 AM
Bến xe Bãi Cháy
2 giờ, 30 phút
12:30 PM
Văn Phòng Dương Đình Nghệ
Giá từ 260.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Phúc Xuyên
4.7 (429)

Limousine 9 chỗ
09:03 AM
Bến xe Bãi Cháy
2 giờ, 30 phút
11:33 AM
Văn Phòng Dương Đình Nghệ
Giá từ 260.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Hạ Long Travel Limousine
4.7 (583)

Limousine 10 chỗ
16:00 PM
Mitsubishi Bãi Cháy (Cách BX Bãi Cháy 200m)
2 giờ, 30 phút
18:30 PM
Văn Phòng Long Biên
Giá từ 260.000 ₫

Chỉ còn 8 chỗ trống

Phúc Xuyên
4.7 (429)

Limousine 9 chỗ
05:03 AM
Bến xe Bãi Cháy
2 giờ, 30 phút
07:33 AM
Văn Phòng Dương Đình Nghệ
Giá từ 260.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Phúc Xuyên
4.7 (429)

Limousine 9 chỗ
09:00 AM
Bến xe Bãi Cháy
2 giờ, 30 phút
11:30 AM
Văn Phòng Dương Đình Nghệ
Giá từ 260.000 ₫

Chỉ còn 4 chỗ trống

Hạ Long Travel Limousine
4.7 (583)

Limousine 10 chỗ
19:01 PM
Mitsubishi Bãi Cháy (Cách BX Bãi Cháy 200m)
2 giờ, 30 phút
21:31 PM
Văn Phòng Long Biên
Giá từ 260.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Bạn muốn đặt chỗ nhanh? Hãy tải ngay ứng dụng!

Ứng dụng 12BAY.VN hoàn toàn MIỄN PHÍ!

Hỗ trợ Khách hàng

1900-2642

Công ty TNHH TM DV Nguyễn Dương. Mã số DN: 0316751330. Lô 11, Biệt Thự 2, Khu Đô Thị Hà Đô, P.Thới An, Quận 12, TP Hồ Chí Minh