Đặt vé xe trực tuyến

From
Value
To
Value
To
Value
submit

Bến xe Mỹ ĐìnhSa Pa - 24/02/2024 (15/1 âm lịch)

Giá tốt nhất

Hà Sơn ( Hà Tĩnh - Sapa)
3.8 (90)

Giường nằm 4x chỗ
14:15 PM
Đại học Ngoại ngữ Hà Nội
5 giờ, 15 phút
19:30 PM
Bến Xe Sapa
280.000 ₫

17 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 07:00 24-02-2024 Hà Tĩnh - Sapa

Hoàng Anh - Lai Châu
3 (1)

Giường nằm 40 chỗ
20:20 PM
Bến xe Mỹ Đình (Ô số 15)
6 giờ, 10 phút
02:30 AM
Bến xe Sapa
300.000 ₫

40 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:20 24-02-2024 Hà Nội - Lai Châu
Đánh giá tốt nhất

Sao Việt
4.3 (1772)

Giường nằm 4X chỗ
15:01 PM
Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
6 giờ, 45 phút
21:46 PM
Văn phòng Sapa
310.000 ₫

40 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:01 24-02-2024 Hà Nội - Lào Cai
Đánh giá tốt nhất

Sao Việt
4.3 (1772)

Giường nằm 4X chỗ
06:01 AM
Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
6 giờ, 45 phút
12:46 PM
Văn phòng Sapa
310.000 ₫

34 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 06:01 24-02-2024 Hà Nội - Lào Cai
Đánh giá tốt nhất

Sao Việt
4.3 (1772)

Giường nằm 4X chỗ
23:31 PM
Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
6 giờ, 45 phút
06:16 AM
Văn phòng Sapa
310.000 ₫

19 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 23:31 24-02-2024 Hà Nội - Lào Cai
Đánh giá tốt nhất

Sao Việt
4.3 (1772)

Giường nằm 4X chỗ
13:01 PM
Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
6 giờ, 45 phút
19:46 PM
Văn phòng Sapa
310.000 ₫

40 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:01 24-02-2024 Hà Nội - Lào Cai
Đánh giá tốt nhất

Sao Việt
4.3 (1772)

Giường nằm 4X chỗ
14:01 PM
Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
6 giờ, 45 phút
20:46 PM
Văn phòng Sapa
310.000 ₫

35 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:01 24-02-2024 Hà Nội - Lào Cai
Đánh giá tốt nhất

Sao Việt
4.3 (1772)

Giường nằm 4X chỗ
10:01 AM
Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
6 giờ, 45 phút
16:46 PM
Văn phòng Sapa
310.000 ₫

40 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 10:01 24-02-2024 Hà Nội - Lào Cai
Đánh giá tốt nhất

Sao Việt
4.3 (1772)

Giường nằm 4X chỗ
07:30 AM
Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
6 giờ, 45 phút
14:15 PM
Văn phòng Sapa
310.000 ₫

38 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 07:30 24-02-2024 Hà Nội - Lào Cai
Đánh giá tốt nhất

Sao Việt
4.3 (1772)

Giường nằm 4X chỗ
21:15 PM
Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
6 giờ, 45 phút
04:00 AM
Văn phòng Sapa
310.000 ₫

40 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 21:15 24-02-2024 Hà Nội - Lào Cai
Đánh giá tốt nhất

Sao Việt
4.3 (1772)

Giường nằm 4X chỗ
09:00 AM
Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
6 giờ, 45 phút
15:45 PM
Văn phòng Sapa
310.000 ₫

40 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 09:00 24-02-2024 Hà Nội - Lào Cai
Đánh giá tốt nhất

Sao Việt
4.3 (1772)

Giường nằm 4X chỗ
12:00 PM
Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
6 giờ, 45 phút
18:45 PM
Văn phòng Sapa
310.000 ₫

39 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 12:00 24-02-2024 Hà Nội - Lào Cai
Đánh giá tốt nhất

Sao Việt
4.3 (1772)

Giường nằm 4X chỗ
17:16 PM
Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
6 giờ, 45 phút
00:01 AM
Văn phòng Sapa
310.000 ₫

40 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:16 24-02-2024 Hà Nội - Lào Cai
Đánh giá tốt nhất

Sao Việt
4.3 (1772)

Giường nằm 4X chỗ
19:15 PM
Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
6 giờ, 45 phút
02:00 AM
Văn phòng Sapa
310.000 ₫

39 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:15 24-02-2024 Hà Nội - Lào Cai
Đánh giá tốt nhất

Sao Việt
4.3 (1772)

Giường nằm 4X chỗ
23:32 PM
Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
6 giờ, 45 phút
06:17 AM
Văn phòng Sapa
310.000 ₫

38 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 23:32 24-02-2024 Hà Nội - Lào Cai
Đánh giá tốt nhất

Sao Việt
4.3 (1772)

Giường nằm 4X chỗ
16:00 PM
Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
6 giờ, 45 phút
22:45 PM
Văn phòng Sapa
310.000 ₫

40 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:00 24-02-2024 Hà Nội - Lào Cai
Đánh giá tốt nhất

Sao Việt
4.3 (1772)

Giường nằm 4X chỗ
20:15 PM
Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
6 giờ, 45 phút
03:00 AM
Văn phòng Sapa
310.000 ₫

40 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:15 24-02-2024 Hà Nội - Lào Cai
Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Sao Việt
4.3 (1772)

Limousine giường phòng 21 chỗ
23:00 PM
Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
4 giờ, 55 phút
03:55 AM
Văn phòng Sapa
Giá từ 400.000 ₫

17 chỗ trống

Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Sao Việt
4.3 (1772)

Limousine giường phòng 21 chỗ
23:30 PM
Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
4 giờ, 55 phút
04:25 AM
Văn phòng Sapa
Giá từ 400.000 ₫

12 chỗ trống

Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Sao Việt
4.3 (1772)

Limousine giường phòng 21 chỗ
06:00 AM
Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
4 giờ, 55 phút
10:55 AM
Văn phòng Sapa
Giá từ 400.000 ₫

13 chỗ trống

Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Sao Việt
4.3 (1772)

Limousine giường phòng 21 chỗ
10:00 AM
Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
4 giờ, 55 phút
14:55 PM
Văn phòng Sapa
Giá từ 400.000 ₫

12 chỗ trống

Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Sao Việt
4.3 (1772)

Limousine giường phòng 21 chỗ
08:00 AM
Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
4 giờ, 55 phút
12:55 PM
Văn phòng Sapa
Giá từ 400.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Sao Việt
4.3 (1772)

Limousine giường phòng 21 chỗ
12:00 PM
Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
4 giờ, 55 phút
16:55 PM
Văn phòng Sapa
Giá từ 400.000 ₫

12 chỗ trống

Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Sao Việt
4.3 (1772)

Limousine giường phòng 21 chỗ
10:01 AM
Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
4 giờ, 55 phút
14:56 PM
Văn phòng Sapa
Giá từ 400.000 ₫

20 chỗ trống

Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Sao Việt
4.3 (1772)

Limousine giường phòng 21 chỗ
14:00 PM
Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
4 giờ, 55 phút
18:55 PM
Văn phòng Sapa
Giá từ 400.000 ₫

18 chỗ trống

Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Sao Việt
4.3 (1772)

Limousine giường phòng 21 chỗ
09:00 AM
Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
4 giờ, 55 phút
13:55 PM
Văn phòng Sapa
Giá từ 400.000 ₫

15 chỗ trống

Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Sao Việt
4.3 (1772)

Limousine giường phòng 21 chỗ
17:00 PM
Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
4 giờ, 55 phút
21:55 PM
Văn phòng Sapa
Giá từ 400.000 ₫

15 chỗ trống

Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Sao Việt
4.3 (1772)

Limousine giường phòng 21 chỗ
15:00 PM
Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
4 giờ, 55 phút
19:55 PM
Văn phòng Sapa
Giá từ 400.000 ₫

12 chỗ trống

Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Sao Việt
4.3 (1772)

Limousine giường phòng 21 chỗ
11:00 AM
Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
4 giờ, 55 phút
15:55 PM
Văn phòng Sapa
Giá từ 400.000 ₫

20 chỗ trống

Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Sao Việt
4.3 (1772)

Limousine giường phòng 21 chỗ
09:01 AM
Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
4 giờ, 55 phút
13:56 PM
Văn phòng Sapa
Giá từ 400.000 ₫

20 chỗ trống

Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Sao Việt
4.3 (1772)

Limousine giường phòng 21 chỗ
22:30 PM
Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
4 giờ, 55 phút
03:25 AM
Văn phòng Sapa
Giá từ 400.000 ₫

13 chỗ trống

Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Sao Việt
4.3 (1772)

Limousine giường phòng 21 chỗ
16:00 PM
Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
4 giờ, 55 phút
20:55 PM
Văn phòng Sapa
Giá từ 400.000 ₫

19 chỗ trống

Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Sao Việt
4.3 (1772)

Limousine giường phòng 21 chỗ
13:00 PM
Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
4 giờ, 55 phút
17:55 PM
Văn phòng Sapa
Giá từ 400.000 ₫

11 chỗ trống

Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Sao Việt
4.3 (1772)

Limousine giường phòng 21 chỗ
07:00 AM
Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
4 giờ, 55 phút
11:55 AM
Văn phòng Sapa
Giá từ 400.000 ₫

Chỉ còn 8 chỗ trống

Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Sao Việt
4.3 (1772)

Limousine giường phòng 21 chỗ
23:58 PM
Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
4 giờ, 55 phút
04:53 AM
Văn phòng Sapa
Giá từ 400.000 ₫

16 chỗ trống

Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Sao Việt
4.3 (1772)

Limousine giường phòng 21 chỗ
23:59 PM
Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
4 giờ, 55 phút
04:54 AM
Văn phòng Sapa
Giá từ 400.000 ₫

18 chỗ trống

Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Sao Việt
4.3 (1772)

Limousine giường phòng 21 chỗ
23:01 PM
Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
4 giờ, 55 phút
03:56 AM
Văn phòng Sapa
Giá từ 400.000 ₫

Chỉ còn 8 chỗ trống

Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Sao Việt
4.3 (1772)

Limousine giường phòng 21 chỗ
19:30 PM
Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
4 giờ, 55 phút
00:25 AM
Văn phòng Sapa
Giá từ 400.000 ₫

13 chỗ trống

Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Sao Việt
4.3 (1772)

Limousine giường phòng 21 chỗ
18:15 PM
Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
4 giờ, 55 phút
23:10 PM
Văn phòng Sapa
Giá từ 400.000 ₫

17 chỗ trống

Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Sao Việt
4.3 (1772)

Limousine giường phòng 21 chỗ
11:01 AM
Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
4 giờ, 55 phút
15:56 PM
Văn phòng Sapa
Giá từ 400.000 ₫

19 chỗ trống

Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Sao Việt
4.3 (1772)

Limousine giường phòng 21 chỗ
12:01 PM
Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
4 giờ, 55 phút
16:56 PM
Văn phòng Sapa
Giá từ 400.000 ₫

16 chỗ trống

Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Sao Việt
4.3 (1772)

Limousine giường phòng 21 chỗ
22:00 PM
Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
4 giờ, 55 phút
02:55 AM
Văn phòng Sapa
Giá từ 400.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Sao Việt
4.3 (1772)

Limousine giường phòng 21 chỗ
23:02 PM
Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
4 giờ, 55 phút
03:57 AM
Văn phòng Sapa
Giá từ 400.000 ₫

20 chỗ trống

Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Sao Việt
4.3 (1772)

Limousine giường phòng 21 chỗ
21:00 PM
Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
4 giờ, 55 phút
01:55 AM
Văn phòng Sapa
Giá từ 400.000 ₫

15 chỗ trống

Hà Sơn ( Hà Tĩnh - Sapa)
3.8 (90)

Limousine 34 Giường VIP
00:20 AM
Đại học Ngoại ngữ Hà Nội
5 giờ, 15 phút
05:35 AM
Bến Xe Sapa
350.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:05 23-02-2024 Hà Tĩnh - Sapa

Bạn muốn đặt chỗ nhanh? Hãy tải ngay ứng dụng!

Ứng dụng 12BAY.VN hoàn toàn MIỄN PHÍ!

Hỗ trợ Khách hàng

1900-2642

Công ty TNHH TM DV Nguyễn Dương. Mã số DN: 0316751330. Lô 11, Biệt Thự 2, Khu Đô Thị Hà Đô, P.Thới An, Quận 12, TP Hồ Chí Minh