Đặt vé xe trực tuyến

Loading...

Tuy HòaNha Trang - 26/06/2021 (17/5 âm lịch)

Giá thấp nhất
80.000 ₫
Đi nhanh nhất
219.000 ₫
Giờ đi
80.000 ₫
Đánh giá
80.000 ₫
Giá tốt nhất

Liên Hưng
3 (460)

Giường nằm 45 chỗ
00:30
Tuy Hòa QL1A
3 giờ
03:30
Bến xe Phía Nam Nha Trang
80.000 ₫

18 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:00 25-06-2021 Huế - Nha Trang
Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Cát Thiên Hải Limousine
3.8 (111)

Limousine 12 chỗ Massage
16:30
Điểm đón Tuy Hòa
2 giờ, 30 phút
19:00
Văn phòng Nha Trang
219.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:30 26-06-2021 Quy Nhơn - Nha Trang
Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Cát Thiên Hải Limousine
3.8 (111)

Limousine 12 chỗ Massage
19:30
Điểm đón Tuy Hòa
2 giờ, 30 phút
22:00
Văn phòng Nha Trang
219.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:30 26-06-2021 Quy Nhơn - Nha Trang
Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Cát Thiên Hải Limousine
3.8 (111)

Limousine 12 chỗ Massage
18:30
Điểm đón Tuy Hòa
2 giờ, 30 phút
21:00
Văn phòng Nha Trang
219.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:30 26-06-2021 Quy Nhơn - Nha Trang
Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Cát Thiên Hải Limousine
3.8 (111)

Limousine 12 chỗ Massage
17:30
Điểm đón Tuy Hòa
2 giờ, 30 phút
20:00
Văn phòng Nha Trang
219.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:30 26-06-2021 Quy Nhơn - Nha Trang
Đánh giá tốt nhất

Cát Thiên Hải Limousine
3.8 (111)

Limousine 12 chỗ Massage
19:30
Điểm đón Tuy Hòa
2 giờ, 40 phút
22:10
Cảng Vinpearl
269.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:30 26-06-2021 Quy Nhơn - Nha Trang
Đánh giá tốt nhất

Cát Thiên Hải Limousine
3.8 (111)

Limousine 12 chỗ Massage
16:30
Điểm đón Tuy Hòa
2 giờ, 40 phút
19:10
Cảng Vinpearl
269.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:30 26-06-2021 Quy Nhơn - Nha Trang
Đánh giá tốt nhất

Cát Thiên Hải Limousine
3.8 (111)

Limousine 12 chỗ Massage
17:30
Điểm đón Tuy Hòa
2 giờ, 40 phút
20:10
Cảng Vinpearl
269.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:30 26-06-2021 Quy Nhơn - Nha Trang
Đánh giá tốt nhất

Cát Thiên Hải Limousine
3.8 (111)

Limousine 12 chỗ Massage
18:30
Điểm đón Tuy Hòa
2 giờ, 40 phút
21:10
Cảng Vinpearl
269.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:30 26-06-2021 Quy Nhơn - Nha Trang

Bạn muốn đặt chỗ nhanh? Hãy tải ngay ứng dụng!

Ứng dụng 12BAY.VN hoàn toàn MIỄN PHÍ!

Hỗ trợ Khách hàng

1900 2642

© 2021 12BAY, Ltd