Đặt vé xe trực tuyến

Loading...

Tuy HòaNha Trang - 20/05/2022 (20/4 âm lịch)

Bộ lọc

Giờ đi00:00 - 24:00

00:0024:00

Giá thấp nhất
140.000 ₫
Đi nhanh nhất
400.000 ₫
Giờ đi
180.000 ₫
Đánh giá
140.000 ₫
Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Cúc Tùng
4 (146)

Limousine 11 chỗ
15:00
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
2 giờ, 20 phút
17:20
Bến Xe Phía Bắc Nha Trang
140.000 ₫

11 chỗ trống

Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Cúc Tùng
4 (146)

Limousine 11 chỗ
09:00
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
2 giờ, 20 phút
11:20
Bến Xe Phía Bắc Nha Trang
140.000 ₫

Chỉ còn 4 chỗ trống

Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Cúc Tùng
4 (146)

Limousine 11 chỗ
17:00
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
2 giờ, 20 phút
19:20
Bến Xe Phía Bắc Nha Trang
140.000 ₫

11 chỗ trống

Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Cúc Tùng
4 (146)

Limousine 11 chỗ
13:00
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
2 giờ, 20 phút
15:20
Bến Xe Phía Bắc Nha Trang
140.000 ₫

11 chỗ trống

Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Cúc Tùng
4 (146)

Limousine 11 chỗ
11:00
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
2 giờ, 20 phút
13:20
Bến Xe Phía Bắc Nha Trang
140.000 ₫

Chỉ còn 8 chỗ trống

Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Cúc Tùng
4 (146)

Limousine 11 chỗ
06:30
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
2 giờ, 20 phút
08:50
Bến Xe Phía Bắc Nha Trang
140.000 ₫

Chỉ còn 8 chỗ trống

Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Cúc Tùng
4 (146)

Limousine 11 chỗ
11:00
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
2 giờ, 50 phút
13:50
VP Nha Trang
140.000 ₫

Chỉ còn 8 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 11:00 20-05-2022 Tuy Hoà - Nha Trang
Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Cúc Tùng
4 (146)

Limousine 11 chỗ
11:00
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
3 giờ, 20 phút
14:20
Bến Xe Phía Nam Nha Trang
140.000 ₫

Chỉ còn 8 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 11:00 20-05-2022 Tuy Hoà - Nha Trang
Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Cúc Tùng
4 (146)

Limousine 11 chỗ
13:00
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
3 giờ, 20 phút
16:20
Bến Xe Phía Nam Nha Trang
140.000 ₫

11 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:00 20-05-2022 Tuy Hoà - Nha Trang
Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Cúc Tùng
4 (146)

Limousine 11 chỗ
13:00
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
2 giờ, 50 phút
15:50
VP Nha Trang
140.000 ₫

11 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:00 20-05-2022 Tuy Hoà - Nha Trang
Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Cúc Tùng
4 (146)

Limousine 11 chỗ
06:30
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
3 giờ, 20 phút
09:50
Bến Xe Phía Nam Nha Trang
140.000 ₫

Chỉ còn 8 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 06:30 20-05-2022 Tuy Hoà - Nha Trang
Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Cúc Tùng
4 (146)

Limousine 11 chỗ
09:00
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
3 giờ, 20 phút
12:20
Bến Xe Phía Nam Nha Trang
140.000 ₫

Chỉ còn 4 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 09:00 20-05-2022 Tuy Hoà - Nha Trang
Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Cúc Tùng
4 (146)

Limousine 11 chỗ
17:00
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
3 giờ, 20 phút
20:20
Bến Xe Phía Nam Nha Trang
140.000 ₫

11 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:00 20-05-2022 Tuy Hoà - Nha Trang
Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Cúc Tùng
4 (146)

Limousine 11 chỗ
15:00
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
2 giờ, 50 phút
17:50
VP Nha Trang
140.000 ₫

11 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:00 20-05-2022 Tuy Hoà - Nha Trang
Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Cúc Tùng
4 (146)

Limousine 11 chỗ
09:00
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
2 giờ, 50 phút
11:50
VP Nha Trang
140.000 ₫

Chỉ còn 4 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 09:00 20-05-2022 Tuy Hoà - Nha Trang
Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Cúc Tùng
4 (146)

Limousine 11 chỗ
17:00
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
2 giờ, 50 phút
19:50
VP Nha Trang
140.000 ₫

11 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:00 20-05-2022 Tuy Hoà - Nha Trang
Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Cúc Tùng
4 (146)

Limousine 11 chỗ
06:30
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
2 giờ, 50 phút
09:20
VP Nha Trang
140.000 ₫

Chỉ còn 8 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 06:30 20-05-2022 Tuy Hoà - Nha Trang
Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Cúc Tùng
4 (146)

Limousine 11 chỗ
15:00
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
3 giờ, 20 phút
18:20
Bến Xe Phía Nam Nha Trang
140.000 ₫

11 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:00 20-05-2022 Tuy Hoà - Nha Trang

Liên Hưng
3.6 (903)

Giường nằm 38 chỗ
00:30
Tuy Hòa QL1A
3 giờ
03:30
Bến xe Phía Nam Nha Trang
180.000 ₫

37 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:00 19-05-2022 Huế - Nha Trang

Cát Thiên Hải Limousine
3.6 (166)

Limousine 12 chỗ Massage
09:30
Điểm đón Tuy Hòa
2 giờ, 30 phút
12:00
Văn phòng Nha Trang
229.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 07:30 20-05-2022 Quy Nhơn - Nha Trang

Cát Thiên Hải Limousine
3.6 (166)

Limousine 12 chỗ Massage
17:30
Điểm đón Tuy Hòa
2 giờ, 30 phút
20:00
Văn phòng Nha Trang
229.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:30 20-05-2022 Quy Nhơn - Nha Trang

Cát Thiên Hải Limousine
3.6 (166)

Limousine 12 chỗ Massage
19:00
Điểm đón Tuy Hòa
2 giờ, 30 phút
21:30
Văn phòng Nha Trang
229.000 ₫

Chỉ còn 5 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:00 20-05-2022 Quy Nhơn - Nha Trang

Cát Thiên Hải Limousine
3.6 (166)

Limousine 12 chỗ Massage
14:30
Điểm đón Tuy Hòa
2 giờ, 30 phút
17:00
Văn phòng Nha Trang
229.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 12:30 20-05-2022 Quy Nhơn - Nha Trang
Nhanh nhất

Thanh Thủy
3.7 (68)

Giường nằm 46 chỗ
18:10
Phú Yên (dọc QL1A)
2 giờ
20:10
Khánh Hòa
400.000 ₫

31 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 12:30 20-05-2022 Quảng Ngãi - Sài Gòn - Bình Dương

Hỗ trợ khách hàng

1900 2642info@12bay.vngovvn
Công ty TNHH TM DV Nguyễn Dương. Mã số DN: 0316751330. Lô 11, Biệt Thự 2, Khu Đô Thị Hà Đô, P.Thới An, Quận 12, TP Hồ Chí Minh
© 2022 12BAY CO., LTD