Đặt vé xe trực tuyến

From
Value
To
Value
To
Value
submit

Bến xe Miền TâyNha Trang - 13/06/2024 (8/5 âm lịch)

Giá tốt nhất

Liên Hưng
3.9 (8205)

Giường nằm 34 chỗ
08:00 AM
Bến xe Miền Tây (Quầy 24)
10 giờ, 30 phút
18:30 PM
Bến Xe Liên Tỉnh Phía Nam Nha Trang
330.000 ₫280.000 ₫

34 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 08:00 13-06-2024 Bến xe Miền Tây - Ninh Hòa
Giá tốt nhất

Liên Hưng
3.9 (8205)

Giường nằm 34 chỗ
08:00 AM
Bến xe Miền Tây (Quầy 24)
9 giờ, 30 phút
17:30 PM
Bưu điện Cam Ranh
330.000 ₫280.000 ₫

34 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 08:00 13-06-2024 Bến xe Miền Tây - Ninh Hòa
Giá tốt nhất

Liên Hưng
3.9 (8205)

Giường nằm 34 chỗ
08:00 AM
Bến xe Miền Tây (Quầy 24)
10 giờ
18:00 PM
Bưu điện Cam Lâm
330.000 ₫280.000 ₫

34 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 08:00 13-06-2024 Bến xe Miền Tây - Ninh Hòa

Liên Hưng
3.9 (8205)

Limousine 32 giường (WC)
20:15 PM
Bến xe Miền Tây (Quầy 24)
8 giờ, 15 phút
04:30 AM
Bưu điện Cam Ranh
330.000 ₫290.000 ₫

11 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:15 13-06-2024 Bến xe Miền Tây - Vạn Giã

Phúc Yên
4.6 (486)

Limousine 34 phòng
16:30 PM
Bến xe Miền Tây
9 giờ, 15 phút
01:45 AM
Nha Trang
290.000 ₫

22 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:30 13-06-2024 Bến xe Miền Tây - Bến xe Sơn Hoà

Liên Hưng
3.9 (8205)

Limousine 32 giường (WC)
20:15 PM
Bến xe Miền Tây (Quầy 24)
10 giờ
06:15 AM
Cây xăng số 11 (Khánh Hòa)
330.000 ₫290.000 ₫

11 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:15 13-06-2024 Bến xe Miền Tây - Vạn Giã

Liên Hưng
3.9 (8205)

Limousine 32 giường (WC)
13:00 PM
Bến xe Miền Tây (Quầy 24)
9 giờ, 30 phút
22:30 PM
Bưu điện Cam Ranh
330.000 ₫290.000 ₫

31 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:00 13-06-2024 Bến xe Miền Tây - Ninh Hòa

Liên Hưng
3.9 (8205)

Limousine 32 giường (WC)
20:15 PM
Bến xe Miền Tây (Quầy 24)
9 giờ
05:15 AM
Bưu điện Cam Lâm
330.000 ₫290.000 ₫

11 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:15 13-06-2024 Bến xe Miền Tây - Vạn Giã

Liên Hưng
3.9 (8205)

Limousine 32 giường (WC)
13:00 PM
Bến xe Miền Tây (Quầy 24)
10 giờ, 30 phút
23:30 PM
Bến Xe Liên Tỉnh Phía Nam Nha Trang
330.000 ₫290.000 ₫

31 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:00 13-06-2024 Bến xe Miền Tây - Ninh Hòa

Liên Hưng
3.9 (8205)

Limousine 32 giường (WC)
13:00 PM
Bến xe Miền Tây (Quầy 24)
10 giờ
23:00 PM
Bưu điện Cam Lâm
330.000 ₫290.000 ₫

31 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:00 13-06-2024 Bến xe Miền Tây - Ninh Hòa

Liên Hưng
3.9 (8205)

Limousine 32 giường (WC)
13:00 PM
Bến xe Miền Tây (Quầy 24)
11 giờ
00:00 AM
Bến xe Ninh Hòa
363.000 ₫300.000 ₫

31 chỗ trống

Liên Hưng
3.9 (8205)

Giường nằm 34 chỗ
08:00 AM
Bến xe Miền Tây (Quầy 24)
11 giờ
19:00 PM
Bến xe Ninh Hòa
363.000 ₫300.000 ₫

34 chỗ trống

Liên Hưng
3.9 (8205)

Limousine 32 giường (WC)
20:15 PM
Bến xe Miền Tây (Quầy 24)
11 giờ
07:15 AM
BX Vạn Giã
378.000 ₫320.000 ₫

11 chỗ trống

Phúc Yên
4.6 (486)

Limousine 24 phòng
16:30 PM
Bến xe Miền Tây
9 giờ, 15 phút
01:45 AM
Nha Trang
400.000 ₫

10 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:30 13-06-2024 Bến xe Miền Tây - Bến xe Nam Tuy Hòa

Liên Hưng
3.9 (8205)

Limousine 21 phòng đơn (WC)
21:30 PM
Bến xe Miền Tây (Quầy 24)
11 giờ
08:30 AM
Bến xe Ninh Hòa
500.000 ₫440.000 ₫

10 chỗ trống

Liên Hưng
3.9 (8205)

Limousine 21 phòng đơn (WC)
21:30 PM
Bến xe Miền Tây (Quầy 24)
9 giờ, 30 phút
07:00 AM
Bưu điện Cam Ranh
490.000 ₫440.000 ₫

10 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 21:30 13-06-2024 Bến xe Miền Tây - Ninh Hòa

Liên Hưng
3.9 (8205)

Limousine 21 phòng đơn (WC)
21:30 PM
Bến xe Miền Tây (Quầy 24)
10 giờ, 30 phút
08:00 AM
Bến Xe Liên Tỉnh Phía Nam Nha Trang
490.000 ₫440.000 ₫

10 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 21:30 13-06-2024 Bến xe Miền Tây - Ninh Hòa

Liên Hưng
3.9 (8205)

Limousine 22 phòng đơn (WC)
19:00 PM
Bến xe Miền Tây (Quầy 24)
10 giờ
05:00 AM
Cây xăng số 11 (Khánh Hòa)
490.000 ₫440.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:00 13-06-2024 Bến xe Miền Tây - Vạn Giã

Liên Hưng
3.9 (8205)

Limousine 22 phòng đơn (WC)
19:00 PM
Bến xe Miền Tây (Quầy 24)
9 giờ
04:00 AM
Bưu điện Cam Lâm
490.000 ₫440.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:00 13-06-2024 Bến xe Miền Tây - Vạn Giã

Liên Hưng
3.9 (8205)

Limousine 22 phòng đơn (WC)
19:00 PM
Bến xe Miền Tây (Quầy 24)
8 giờ, 15 phút
03:15 AM
Bưu điện Cam Ranh
490.000 ₫440.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:00 13-06-2024 Bến xe Miền Tây - Vạn Giã

Liên Hưng
3.9 (8205)

Limousine 21 phòng đơn (WC)
21:30 PM
Bến xe Miền Tây (Quầy 24)
10 giờ
07:30 AM
Bưu điện Cam Lâm
490.000 ₫440.000 ₫

10 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 21:30 13-06-2024 Bến xe Miền Tây - Ninh Hòa

Liên Hưng
3.9 (8205)

Limousine 22 phòng đơn (WC)
19:00 PM
Bến xe Miền Tây (Quầy 24)
11 giờ
06:00 AM
BX Vạn Giã
500.000 ₫450.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Bình Minh Tải
4.7 (574)

Limousine 22 Phòng Đơn
22:00 PM
Bến xe Miền Tây
7 giờ, 45 phút
05:45 AM
Vp. Nha Trang
450.000 ₫

Chỉ còn 4 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 22:45 13-06-2024 Quận 1 - Nha Trang
Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Bình Minh Tải
4.7 (574)

Limousine 22 Phòng Đơn
21:45 PM
Bến xe Miền Tây
7 giờ, 45 phút
05:30 AM
Vp. Nha Trang
450.000 ₫

Chỉ còn 1 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 22:30 13-06-2024 Quận 1 - Nha Trang

Bạn muốn đặt chỗ nhanh? Hãy tải ngay ứng dụng!

Ứng dụng 12BAY.VN hoàn toàn MIỄN PHÍ!

Hỗ trợ Khách hàng

1900-2642

Công ty TNHH TM DV Nguyễn Dương. Mã số DN: 0316751330. Lô 11, Biệt Thự 2, Khu Đô Thị Hà Đô, P.Thới An, Quận 12, TP Hồ Chí Minh