Đặt vé xe trực tuyến

From
Value
To
Value
To
Value
submit

Bình ĐịnhHồ Chí Minh - 25/09/2022 (30/8 âm lịch)

Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

An Phú Buslines
4.7 (337)

Giường nằm 44 chỗ
18:01
Bến xe Quy Nhơn
12 giờ
06:01
BX Miền Đông - Quầy vé 21
300.000 ₫

14 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:01 25-09-2022 Quy Nhơn - Bến xe Miền Đông

An Tiến Phát
2.5 (107)

Giường nằm 43 chỗ
14:30
Bình Định (dọc QL1A)
12 giờ
02:30
Ngã Tư Thủ Đức
400.000 ₫350.000 ₫

43 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 11:00 25-09-2022 Quảng Ngãi - Sài Gòn - Bình Dương

An Tiến Phát
2.5 (107)

Giường nằm 43 chỗ
14:30
Bình Định (dọc QL1A)
12 giờ, 30 phút
03:00
Ngã 4 Bình Phước
400.000 ₫350.000 ₫

43 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 11:00 25-09-2022 Quảng Ngãi - Sài Gòn - Bình Dương
Đánh giá tốt nhất

An Phú Buslines
4.7 (337)

Limousine 34 giường
18:30
Bến xe Quy Nhơn
12 giờ, 30 phút
07:00
AEON MALL Tân Phú
360.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

An Phú Buslines
4.7 (337)

Limousine 34 giường
18:30
Bến xe Quy Nhơn
11 giờ, 30 phút
06:00
Ngã Tư Bình Phước
360.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:30 25-09-2022 Quy Nhơn - Tân Phú

Rạng Đông Buslines
3.8 (182)

Giường nằm 41 chỗ
19:15
Bình Định - Dọc Quốc Lộ 1A
11 giờ, 30 phút
06:45
Bến xe Miền Đông - Quầy vé 49
370.000 ₫

27 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:00 25-09-2022 Quảng Ngãi - Sài Gòn

Thuận Tâm
3.5 (39)

Giường nằm 46 chỗ
15:30
Ngã tư Tam Quan
17 giờ, 30 phút
09:00
Ngã 4 Bốn Xã
400.000 ₫

20 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:00 25-09-2022 Quảng Ngãi - Sài Gòn

Thuận Tâm
3.5 (39)

Giường nằm 46 chỗ
18:00
Big C Quy Nhơn
15 giờ
09:00
Ngã 4 Bốn Xã
400.000 ₫

44 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:00 25-09-2022 Quảng Ngãi - Sài Gòn

Thuận Tâm
3.5 (39)

Giường nằm 46 chỗ
16:00
Ngã 4 An Lão
17 giờ
09:00
Ngã 4 Bốn Xã
400.000 ₫

20 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:00 25-09-2022 Quảng Ngãi - Sài Gòn

Long Nguyễn
2.7 (45)

Limousine Giường nằm 34 phòng
15:00
Trạm Tây Sơn
16 giờ, 15 phút
07:15
Quầy 28 - Bến xe Miền Đông
450.000 ₫

13 chỗ trống

Long Nguyễn
2.7 (45)

Limousine Giường nằm 34 phòng
15:30
Trạm Tây Sơn
16 giờ, 15 phút
07:45
Quầy 28 - Bến xe Miền Đông
450.000 ₫

20 chỗ trống

Hưng Thịnh
4.1 (19)

Limousine Giường nằm 34 chỗ
17:30
Bến xe Quy Nhơn
11 giờ, 20 phút
04:50
Ngã 4 Bốn Xã
450.000 ₫

25 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:00 25-09-2022 Quảng Ngãi - Hồ Chí Minh

Hưng Thịnh
4.1 (19)

Limousine Giường nằm 34 chỗ
15:00
Bồng Sơn
13 giờ, 50 phút
04:50
Ngã 4 Bốn Xã
450.000 ₫

25 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:00 25-09-2022 Quảng Ngãi - Hồ Chí Minh

Hưng Thịnh
4.1 (19)

Limousine Giường nằm 34 chỗ
16:00
Vòng xoay Chợ đêm Tân An
12 giờ, 50 phút
04:50
Ngã 4 Bốn Xã
450.000 ₫

25 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:00 25-09-2022 Quảng Ngãi - Hồ Chí Minh

Thanh Thủy
4 (111)

Limousine giường nằm 32 chỗ
18:05
Bình Định (dọc QL1A)
13 giờ
07:05
Cổng 1 - Bến xe Miền Đông
450.000 ₫

20 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:30 25-09-2022 Quảng Ngãi - Sài Gòn - Bình Dương (VIP)

Thanh Thủy
4 (111)

Limousine giường nằm 32 chỗ
18:05
Bình Định (dọc QL1A)
12 giờ, 50 phút
06:55
Chợ Đầu Mối Thủ Đức
450.000 ₫

15 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:30 25-09-2022 Quảng Ngãi - Sài Gòn - Bình Dương (VIP)

Long Nguyễn
2.7 (45)

Limousine Giường nằm 34 phòng
18:15
Trạm Bến xe Quy Nhơn
13 giờ, 30 phút
07:45
Quầy 28 - Bến xe Miền Đông
450.000 ₫

20 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:30 25-09-2022 Bình Định - Sài Gòn

Long Nguyễn
2.7 (45)

Limousine Giường nằm 34 phòng
14:00
Bến xe Vĩnh Thạnh
17 giờ, 15 phút
07:15
Quầy 28 - Bến xe Miền Đông
450.000 ₫

13 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:00 25-09-2022 Bình Định - Sài Gòn

Long Nguyễn
2.7 (45)

Limousine Giường nằm 34 phòng
17:45
Trạm Bến xe Quy Nhơn
13 giờ, 30 phút
07:15
Quầy 28 - Bến xe Miền Đông
450.000 ₫

13 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:00 25-09-2022 Bình Định - Sài Gòn

Long Nguyễn
2.7 (45)

Limousine Giường nằm 34 phòng
14:30
Bến xe Vĩnh Thạnh
17 giờ, 15 phút
07:45
Quầy 28 - Bến xe Miền Đông
450.000 ₫

20 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:30 25-09-2022 Bình Định - Sài Gòn

Bình Minh Tải
4.4 (87)

Limousine giường nằm 34 chỗ
16:00
Phòng vé Tây Sơn
12 giờ, 30 phút
04:30
Quầy vé 62 - Bến xe Miền Đông
500.000 ₫

18 chỗ trống

Bình Minh Tải
4.4 (87)

Limousine giường nằm 34 chỗ
15:00
Bến xe Vĩnh Thạnh
13 giờ, 30 phút
04:30
Quầy vé 62 - Bến xe Miền Đông
500.000 ₫

18 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:00 25-09-2022 Tây Sơn - Bến xe Miền Đông
Nhanh nhất

Bình Minh Tải
4.4 (87)

Limousine giường nằm 34 chỗ
17:30
Đối diện Bến xe Quy Nhơn
11 giờ
04:30
Quầy vé 62 - Bến xe Miền Đông
500.000 ₫

18 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:00 25-09-2022 Tây Sơn - Bến xe Miền Đông

Hoa Nho Limousine
3.5 (40)

Limousine giường phòng 22 chỗ
18:00
Tam Quan
12 giờ, 30 phút
06:30
Trạm Bình Thạnh
550.000 ₫

Chỉ còn 2 chỗ trống

Nhanh nhất

Hoa Nho Limousine
3.5 (40)

Limousine giường phòng 22 chỗ
19:30
BigC Quy Nhơn
11 giờ
06:30
Trạm Bình Thạnh
550.000 ₫

Chỉ còn 2 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:00 25-09-2022 Bình Định - Sài Gòn (VIP)

Long Nguyễn
2.7 (45)

Limousine giường phòng 22 chỗ
15:31
Trạm Tây Sơn
16 giờ, 15 phút
07:46
Quầy 28 - Bến xe Miền Đông
600.000 ₫

12 chỗ trống

Long Nguyễn
2.7 (45)

Limousine giường phòng 22 chỗ
14:31
Bến xe Vĩnh Thạnh
17 giờ, 15 phút
07:46
Quầy 28 - Bến xe Miền Đông
600.000 ₫

12 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:31 25-09-2022 Bình Định - Sài Gòn

Long Nguyễn
2.7 (45)

Limousine giường phòng 22 chỗ
18:16
Trạm Bến xe Quy Nhơn
13 giờ, 30 phút
07:46
Quầy 28 - Bến xe Miền Đông
600.000 ₫

12 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:31 25-09-2022 Bình Định - Sài Gòn
Nhanh nhất

Bình Minh Tải
4.4 (87)

Limousine giường phòng 22 chỗ
18:00
Bến xe Quy Nhơn
11 giờ
05:00
Quầy vé 62 - Bến xe Miền Đông
650.000 ₫

16 chỗ trống

Bình Minh Tải
4.4 (87)

Limousine giường phòng 22 chỗ
16:30
Phòng vé Tây Sơn
12 giờ, 30 phút
05:00
Quầy vé 62 - Bến xe Miền Đông
650.000 ₫

16 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:00 25-09-2022 Bến xe Quy Nhơn - Bến xe Miền Đông

Bạn muốn đặt chỗ nhanh? Hãy tải ngay ứng dụng!

Ứng dụng 12BAY.VN hoàn toàn MIỄN PHÍ!

Hỗ trợ Khách hàng

1900 2642

Công ty TNHH TM DV Nguyễn Dương. Mã số DN: 0316751330. Lô 11, Biệt Thự 2, Khu Đô Thị Hà Đô, P.Thới An, Quận 12, TP Hồ Chí Minh