Đặt vé xe trực tuyến

From
Value
To
Value
To
Value
submit

Tuy HòaNha Trang - 19/06/2024 (14/5 âm lịch)

Giá tốt nhất

Cúc Tùng Limousine
4.3 (456)

Limousine 9 chỗ
11:00 AM
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
2 giờ, 30 phút
13:30 PM
Bến Xe Phía Bắc Nha Trang
180.000 ₫160.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

Giá tốt nhất

Cúc Tùng Limousine
4.3 (456)

Limousine 9 chỗ
12:30 PM
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
2 giờ, 30 phút
15:00 PM
Bến Xe Phía Bắc Nha Trang
180.000 ₫160.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

Giá tốt nhất

Cúc Tùng Limousine
4.3 (456)

Limousine 9 chỗ
09:30 AM
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
2 giờ, 30 phút
12:00 PM
Bến Xe Phía Bắc Nha Trang
180.000 ₫160.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

Giá tốt nhất

Cúc Tùng Limousine
4.3 (456)

Limousine 9 chỗ
13:30 PM
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
2 giờ, 30 phút
16:00 PM
Bến Xe Phía Bắc Nha Trang
180.000 ₫160.000 ₫

Chỉ còn 6 chỗ trống

Giá tốt nhất

Cúc Tùng Limousine
4.3 (456)

Limousine 9 chỗ
15:00 PM
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
2 giờ, 30 phút
17:30 PM
Bến Xe Phía Bắc Nha Trang
180.000 ₫160.000 ₫

Chỉ còn 6 chỗ trống

Giá tốt nhất

Cúc Tùng Limousine
4.3 (456)

Limousine 9 chỗ
06:30 AM
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
2 giờ, 30 phút
09:00 AM
Bến Xe Phía Bắc Nha Trang
180.000 ₫160.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

Giá tốt nhất

Cúc Tùng Limousine
4.3 (456)

Limousine 9 chỗ
17:00 PM
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
2 giờ, 30 phút
19:30 PM
Bến Xe Phía Bắc Nha Trang
180.000 ₫160.000 ₫

Chỉ còn 6 chỗ trống

Giá tốt nhất

Cúc Tùng Limousine
4.3 (456)

Limousine 9 chỗ
08:00 AM
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
2 giờ, 30 phút
10:30 AM
Bến Xe Phía Bắc Nha Trang
180.000 ₫160.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

Giá tốt nhất

Cúc Tùng Limousine
4.3 (456)

Limousine 9 chỗ
06:30 AM
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
2 giờ, 45 phút
09:15 AM
VP Nha Trang
180.000 ₫160.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 06:30 19-06-2024 Tuy Hòa - Nha Trang
Giá tốt nhất

Cúc Tùng Limousine
4.3 (456)

Limousine 9 chỗ
15:00 PM
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
2 giờ, 45 phút
17:45 PM
VP Nha Trang
180.000 ₫160.000 ₫

Chỉ còn 6 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:00 19-06-2024 Tuy Hòa - Nha Trang
Giá tốt nhất

Cúc Tùng Limousine
4.3 (456)

Limousine 9 chỗ
17:00 PM
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
2 giờ, 45 phút
19:45 PM
VP Nha Trang
180.000 ₫160.000 ₫

Chỉ còn 6 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:00 19-06-2024 Tuy Hòa - Nha Trang
Giá tốt nhất

Cúc Tùng Limousine
4.3 (456)

Limousine 9 chỗ
11:00 AM
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
2 giờ, 45 phút
13:45 PM
VP Nha Trang
180.000 ₫160.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 11:00 19-06-2024 Tuy Hòa - Nha Trang
Giá tốt nhất

Cúc Tùng Limousine
4.3 (456)

Limousine 9 chỗ
13:30 PM
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
2 giờ, 45 phút
16:15 PM
VP Nha Trang
180.000 ₫160.000 ₫

Chỉ còn 6 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:30 19-06-2024 Tuy Hòa - Nha Trang
Giá tốt nhất

Cúc Tùng Limousine
4.3 (456)

Limousine 9 chỗ
09:30 AM
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
2 giờ, 45 phút
12:15 PM
VP Nha Trang
180.000 ₫160.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 09:30 19-06-2024 Tuy Hòa - Nha Trang
Giá tốt nhất

Cúc Tùng Limousine
4.3 (456)

Limousine 9 chỗ
12:30 PM
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
2 giờ, 45 phút
15:15 PM
VP Nha Trang
180.000 ₫160.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 12:30 19-06-2024 Tuy Hòa - Nha Trang
Giá tốt nhất

Cúc Tùng Limousine
4.3 (456)

Limousine 9 chỗ
08:00 AM
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
2 giờ, 45 phút
10:45 AM
VP Nha Trang
180.000 ₫160.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 08:00 19-06-2024 Tuy Hòa - Nha Trang

Liên Hưng
3.9 (8292)

Limousine 34 giường (mới)
02:00 AM
Tuy Hòa QL1A
2 giờ
04:00 AM
Ninh Hoà
200.000 ₫

24 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:00 18-06-2024 Huế - Nha Trang
Nhanh nhất

Liên Hưng
3.9 (8292)

Limousine 34 giường (mới)
02:00 AM
Tuy Hòa QL1A
1 giờ, 30 phút
03:30 AM
Vạn Ninh, Vạn Giã
200.000 ₫

24 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:00 18-06-2024 Huế - Nha Trang

Thuận Thảo
4.6 (1079)

Giường nằm 40 chỗ
18:10 PM
VP Tuy Hoà
2 giờ, 20 phút
20:30 PM
Ngã 3 Thành
280.000 ₫

22 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:10 19-06-2024 Tuy Hòa - BX Miền Tây

Cát Thiên Hải Limousine
4 (468)

Hyundai Custin 6 chỗ
19:30 PM
Điểm đón Tuy Hòa
2 giờ
21:30 PM
Vp. Nha Trang
349.000 ₫299.000 ₫

Chỉ còn 5 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:30 19-06-2024 Quy Nhơn - Nha Trang

Cát Thiên Hải Limousine
4 (468)

Hyundai Custin 6 chỗ
14:30 PM
Điểm đón Tuy Hòa
2 giờ
16:30 PM
Vp. Nha Trang
349.000 ₫299.000 ₫

Chỉ còn 3 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 12:30 19-06-2024 Quy Nhơn - Nha Trang

An Phú Buslines
4.7 (953)

Giường nằm 44 chỗ
20:30 PM
Bùng binh Phú Lâm
2 giờ
22:30 PM
Ngã 3 Thành
300.000 ₫

39 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:30 19-06-2024 BX Quy Nhơn - BX Ngã 4 Ga

Thuận Thảo
4.6 (1079)

Limousine 34 giường
18:00 PM
VP Tuy Hoà
2 giờ, 20 phút
20:20 PM
Ngã 3 Thành
320.000 ₫

10 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:00 19-06-2024 Tuy Hòa - BX Miền Tây

Hà Linh
3.9 (953)

Giường nằm 40 chỗ
02:00 AM
Phú Yên (dọc QL1A)
3 giờ, 30 phút
05:30 AM
Vp. Nha Trang
320.000 ₫

35 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:00 18-06-2024 Đà Nẵng - Ninh Thuận

Quang Hạnh
3.5 (899)

Limousine 32 giường (WC)
00:20 AM
Tuy Hòa QL1A
2 giờ, 50 phút
03:10 AM
VP Nha Trang
370.000 ₫350.000 ₫

27 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:00 18-06-2024 Đà Nẵng - Cam Ranh
Đánh giá tốt nhất

Trọng Thuỷ Limousine
4.8 (522)

Limousine 24 phòng Đôi
19:30 PM
Phú Yên (dọc QL1A)
3 giờ, 10 phút
22:40 PM
VP Nha Trang
  • Thái độ phục vụ tốt
  • Chỗ ngồi/ nằm thoải mái
600.000 ₫

16 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:00 19-06-2024 Bình Định - Cân Thơ (VIP)

Long Nguyễn
2.7 (85)

Limousine 34 Phòng Đơn
20:10 PM
Ngã 4 Hoà Thành Thuận Thảo
1 giờ, 45 phút
21:55 PM
Ngã 3 Thành
400.000 ₫

20 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:40 19-06-2024 Bình Định - Sài Gòn

Bình Minh Tải
4.7 (592)

Limousine 34 Phòng Đơn
19:30 PM
N4 Hoà Thành
2 giờ
21:30 PM
Ngã 3 Thành
430.000 ₫

28 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:00 19-06-2024 Tây Sơn - Bến xe An Sương

Tuấn Tú Express
4.6 (116)

Giường nằm 46 chỗ
21:00 PM
Phú Yên
2 giờ
23:00 PM
Khánh Hòa
450.000 ₫

37 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:00 19-06-2024 Quảng Ngãi - TP HCM

Thanh Thủy
4.5 (560)

Limousine 34 Phòng Đơn
23:00 PM
Bùng binh Phú Lâm
2 giờ
01:00 AM
Ngã 3 Thành
450.000 ₫

24 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:00 19-06-2024 Quảng Ngãi - Sài Gòn - Bình Dương (VIP)

Tuấn Tú Express
4.6 (116)

Giường nằm 46 chỗ
00:06 AM
Phú Yên
2 giờ
02:06 AM
Khánh Hòa
450.000 ₫

36 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:06 18-06-2024 Quảng Ngãi - TP HCM

Quang Hạnh (NT)
3.8 (42)

Limousine 22 phòng (WC)
01:20 AM
Tuy Hòa QL1A
2 giờ, 50 phút
04:10 AM
VP Nha Trang
580.000 ₫480.000 ₫

Chỉ còn 4 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:00 18-06-2024 Đà Nẵng - Phan Rang

Tuấn Tú Express
4.6 (116)

Luxury 34 phòng
00:01 AM
Phú Yên
2 giờ
02:01 AM
Khánh Hòa
500.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:01 18-06-2024 Quảng Ngãi - TP HCM

Tuấn Tú Express
4.6 (116)

Luxury 34 phòng
00:02 AM
Phú Yên
2 giờ
02:02 AM
Khánh Hòa
500.000 ₫

Chỉ còn 8 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:02 18-06-2024 Quảng Ngãi - TP HCM

Đình Nhân
3.8 (229)

Limousine 32 Phòng (Có Toilet)
17:40 PM
Phú Yên (dọc QL1A)
2 giờ
19:40 PM
Ngã 3 Thành
550.000 ₫

24 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 08:30 19-06-2024 Đà Nẵng - Sài Gòn (34P VIP)

Hà Linh
3.9 (953)

Limousine 22 Phòng Đơn
04:00 AM
Phú Yên (dọc QL1A)
3 giờ, 30 phút
07:30 AM
Vp. Nha Trang
580.000 ₫

15 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:00 18-06-2024 Đà Nẵng - Ninh Thuận

Bình Minh Tải
4.7 (592)

Limousine 22 Phòng Đơn
19:01 PM
N4 Hoà Thành
1 giờ, 45 phút
20:46 PM
Ngã 3 Thành
580.000 ₫

15 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:01 19-06-2024 Bến xe Quy Nhơn - Bến xe An Sương

Bình Minh Tải
4.7 (592)

Limousine 22 Phòng Đơn
20:00 PM
N4 Hoà Thành
1 giờ, 45 phút
21:45 PM
Ngã 3 Thành
580.000 ₫

12 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:00 19-06-2024 Bến xe Quy Nhơn - Bến xe An Sương

Thanh Thuỷ - Quảng Ngãi
4.5 (560)

Limousine 24 Phòng
23:30 PM
Bùng binh Phú Lâm
2 giờ
01:30 AM
Ngã 3 Thành
Giá từ 600.000 ₫

11 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:00 19-06-2024 Quảng Ngãi - Sài Gòn - Bình Phước (Vip24)
Nhanh nhất

Đình Nhân
3.8 (229)

Cabin 22 Phòng
23:00 PM
Phú Yên (dọc QL1A)
1 giờ, 30 phút
00:30 AM
Ngã 3 Thành
1.100.000 ₫

17 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:30 19-06-2024 Đà Nẵng - Sài Gòn (22P VIP)
Nhanh nhất

Đình Nhân
3.8 (229)

Cabin 22 Phòng (Có Toilet)
20:30 PM
Phú Yên (dọc QL1A)
1 giờ, 30 phút
22:00 PM
Ngã 3 Thành
1.100.000 ₫

17 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:00 19-06-2024 Đà Nẵng - Sài Gòn (22P VIP)
Nhanh nhất

Đình Nhân
3.8 (229)

Cabin 22 Phòng (Có Toilet)
01:30 AM
Phú Yên (dọc QL1A)
1 giờ, 30 phút
03:00 AM
Ngã 3 Thành
1.100.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:00 18-06-2024 Đà Nẵng - Sài Gòn (22P VIP)

Tuấn Tú Express
4.6 (116)

Limousine 24 Phòng Đôi
00:00 AM
Phú Yên
2 giờ
02:00 AM
Khánh Hòa
1.000.000 ₫

Chỉ còn 4 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:00 18-06-2024 Quảng Ngãi - TP HCM

Tuấn Tú Express
4.6 (116)

Limousine 24 Phòng Đôi
00:05 AM
Phú Yên
2 giờ
02:05 AM
Khánh Hòa
1.000.000 ₫

17 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:05 18-06-2024 Quảng Ngãi - TP HCM

Bạn muốn đặt chỗ nhanh? Hãy tải ngay ứng dụng!

Ứng dụng 12BAY.VN hoàn toàn MIỄN PHÍ!

Hỗ trợ Khách hàng

1900-2642

Công ty TNHH TM DV Nguyễn Dương. Mã số DN: 0316751330. Lô 11, Biệt Thự 2, Khu Đô Thị Hà Đô, P.Thới An, Quận 12, TP Hồ Chí Minh