Đặt vé xe trực tuyến

From
Value
To
Value
To
Value
submit

Vũng TàuBến xe Miền Tây - 25/09/2022 (30/8 âm lịch)

Giá tốt nhất & Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.4 (1142)

Ghế ngồi 16 chỗ
10:30
Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
2 giờ, 40 phút
13:10
Bến xe Miền Tây
150.000 ₫

15 chỗ trống

Giá tốt nhất & Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.4 (1142)

Ghế ngồi 16 chỗ
16:00
Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
2 giờ, 40 phút
18:40
Bến xe Miền Tây
150.000 ₫

15 chỗ trống

Giá tốt nhất & Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.4 (1142)

Ghế ngồi 16 chỗ
04:30
Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
2 giờ, 40 phút
07:10
Bến xe Miền Tây
150.000 ₫

15 chỗ trống

Giá tốt nhất & Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.4 (1142)

Ghế ngồi 16 chỗ
13:30
Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
2 giờ, 40 phút
16:10
Bến xe Miền Tây
150.000 ₫

15 chỗ trống

Giá tốt nhất & Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.4 (1142)

Ghế ngồi 16 chỗ
15:00
Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
2 giờ, 40 phút
17:40
Bến xe Miền Tây
150.000 ₫

15 chỗ trống

Giá tốt nhất & Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.4 (1142)

Ghế ngồi 16 chỗ
09:30
Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
2 giờ, 40 phút
12:10
Bến xe Miền Tây
150.000 ₫

12 chỗ trống

Giá tốt nhất & Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.4 (1142)

Ghế ngồi 16 chỗ
07:00
Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
2 giờ, 40 phút
09:40
Bến xe Miền Tây
150.000 ₫

15 chỗ trống

Giá tốt nhất & Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.4 (1142)

Ghế ngồi 16 chỗ
17:00
Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
2 giờ, 40 phút
19:40
Bến xe Miền Tây
150.000 ₫

15 chỗ trống

Giá tốt nhất & Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.4 (1142)

Ghế ngồi 16 chỗ
05:30
Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
2 giờ, 40 phút
08:10
Bến xe Miền Tây
150.000 ₫

15 chỗ trống

Giá tốt nhất & Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.4 (1142)

Ghế ngồi 16 chỗ
14:00
Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
2 giờ, 40 phút
16:40
Bến xe Miền Tây
150.000 ₫

11 chỗ trống

Giá tốt nhất & Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.4 (1142)

Ghế ngồi 16 chỗ
06:00
Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
2 giờ, 40 phút
08:40
Bến xe Miền Tây
150.000 ₫

15 chỗ trống

Giá tốt nhất & Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.4 (1142)

Ghế ngồi 16 chỗ
08:00
Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
2 giờ, 40 phút
10:40
Bến xe Miền Tây
150.000 ₫

15 chỗ trống

Giá tốt nhất & Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.4 (1142)

Ghế ngồi 16 chỗ
15:30
Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
2 giờ, 40 phút
18:10
Bến xe Miền Tây
150.000 ₫

15 chỗ trống

Giá tốt nhất & Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.4 (1142)

Ghế ngồi 16 chỗ
10:00
Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
2 giờ, 40 phút
12:40
Bến xe Miền Tây
150.000 ₫

15 chỗ trống

Giá tốt nhất & Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.4 (1142)

Ghế ngồi 16 chỗ
08:30
Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
2 giờ, 40 phút
11:10
Bến xe Miền Tây
150.000 ₫

15 chỗ trống

Giá tốt nhất & Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.4 (1142)

Ghế ngồi 16 chỗ
06:30
Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
2 giờ, 40 phút
09:10
Bến xe Miền Tây
150.000 ₫

15 chỗ trống

Giá tốt nhất & Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.4 (1142)

Ghế ngồi 16 chỗ
09:00
Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
2 giờ, 40 phút
11:40
Bến xe Miền Tây
150.000 ₫

15 chỗ trống

Giá tốt nhất & Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.4 (1142)

Ghế ngồi 16 chỗ
12:00
Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
2 giờ, 40 phút
14:40
Bến xe Miền Tây
150.000 ₫

Chỉ còn 8 chỗ trống

Giá tốt nhất & Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.4 (1142)

Ghế ngồi 16 chỗ
11:00
Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
2 giờ, 40 phút
13:40
Bến xe Miền Tây
150.000 ₫

15 chỗ trống

Giá tốt nhất & Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.4 (1142)

Ghế ngồi 16 chỗ
14:30
Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
2 giờ, 40 phút
17:10
Bến xe Miền Tây
150.000 ₫

15 chỗ trống

Giá tốt nhất & Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.4 (1142)

Ghế ngồi 16 chỗ
07:30
Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
2 giờ, 40 phút
10:10
Bến xe Miền Tây
150.000 ₫

15 chỗ trống

Giá tốt nhất & Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.4 (1142)

Ghế ngồi 16 chỗ
05:00
Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
2 giờ, 40 phút
07:40
Bến xe Miền Tây
150.000 ₫

14 chỗ trống

Giá tốt nhất & Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.4 (1142)

Ghế ngồi 16 chỗ
11:30
Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
2 giờ, 40 phút
14:10
Bến xe Miền Tây
150.000 ₫

15 chỗ trống

Giá tốt nhất & Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.4 (1142)

Ghế ngồi 16 chỗ
13:00
Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
2 giờ, 40 phút
15:40
Bến xe Miền Tây
150.000 ₫

15 chỗ trống

Giá tốt nhất & Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.4 (1142)

Ghế ngồi 16 chỗ
17:30
Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
2 giờ, 40 phút
20:10
Bến xe Miền Tây
150.000 ₫

10 chỗ trống

Giá tốt nhất & Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.4 (1142)

Ghế ngồi 16 chỗ
12:30
Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
2 giờ, 40 phút
15:10
Bến xe Miền Tây
150.000 ₫

15 chỗ trống

Giá tốt nhất & Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.4 (1142)

Ghế ngồi 16 chỗ
16:30
Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
2 giờ, 40 phút
19:10
Bến xe Miền Tây
150.000 ₫

15 chỗ trống

Bạn muốn đặt chỗ nhanh? Hãy tải ngay ứng dụng!

Ứng dụng 12BAY.VN hoàn toàn MIỄN PHÍ!

Hỗ trợ Khách hàng

1900 2642

Công ty TNHH TM DV Nguyễn Dương. Mã số DN: 0316751330. Lô 11, Biệt Thự 2, Khu Đô Thị Hà Đô, P.Thới An, Quận 12, TP Hồ Chí Minh