Đặt vé xe trực tuyến

From
Value
To
Value
To
Value
submit

Bình ĐịnhHồ Chí Minh - 31/01/2023 (10/1 âm lịch)

Chơn Mỹ
3.5 (67)

Giường nằm 44 chỗ
19:30
Big C Quy Nhơn
13 giờ
08:30
Văn phòng Tân Bình
950.000 ₫850.000 ₫

13 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:00 31-01-2023 Quảng Ngãi - Sài Gòn

Chơn Mỹ
3.5 (67)

Giường nằm 44 chỗ
19:30
Big C Quy Nhơn
12 giờ, 30 phút
08:00
Ngã Tư Bình Phước
950.000 ₫850.000 ₫

13 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:00 31-01-2023 Quảng Ngãi - Sài Gòn

An Tiến Phát
2.6 (116)

Giường nằm 43 chỗ
22:30
Bình Định (dọc QL1A)
12 giờ
10:30
Ngã Tư Thủ Đức
850.000 ₫

Chỉ còn 5 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:00 31-01-2023 Quảng Ngãi - Sài Gòn - Bình Dương

An Tiến Phát
2.6 (116)

Giường nằm 43 chỗ
22:30
Bình Định (dọc QL1A)
12 giờ, 30 phút
11:00
Ngã 4 Bình Phước
850.000 ₫

Chỉ còn 6 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:00 31-01-2023 Quảng Ngãi - Sài Gòn - Bình Dương

An Tiến Phát
2.6 (116)

Giường nằm 43 chỗ
11:30
Bình Định (dọc QL1A)
12 giờ
23:30
Ngã Tư Thủ Đức
850.000 ₫

13 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 08:00 31-01-2023 Quảng Ngãi - Sài Gòn - Bình Dương

Rạng Đông Buslines
4 (295)

Giường nằm 40 chỗ
22:45
Bình Định - Dọc Quốc Lộ 1A
10 giờ, 30 phút
09:15
Chành xe Thành Công (Gần BXMĐ)
950.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:30 31-01-2023 Quảng Ngãi - Sài Gòn

Rạng Đông Buslines
4 (295)

Giường nằm 40 chỗ
22:45
Bình Định - Dọc Quốc Lộ 1A
12 giờ
10:45
Bến xe An Sương - Phòng vé số 1
950.000 ₫

Chỉ còn 6 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:30 31-01-2023 Quảng Ngãi - Sài Gòn

Rạng Đông Buslines
4 (295)

Giường nằm 40 chỗ
22:15
Bình Định - Dọc Quốc Lộ 1A
12 giờ
10:15
Bến xe An Sương - Phòng vé số 1
950.000 ₫

Chỉ còn 1 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:00 31-01-2023 Quảng Ngãi - Sài Gòn

Chơn Mỹ
3.5 (67)

Giường nằm 40 chỗ
16:30
Big C Quy Nhơn
12 giờ, 30 phút
05:00
Ngã Tư Bình Phước
950.000 ₫

Chỉ còn 1 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:00 31-01-2023 Quảng Ngãi - Sài Gòn

Chơn Mỹ
3.5 (67)

Giường nằm 40 chỗ
16:30
Big C Quy Nhơn
13 giờ
05:30
Văn phòng Tân Bình
950.000 ₫

Chỉ còn 1 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:00 31-01-2023 Quảng Ngãi - Sài Gòn

Chơn Mỹ
3.5 (67)

Giường nằm 44 chỗ
18:30
Big C Quy Nhơn
13 giờ
07:30
Văn phòng Tân Bình
950.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:00 31-01-2023 Quảng Ngãi - Sài Gòn

Chơn Mỹ
3.5 (67)

Giường nằm 44 chỗ
18:30
Big C Quy Nhơn
12 giờ, 30 phút
07:00
Ngã Tư Bình Phước
950.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:00 31-01-2023 Quảng Ngãi - Sài Gòn

An Tiến Phát
2.6 (116)

Giường nằm 41 chỗ
23:30
Bình Định (dọc QL1A)
12 giờ
11:30
Ngã Tư Thủ Đức
950.000 ₫

38 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:00 31-01-2023 Quảng Ngãi - Sài Gòn - Bình Dương

An Tiến Phát
2.6 (116)

Giường nằm 41 chỗ
23:30
Bình Định (dọc QL1A)
12 giờ, 30 phút
12:00
Ngã 4 Bình Phước
950.000 ₫

38 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:00 31-01-2023 Quảng Ngãi - Sài Gòn - Bình Dương

Chơn Mỹ
3.5 (67)

Limousine giường nằm 32 chỗ
19:00
Big C Quy Nhơn
12 giờ, 30 phút
07:30
Ngã Tư Bình Phước
1.200.000 ₫

Chỉ còn 1 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:30 31-01-2023 Quảng Ngãi - Sài Gòn

Chơn Mỹ
3.5 (67)

Limousine giường nằm 32 chỗ
19:00
Big C Quy Nhơn
13 giờ
08:00
Văn phòng Tân Bình
1.200.000 ₫

Chỉ còn 1 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:30 31-01-2023 Quảng Ngãi - Sài Gòn

Chơn Mỹ
3.5 (67)

Limousine giường nằm 32 chỗ
16:31
Big C Quy Nhơn
13 giờ
05:31
Văn phòng Tân Bình
1.200.000 ₫

Chỉ còn 1 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:01 31-01-2023 Quảng Ngãi - Sài Gòn

Chơn Mỹ
3.5 (67)

Limousine giường nằm 32 chỗ
16:31
Big C Quy Nhơn
12 giờ, 30 phút
05:01
Ngã Tư Bình Phước
1.200.000 ₫

Chỉ còn 1 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:01 31-01-2023 Quảng Ngãi - Sài Gòn
Nhanh nhất

Khánh Nhân
3.1 (7)

Giường nằm 46 chỗ
17:35
Quy Nhơn
9 giờ
02:35
VP2 Sài Gòn
1.400.000 ₫

14 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 06:00 31-01-2023 Quảng Bình - Sài Gòn
Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

An Phú Buslines
4.6 (511)

Giường nằm 44 chỗ
07:30
Bến xe Quy Nhơn
10 giờ
17:30
Bến xe Ngã 4 Ga
700.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

An Phú Buslines
4.6 (511)

Giường nằm 41 chỗ
15:00
Bến xe Quy Nhơn
10 giờ
01:00
Bến xe Ngã 4 Ga
700.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

An Tiến Phát
2.6 (116)

Giường nằm 43 chỗ
11:30
Bình Định (dọc QL1A)
12 giờ, 30 phút
00:00
Ngã 4 Bình Phước
850.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 08:00 31-01-2023 Quảng Ngãi - Sài Gòn - Bình Dương

An Tiến Phát
2.6 (116)

Giường nằm 43 chỗ
15:30
Bình Định (dọc QL1A)
12 giờ
03:30
Ngã Tư Thủ Đức
850.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 12:00 31-01-2023 Quảng Ngãi - Sài Gòn - Bình Dương

An Tiến Phát
2.6 (116)

Giường nằm 43 chỗ
15:30
Bình Định (dọc QL1A)
12 giờ, 30 phút
04:00
Ngã 4 Bình Phước
850.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 12:00 31-01-2023 Quảng Ngãi - Sài Gòn - Bình Dương
Đánh giá tốt nhất

An Phú Buslines
4.6 (511)

Limousine 34 giường
07:30
Bến xe Quy Nhơn
10 giờ, 15 phút
17:45
Bến xe An Sương
900.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 07:30 31-01-2023 Quy Nhơn - Tân Phú
Đánh giá tốt nhất

An Phú Buslines
4.6 (511)

Limousine 34 giường
15:00
Bến xe Quy Nhơn
10 giờ, 15 phút
01:15
Bến xe An Sương
900.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:00 31-01-2023 Quy Nhơn - Tân Phú

Thanh Thủy
4 (165)

Giường nằm 46 chỗ
10:30
Bình Định (dọc QL1A)
11 giờ
21:30
Ngã Tư Bình Phước (Chợ đầu mối)
900.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 06:00 31-01-2023 Quảng Ngãi - Sài Gòn - Bình Dương

Thuận Tâm
3.6 (51)

Giường nằm 46 chỗ (TẾT)
16:01
Ga Tam Quan
15 giờ, 45 phút
07:46
Bãi xe 39 KCN Vĩnh Lộc
900.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:01 31-01-2023 Quảng Ngãi - Sài Gòn (TẾT)

Thuận Tâm
3.6 (51)

Giường nằm 41 chỗ
01:00
Quy Nhơn
13 giờ, 45 phút
14:45
Bãi xe 39 KCN Vĩnh Lộc
900.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:00 30-01-2023 Quảng Ngãi - Sài Gòn (TẾT)

Thuận Tâm
3.6 (51)

Giường nằm 46 chỗ (TẾT)
23:01
Ga Tam Quan
15 giờ, 45 phút
14:46
Bãi xe 39 KCN Vĩnh Lộc
900.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:01 31-01-2023 Quảng Ngãi - Sài Gòn (TẾT)

Thuận Tâm
3.6 (51)

Giường nằm 46 chỗ (TẾT)
21:01
Ga Tam Quan
15 giờ, 45 phút
12:46
Bãi xe 39 KCN Vĩnh Lộc
900.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:01 31-01-2023 Quảng Ngãi - Sài Gòn (TẾT)

Thuận Tâm
3.6 (51)

Giường nằm 46 chỗ (TẾT)
18:01
Quy Nhơn
13 giờ, 45 phút
07:46
Bãi xe 39 KCN Vĩnh Lộc
900.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:01 31-01-2023 Quảng Ngãi - Sài Gòn (TẾT)

Thuận Tâm
3.6 (51)

Giường nằm 46 chỗ
18:01
Ga Tam Quan
15 giờ, 45 phút
09:46
Bãi xe 39 KCN Vĩnh Lộc
900.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:01 31-01-2023 Quảng Ngãi - Sài Gòn (TẾT)

Thuận Tâm
3.6 (51)

Giường nằm 41 chỗ
01:01
Quy Nhơn
13 giờ, 45 phút
14:46
Bãi xe 39 KCN Vĩnh Lộc
900.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:01 30-01-2023 Quảng Ngãi - Sài Gòn (TẾT)

Thuận Tâm
3.6 (51)

Giường nằm 46 chỗ (TẾT)
23:01
Quy Nhơn
13 giờ, 45 phút
12:46
Bãi xe 39 KCN Vĩnh Lộc
900.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:01 31-01-2023 Quảng Ngãi - Sài Gòn (TẾT)

Thuận Tâm
3.6 (51)

Giường nằm 46 chỗ
20:01
Quy Nhơn
13 giờ, 45 phút
09:46
Bãi xe 39 KCN Vĩnh Lộc
900.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:01 31-01-2023 Quảng Ngãi - Sài Gòn (TẾT)

Rạng Đông Buslines
4 (295)

Giường nằm 40 chỗ
12:15
Bình Định - Dọc Quốc Lộ 1A
12 giờ
00:15
Bến xe An Sương - Phòng vé số 1
950.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 09:00 31-01-2023 Quảng Ngãi - Sài Gòn

Thanh Thủy
4 (165)

Giường nằm 46 chỗ
19:00
Bình Định (dọc QL1A)
11 giờ
06:00
Ngã Tư Bình Phước (Chợ đầu mối)
950.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:30 31-01-2023 Quảng Ngãi - Sài Gòn - Bình Dương

Thanh Thủy
4 (165)

Giường nằm 46 chỗ
19:30
Bình Định (dọc QL1A)
11 giờ
06:30
Ngã Tư Bình Phước (Chợ đầu mối)
950.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:00 31-01-2023 Quảng Ngãi - Sài Gòn - Bình Dương

Rạng Đông Buslines
4 (295)

Giường nằm 40 chỗ
12:15
Bình Định - Dọc Quốc Lộ 1A
10 giờ, 30 phút
22:45
Chành xe Thành Công (Gần BXMĐ)
950.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 09:00 31-01-2023 Quảng Ngãi - Sài Gòn

Rạng Đông Buslines
4 (295)

Giường nằm 40 chỗ
18:15
Bình Định - Dọc Quốc Lộ 1A
10 giờ, 30 phút
04:45
Chành xe Thành Công (Gần BXMĐ)
950.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:00 31-01-2023 Quảng Ngãi - Sài Gòn

Rạng Đông Buslines
4 (295)

Giường nằm 40 chỗ
16:45
Bình Định - Dọc Quốc Lộ 1A
12 giờ
04:45
Bến xe An Sương - Phòng vé số 1
950.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:30 31-01-2023 Quảng Ngãi - Sài Gòn

Rạng Đông Buslines
4 (295)

Giường nằm 40 chỗ
17:45
Bình Định - Dọc Quốc Lộ 1A
12 giờ
05:45
Bến xe An Sương - Phòng vé số 1
950.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:30 31-01-2023 Quảng Ngãi - Sài Gòn

Thanh Thủy
4 (165)

Giường nằm 46 chỗ
17:30
Bình Định (dọc QL1A)
11 giờ
04:30
Ngã Tư Bình Phước (Chợ đầu mối)
950.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:00 31-01-2023 Quảng Ngãi - Sài Gòn - Bình Dương

Rạng Đông Buslines
4 (295)

Giường nằm 40 chỗ
16:45
Bình Định - Dọc Quốc Lộ 1A
10 giờ, 30 phút
03:15
Chành xe Thành Công (Gần BXMĐ)
950.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:30 31-01-2023 Quảng Ngãi - Sài Gòn

Thanh Thủy
4 (165)

Giường nằm 46 chỗ
18:00
Bình Định (dọc QL1A)
11 giờ
05:00
Ngã Tư Bình Phước (Chợ đầu mối)
950.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:30 31-01-2023 Quảng Ngãi - Sài Gòn - Bình Dương

Thanh Thủy
4 (165)

Giường nằm 46 chỗ
18:30
Bình Định (dọc QL1A)
11 giờ
05:30
Ngã Tư Bình Phước (Chợ đầu mối)
950.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:00 31-01-2023 Quảng Ngãi - Sài Gòn - Bình Dương

Rạng Đông Buslines
4 (295)

Giường nằm 40 chỗ
22:15
Bình Định - Dọc Quốc Lộ 1A
10 giờ, 30 phút
08:45
Chành xe Thành Công (Gần BXMĐ)
950.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 19:00 31-01-2023 Quảng Ngãi - Sài Gòn

Rạng Đông Buslines
4 (295)

Giường nằm 40 chỗ
19:15
Bình Định - Dọc Quốc Lộ 1A
12 giờ
07:15
Bến xe An Sương - Phòng vé số 1
950.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:00 31-01-2023 Quảng Ngãi - Sài Gòn

Rạng Đông Buslines
4 (295)

Giường nằm 40 chỗ
18:15
Bình Định - Dọc Quốc Lộ 1A
12 giờ
06:15
Bến xe An Sương - Phòng vé số 1
950.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:00 31-01-2023 Quảng Ngãi - Sài Gòn

Rạng Đông Buslines
4 (295)

Giường nằm 40 chỗ
17:45
Bình Định - Dọc Quốc Lộ 1A
10 giờ, 30 phút
04:15
Chành xe Thành Công (Gần BXMĐ)
950.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:30 31-01-2023 Quảng Ngãi - Sài Gòn

Thanh Thủy
4 (165)

Giường nằm 46 chỗ
21:30
Bình Định (dọc QL1A)
11 giờ
08:30
Ngã Tư Bình Phước (Chợ đầu mối)
950.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:00 31-01-2023 Quảng Ngãi - Sài Gòn - Bình Dương

Rạng Đông Buslines
4 (295)

Giường nằm 40 chỗ
19:45
Bình Định - Dọc Quốc Lộ 1A
10 giờ, 30 phút
06:15
Chành xe Thành Công (Gần BXMĐ)
950.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:30 31-01-2023 Quảng Ngãi - Sài Gòn

Rạng Đông Buslines
4 (295)

Giường nằm 40 chỗ
19:45
Bình Định - Dọc Quốc Lộ 1A
12 giờ
07:45
Bến xe An Sương - Phòng vé số 1
950.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:30 31-01-2023 Quảng Ngãi - Sài Gòn

Rạng Đông Buslines
4 (295)

Giường nằm 40 chỗ
21:15
Bình Định - Dọc Quốc Lộ 1A
12 giờ
09:15
Bến xe An Sương - Phòng vé số 1
950.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:00 31-01-2023 Quảng Ngãi - Sài Gòn

Rạng Đông Buslines
4 (295)

Giường nằm 40 chỗ
21:15
Bình Định - Dọc Quốc Lộ 1A
10 giờ, 30 phút
07:45
Chành xe Thành Công (Gần BXMĐ)
950.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:00 31-01-2023 Quảng Ngãi - Sài Gòn

Rạng Đông Buslines
4 (295)

Giường nằm 40 chỗ
19:15
Bình Định - Dọc Quốc Lộ 1A
10 giờ, 30 phút
05:45
Chành xe Thành Công (Gần BXMĐ)
950.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:00 31-01-2023 Quảng Ngãi - Sài Gòn

Bình Định Go
4 (1)

Giường nằm 40 chỗ
18:00
Bến xe Phù Mỹ
13 giờ, 30 phút
07:30
VP Tân Phú
1.000.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

Long Nguyễn
2.7 (53)

Limousine Giường nằm 34 phòng
13:15
Trạm Tây Sơn
16 giờ, 15 phút
05:30
Bx. Miền Đông mới - Quầy số 4
1.000.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

Long Nguyễn
2.7 (53)

Limousine Giường nằm 34 phòng
13:10
Trạm Tây Sơn
16 giờ, 15 phút
05:25
Bx. Miền Đông mới - Quầy số 4
1.000.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

Long Nguyễn
2.7 (53)

Limousine Giường nằm 34 phòng
13:05
Trạm Tây Sơn
16 giờ, 15 phút
05:20
Bx. Miền Đông mới - Quầy số 4
1.000.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

Long Nguyễn
2.7 (53)

Limousine Giường nằm 34 phòng
13:00
Trạm Tây Sơn
16 giờ, 15 phút
05:15
Bx. Miền Đông mới - Quầy số 4
1.000.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

Bình Định Go
4 (1)

Giường nằm 40 chỗ
20:00
Big C Quy Nhơn
11 giờ, 30 phút
07:30
VP Tân Phú
1.000.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:00 31-01-2023 Bình Định - Sài Gòn

Bình Định Go
4 (1)

Giường nằm 40 chỗ
18:00
Bến xe Phù Mỹ
12 giờ, 40 phút
06:40
Trạm xe buýt Đại học Nông Lâm
1.000.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:00 31-01-2023 Bình Định - Sài Gòn

Bình Định Go
4 (1)

Giường nằm 40 chỗ
20:00
Bến xe Phù Mỹ
13 giờ
09:00
Cây Xăng Tam Bình ( Chợ Đầu Mối)
1.000.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:00 31-01-2023 Bình Định - Sài Gòn

Bình Định Go
4 (1)

Giường nằm 40 chỗ
20:00
Big C Quy Nhơn
11 giờ
07:00
Cây Xăng Tam Bình ( Chợ Đầu Mối)
1.000.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:00 31-01-2023 Bình Định - Sài Gòn

Bình Định Go
4 (1)

Giường nằm 40 chỗ
16:00
Trạm xăng Dầu Ngã tư Tam Quan
14 giờ, 40 phút
06:40
Trạm xe buýt Đại học Nông Lâm
1.000.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:00 31-01-2023 Bình Định - Sài Gòn

Bình Định Go
4 (1)

Giường nằm 40 chỗ
16:00
Trạm xăng Dầu Ngã tư Tam Quan
15 giờ, 30 phút
07:30
VP Tân Phú
1.000.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:00 31-01-2023 Bình Định - Sài Gòn

Bình Định Go
4 (1)

Giường nằm 40 chỗ
16:00
Trạm xăng Dầu Ngã tư Tam Quan
15 giờ
07:00
Cây Xăng Tam Bình ( Chợ Đầu Mối)
1.000.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:00 31-01-2023 Bình Định - Sài Gòn

Bình Định Go
4 (1)

Giường nằm 40 chỗ
22:00
Big C Quy Nhơn
10 giờ, 40 phút
08:40
Trạm xe buýt Đại học Nông Lâm
1.000.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:00 31-01-2023 Bình Định - Sài Gòn

Long Nguyễn
2.7 (53)

Limousine Giường nằm 34 phòng
15:50
Trạm Bến xe Quy Nhơn
13 giờ, 30 phút
05:20
Bx. Miền Đông mới - Quầy số 4
1.000.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:05 31-01-2023 Bình Định - Sài Gòn

Long Nguyễn
2.7 (53)

Limousine Giường nằm 34 phòng
12:00
Bến xe Vĩnh Thạnh
17 giờ, 15 phút
05:15
Bx. Miền Đông mới - Quầy số 4
1.000.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:00 31-01-2023 Bình Định - Sài Gòn

Long Nguyễn
2.7 (53)

Limousine Giường nằm 34 phòng
12:05
Bến xe Vĩnh Thạnh
17 giờ, 15 phút
05:20
Bx. Miền Đông mới - Quầy số 4
1.000.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:05 31-01-2023 Bình Định - Sài Gòn

Long Nguyễn
2.7 (53)

Limousine Giường nằm 34 phòng
15:55
Trạm Bến xe Quy Nhơn
13 giờ, 30 phút
05:25
Bx. Miền Đông mới - Quầy số 4
1.000.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:10 31-01-2023 Bình Định - Sài Gòn

Long Nguyễn
2.7 (53)

Limousine Giường nằm 34 phòng
12:15
Bến xe Vĩnh Thạnh
17 giờ, 15 phút
05:30
Bx. Miền Đông mới - Quầy số 4
1.000.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:15 31-01-2023 Bình Định - Sài Gòn

Long Nguyễn
2.7 (53)

Limousine Giường nằm 34 phòng
12:10
Bến xe Vĩnh Thạnh
17 giờ, 15 phút
05:25
Bx. Miền Đông mới - Quầy số 4
1.000.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:10 31-01-2023 Bình Định - Sài Gòn

Long Nguyễn
2.7 (53)

Limousine Giường nằm 34 phòng
15:45
Trạm Bến xe Quy Nhơn
13 giờ, 30 phút
05:15
Bx. Miền Đông mới - Quầy số 4
1.000.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:00 31-01-2023 Bình Định - Sài Gòn

Long Nguyễn
2.7 (53)

Limousine Giường nằm 34 phòng
16:00
Trạm Bến xe Quy Nhơn
13 giờ, 30 phút
05:30
Bx. Miền Đông mới - Quầy số 4
1.000.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:15 31-01-2023 Bình Định - Sài Gòn

Rạng Đông Buslines
4 (295)

Limousine 34 phòng
20:15
Bình Định - Dọc Quốc Lộ 1A
12 giờ
08:15
Bến xe An Sương - Phòng vé số 1
1.100.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:00 31-01-2023 Quảng Ngãi - Sài Gòn

Rạng Đông Buslines
4 (295)

Limousine 34 phòng
17:15
Bình Định - Dọc Quốc Lộ 1A
12 giờ
05:15
Bến xe An Sương - Phòng vé số 1
1.100.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:00 31-01-2023 Quảng Ngãi - Sài Gòn

Rạng Đông Buslines
4 (295)

Limousine 34 phòng
20:15
Bình Định - Dọc Quốc Lộ 1A
10 giờ, 30 phút
06:45
Chành xe Thành Công (Gần BXMĐ)
1.100.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:00 31-01-2023 Quảng Ngãi - Sài Gòn

Rạng Đông Buslines
4 (295)

Limousine 34 phòng
17:15
Bình Định - Dọc Quốc Lộ 1A
10 giờ, 30 phút
03:45
Chành xe Thành Công (Gần BXMĐ)
1.100.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:00 31-01-2023 Quảng Ngãi - Sài Gòn

Rạng Đông Buslines
4 (295)

Limousine 34 phòng
00:15
Bình Định - Dọc Quốc Lộ 1A
12 giờ
12:15
Bến xe An Sương - Phòng vé số 1
1.150.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 21:00 30-01-2023 Quảng Ngãi - Sài Gòn

Rạng Đông Buslines
4 (295)

Limousine 34 phòng
00:15
Bình Định - Dọc Quốc Lộ 1A
10 giờ, 30 phút
10:45
Chành xe Thành Công (Gần BXMĐ)
1.150.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 21:00 30-01-2023 Quảng Ngãi - Sài Gòn
Đánh giá tốt nhất

An Phú Buslines
4.6 (511)

Limousine 24 Phòng
13:00
Bến xe Quy Nhơn
11 giờ, 15 phút
00:15
AEON MALL Tân Phú
1.200.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

An Phú Buslines
4.6 (511)

Limousine 24 Phòng
12:30
Bến xe Quy Nhơn
11 giờ, 15 phút
23:45
AEON MALL Tân Phú
1.200.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

An Phú Buslines
4.6 (511)

Limousine 24 Phòng
13:00
Bến xe Quy Nhơn
10 giờ, 15 phút
23:15
Bến xe An Sương
1.200.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:00 31-01-2023 Quy Nhơn - Tân Phú
Đánh giá tốt nhất

An Phú Buslines
4.6 (511)

Limousine 24 Phòng
12:30
Bến xe Quy Nhơn
10 giờ, 15 phút
22:45
Bến xe An Sương
1.200.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 12:30 31-01-2023 Quy Nhơn - Tân Phú

Thanh Thủy
4 (165)

Limousine 32 Phòng
19:30
Bình Định (dọc QL1A)
11 giờ, 30 phút
07:00
Chợ Đầu Mối Thủ Đức
1.200.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:00 31-01-2023 Quảng Ngãi - Sài Gòn - Bình Dương (VIP)

Phú Quý Buslines
3.4 (45)

Limousine 34 phòng
17:30
Big C Quy Nhơn
13 giờ
06:30
An Sương
1.200.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:00 31-01-2023 Quảng Ngãi - Sài Gòn

Long Nguyễn
2.7 (53)

Limousine giường phòng 22 chỗ
13:25
Trạm Tây Sơn
16 giờ, 15 phút
05:40
Bx. Miền Đông mới - Quầy số 4
1.300.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

Long Nguyễn
2.7 (53)

Limousine giường phòng 22 chỗ
13:20
Trạm Tây Sơn
16 giờ, 15 phút
05:35
Bx. Miền Đông mới - Quầy số 4
1.300.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

Long Nguyễn
2.7 (53)

Limousine giường phòng 22 chỗ
12:25
Bến xe Vĩnh Thạnh
17 giờ, 15 phút
05:40
Bx. Miền Đông mới - Quầy số 4
1.300.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:25 31-01-2023 Bình Định - Sài Gòn

Long Nguyễn
2.7 (53)

Limousine giường phòng 22 chỗ
12:20
Bến xe Vĩnh Thạnh
17 giờ, 15 phút
05:35
Bx. Miền Đông mới - Quầy số 4
1.300.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:20 31-01-2023 Bình Định - Sài Gòn

Long Nguyễn
2.7 (53)

Limousine giường phòng 22 chỗ
16:10
Trạm Bến xe Quy Nhơn
13 giờ, 30 phút
05:40
Bx. Miền Đông mới - Quầy số 4
1.300.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:25 31-01-2023 Bình Định - Sài Gòn

Long Nguyễn
2.7 (53)

Limousine giường phòng 22 chỗ
16:05
Trạm Bến xe Quy Nhơn
13 giờ, 30 phút
05:35
Bx. Miền Đông mới - Quầy số 4
1.300.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:20 31-01-2023 Bình Định - Sài Gòn

Thanh Thủy
4 (165)

Limousine 24 Phòng
19:35
Bình Định (dọc QL1A)
12 giờ, 50 phút
08:25
Chợ Đầu Mối Thủ Đức
2.000.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:00 31-01-2023 Quảng Ngãi - Sài Gòn - Bình Dương (Vip24)

Thanh Thủy
4 (165)

Limousine 24 Phòng
09:35
Bình Định (dọc QL1A)
12 giờ, 50 phút
22:25
Chợ Đầu Mối Thủ Đức
2.000.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 06:00 31-01-2023 Quảng Ngãi - Sài Gòn - Bình Dương (Vip24)

Thanh Thủy
4 (165)

Limousine 24 Phòng
09:35
Bình Định (dọc QL1A)
13 giờ
22:35
Cổng 1 - Bến xe Miền Đông
2.000.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 06:00 31-01-2023 Quảng Ngãi - Sài Gòn - Bình Dương (Vip24)

Thanh Thủy
4 (165)

Limousine 24 Phòng
19:35
Bình Định (dọc QL1A)
13 giờ
08:35
Cổng 1 - Bến xe Miền Đông
2.000.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:00 31-01-2023 Quảng Ngãi - Sài Gòn - Bình Dương (Vip24)

Bạn muốn đặt chỗ nhanh? Hãy tải ngay ứng dụng!

Ứng dụng 12BAY.VN hoàn toàn MIỄN PHÍ!

Hỗ trợ Khách hàng

1900 2642

Công ty TNHH TM DV Nguyễn Dương. Mã số DN: 0316751330. Lô 11, Biệt Thự 2, Khu Đô Thị Hà Đô, P.Thới An, Quận 12, TP Hồ Chí Minh