Đặt vé xe trực tuyến

From
Value
To
Value
To
Value
submit

Bến xe Miền ĐôngPhan Thiết - 02/10/2022 (7/9 âm lịch)

Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Hoàng Nhân
4.8 (430)

GIường nằm 43 chỗ (190, 204)
20:50
Bến xe Miền Đông - Dãy 2 (cổng số 1)
4 giờ, 40 phút
01:30
Phan Thiết (Dọc QL1A)
180.000 ₫

21 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:50 02-10-2022 Sài Gòn - Phan Rang
Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Hoàng Nhân
4.8 (430)

GIường nằm 43 chỗ (190, 204)
20:55
Bến xe Miền Đông - Dãy 2 (cổng số 1)
4 giờ, 40 phút
01:35
Phan Thiết (Dọc QL1A)
180.000 ₫

27 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:55 02-10-2022 Sài Gòn - Phan Rang
Nhanh nhất

Tuấn Tú
4.6 (743)

Giường nằm 41 chỗ
09:01
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 56
2 giờ, 15 phút
11:16
Vòng xoay Bến Lội
200.000 ₫

30 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 09:01 02-10-2022 Sài Gòn - Phan Rang - Ninh Sơn

Liên Hưng
3.8 (1735)

Limousine 32 giường
09:30
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 26
6 giờ
15:30
Cổng chào Phan Thiết
270.000 ₫249.000 ₫

20 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 09:30 02-10-2022 Hồ Chí Minh - Nha Trang

Liên Hưng
3.8 (1735)

Limousine 32 giường
12:30
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 26
6 giờ
18:30
Cổng chào Phan Thiết
270.000 ₫249.000 ₫

31 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 12:30 02-10-2022 Hồ Chí Minh - Nha Trang

Liên Hưng
3.8 (1735)

Limousine 32 giường
07:15
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 26
6 giờ
13:15
Cổng chào Phan Thiết
270.000 ₫249.000 ₫

20 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 07:15 02-10-2022 Hồ Chí Minh - Nha Trang
Nhanh nhất

Tuấn Tú
4.6 (743)

Limousine 34 phòng
21:34
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 56
2 giờ, 15 phút
23:49
Vòng xoay Bến Lội
250.000 ₫

15 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 21:34 02-10-2022 Sài Gòn - Phan Rang - Ninh Sơn

Hà Linh
3.5 (345)

Giường nằm 40 chỗ
21:00
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 18
4 giờ, 10 phút
01:10
Vòng xoay Bến Lội
310.000 ₫260.000 ₫

37 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:00 02-10-2022 Bình Dương - Nha Trang - Đá Bàn - Tu Bông - Đầm Môn

An Anh Limousine
4.6 (1341)

Xe VIP 34 giường
08:30
BX Miền Đông - Quầy vé số 48
4 giờ, 40 phút
13:10
Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A)
270.000 ₫

29 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 08:30 02-10-2022 Sài Gòn - Phan Rang - Ninh Sơn

An Anh Limousine
4.6 (1341)

Xe VIP 34 giường
21:30
BX Miền Đông - Quầy vé số 48
4 giờ, 40 phút
02:10
Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A)
270.000 ₫

Chỉ còn 8 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 21:30 02-10-2022 Sài Gòn - Phan Rang - Ninh Sơn

An Anh Limousine
4.6 (1341)

Xe VIP 34 giường
20:30
BX Miền Đông - Quầy vé số 48
4 giờ, 40 phút
01:10
Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A)
270.000 ₫

17 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:30 02-10-2022 Sài Gòn - Phan Rang - Ninh Sơn

An Anh Limousine
4.6 (1341)

Xe VIP 34 giường
14:30
BX Miền Đông - Quầy vé số 48
4 giờ, 40 phút
19:10
Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A)
270.000 ₫

29 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:30 02-10-2022 Sài Gòn - Phan Rang - Ninh Sơn

An Anh Limousine
4.6 (1341)

Xe VIP 34 giường
21:35
BX Miền Đông - Quầy vé số 48
4 giờ, 40 phút
02:15
Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A)
270.000 ₫

34 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 21:35 02-10-2022 Sài Gòn - Phan Rang - Ninh Sơn

Liên Hưng
3.8 (1735)

Limousine 32 giường
20:00
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 26
6 giờ
02:00
Cổng chào Phan Thiết
270.000 ₫

20 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:00 02-10-2022 Hồ Chí Minh - Nha Trang

Liên Hưng
3.8 (1735)

Limousine 32 giường
20:30
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 26
6 giờ
02:30
Cổng chào Phan Thiết
270.000 ₫

17 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:30 02-10-2022 Hồ Chí Minh - Nha Trang

Liên Hưng
3.8 (1735)

Limousine 32 giường
21:00
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 26
6 giờ
03:00
Cổng chào Phan Thiết
270.000 ₫

31 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 21:00 02-10-2022 Hồ Chí Minh - Nha Trang

Liên Hưng
3.8 (1735)

Limousine 32 giường
22:00
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 26
6 giờ
04:00
Cổng chào Phan Thiết
270.000 ₫

19 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 22:00 02-10-2022 Hồ Chí Minh - Nha Trang

An Phú Buslines
4.6 (398)

Giường nằm 44 chỗ
18:00
BX Miền Đông - Quầy vé 21
4 giờ, 50 phút
22:50
Phan Thiết
300.000 ₫

35 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:00 02-10-2022 Bến xe Miền Đông - Quy Nhơn

Liên Hưng
3.8 (1735)

Limousine 22 phòng
11:00
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 26
6 giờ
17:00
Cổng chào Phan Thiết
400.000 ₫349.000 ₫

22 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 11:00 02-10-2022 Hồ Chí Minh - Nha Trang

Liên Hưng
3.8 (1735)

Limousine 22 phòng
08:15
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 26
6 giờ
14:15
Cổng chào Phan Thiết
400.000 ₫349.000 ₫

22 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 08:15 02-10-2022 Hồ Chí Minh - Nha Trang
Nhanh nhất

Tuấn Tú
4.6 (743)

Limousine 22 phòng
10:45
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 56
2 giờ, 15 phút
13:00
Vòng xoay Bến Lội
350.000 ₫

15 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 10:45 02-10-2022 Sài Gòn - Phan Rang - Ninh Sơn

An Anh Limousine
4.6 (1341)

Limousine giường phòng 21 chỗ
21:00
BX Miền Đông - Quầy vé số 48
4 giờ, 40 phút
01:40
Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A)
380.000 ₫

Chỉ còn 2 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 21:00 02-10-2022 Sài Gòn - Phan Rang - Ninh Sơn

An Anh Limousine
4.6 (1341)

Limousine giường phòng 21 chỗ
12:00
BX Miền Đông - Quầy vé số 48
4 giờ, 40 phút
16:40
Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A)
380.000 ₫

19 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 12:00 02-10-2022 Sài Gòn - Phan Rang - Ninh Sơn

Liên Hưng
3.8 (1735)

Limousine 22 phòng
22:30
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 26
6 giờ
04:30
Cổng chào Phan Thiết
400.000 ₫399.000 ₫

18 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 22:30 02-10-2022 Hồ Chí Minh - Nha Trang

Liên Hưng
3.8 (1735)

Limousine 22 phòng
21:30
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 26
6 giờ
03:30
Cổng chào Phan Thiết
400.000 ₫399.000 ₫

16 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 21:30 02-10-2022 Hồ Chí Minh - Nha Trang
Nhanh nhất

Tuấn Tú
4.6 (743)

Limousine 22 phòng
22:10
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 56
2 giờ, 15 phút
00:25
Vòng xoay Bến Lội
350.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 22:10 02-10-2022 Sài Gòn - Phan Rang - Ninh Sơn

Bạn muốn đặt chỗ nhanh? Hãy tải ngay ứng dụng!

Ứng dụng 12BAY.VN hoàn toàn MIỄN PHÍ!

Hỗ trợ Khách hàng

1900 2642

Công ty TNHH TM DV Nguyễn Dương. Mã số DN: 0316751330. Lô 11, Biệt Thự 2, Khu Đô Thị Hà Đô, P.Thới An, Quận 12, TP Hồ Chí Minh